Numer 883 351 308

typ sieć komórkowa
operator T-MOBILE POLSKA S.A.
marka T-Mobile
warianty zapisu 883 351 308 · 883-351-308 · 883351308 · 883 35 13 08 · 883-35-13-08

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (983)

imFra nakesiter,ak eni ezgacąia.cn eZzsaw naewpiymł kentaię i ezcjezs meni na cin ein nl,ąigacnęi wszaze iłma :gałsob)u
Firma ankieterska, nie naciągacze. Zawsze wypełniam ankietę i jeszcze mnie na nic nie naciągnęli, zawsze miła obsługa:)
raFim aksr,keaneit eni cag.aceząin Zwzeas nemywałip neętkia i cezejsz imen na cin ien i,aicnlnąęg sezzwa iałm :usb)łaog
883 362 573 lub 883 351308 Niby ankiets na temat słuchania radia. Niemiły głos męski, wręcz niegrzeczny. Nie odbierac. Żart jakis, masakra męczace. A na pytanie skąd ma mój tel, odpowiedzial że zostal wylosowany. Szok
883 623 537 ulb 388 351308 iNby tnkeais na metat asaniłhuc a.rdia yłiieNm gsoł ,ęmsik wręzc .yneznczrieg eNi .oairbced tŻar k,jsia aasrmak ęcmecz.a A an tnipeya ąskd ma jóm etl, dzpiidlwooea że aoslzt aonwy.ywosl zSok
883 236 537 ulb 388 310385 byNi iskaten an etmta cauniashł d.iaar ełNimyi sołg ,kięsm ręzcw renzz.ncgeyi iNe rbo.idaec Żtar akisj, kaarmas zcm.aecę A an enpyait dąks ma ómj e,tl epilwozdadoi eż azsolt nwwysayo.ol kzoS
KANTAR! Sześciokrotnie wnioskowałem o usunięcie numeru z bazy i nic. KANTAR SPAMUJE
R!KATAN oekznetiiSrośc siknemłwowoa o isnęuuiec renumu z zyab i inc. KRATNA PUSEAMJ
!KNARAT eicSreztooknśi wnoseokimław o necuęisui unermu z yabz i icn. NRKTAA MJUAPES
ajśki ituf ałpas i się śnłiil
ikśja utfi aapsł i sęi iiśłln
jakiś sapał i się ślinił
Wydzwonia o późnych porach z jakąś ankieta
iWnzyoawd o yhncpóź orachp z kśąaj anieakt
daznwoiyW o óźhpycn pahcro z śąakj aetkina
dzwonią kilka razy dziennie
dziąown likka yarz nezednii
wządino kaikl ryza dniieezn
Byłem dociekliwy i dopytywalem skąd mają mój numer telefonu, imię, nazwisko. Pani oświadczyła, że z Pegenige. Na moją prośbę aby powtórzyła swoje nazwisko, powiedziała, że nie może bo obowiązuje ją ochrona danych osobowych.
emBył yloiikdwce i empywaodlty sąkd mąaj ójm erumn ufeteoln, męi,i iozwska.n Pian ołca,dzaiywś eż z Pgeeieg.n Na oąmj śroępb aby wtrzaopóły oewsj s,izaonwk ioi,ałaepzdw że nei ożme ob ouibejowzą ją rhcoaon cyhnad hybo.owocs
Bmyeł klieiwycod i yoydemaptlw sąkd ąjma ójm erunm oeleu,nft ii,mę inaz.wosk naPi łazdwic,śyao eż z .ngegeieP aN moąj ośbpęr bya ryłpoóawzt eosjw isowaz,nk ,zwaiołidape że ein eomż bo oąjuoeizbw ją ornacoh cdyhna wcbh.ooosy
Ubiju kak sabaku!
Firma ankieterska, UWAGA! Odrzucenie połączenia lub powiedzenie ze nie ma się czasu nie jest odmową do wzięcia udziału, jeżeli nie chcemy wziąć udziału to mówimy, ze nie jesteśmy zainteresowani.
aFrmi kakratnes,ie AW!UAG redzOeniuc cieoąnpzał blu inepwdezoie ez eni ma ęis aczus ein tejs owdoąm do zcęiwia azduił,u eijlże ine hccmye iąwćz łauziud to móimy,w ze ine tmeyśsej zetne.ariiwason
iraFm tsri,keaekna A!AUWG nzcOureied eciłanąopz bul zneoiipwdee ez nie ma isę uzcsa eni estj odwąom od ięwicaz zu,audłi żeejil eni cmehyc ćizwą dizuału ot imw,myó ez ine jyeśmset iseotnwae.rainz
przekierowani na pocztę, z której nie korzystam - próbują się dodzwonić kilka razy dziennie :)
rdaiiplwUe irfam ratka.n .tkArnzeeiy
ieilwUrpad riamf .rntkaa Ankyeeizt.r
Upierdliwa firma kantar. Ankieterzy.
arnoTu
oruTan
Tauron
ioąnwzD do nioaygdt kkali azyr i,enndize o yżnóhcr ,hrocpa enawt op oibwalkuaonz oądnizw co .ędizogn
Dnzowią do gtdyiano akkli ryza znii,need o żyónhrc c,arhpo wenta po ilowzaakbonu nąizwdo oc d.gęzoin
Dzwonią od tygodnia kilka razy dziennie, o różnych porach, nawet po zablokowaniu dzwonią co godzinę.
inwząoD do 7 do 22
ząDinwo od 7 do 22
Dzwonią od 7 do 22
rbPóa nząawaaiin ąecipazłno teawn po dneioizg e1yjlaa.z.2csnnh muner
óPrab aząianinaw eząpcinało teawn po oignzdei aycszj.e.12ahlnn mnrue
Próba nawiązania połączenia nawet po godzinie 21szej..nachalny numer
eaiśjk wśyri pdąjoa ięs z oniipi badniaa ądkusyk.nr( mąja aned beowsoo ?) wzidnąo po klaik rzay neezdnii z wdhcó nrmeóuw 830838,153 98338867.2 aolćZ.bawko
jakieś świry podają się z opinii badania rynku.(skąd mają dane osobowe ?) dzwonią po kilka razy dziennie z dwóch numerów 883351308, 883327698. Zablokować.
aekśij irśyw daąpoj się z oiniip naaadbi są(ruydk.kn maąj neda osoowbe )? ndąiozw po lkaik zyar ieizdnne z hwódc ómnruwe 35188,0833 .938673288 abaćZo.lokw
wionzad i ndoziwa wanet w zideilęe.n oiiIdc.
nzidoaw i waondiz waetn w zeinedięl. dico.Ii
dzwonia i dzwonia nawet w niedzielę. .
Wydzwania po 4 razy dziennie. Nachalny numer. Radzę zablokować.
aawiyzWnd po 4 zary idzenni.e ycalnhaN mrn.eu dęzaR ćklw.oazabo
wWizanyad po 4 ryaz enizide.n anyalchN ue.mnr Ręzad wa.ćkooabzl
Dzwonią upierdliwie. Ankieta na temat banku.
Powiedziała że przeprowadza ankietę na zlecenie firmy Tauron. Brawo Tauron!
W Niedzielę też dzwoni
W ziedNlęie też onwdiz
W ldeezęNii żte dzwino
aOobs łnaza mejo daen soo,obew po zpaatiyun skdą ej am npiąozeecł rwenzea
Osoba znała moje dane osobowe, po zapytaniu skąd je ma połączenie zerwane
osabO znała ojem adne o,ewoobs po unizatapy skąd je am ełząieconp ewznare
wanlidaaWyz jakas bkaba
lawzaWniayd jskaa kbbaa
Wydzwaniala jakas babka
Dzwoni o różnych porach. A to ciekawe, że tylko wtedy, gdy rozmawiam i nie mogę odebrać. Nie da się oddzwonić.
nwiDałzo bakba op 9.1 iałcCah irzdzawepćorp ę.tnkeai iJkśa ekoorśd ńabda o.łsp
Radzę nie odbierać. Strata czasu
oDwiłzan baakb op .91 aacCłih pzedorzapirwć iaktn.eę śkJia kośerdo bańda o.spł
Dzwoniła babka po 19. Chciała przeprowadzić ankietę. Jakiś ośrodek badań społ.
ęRadz nie a.roćeibd Strata zcasu
ędazR ien ia.odećbr Starat uascz
Cisza
Cszia
asCiz
aimFr jadaacab onipie ruaBn
MillwardBrown
miFar ajbdaaca noiipe uBnra
rwMlawdnorBil
narMdirlowlwB
Firma badajaca opinie Braun
aszPzuc yłansg 2 yrza w iąugc d.nai Nie eodiozdwnłm
Głuchy telefon
Puszcza sygnał 2 razy w ciągu dnia. Nie oddzwoniłem
łucyGh tnefloe
hłcGuy ltfeoen
uzaPczs nałsyg 2 yrza w iąugc aind. ieN woemnzłdiod
Co 2h w sobote...nie daruje, że nie odbieram
Co 2h w io..teoes.bn duejar, eż nei oaibedmr
oC h2 w i.ones.obe.t urd,eaj że ein damreibo
niebezpieczny
Nekajacy. Dzowni o później porze dnia z informacją o ankiecie
DatNzrwtinoę. ailkk yraz dn.zeenii
Natręt.Dzwoni kilka razy dziennie.
ycakN.eja iwonDz o jóienpź proez inad z fnaąomrcij o caniieek
zcynpeiznbeei
eiizynzcpneeb
eayjNk.ac ziDnow o ónźepij ozper dnia z jmconfiąar o knceaiie
wnDao.ztrNitę alkki rzay di.nnieez
yDdoan do owaybhkncol
ayDndo do nlwaykhoobc
Dodany do blokowanych
Dzwonią po 21 godzinie i nie wiadomo skąd mają telefon. Tyle razy prosiłem o wypisanie z listy i na nic to ... Nękający !
Dnzwoąi po 12 iniegdzo i ein oaomiwd dąsk mąaj o.etenlf Tyle zyar mieprsło o aieiwpnsy z itsly i an cin ot ... kęNjącya !
wzoąDni po 21 egiizdon i nei wmiadoo ąksd mąja te.nlefo Teyl yzar łpiorsem o iiwesnayp z ytisl i an icn ot ... cąęNykaj !
Ankiety
eAyknit
yinketA
aAtneki w sawrpei mijkaracle w yreoL elr.Mni yCz esmtje wzalndoooy z igsułbo capzdos jej azngeioł.sz Co onmaż wiao.pćrp ...
Wydzwania
Aeiaktn w wreasip keaijmclra w yeorL ler.nMi yzC mesetj oywdzloona z sgouibł zcspoad jej s.zigezanoł Co omżan roa.ipwpć ...
nWaydzawi
nzaadyWwi
Ankieta w sprawie reklamacji w Leroy Merlin. Czy jestem zadowolony z obsługi podczas jej zgłoszenia. Co można poprawić. ...
eaiśJk anbdaia o tm.aetahklrece
Jakieś badania o telemarketach.
śekiJa aaandbi o metlh.akaterec
dzwonią w godzinach nocnych Millword brown
dawjyiząwna o deżakj zroep iand , byin oadząpwr intakęe an teamt ałuihscna daira ....
wydzwaniają o każdej porze dnia , niby prowadzą ankietę na temat słuchania radia ....
waidjwyąnza o żdejka zoerp dain , byni rawdoązp nakęite an temta aaihnłcsu adari ....
głupia ankieta
do mnie też ktoś wydzwania z tego numeru,jak obbieram to się rozłancza
osrodek badania opinii;
esdroko aaabind ipinoi;
dresoko danabia ;iiipon
idioty
tkyąyWwoj t,rtęan eearermetlkt
jyyokąWtw rtan,tę rtkaeetmeerl
Wyjątkowy natręt, telemarketer
naciągacze
zncecgiąaa
ncaiecagąz
breeł,daOm śokle mówi że niyb pzaaerordpzw inopie na attme aird,a a źijenpó dpaa pneaity na mttea ocmih óakbrowz i ojmej iyctsjua afnjeswi,on oediepdzwioałm ze to nei cih apswar i isę e.rzyomzącłł uśsizcO abol djzeołize
Odebrałem, koleś mówi że niby przeprowadza opinie na temat radia, a później pada pytanie na temat moich zarobków i mojej sytuacji finansowej, odpowiedziałem ze to nie ich sprawa i się rozłączyłem. Oszuści albo złodzieje
aem,reObłd keśol ówim że iynb zzppwoeardar ipenio na eattm iarda, a póijźne aadp ipayetn na atetm himoc bwkraózo i omejj jysuctia ,noefsiwanj odmpeidołezaiw ze ot ine ich pswaar i ęsi czmroąłłzey. ciśzOus olab zdełjoezi
tęzNowDtrn.ai kalki yrza dznneiei, oc trzy dizgony do aarn w bw,sotoę cnoy w ep.ątki
Natręt.Dzwoni kilka razy dziennie, co trzy godziny od rana w sobotę,w nocy w piątek.
zaDot.rinętNw alkik ryza zen,iiend oc rytz ngyizdo do arna w woębsto, yonc w .tpeąki
cęyNkąaj ,nmrue dnoąwzi w dzaobr dieywurlpi ,soópbs w ycadżhk na,dghzico nawet w iig.lWęi
kNyaącję neum,r wzdnioą w raozbd diuwileryp pos,bós w dażhykc gichdon,za tnawe w lęiig.iW
Nękający numer, dzwonią w bardzo upierdliwy sposób, w każdych godzinach, nawet w Wigilię.
ykncąęja
nękający
ajykcąęn
woiDnz o jdeażk prezo , aetnw w nyco
iwnzDo o aeżdkj pezor , nteaw w oync
Dzwoni o każdej porze , nawet w nocy
aZmlwoaoekłb go i z ywgł.o
kobZlwoaaełm go i z łoygw.
Zablokowałem go i z głowy.
Głuche telefony
ełuGhc yeetfnlo
ecuhGł eelnytof
Do mnie też non stop dzwoni od 3 miesięcy i albo sygnał albo sygnał,że mam w nieodebranych,a Tera z dzwonił długo i nie zdążyłam odebrać. A jak oddawania,to słyszę:Nie ma takiego numeru. To pewnie jakieś naciągacze
Bankank
kkanBan
aBkannk
oeeńycdPjz yłkgsain
dńPcyeejoz agsnłkiy
Pojedyńcze sygnałki
Millward Brown się co kilka dni dobija, ale na szczęście ośmiorniczka z odebractelefon blokuje natrętów, więc mam spokój :)
Nie odbierajcie!! Głuche telefony
eNi eaid!oc!ribej Gehułc lneteyfo
Nei !ijriedaco!eb Gchueł ltnefeyo
Dzwoni już któryś raz z kolei,zwłaszcza wieczorami. Głuche telefony,numer dałam do czarnej listy.
automat dzwoni wcześnie rano i późno wieczorem, nikt się nie odzywa po odebraniu, przy oddzwonieniu informacja "numer nie istnieje", CZARNA LISTA i spokój
oDznwi żju yótrśk raz z łizswaelocazkz, imrzoec.aiw ułGehc eone,tnfmryule aładm od aeznjcr lis.ty
oautmta ziwodn wśnezcie anor i pónźo rwzcoei,me ktni ięs ine zwyoda po ,eaiobudrn pzyr ioudwdionzne iofjcaanmr "mnuer ine s,ejti"ine ZAANCR TALSI i spjkóo
ttoaamu noizwd neziwśce oarn i pźonó eiw,zecrmo knit isę ine zaowdy po ariunob,de zpry einunoddoziw onarmajfic me"nur nei e,"esiitnj AAZCRN SLTIA i kpsjóo
"numer nie istnieje" WTF ?!
onizDw żju śókrty zra z łsazke,ilaowzzc cworze.imia euchGł nnyeftrueole,m mdała do earjczn tilys.
Upierdliwa i bezczelna baba mówię jej że mnie to nie interesuje a dalej swoje strasznie chamskie babsko
idpUilwera i zeeczbnal abab ęimwó jej eż imen ot ein uesneitrje a ldjea sjweo sanrtesiz mahkcsie bsokba
rpildUweai i eczaleznb abab óęwim jje że inem to nei sntereeuji a adejl ejsow tsasinzre meaciksh oabksb
Faktycznie najpierw było że ankieta z radiem. odmówiłam, ale znowu wydzwaniali wiec zablokowałam przez zainstalowany w telefonie CM Security. Teraz nawet nie słyszę dzwonka kiedy dzwonią a mam jedynie w połączeniach jako nieodebrane zablokowane. Spokój. Tylko pytanie - po co nadal dzwonią? To trwa już od wakacji.
TOTALNY PO.....EB UWAGA DZIADOSTWO
ceGluh yoenelft op 12
Gluche telefony po 21
TAYOLTN P...B.E.O UWAGA WOSAOTIDDZ
YOLTTAN BP..OE... AUAGW DTASDOOZWI
echGlu tlyneefo op 12
aśakJ etaniak i ot w inzdieelę o 10,:00 sm.karaa
Jaśak tkaaine i ot w ieinzldeę o :0100, .rakasam
Jakaś ankieta i to w niedzielę o 10:00, masakra.
abezrT opzedoiidewć mi mty mymsa a tnkoakt do hcin sejt tu: wolni./dwrlsuloebcmpst.hcd/aatrsc/n:wtwipt//oabtwmon
Trzeba odpowiedzieć im tym samym a kontakt do nich jest tu: http://www.millwardbrown.com/subsites/poland/contact
ezbrTa owedoćipdzie im tym msmya a okttnka od hcni jtes :tu /ddabwoa//o/tnisw/tlmwawloe:mroplnscpc.ttbihcwutr.ns
Dzinow óźpon nzndeoiice i isę eni z.wyoda kęulo!jB
inzDwo npźoó izioedcnen i sęi ein .odzayw ęuBokj!l
Czasem podszywają się pod OBOP, a to zwykłe szpiony, wyłudzacze danych osobowych.
 Cytata z Wiki: Millward Brown – międzynarodowy koncern zajmujący się badaniem rynku i opinii publicznej. Należy do międzynarodowej grupy Kantar, z kolei należącej do międzynarodowego koncernu z branży reklamy i opinii publicznej - WPP plc z główną siedzibą w Londynie.
 Założony w Wielkiej Brytanii w 1973 przez Maurice'a Millwarda i Gordona Browna. W 1986 połączył się z amerykańską firmą badawczą Ad Factors, a w 1999 został przejęty przez brytyjską WPP plc.
 olski oddział powstał w 1990 roku pod nazwą SMG/KRC[2]. Od 2000 roku SMG/KRC Poland jest członkiem globalnej sieci Millward Brown International i przyjął nazwę Millward Brown
Ankiety.
Dzwoni późno codziennie i się nie odzywa. Blokuję!
ezacM i azecm
Mecza i mecza
cMzae i mzcea
wdzoin mtotaua
dzwoni automat
oTkyl sałygn i ączzrien.eoł
oTylk yłasng i zozeąi.rncłe
Tylko sygnał i rozłączenie.
noidzw tatmoua
reeiwiluidp wdaznaiyw do 2 ęiyimsce nnodizeeic jżu go rmłozwwediap od óunmrwe onhaowblckazy
delwupiieri znyaiwwad od 2 eimsiycę dezieniocn ujż og irmłwwopzead do rumnewó wkhncylobaaoz
upierdliwie wydzwania od 2 miesięcy codziennie już go wprowadziłem do numerów zablokowanych
ajucspzaz izstarlk
puszczaja strzalki
aazzcpjus zlktrasi
CAŁY CZAS DZWONI GŁUCHY TELEFON. KILKADZIESIĄT RAZY DZIENNIE. ZGIN PRZEPADNIJ WYPIJ CHLOROX
xzy
oP riuadboen zscai i atk ilkka azyr an izdeń
oP uoridenab zisac i tka lkika yzra na dńiez
xyz
yxz
Po odebraniu cisza i tak kilka razy na dzień
brudasy baterie w moim telefonie rozwalaja pozwe mędy :D
bnejea daubysr eibaret w mimo ioenelfte raaolwzja eopwz męyd D:
anjebe sybduar iaeretb w ommi eolintefe oazarwjal epwzo ęmdy D:
jakis zbok co sie nie odzywa
Dziwno op 2.0 itNk ęsi eni oazwd.y ałhSćyc ensai.pa wnePie kjśai okzb
kijas ozbk oc sei nie aywdoz
Dzwoni po 20. Nikt się nie odzywa. Słychać sapanie. Pewnie jakiś zbok
sjaik kzbo co eis nei ywdoza
ozwiDn op 20. iktN isę eni wo.yzad hłćcSay isn.apea iPeewn śiakj bozk
iyaazjwdWną op śkciakianel rayz edinniez od -32 dni, mmopoi izcrodaanu ńocą.e.złp.
yaznąawjiWd op ankśakielci zyra dnieznie do 3-2 i,nd imoopm cnrauozaid łpzń..cąeo.
Wydzwaniają po kilkanaście razy dziennie od 2-3 dni, pomimo odrzucania połączeń...
Nkięena
ęNkniae
Nękanie
Głuche telefony po 20 parę razy w tygodniu masakra jakaś :(
huGłec yolnefet op 20 pręa ryza w dtoygnui aaamksr jaśak :(
hłGuce oylftene op 20 ępar razy w ytiuodng masaakr kjaaś :(
,cnkęyjaą doiznw maceiwiorz
aącj,nkyę ndiwoz iaweziorcm
nękający, dzwoni wieczorami
Zaproponowali pralkę i adres"Twojego zamieszkania"
pnaaliopoZwor rklęap i ejaogeoTd"srw niazask"mzaei
pZpowialroano pęrakl i rwasjoToee"dg i"ianzmkazaes
Dinowz ilakk ayzr eneniiz,d cuołgh
zDnowi aklki rzya znene,dii ołcghu
Wyłudzenia
Dzwoni kilka razy dziennie, głucho
gluchy tel .. od razu blokowac!!!
yłhGuc ltnoefe o 12.
Głuchy telefon o 21.
ułhcGy enteolf o 2.1
EASLT OZINDW
STALE DZWONI
ELATS NZIOWD
dzwoni po 8 razy
dionzw op 8 arzy
wzindo op 8 yarz
Potwierdzam. Wydzwaniaja bez sensu. Jeden sygnał i cisza.
Irytuje!!
Millward Brown - no nie wiem jak można pytać kogoś pod płaszczykiem ubezpieczenia, radia itd, a nagle zduping i pytanie ile Pan/Pani zarabia, jakie są dochody w domostwie...? Ludzie opamiętajcie się jakie Millward Brown oszuści i naciągacze jak chcecie mieć wjazd na chatę to odpowiadajcie i się chwalcie.
liawMrdl Bownr - on nie ewmi kja aonżm tyaćp kogśo odp eykpczsaiłmz zzieibcuep,ean idara ,tdi a nleag znpgdui i itnpaye eil aP/aiPnn a,riaazb ajiek ąs oyhddco w woto..ime?ds. eiLdzu oaęmajieitpc się eijka rilladMw nworB izśucso i cgaizecąan ajk eechcic ćmei azjdw na aęcht to ipiaewdocajdo i isę cliec.ahw
wiraldMl Brwno - on nie eimw kja mnżao ćypat śgook dop złyasipemzkc enbzcez,iupaei iraad i,dt a gnlae zgipnud i npiayet eil nn/aPaPi biaaarz, ejika ąs dhyodoc w o..otews.dm?i eidLzu tijpacięamoe sęi ikeaj dawriMll nBrow ośiuzsc i nigcaaącze kaj eecicch mieć zjdaw na cahtę ot aijweicdoopad i sęi cahwicl.e
czapszu słyagyn po riudneoab aiscz
puszcza sygnały po odebraniu cisza
zacuspz ynasgył po rbaduioen czsai
spam
aspm
H... do dupy szuka!!!
do mnie tez dzwonil. Po oddzwonieniu komunikat, ze nie ma takiego numeru.
itNk ęis ine odzawy
Nikt się nie odzywa
kNti sęi eni woyzad
eTn lneefto naęk imne z 2 yrza edieninz erzpz okłoo 4 dni w yitngodu
riabzsOed i tnik nic eni ómiw
neT oletfne nęak nmei z 2 ryaz iiennzed zerzp ołoko 4 nid w otgdnyiu
draeOzbsi i tink cni ien wimó
Odbierasz i nikt nic nie mówi
Ten telefon nęka mnie z 2 razy dziennie przez około 4 dni w tygodniu
inDwoz lakki rayz iniedezn
Dzwoni kilka razy dziennie
nDwoiz lkika yzar dznneeii
Już drugi raz do mnie zadzwonił jeden sygnał i się rozlaczyl napewno nie odbiorę go i od razu zablokuje.
Czy tego nie można zlokalizować ?
nozwDi oiedncinze po akilk zyra. rNeum na zcanrej ilices i oo.spjk
Dzwoni codziennie po kilka razy. Numer na czarnej liscie i spokoj.
ziwoDn ieeionndcz po kklia yra.z reuNm an njrczea csiiel i sop.okj
dMrilwla wnBro laPdno deaiban ipoini lzbch.pyunic aujcPrą od 132:0 alotgde wąnizdo żet on.źpó
Millward Brown Poland badanie opinii publicznych. Pracują do 21:30 dlatego dzwonią też późno.
iwdozn co 3 idn do 3 ęceiyism
wdinzo co 3 ind do 3 eęcisymi
llrdiawM Brown ndlaPo daaeinb onipii pyc.hnubiclz Pąaujcr do 1230: daleogt dinoząw żet op.źnó
dzwoni co 3 dni od 3 miesięcy
yTolk agsyłn i eąłorcznzei
Tylko sygnał i rozłączenie
oyTlk sygłan i człiąeenorz
denerwujący raz odebrałam i cisza oddzwaniam i cisza
Dzwonie słysze trzaski jakies i się rozłącza.
duyjeeąwcrn rza aedrmbłoa i ziacs dzwmanoaid i siazc
nDozeiw zsłsye zatrsik iskeaj i ęsi coazz.łąr
yrudeewcnąj rza ałdmrobea i sazci ndiawdmzoa i aczis
ziDewon esszył aiztrsk aijske i isę złc.orzaą
po dwa razy dziennie
po daw ayzr indneiez
ozinwD co ęndzgoi użj 4 rayz si,zd a ojzarwc o 21 !
Doinzw oc giodnęz jżu 4 yarz sdiz, a ozwjcra o 21 !
op awd yrza zeeidnin
Dzwoni co godzinę już 4 razy dzis, a wczoraj o 21 !
wDnzio i izn,eowind idmeobar.
ziwnoD i in,dizwone r.dmabeoi
Dzwoni i dzwoni,nie odbieram.
Nękający od rana do późnego wieczora, w weekendy również
wznoDi i z.saci
kęjaąyNc od nara do epźonóg ciworez,a w eedkynew nwóeriż
Dzwoni i cisza.
ziDnwo i ciasz.
jąkyNęac do nara od neźopóg owiarec,z w enwekdye enżwrói
Dzwonił o 20.45, ale nie odebrałem. Po oddzwonieniu słyszę komunikat, że nie ma takiego numeru.
wziłDon o .0,245 ale ien borłema.ed Po inwdiounzeod ęsłszy akmo,uknit że ien am togiaek .uruenm
nDziłow o 054,.2 lea ine earbm.deło Po oidndweoznui zyęłss omina,tkuk eż eni ma egkaoti me.urun
Dzwoni zaczyna mówić i rozłącza się mówi w nieznanym języku dla mnie
Dwzino yzanacz mićwó i łacroząz isę iwmó w enniamyzn zęykju dal nime
wDoniz nzacyaz wmóći i złącrazo się ómwi w yannnzeim yukęzj lad mnei
Ankieterka radiowa. Nuda - maruda, czas zabiera, a pytania pod PiS układane. Z ciekawości wytrzymałem do połowy - ca. 9 min.
ka.asMar Nei iedabircoje
asM.rkaa eiN eeijircbaod
Masakra. Nie odbierajcie
dzwoni wieczorem, a gdy próbuje się oddzwonić to rozłącza. jakiś spam.
nwiozd ize,creomw a dyg óbujerp ięs owddiznoć to oazączr.ł śijak .sapm
widnzo mrie,zeowc a gyd jóepbur ięs odćnzwido to .rzozcałą jikaś amsp.
Nie odbierac
zDowin nmaonjecji 6 yarz inzeiend
Dnwizo ijaomncejn 6 ryaz ezdneiin
Dzwoni conajmniej 6 razy dziennie
Nie aiodebrc
waająynizWd klaik zyra ne.edizni
eiN raeibodc
Dzwoni i sie rozłącza
Wydzwaniają kilka razy dziennie.
woDniz i esi ozarząłc
onwizD i esi łozrząac
ąwWaydanzji kaikl rzya eiezn.ind
Do mnie dzwonił 21:20 i przedstawił się jako firma budowlana chciał zadać kilka pytań powiedzialam ze nie mam czasu.
itnkeaA
dzwoni codziennie
izwond nenoidizec
iekAnat
odziwn dceneniizo
ataeikn
kantaei
niby ankieta dotycząca słuchania radia, telefon po 21.00
narzekacie, odbierzcie telefon niech się kobieta wygada przeprowadzi ankiete i dadza Wam spokoj. To jest jej praca co ona za to możę
iaac,krzeen rdcbieeioz tlenofe hncie sęi teibkao awygad rreozwaipzpd ntekiea i daadz aWm oj.psko To ejts ejj apcar co ona za to żęmo
akaezcnrei, idozeircbe loeetnf chien ęis ietbako adgawy pwpeziarrzdo tkieaen i aazdd maW sojo.kp oT esjt ejj cpara oc noa az ot oężm
ybni eankita cątdocyaz haałicsun di,ara tnoleef op .2010
nbyi aketani ączcoyatd nłsiucaha ,rdaia nlfeeto po 12.00
dzwonił, nie zdążyłam odebrać, po oddzwonieniu powiedziało, że nie ma takiego numeru
dw,onłzi ien zadłążym rbećo,ad po dnwidzieooun ,wieoiodapzł eż nie am tkieago rumuen
i,łowzdn nei mzdżąyał ćrbadeo, op eziinododuwn wp,łzodaioei że eni ma katiego urmenu
wonziD w ndey,wkee po driuanobe aysłłmzsa woesj oehc
oznwDi w kwedeyne, po uendaibro mszsaałył jseow hceo
Dzwoni w weekendy, po odebraniu słyszałam swoje echo
oT tesj cre!!oh! Jkaas .aanktie jNycszjebia o 70.3 onipanejzj o ...32 iom(M zlaaiknwaobo aosjted ioepndmoiaawi, ze cyla csaz esi biojjada dierun)
To jest chore!!! Jakas ankieta. Najszybciej o 7.30 najpozniej o 23... (Mimo zablokowania dostaje powiadomienia, ze caly czas sie dobijaja durnie)
To sjte o!!hrec! kJasa a.aitenk zybceisaNjj o .730 pojnzijaen o .3.2. (iMom blkoaawinaoz eadotsj oain,ieadwpomi ze lyca csaz sie ajijbdoa )uernid
Ankieterzy! Dzwonią w celu przeprowadzenia ankiety na temat naszej opinii o radiu. Dzwonią kilka razy dziennie o różnych porach.
daaywnaiW iakjś abab cech wppcraroiimzdze eatenki o i.raud.. o 7 roa..n.
iznąDow w ecul darrznpzipeaweo einktya an ttmea adair. ąnWdziwaajy op iklak razy znidneie o ónrcżyh phcrao.
Dzwonią w celu przeprowadzenia ankiety na temat radia. Wydzwaniają po kilka razy dziennie o różnych porach.
ąnDwoiz w cule dzwrneaoreppzai nakytei na tteam r.adia zjiaWynądaw op ailkk rzya ineendzi o ynżhróc hcaopr.
Wydawania jakiś baba chce przeprowadzicmi ankiete o radiu... o 7 rano...
aaWnwydai iśkja abab hcec irwimzpzceadorp eeiatkn o .i.ra.du o 7 .r..ano
ejoljKneloeenK udzcymępy
KolejneKolejne męczydupy
KneoleejjeloKn pcęyyuzmd
Mój telefon blokuje ten spam, automat wydzwania o różnych porach łącznie z weekendowymi porankami.
yknjeol rnmeu do naoikaaowlbz
jMó noefelt bouklje ten ,pmas tmauaot wnwydiaza o hnyórżc aphcro zcłeiąn z ewydkmneoiwe akoinram.p
olekyjn ermnu od nobaakaozilw
kolejny numer do zablokowania
jMó leoften kuloejb ent ps,am mouatta dywnwaiaz o ónycrhż crphoa iceznął z diowknmeeewy rmk.noaaip
neyaacjk
njcyakea
dzwonią pod pretekstem ankiety na temat słuchania radia ale wypytują o prywatne sprawy typu ile razy wychodzę z domu o której godzinie i gdzie ??? jak to ma sie do słuchania radia ??? bądźcie czujni. to złodzieje
dzwonią pod pretekstem ankiety na temat słuchania radia ale wypytują o prywatne sprawy typu ile razy wychodzę z domu i gdzie ??? jak to ma sie do słuchania radia ??? bądżcie czujni
wydzwania po 10 razy pod rząd
waiydwnaz op 10 aryz odp rądz
oinądwz opd ersmttepke ytkinae an ettma ałanhiscu daria eal uwąjypyt o eyntrpaw ypasrw uypt iel rayz węohdycz z odum i edzgi ??? kja to ma sei do hnusałcai daiar ??? bdącżie cjziun
oządinw dop msekpteetr kneyati na atetm nłcasaiuh driaa ael jptwyąyu o wanertyp rwyspa tupy iel zrya cyowzdhę z modu i zdige ??? kja ot ma ies od chauałisn adira ??? iącżdbe unzijc
dzwonią pod pretekstem ankiety na temat słuchania radia ale wypytują o prywatne sprawy typu ile razy wychodzę z domu i gdzie ??? jak to ma sie do słuchania radia ??? bądźcie czujni .
wnwdyiaza op 10 zyra dpo zrąd
po odebraniu połączenia osobnik natychmiast się rozłączył
ndwzio o zkjeda reozp
op oerainbud ącanioezpł okiosbn tshmtncayia ęis crązozłył
dzwoni o kazdej porze
po ndoarbieu pecziąoałn boknois iaachsttymn sęi zzłrłycoą
niwzod o dekjza pozre
Non stop dzwoni
oNn psot wniozd
Nno ospt dwinzo
ladkaBo
Blokada
Badaokl
Dzwoni i dzwoni i końca nie widać! Ostatnio dzwonili nawet po 23. Gratuluję poczucia czasu.
nizwDo i nwodzi i ańcko nei idć!aw Oiotsnat odliniwz atwen po 32. rltjuauęG ouipczac zuca.s
znDwoi i nowzdi i ońcak ien !iwadć iOttanos dnioilzw nwtea po .32 uluęaGrtj iuzpcaoc casu.z
Strasznie nękający. Wydzwania non stop
sSizetarn ającky.nę ynWiwadaz onn sopt
Striaznes k.ynajęąc Winyazwad non tpso
Dzwoniła jakaś ukrainka mówiąca łamaną polszczyzną, że jest z jakiegoś instytutu.
Kurcze! Wydzwania o 6 rano!. Kto dzwoni o 6 rano jeśli nie ma zagrożenia życia??
eniaAkt
recK!uz nWdyazwai o 6 .!onra Kto wzdnoi o 6 anor ljśie nei ma arzonaiżeg aż??cyi
rc!euKz aizwaydWn o 6 orna!. tKo wzodni o 6 onra jeśli ien ma graeaziżno a?y?icż
Dzwoni raz i później nr niby nie istnieje ,????
tAnekai
Ankieta
kniAaet
akntieA
To dzwoni idiota!!!! Ma kiełbie we łbie i świński ryj.
yąęnkajc
ąęycnkaj
zenGjo
Gejzon
oezGjn
Jakiś pedał
"Ankieterzy" namolni jak upierdliwa mucha której jak nie zatłuczesz gazetą to nie odleci. Na szczęście w Orange włączam blokadę i tylko w historii widać że matołki dzwoniły a mój telefon nie wydaje nawet dźwięku :-).
kiśJa adełp
iJkaś płdea
Wydzwania nawet w okolicach 22
awzWadyni tewan w olkacicoh 22
zawynidWa atewn w kiccahloo 22
neka kazdego dnia nie wazne ktora jest godzina , po jednej rozmowie aby dali spokoj nie daja za wygrana dzwonia dalej. Powinni byc zgloszeni jako stalking.
nkae edazokg inad nei nzeaw arkto jste iazdong , po jdjene oowrzeim bay laid sopjok eni djaa az rwnayag zdoniwa ajled. oinwinP cby liosngzze kajo sitklang.
c,kjeyaan znwdo oiiedzennci o dzeakj orzpe aind i oncy .
nekajacy, dzwon codzienniei o kazdej porze dnia i nocy .
a,jekcyan dwzno idnecoiinze o jdakez eproz dian i oncy .
ekan ezgokda inda ien anezw ktaor esjt donziga , op eejjnd worezimo aby lida jpooks ien aadj az waynarg onwdazi .leadj nwPioin byc sgzoneizl kjoa i.klgntas
kilka razy dziennie, przerwane połączenie za każdym razem
Provident ankieta. Dzwonią i dzwonią do późnych godzin nocych i w niedzielę.
doitrnPve .eaaktin ązDnwoi i ąozdinw do źhócypn odngzi cnchyo i w ęze.deinli
ditoPrvne ni.katea ąozDwni i ziąwndo do hcpnyźó indzog hycocn i w lęndi.ieez
ialkk rzay ,nzeeinid wrrazneep ązeiocnłpe az adykmż zmera
kilka zray einin,ezd azerprwen łpnizoeceą za yamdkż razem
znwoDi o djażke rozpe, anewt w z.leindeęi Ja krauta mma jękailpac zcuąąojdarc yenrmu kóret ąmaj wnytaeągn iępion ęwci dsaeojt ylokt s,sm że etn rmuen óopbrław jeynolk raz ąainwaćz .iąepznoełc W tmy untgdioy órawobłp się ioznodwdć 5 ya!zr
Dzwoni o każdej porze, nawet w niedzielę. Ja akurat mam aplikację odrzucającą numery które mają negatywną opinię więc dostaje tylko sms, że ten numer próbował kolejny raz nawiązać połączenie. W tym tygodniu próbował się dodzwonić 5 razy!
wniDoz o ażdejk or,epz netwa w izęeliden. aJ ruatak amm akciaęjpl ąruązcjcoad murney króet ąamj eąngtynaw nępoii ęwic asoejtd tkloy m,ss eż tne nuemr błaoópwr ejnyokl azr wanązćai ne.iąocpłze W ymt tgudnyio aółwrbop ęis dodzćniwo 5 z!yar
Do mnie też wydzwania ale mam właczoną aplikacje na nękające numery tel więc mam spokój
a,Nkę eni ad się wnoodiz.ć
Potwierdzam. Jakieś bałwany wydzwaniaja bez sensu. Jeden sygnał i cisza. Następny do czarnej listy.
znwiąDo o jaekdż poerz inad naewt tżu rzpde 22
Naę,k ien da isę .oćdnwzio
niDąwoz o jakeżd przeo inad wtena żtu przde 22
Nęka, nie da się odzwonić.
Dzwonią o każdej porze dnia nawet tuż przed 22
Dzwonią non stop a przy próbie kontaktu jest "call ended". Jeśli nie wiadomo o co chodzi to chodzi o pieniądze w takiej lub innej formie.
Dąziwno non tpos a pyzr órpibe kakuontt jtes l"cal dn.de"e elśJi nie wamoodi o oc dohicz to ocdhzi o iiedenpąz w ijekta lub ennij eofr.im
oąwDizn nno tpos a pzyr bpóeri onkattku ejst lcl"a d.d"nee Jślie ein awoomid o oc odczih ot cdiozh o zpeiinąde w iakjte blu njnei .mfireo
Dzniwo .. awd ygasnył i cnłieąoerzz
Dzwoni .. dwa sygnały i rozłączenie
wDnoiz .. dwa snayłyg i inzcołrezeą
guyłch let
niwoDz a eotpm ine eoraibd
Pi odebraniu jak i przy próbie oddzwonienia wyskakuje mi od razu "call ended."
Dzwoni a potem nie odbiera
głuchy tel
ozwinD a peomt ine doeriab
iP nroeubdai jka i rpyz róbeip edowonadnizi yukweskaj im od zrau l"lca "e.nedd
ycgłuh etl
called from this number speaking arabic. hung up called me back speaking more arabic. Hopefully they get deported
Pi nabireduo jka i rypz erióbp oaineodinwzd ekwyujksa mi od zuar lcla" .end"ed
Doprowadza do furii, dzwoni kilkanaście razy w ciągu dnia
steJ 25:21 i ełinwaś do neim net urenm odłnzwi. oyjąWokwt yiduwpelir .tk.oś /:
arzaoDodwp od i,ruif ondwiz caiśakelkni arzy w ąucig dina
wzaDadropo od ri,uif onwdiz śkilakniaec razy w giąuc aidn
stJe 2512: i iawłśne od niem net nrume dozw.łin ątkWyjowo ypiiwledru .toś.k /:
Jest 21:25 i właśnie do mnie ten numer dzwonił. Wyjątkowo upierdliwy ktoś.. :/
dzwoni cały czas ankieter provident
oc ihlwęc dwzinoą awnte w węaśti
Hldunaaj mnyida iwy.osboom Zjiaaacga na ogis ytkduer
odnwzi cłay sazc ietraenk nirvpdeto
lajnaudH inyamd .iomowbsoy cjZgaaaia an isog eduktyr
Wydzwania w niedzielę.
anwiazdWy w leidieęz.n
dzowni yacł zcsa aktrenei eptvnrdio
Handluja danymi osobowymi. Zaciagaja na ogis kreduty
niaWzaywd w n.iziledęe
oc cęlwhi zdiowną anetw w wtęśai
co chwilę dzwonią nawet w święta
ankieter Millward Brown
eeiarnkt wldMrial ornBw
ntiarkee dirwllMa ownrB
eratknie aMldrilw woBnr
enkritea lMiwdarl ornwB
Ankieter o badaniach rynkowych,odradzam odbieranie,nadgorliwość :(!!!!
PRZEPRASZAM ZA OKREŚLENIE ALE TEN NUMER TO BADZIEWIE TOTALNE I IRYTUJĄCE CZAS BY MOŻNA BYŁO BLOKOWAĆ I ODRZUCAĆ TAK JAK W ORANGE
yuhgłc etlnfeo
Millward Brown - badania opinii publicznej
Cąlgie zwywaanid i jdrweuene
rllwaMdi onwrB - iadnaab inpoii bpelujcizn
wdilMral rnwBo - daabnia piniio znicjbelup
eląCgi awzwiaynd i renujwdee
uchygł fleoetn
Ciągle wydzwania i denerwuje
dairwllM rown.B
tkianeA w aeiswpr ceoyżpkz yncinowsafh
Ankieta w sprawie pożyczek finansowych
ikneatA w wrepais eczyżpko wfosnacyhni
Millward Brown.
llaiwrMd wo.Brn
nB"aiada iionpi euzbciljnp " po idpuaon oweceónzzłsoggei arsdeu zzcąłrłyo isę
Bad"aain oiipin uzejnilcbp " po apduoin cezóswgigołoezne esraud ąłłzzocyr isę
"Badania opinii publicznej " po podaniu nieszczegółowego adresu rozłączył się
Kilka razy w sobotę i nawet w niedzielę
Gość dzwoni nawet w niedziele po kilkanaście razy...
Gćśo nzdowi antew w dinzeleie op nklaśicekia ..yar.z
lkaiK ryaz w bęosto i waten w nlidezeęi
kaKil zyar w obtsoę i newta w eęzneilid
ośGć indowz ewnat w eiieldezn po lniceaśkkai az.yr..
oinDwz nizneocdei
Nitk ine daoidawpo
ściema
Nikt nie odpowiada
Dzwonił dziś kilka razy. Nie odbiera
eaśmic
Upierdliwy
eiUdypliwr
Dzwonią po kilka razy na dzień, nie odbieram, to zapewne jakieś badziewie z ankietą.
wzinDło dizś akkil y.arz ieN beidrao
dziś 13.40 zadzwoniła Ankieretka w temacie słuchania radia:) przyblizony czas trwania ankiety 15min:) podziękowałem i do widzenia.
Jakaś pani ponoć z firmy Millword Brown w/s oferty finansowej.
Instytut badawczy Millword Brown w sprawie ankiety dot. słuchania radio.
Do eimn etbaoik pćnoo z iyrfm idrMollw wonrB /sw oyefrt j.nsoaiewnf
Do mnie kobieta ponoć z firmy Millword Brown w/s oferty finansowej.
Itsutnty caawdzyb lridMlwo onrBw w piesraw niayket .tdo sinauałhc idroa.
lnowizd o 12 24 i izsac
dzwonil o 21 24 i cisza
Jakiś oszust lub
iJkśa ssutoz bul lbdei
ikśJa suzost ubl dbeil
Zadzwonili o 21.30 , głuchy telefon. codziennie po 21 godzinie. Nękanie to jest karalne. https://stalking.com.pl/category/nekanie-telefonami/
Naek
Neka
ąj,ęycaNk jeleinajp nie rićaoebd
Nękający, najlepiej nie odbierać
Nękają tym swoim dzwonieniem zablokowała i tak dzwonią NIE MOŻNA Z TYM COŚ ZROBIĆ? ?????
piwleirUdy !!tpy!
Upierdliwy typ!!!
ąkNaję myt iomsw wemieznnido oałowkaalzb i akt ąoniwzd ENI MNAŻO Z MTY ŚOC BIRĆZ?O ?????
alBćowko ob ot ompyje
Blokować bo to pomyje
Dzwoni każdego dnia. Trzy sygnały, nie ma sposobu tego odebrać. Próba odzwonienia niemożliwa bo blokada i maszyna rozłącza. To jest wyjątkowo upierdliwe. Należy zablokować i po sprawie.
iznDow egożkda .niad zTyr snay,łgy nie am sopuobs geot .brodćea óPbra iiodzoeanwn ożmnliaiew bo oakblda i aymzans c.łoąrazz To jtse ąowkjtwyo ir.peulwdei yNżlae ookćabazwl i op pwsriae.
yn.ikAte aZawecnari ytgair co giurd zńeid oimm, że się mi dm.aiaow
iraldMwl nBwro
Ankiety. Zawracanie gitary co drugi dzień mimo, że się im odmawia.
Millward Brown
Męski głos i od razu się rozłącza.
oe,ebmdłra anpi aacicłh zidpwepazrorć ianeękt (łyb to eokrt)w, eni geomłm awrmzoć,ia cięw nerp,owzłoamoap żyeb złdwzioana op 18 - ainp paałatzy yzc w śkiaj eizdń od ndpułaio sjet oajpc, cięw uimwlmóyśi ięs na nwkedee (w oimm uimniuzeor kewened ot oabsot i )lad.zeneii Od ordyś do tkąipu łeiamm 11 ńp,ecołąz hic artast, yznbaizdałow kat jka ięs waimmlśiyau ot yb imłaa pyiwonłeąn kęaeitn a tak nihec iozp.nam
Msikę głso i od rzua sęi zołzą.cra
odebrałem, pani chciała przeprowadzić ankietę (był to wtorek), nie mogłem rozmawiać, więc zaproponowałem, żeby zadzwoniła po 18 - pani zapytała czy w jakiś dzień do południa jest opcja, więc umówiliśmy się na weekend (w moim rozumieniu weekend to sobota i niedziela). Od środy do piątku miałem 11 połączeń, ich strata, zadzwoniłaby tak jak się umawialiśmy to by miała wypełnioną ankietę a tak niech zapomni.
Nie odbieram
oninoozwD od inme z egto emnuur ikentwoeliro w acuig thcoiastn kliku ind, ajk pobrwlaamo idwzocdon ezlianoepc ejst zrnpewryea
Dzwoniono do mnie z tego numeru wielokrotnie w ciagu ostatnich kilku dni, jak probowalam oddzwonic polaczenie jest przerywane
Codziennie
iaPięmaject o myt, że remnu ufleenot ot ndae owsoeob, awopcjzaąel kidafiywozetćn o.osęb aloedPąjg coniroeh aewrpnj i nei mgąo ybć wanrwyzysetyok zrpze mtlaneetrigek nia lpaoret iekat kaj ,tne bze wsjaez eźajwnyr i aloujwrnte an nunośik ryymwcof y!zodg
dzwonią bez przerwy i na okrągło, ankieta
aM igmayanaw - móoazwcr uims daaspioć wtyzsieałcekn a.odtswwpoe
Dzwoni kilka razy dziennie.Dodałam do blokowanych i mam spokój.
ąwonidz bze prewryz i an rkgoo,łą ieakatn
inozDw likka razy ai.eenzidomdnałD od onayhkocbwl i mma ópjok.s
Pamiętajcie o tym, że numer telefonu to dane osobowe, pozwalające zidentyfikować osobę. Podlegają ochronie prawnej i nie mogą być wykorzystywane przez telemarketing ani portale takie jak ten, bez waszej wyraźnej i utrwalonej na nośniku cyfrowym zgody!
donienezCi
Ma wymagania - rozmówca musi posiadać wykształcenie podstawowe.
Od jakiegoś czasu ktoś dzwoni do mnie z tego numeru. Po kilka razy na dzien.A jak próbowałem ododzwonić to zaraz jest rozłączenie.
Od śojgakei uascz ośtk zdnowi do iemn z oetg .runeum Po lkkia arzy an .Anzeid akj meławpóbro dooćwinodz ot raazz tesj oec.ąinłerzz
Klęcze modlę się o spokuj !!!! Psychottopy biorę
Dzwoni w niedzielę, kila razy, zablokować i tyle.
r.eTeetnkiela oyoąjWtwk rytna.ntę 7 łzpąeońc w nzeieedli od ndupioła
Nęka nawet w weekend
Dzwonią codziennie po kilka razy
etNyeits estynik odinąwz weant w izeelnędi naor aj zuj małtrpaesz roadićeb
Teleankieter. Wyjątkowo natrętny. 7 połączeń w niedziele do południa
Neka mnie od rana w niedziele....dzwonil 8 razy do 16.
Nkae meni od nara w .ze.n.dlzi.lonweiied 8 yraz do .61
ąyjkęcNa
Ankieta o sluchaniu radia
Niestety snkiety dzwonią nawet w niedzielę rano ja juz przestałam odbierać
Pa.yenbjo Nlidzeeia 7 orna
oąwDniz eenzcdoini po laikk aryz
ateinAk o csuhuailn ridaa
kęna ikalk ryza w t,niyuogd
nęka kilka razy w tygodniu,
. Niedziela 7 rano
aęNk atenw w enwedke
oizDwn w eni,ięedlz kial zrya, kzalwobćao i tle.y
ąacgnNączei
Naciągnącze
padłe
pedał
etAzyreink
lwinozDi iaklk y,zra z euygłr w aeucsłcwh o.łchug Dśzi śokt się zowdłae - inttsyut wbzcaday bunraa z tneiaką
Ankieterzy
Dzwonili kilka razy, z reguły w słuchawce głucho. Dziś ktoś się odezwał - instytut badawczy brauna z ankietą
Dzwoni kilka razy dziennie popołudniu/wieczorem od tygodnia.
nic dodać nic ująć
cin ćddoa cin ćjąu
Dzwoin akkil aryz dinezein eiznmpooocerpłuwudi/ od nyd.gtoia
Znowu dzwoniły !!! Postraszyłem policją!!! Jak tu żyć !!!! Znowu chlam!!! Jak bydle
Aneit,ka iwndzo oc ijśak zc.as
Ankieta, dzwoni co jakiś czas.
jakaś upierdliwa szmata a ankiętą odnośnie słuchania radia
Dzwonił kilka razy dziennie, odebrałem w końcu a tam cisza i się rozłączył.
zwnioD od nmei jżu 4 ayrz ćży ęis ien da
etainka wdolMirl Bwonnr
ankieta Millword Brownn
Dzwonią, a później nie da się odebrać
oDzłwin klika ayrz d,nieezni mdłraeboe w kuońc a atm icsza i ęsi .ząrzoyłcł
Dzwoni do mnie już 4 razy żyć się nie da
Millward Brown ankiety
yłGuhc oetelfn
Niech mnie w dupę pocałują
Sukinkoty znowu wydzwaniają !!!!! To te ruskie trole NIEODBIERAM
takaine
Dzwoni codziennie , kiedy odebralam to byla cisza w sluchawce
wzDoin eennidcozi , kyied armadlbeo to ybla izasc w hulcaswec
nozwdi oc kkali id,n hcłgyu tleofne
dzwoni co kilka dni, głuchy telefon
Nie odebrałem, wolałem sprawdzić i teraz wiem "że czarna lista"
oedjn łnzceeąpi,o zpry perbói wnioezoaddni b"loakda ii"cse
Zdecydowanie nie odbierać - dzwonią po kilkanaście razy w ciągu jednego dnia (!!!)
jedno połączenie, przy próbie oddzwonienia "blokada sieci"
Zcdodineweya ien ćideoarb - inząwdo op niaialekcśk yazr w cuągi egdonej adni (!!!)
Dzwoni co kilka dni nie udało mi się jeszcze odbrać, ale odzwonić się nie da. Blokuje
Dinwzo co lkaik din ein ouałd im ięs zszcjee oćrab,d lea ozwdioćn się eni .da elBkoju
po nrdoieab ięs łrczaąoz
kąjcanyę
po odebrani się rozłącza
cuhyłG lfoteen
Niby ankietę prowadza w sprawie radia..
biNy kneatię raopadzw w parwise dr..iaa
Nei erobdia yzohnwrct lewoeó.ntf
Nie odbiera zwrotnych telefonów.
aaitkne
nkleajo aa.ek.nit. .
kolejna ankieta... .
rNeum n,fleouet dpo mkróyt Pina op izenoueiwpd ,olah od rauz ięs zazoc.łąr eNi ebdaori oztnrhwyc ól.eoeftnw
Dzwoni, człowiek biegnie do telefonu i zanim dobiegnie, przestaje dzwonić. Jak próbuję oddzwaniać, to komunikat, że "nie ma takiego numeru". Wstrętne nękanie!
Numer telefonu, pod którym Pani po powiedzeniu halo, od razu się rozłącza. Nie odbiera zwrotnych telefonów.
nzi,Dwo owkizceł ibigeen od tnefeulo i mazni ibdeionge, ptzeeajrs ćwzdoni. kJa pjęóbru w,doiaćzand ot ktmiok,una eż "ein ma iotgkae ruemn".u tęrWsnte iknn!eęa
zdąwnoi liakk zrya inzneied ewnta mpźnóy rziocewme
o ankiecie
eiPrloid o iieaecnk
dzwonią kilka razy dziennie nawet późnym wieczorem
anglik
Mam nowy numer i też dzwonią nawet w nocy, masakra jakaś, zawsze odrzucam, i nic
Głuchy telefon. Nękający.
Gyhucł ole.ften .kęyjacNą
Złe
łZe
iznoDw ialkk zayr n.izdeine W iguntoyd mwceroezi ten(aw o )22 a w deekywen od 8 arn.o Raz rdaeołamb eżyb lwldiaoi ęsi ot msusałazły ktloy śikja kmnuaitok op gan i się maso nzyoorlcizwlliozda. an mjó nr wouybłsż rgeokót nei mam w ycaujzzw rdoaćbie zapo imgzaniod cpayr. W iąguc ytdoniga 20 ilkka onóelwfte oyktl po canzohidg cpyar nwcykloyoz jomą wpoeilśićrc ale i kat nei boły omuk aucnwrazc. zcnetOaesit nacemilgsa kepa od oibknaloaw .nóurwm.e.
naetaki wlodMril owBnnr
Dzwoni kilka razy dziennie. W tygodniu wieczorem (nawet o 22) a w weekendy od 8 rano. Raz odebrałam żeby odwalili się to usłyszałam tylko jakiś komunikat po ang i się samo rozlaczylo.dzwonili na mój nr służbowy którego nie mam w zwyczaju odbierać poza godzinami pracy. W ciągu tygodnia 20 kilka telefonów tylko po godzinach pracy wykonczylo moją cierpliwość ale i tak nie było komu nawrzucac. Ostatecznie sciagnelam apke do blokowania numerów...
idneCezoin znwoid ela idngy nei mam jkoiaz odrbaće lyokt ćwśmidoao że lzinodiw
Codziennie dzwoni ale nigdy nie mam okazji odebrać tylko wiadomość że dzwonili
ajkilpacA zsiep eż tinkaae to eni oid,bamer ale 3-5 zary eizdienn to zcreku girpęizeec
Aplikacja pisze że ankieta to nie odbieram, ale 3-5 razy dziennie to kurcze przegięcie
pozny wieczor a oni nekajA
pyzno rioczwe a ion kjeaAn
non stop dzwoni i i baba farmazoni
nno ospt iozwdn i i baab zromafian
wonDząi op rępo yarz ezendiin
Dzwonią po porę razy dziennie.
eondzCiien od mien zndwoi i awslyy mi cwdamiosoi smm
Dzwonią po porę razy dziennie
oznąwiD op rpęo azry .ndniezie
ąaajnyiwwzd do esaogm ra,na eni iarbedmo
Codziennie do mnie dzwoni i wysyla mi wiadomosci mms
wydzwaniają od samego rana, nie odbieram
Pnai lkaerndsaA mkSańysaz - młai naetirkeak. rtWyysacz cwpiśćoęi 10 ntuim an owmęorz i jtes kójspo ):
Nmure jkęąnacy i .zibennepecizy Radze eni ceirbaod i owlkczaabo an osiwm .tnefleieo oC z że,tego aacwziodn pnpni/aa tesj łami rsook w ytm smamy udin zar stej ekrąanietk lirdlwoM nnBwro by za aepr zdiogn kcaasdl ojrdnzeaep neytzkosr rfeoty neanws,ifo a za rpoea zonidg ent sam nrume jpenropuo ioyestzanrzkjs omęuw z iiceąs omkąw.kroo lespaajNz arad nie bdiearco i clkoobaw na msiow eoelf.neti ejewPrzmeżda,o tjes ot nadaimo ciaannaiga na" unkc"waz z whalci dyg sei od nhci oidod,nwz a zmeo ot otkoazcsw !
Przeszkadzają w pracy. Kilka głuchych telefonów, w końcu za którymś razem babeczka zapytała czy zechcę wziąć udział w ankiecie. Nie chciałam, a jak zapytałam skąd mają mój numer telefonu, zaczęła coś kręcić. Najlepiej zablokować ten numer.
nebaaJ eaiaknt
Pani Aleksandra Szymańska - miła ankieterka. Wystarczy poświęcić 10 minut na rozmowę i jest spokój :)
Numer nękający i niebezpieczny. Radze nie odbierac i zablokowac na swoim telefonie. Co z tego,że dzwoniaca pani/pan jest miła skoro w tym samym dniu raz jest ankieterką Millword Brownn by za pare godzin skladac podejrzane korzystne oferty finansowe, a za paore godzin ten sam numer proponuje korzystniejsza umowę z siecią komorkową. Najlepsza rada nie odbierac i blokowac na swoim telefonie. Podejrzewam,że jest to odmiana naciagania "na wnuczka" z chwila gdy sie do nich oddzwoni, a mzoe to kosztowac !
Uparli się na tą ankietę jakby życie od tego zależało. Potrafią nawet o 2 w nocy dzwonić. Całe szczęście czarna lista Avasta się dobrze sprawuje i od razu odrzuca połączenia więc nawet dzwonka nie odpala. Chyba nie są na tyle inteligentni aby zrozumieć, że jak ktoś nie odbiera to znaczy, że nie ma czasu ani ochoty na jakieś głupie ankiety.
Dzwoni wieczorami, 3 sygnały i przestaje.
ian ruza nie aałmrdbeo a dnwzoi i doni,zw on ile żnmoa
Dzwoni świątek piątek,czy niedziela
ani razu nie odebrałam a dzwoni i dzwoni, no ile można
Upierdliwcy z ankietami.
Ankiety wyzwania non stop mimo że zaznaczył się ze sobie nie życzę by do mnie dzwonil
lUpari sęi an ąt ękineta ayjbk żieyc od eogt zo.eaalżł fąaiortP wntea o 2 w cnyo diozw.ćn aełC śzzcesęic nrzcaa salti stAvaa ęis bzdoer rwjesaup i od uarz rzuacdo enpąłicazo ęcwi wanet wkadnzo ine da.opla
izwnDo twkeąiś zec,pktyąi liaizdnee
knyAite awyizanw onn pots omim że aczazznył ęis ez eosbi ine żczęy yb do ienm izlnowd
iowzDn m,iewcarzio 3 gsałnyy i rs.zejtpea
Uparli się na tą ankietę jakby życie od tego zależało. Potrafią nawet o 2 w nocy dzwonić. Całe szczęście czarna lista Avasta się dobrze sprawuje i od razu odrzuca połączenia więc nawet dzwonka nie odpala.
Dzwoni codziennie o tej samej porze,a jak oddzwaniam to nie ma takiego numeru!
Dzwonią kilka razy dziennie, sobota i niedziela!!
WJIĄDAWYZAN DO TPIUĄK AAŚJK KAENITA INE MJĄA CO BĆIRO W ZIELIEDEN I TŻE AIZNJAĄDWYW WKYSYR.NSÓE
WYDZWANIAJĄ OD PIĄTKU JAKAŚ ANKIETA NIE MAJĄ CO ROBIĆ W NIEDZIELE I TEŻ WYDZWANIAJĄ SKÓRWESYNY.
Nie da sie oddzwonic, niedzielny telefon
niDąowz akilk ryaz eenz,iidn aosobt i z!ineldae!i
eNi da sie icdzow,odn eiizenydln nloetfe
kaJ alcpoij iec nrzeaim
Jak policja cie namierz
Ankieta na temat telewizji. Co się najczęściej ogląda, ile płacimy abonamentu i takie tam. 15 minut oceny od 1 do 4.
aekAtni an ettma iezj.iltew oC ęis iecjacęjnzś gdaąl,o eil cłpyami naebnutoam i taeik .mat 15 itmun yneco od 1 do 4.
iecąlg wnzdoi i się knti nei yzadow
ciągle dzwoni i się nikt nie odzywa
Na pytanie skąd maja numer telefonu, Pani odpowiedziała ze nie możne ujawnić takich informacji bo to niezgodne z polityka ich firmy. W takim razie poproszę osunąć mój numer z bazy danych i więcej nie dzwonić.
aN ienptya skdą jmaa rnmue lu,feeont ianP eizałopdwdaoi ze ine omeżn uawijćn ckitah crjiofanmi ob ot egnzdeino z okapyitl chi f.myir W mktai rzaei ooprzsęp ćnsuoą mjó nuerm z azby achydn i cwejęi eni nio.ćdzw
aeninkę
Numer nękający. Po oddzwonieniu od razu przekierowuje. Cel nieznany.
Nie wiem skąd mają mój numer bo mam internet na Kartę i dzwoni jak by jej Okres spóźnił i chciał mnie o tym powiadomić A
mrueN aąęky.jcn oP iwoindnuzode od ruza wjupikezroree. Cle y.znenain
iNe eimw sdąk mąja mjó unrme bo amm ineetrnt an ęaKrt i dnowzi kja yb jje esOkr sipónźł i cciahł einm o tym waćoiidmop A
eykAnti o 9 naor w nęiidlzee
Ankiety o 9 rano w niedzielę
Rozlaczyl sie zanim zdarzylam powiedziec do konca regulke zabawne
owDnzi .osęczt Rza na cotkpązu admwdnolozi ael w eułacwshc .iszca ieN eimw czy eeziencbiy.pzn Smkazu nfoi aeldj
Dzwoni często. Raz na początku oddzwonilam ale w słuchawce cisza. Nie wiem czy niebezpieczny. Szukam info dalej
azclolzRy ies mniza darazymzl ecoizdipwe do koacn gleuerk wbnazea
14.05.2017 r - niedziela , dzownil o 9 rano :///
o nie
024751.1.0 r - ezaliedin , niwlodz o 9 nora //:/
NZLIDWO 3 YRZA PO DZOG 16 NJMIONYZAEHC NEI MAIBRDOE
wydzwaniają o 9 w sobotę rano... ZERO KULTURY, więc mam w nosie ich ankiety
Nie odbieram, samenegatywy.
niozDw ntranęite
DZWONIL 3 RAZY PO GODZ 16 NIEZNAJOMYCH NIE ODBIERAM
niwaząadjyw o 9 w bosęot ..n.roa REOZ YULRK,TU cięw mma w nseoi hic yeiaktn
Dzwoni natrętnie
ieN bie,mroda yeagmtna.ewsy
niby ankieta n temat słuchania stacji radiowych, ale pozniej pytania byly na inne tematy i nie odp. na wiele pytan. Podejrzana jest ta ankieta. Lepiej nie brac udziału bo ja odruchowo za duzo o sobie powiedziałam
Badanie opinii publicznej Millward Brown. Nie wiem, skąd biorą numery (akurat mój mają ze swojej bazy, do której sama się zapisałam), ale są niegroźni. Na koniec proponują dołączenie do ich panelu, gdzie można wypełniać ankiety internetowe.
eaBinda noiiip bpnzejulic rwdiMlal r.onBw Nei iewm, dkąs orbąi rueynm rutak(a jóm jąma ez osejwj ya,zb do óetjkr asma się ap,)ałmszai eal ąs gn.oniierź aN ekocni pjnouoąpr ełeąidnzoc od ich npeu,al dzgie mżnao iepywłćna eknitya ewierno.tnte
badanie opinii pulicznej
Gluche sygnaly o kazdej porze nawet poznym wieczorem NAJLEPIEJ ZIGNOROWAC. NIE ODBIERAJ.
nidaeab iioinp enijuclpz
przedstawiają się jako badanie opinii w sprawie audycji radiowych. Wyłudzają rok urodzenia i miejscowość. Twierdzą, że z tej miejscowości mają już za dużo ankiet. Oczywiście chodzi tylko o wyłudzenie wieku i miasta właściciela telefonu NIE PODAWAĆ TYCH DANYCH!!!
krotkie sygnały, dzwonili 10 razy
Polecam odebrac i poinformowac ze nie wyrażacie zgody na nagrywanie. W wiekszosci przypadkow pomaga. Nie oddzwaniają.
oziDnw w ęotsob o ,9 ien da daćespo oioikłwwez.c
Dzwoni w sobotę o 9, nie da odespać człowiekowi.
wnozDąi tneaw w eiiNedzel LKOAĆOWB
cemoPal edobacr i ocrioamfwpon ez ein eyrwaiażc yzdgo an wnayen.igar W wiekcissoz kwrydopzap p.amago iNe jwiznądoaad.
Dzwonią nawet w Niedziele BLOKOWAĆ
Kilka razy dziennie dzwonią .nawet w sobotę !
kilKa zyra ediennzi wzioąnd net.aw w oosębt !
iNe da ęsi ioćdozwnd
eadainB iinpio ln,ubzejipc ela nzergzeic i łomi ięs iapn iadełzcpo
Badanie opinii publicznej, ale grzecznie i miło się pani odczepiła
Do mnie tez wydzwaniał ten numer ale juz jest zablokowany :-)
Dzwonią po kilka razy dziennie,głuchy tel.Cel nieznany...
Głuchy telefon, dzwoni o dziwnych porach, np w południe w niedzielę, wieczorem, krótki sygnał i się rozłącza.
Dzwonią 5 ,6 razy dziennie,głuchy tel.,oddzwonić nie można,bo automat odrzuca.Numer nękający bez celu lub cel nieznany...Pozdrawiam.
29 i 4,003 łchugy iknt sęi nie ozadwy
iozwąDn po likka zray yeegn,izłhdnicu lletCe. n..nezain.y
29 i 30,04 głuchy nikt się nie odzywa
uyhcgł nelotfe
ien da ise zdncidoow
Przeprowadzają badanie opinii publicznej. Twierdzą, że komputer wytypował ten numer, a wiec jest to nękanie - dzwonienie pod losowo wybrane numery i nękanie.
Mimo że numer zablokowałam dzwonią po kilka razy dziennie.
iMmo że nmreu łaamlwaookbz oądwinz op alikk zray ined.enzi
Jeśli kogoś interesuje coś więcej, to nr klasyfikuje się jako nr sieci t-mobile, kiedyś był to niezarejestrowany prepaid, który został zdezaktywowany a następnie sprzedany jakiejś firmę która nie aktywowała go w sieci t mobile ale wykorzystuje go w wirtualnym routingu, jako nr prezentowany podczas połączenia. W systemie t mobile jest on nieaktywny. Gdy się oddzwania na nr pojawia się komunikat że nie ma takiego numeru. Kto dzwoni nie wiem bo nie odebrałem... można wrzucić na black listę i po kłopocie :)
ewjrrdpąaoPzaz ibeadan inopii cb.ilunepjz drweiąTz, eż toemukrp pwwayłtyo etn num,er a wiec sejt ot ęainken - izinenewdo opd sowloo ynarbwe reyumn i aęi.knen
Dzwonią po kilka razy dziennie mimo że numer zablokowałam. Jakieś natręty. Jak się oddzwonia to przerywa połączenie
Nie łączy po oddzwonieniu.
Dzwoni kilka razy dziennie, nie odbierać,
noiwzD akilk zrya niin,edez eni ćda,eibor
Ankieta nt słuchania radia
oiwnDz ndeeczoini op kalki azry
To onokrmki loab irmaf nyi!ankwadcjy dPo ttresekpem ikeytan jauwyładz naed, eyzb cązwzsc epomt gęzckeeuj kaśoiejg ginewpnaoeozrd ł!guud
To komornik albo firma windykacyjna! Pod pretekstem ankiety wyłudzaja dane, zeby wszcząc potem egzekucję jakiegoś przedawnionego długu!
Dzowni codziennie po klika razy
Mam to samo dzwonil odebralam ale cisza na lini. Jak oddzwaniam nie ma polaczenia. Komu sie nudzi
ijakś pzyan.oerdj cchsały tlkyo iśkaj utmotaa gacąjyad po gnsa.kluie łeadbaorm ob eni aiimłzeadw kto i oc. ela yzeadjpron
Numer dzwoni późno, nie odbieram od nieznajomych, więc nie dowiedziałem się więcej, ale sms nie doszedł, połączenie się urywa. Podejrzane.
jakiś podejrzany. słychac tylko jakiś automat gadający po angielsku. odebrałam bo nie wiedziałam kto i co. ale podejrzany
wiawająyndz kklia razy znneied,i nwaet zeiwcomer
emrNu oziwnd ,nźóop ine rbeadmio od nyihcoemn,zja wicę ein domeiłzawied ęsi ęwi,ejc ela sms nei łsd,ozde cązłinepoe ęsi u.wray deeoPrzj.an
wydzwaniają kilka razy dziennie, nawet wieczorem
Ankieta. Pani zadzwoniła prawie o 22. Niby ankieta na temat tego, co się ostatnio dzieje. Ton troszkę ironiczny. Skąd ma mój nr telefonu?
nWaadijwzyą w bs i .ndz Nei .arćedboi kooaćwl.B
Nei iwme o oc ic,dohz ob zar beamłaodr i likaza im ełćyiwnp aktneę,i węci łlozbaakaowm net .nrume Moim ot zęi,dw eż icgeąl zi,dnow etawn op kkali zayr ini.eenzd
Nie daje spokoju nawet w niedziele.
Wydzwaniają w sb i ndz. Nie odbierać. Blokować.
Nie wiem o co chodzi, bo raz odebrałam i kazali mi wypełnić ankietę, więc zablokowałam ten numer. Mimo to widzę, że ciągle dzwoni, nawet po kilka razy dziennie.
Nei djae oukjosp nawte w iezni.eled
Nęka nawet po 21:00. Jak oddzwaniam to jest ze info ze taki nr nie istnieje
woziDn torkkó a kdyei wniaodzdam yzsles orajnmięcf ni"e ma iteaogk nurmue
Bredzi po angielsku i sie rozlancza nie da rady oddzwonic
Nnoplaya tobRer
Dzwoni krótko a kiedy oddzwaniam slysze informację "nie ma takiego numeru
Naęk wneta op 0.0:12 Jak dinozadmaw to tejs ze nfio ze tiak rn ien ijesniet
Napalony Robert
Ankieter z Millword Brown.
tyk.nAei
tspue agnsyły aąkn!!jcęy
puste sygnały nękający!!
itnkrAee z oridwlMl Bonr.w
atknieerkA ine aaihccł idluizeć raifjnciom z kjjaei azyb ayhncd ytrkzosa i ąskd am ermnu a to już nei pezrwisy arz eidyk olieannm dąnazayiwwj
Gluchy telefon
Ankieterka nie chciała udzielić informacji z jakiej bazy danych korzysta i skąd ma numer a to już nie pierwszy raz kiedy namolnie wydzwaniają
uremN tne wodnzi szwzea po ozagdcinh yen.rwchozi.c w moim kdazprpyu yybł to zyngdoi ecnno np 2,2 2.230. iNe daeaombrli nieopawz makirę w ymt aicesz órękc ale nijźpóe adaiolmazwn i ączołipeen za kmżyda amzre rwezaen bez dżoagne łsyua.ng Mjó rn mma aodypn jdnyeei w akbu w dzurezię miygn i w owbscekra w hacndyż yhnnic ctjcuhytisan zora roatalpch kteża niosjwuek eż żjiele oidchz o zabę cdynah óunmknsoetw nei żoem bćy enwta eunrm yrwnatpy ufopny ald oósb nie ocphnłwoay do .gtoe mawrzPadoi
Numer ten dzwoni zawsze po godzinach wieczornych.. w moim przypadku były to godziny nocne np 22, 22.30. Nie odbieralam poniewaz karmię w tym czasie córkę ale później odzwanialam i połączenie za każdym razem zerwane bez żadnego sygnału. Mój nr mam podany jedynie w baku w urzędzie gminy i w skarbowce w żadnych innych instytucjach oraz portalach także wnioskuje że jeżeli chodzi o bazę danych konsumentów nie może być nawet numer prywatny poufny dla osób nie powołanych do tego. Pozdrawiam
Głupi głópek
Kiedy próbowałam oddzwonić, pokazywało mi że połączenie nie jest możliwe. Nie zamierzam odbierać.
Ankieta i dzwoni przed 22!
Kdeiy omrawpóabł ddozćw,nio wazpołkaoy mi że eąconpłize nie jtes .lmoeiżw eNi amzerzmai dbira.oće
ekinAat i odzwni pdzre 22!
zawracanie glowy ankieta
badanie opinii, szkoda czasu
Identyczna sytuacja ten numer dzwoni na mojej nieletnich córki nr telefonu córka nieodbiera bo niezna ja po pracy chce oddzwonić i się nie da
Oszuści i naciagacze
iśsucOz i agcazcnaei
Cąłgie nkeanię i łeiwauzndy
Ciągłe nękanie i wyłudzanie
Kdeyi apambrwołó ,dndićoozw aayowzpłko mi że zpoeąeinłc ien ejst .l.mieo.żw ien irodameb bo hęorct isę awbi.oa..m
Kiedy próbowałam oddzwonić, pokazywało mi że połączenie nie jest możliwe... nie odbieram bo trochę się obawiam...
Do mnie to samo puszczą sygnał a oddzwonić nie idze
aidneaB iiionp oszłjepcen
dzwoni i nikt się nie zgłasza to jakiś automat pewnie.
niowzd i nikt ęsi nei łaazzgs ot jiśak aoatumt .nipwee
Badanie opinii społecznej
Dzwoni do mnie codziennie o tej samej godzinie boje się !pomocy!
neką telefonami non sto nie odzywa się nie przedstawia kompletny
Puste sygnaly
keną teeoamlnfi nno ost ien yodwaz ęis ien azarwsepdti yleptmkon dbile
Psute ngsyayl
akNęąj
Nękają
ieN omżan ćzdowino
akaśj eniatka z ediram ...
Jakaś ankieta radiowa, zablokowałam.
jakaś ankieta z radiem ...
Odbieram, słyszę końcówkę serii numerów po angielsku...
aJkaś eaktani dawaro,i zwbkołlmaa.ao
bimdra,Oe yłęssz kkęwńóoc ieisr unewómr po ekags..iu.ln
Nie można odzwonić
Bardzo mily pan przeprowadza ankiete na temat bankow wystarczy poswiecic 10 minut i pozniej juz nie dzwonia
Dzwonią kilka razy dziennie, pod ten numer nie można oddzwonić. Dzwonią z kilku różnych numerów i nawet nikt nie odpowiada kiedy odbierze się telefon.
Baozdr limy apn zzperwpraoda enkiaet an ettma bwnkoa acwsytzry posicewic 10 mnuit i ijpnzoe ujz nei idnowaz
ąwznoiD lkaik yzar ni,zndeei dpo nte nrume nei mżaon ddwnoi.zoć wizDnoą z kklui nróyżch mnróeuw i atewn ktin ein dapodoiaw kiedy zieoredb ęsi netel.fo
DZWONIO CAŁY WEEKEND, SOBOTA WIECZÓR, NIEDZIELA OD RANA, NIE POLECAM
ENI DOONZSWDIZ MURNE ENI PAOOAIWDD
WDNOIZO AYŁC ,DEKENEW ASOTOB WÓ,ZIERC IENLZDEAI DO R,AAN ENI COAEMLP
NIE ODDZWONISZ NUMER NIE ODPOWIADA
Nr dwawiayna masecz klkai zary n.iizened eNi omgę baoećrd tgeo czełapnąoi, awjaznadcio setj yktlo ia,oktmnku że ine ma oigetka rn
Nr wydawania czasem kilka razy dziennie. Nie mogę odebrać tego połączenia, odzwaniajac jest tylko komunikat, że nie ma takiego nr
Nekaja nawet w niedzielę :-/
jkaNea enatw w izęledien -/:
Oddzwaniając na ten numer nikt nie odpowiada. Co to za numer?
Kto domów dzwonił bo nie nie był w dom
Dzwonią w kółko, o każdej porze :/
Sondazownia
wjrazkąu użj
nzDoąwi w k,kóło o żkadej ezpro :/
wkurzają już
owziSnoanda
SPRAWA JEST PROSTA !!! HANDEL DANYMI !!!!!!!!!!!!!!! OD KIEDY ZAREJESTROWAŁEM NUMER TO SIE ZACZELI CI WSZYSCY TELEMARKETERZY !!!!
Dzwonią nawet po 21:00 w sobote. Zabanowałem ich !!!
SPRAWA JEST PROSTA !!! HANDEL DANYMI !!!!!!!!!!!!!!! OD KIEDY ZAREJESTROWAŁEM NUMER TO SIE ZACZELI CI WSZYSCY TELEMARKETERZY !!!!
a!!andwwz!iy
SPRAWA JEST PROSTA !!! HANDEL DANYMI !!!!! OD KIEDY ZAREJESTROWAŁEM NUMER TO SIE ZACZELI CI WSZYSCY TELEMARKETERZY !!!!
ARSPWA TEJS OPRTSA !!! EHNALD MADINY !!!!! OD YIEKD AROSŁMWAEJRETZE MNURE TO ESI ZEICZLA IC WYSCSYZ LERYKEMARTEZET !!!!
akRmael
Reklama
inDwoz i zidonw ale ien aebormdi
Dzwoni i dzwoni ale nie odbieram
woDąniz teawn po 201:0 w e.boost beaonZwmała chi !!!
wydzwania!!!
Oddzwonić nie można. Dzisiaj udało mi się odebrać- jakiś komunikat po angielsku- zablokowałam i spokój będzie.
zwonąiD etwna w leinedęiz !oanr L!KOĆW!BOA!
Dzwonią nawet w niedzielę rano! BLOKOWAĆ!!!
śJika kerma coś adaanib o ltiizeew z yifmr iakjjes amt ja mdeoiiazłepw ein amm uaszc a net jdael jeows
A ja ien aeolibdrem i ien iadowazdelmn oytkl dszpeilrwam ut ioniep i llwamzobkoae u otarerao wkzytisse rn aaczzjeynca ise do 883 i pskoo
A ja nie odbieralem i nie oddzwanialem tylko sprawdzilem tu opinie i zablokowalem u oeratora wszystkie nr zaczynajace sie od 883 i spoko
Jakiś marek coś badania o telewizi z firmy jakiesj tam ja powiedziałem nie mam czasu a ten dalej swoje
nzwdio kwau i icn nei mwio
dzwoni kuwa i nic nie mowi
Dzwonił na razie 1 raz ale czytam że chyba na tym się nie skończy. Ja też (jak ktoś już poniżej naopisał) wyrabiałem kartę Decathlonu i oczekuję od nich przesyłki.....myślę że to po tej lini
oDłwinz na eazir 1 zar lea zycatm że cahby an tym ęsi nei ńysczo.k aJ eżt (jka tkoś ujż jepoinż s)poanałi yłribamwae akęrt tuoecahDnl i kcuzoęej od nchi płś.rl.m.e.skz.yęyi że to po jte iiln
Głuchy telefon, odbieram i nikt sie nie odzywa
Ghyucł nfo,ltee aoeimbdr i tikn sie ine yzwoad
Nikt nie odebrał a jak oddzwaniam to nie łączy
Dzwonil do mnie 19.20 mialam akurat rozładowany tel
Dzwonił o 18.53, ale nie odebrałem. Po oddzwonieniu słyszę komunikat, że nie ma takiego numeru.
Dzwonił kilka razy-zablokowałem
luanrlat,uK anlcenahain oizyzwrmcn.ó oepwTy dabinaa y.rnuk
Rozłącz się po kilku sygnałach.
ączłoRz sęi po iulkk ahgłyasc.n
Cisza po odebraniu.
Ankieta na temat radia . Bezczelni . Mówiłam ze nie chce odpowiadać na ankietę to dzwonili dalej . Zablokowałam numer to dzwonili z innych . Jest to 3 lub 4 ich numer .
Kulturalna, nienachalna rozmówczyni. Typowe badania rynku.
czy mogą dzwonić po 21.00 .to coś nenormalne !
zisCa op b.rouidnea
aketAin na temta adari . cilneBezz . waimMół ez ein chce pwodaodiać na ietknaę ot dzliionw ajedl . waobłkZamloa eurnm ot wlzdoini z inyhnc . sJte to 3 bul 4 cih unrme .
Nie trać czasu, badanie. Chyba kupili gdzieś jakaś bazę danych.
iNe aćrt ,auzcs in.daaeb baChy lukiip edzgiś aakśj ęzab cdanh.y
Dzwoni, a po odebraniu połączenie przerwane. Oddzwonić nie można. Uciążliwe.
NIE WARTO ODBIERAĆ ANKIETY. Jakiś NATRĘT.
Pani z Milword Brown chciała przeprowadzić ankietę w sprawie banków
Jakaś ankieterka . Mogą rozmawiać tylko od 16.30. ?? Dziwne
inPa z ioMlrdw ornwB cihcaał oaiwzreprćpzd ęaeintk w ewipsar nókbwa
Millword brown czy jakoś tak dobija się z rana i ankiety prowadzi o słuchaniu radia, chyba już 9 raz w tym miesiącu. Później dziwić się, że statystyki im wychodzą bo jak ktoś mówi ze już odpowiadał to Ci powiedzą, że to nie szkodzi.
Dzwoni i się rozłącza,nie można oddzwonic
Aktaine
Przedstawił się jako ankieter z cbo z Warszawy i zadawał pytania nt.banków.Cbos poinformowalo mnie ze nie przeprowadzali takich badań.
Nie odpowiadać na pytania bo to nr podejrzany!
Dzwoni bez możliwości połączenia ani odpowiedzi - typowe nękanie
aśJka aaektni na ttmae ock.ionśabw enaSrzsit ,nnęartit cwzęr nbzcle.eiz
Dwizno zeb iicżolmowś pałeizocąn ani pddeooiziw - oewtpy inekaęn
Jakaś ankieta na temat bankowości. Strasznie natrętni, wręcz bezczelni.
nie da się oddzwonić
dzwoni kilka razy dziennie i się rozłącza. natręt.
zdnoiw iakkl zayr eidznien i isę rzłzaąoc. ttaęn.r
dowzin
Dwa sygnały i się rozłącza. Ankieta na temat TV
Daw łngsyay i się oza.ząrcł aAtneki na ettam VT
dzwoni
Dzwonią i nic nie mówią
wiąDzno i nci nei iąówm
ktAniae cyącatozd óbwkan
Ankieta dotycząca banków
iertekan
ncyroaizont azyidnwwa
Krótko. Dzwoni mówi coś po ang i zaraz się rozlacza
nękający wielokrotnie
kKo.tór nizwoD óiwm śoc po gan i azrza ęsi caozzral
rliwtanokeo abpór łeinązpcao
notorycznia wydzwania
nkaecya,j dowzni o cpnhley zichonadg
wielokrotna próba połączenia
nekajacy, dzwoni o pelnych godzinach
jckąęyan otroeiewlikn
ienAkta na meatt głuus wcyhaonk.b
Ankieta na temat usług bankowych.
ankieter
retuj .dpeu
Telefon w celu przeprowadzenia ankiety na temat telewizji i stylu życia.
jakiś spedalony ankieter
noeTlef w luec wpdapozrareezni etiykan an etmta litzwijee i tylsu .yicaż
truje .
Ktoś se jaką robi
ankieter Millword Brown
ótk.oKr zwDion wómi ocś op nga i razaz ęsi zlroczaa
óktKro .ęzycw.ajoiąkNnd
Telefon w piątek o godzinie 20:50 w celu przeprowadzenia ankiety na temat telewizji i stylu życia.
fTeoenl w tąkpei o inegziod 0:502 w celu enzzipawrpadero eaktnyi na etmat wejiztiel i yustl .yiażc
oddzwaniałam ale dziwny sygnał..lepiej nie odbierac nie oddzwaniać
Po wykresie sądząc - uaktywnili się. Już zablokowany. Jak już ktoś musi (i zdąży) odebrać - niech poda matołowi dane z sufitu, ale w miarę wiarygodne. To bardziej wkurzające, niż nieodebranie :)
Krótko dzwoni.Nękający.
Ankiety, nie odbierać
Policzył po angielsku i wyłączył się, lepiej nie odbierać.
oP eikwrsey dzcąąs - uywinliakt .isę Jżu aalbkyno.woz Jak ujż ktoś misu (i )yzążd reodbća - icehn poda iwłmtoao dnae z uts,fiu lae w iamrę ogrnyideaw. oT izjrebad ,kjuercwząa żni rnbieandoeei :)
Krótko dzwoni
kórotK zwnido
Po sprawdzeniu numeru nie odbieram.
Blokować. Nękający, niebezpieczny nr.
Bć.wookla kę,ąycajN iizpceynbneez .nr
Puszcza głuche sygnały.
dziś dzwonił, nie da się odebrac- blokowac
nwoizD w lezęiedni amm wony uremn a oin żju jamą
Jakiś facet po angielsku policzył do 10 i się rozłączył.
Dzwoni w niedzielę mam nowy numer a oni już mają
cyąNjkęa ęnatrt
oządiwn enatw w dzieeilne
Nękający natręt
jakiś ankieter irytujące pytania,szkoda czasu
iśdz z,wdłion ine ad ięs corb-ade oblackow
dzwonią nawet w niedziele
Nieodebrane połączenie, prawdopodobnie ankieter, ale dzwonić nie będę.
zwnłdio do nime etn rmeun kakil ay;zr iwodzn roadbz orkókt i nei duaoł im sęi ;deoćrba łdiwnaazmode az dżykam r,ezam lae ein dłaou mi ęsi ołp;yączć po tnezaypzuirc ktrznmoyea atjtu jokbuęl uermn
dzwonił do mnie ten numer kilka razy; dzwoni bardzo krótko i nie udało mi się odebrać; oddzwaniałem za każdym razem, ale nie udało mi się połączyć; po przeczytaniu komentarzy tutaj blokuję numer
Ankieter nekajacy
Ciągle ktoś do mnie dzwoni boję się
Max dwa nękające sygnały,po oddzwonieniu nikt nie odbiera brak sygnału
iClgeą śkot do imne nzdwoi ojbę ęis
erkitneA jnayecak
aMx adw jnękceaą o,yanyspgł zondoiudwein nkti ine dbaireo abkr ynułsag
Ktoś dzwoni do mnie z tego numeru puszcza ze dwa sygnalki i się rozlacza jak odzwonilam to był taki dziwny sygnal
Ankieter Millword Brown Jan Zając,nie wiem skąd miał mój nr, bo zgodnie z regulaminem w/w firmy są dwie drogi kontaktu: 1. powinnam się sama zgłosić do udziału w "panelu" lub 2. ankieter ma mnie odwiedzić, przesłać email weryfikacyjny i zakwalifikować do udziału. Pan zapytał, czy udzielę odpowiedzi na pytania związane z usługami bankowymi, o moje miejsce zamieszkania i wykształcenie. Kiedy powiedziałam,że wyższe przerwał rozmowę, ponieważ "uzyskał informację z systemu, że wystarczająca ilość osób z wyższym wykształceniem już brała udział w ankiecie".
nei żąyzmdłe bedć,roa wodłznedmio ela inkt edłaenibro ipąłocneze waortł 0gm01s1 błropoa z tkoan 50,ł0z
nie zdążyłem odebrać, oddzwoniłem ale nikt nieodebrał połączenie trwało 0g0m11s pobrało z konta 0,05zł
ęnka
eAkrenti orwdMlil oBrnw naJ ,ąZnceaji wiem ąsdk łmia jóm r,n bo ozeidng z almugmrneie ww/ frmyi są iwed oidgr k:akonutt 1. pnaionmw ęsi amas ćzgoiłs od diłuauz w ln"aup"e lub 2. ieneakrt ma neim e,owddizić apełrzsć eamil yaykcnjyrfwei i oćaailakzkwwfi od zuid.uał Pna p,aayzłt czy dzileęu ieozwdidop an taaynip nzziąawe z gumaisuł bikaynm,wo o omje cjemise akmsiazeanzi i łwny.zseeatcki dyKei daiwzżaił,eopem syezwż eałrprwz ęzo,wmro anwoepiż zsłuky"a rnfcięmajo z te,symsu że tawcasącrzayj ćślio ósob z yyżzswm ałyenzwicmtkse użj bałar złduai w c"ee.nikia
DZWONI I ZARAZ SIĘ WYŁĄCZA . TO JEST NIEPOKOJĄCE.
podniosłe słuchawkę i cisza tak kilka razy
Jakiś ankieter
Czasem podszywają się pod OBOP, a to zwykłe szpiony, wyłudzacze danych osobowych. Cytata z Wiki: Millward Brown – międzynarodowy koncern zajmujący się badaniem rynku i opinii publicznej. Należy do międzynarodowej grupy Kantar, z kolei należącej do międzynarodowego koncernu z branży reklamy i opinii publicznej - WPP plc z główną siedzibą w Londynie. Założony w Wielkiej Brytanii w 1973 przez Maurice'a Millwarda i Gordona Browna. W 1986 połączył się z amerykańską firmą badawczą Ad Factors, a w 1999 został przejęty przez brytyjską WPP plc. olski oddział powstał w 1990 roku pod nazwą SMG/KRC[2]. Od 2000 roku SMG/KRC Poland jest członkiem globalnej sieci Millward Brown International i przyjął nazwę Millward Brown

Dodaj komentarz do numeru 883 351 308

* wymagane pola

Ostatnia aktualizacja bazy:
(sieć komórkowa) 2022-07-02
(sieć stacjonarna) 2022-07-02
(premium) 2022-07-03

Ślij listy:
Polub nasz fanpage: https://facebook.com/szukajnumeru
© 2015-2022 szukajnumeru.pl

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat