Numer 883 350 196

typ sieć komórkowa
operator T-MOBILE POLSKA S.A.
marka T-Mobile
warianty zapisu 883 350 196 · 883-350-196 · 883350196 · 883 35 01 96 · 883-35-01-96

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (1158)

cyz ine ma poossub na te jnaeceak lteoneyf wante w eniieezld
aJ te błdyo lbwokaeoałzm i mma ospjkó Ziróbec to soam zgołś sęi na oępijcl
owndiz o 04,12 z kąteina śwyri
izonąwD z itąkena - mia,łpiwoadze że temesj w cayrp i ozręps by liwabry śookg aPngionei.n kwępiozłaaod i aząycłzorł ę.is
nzoiwd w nięzeiled aon/:r
iratien,izaedlaNnok,ae ayącozdtc aukbn
apms
ĘAKN
dnZzwioal od einm aPn z ifmyr paeocjząrdw eaktniy z pcoyjoąpzr oewandzrizrpaep ewtjkao. ytaZełapm ądks am ójm ,rnmue dzda,piooweił że z bazy y.dachn Ja mu amwpdoaodi , eż eieżjl eni poiwe im tekreninok kdąs am jmó runem rlmaązozc ięs i lbuojek ent e.munr
inDzow i cso z jotmcuzaytae zyocpt mwio op uagilknse
łuhecG lotneefy
Ja et obłyd aazlwomłeokb i mma jpsoók óecbZir ot oams zśołg ięs an oęiljcp
iamalm jzatee kja lowdniz nte nr a akj onaozwdlidm to sauysamlzl ez ine am tkaegio mu.run.e
Po iauerobnd ics,az op apru skcdnaeuh sęi załz.oąrc
Upierdliwi
znoidwą nizeedionc
AOEBNZI PKAINŚ Łouybz !
eokamRz atknaei w ewpsair imrf enwpczozhyie.ibuce rNeum oslwyo"aynw erpzz "ptmruo.ek aN opooiąwnn niiktkoreukl bśoprę o inopead łrdźaó nzuaiasyk eogomj umrenu orza kzniswoa młieiny naP yłcąołzzr ęis sm.a ieN da ięs izowno,dćd czrzołjąąa taayztn.moiuce
infaaba piinoi wlmltair rnibw
inzedCnioe mien jękaą,n wzrnóoa o 15,10: kja i ,01:42 na brśypo o aiztzpraeens eni reg.jąau rmNue nlozykawao,b ael eal biłoudz iemn mss dzjia,is iyedk yoidpamasł .con oC nżamo z tym bćo?zri
Cdoninezei wndioz miom iż nie roeadbim. aRno i pnóźo mozrieecw eżt.
Nayeajkc
enitAak oiaw""dra z mainapyit o sijcmee nikimae,szzaa aizor,bk zebośćlnci yriozdn dit
ulyhcg foetnle
aziDonw i tkni sei ein yodzwa
Rzekoma ankieta w sprawie firm ubezpieczeniowych. Numer "wylosowany przez komputer". Na ponowioną kilkukrotnie prośbę o podanie źródła uzyskania mojego numeru oraz nazwisko niemiły Pan rozłączył się sam. Nie da się oddzwonić, rozłączają automatycznie.
jNeaka
aFtec rłgana isę na pzt,coę ein arazmiołzum co iwmó,ł bo łakobetł kaj naj,iyp ałmiuzrzoma kltoy snteoita i:eadnz artŻy sboei z naPa r,ęoib ,ha ,ha ha. oP zcmy ięs oyązz.cłrł zinłDow od nemi w leiezędin 2 r.zay ilgóe:nO ,ydbzru od bokaaoiwz.nal
caąnykęj
blokada
nikateA o htjcsaac cywdrihao
aAkneit ori.a".".da?w oP doieomw idzu,uła śnlaikiakec kneclhoyj órpb zełopącina o óżchynr hp,raoc w eldeiienz e.tż nk.eNięa
kycająnę
ANAEKIT NA MTATE ŁUGSU ANYWBCHKO
ehGcuł etylfoen
nnaoPwi tmy umeenmr iresćzwoeatna ięs lacpjoi
ainetkA wad?a".i..r"o oP eiwmdoo a,zudłui aeaśkicikln jklheoync bópr znłiacąoep o cynhrżó ,caproh w nieeedzil .etż ainęNe.k
lucei
Beidrz z atuamtou po esk.nuliag
Ainkate iyoztlpcan
peldwiUrii
aAientk iośdenon .TV ieyngąWcia yhdanc
niby naeikta oira.awd. ael nei dezaiiłw kat an ardęwp po co d.z.wn.io
oP iauderobn zis,ac po paru nuhcaesdk się ząrzco.ła
niwoDz i ni..wzo.d od bzaloikwanoa
izredB z aaouttmu op lneaiku.gs
po daeubrnio lhguoc w swccaehlu
11 ltnófeoew w ugcią .aind aoawrZćwi żmno!a
wnDaizo i knit esi nei dayozw
Po ranoiudeb sęi zarza ezb waołs łzoa.zrąc
tieAakn
oiwDzn i sie eni oyzadw
iwDnzo po .21 eNi ae,nnmiz lmedaorbe
kaA.tein wsnołoDie 1 etyipna tceozącdy kb.uan nącziPeeoł rwłtao ołoko .iutnmy eBz awpnaaido i oizaatipernwd nhcdya sooochbw.y
Jakieś łosie nie odbierać
ycDzer daobzr sctezo
kcęyjNaą
ośC po klsigeaun i ięs rzlocya.lz
smap
.Aketain Dsołnoiwe 1 yaetinp zcteąodyc .bkanu ączeniłeoP arłwot około mit.yun ezB ioadwpana i iaarnezodtwip nchdya wsby.oohoc
idzwnao ychej op 12
Ciekawe - przy próbie oddzwonienia automat informuje, że nie ma takiego numeru
Guhceł lontyefe
uhłcGy
Aeikatn .tn łnuacaihs r.idaa
nwDzoi i ięs eni d.zywao
śoc op sgliuaekn i oycłzrąłz s.ię
Przedstawili się jako KANTAR ankieta w sprawie artykułów do remontu. Tylko dlaczego trzy pierwsze pytania miały na celu zlokalizowanie miejsca mojego zamieszkania. 1. Czy mieszka Pani na wsi czy w mieście. 2. W jakim województwie 3. W jakim mieście. ? - na to pytanie odmowiłam odpowiedzi, więc Pani mi podziękowała. Wyłudzenie danych. Odpowiesz gdzie mieszkasz to zaczną dzwonić że akurat w Twojej miejscowości organizują badania albo pogaz gatunków. Blokować
aackjNye
ibaaadn oawtneeik iinipo ,ujcinbepzl np o nhaiłcuus adiar
Ankieta na temat telewizji
a.kienAt oniwlDiz ar.z Skąd amja mój nreum? Z aybz .acnydh Z e?aijjk Bkra .izdooeidpw ymłełązczoR ę.is
akjęcNąy
Pedswiirzalt się ojka RATNKA tkeiana w episarw ytałwkuró od nemrto.u Tylok aeozlcgd zryt rezeispw ntaypai yłiam an lcue lkeaoiwlnzaizo smiejca eoojmg imnazza.skiae .1 zCy mskazie niPa an iws zyc w .iśmceie 2. W maikj dzóeiwojwewt .3 W iajmk icieśme. ? - na to neyiatp owmłaidmo piidde,wzoo ęcwi aPni mi awozpiokdłę.a neuWyłiedz .hndayc eszdpwoiO zdegi sazkezmsi to cnzzaą oćzidwn eż kuarat w ojewTj wcśmosijeico ąiarnoujzg abadnai alob gzpoa nukwóa.tg kBlawoćo
dzwonia chyje po 21
Dinowz w liędineez.
ziędik az waezs ,oinf mlzkałbwooea dnraai
nzowid o 2,104 z tkineąa rświy
Po unediroba zacłązor ęsi.
iipwdrUlie
adibnea nioipi lpbieznucj
ioDwnz aklki arzy
Numer rozłącza się po jednym sygnale. Kto to jest?
owzdin w denęziiel /:nrao
nybi etiaank awoi.rda. lae ein eiziłwda kat na prdaęw po co d.nzoi.w.
iaeadBn ipniio .amennosutk amwozoR awrtop ine ełżjud ajk 41 inmut, tża.r
KĘNA
ketAani .dto lśuhSacoicnł iastjc dwoairc.hy nzraawyePr dop esp,tekrtme że z tje rpguy awezowdoj am etmpol.k
iwDnoz ndceieizno
wWyizaadn z emgoas ra,an ine naożm wć.ionzddo
kAntaei an ttaem nluaahics ,irdaa lea smowótn patńy i us.zca iMał bio.atk
Nekajace. Wyciąga dane.
Ankieta jakaś
Mięks słgo po snielkAug łmóiw ajśkei fyyrc i isę cłąrzoyzł
ąjaiwnWdyza w lineeizdę i wt,aęiś eczwneiś anro ubl ónźop eewzc,imro namiel n.eiieocndz oT lrunaeegr ęna.enik
eajaNk
creDyz dobrza stzeoc
Po anudieobr ęis zzaar ezb ałwso ąa.orcłzz
aetnikA ?."..ada"rwoi Po iemoowd złdauui, kaiśneickla nykjhcleo prbó pąziaocłne o żóhrnyc horca,p w inilzeeed żt.e Naęi.enk
neatkai na etamt ,idaar eal ajtąyp wżrnóie o ewki );

Dodaj komentarz do numeru 883 350 196

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat