Numer 883 350 196

typ sieć komórkowa
operator T-MOBILE POLSKA S.A.
marka T-Mobile
warianty zapisu 883 350 196 · 883-350-196 · 883350196 · 883 35 01 96 · 883-35-01-96

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (676)

cyz ine ma poossub na te jnaeceak lteoneyf wante w eniieezld
aJ te błdyo lbwokaeoałzm i mma ospjkó Ziróbec to soam zgołś sęi na oępijcl
owndiz o 04,12 z kąteina śwyri
izonąwD z itąkena - mia,łpiwoadze że temesj w cayrp i ozręps by liwabry śookg aPngionei.n kwępiozłaaod i aząycłzorł ę.is
ĘAKN
dnZzwioal od einm aPn z ifmyr paeocjząrdw eaktniy z pcoyjoąpzr oewandzrizrpaep ewtjkao. ytaZełapm ądks am ójm ,rnmue dzda,piooweił że z bazy y.dachn Ja mu amwpdoaodi , eż eieżjl eni poiwe im tekreninok kdąs am jmó runem rlmaązozc ięs i lbuojek ent e.munr
łuhecG lotneefy
Ja et obłyd aazlwomłeokb i mma jpsoók óecbZir ot oams zśołg ięs an oęiljcp
iamalm jzatee kja lowdniz nte nr a akj onaozwdlidm to sauysamlzl ez ine am tkaegio mu.run.e
Upierdliwi
AOEBNZI PKAINŚ Łouybz !
infaaba piinoi wlmltair rnibw
Cdoninezei wndioz miom iż nie roeadbim. aRno i pnóźo mozrieecw eżt.
ulyhcg foetnle
aziDonw i tkni sei ein yodzwa
Rzekoma ankieta w sprawie firm ubezpieczeniowych. Numer "wylosowany przez komputer". Na ponowioną kilkukrotnie prośbę o podanie źródła uzyskania mojego numeru oraz nazwisko niemiły Pan rozłączył się sam. Nie da się oddzwonić, rozłączają automatycznie.
jNeaka
caąnykęj
blokada
ANAEKIT NA MTATE ŁUGSU ANYWBCHKO
ehGcuł etylfoen
nnaoPwi tmy umeenmr iresćzwoeatna ięs lacpjoi
ainetkA wad?a".i..r"o oP eiwmdoo a,zudłui aeaśkicikln jklheoync bópr znłiacąoep o cynhrżó ,caproh w nieeedzil .etż ainęNe.k
Beidrz z atuamtou po esk.nuliag
peldwiUrii
niby naeikta oira.awd. ael nei dezaiiłw kat an ardęwp po co d.z.wn.io
niwoDz i ni..wzo.d od bzaloikwanoa
izredB z aaouttmu op lneaiku.gs
po daeubrnio lhguoc w swccaehlu
tieAakn
oiwDzn i sie eni oyzadw
iwDnzo po .21 eNi ae,nnmiz lmedaorbe
Jakieś łosie nie odbierać
Ciekawe - przy próbie oddzwonienia automat informuje, że nie ma takiego numeru
uhłcGy
śoc op sgliuaekn i oycłzrąłz s.ię
Przedstawili się jako KANTAR ankieta w sprawie artykułów do remontu. Tylko dlaczego trzy pierwsze pytania miały na celu zlokalizowanie miejsca mojego zamieszkania. 1. Czy mieszka Pani na wsi czy w mieście. 2. W jakim województwie 3. W jakim mieście. ? - na to pytanie odmowiłam odpowiedzi, więc Pani mi podziękowała. Wyłudzenie danych. Odpowiesz gdzie mieszkasz to zaczną dzwonić że akurat w Twojej miejscowości organizują badania albo pogaz gatunków. Blokować
Ankieta na temat telewizji
Pedswiirzalt się ojka RATNKA tkeiana w episarw ytałwkuró od nemrto.u Tylok aeozlcgd zryt rezeispw ntaypai yłiam an lcue lkeaoiwlnzaizo smiejca eoojmg imnazza.skiae .1 zCy mskazie niPa an iws zyc w .iśmceie 2. W maikj dzóeiwojwewt .3 W iajmk icieśme. ? - na to neyiatp owmłaidmo piidde,wzoo ęcwi aPni mi awozpiokdłę.a neuWyłiedz .hndayc eszdpwoiO zdegi sazkezmsi to cnzzaą oćzidwn eż kuarat w ojewTj wcśmosijeico ąiarnoujzg abadnai alob gzpoa nukwóa.tg kBlawoćo
dzwonia chyje po 21
ziędik az waezs ,oinf mlzkałbwooea dnraai
nzowid o 2,104 z tkineąa rświy
ioDwnz aklki arzy
Numer rozłącza się po jednym sygnale. Kto to jest?
nybi etiaank awoi.rda. lae ein eiziłwda kat na prdaęw po co d.nzoi.w.
iaeadBn ipniio .amennosutk amwozoR awrtop ine ełżjud ajk 41 inmut, tża.r
wWyizaadn z emgoas ra,an ine naożm wć.ionzddo
kAntaei an ttaem nluaahics ,irdaa lea smowótn patńy i us.zca iMał bio.atk
Nekajace. Wyciąga dane.
Ankieta jakaś
Mięks słgo po snielkAug łmóiw ajśkei fyyrc i isę cłąrzoyzł
creDyz dobrza stzeoc
Po anudieobr ęis zzaar ezb ałwso ąa.orcłzz
aetnikA ?."..ada"rwoi Po iemoowd złdauui, kaiśneickla nykjhcleo prbó pąziaocłne o żóhrnyc horca,p w inilzeeed żt.e Naęi.enk
nwzoiD o oz.dg 039:1 z naeąikt oąawd?ri ziemŚidr an .rmoi.eltk ełmzawipioda eż eni mma w tje chwiil .uzacs abotKi łysatap ycz ezom noćizwdza w nyni ndei,z moiedpozidawła ez t.ak mozwoaR ięs azłzoakcńy eal kmzoabłaoawl uermn.
nDizwo i się a,crzopąz nie am wcżśmiiool .idzwedoinona
ankiety
etaiAnk na ettam a,ardi zybt wcszogeezłó yniatpa soebtsoi
dzwonią codziennie
noDizw op 21. Nie ,nneimaz dlmaebeor
op dbeoariun ulgcho w hwecluacs
neAiatk o ajhctcas icadyrwho
sZmłioegł meend an ploe.cij
Dzwoni i się nie odzywa.
ozwniD po kikal a,ryz kolyt ein iowoadm op co. aJkiśe tnyaike
yeiKd zndłwzioa do mein ent emurn i nie damąyłżz aordbće tmiunzo,lwndłaoedfoe i asamsyzłłu nei am ietakog .rneumu
neaabdi iopiin ncpbluzeji
oP diueoanrb crazpoyz sę.i
oP ounaibdre oząarczł ię.s
kdiięz za szwae i,fon lakemzławobo nadira
dWyaiazwn ic,ziarwome tkin icn nie ówmi
Akna.eti nDełwioso 1 ynpaiet yądtecozc bn.auk Pnzciąeołe tałrow kłooo itnm.yu zeB aainwdpoa i znitadrwpieoa dchayn yobcwsooh.
lnowdzaZi od eimn aPn z fimry wzrjąpacdoe kytniae z pcpjoąyozr prewrizzeoadnap a.oewktj aepyłamZt sdąk ma jmó ermn,u wł,dopiizoade eż z zbya hdc.yan aJ mu oamwoipdad , że ejeilż ien eopiw im retionkenk skdą am mój mreun zrcmloaąz się i jkuobel nte nm.uer
ąlgeiC onwzid
idzęki az szwae fio,n lowłbazoamek aniadr
zwaoinD nideinze o jte mseja iioedzng jt 0,83
keoerlndaiaeinNi,,taaz ąatdyccoz akubn
iDnwoz donzin.ceei iłmaaM yawbo,nlzkoa lae ,lymlśmaa eż to żmeo ośkt ze aeilpwctssój lrz.eak)( szDajii op ,ioouankwdlbo kja ramodbeła l.te tkoś ęis do rauz o.crąłłzzy iNe omnża odowindz,ć ob do uzar ąrozcłza opłecziną.e Nie amm oęipcja po to są wnykeowyan iketa f..to.eynle
Znów śmieć reklamowy
Dwizno w .ięiznleed yaiDbl zdliumo k.pojós
ęąnckyaj
11 wteoflenó w igucą da.in Zaćawirow !aonmż
Ankieta na temat słuchania radia. Na pytanie skąd mają mój numer telefonu Pan po drugiej stronie słuchawki odpowiedział, że numer został wylosowany przez komputer (standard). Poprosiłem więc o usunięcie numeru z ich bazy danych tak żeby nie był wylosowany ponownie. Zgodził się i pożegnał w uprzejmy sposób. Zobaczymy, czy zadziała.
Ankieter
iaAnkte na eatmt ,daair zybt szcówłgeoze tapnyia iobtoses
raSenstz - dwiozn tpiwerzaads ęis - a eęnstinap nie riobade etelóonwf . zaRoawl nzeorid
tiAanek a.?.d.irow"a" Po owoidme ułiuzd,a śiicankelka kyljhenoc bópr łozeaącnip o żócyrnh ha,rocp w ieezindle t.że iNęan.ek
CĘKNYJĄA NNCOIZEDEI NR TEL
Znodliawz od neim anP z irfym wopdzjarceą ikatney z rpycoozjąp ardieozawepzrnp koe.jtaw mZłpaatye sdąk am mój ,ermnu włodp,idoeiaz eż z abzy aycdhn. Ja mu iaoaddmowp , eż żielje nie oepiw mi enekrntiok sdąk ma mój rnmeu zmocrąlaz ęis i loukbej net .nermu
aayjdnąWziw w lenziidęe i iśwę,at weciśnze anor bul oónźp o,wecmiezr mialne nedzeini.oc oT enraelugr ekinnę.a
masp
wznioD i zn...wdoi do ilobaawkznoa
Wyzwania co godzinę.
uceli
AJK MŻANO YAWAWZDNĆI PO :Z.DE1IG201 AKLUURT? NEI AMZN GEOT UERIUM-ENN ADB.MIERO
akśJi smpa i ot op 12
zDoniw po aklik aryz, koylt eni idamowo po c.o Jkieśa akiyetn
Po odebraniu cisza, po paru sekundach się rozłącza.
Po oiuderabn ęis zaarz zbe asowł ząocłarz.

Dodaj komentarz do numeru 883 350 196

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat