Numer 883 327 698

typ sieć komórkowa
operator T-MOBILE POLSKA S.A.
marka T-Mobile
warianty zapisu 883 327 698 · 883-327-698 · 883327698 · 883 32 76 98 · 883-32-76-98

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (694)

rat,Ż ,iśymhec ihhccy i .eeziączrłon Nic oeeorgkktnn ael po 12 to nci zegnpm.ojeyr
Przedstawił się jako ankieter z kantary: woj gm czy wybieram się na wybory moje wykszt na kogo glosuje itp.byl grzeczny
ofeelTn odnzwi a kaj odęibor ąwacłz isę tkreksarae w jalkgnme.iis nzwyDi ten mneru ob og ekbłozalom a lanad nziwdo
Dnwzoił pnżóor w ycno - eni żemzyąłd aeoćrbd - ędizik elpryjcezai - to ine jset nażde yrnloman nuerm - ien bariedćo !
jajpelNei laokobcwza
pasm
Durne ankiety
ąaNkję ntwea w .ze.ieinled. bodPono akjaś ieakant czaądyotc aón,wbk naótw.kro 820.2.0139 Na tinepay adks am nmreu odipedwzoali ez reiszpew tzyr yfcry ot oteaor,pr noejkel rzyt to esiecmj zemaiznaikas a staoitne zytr ot .iltaore BKAOĆLWO
Po odebraniu rozłącza się.
Numer ten dzwoni z częstotliwością średnio co godzinę od godzin porannych do wieczora.Jest to bardzo denerwujące i o to chyba operatorowi chodzi!!!!!
Nękający.Na czarną listę od razu proponuję
iNby mnwoaonia knaiaet ,wiaorda ytkol z,e deurgi eytanpi ęcozłza ise o aend woe.oosb ziudWynea dacnyh i nyjyed.tely puls ot nei knaiaicsl ygd midowelom nidaoap a.ydhcn
kiaśJe ayiketn nfeazjd.aa iłMa aPni iałden zctay ianmz podiuśc do łousg.
ikatane
dzwoni i intk się ien dawzyo
Klub Kantar - ankiety telefoniczne
wdWnzyaai nwtae oarn i w denleziię
fnteeol o 003:2
cyjąękaN nrume
ąchC zaowpioćmra, nąjęak, spma nne.iflyoeztc
ttAoayzumnac rkerakesta w yukęzj nlseig.mkai
zowlzindai śdiz o 052.1 czmtłyazrpea easzW wpiys i obłzaoamwakl jkude.izę
Ankieta; dzwonienie w takiej sprawie po 21.00 to lekkie przegięcie
Badanie opinii Cantar
omiomP owkiaabnozal ruuemn rypozdhzcą ndpawooiieaim SMS.
Dwa yrza no-noodwzi ygchłu nltfeeo
ibNy oimnanaow niteaka adwrio,a koytl ,ez ugierd tnipyae ozęłacz ise o nead .ooebows nieWzuday danhcy i eedtynjyyl. lsup ot nei ilisaknac ydg dommilwoe aaipdno cdan.hy
zdwnoił wad yzar kaj sco sapmnałai ot cin kja esi bizeored ot shłyacć sgoł resikreakt ba(ol iśgaejko ikewczł)oa kaj ęis na ten enmru iozdwn to lbao ein ioadebr abol zcsai op uideanrob
Dwa razy dzwoniono- głuchy telefon
lćokBo!!!wa
Jaśak e.itaank moiPmo kbzoaonailaw eurmnu ęsdtoja ośomwiacdi w kęuyzj nmasgleiki o rpóebi łpizcoeąan z teog n.remuu
eaaindB iponii - atrw 15 it.n.mu.
oDinwz a kaj ehcc winodozćd to eni ma oeiagtk ruuenm
cwayzZajn aitkane an matte hułcsiana draa.i. Tęcroh żuod ńapty lea taraku łeamim ęwhcil zucsa yebż apdćoag
ytnkiea
oT estj4 anjękyąc Jenmaukr. ecczhs zzoinaćwd to ien żaomn ciazawną apąiozłnc.e
weriupidle ityeakn
ajcąyNkę uemnr
Dnwoiz 1-211 zidicn,eneo tearnnit abzrod
aiwzyWdan w óźncyhp ihondzgac rnyhwcoicze
onziwD i jak u drejepipozn sbooy kja nizaoddmaw ine ma taiegko umunre
niDzwo co adw nid do paond iiesamcą ucasz. Na eczsęcśzi jest an ajernzc ilcie.ś
Anatmycuatoz kerreaktas w jęyzuk aigl.msnkie
wdMllria wornB - neayti.k Na anediąż nisuięauc otfenuel z chi ilyst zsanwona iaPn zrąałyocłz ięs.
Po ubdaniore jaikś uoatatm śco patłoammro op ksnueglai i ięs ą.yzoczłrł
ayNtęrt ażwjgeoyzns ezcaz,bsl itąprfoa ozńecid odwnzći i ęsi nie yzoawd !tink !ĆB!K!WLAOO
yNib teakneri r.wyodia Jkdean typyjeuw o óerżn dwzein ycrz,ez w tmy pn o ohdodyc yrzdio.n Pdzrnoaeje
wupieilydr
opowiada o zamachu terrorystycznym
lKaki tla umet emłda ęis ibwrćo w ipwnneiyełe tej .int.y.aek 52 tmiun łytmzcałuem enzjipnyjreme eekciibo zezpr ,oltnfee eż ine ahłscmu r.aaid iNe łomog ejj to rjzśpeć perzz ićowoamdśś, że śtok meoż po ostupr łahućsc kyzium imzaats r.adai dO ikdey damedoł ent mrenu od ownoby,ahlck ajśok iczeompktą iyacs,tnz diołwzn do nime jżu 14 ryza. eikwCea iel szzcjee rzay zmsąu tka zzwdai,nćo żbye seobi w kouńc p.ćuciśod alD mien ot żju tsje yolannmr ryuatł, że hozrpdziyc anuokmitk o olkwyanambzo złnpiecuąo i SSM z rfjnąc,oima eż nyda unrme pwłaorób sęi od imen wnoizoddć. aN oąktczpu aobiwł mein to, lea oatinsot satje ęis to ujż liw.eucąiż nioDwąz netaw w kndeewye - eni ma iścolti
liyweruipd
iNe ezmrą,ouij ez ine ma się zascu an eżnad aytenik. nwoziąD op ailkk zrya nnziidee, zęcsto ponźó w cony .2)1( bonZwkaoyal erm,nu ael cąwiż nei ająd k..o.oujps
mrNue tne dnzwio z cosląiwzśtotcęi idśoner oc dzioęgn od ngodiz proyahncn od waioez.rceJst to aorbdz ąnjuceeewrd i o to cyhba aopwotoreir !!c!d!!zohi
nDwoiz oc dwa ind od pnado meąacisi .caszu aN cczeięsśz sjte na crjanez ciliśe.
cązęM ouhc nwtae w ezedlniie
aboitKe rwaazpdsłeit ęis, ze setj z o-,mTeibl aekaint małia ratwć oookł 15 unim,t a po cdhwó yatapcihn aaozkcńyzł wzomroę
moomiP ownlboaakaiz reunmu cpyrozząhd adpomwieioian .SMS
Millward Brown - przeprowadzają ankiety dot.słuchania radia
yWdnawazi w óźynphc zndcgaohi cincoyrhwze
ąkjęcaNy
ckNęąjay
aoowkćBl
Nekayc,ja zdąnwio ein owiodma op .oc kNit się ine zaoyw.d
eAtai;kn nwidonieez w ejkait wrieasp op .0012 to kkeeli izcęgperei
Niby anonimowa ankieta radiowa, tylko ,ze drugie pytanie zaczęło sie o dane osobowe. Wyudzanie danych i tyle.jedyny plus to nie naciskali gdy odmowilem podania danych.
Pmmioo nazlkaoobiwa renumu ząopdryzhc paoioiniwmade SMS.
Jakaś ankieta. Pomimo zablokowania numeru dostaję wiadomości w języku angielskim o próbie połączenia z tego numeru.
ipmomo balwonika,o liceąg dwiyaawnz
iDownz 12-11 ecieo,ndnzi tnrntiae obdazr
Ankiety, kobieta nawija jak z automatu. Na szczęście rozumie znaczenie zdania "nie jestem zainteresowany".
dzwonią, ja nie oddzwaniam
zyndwaWia ónpoź
.NęąaNkjcya rcązan tęlis od aruz ęjruoppno
onzdiw i intk isę ine zyowda
O 122:0 elt w ipeawsr iaeyknt .... Kśot sęi ma nónwrieo dpo ieufsmt ....
oP doabeuinr ozłczarą s.ię
krSteal
aaenidB dair.oew jymrnzPinaej kta ot i.irpaltezsdw
oolackbw moisla
tAytnzoamauc rtsaarkkee w zękjuy gsnme.liaik
naikate
Dzwoni prawie codziennie....zablokowałam
oindząw bieos kidey cąhc on.pp 12 oabl w wo!tębocso-hmsat
Beaaind nuukr ilyzc eitnaka repzz oleeftn.
Dzwoniący przedstawił się że jest z agencji Milword Brown i prowadzi badania dot. słuchania radia. Po zgodzie na te badania rozłączył się..
Dzwoni, przestaje, nie do odbioru
Blokować
Z eotg remuun dinzwło n.ekiaert mTtea aiktney k"aj ęsi żjye w iPna ciooky"l xD Po ócdwh ptiaahycn oima(st i )ciadenlzi azn,łu że ma eoltpkm dopozediwi z etj .oycklio
bkwlocoa lsoima
aPzejrrwaaobdz aaedbni reienwttoen a ompet achc rcisapoz an atnioksep
noiDzw oc daw din do paond isemiąac s.aczu Na siezccśzę tsje na njearzc eiśil.c
To tjse4 cęjnyaąk ukne.Jarm eshccz ćindowzza to ein nżamo znąiacwa iąopzaceł.n
Wydzwania nawet rano i w niedzielę
lze
pmmoio waabn,iolok gąciel nwyaidzaw
ekitnAa o uriad i jeiśagok renctum bańda
hcCą m,zioaćprowa ę,ąkanj msap efzlnceonti.y
Donzwi a jka cceh oozćwdind to ein am gtiekao unumre
wydzwania od paru miesięcy. mimo zablokowania numeru ca jakiś czas nagrywa "cisze" na poczcie głosowej. koniecznie zablokować
Gycuhł oeetnfl

Dodaj komentarz do numeru 883 327 698

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat