Numer 81 535 60 60

warianty zapisu 81 535 60 60 · 815356060 · 81-535-60-60 · 81 5 356 060 · 81-5-356-060 · (0 81) 535 60 60 · (0-81) 535-60-60 · (81) 535 60 60

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (6570)

menootisałwP sęi aićazbw ):. Zwnzodałai koeitba ze shoicwmnd eeack,nmt fcmjiouąnr inme, że anawzy ęis irMaa knwaaeśsiwK i tjse wtmedeceasplizri OPK aBkn Pisklo jje nrume iynciytkyjndeaf to 35132 i eż jnieoak zuetsMa ckiaiRw akoondł przel,uew tókyr astzło yknolaabowz zepzr ,bkna jkoa yb at oobsa wnaodłykoa użj rzleewpów ecazrn.pjdohy wponłoapZaaor oajk 2 wimelżo azrznąaiowi jneod to neiarbyw sęi do nwjgółe bsyizeid do saWawyzr D: euidgr ot aizesotiwannal jpckiaila od zjlnaed omcypo z goGeol pyal ): po łynhocsw hzpkcoacyt i ejomj weiodom orewzaełakrpi oąmj mworęzo do "ankce"hti kóyrt j,ucdaą eż coś gadpząlre w esmtysei i wąnjjaaic w łokók ot soam oc oiabk,et włiofamonr kiokir,kenlat że woozmra estj ranyanagw a aprswa ozaozgłns na ęcpji.lo oP cj,oiimnarf że ja reżiónw rgyman,wa hcłcia isę ćłozącz,ry zzjeecs aklki dazń łopda chsnencoziyąw cni w emitaec i yłkzzocań omęzor.w m,Doad eż -12 gidontye ewenczśji woznlidi od ynoż. Uaagw na tisajnlacę ajohwkikeclik ijkliapac ot amoj adra na ssozów.ut
Mikolaj sikorski 84340804. Oszust chcial wyludzic dane
tceaF z urkiamsńik tencamk,e owindz z r,acofiąnjm ze łyba róapb rzlwpuee z omgoje tknao 08łz0 dal edjAranz iskeeMo,ajgw rktóy sjet an encrjza iśecil b.uank eyouptDj o jkaęaclpi i aukpyz lnni.eo Po ommi idtieuen,srzw że tjse ,tossmzeu mwió że dzowondi z jefajncloi nioiinlif i ndaizaodw z renmuu 258250828.
sOszut, dpeoja ęis za craopaiwnk b,nuka cche dzyućwłi dane z nkato
Oszust ze wschodnim akcentem podający się za pracownika PKO BP. Nawet groził że na policję mnie zgłosi że niby przelewam pieniądze na podejrzane konto.
aN jgoe ścnęzziceeis rzącyołłz sęi. ptałyS oklty 3 rayz o mjoe i,ęmi inc nie ałszsuł,y ob ojm elt am oznyusodkz ylodn ikromnof, op kkiul sacuekndh zazełrcpą ęis na yngró, lea ćkwi użj kczonałzy
po odebraniu nikt się nie odzywa
owzłinD Ok 2.020 azbrod nperdzaejo chcłai ejmo .enda
Bkan
Tu akurat moich danych chyba nie znal, bo przekrecil imie, jak mu powiedzialam ze nie tak mam na imie to sie rozlaczyl
próba wyłudzenia, oszust podaje się za konsultanta i mówi i przelewie do jakiegoś globaltravel, trzeba uwazać, nic nie podawać
iłaeWśn młamia wątilpąw yzmprośjenć ćiaowrmaz z imśjka uimrsk zmnoipse o crkyeeid - aaaensj - o yawjfikcrie cynda.h aaimdizłoePw eeci,rzngz że wępsar łgmsaazz an ięljcp,o to do razu ięs .yzcrłozął
Oszust, męski głos z rosyjskim akcentem, mówi coś o zagrożonych danych osobowych w PKO.
Jset ot pzyraidww nermu oiliifnin OKP BP, ale sądzwpyoaj isę dpo eogni zucśs,oi yróztk łjąsfzua numer śaetiywąwjycl ęis na zmanys ie.neolfte żDou o htcy sawsztouhc atntioos paiłs kenNbzeeiciip.z Zzłainwod do niem zioełcwk wyciąóm z iyr/orjńsisikuksmamk kt,meneac rytók nłaz eomj ęiim n(ie iemw )ksdą i ąłczaz óimwć cśo o mt,y że aztołso an jeom dena żłozeona tknoo an gedełzii aipewrpó wooywcrśhtcai i eclzoyn ewerlzp an to .okton wiaPżone ktauar maiemł an akreein trtąoaw ćośobkwan ntoetewąirn i łdmziai,ew że dngeażo itoaekg epzlruew nei a,m do uarz sęi omrzzycłe,łą bo było ajse,n eż ot sości.zu loPrabwió aazrz oćizdwanz zeezsjc r,za lea łdizerumco pnł.oiząeec mPtoe wzenłiaozmd na nte merun i ietzrpiodmweł w nbk,ua eż ełecązopin nie błyo od nic.h
Weiłaśn rpedz ąwlihc emmłia nliąus rbóęp wudianzyeł cnhayd an Bakn OKP B.P waiemdtPzro iśeewneczzjs keerzonmt.a Rzkmoeo młyasłew do kgśoo leezprw 0120 łz i suązm ot awfkiezrowyć zezpopr wenzeispdra ihocm cadny.h kUisińark tnkcea i zoadrb ozujkncąreep tpiy.aan edyKi isę oonmziweełrta eż ośc jste ine kat ełzsysmuał etks netwublsriź op akuusińkr i się .oyczmzłłąre olwBkćao i szćałzag
Pabór neydzwui,ał tuzssw,oo żęcanyzzm ez scinmdwoh kmteeacn pdwaaoł się az caarwoipnk iuzdła tzcegncioneh ub,ank uawsłłio kwćofeyrwia eand i zonćrapke m,ien eż łonwama isę na jemo nokto, ael no enmi zazar owarzdiopp okkr op kkoru i icpembyzuyez e...j Osież!nort
5168680405+3 abróp awznłuyadi ,cdhnay akśjie twzososu
zOcissu jpoadą sęi az OPK uaawg
Może ktoś zrobi porządek z tym numerem w końcu ....
KPO BP - zwneretpeoiid ajercopi
zś..uOi...sc waUag !!!!
kanB PKO
scuśozi
Proba zalozenia konta niebezpieczny
PKO Bp eriewdzpeotni wezeuprl
ęzMcą iwtoeknreloi cądąjaż eipawoiztdern jjmoe żciatsoomś ezb iduinalaez zwepidoodi an yetniap z eijakgo ubank oznwidą. taNwe eni mma I ien aiełmm rhcuuank w KPO B.P.. ewiCeak jak się ot an do O.DRO ośtK ut hcec izćpłcaa eiłząn .rakę
weoiłCzk z ssyjrkoim eacnetkm seaiwdrptza isę ajko caokpwrin PBN, birzm oin,naygreediiw ale zna iimę i kawosniz boyos od tkejór nwzdio
widząreT że mma u nich ko.ton I eż łbyo wmaian.eł ZW!STOSOY
joęaPd ęsi az b.nak zOtsus
awgUa oshdicnw etcnak póabr uiłzewedny fion bewnkajo
eaftc z krismu nacetkm,e że tokś rizłbo zwelerp z ojomeg tkoan. s!u!o!!zs!t
Dnwioz do lkuik ind jak oebirmad to tkin sęi ein daowyz
Ktoś ze wschodnim akcentem podaję się za pracownika banku PKO i mówi że ktoś chciał wziąść na mnie kredyt. Zlałem odrazu. Domyślam się że próba wyłudzenia danych.
ołndwiz aPn z enemackt mui,rsńikka ptiwdłesazr ęsi że arcjepu w ubnak OPK z dtanumreetap p,Beseztzcńaiwe atłyp zcy łaobmri rpzleew na ętwok 070 lad Mnraci j,ndrazSe omept łachic byma lasnoataiłwza kęilaacpj banku i ęa.pk tsOusz
W mrahcowzo z cwsteazriaeidlimp ioalfoittwko edałtwirsmzape isę ymnni imminiee i kiizeansmw. I ot eawśłin z ytmi inmyad nzdowli apn i asisdwezatl ajbki o eeilwprze i iekedcyr ieinzgaąc ymt w kaunb z rgtkeóo gsłuu dnygi ien mzłartkose.y Jka adełm um od eimznroziua że imew o co ihzcod stła ęis abozrd uarnwlg.y Z opiśenąwc z iiionnfil ąeoctcyzdj ktwiioaltoof aąjwicgyą aend howics anhlcpeycntoj forai
Złodziej przedstawiający się jako departament bezpieczeństwa PKO. Każe zainstalować aplikacje teamviewer.
dwzliion o eidnzgoi 0,12.3 ejrzaawsdtapic ies ez as z knbau e,la op yinpzutaa z orekotg ein ianchco ideowzipce , tloyk eailcg yiaplt ies o ozmeklna . po okketljrnkai brisepo o tdazsieweepirn sei i dniaope z geoorkt aknub alzcnoyow sie
iaPn dnwzoi w iwersap ztrodpneiiewa cpijroea na zapku ttprkauwl,yyo typa zcy nei ogiubonz ódekntuowm ycz oktś ęis ine loaowgl od waoinkobśc cnjk.etizoelren ieydK łezwaaddioi isę o arkub nakto w POK ayołłzzcąr .ięs
iNaancaegi i a.eisnaazsrtz Zacąaig iymezejk iojsksmry
eiN ehcc ęsi wsatćrizedp z aejkgoi nkua.b aoPerdjenz bola abkr .ktyluur o.nD
onidwz aokj kban kpo sszot!!!!!u
oszust
naP eż hosdmwnci ketmaenc tseazprwłid ęsi ajko trWoki ekrSuz z abnku OKP z aemrdtteuapn eaczwpzibesetń i naorwiopfłmo nime o rbieóp ezlerwup z emojog atnk.o ustsOz i nci jcieęw
eumNr bzzncpeeyinei z lub.Lin
OKP PB . ąWcsikja ey.rkytd
cziOuss - yenweiudlz iedezip.yn iNe i.aorcbed
agUwa , s,ozśicu cąhc wiydułzć wojet nośdsczcęzoi
trPrzkę!e
sCaiz w etl glciąe wniodz i o oc c?hizod
Nie podałam żadnych informacji bo ten wschodni akcent od razu skojarzył mi się z oszustwem. Po 3 próbach jak Pan nie mógł ode mnie wyłudzić nazwy banku w którym mam konto oznajmił : "dobrze, musimy więc wysłać zgloszenie do wszystkich banków na terenie kraju żeby zablokowali Pani wszystkie konta " ‍♀️
Otsusz wdyjłuąycza dnea od okatn pko
wroe,aobjiccok wiydzn etank,c iapkcwrno OPK- tusosz,
Oszustwo. Próba wyłudzania
ezrPd ąhiwcl pina z ojiksysrm kcetnmae mióałw o zelpieerw na 2005 lz i adwłaaaz denziw .npitaya
Fcaet dizwno i wóim eż paadwoysonzno wlzeepr z omjgeo akton od abnku KPO. iMąwóc ez nie eołbmri aegtoki eruplwze yrłłączoz się zbe waslo
zinDow od niem uzj rtyz razy i cehc wanccis kde.ryt A ja juz amm awd i rkba cśzlo.doin kJa sęi azełptyam co wziid an keaerni trkaemopu to zllam.nkia suOtzs
Dzwonili, że z banku. Nie zaufałem, zadzwoniłem na centralę Inteligo, zweryfikowano mi to połączenie jako rzeczywiście wykonane w ramach umowy (numer to infolinia grupy PKO BP). Ponoć mieli proponować rozszerzenie umowy o płatności mobilne z aplikacji
jakęąycn
g!Uawa śisOcuz adącpojy ęis za ankrwpiaco PKO PB. Puóąbrj ćyzłiduw nead ,rolneaensp osowkropaćw epabonir placjiiak jzrpa.cęmi.leee..c oiorntkl adn saąnz kaoiocśwąbn ni.twanteore aw-gaU ein amr,aoiwzć cni eni dćawpo,a nie aobirćpe nchadyż jai,cikpla nei roatweći ydahżnc kil.n...w.ó eiN icaedj ęsi ku!!o!a!ćzs
Oszust podający się za pracownika banku PKO!
Nieszkodliwy.
einhinycac oflnete
Jak w pozostałych przypadkach: wschodni akcent, znał moje imię, również chodziło o sprawy bankowe. Rozłączyłam.
dnzaywWai akkaecinlśi yraz w cuągi ikk.lu
yWełeiundz .eUyp..Adę.iWniAG.z
Neęnkia, 6 olófetenw dop d,ązr anntspieę bnyi ircnapocwa PK,O nkUakiar
waelik meaisc i zstswoou ndoiwz npa zesaiarwtpd isę i mjfneriuo że z tnaok błya róbpa uwedznłaiy ytowk 050 plz eczl sacartjkna taozłas zaolkwanbao i zcnayza isę ewznaiudły aydhcn bysoohc.wo
ncaąWieyig .cynhda wUeażjiac
To msoa oc ppdonieerz booys npsiaa.ł anP z skisrymjo ńi/marukkis tmenakce wiacwjayma płuotyg o ezp.lreiew kaJ mwpaoiadzłie eż jksetuaontk sęi amsa ez swimo akbenim a on cihen z oilącpj łązcaz ćby nyysgrewa a aj się loma.crzayzl
Pbaró weuiyłnzda hd,ncya orkzoem noiłzwd wckrianpo KPO NKAB ćogsizł ,o",drazepjyn zpler.ew yrPz resjepiwz mzoerwio rpsząo o ęanzw nk,,ba"u, po lukik hatmcniu nzjąaadowi z uiedgorg ,mnureu órtky ewiwayślt ęis kjoa L.RO,AI," Po itancokke z zdwmiarwpy maikben ripodoozetwn, że nmeur elonftue orza runme cawarno,kpi o ykrtó słir,poma nie sinieetj w zaebi banuk Ari.ol
mcSa na edtiepnoreizw pz,ereluw nwdhisoc te,kanc anz męii z ijeśkaog ciy.uekw
oszusci z lublina
óMiłw eż mma edrtyk an 02002 zł. szt.Ous Póarb iwzuaełydn ndyach
Ciszą
siańUkkir cketan rsipo o nurem atno,k ytwope otzswuso !!!
Próba wyłudzenia kasy przez zastraszenie blokady konta. Mężczyzna w mowie rosyjskojęzyczny. UWAGA.
znDołiw jako anJ uskzlKcińy z atmnrDupaete swzezicpaBeetń n.kauB byiN ośtk łkaywno z meog tnkao zlerwpe na 070 łz. oirPs o tzliewainaonas cpialjika zayksb" ompco" an or.kóecm zClyi hącc aćkuśr aned od knaot a tpemo dziąpn.eie
erkt!zręP
Oczśuis ydąjopwsaz się op kbna PKO ,eBPni deciaj ęis br.aćna
Upierdliwcy! Nawet poznymi wieczorami dzwonią. Pasożyty!
uenłyzeidW nayh,dc iwndshco .cketan
infolinia banku pko bp , można sprawdzić na ich stronie
Jak żniej tsozsu ójrpubycą ćyłzidwu eand oes.obwo ezokmoR aprdzasw ycz lzpewre ayłsłyamw dziś ze woegsjo r.uhukcan
sabOo szdwiprteała się jaok pian annA kswkJoaac nepdd(oorbapwio ylenśmoz lbao pswzaydo się pod o)śg,ko kemozro pcwrikano OPK PB ec(nakt krijssoy lub erwpe)on.k nłaZa omje ,iimę maiał użj śdksą moej .aden ciChała mjoej opcmyo w gzzneiułos eaośijgk aapn soiPgkkereai rtkyó jtse zcnoaznoy kjoa zstosu do naórwog cśaagnii. łaoPawoł is,ę na moyzkre zrelpwe dięmzy imom tmeokn a nmotke tje syboo na wtoęk 400 łz tkryó juczkoee na nwe.iodrpeezti cłhaCai zudćyiwł eod ienm mfięrjncao zyc iasoadmp ootkn w mniyn bunk…a pebraoodwinopd accłaih by zkćsyau jceięw imhoc ahcnyd leśij bmy ejj ien rarwepłz z kbuar zu.acs rBazod pnabiezezcnei bo.aso
Oszustwo. Uwaga!!!!!
Dziś do donnie dzwonił pan z PKO z akcentem ten sam numer chciał wykręcić co ludzie opisują poniżej uważajcie na ten numer zgłosiłem na policji i dobrego dodałem nękanie
Że niby przelew zablokowany
uszOst spyączjaoywd się odp bkna
,szousOwt pbaró eanianpkzor do asicajitnl oaga.orpnamrowi
ioidzlwn jdoąpca isę za nakb o,kp że iyzjdpezr mi awon krtaa kediy jmao już dzłażyą pćzyrjś i nie mwei dąks nliza ojme iięm i inzoawks. !!!eaaijżUwc
rbmOdeia i azsci
oD inme żet dzłwaozni - żju riugd z.ra eŻ z gjomeo atkno w PKO PB wsdzyeł śzid oarn erlwepz na 070 oyt.złch akT ajk za eszyiwrmp ,mearz kidey smiaawznałata ęsi co zrioćb i nie ipamwddłaoao an tayapni - łłyrcąozz ięs. aerTz łyb to caęzzmnyż że nsiwhmcod cmetane,k odpmnpzeir zaemr bi,eoakt ekatż ez odwcus.h
oT ein jste rN bnauk KOP ,PB aefct z acmousohd dzinwo i ęank. S.TOUZS
iomebłrZ emczweiro użdy elrwepz i aestmdoł SSMa, eż wznadizo od ienm śotk z kunb.a aoRn amm ioeacehbnrndy net lt.e bzCyyż ileim otsdęp do sywtmóe?s
Próba wyludzenia pieniędzy.
zOsuswto - olbowaćk i nie dwapaćo yżanchd ciimanfjro ... ndychża
Konsultant inteligo w celu przedłużenia lokaty
Scam, żaćwua na einpdąz!ie
ąydawjPsoz się dpo neorż .nbiak Tmy mraze pdo .KOP B.P aojPbur etsuzckz tezak z om,iBAkiarnle eil,mliMun PNB iaPrsb,a pSżniyaoerc,tmzky okeaP AS.
aFcet z krumis ńa/imkisukr ktcenmea wraetzłspi ęsi aokj derAnlksea Dbeomiswk noripcakw okp by oiowćnafpomr imen ez abły abróp zupleerw na 007 łz an daen wadiD riaikkPse i eż lwobizlkaoa at op,rcwapraeaesj zoznogłsa na eilpcoj i koja riofaa ussoawzt db dlcskaa n.zianzae sępeniNat kalik typńa zyc ien izmłabug ar,ktayn jhckia ratochsn rioęb kyapuz i azakł mi abpćor jeaaipkcl mate ei.vrwe yetWd złlipaaa im się lmaap,k zaiadwłmpsr nr w eoolGg i na zscieczęś w ęrpo rgmawazoełaa i ormzzaąłycł ęis

Dodaj komentarz do numeru 81 535 60 60

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat