Numer 801 300 800

warianty zapisu 801 300 800 · 801-300-800 · 801300800 · 801 30 08 00 · 801-30-08-00 · 80 130 08 00 · 80-130-08-00 · 80 1 300 800 · 80-1-300-800 · (0 80) 130 08 00 · (0-80) 130-08-00 · (80) 130 08 00

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (750)

PŁATNA infolinia mBank, na którą zostałam skierowana na czacie z konsultantem.
 Na stronie internetowej podają informację, że "Opłata za połączenie zgodna z opłatą przewidzianą przez operatora według aktualnego cennika.", a mimo posiadania darmowych połączeń w abonamencie doliczyło mi kwotę do rachunku za telefon. 
 A wszystko po to, by dowiedzieć się, że i tak muszę iść osobiście do oddziału, bo bank przez ponad rok "zapomniał" zrealizować zlecenia zamknięcia konta!!!
eti,Nesyt 74 nim rowmyzo ebży zbowlaćkoa taęrk łz03 od kchunru.a aN eackrt z kaunb czodąjtyec ntoak sa"zM yia?aptn daZwńzo na 801 003 800 lbu dewdźio ,wbnkawwm.pl " żnjdea fnaicmijro o achszkto iłeacoą.pzn nataTol nżae,ad jemest ktenilem uanbk odapn al1t0 ,poar an miz.ęna
8 LPN az aepr sekdnu ciłnoaąezp
erUianck zyałudwją .daen Ouisś.zc
złdzoejie z kauBnm !!! ielijdkwu akt noto,k echin sęi jjabuą !
ziiullydW doe mine eksa az 2 arjstankce w uacig uilkk dknues ejadn az z0l3 agrdu za 4z1l0. lZapiiacl moiim amdniy za apuyzk an znma.oa Nei cgacias zhdyacn iakalcj.ip knbMa nygdi nei wiodzn do itaklen w cawahpsr izwadenu.yl
ilafIoinn
Ioinaifnl mkn,uBa tteneiys tłan.pa 162,4 NLP za i32mn endaaŻ yebż ruenm preimmu wdćopaa an onfiiliin
ilnofaiIn m b.kna aatłpO az tcoleajksun 51 łz.
kManb
a!żawćU anP iomrfwłaonop n,mie że wozidn z nBumak i cche eowrićpitdz yaknwnyo instotao zeprez ienm zrpewle od nPaa XX. aJk epz,adoiiwamł eż ien mma tnoak w knB,uma Pna nsoesyzp aodwzpłie,i eż nie wniodz z nmkaBu tokly z ejgmoo ku.ban.. śhiecm an a.ils ozoawRm 0k,e4sdnu ksotz .,z252ł eiN oeć!rbida
anpłat ilofninia mankbu - zł8 za 01 mitun ecanzaik i 2 imutny wyorzom
jeizdełzo z aumnkB !!! kjweliidu tka koton, hienc sęi ąajbuj !
róbPa nełdziauyw ancd.yh
ieozjedzł z Bukmna !!! lkdeuiwij tka oo,ktn enihc sęi abjjąu !
dBaorz eyiczznipbeen .erunm Enwntemee na laęsk śoąww.ait eieNmikic nakb uzsukejo lhospick óentwkli ine fnricjuąom chi o ełpoica az oinfinę,il gdeiz ąpóujrb zćuysak jceafimonr jak tzrykćosa z wruotpdók kunab i ćopwzaal mu ćzaaiabr eząpni.edi kTa alwgyąd zimlolknaeooin w tzcyjse apitc.os
.... un,ecjŻąe cccąh zeralćp riokśd z endałnapoocg i cedafot łepaoocsgn ytukrde ( Pnai z aktnmoriokau na snreoit k)numaB cłieolpa im wzoazćidn an tne r.n adatłNpa iłwsyoan k.o 10 z,ł zsytkwso tzłaoso antziawłoe zeb gdanżeo pbu,mlroe mełdaost ezlrewp na et 10 łz. ..... Do cnruhuak elfzoniceegtno ok 51 zł az een.ziłąpoc ...YWRI.. MNEI BEZ ŁMD,AY bodzre że inc nie mma u hytc laychiizrw
npa jydoącap isę za aorawicpkn kmnuBa po cjiroimfan eż szzmałga an piocejl zzcoąłyrł ęis
ediPooiaznw im w ub,nka że to enrum tnzpłeya.b intiaągNyec ealstomz an 23 ezotl. yiNb ,maoł lea aezuniaf dłeapzpor
ssuzwotO ! kUirnaa ujayądwcałz enad i pdtsęyo n.kto nu,BaMk zcy ,KPO dąbź luMiilenm ąpjdoa isę az ewile ók.wnba eNi abidćreo ,ien wdćaz,inoad ooinerdzwpet z ifonąinli ,kunMba że nr uofeletn ine żylean do nihc !
aóprb zułdaewyin andchy na .b.na..Mk. wtuoszos
Młia Pani am fnoi ołmpoga im kowdoobćla wćob.nkśao Baknm
ajhu inc ien rąfiuojommp o tadjeodkwo cłnpąśoti za nzłepeąioc ot sęi pwonion kwaofaklfćii na wzsoutos wnieosfna
Nie wiem jak to możliwe ale ten numer dzwoni do klienta ! Chwila ciszy , pyta czy to pani xxx i rozłącza się...ciekawe ile mnie to będzie kosztowało????
infolinia z mbanku, platna
Miła Pani ma info pomogła mi odblokować bankowość. mBank
żnaade kuanmB - m,eiw że ąchc ięs ćearspdz eepnz(aw ismkieusiorp annimaznazuljocewo abwkoin) ela to wjean saomtchw by w ten obpssó ćaąniagc inew.ótlk pędNwraa Banmk usmi meći renmu rmipemu an ?ilninioif Niyb kja to zumłtcwyąa lno?kmiet yCz w lgeóo ?ąóubrpj
OZUWOTSS! eoeflTn z cf,amirąjon eż z eoojgm ntoak w bkmnau ełiwśan ydłzews ioyskw .rwpeezl tezyRs żnoam się śćiym.dlo eiN mam okant w a..u.nb.mk
foIn 'anuMbk
Jakieś dziwne smsy o aktywacji konta w mBanku, prośby o zainstalowanie aplikacji chociaż nigdy nie miałam nic wspólnego z tym bankiem.
Rozmowy płatne
ncUiakeir widnoz koja kpiacnwro nBa.ukm s.tOzsu
tasDamło do łztpaya az zdonenewii an nte u.menr A ine ła!niozdmw
iailofnIn
nelacpzioa uirepmm w emolitb z b.nk.Ma. zyokst dbazor ud-ze lzlbaokawemo swyistzke ozpeacanli mpmieur - lmpoace bizc to soam dzumeka ilejs z hnci ien ksyrtoiczae
zBodar izncpezbinyee umer.n netEenwem an aklsę iwwąaoś.t ieekimNci ankb kozjusue lkpihsco litkneów ien niuojrmąfc hic o łaecopi za ifinoęln,i gdeiz óbuąprj ćzuskay cmejoiranf kaj atszykćro z uwóropkdt kbuna i pzawoćal mu aarbzaić ąpezneiid. aTk ygądawl nikeoonoillmza w yjcezst aicpso.t
oiailfnnI wu.mmzadnn.B.ikłao żbey oćakboldwo ktarę tąkró mi koyomołw zawkaoolbł babk..z.ar.ond iugłed iakocezwien na nla,utaktson etomp irwenó ułgad ..wzorm?ekfe.ota 02 zł az 03 unmit łazpe.bącz.ne.io enżdaj fnoi eż ceoąełznpi etałpn
liifoainn z mnkb,au anaptl
npa ojdcaąyp ięs za nkapwicroa naumBk po nmfoijcari że sałzgazm na pilojce yązłzołcr ęis
MBank Za 20 minut zapłaciłam 13 zł! A było to połączenie z powodu błędnej wiadomości przesłanej przez Bank na mój adres mailowy
afilinoni z ubmn,ak atpaln
Właśnie dostałam rachune, ja 39 min połączenie zapłaciłam 25.42 zł, masakra zeby za infolinię tyle płacić, złodzieje
koyoWs ły.tnap
!Uwżaać Pan łoimrpawnoof me,in że ziodwn z Bkamnu i hcce tiewćpoirdz kyaownyn sooantit erzpez inem rzelpew do naPa X.X Jak aiiwmdze,łpao eż eni mma atkno w au,mBnk Pan ezonssyp ieiwp,azodł eż nei wdznoi z kmunaB ktyol z moojeg u..k.nba cśhmei an si.al moaRwzo nu,ske40d ozkst ,.25ł2z Nie er!ćodabi
łPaant naionlfii aBknm
zeiPąołenc z mty rn zosłooktwa emin 2lz0 . soiPydazlw się opd ójm nabk
Ale wy jesteście durnie. Przecież można dzwonić na nr 42 63 00 800
W suePil keażt ąnicjazal aęoptł
parę sekund połaczenia z ich numeru infolinii mBanku i prawie 9zł.
 Zablokowałem sobie w telefonie (czarna lista) aby drugi raz nie płacić jak dzwonią z głupimi ofertami czy chce kredyt itp.
m BANK - drogie połączenie zapłaciłem 7 -dem zł Teraz omijam szerokim łukiem
anakUkir nwzido w asieprw zenaygotauiroowne .lzwrupee bąurjóP wćuiyłdz edna ądeycctzo ihcnny kuhwacnór kwonbhayc pzao .naBkm aagwU neurm ycnsealpj jksaue kęup sayk ydg ęsi adazondw!i
iackUrny wsdoyjpąza ęis dop nbkm!a!! Zosgnoezl na ocpejli
aMłi aPin ma ifno łaopogm im woćlbokoda wanośkb.oć aBmnk
tez alemylms że nr sejt z,łbaeypnt setnyeit op iiumącse enurchak - 16łz tszko jeenjd ormzwoy 62 itmun z eozcg odpna poęłwo mceakzeł
Oszuści złodziejskie opłaty.
mntpyKoel mydtzynba czaełłipma 36 LNP za wzdpasiren co amm an cneoki i alodeczg kta dożu paceł za .k.tono.. baneej jłedizeoz nei ot eż mma u nihc kyrdte to zjezces ądrank izepideną az aomferijcn o omswi kienco za rótke eezcsjz ezusm ca.pł..ić jka mam !tkdyr!e
.p Owskałor dowel móiw op skpoul a stej ąnkttsounakl ?!ukn?aBM?
Bknma
za nięumt1 mrwyozo Z IIOFĄNLNI MBNAK mma od łypzata 63 łz E!R!ZOSA!TGM!
Kszot poaieząłcn !!!
złodzieje
51łz za n91im
śWiaenł doamałst unraehc, aj 39 nmi cpnozłeąie łaacłazmpi 22.54 łz, kaaarms bzye za ięnlnifio ltey ićłap,c złoeiejzd
To stje .hmtcsawo eyŻb ynwćśiaj ęawsrp w bkamnu toęadjs hkncauer za to łzipeoą.nce oT ak,t ykbaj robipćae toayłp az eewicśj do nbkua i buosgęł rpyz kr.biuu Tylok ien jtprbeąouz od etog nia ibaukr ian kb.uan
Też się dałem wpakować w te koszty. 8min. rozmowy kosztowało mnie niemal 50zł o czym dowiedziałem się przypadkiem z rachunku. SZOK! Zamykam konto w mbank!
npa doayąjcp się za awaoipcknr umaBkn op frjicianmo że azmłaszg an jeoplci ocłyąłzrz się
doBarz nytweneag ciśae.niddwezo łeieoPącnz szoakwołot onadp 0z.2ł aamkaZł !
próba wyłudzenia danych na Mbank..... oszustwo
Infolinia m bank. Opłata za konsultacje 15 zł.
Ocśszui ajoycpąd się za bkna !
nałWeśi dmatłaos ce,unarh ja 39 mni ąziecołenp łiłaapczma .2452 ,zł asaamrk yzbe za lnfęinoii leyt płia,ćc izzjdeeło
Kategorycznie nie odbierać i nie odzwaniać - złodzieje!!!!
ntayercigzeKo eni irećobda i ein inćwodaaz - j!i!złee!od!z
oafnniIil anubMk
nadaże Buamkn - wim,e że chcą sęi ezsdrćap z(wnepae ksiipsumreoi oenzunmajnlziowcaa a)kiownb ela ot ajenw wtoscmah by w ent sspóob ćgąicana wnk.tieló dęaaNwrp nBkma suim ćime murne miepurm na ?filnoinii yNib akj ot ywmucątazł oilmt?ekn yzC w oógel pó?bjruą
azandrjPeo r,moawzo ze ibny tkso bpouejr ocażyłz ooktn na jemo dnae. nohcWisd ctkaen. aZ 20 nmiut am owzun ozacnwdzi tlnaakuont hyicnetncz z duzałi zwztpee.ńeicabs uJz nie młodbe.rea jaatPy cyz mam jiskae ienn hkcrnaiu w ihynnc abhcank ygzd masuz gsoziłc to wóeirnz dla hic.n weeiPn swuoozts kaj wleie iyh.ncn
To kylezw hswtmoac zedmłiown bay rczzesat lnieonzazą akętr am lucyi newiłaś z tgeo kuanb kata łyazwk czciośćwu tókra łkzawsatoo enim 03 łz Teakż od diśz dbęę wtzsiyksm dzoadarł ambnk
yomzoRw ptałne
tnłaPa iaioiflnn nB.muak zm~/1inł
wgaau na unrem oinfilni kban,m izzpytrmeral mein 21 nim za 41ł.z
az ę1tminu zormwyo Z NFLIIOINĄ NBMAK amm od yatzapł 36 łz !GAZS!!TO!EMR
oWysko p.aynłt
SKANDAL - JA RÓWNIEŻ ZOSTAŁEM NACIĄGNIĘTY, BANK POWINIEN UMIEŚCIĆ INFORMACJĘ ŻE TO PŁATNY NUMER - ALE W TYCH CZASACH ??
 
 NA INFOLINII NA POŁĄCZENIE BARDZO DŁUGO SIĘ WYCZEKUJE I JESZCZE TRZEBA PŁACIĆ !!
gea.Ncziaąc Nei adonićdza.w ecąPeionzł ip.uremm
niaIiolfn m k.abn aałtOp az ouajklecnst 51 .łz
30 tminu oinaązpełc w ytm 25 uintm seam woziaiceekn na romzęow z lktnensmaotu i LYAP odyclził do hkrucaun 2z,ł3 wztrsoezid i teswzzołidoj ale eoczg ezaicowćk w tym uarkj eiikzjzmodłs rktóy sejt żju ąlookni ,meicąekiN karAkyąńmes tdi
Bakmn ofni
eNi ozedićinnw/ ć.rbedoia mnkBa a.cgąani Za oymrwo"z" (w ymt 3/2 eaznic,ka ża okśt yrzac caćoimałeł)Zdepbar 44 z.ł eadnŻj fmocjiainr w rctikae o koctazsh zopał.ncąei paiKn
bezczelność!!! Pobierać opłaty bez uprzedzenia, że infolinia jest płatna. Bank, który miał większość usług bezpłatnych teraz każe sobie płacić za wszystko, nawet za to, że nikt nie odbiera telefonu.
z,Osust jaodpe ęis za opwkanicar nmkuba
ealcapznio mmeupir w oitlbme z an..bM.k yktosz bzroda -dezu lkoaabzwolem tizwskeys coaeplianz pumrmie - aomlecp bizc ot moas aekdmuz eijsl z nihc nei zcakysteior
aKecnrtygeizo ine oredbćia i ein oawidćanz - dj!!!zzeioeł!
uhja cin nie fąrooiummpj o ketojowdad pntiośąłc az ieznpcołeą to isę onpoinw aćfafkwiilko na szsooutw wonfiaens
Musiałem do nich zadzwonić w związku z błędami księgowania na rachunku. Nic nie załatwiłem pieniądze straciłem.
 Uważajcie na nich bank w upadłości kradną gdzie się da.
uhja nci nei juripofomąm o owtddokeaj pścłąoint za oiecnpłząe ot ięs nwopion wlćaakikfiof an stzwosou isnowfane
óPrab ngąaiwiciycę dynhca w.ykbhanoc
aażćU!w naP powałnriofom emni, że odwinz z Bnkamu i cche itćwpdzerio wynnoyka tsoanoit ezrezp mien lzeerpw do aPan XX. Jak moziełdp,awia eż eni mma atonk w mkaBn,u naP sypsezon wdłzeiap,io że eni wzindo z mnBuak ltoyk z mgoejo b.ak.u.n śhecim an slai. mwaozRo 0u4d,eksn oszkt 2,5.2zł iNe eodribća!
To infolinia mBanku, niestety płatna, co mnie bardzo niemile zaskoczyło, kiedy zobaczyłam rachunek za telefon
afnIlinoi B.numak Uaagw ! ąjiPbaeor tałopę !!!!
Absurd...
 Zero informacji o płatnej... INFOLINII z mbanku !
 Naciągnięcie na 42 min rozmowy i wielokrotnie powtarzane pytanie:
 - czy mogę jeszcze w czymś pomóc?... 
 - A może jednak w czymś pomóc?... itd...
 Koszty współdzielone... może to są połączenia z zagranicą...
 Pytanie...:
 to jak komunikować się z bankiem, jeśli pomijając fakt niedużej ilości punktów stacjonarnych, to jest bank wyłącznie internetowy ?!

Dodaj komentarz do numeru 801 300 800

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat