Numer 799 598 899

typ sieć komórkowa
operator P4 Sp. z o.o.
marka Play
warianty zapisu 799 598 899 · 799-598-899 · 799598899 · 799 59 88 99 · 799-59-88-99

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (7972)

dioaR" tZe niPeli atcOdzyj wma"ćośoid
,Smpa nweta ijśel to rwwpezaid ioRad eZt to jdz.eazspąra
nozDwąi do tkuzsiasr durhłyac i ęis ien oa.zjw.yąd.
daRio ETZ róuejpb łokćnnia od yawsłain ciiawęz dułuazi w rtelioi, amps od lzbi.akoowana
azyddi
yaoPsdzw ęis pod eiotRZad
sMzeżo ćwrayg - lyjwśi MSS! k.Kasly
eyibocK sogł aou:mtatu zęowni"D z ariad ez,t asywymł iośdmawćo w iwpesra andyog.r" Po mistwzsyk aciztoutnmeya ęis ołząoyłzcr
gjnoe
neeinwEtd euknisza ójrer!afw
to,uwsozs dpeous ioard ezt
jacPąody ęis az eRdtoiaZ
chułgy tel
gNcaćąeiaz ztkso regooedabn naizącołpe 1.948 .Uwłazga
iadRo zte
wl.uiendzye ojaPad sei za oirad tze
aśjak lkasa chec się !uwmióć lae aj ine mam uscza an pytguł!o
Fake nagrody
eśamci an aoRid TEZ
oirda z, ijncaagaa
iNyb diTERZao a to nie apdra.w CISU!Z!Ś!O
eZkta plćdsriaae
ękacyąjN toenelf
EGZNĄICACA
bniy dirao ezt a tempo ssm
wpetz,riodam łwnaeiś maa.łdbr..oe ofetnle + ypatnł sms ... s!uizcoś
aZłnamlza ,ejimofnrac że ncztakyfei stej to draoi z,et a węic apasałnim od cihn mioćwśdoa z opąbśr o ęiusucien anhcdy an ek@rldaci,tjla.aerpeozm dap,liois że mrneu oztsanei wonyazlaokb i ein będą ęis ciejwę kćwnkoa.tota
iybN EaRZTido a to nei da.praw !IŚZ!UCOS!
Nie odbieram a za chwilę sms, niby radio zet z anteny dzwoni. Nie chcę Tej Waszej kasy. Dziękuję bardzo.
mSpa nei ćerodiba
Naęk kikla aryz deenznii
diaor ezt
zeTrtynioeec daoiR Z.ET A iwnepe śuco.isz
Jiakś ..j.uch nei ćabo!i!!dre
Telefon raz na dwa miesiące. Potem SMS - podobno od RadiaZET z informacją "dziękuję, że odbierasz telefon! Twój numer xxx-xxx-xxx może właśnie dziśwygrać w RadiuZET nawet 500.000xł! Odpisz OK 2,46zł radiozet.pl" Mocno wątpliwe, nigdy nie brałem udziału w żadnym konkursie RadiaZET. Moim zdaniem naciąganie.
nDzoiwę" z adair zte," iónepjź .SMS
amtAu:ot po orediabnu iw:óm ęnwzido z draia et,z yzmspaerł oaiwodćmś w eiparw zzdeeijsisj nodgra.y mPote zryesdłzp SSM od merunu 3272 - yeicśiwczo eni romełwztyo - zeeiscWr isę zmadnd!wołio Tjow m.e.r.un ,ACSM zdarę nei ćrd,oeaib enewpi zatre ęądb emni ęanćk
ez ortsyn av.nltsiap tłafmire na .lkrtt:8aantg//kd1pttiogili/pho/vl5p/ i tam amłoedp wósj rn bya zawkoćablo kjeleno kacje gnaiekmewro.t
aiemŚc
Nyib z idaaR iecęd.hetp.Z.ptuo.,n nie bdroiajecei
caganakzcąi eobktai
ĄCGCNAZIEA
aeimwiubl zikzpeca kihatc asno,umoszzwot w eadisz gcnawicya od icnh ieanzł skea
dnozomwi do mein
m,toAtau bniy adio"r "tze
,Smpa cbkol .ti
s.uOczśi zowniD uamttoa ibyn z riada Zet wenta( etog daiar eni ,łahcsum eicw ądsk ybin imlie yb ćmie ómj nrm)e.u aAmuott adpejo jazo"tdyc ążanw wdśćoom"ai i ,tyel nioeck eł.ancązpoi Po whlici mss z etanpłgo rueumn 237,2 eż szżome ryćagw 500 yst i yb aiosdpć na negoi "ko" jlśei esczch akstsćrozy z ejt ns.yzsa dejomzwePr,a że na jymdne sms ęsi ine ńcozyk tkoz(s 2.5,4)
awłnieś wdłzoni moautat yinb aidro ,TEZ zoścsui i gicaązacen
jśaka cieaśm
oPaąjdcy ęsi za ariod zet
ęNka kalki zayr eznidnie
iarod tez
JA MAM PO 3 IDNOZGY PO ZOUŁEIŻN ANZMAEIWIÓ W EEKPLSI NEMEOET.RL NYBI DOIRA TZE
tumoAta eiujmronf o war.yejgn
yaiH eirwztd,i eż deunzłwyei
Ddg34eghvfhb6yyy6 df4jef httu8f g3d
djąoaP się za odiaR tZe
oidRa teZ zwdnoi z rynaw.ąg
oaidr dezbt - sustzoow
Radio ZET w sprawie szansy do wygrania
RDIAO ZTE y"aswmył wośćaoidm w rspweia yraodn"g i się zyłłąoor.cz .ozdg 3014.
Dzwonią jak poj....ani
mutoata
cEh wntae op lbnkiauoozwa wąawyzdnjai op kklia zyar nzeidien - co idawc w pocij elfeuotn w hboaalynzkocw ę.hat..tra.uencmnnri akj uamch w deuip
omazorw ęazzcał ęsi od ółs:w razzecjPyt nwaąż aiodwmśoć
Nei błmaoaedr
aKbeoti siwełptzarda ęis akoj okśt z adRia Zet i ooarałowppn ęrg za 17 000
a,oHl tu ioard e.z.t ale to ecm.śai
niebezpieczny
fikcyjny radiozet
eiN aimdrelbeo
łoDiznw od eimn roan
Nie rbodicae
aoidr etz
cąezanacgi
eisazenoprz do awyisyłna MSSów
erwadpaszit sęi joak draoi zte
pmSa z idaar EzT
nyib dario et,z nóźiejp sms mmiprue - LAIP !!
ap,mS ein etjs eecbpzneiziyn pdo erwiamukn eż eni śsleywz as.sm Ioćawnrgo
usiśOzc poaąyjzsw ęis pod doiaR Z.
Niyb arodi ,etz azzlcora sie po yzrecnzatpiu matkukouni tut"aj doiar tze"
ząaacNecgi na sms mr.peumi lbaoćkwZoa ien ćpwdsaoiy na neażd ssm i eni od!ćznawida
idaor
kosywpzad dop oardi etz
idoRa ,ezt op cmyz mss SOIZPD OK, .62z4ł
yNbi oiaRd ZET ela ise kzosyb łzzayłoocr
angcceazai
wsoztósO
biyN raido et,z lea imścae
Wnazijywąda ezb jmejo dozyg
lraykme
zrPeętrk
ścszuiO jposyaąwzd ęsi opd dRoei e.Zt Daw onedityg emtu żte indzwoil lecz z eurnum .105451434
tez.
ĄZAGCCEINA ,,Z AIADR "TEZ
Bezczelnie się rozłączyła :P Oczywiście radio zet i potem sms. Nie odbierać, nie wysyłać
o.utwoszs
sinrzoaepeZ od .rg.y.
icp an wędo

Dodaj komentarz do numeru 799 598 899

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat