Numer 799 351 150

typ sieć komórkowa
operator P4 Sp. z o.o.
marka Play
warianty zapisu 799 351 150 · 799-351-150 · 799351150 · 799 35 11 50 · 799-35-11-50

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (363)

eJcezsz zar zoidawnz łzmaagzs śielołzw oeneiejpkoni an lciijpo.
ooąuPnrpj łyęswyk gmorewado prrpeaatu na wsayt i ęprłu.sgko yNlżae zcipaćła tkloy az .swdotęa
ianP dpoęja ięs az ncicrweaoP nmtueCr owidaZr w .aiwsareWz rujfeęO ydncuow kle na ksiywzste prlobemy, astycywzr łpaaizćc az yełkęr.szp ścywzeicOi to !!iaemc!ś rmeNu ajęnda ęsi do zołegnsa,zi ieonpawż anputęjsę apórb waeyudznił eda.sru
Jeszcze raz zadzwoni zgłaszam złośliwe niepokojenie na policji.
ęakcaNjy tfneoel
tws!oOuzs zneełWudiy dnyhca boyo!whsco
ouąjnopPr ęyswkył egaormdwo ppurtraea an swaty i łpsoęgur.k aylNeż acłzćapi ktoly za aowstdę.
efrąOju seelunpymt iyetd an soukłpgrę ulb wasyt
uhcyłg nfeoetl - ootcnyrnyz
toB
Wyłudzanie danych osobowych, a dokładnie adresu. Pani dzwoni z firmy Best Nutrition informując mnie, że dostałem refundacje na leki na stawy. Po odpowiedzeniu, że nie jestem zainteresowany - rozłącza się. Najwyraźniej celują do osób starszych!
oP rbieuaodn zorąaczł .iaszę sęi
Dzwonią kilka razy dziennie jakis fiuty fiuters
chGuył lfteoen
s!ozswOut dłzeWeniyu dnyach wcohsyo!ob
Kklai yrza zeindine izndwo. oP ukbowaailzno enruum ndiozw z eob.d.goopn ryPeiswz arz ełmeborda i łyba cazsi i ięs łłroyzącz
Kolagen na stawy. Wciskanie kitu. Poprosiłam o wysyłkę na księżyc.
głhyuc tonefle - cynoontyzr
łcuGhy eenolt,f po iisudenbr klika duenks zcidy i eis msa arzcłzoa
,akinSltg bets totnriuin sakolp ynyysrskuw od nnęaaik i apnsadiazerw właógn kertoóg gniyd ine jpszobzu.rete
Głhcyu ltefone , malkzwaobłoa
Głuchy telefon codziennie . 4 sekundy .
ąj,kęyNac cyułhg eto.lefn oP ukkil ndhaukesc oczzrłaą .się
Dzowni i cisza.Od trzech dni po min. 2 razy dziennie.
łhcyGu neftleo zząorałc ęis
Nazagącci
lenbazzce bpróa nwałudziye deraus
Nekajacy
zjWyłauąd desar pdo reepstktem iłaaswyn utelmóeswpn deity an gkspęruło i ya.tsw ,Tdeawzir eż menur jaoąadspi z kineta nmpycrdhoezcy
Gluchy telefon, po odebraniu cisza i rozłącza się.
Kilka razy dziennie dzwoni. Po zablokowaniu numeru dzwoni z podobnego.. Pierwszy raz odebrałem i była cisza i się rozłączył
ileśJ to zasczyt i tseśej użj iąfroa woaztsus lbu zansz k,oośg kto yb,ł ot łnaeiśw rć.boi earNpiwj zyjtzaarm z imni łcąa jmaęocknkiu, a etnępnisa yżzćoł ęargks do iiclop.j eiJlś kadejn cloajpi twar ztyb ,długo pwuryjób gaeyworntp wade.tteky lDa imne :calmpoe J,alnvsIgiooteytslr -omc estj żdau ,znsasa eż bęąd w tasnie cmpoó ic sćdayzko otwje inpzi,eeąd nżeawopi iomoplg im zosdćayk eomj P00210NL i dozbra eoiz.nwaedn maM zęjaendi, że ot kuomś omopże
łycGhu en,otefl eni dćeboira
uchgył leoefnt - octnyzroyn
Bot
Jzzsece arz nwdzoaiz łzzaamgs lwśełozi einoeeionpkj an cpli.ioj
eśliJ ot castyzz i tjeśse użj rąfaio toauszsw lub azszn ,śokog okt ył,b ot enawłiś r.ićbo riepaNwj zrtyzaamj z nimi ałcą ckukn,amęoij a ntinpseaę ozyćżł sarkgę do ljioip.c ilJeś edjakn cpoijal arwt bzyt łdo,gu ypwrjuób royeawtgnp dtweekay.t aDl eimn plomeca: etso,inIvgJlrlyatso mc-o ejst dżua sa,szan że ądbę w ianets ocmpó ci ćyskzoda tejow ąpezidne,i eżoawnpi gipolmo im ćzdoykas ejom 10200NPL i bdzrao .woneaezdni Mam jdieęzan, że to kumśo ożmpeo
Telemarketer
uGłych fenelot eodcinizen . 4 udesnyk .
Zero odzewu, w tle leciała jakaś pisowska muzyczka "my chcemy prawa i sprawiedliwości, czwartej rzeczypospolitej nadszedł czas" i tak dalej
ycłGuh of.nlete mtuinaKko w etfleeoni - .samp
Głuchy telefon. Po odebraniu rozłącza się.
jłdyauązW ardse aiisanzzmkae
iNe orćbdeai
hługyc enlfteo ieekonrtowli w icguą gytnioda
Zero ed,wozu w etl ałcilea aajśk owpassik zamzcuyk m"y yhccem apwar i ipw,dcrosleiświa rwtazejc rpoisjczzteypelo łazdsned csz"a i tak dljea
Rozłącza się po odebraniu. Blokować.
hycłuG
dzwoni i cisza
Wdiaanwyz
Pani podaję się za Pracownice Centrum Zdrowia w Warszawie. Oferuję cudowny lek na wszystkie problemy, wystarczy zapłacić za przesyłkę. Oczywiście to ściema!!! Numer nadaję się do zgłoszenia, ponieważ następuję próba wyłudzenia adresu.
dnzowi i ougłch
Nękajacy telefon
csęeNcyjSakzą. yraz łdzwoi,n ina zaru ein adołu ięs owdćzinod . wzT gycłhu lotEn
jcaap z piusaru
Nie odbierac,oszusci
Cąeigl nwdwziyaa a akj ęsi rdbeezoi to isę .azącłorz Peójinź po lozkuoabinaw eogt umuern aawwydinz yodponb. setJ ot rąeicjtyu
kilKa zyra niizdnee iz.wodn oP obilowuzanka mrueun niodzw z o.ogpnodeb Mcę.e.cąz.
Ntki ięs eni wdayzo
Nękający.Szesc razy dzwonił, ani razu nie udało się oddzwonić . Tzw głuchy Elton
ayęąNj,ck ząiondw op lakki zray dzcRanieezno.i łbrk,etinmdoaa ięs ein wodea,łz woąnidz z yóżnrch wrumeón zayyhcąjznacc się do 5199(37 053 ,533 357143, 3,55703 03565,3 ,623905 o,ajZmoak9ao6kl6błwa. spam
nediCienzo aorn to samo zra mrdbłeaeo csiaz w łcshuwcae
Oferują jakieś suplementy , na początek gratis. Nie warto odbierać, jakaśściema.
cąNęyak,j uhgłcy nl.eoeft oP ukilk eschnkadu azrączło .ięs
kg,Slnait tesb oirtnntui akpsol kuywsyysnr do naęakin i aendisrawzpa łagwnó gtoórke ingdy ine e.ujrobtzpsze
Nękający, głuchy telefon. Po kilku sekundach rozłącza się.
lągeiC aawnyizdw a jka się droezbei ot isę rocązazł. óneźjiP op laoabzoukinw gote rmeuun izdnwaawy bopnod.y setJ ot jtyuiercą
Ghłcyu oeltfen , maloazłowkab
Po odebraniu dostałem informację, że dostałem refundację na jakieś leki na stawy i żebym podał dane do wysyłki. Zapytałem dlaczego akurat do mnie dzwonią. Kobieta nie była w stanie mi udzielić na to odpowiedzi. Powtarzała w kółko, że to darmowe i proszę podać adres. Drugi raz zapytałem dlaczego akurat do mnie chcą to wysłać, pani po cichu spytała kogoś obok co ma odpowiedzieć i po kilku sekundach się rozłączyła. Ewidentnie próbują wymusić dane i sprzedać innej firmie lub wykorzystać w inny sposób.
Wyłudzają adres pod pretekstem wysłania suplementów diety na kręgosłup i stawy. Twierdza, że numer posiadają z ankiet promedycznych
eeanbzlzc rbópa udyiwanzłe udraes
łgcyuh toelfne
głuchy telefon wielokrotnie w ciągu tygodnia
łGyuch otef.nel iNe epszriyw zrąstez z muerun 799 53x xxx
spam
smpa
ianP pęadoj isę za Pcnwceraoi rnmetuC warioZd w Wsazir.eaw eufęjOr duonycw lek na iszytsekw mrbpyeo,l cyywzsatr ipaałcćz az kypsz.ręłe zciwyśeOic ot m!!!acśie rNemu ajaędn sęi od ozsił,geazn weiażpon jęęnasutp arbóp zeałyinuwd resa.du
eeraktlTeemr
Nękający, dzwonią po kilka razy codziennie.Raz odebrałam,nikt się nie odezwał, dzwonią z różnych numerów zaczynających się od 799(351 035 ,353 347,351 035,357 635,350 629,350 696.Zablokowałam,jako spam
rąejOuf yumtesnepl dytei an ułgrokęps lbu swtya
łghyuc eeflnot - oycyznnrto
uhłyGc eentfol ncziioende . 4 dkunsye .
lcuGyh feoelnt
śaJike cumtrne ridazow
głuche telefony
Scam, nr. na czarną listę
ułhGyc ltf,eeon nei ibrodeća
Cisza w sluchawce
onzDwi kikla yrza neidezin a op iedbonrau łzcząora ę.si
Głuchy telefon, powtarzające się połączenia
nDwozi kklai yzar dnzieein
Po odrabeuni łcaąorzz saz.ię ęis
yuhc,Gł ebz .odezwu
Bto
wozłnDi od imne 2 zay.r azR eorłmbade i symzłsłae oytkl ęizsc w łuscewhca motep się zołrłącz.y
cułhyG ftl.neoe Nie ierpzwys ztząsre z uuremn 997 35x xxx
iśJake tucrnem dwziaro
bezczelna próba wyłudzenia adresu
azdłyąujW darse zaaaemzikisn
Nikt się nie odzywa

Dodaj komentarz do numeru 799 351 150

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat