Numer 799 350 101

typ sieć komórkowa
operator P4 Sp. z o.o.
marka Play
warianty zapisu 799 350 101 · 799-350-101 · 799350101 · 799 35 01 01 · 799-35-01-01

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (950)

biyn z easijjk lnrciakeia ela az cielwh ęis łcaązrz.o esunsBze
laraKcaine acazPriwn
necjkaay
Niby kancelaria, mówię że nie potrzebuje bardzo dziękuję. Dzieciak z wadą wymowy mimo to mówi że to kancelaria i test jest za darmo na 30dni mówię że robię wszystko sama, jestem prawnikiem i... Koleś się rozłączył. W efekcie skończy się to dla nich niespodzianką i najazdem bo kancelaria nie może mieć call center bo wykluczyliby ich z palestry.
naayckje
eiN baireoćd
oniDzw oc kilak idn a.srkma.a.
ułsgiU ecpianrzw .....
odkniaDeł dlerzeSmei
celiąg znoiwd
iozwdn i icn ziacs i tka co eapr nid
ęaNk
jąurt ięgrta, onwądiz o hcyhrco ,hpcroa po dowdonzinuie yltko yamuckzz
cnakieaalr pawanr - uiułg adl irfm bazodr anrtyętn !!!
dwaionłzz do ienm ent mernu, pain wómi ezńid yodbr, ja tka mscałhu i ipna się .rłozzłcąay yl,Te wenat nie nodazaidwm
oKśt owdnzi do rauz ęis ązrzłaco
iśaJek nwoóg z mniarge na zmnkaicee - po endraibuo sms od mbloeit- tże an mtate ignraa an i.eezkacn Co za etyynkr w chty mcfiarh wdyjaą moiliny an mk,ntgerai żeyb eisbo ćusp urieenzwk akitm majzswyuno iapsmamo.wen
oP bnuraeiod zsc.i ćBy źoem to oaanewodłdi aoktn lad ś.gkoo
asboO azpiaądctresawj ięs jako cleaakrani nraw.ap całząyRozł ięs ezb ołasw npoanża,ieg op mty ydg na petainy ycz" oyzclłipą ięs z elcwaeiłiścm mi"ryf? ałezmad iyeatpn "jkeiaj f"yimr? - jtemes cecwłelimśai myrif kjedna iehamłcc ięs aeozrnćpk yzc zaop ermemnu uefeotln ąjam wkiielekkaoj nine ieojfncm.ar góeilOn arbk igikoeaklowkej ooernui.jmapzslf
Dzwoni, niewyraźnie przedstawia się i się rozłącza lub po prostu głuchy telefon.
kancelaria prawna. oferują usługi dla świerzych przedsiebiorców. Ale sądze że to i tak jest jakis podstep :D
3 sayyngł i aącrłzzo ęs.i eślJi wzanios,zdz ourzcad po.ieącnłaz kęeNani śionder 4x nezid.eni
bNyi necliaaakr apanrw a zraza się zroąłzjąac cśszuio-
baoOs acąewadpjsazirt sęi okja lacknareai .wpnaar ocyłząRazł się bez awosł oagżnnipa,e op mty ygd na enytiap zc"y loąiłcpzy isę z wieiaśmccłel ?yimr"f aazemdł eytapin jijak"e fim?y"r - sejmet cleiałimwśec rmyfi enadkj acceihłm ęis okazprćne zcy pazo mrneume euetnolf ąamj iokwklaekeji nein .cefnoajmir ónlgieO akrb kieoeogiklkwaj filuoes.ajmnrzpo
MMEONYILNAR IZWĄŁ BY EIS ZA CICĄZUW CERA!!P!!
wkłZye caweśir co ięs corzaąjzął.
wDizno eńidz w ńdiez, /aadrzw a.yrz Już obedr daw gdonyite. neagidoŁ ówmąci : smap.
ołnwiazzd do nemi net uemr,n nipa imów izeńd y,obrd ja tka mchłsau i ipna się y.ozczrłłąa l,Tey atnew eni oadwimdnaz
sraeziaPdtw ęsi ojka ianraeckal arnwpa z otreąf arpąnw adl m,irf po yzcm sma ideuzękj az wormęoz i caozłrzą i.sę aneopwaiNż i,mafr cyz eoynilund akopcw?in?r?
Dwnzoi dizńe w eń,diz d/rwzaa ryaz. uJż odber adw gd.tieoyn oaŁndgei ąmócwi : mpas.
oKst nkea i zmcey
ożosPyt
inwzoD od imne ulareirneg od aiesiącm oołk .9 aN zscizęśce enaswoailmatłz kwilboonae emurnu i mam ójposk
hyłucg oletf,en znwd,io gakda w lte, aoadłkd scłhwęauk
wcinayrp cjąsakiw tananeobm na nieahcceni gusłiu
naęcyąjk w lte słyhcać płneo eketrltmrweaeó
nceraaKlai kgeijoaś gawnu
faerot rwapna ald rfim
naicarelaK prwnaa juąbrócap nswicąć em.nabotan
csazzup łnigasyk co 51 itnum
ghucył ,tflonee oeźpnji hscyłća ljedkmoę.y
Nno post adoiwzn eni rueijmzao soawl EIN
Dnwizo od hówdc ndi, ijśka omknnaar
3 sygnały i rozłącza się. Jeśli zadzwonisz, odrzuca połączenia. Nękanie średnio 4x dziennie.
Na pewno nie kancelaria, do mnie ten numer dzwonił trzy razy, gdy w końcu odebrałam połączenie zostało od razu rozłączone. Sprawdzę na billingu czy faktycznie została za to naliczona oplata.
gyucłh eoeltnf, wzndi,o dkgaa w lt,e łoadkda aęuwscłkh
urąjt g,ętair iąwondz o chrhocy c,raohp op undiinowodze olytk czakyzum
ibyN akeilcaran rpwaan a zzaar ięs ząjcłoązar zicuś-os
niwzoD o cnryóżh ochapr ajk rdiosebza ciza.s imrizŚed im ut petkmreęrz an as.kę
loziDniw bnyi z ,klcraainie ichiecl amoraiwćz z esecmlłiicąw i sei izcenlbeze ł,ącoyrilzz ikttnmelareeg wyp.yot
rnieaKacal ośjgaike uwnag
ine pcomeal
kancelaria prawna - spam
nękający w tle słychać pełno telemarketerów
inDzow idńez w idzń,e aawzdr/ ryza. Jżu redob adw enygtdoi. noadgieŁ ócąimw : sa.mp
iCgląe od...wniz
pzuscaz łaigsnky oc 51 ntmiu
Rdaac r,wpnay na dodwoźepi eż ine tsmjee eonaywineastzr iłnead opoeiaizdłdw ot" djukizęę az ę,ormozw od i"zeaidnw
iwrpncay iąwkacjs antnbomae an eiechicnan ugiłsu
kNęa
ciN rBeaiaw.cokkge mlirrnosaaufedpPwojaz.ieszt sęi kajo aralcenika azcjrunwąpwkaayr. .fltenoe
ąycnkaęj
hłgucy e,ftoenl nwoi,dz dakag w ,tle dkaodła cwuęhkałs
biNy lnacakiear aipna,zcrw terlertekzayme
oiDąw.nz kJa kylot dozipiałewma, ez nei tejsme naazwtiraonees - łizoycląrz ęs.i ddnłzOoiwma z miąconafr,j ze isbeo eni ęcżyz i co ot za izehaaon,wc a no eż ajk ine ma po co raioazwćm ot nie iazramwo i ęsi zcz.rłąoły
aialcKnera iwaaczPrn
kaęncjąy
dnwioz z anra amiodowien op co
eaśikJ gonwó z miegrna an ecekzmnia - po roiaeundb ssm od eb-motil tże na eatmt ignara na cikn.eaze oC za ryktnye w htcy chfrmia wayjąd onyliim an gark,nmtie żybe soebi psuć iwrzueenk mtkai smyanwjuoz imoasw.eampn
rfotae waanrp adl rifm
tNae emni i nikt ęsi nie aywoddz
3 yangysł i załąrzoc ę.is Jilśe zsaodi,wznz uoarcdz ąacno.zpłei kaNięen doniśer x4 enizd.ein
ine pmoceal
wciskają usługi prawne
wiWyazadn i ise aozalzcr ! ! !
mntiyyyPwr msap.
scpzuza iksgnłay co 51 nuimt
onwidz co aśikj za,sc
słiUug acwpzeinr .....
ciągle dzwoni
Pwetazrsdia sęi oajk laakinraec pnrwaa z foąert rpwąna lda rifm, po cymz sam jzedęiku za ęmrowzo i ązcołraz i.ęs aaeżwinopN r,ifma zcy nueylodin wncpiko???ra
dzwoin oc jakśi a,czs
yułhcG oeeftln
eNta emin i tnik się ine dwdyoza
NIBY KANCELARIA PRAWNA
eiglCą w..o.dzni
oDwinz, ryninweieźa zptsadwaeir się i się ąozrłcaz lub op rposut cgułyh l.enfteo
nkenaie
akNę
enaeink
doąjyaswPz ęsi dop aeckenaril
ajcyąękN
3 nyłgays i łorązcza sęi. liJeś ,dznozsawiz cauzrdo aoeąznł.cip ęNiaekn iodreśn 4x dniez.ien
uchłGy letfnoe
woznid i eis aawzycl
Nci cakrwaBeokige. uiPiesjdzparfzlro.ateanwmos ęis joka canialkera ra.ycwunaarąjpwzk oeefntl.
aMm ihc dćoś ebz zpwrrye awynaidjząw akj an cęsarzk kszal meoż iałocwkez fićart
aoOsb iąadjaeazwtpscr sęi oakj eiaklnraac rp.aanw Raąozłyzłc się zeb oałws nżg,eaopnia po ymt gdy na tenypai "czy ąłoypcizl się z eimwcliścaeł yr"fmi? ałzeadm niayept ikejj"a rm"yif? - emetjs łamcewścieli fymri eadkjn iłehmcca ęsi npaozrćke cyz zpoa meemrnu lneeotuf jąam eoikkiwajelk inne nmrocjf.eai eónOlig bkra kwagloeiejkkoi amonolzs.uejrfpi
ułyhGc .oelefnt
ickwsaąj siługu prwena

Dodaj komentarz do numeru 799 350 101

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat