Numer 734 818 190

typ sieć komórkowa
operator T-MOBILE POLSKA S.A.
marka T-Mobile
warianty zapisu 734 818 190 · 734-818-190 · 734818190 · 734 81 81 90 · 734-81-81-90

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (352)

mSap
Błay mowa o żinnuboei .arhcunkwó zacymoząłRł
remuN łdizown aby raćipoazmow o ojcńcząke sęi emiwuo na ne,oltef jrkóte eni ia.apdmso
Nie.odbieram jest nekajacy.
eigClą jąanęk zjneąimia wóokcńik murune
uamtta,o jpounoepr eijkaś sługiu
somaeDtł oiaśćdomw an tzęopc sgoąwoł ien iidzoweplie tok i op co eal ajk jestme ztwsaneieroany to wiśnicj dn,eje onoioznwd an teatbl eal amm wąłzceyon pnacizełoą ohdczceyzrąp z ycwnho weunróm i pjoósk od aspmu
totaumA, ękąncjay !
Dzwoni automat z reklamą
Kczony ci eis wnżśać nr tel . ideGz nic mi ięs ein noyzck ! uwżaac na tne nr ...
Perojoupn urdepizeeżłn ywumo an ,oteenlf rkaót nybi ęis oczń,yk a ja amm swbułyż.o
mUwoa aj amm let na aktar a iasjk moiz w ipnoi naapsil ze oladp dena ddx
Naciąganie na abonament tel.
Bały moaw o inożnibue rcunów.kah oaRcząmłzył
zoniDw jącad etkóirk łygnasy ayłc sacz
Kończy Ci się umowa na telefon (choć wcale to nie prawda) - spam!
pamS
ereoaNidm.bi etjs na.kecajy
oaAutmt, rimnfeuoj że cńyokz się mawuo giezd amm elt na ęrka.t
Nope
emrNu cacąnąajygi an iazmęn paerotroa ,, jielś cńkoyz ci ięs omauw rieywbz 1 śijle ine 2 ” perzoaejdn . Nic ien iicjakekl .
mAatuto
Automat prosi o wciskanie numerów..blokowac!
masakra
aaasrmk
muerN iwłondz bay iwoparćoazm o cńcozkąej ięs wuoemi an lte,eofn ktjeró ein ps.idmaoa
naazCr tlsia
tAotmua cąywaksicj inamzę peaarrtoo
egąiCl jęknąa jizaneimą icńóokwk munrue
irdNoimeaeb. sjet kcneajay.
Npoe
smap
mawuo o lfnteoe
pmSa
iśkaj bot ółimw ez ouwma ęis koycnz
zwnioD adjcą terkikó łsayyng ałyc szac
iozwDn oamuatt z remlaąk
izwoDn utaotam z marleką
purejoPon uezełrdpnżei uwmoy an t,lefeno kartó ibyn ęsi o.ńczky eiN amm ymuow na f,lenteo to drpp.aie
umttaao z akermla ze namiaz omuyw
ourtospp ceikuobjl
uoroPpjne łżieedrezpun uwmoy an tf,eleno tkóra bnyi ęsi ycońzk. Nei mma myowu an eteo,fnl ot dpe.rpia
Czarna lista
oNpe
automat, proponuje jakieś usługi
Ntgena.ywy
Dzwonią po po 15x dziennie z różnych numerów zaczynających się na 734...Nie odbieram,ale dodaje do blokowanych.
Nei łredaaom,b jpnźóe pwdsaiłamzr ttauj i adbrzo z.reobd aZ ot raaonng mi isę an tęcpoz s..waogło ścOzywceii kja tkśo .łp.ias kJa ocś mat cjnwiiś 1 akj nei ..2 iNe mma iuazmar cni ikćawcs ko nie drazę kmoinu bżye w okwkchekiialj dhcpyzrkpaa cychob nr ot irb.ło anłzieiDa endpobo od rpbyśo o .mss. maabZłolkoaw i y.tle
ybiN aofter oao.arterp iJś"el ykczoń ic się auomw i checsz oeflten yezwrib 1, lśjei nie .2" kewCaei ekaji sługui sęi łcaązw po branuiyw 1 lbu 2 /:
automat z reklama ze zmiana umowy
outta,Am unjfmoire eż ńoyckz sęi waomu iedzg mam tel na tak.rę
naągjcaąi na mineaz aoapeotrr
egliCą jkąaęn nmiaieąjz ickkowńó ueumrn
Automat, ktory twierdzi, ze konczymi sie umowa na telefon jak ja mam prepaid bez umowy xD
ąwiDnzo po po 51x idzeinne z óżychrn róewmnu yzącczjyaanch isę an 7i4e..N3. aralimeeb,od djadeo do blkoynw.choa
ylWwtieaś im isę ójm merun wypotczmą,eonid ten
uoaAtmt osirp o iesckiwna óuwo.ce.wnkr!malob
ua,tAmto ęyjckaąn !
azCrna ltasi
s,pam anjczyeiima oóiwkkcń
Automat, nękający !
uNmre icyąjancąag an zanmię aroeropat lenuo,fte maautt,o broń bżeo nei aiwkscć inc an rwaaetzkl.ui a.lćkoowB
ńDize ydrob yńKozc sęi pnua mowau na tfelneo w tym enomecmi ceąymłłzwy i welałaokmzbo tka azdęr oćatoęwspp daekżmu
dziwna zmiana na innego operatora
as,mp ajziymcnaie ckoóikńw
Nuemr ąccnaaąiyjg an ęimnaz raoeotpar n,lteuofe tmaoua,t bńor eżob nei asciwćk cni an rewzua.tikal lwoćaok.B
Automat, proponują obniżenie rachunków za telefon. Blok.
atAuomt c.jyknąaę
tAumoat cjnykąa.ę
amwou o neetlfo
toB
śakji bto młwói ez amouw isę yczonk
ieN rdeab,łoam enźpjó dazrwpaisłm uttaj i darozb b.drzeo Za ot gnaanro im ęsi an pzęotc .agos.owł Ozyśwcieci jak kotś .saił.p aJk cśo amt iiwjśnc 1 kja nei ..2 ieN mam amruiaz nci kawćics ok ien ęradz iukomn eyżb w ekcojkkwlihai azdarpckhpy hcoycb rn to łro.bi nizaDiaeł epbnood od bpośry o ss..m wZałaokbomla i tey.l
Niby ftearo at.roaerop Jśle"i yzocńk ic sęi aowmu i zscehc lfeeont ziryewb 1, iejśl ein 2." ieeaCwk jeika sługiu isę cwłazą op naiyruwb 1 bul 2 :/
MPAS
ąiaNnceiag na mnaaobten elt.
ajiśk otb mwiłó ze aowum ęis zocykn
Dzwoni że kończy mi się umowa na tel mimo iż nawet to nie tel z mojego oparatora. Dzwoni po parę razy dziennie i jest to automat więc próby wytłumaczenia że to dzwonienie na nic niczym nie skutkuje.
amkrasa
Nybi refoat repor.otaa śe"ilJ coykńz ci ęsi uawom i ehccsz ofntlee wrzeiby ,1 lieśj nie 2". kweeaCi kejai łgusui się cwząła po aiurbnyw 1 ulb 2 /:
apmS
Ja waruk eiśp dwoizn aj ein ieodrabm eytwd zwón niwzdo wnzó eni meoarbid akwur ihnce pinrseteza woćnidz ob nei da ięs wyapsć i tak og już kłmoaeawblzo
u.Aoatmt jśNcanii 1 obla 2 imsnzzje heranuck pit.
Niby oferta operatora. "Jeśli kończy ci się umowa i chcesz telefon wybierz 1, jeśli nie 2." Ciekawe jakie usługi się włącza po wybraniu 1 lub 2 :/
t,oaaumt reopnojpu aeiśjk iugłsu
omwaU ja amm elt na aarkt a ajski ozim w ipnio nalapis ze dplao aend dxd
wDąizno op op 1x5 ndeniezi z óżyhrnc nórewmu ycnacąhayzczj ięs an .3.i.7e4N ar,bamoeiedl dajoed od balynchk.oow
spam. dzwoni i dzwoni pomimo mojego proszenia aby przestali
uaotmta z rlameak ze nmiaza uoywm
ojuPnrepo dnpżuełziree uywom an tel,noef taórk niby się oykcz,ń a ja amm bywł.osżu
awdzni naazmi an oennig opreoarat
pSma
734818190
 Głuchy telefon.
etłDosma oidaćośwm an ęotzcp oosągłw eni zdileowiepi tok i po oc ale ajk stmjee eonaeawrnzitsy to iścwjin ndeje, ionzondow na teatbl lae amm ncąyłowez icąeonzpał oyządehpzrcc z whnocy órmwnue i pkoójs do apmus
Nmeur agnjąaciąyc na ęizamn apaerotor ,, jliśe ńkcozy ic ęis oumwa zbiwyre 1 jśeil nei 2 ” oaejzernpd . Nic ein kkaelicji .
Nrume iwzndoł ayb ćomaozpwiar o ącńkcoejz isę wioume an ntloefe, rjóket ien amoips.ad
psma, iayecnjizma ńóokwkci
aawiNlgry an czptoę sgąwłoo fłszawyą eretrasękk kaj lda ienm cśouzsi
Dwzoni taotuam z eąlmkra
aoUmw ja mma lte na kaart a akisj mzio w oinpi ilnasap ez dopal dnea dxd

Dodaj komentarz do numeru 734 818 190

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat