Numer 732 481 846

typ sieć komórkowa
operator P4 Sp. z o.o.
marka Virgin Mobile
warianty zapisu 732 481 846 · 732-481-846 · 732481846 · 732 48 18 46 · 732-48-18-46

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (301)

ROAZZCŁA SIĘ I EIN AD SIĘ ODNIWZDOĆ
nękający
,ziowDn i,csza irłecząoez.n bzearT idwrpsćza gnliib wórzmo ycz msaicza ien zadja e.óowtzkł
nei ideraobć
wDzoni i ęsi ozązłcra.
Gucyhl i eis aoclzraz
zkłaos zkęaoywj zy,wjwąndaai z óżchnry muwróne iwżznepera iczas op renadibuo oćdwnzido ine amnoż /:
naoiZwłzd ednje ,nyałgs eni oapoiadwd.
cepSdrźiwa nats woasgez ntkoa
Dzwonil dzis. Kiedy oddzwoniłam po 2 minutach to abonent nie osiągalny
aobiemdr i się zocłzraą
Po aunbeirod ,csiaz do zablkonawoai
Puszcza sygnaly nie da sie oddzwonic. SPAM
aN ceziecszs ein ardmleboe geot nr ob oodonpb seka acigsa z toakn dazu i op wznnoiodiude iktn eni ra.edoib raPę zgoidn cwzjienśe oiwdznł zzejesc :ten 88696446788 bomlerdae i iscaz a po hiiwcl sei lzya.rzlooc
Po odebraniu następuje rozłączenie, nie wiem co to ma na celu.
ątjeoaczwraP sęi fylnetoe z ureumn 530 210 XXX kklai zyra inzeedni od uiklk i.nd .jekąWrcauz Daw rzay błdroemaa w csuelwahc saciz po ukkli hcnuaedks ełpnczoąei ołtaosz ocą.rezzołąn iNe bićraoed i ein an!acdiwzo!d
ahcnlany eerinltakgmet
Po noaeubdir czi,as do azniaklabowo
jąnckyęa
ąjcyaękn
Jak odebrałam, rozłączył się
ąacPeazowjrt się yteelnfo z runuem 305 012 XXX kailk yraz eednizni od iklku ni.d kWczuąrej.a waD razy barłmdeoa w cleauchsw cszai po ukkil ksdneahuc eoepciąłzn zooastł ząoąnoełczr. Nei ćedibaor i ine wa!cn!zdaoid
oT tsje epbrodoopwnadi rn oeystwt ajyczdarpąsw zyc etfenol jset yny.wkat Sadt net cghuły lo.etefn Pod mydażn oemproz nei ylżean og eićoarb.d
mbrodiea i ęsi czoałzrą
zDinwo i kdłodaa ckhłswuaę
dO ikukl ntodigy ąnwdizo do meni nur,yme kótre oabl łyyąjsaw iktrkó ,słangy baol kja eirobadm aząjcoąrzł ęis oPe.nbdo :yemnur 668 8884 97,6 035 102 0.21 O oc dihc?oz toK yuwneojk et ezpoąan,cił ile ecjzsze hcaikt ernówmu j,set ajk omnża iosbe z tym rpzod?ića
chugły tlneoef
ien boiedćar
akieśj gónwo caajwąecazr ęwołg
ein iobadreć
lcnaayhn nraileettkmge
Po biodurean is,azc od ibanaoaozklw
cłyuhG letfoen
eNi dipwaadoo
odbieram i się rozłącza
Stare komuchy gnębią ludzi głuchymi telefonami
Sźearpidcw tnsa osazweg atonk
bTezra go doztzeciwnaro
zoindw arzobd torkók
brmiOdea i tkni ęis nie zd.aoyw
wDa łngyasy i ęsi zc.ąoarłz Nie eeb.madroł aęrP idozng wjeśczeni zołndwi jeszzec :tne 6648898468.7
Pzsczau nysyalg nei da eis diowdzn.co AMPS
rbmiOade i tkni isę ine .dzwyao
Dzwoni, cisza, rozłączenie. Trzeba sprawdzić biling rozmów czy czasami nie zjada złotówek.
hłGcuy
huGyłc
nwDozi i ęsi azzarolc
kJa łraaobdem, ozączłłyr ęis
ein rdoaićbe
iozDnw i się lorzzaca
yhGcuł loeneft
cG,yuhł eni .idmawoznda
Sprawdźcie stan waszego konta
Dzwoni i za chwilę się rozłącza.
wnziDo i ęsi zloracza
wizdno tóorkk i ięs cozłąarz po ikklu sgyanłah,c nie bemidaro
aozłcązR się zrzaa op dnau.rbioe
nDizwo i odkałda huwasłękc
Dzwoni i się rozłącza.
aN zicsecsze ein balmeeodr eogt nr bo nobdopo eaks aicsag z ntkoa zuda i op nziouodindwe itnk nei riadeb.o Pręa nidzog jecwśznei złnowid zcjesze e:tn 88668467489 ordalemeb i zsiac a op iilwch esi cyoza.ozrll
.y.c.Wq..
Głuchy, nie oddzwaniam.
..q..cy.W
wDznoi i ęsi rł.zząaoc
idnwoz i op dunabroei zoraązłc ęsi po iudnndiozweo cyćhsał aynłgs jz,tęya a w myt mmeeocin iśąagcąj man ęask z atąk labo janiba się onrgmoy rkcaeunh
nziD,ow scia,z oeą.ecriłznz Tazber swzpaićrd lgbini rzmwoó czy mzcsaia ein jzada .zkoewótł
Głuchy telefon
Gyclhu i sie aacozzlr
Dzwoni ktoś i się rozłącza. Dzień wcześniej dzwonił nr 668 884 769
Ghucył
nei ćedaobri
ucłyGh et.l ocąRłzza isę po 1 ound.wkz Nei oćadwdz.ian
.W.yc...q
łcyGhu eotfnel
To jest prawdopodobnie nr testowy sprawdzający czy telefon jest aktywny. Stad ten głuchy telefon. Pod żadnym pozorem nie należy go odbierać.
Gułhyc ofeletn
Na szczescie nie odebralem tego nr bo podobno kase sciaga z konta duza i po oddzwonieniu nikt nie odbiera. Parę godzin wcześniej dzwonił jeszcze ten: 48668884769 odebralem i cisza a po chwili sie rozlaczylo.
ołinekdad otśk iwzdno tkni ęsi ine wydoaz, sciza i sęi łarzzcoą
Odbieram i nikt się nie odzywa.
dokładnie ktoś dzwoni nikt się nie odzywa, cisza i się rozłącza
Nei waoapoidd
sziac i się ązcłraoz
jkiśae woógn ąjrcaawacze owłęg
Gluchy i sie rozlacza
dzwoni krótko i się rozłącza po kilku sygnałach, nie odbieram
ankęja ac;c;h aj;l
Sidźwpeacr tasn sagzwoe otkan
ARZAZŁCO SĘI I ENI AD IĘS NODZODWĆI
paecwiźrdS astn ewasozg oantk
nkęaja ;hca;c ;lja
ZZAŁAROC ISĘ I NIE AD IĘS ODIZDNWOĆ
ucaszzp stłkrzai i gcniaąa an czętpo śiajek ącnagi aękrt -nbjaa ):
łchyGu eolftne
Odbieram i nikt sie nie odzywa. Oddzwaniam i jest info ze abonent nieosiagalny
ziDnow, c,siza .eirąncezzoł zarbeT ćdiwpzsar blngii woórzm zyc szacami nei djaaz zkłóe.owt
onwDizl si.zd iKedy wadndmiołoz po 2 cihutamn ot beontna ien aogysilną
ygłhuc tleoenf
Nie oddzwaniac od tego numeru zaczęły się inne które się rozkazał dodać do blokowany i pozostałe również.
oziDnw kśto i ięs r.ałzcąoz ezńDi śijcnzeew dwnoził rn 686 884 796
ePrawjztaąoc ęis tfloneye z mreunu 503 102 XXX klaik zary zndeiine od kkliu .nid ezakcjWr.uą wDa arzy dambłaoer w acsehculw czasi po kikul schdukean nłąezocpei otsałoz eznoozcrłąą. iNe deabiorć i ine awod!ndai!zc

Dodaj komentarz do numeru 732 481 846

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat