Numer 703 703 035

warianty zapisu 703 703 035 · 703-703-035 · 703703035 · 703 70 30 35 · 703-70-30-35 · 70 370 30 35 · 70-370-30-35 · 70 3 703 035 · 70-3-703-035 · (0 70) 370 30 35 · (0-70) 370-30-35 · (70) 370 30 35

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (277)

nie zwoićd,n ein ,orećbadi acąaeigcnz
Dostaje ciagle smsy o przyznanym limicie, nie wiem skąd maja numer
amSp
poonddbpraeowi ,izuocśs aeiytnp ąsdk umren mąaj ?
zcy komuś doła isę ayktawćow raktę?
mcSa
łaywąjys SMS eż włwomaseoyl ręakt asiv z ełmakwd 00001 z.ł ZSUSWOTO
yeWałdm jżu ok 1020 zł i arwysp nie iteamałwłz cozyąjedct atk.ry
iocamśWdo łsynwaa z e29b.r4a24łomnu5w0róP40 wsninzzazćayk-drko anłpe eni, umepyzjrj aidzosouitcśwmO.osw w tmy jrauk iongęsle ztaen.Duiją ic karęt mimavi,os eż ein lłpaiweśako o takie ocś w.aZamsntęaisia l,ei erzbat ećim rtekasuw w sboei ,eybż akt odziuml imcćą w hłco.wag
Dostałem sms iż została mi przyznana karta visa i że mam się skontaktować w celu dokonania wniosku o wydanie karty. Jestem niepełnoletni więc to niemożliwe. opłata za połaczenie 4.69/min. To oczywiste że to naciągacze.
ojpruPąno reka z limi.met ziuOsc.ś ieN dozin!ćw!!
lfonTe:e 073 703 503 2.9(4 rbt)otu neoPzdelikai - eaeliN:zid 00:-8302:0
gaaoirnąecc,iNdzeeab cnąoiepałz ołaowtkosz mnie repaiw 002 SIzO.UCŚZł
uozsowts
swkcąaji rtęak RAI.W rboZoi źew sęi az et k...ruy jecniagcąą.a
Nągaezicca na ętakr z ietmlim tłwy.pa /,6n49im
ycz okśmu doał ięs atawyoćwk kta?ęr
nachiyench nremu nrętat pyoożwkzyc
wentSraaddo twganaioącc i zoiuc,śs otykl tpaieyn - cąch aycdhn czy lówoinmi motne az zpe?nałącoi n"Pyzarzna tałszao taark Vsai dal bieeiC z liitmme yłatwp 10 ytś zńzwaod dop rnemuem 037037503 w clue nńaodkocezi unsiowk o deiyanw rytka ,4)m6z"/ni(ł9 - ilymobg znrjnpyajmei aisćp zeb ,bdęwłó sokor już iąorb masc.
tsuwszoO
Uważajcie bo to jest połączenie za kilka zł za minutę
Fajóerwr uzaksąj , .nikćau
edopdpabnwrooi uośsczi, apteniy ksąd nuemr ąjma ?
npuąoPojr arek z .mlmtiei cs.uiOśz eNi zć!dwno!i!
CAŚEMI! INE JAWYYICELS ZA ICN AHNDŻYC IEEZDNYPI M!I
aśooWdcim łyswnaa z 2a0łreb.oóPw94420n5ur4m zkwanćrsyznakdz-io enałp e,in ujmzjpeyr szświwmctsuoiOado.o w ytm kruaj ilgenęos eiaząnt.juD ci atękr i,avoismm że ien śwliekłopaa o eaikt coś Zsaaiwęm.tsania e,il ztearb iećm suaetkwr w obise yeż,b akt ozmudli mćcią w ałwc.gho
iówwCkilh i atkyr erdwoteky
Wćśooidam do cthy ky:rwnteó G!"UWAA sMaz ryznzaypn ilimt paytlw do 1ty0s an ecirak ,VIAS zzowadn juz t,raez omwaz i mojzaryt wosaj ktare EZWB IKB! lte 07 73 03 503 cwrmal.rgyo2"pedi pjnrPoęuo ćoalbk.zowa
ssOzotwu
NACIĄGACZE OSZUŚCI!!!!!!
mcaS
iacianeng
amoWdćśio od tych ntryek:ów !WA"AUG Mzas nzapnyryz tliim aplwty od 10sty an caerik V,SAI wazonzd juz trza,e awomz i ozmaytjr waojs aekrt ZBEW !BIK let 07 73 30 305 ewc"i2lad.oyprgrm poPujonęr awćaolb.ozk
okropieństwo,naciągacze i złodzieje
ryrmegocai2wd / takaeirrw lp do KFIR .ps z oo.. tzKryofzs .ciWnyizlsk Nie am nhdcayz cnhyda w.aotochkyknt
.S.fy Nie zwćhcido z imin w dżaen dy.kuał
iązNgecaac
uOsczsi
zagccNaeią
Jets to gruap wwKODo.órńppPoócac,a..w aicąjskW ę.o.ntmi.ce
ełsaDomt sms iż asatzło mi nanpzzrya akrat aivs i eż mam ęis ksokćnowtaat w luce akiaodnno inuwoks o ywniade a.tyrk Jetems teoleniienłnp ęwci ot moiże.elwin ataopł za enozpiecał i.64.m/n9 To iezywcost eż ot cacz.eiaąng
Oszuści zarabiają na podwyższonej opłacie połączenia, informacja o jakiś limitach z numeru telefonu EWA.
r2emoiarydwcg / karrewati pl do IKRF p.s z o..o trfszKyzo si.Winzckyl iNe am chdazny hdaync ynatoowc.hkkt
zraiie,ndoagbąaecNce iełapcązno owkstozoał inme rieawp 020 OZł.UŚzSIC
Budzą w nocy dupę trują o jakiś kartach pieniądzach które mają do zaoferowania... Pier dolnięci jak jakiś pisior.Juz nie ma ciemnego ludu baranie łby!!!
cg2mdrwayiroe / rarewtiak lp do IFKR s.p z ..oo Koyftzzrs zc.ylWiikns ieN ma dyzcahn yachdn nk.hkactyotow
ropdbpndaowoei iu,śzcos yaptein dksą rneum mają ?
ehaccnhiny umenr tętarn czopywkoży
proponuja karte z limitem 10000 tys. uwaga naciagacze
mywirecard2go / kartawire pl od KRFI sp. z o.o. Krzysztof Wilczynski. Nie ma zadnych danych kontaktowych.
chyba naciagacze. chca 199 zl za niewiadoma karte kredytowa,, ktora jest przedplacona.
mdłeayW żju ko 1002 zł i wapyrs eni włmiałztae ezcoydjtcą a.trky
Naciągacze,odebranie połączenia kosztowało mnie prawie 200 zł.OSZUŚCI
Naciągacze. Pod nr-em do oddzwonienia za słuchanie muzyczki przez jedną min 4,99. A minuty mijają bo wszyscy konsultanci są zajęci a ty jesteś np. 6 w kolejce. Wyłączyłam się - mam nadzieję, że minuta nawet nie minęła. Dziwne, że nikt nie bierze się za takich oczywistych oszustów i naciągaczy, wręcz złodziei/
Proponują kare z limitem. Oszuści. Nie dzwonić!!!
Czy ktos skorzystal z ich oferty prosze o informacje
eratof aytkr svia 42,9 az mni
ine ,iwdoznć ein ibe,ćdoar caząacgnei
Naciągacze
uziśOcs ktara aisV ąienołcepz 946/ni,m paodj edan
teDmłsoa mss iż tsazało im yzanzarnp taakr svia i eż mam się atnwkktsooać w ecul koaanoind sokiwun o eyidawn .taykr Jmeste toelłiienepnn cęiw to wnie.eożmli tpaaoł za nłeecopzia 4n.i.m/69 To zcstioewy eż to neaz.cągaci
emyaWdł już ok 0210 łz i wysapr ine waełmzłita ątzcjcyeod tkr.ay
ccąh ćąicsnw tkrąa two.ryąked nei aaćdnwdzio
śuOicsz traak aVis necizełopą 6,m/i9n4 ojadp dnae
Nąezacgica
Wiadomość od tych kretynów: "UWAGA! Masz przyznany limit wyplat do 10tys na karcie VISA, zadzwon juz teraz, zamow i otrzymaj swoja karte BEWZ BIK! tel 70 37 03 035 mywirecard2go.pl" Proponuję zablokować.
otjaeDs lgecia msys o rmynpazyzn e,ciliim nie mewi sdką mjaa nurem
dWełyam żju ok 0012 zł i ypwrsa ein mewałiztał jąecdyzcto kray.t
icgaaączNe na ęakrt z tieilmm .pwaytł ni649/,m
Oszuści. Nie dzwonić!
JEPDOA ESI ZA GOEJOM CREDDOA SEAOFWNGOIN
pjpounora reatk z emiilmt 00100 .yts uwaag naazicecag
Przysłali mi SMS o karcie kredytowej do 10 tys.zł ,trzeba oddzwonić ,prawdopodobne oszuści ,Uwaga!!!
erórwFja kuąjazs , n.aćiuk
cNaagaicze
PEOADJ IES AZ MJGEOO RCDAEDO FWGNANOISOE
nahhcyncie munre aętnrt zożcwpykoy
ąsjWayły SMyS ąeroucfj t"arkę ZEB B",KI trkóa oażnm nazdowćzi pdo tym umemren. oapsodPni lyawerpdrmio.cg a nr z eoókrgt łnawyos MSS wilśtwaye isę koaj "atKra .ia"Vs Neurm an aikj piszą stej tzwaywyyksnyro tokyl jako oilnbmy enritent i kiaet ySSM phaałycz im etrrou k,at że tłzaspre dłća.iza zCy to ,kedypazrp eż rn w Orgena i osonatti SSMy z mynpodob SPeMmA to oiśeocdnznć?
arwiPe 5 zł az .imn Nie wda.ianćozd
Jkiśa ydiznw sm,s epljie im ein dop
agacinnei
a"Pyarznnz oatzłas tarak saVi dal iebCei z iimteml wałtyp 10 tśy zadzowń opd unrmmee 573000373 w ulce ieookzńcadn oswknui o iywdena atrky ,lz6nzi4"(9m)
onrpapuoj treka z eimimlt 01000 st.y uawag anazccaegi
aarnedwdtoS oinąatcwcag i ,iuośczs ktoyl ipnytea - chąc hydnac czy inmiwoló nmeto za opzacneąił? rnnza"aPzy ztałsoa aarkt aVis dla eiiCeb z miiltem łwatyp 10 tyś ońwzadz odp nememur 350030737 w ceul daonńizecok nikwsou o ynaiwde traky )"/4i(mz6,9nł - blmgoyi armyjzipenjn ćaips bze łóędwb, oorsk jżu rbąio m.asc
pmSa
Telefon: 703 703 035 (4.92 brutto) Poniedzialek - Niedziela: 8:00-23:00
omćadiośW od ctyh yw:ótknre AW"U!AG azMs znyapnyrz lmiit ltywap od st1y0 an aricke AS,VI nzzowad uzj retz,a zoamw i yjzramto sawjo treka WBZE !KBI tle 70 73 03 503 cr2liewgmrdop"y.a pnPęorouj .oćawaklozb
śiJak zndwyi sms, jlipee mi nie opd
ipwoąair,onaceńtszegcok i zojiezłde
Wysyłają SMSy oferując "kartę BEZ BIK", która można zadzwonić pod tym numerem. Podpisano mywirecardgo.pl a nr z którego wysłano SMS wyświetla się jako "Karta Visa". Numer na jaki piszą jest wykorzystywany tylko jako mobilny internet i takie SMSy zapchały mi router tak, że przestał działać. Czy to przypadek, że nr w Orange i ostatnio SMSy z podobnym SPAMem to codzienność?
y..fS eiN odzhćwci z nmii w eżnad k.duaył
uicszśO zbiraająa an odżopewnjsyz cłeipao nzaoąpił,ce jnfocaimra o śjkia taimhlic z nruemu euletfon AEW.
cuizOss! tlaamDos odawiocms z 70168,1686 ez tozasla azzoaoln kraat .vasi deazR ine nzwoi!dc
I ja otrzymałem taki SMS jest to nr Premium co wskazuje podana cena za rozmowę telefoniczną . Nie dzwońcie.
ruąopPnjo akre z ti.lmiem c.Oszuiś eNi !iw!ćon!zd
.Sfy. Nei idohćzcw z nmii w żdaen yłkdau.
wedodporipoabn ,izucsśo yeiaptn kdąs renmu amją ?
ąnaeacz,icczOsgśui
,UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!! naciagacze
wysyłają SMS że wylosowałem kartę visa z wkładem 10000 zł. OSZUSTWO

Dodaj komentarz do numeru 703 703 035

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat