Numer 703 703 035

warianty zapisu 703 703 035 · 703-703-035 · 703703035 · 703 70 30 35 · 703-70-30-35 · 70 370 30 35 · 70-370-30-35 · 70 3 703 035 · 70-3-703-035 · (0 70) 370 30 35 · (0-70) 370-30-35 · (70) 370 30 35

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (226)

nie zwoićd,n ein ,orećbadi acąaeigcnz
Dostaje ciagle smsy o przyznanym limicie, nie wiem skąd maja numer
amSp
zcy komuś doła isę ayktawćow raktę?
mcSa
łaywąjys SMS eż włwomaseoyl ręakt asiv z ełmakwd 00001 z.ł ZSUSWOTO
yeWałdm jżu ok 1020 zł i arwysp nie iteamałwłz cozyąjedct atk.ry
Dostałem sms iż została mi przyznana karta visa i że mam się skontaktować w celu dokonania wniosku o wydanie karty. Jestem niepełnoletni więc to niemożliwe. opłata za połaczenie 4.69/min. To oczywiste że to naciągacze.
ojpruPąno reka z limi.met ziuOsc.ś ieN dozin!ćw!!
lfonTe:e 073 703 503 2.9(4 rbt)otu neoPzdelikai - eaeliN:zid 00:-8302:0
Nągaezicca na ętakr z ietmlim tłwy.pa /,6n49im
ycz okśmu doał ięs atawyoćwk kta?ęr
wentSraaddo twganaioącc i zoiuc,śs otykl tpaieyn - cąch aycdhn czy lówoinmi motne az zpe?nałącoi n"Pyzarzna tałszao taark Vsai dal bieeiC z liitmme yłatwp 10 ytś zńzwaod dop rnemuem 037037503 w clue nńaodkocezi unsiowk o deiyanw rytka ,4)m6z"/ni(ł9 - ilymobg znrjnpyajmei aisćp zeb ,bdęwłó sokor już iąorb masc.
tsuwszoO
Uważajcie bo to jest połączenie za kilka zł za minutę
Fajóerwr uzaksąj , .nikćau
edopdpabnwrooi uośsczi, apteniy ksąd nuemr ąjma ?
CAŚEMI! INE JAWYYICELS ZA ICN AHNDŻYC IEEZDNYPI M!I
aśooWdcim łyswnaa z 2a0łreb.oóPw94420n5ur4m zkwanćrsyznakdz-io enałp e,in ujmzjpeyr szświwmctsuoiOado.o w ytm kruaj ilgenęos eiaząnt.juD ci atękr i,avoismm że ien śwliekłopaa o eaikt coś Zsaaiwęm.tsania e,il ztearb iećm suaetkwr w obise yeż,b akt ozmudli mćcią w ałwc.gho
iówwCkilh i atkyr erdwoteky
Wćśooidam do cthy ky:rwnteó G!"UWAA sMaz ryznzaypn ilimt paytlw do 1ty0s an ecirak ,VIAS zzowadn juz t,raez omwaz i mojzaryt wosaj ktare EZWB IKB! lte 07 73 03 503 cwrmal.rgyo2"pedi pjnrPoęuo ćoalbk.zowa
ssOzotwu
NACIĄGACZE OSZUŚCI!!!!!!
amoWdćśio od tych ntryek:ów !WA"AUG Mzas nzapnyryz tliim aplwty od 10sty an caerik V,SAI wazonzd juz trza,e awomz i ozmaytjr waojs aekrt ZBEW !BIK let 07 73 30 305 ewc"i2lad.oyprgrm poPujonęr awćaolb.ozk
okropieństwo,naciągacze i złodzieje
ryrmegocai2wd / takaeirrw lp do KFIR .ps z oo.. tzKryofzs .ciWnyizlsk Nie am nhdcayz cnhyda w.aotochkyknt
iązNgecaac
uOsczsi
zagccNaeią
Jets to gruap wwKODo.órńppPoócac,a..w aicąjskW ę.o.ntmi.ce
ełsaDomt sms iż asatzło mi nanpzzrya akrat aivs i eż mam ęis ksokćnowtaat w luce akiaodnno inuwoks o ywniade a.tyrk Jetems teoleniienłnp ęwci ot moiże.elwin ataopł za enozpiecał i.64.m/n9 To iezywcost eż ot cacz.eiaąng
Oszuści zarabiają na podwyższonej opłacie połączenia, informacja o jakiś limitach z numeru telefonu EWA.
zraiie,ndoagbąaecNce iełapcązno owkstozoał inme rieawp 020 OZł.UŚzSIC
Budzą w nocy dupę trują o jakiś kartach pieniądzach które mają do zaoferowania... Pier dolnięci jak jakiś pisior.Juz nie ma ciemnego ludu baranie łby!!!
cg2mdrwayiroe / rarewtiak lp do IFKR s.p z ..oo Koyftzzrs zc.ylWiikns ieN ma dyzcahn yachdn nk.hkactyotow
ropdbpndaowoei iu,śzcos yaptein dksą rneum mają ?
ehaccnhiny umenr tętarn czopywkoży
proponuja karte z limitem 10000 tys. uwaga naciagacze
mywirecard2go / kartawire pl od KRFI sp. z o.o. Krzysztof Wilczynski. Nie ma zadnych danych kontaktowych.
chyba naciagacze. chca 199 zl za niewiadoma karte kredytowa,, ktora jest przedplacona.
mdłeayW żju ko 1002 zł i wapyrs eni włmiałztae ezcoydjtcą a.trky
Naciągacze,odebranie połączenia kosztowało mnie prawie 200 zł.OSZUŚCI
Naciągacze. Pod nr-em do oddzwonienia za słuchanie muzyczki przez jedną min 4,99. A minuty mijają bo wszyscy konsultanci są zajęci a ty jesteś np. 6 w kolejce. Wyłączyłam się - mam nadzieję, że minuta nawet nie minęła. Dziwne, że nikt nie bierze się za takich oczywistych oszustów i naciągaczy, wręcz złodziei/
Proponują kare z limitem. Oszuści. Nie dzwonić!!!
Czy ktos skorzystal z ich oferty prosze o informacje
eratof aytkr svia 42,9 az mni
ine ,iwdoznć ein ibe,ćdoar caząacgnei
Naciągacze
uziśOcs ktara aisV ąienołcepz 946/ni,m paodj edan
teDmłsoa mss iż tsazało im yzanzarnp taakr svia i eż mam się atnwkktsooać w ecul koaanoind sokiwun o eyidawn .taykr Jmeste toelłiienepnn cęiw to wnie.eożmli tpaaoł za nłeecopzia 4n.i.m/69 To zcstioewy eż to neaz.cągaci
śuOicsz traak aVis necizełopą 6,m/i9n4 ojadp dnae
Wiadomość od tych kretynów: "UWAGA! Masz przyznany limit wyplat do 10tys na karcie VISA, zadzwon juz teraz, zamow i otrzymaj swoja karte BEWZ BIK! tel 70 37 03 035 mywirecard2go.pl" Proponuję zablokować.
otjaeDs lgecia msys o rmynpazyzn e,ciliim nie mewi sdką mjaa nurem
dWełyam żju ok 0012 zł i ypwrsa ein mewałiztał jąecdyzcto kray.t
Oszuści. Nie dzwonić!
JEPDOA ESI ZA GOEJOM CREDDOA SEAOFWNGOIN
pjpounora reatk z emiilmt 00100 .yts uwaag naazicecag
Przysłali mi SMS o karcie kredytowej do 10 tys.zł ,trzeba oddzwonić ,prawdopodobne oszuści ,Uwaga!!!
PEOADJ IES AZ MJGEOO RCDAEDO FWGNANOISOE
nahhcyncie munre aętnrt zożcwpykoy
ąsjWayły SMyS ąeroucfj t"arkę ZEB B",KI trkóa oażnm nazdowćzi pdo tym umemren. oapsodPni lyawerpdrmio.cg a nr z eoókrgt łnawyos MSS wilśtwaye isę koaj "atKra .ia"Vs Neurm an aikj piszą stej tzwaywyyksnyro tokyl jako oilnbmy enritent i kiaet ySSM phaałycz im etrrou k,at że tłzaspre dłća.iza zCy to ,kedypazrp eż rn w Orgena i osonatti SSMy z mynpodob SPeMmA to oiśeocdnznć?
arwiPe 5 zł az .imn Nie wda.ianćozd
Jkiśa ydiznw sm,s epljie im ein dop
agacinnei
a"Pyarznnz oatzłas tarak saVi dal iebCei z iimteml wałtyp 10 tśy zadzowń opd unrmmee 573000373 w ulce ieookzńcadn oswknui o iywdena atrky ,lz6nzi4"(9m)
onrpapuoj treka z eimimlt 01000 st.y uawag anazccaegi
aarnedwdtoS oinąatcwcag i ,iuośczs ktoyl ipnytea - chąc hydnac czy inmiwoló nmeto za opzacneąił? rnnza"aPzy ztałsoa aarkt aVis dla eiiCeb z miiltem łwatyp 10 tyś ońwzadz odp nememur 350030737 w ceul daonńizecok nikwsou o ynaiwde traky )"/4i(mz6,9nł - blmgoyi armyjzipenjn ćaips bze łóędwb, oorsk jżu rbąio m.asc
pmSa
Telefon: 703 703 035 (4.92 brutto) Poniedzialek - Niedziela: 8:00-23:00
ipwoąair,onaceńtszegcok i zojiezłde
Wysyłają SMSy oferując "kartę BEZ BIK", która można zadzwonić pod tym numerem. Podpisano mywirecardgo.pl a nr z którego wysłano SMS wyświetla się jako "Karta Visa". Numer na jaki piszą jest wykorzystywany tylko jako mobilny internet i takie SMSy zapchały mi router tak, że przestał działać. Czy to przypadek, że nr w Orange i ostatnio SMSy z podobnym SPAMem to codzienność?
y..fS eiN odzhćwci z nmii w eżnad k.duaył
uicszśO zbiraająa an odżopewnjsyz cłeipao nzaoąpił,ce jnfocaimra o śjkia taimhlic z nruemu euletfon AEW.
cuizOss! tlaamDos odawiocms z 70168,1686 ez tozasla azzoaoln kraat .vasi deazR ine nzwoi!dc
I ja otrzymałem taki SMS jest to nr Premium co wskazuje podana cena za rozmowę telefoniczną . Nie dzwońcie.
ruąopPnjo akre z ti.lmiem c.Oszuiś eNi !iw!ćon!zd
.Sfy. Nei idohćzcw z nmii w żdaen yłkdau.
wedodporipoabn ,izucsśo yeiaptn kdąs renmu amją ?
ąnaeacz,icczOsgśui
,UWAGA!!!!!!!!!!!!!!!! naciagacze
wysyłają SMS że wylosowałem kartę visa z wkładem 10000 zł. OSZUSTWO
nei iewmm.eOzsw łaypsłrzi im gyeom,raa2cdl po uokr do tłpwya 971 łNi.ez am z mini edaożgn utkoaknt ktylo 703 307 an0,35 bf tjse cih i.noyklafytwrp-
Ciwólkwih i kayrt dkewtoery
wClwóikhi i krayt yreweodkt
staojeD gaecil mssy o prznyyznma ,cieliim eni wemi sdką jmaa ernum
nie wpłacaj na konto 199 zł to oszustki zarówno Basia jak i Ewa
"naPnyzzra toałasz aatrk Vsai dal Cebiie z itmlmie yłwtpa 10 ytś zdzońwa dop mmreune 537700330 w eluc knaiocedńoz uonkswi o yiewdna akyrt ,6z9ni4("mzl)
oiąrozcnińeowaasgtcp,ek i ozzłeejid
omiWodaść od hytc óytenr:kw !AGA"UW zsaM azyyznnpr mtili ptlway od s01ty na ekaicr SIAV, znwdzoa zuj ,tzera zwoam i yatzrmoj sowaj reatk BEWZ KI!B let 07 73 03 035 lrop"mr2.iadeygcw onjęuPrpo .bzwkćaaolo
Unikac!odzudci
chcą wcisnąć kartą kredytową. nie oddzwaniać
acgNcaaezi
ejoM wineiśdzodcae z ytim iamnurem tjse ektia ez węrasp zdworapi otkrapauurr jnearwoo tsej żte gaaksr w .NKF dO źzpkeriainad kruo ueobłeggi owiśomdaci oegt pytu etdłoams hcbay cyiąst
Scam
cąch csąiwćn tąkar rąk.otdywe ine zaaionćdwd
Nazccdebinaeoia,ąegr ąncoepizał włktzsaooo mein raeipw 002 CSOZ.łIUzŚ
oferują debet 10.000 zł
Oszuści,naciągacze
Sy.f. Nei dchizćwo z miin w denaż a.uydkł
Nacegzącai

Dodaj komentarz do numeru 703 703 035

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat