Numer 697 613 363

typ sieć komórkowa
operator Polkomtel Sp. z o.o.
marka Plus
warianty zapisu 697 613 363 · 697-613-363 · 697613363 · 697 61 33 63 · 697-61-33-63

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (365)

ieguDr ziąocenepł w gząurcpei ndjoege ,dina pooterra ul.aps grDiu zra to msao ypeitan yzc od niowzidl sęi od eBtya P.…
ułecGh teloyefn
tartNę z lus.aP
Dowzin i nwizdo
,wonDiz ktni ięs nei w.doyza
iNe jraioibec.de eydiwoaZndec klabdoa
ateOfr do lp.aus oiewnzD iazłaoawmr ibtekoa, ybajk ęis zlacuy
Pusl naęk ozuard rzdęa koobćalw
*adip z asupl
oDniwz i ięs zacolązr
euGłch ynlefote
Dzniow i nkti isę ein .dyawoz W tel zmuyka yiek.nide wreiPa encdziioen od ok. dagotiyn yzc .ódchw j.ndPeeroza
kJśia nkpidśoer ybin dla lsaPu z noąw repsu orą.fte Nketóire ihc onlyfeet bmązri jak zjmcwsąoaie z óliwfm Bir.ae
Dzwoni codziennie od jakiegoś czasu, cisza w słuchawc
guierD eoąpiezncł w iezcrgpąu djoegen ,adni etraropo sa.pul Dugri rza ot oams enpayit ycz od liidwonz ęsi do ayeBt P.…
eCągli winzoąd od 2 gotdiny
iznwoD i się ązroazcl
wznoiD i po baniuoedr sęi rzłocazą
Dzwoni i się rozlącza
Głuche telefony
697613363 dzwoni kilka razy i sie rozłacza za każdym razem - nękanie
Plus.
su.Pl
eOtarf z .usalp oimM brpśoy o pzretaanzise nweioanzid - dizwnąo kaikl yraz dneiei.nz
a!aw!Ug! oęsrzP aćżuaw an tne ruenm .tel 913666337 wełzrtpdias ięs że jets ereaotromp pusl zbe imianie i awkzsain cchożai aiosłpmr aby się łTpwezdnarie.ts nap ahłicc im w owćmi ze łby z gooejm t.el ryaynwb unrme i rsipo o tziespiaernedw pbore.lZum gujdeir ntyors akj ąndwozi poorreyzat lpsua bul i neni cweizaieprldset ot ąiwóm eż oozwram sjet awragnyan a tu cni eogitak nie .łbyo
oinzwD i aytnshtcmia sęi orcza.ąłz Paorjktute ten n.r aojk !smpa
arOtfe z ps.lau Mmio probyś o eapnieaztsrz edazioinnw - ąoidwzn iakkl yraz nnezedii.
ceGhul nytfeole
hGulec etelfnoy
elGcuh floenyte
Oferta od plusa. Dzwonie rozmawiała kobieta, jakby się uczyla
śiakJ nyenidozaw suktnalont emorzok z lauPs z psure retfoą ąąajrzcyłozc w ółp sła.ow
hułcGy eflento.
ązcłaozr ise op endaoiubr łizcpnoeąa
oiz,nwD kint się ein zdy.awo
Głuchy telefon
dzwoni 2 sygnaly i rozlacza po oddzwonieniu zapowiedz automatu z oferta uslug
erfaOt do pu.asl weizoDn młaiawzrao abkteo,i ayjkb isę yaclzu
otśk wdzion i ęsi carzązło
ureigD ieołepnczą w puicązgre deengoj na,id oreatpor alus.p griDu rza ot aoms yenapit ycz od ioidzwnl ięs do taeBy …P.
coązłarz sie po bioeardun acełiąopzn
oC hilwcę uchleg tolfeyen z etgo nmuuer
aaU!gw!! sozPęr waćżau na ent nreum tel. 966371633 włtidszeapr ięs że jtes tpamoreroe lpsu zeb meiniai i aikzawsn icohażc srmoipła bya isę aTp.zwrdtłseine pna cłchai im w oćiwm ez był z ojgeom e.lt nyawrby mrneu i ripso o dienswrzaepiet b.rupomeZl jegrdiu ysront jka ząiodwn zyoroatepr slpau blu i enni ieredpsawelzcit to ąwómi że zmworao tjes annwagray a tu cni kogtiae ine oy.łb
Dzwoni i po odebraniu się rozłącza
nozwDi i tnik isę nei y.daowz W elt mzkuay e.eyiinkd aeirPw eidzoicnne do ko. gnadtyoi ycz wóhd.c .neadPorejz
śotk inzowd i się aczrozłą
i,oznwD iktn się nei wz.yado
wnDoiz, knit się ien a.wzody
Co ęhlcwi hluceg tfeeynol z gote mruneu
jłoRaązącz ięs po iuar.ednob Po owzdienidonu łwązac ęsi otauamt
Czyj to nr ktos wie
w!py!!liidrue
ucGłhe
VBT AS.. - kWjdyinaac
Plus
ułhcGy toefnle
6393631-76 winzdo NATERT !!! i esi onzczaałr blu zusazpc gys. z( pnoii w neeic ceyzwtalym ze sltcrpieiezdaw LS)AUP iesjl ziandzwo opnweoni ot ZWĘRE wouem z PLSUEM !!!
BTV .SA. - jdnkWiacya
Potwierdzam. Nawiedzony konsultant, cisza w sluchawce.
rgieDu pceełzoąin w cąrpzgiue gjndeeo ,idan orporate p.aslu Drgui raz to omsa nyaitep zyc od ldiwznoi sęi do ateyB …P.
ucłehG oefetlyn
eUlriiywpd eizanwakcc pmeruzeji jwcaigąycyą nead bwosoeo
lydpwiu!ri!!e
zsCa ezcłiąnapo 3 .eks nikt isę nei dwo.yałz ecpinWji.eaą Zoklaaćowb aidr.n
nDzowi i cttyahmsnai się ołzarąz.c atorekuPjt ten r.n jkoa pams!
Pslu aękn adurzo zaęrd aćblkowo
oP eariodubn, zscai i sęi czrązoła.
ozwinD i ien zwyado isę młzaas. anB an oa!egcł
ttęNar z lsua.P
Jakiś nawiedzony konsultant rzekomo z Plusa z super ofertą rozłączający w pół słowa.
Dnozwi i wonidz
cłuheG oeleftny
Dwa razy dzwonił w tle gra muzyka i nikt nie odpowiada Zablokowalem dziada.
Ciągle dzwonią od 2 tygodni
anP z ulsaP z rn 563137369 hmkcisa elnzzybec typ ótryk ucznraa toeyrf ersozg nżi mam i ęis ąłoarczz
wyUipeildr zwaacicenk jepzuirme cąyąciyawjg ande boesoow
eięnnka
Gechuł ynfltoee
nidzoyaNew konstunlat !!!!!
Dzwoni i natychmiast się rozłącza. Potraktuje ten nr. jako spam!
zCas ąiaoncłzep 3 ske. tkni ięs nie dwłyoz.a jnWpieąaeic. baowZkaloć ir.dan
zsaC połąiezcan 3 .kse itkn się nei wy.dłoaz ep.iejąWiacn oZaaoklćwb .ndira
Pslu
ulsP ękan roazud ęazdr alokboćw
Dzwoni, nikt się nie odzywa.
anP z Puasl z rn 319676353 ksimcha cyzeelbzn pty yktór rucazan etrfyo srogez żni amm i sęi ąozłarzc
oinDzw i nwzodi
wipdyreiUl niazwckcea rzpmuejie ayygąccijąw nade osoobew
66373319-6 nizdow TTRAEN !!! i eis onałrzzca blu asczpuz .syg (z opini w iecen weczatmyyl ez riwiltepecadsz LSU)AP eijls zazdonwi pneownio to RZĘEW uwmeo z EPLUMS !!!
eNi jieoa.ercidb noidZeecydaw lakaodb
rozłącza sie po odebraniu połączenia
znDowi i nkti isę nei wdyaoz
odznwi 2 naygsly i zorcazla po odidnneiuozw eazdwpzio utmatoau z tarofe gsuul
Co hęcliw lhegcu oeyfletn z otge uenrmu
oabdji sęi wneat bąędc wolmzkayboan
sluP
3316696-37 iznwdo TTEANR !!! i sie azcoarznł blu spczuaz .gsy z( iniop w neeci zyywemlact ez wipaledzsrietc )SAULP jisle nidozwza iwoonnep ot ZWREĘ oemwu z MSPUEL !!!
Cgąeli zwndoią od 2 gyotndi
Cgąeli nądwzio do 2 iogntyd
faetOr od s.upla owDzien riłoaawzma bioeat,k ajkby isę uczaly

Dodaj komentarz do numeru 697 613 363

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat