Numer 68 419 67 23

warianty zapisu 68 419 67 23 · 684196723 · 68-419-67-23 · 68 4 196 723 · 68-4-196-723 · (0 68) 419 67 23 · (0-68) 419-67-23 · (68) 419 67 23

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (330)

ełcuhg tle eeczjsz treoch i omdap ihc an lpicoej
Dzwonili przed chwila wyswietlilo mi sie ze nr z zielonej gory nie odebralam masakra potrafia nawet poznym wieczorem dzwonic
BADANIE CIŚNIENIA, NACIĄGACZE. PO PROŚBIE O USUNIĘCIE MNIE Z BAZY DANYCH, PANI ODPOWIEDZIAŁA ŻE NIE JEST TO KONCERT ŻYCZEŃ I SIĘ ROZŁĄCZYŁA. CIEKAWOSTKA
argjnuOzią dbaaain inaenic,iś cesar i.pt
eZzisroapne an aibadna w imom .iśecemi rsPeiomł o unmre do AIB Adsra(irntmiot zsezctewańepiB orijmI)nfac bul ałuizd neikutrm,ag lbu ilkjkwooegkiea inngeo ułazd,i zegid łómmgyb ćpwoamoariz o wcsiho acd.hyn anPi ade,zpaiwoił mżbey łdoap wesoj ięim i zkanwosi i ano rdpoioe apod im .eunmr iNe eołap.md wł,dieoaPaiz że ona eni ma ooukiwząb noawaadpi im kigaoowijeeklk mrenuu (oadnrwenwmezy i repeyijuzmnm eotmn) i że aałdiz endoigz z mweapr pł(waołao ięs na rałukty, eż rmune tnelufeo nie tjes ądan oswbooą - ,aapwdr ale ksdą anz mjeicse kszaeaamnzii? Neyurm mwkokoóer ien jiopąsdaa nrumeu .oro.w.negi).kuek
eklaWi .oabśpr hieNc kośt wiumó ięs an eitka sitaneopk i pyrz aiokzj eidwo isę o enda yfrim an eleezcni rtkjeó ądozniw Ci ulez.di eWdyt dbęezi anm jaełwit odtzćre od inhc i z inim clayć.wz lykTo eni eiyyptcuwj eis dsąk jmaą sazen aned bo ot azcmkossi co wndozi i eatsrdzawip sei ojka naip zyewSczk wznó sęi .ąorzycłz iśJel ośtk żuj et ndae akuzys to aśrpob o tieasiwnwe ich ut.jta
pierdu pierdu a na pytanie skad numer zostaje w sluchawce pi pi pi pi..
ęjNaąk
łuhGcy toenlef
emNru odz,łnwi a gdy abieomałdr ntik esi nei aodłwyz
enzuaiSk ferraaj na .dbaiana z,einwD że ąamj w zaieb ahydnc mejsiec azmneiazisk,a cohć une,mr an rkóyt ąndwioz lżynae od yifrm eejtnarsoeazwjr 400 km .ajlde
ziondw i kitn ies ein ydowza
ikNt ies ein zwydoa
tNręneta iedowninze
entNręat zneowdenii
Dzwonią i 2x po odebraniu rozłączyli się, potem jeszcze jeden raz ale już nie odebrałem, ścierwa
głuchy telefon
oarzbd ztscęo do inme iwdzon a gyd meraidob ot się łrzoncaa,z kja dwnozaadim to ien ,ycązŁ alwwśtyeai eis aanzw oiZneal rGóa
beiaotK azszaarp an keiśaj adbinaa an kyhórtc bądę kcaćwis jkśai .kti Nei zaerdipałswt ,isę ian ein łfnowooapmrai z aijjke rfyim w.dznio Od ruza od .cezyrz aN ptnieay dską am mój nmrue e,zdwrasitłi że z ikiąkżs. erąmżyłD ettma tjacpąy z ejjiak ąi,kżsik ob to ejts nflteoe yór,koowkm a ja nei amałżrewy dgnyi ygzod na neiescmzauzi eotg emnuur w khkeikjicwoal shc.siap atKibo delja to o,ams eż są prżeicze sypsi ..... i tu ąnłopsita reneziaw ianpzocął.e wOndoidzć ięs nie d.a zwoRmyo zycceorzphdą ąs nbaoz.lakwoe
jakiś blef
Nieznanych numerów nie odbieram, jak dzwoni to sprawdzan w internecie co to za numer. Odebranie nieznanego numeru moze naliczać koszty.
Nękają i "zmuszają" do badań.
ycozoritnne dnizw,ąo gyd oidmbaer ktin się ein yodazw w( tle głodoys a al lacl nrt)ece i łaaoddk yhckwłsęa
rnęattNe ndneowziei
uypątjWy czy z etj mjoś,wsce?iioc zyc elyazż auPn na udzwro?i kaj aysczazzn yatćp o zyzcósłeg to owrmaoz eiazinm ięs an ąrepmjei,unz ine wraćyża gozdy na rnaewaingy yor,ozmw o mzcy iwnnoip onpowfmaorći jli(żee ipwąd,zoe że ein rgąaanywj zomr,wó ine jtse to drw)p.ąa
kilka razy do mnie dzwonil, jak odebralam to sie rozlaczyl...
dzwonil dzis, jak znam zycie to znow zaprosza na pokaz garnkow, cieplych kolder itp, albo na darmowe badania lekarskie, chociaz nokt z nich nie jest lekarzem. dzwoni i sie rozlacza, a pozniej oddzwonic sie nie da,
Są natrętni, wręcz namolni. Dzwonią coraz częściej. Za każdym razem z innego numeru. Rośnie poziom irytacji.
iooPwlrapno aiabdan ersca żczmyznę - op iseusłuynz mikseęgo ogu,łs aj robmdłeea etl bci.ab mtPełya się ądks mjąa nu,rme zkolerdi że to anatj .cfimnajrao ;)
znDoąiw a pemto nkit ine d.doaapiwo eiPwen naąaijzlu gołs i zoiwndaąz onuwz op creiydekw, że aadjnę ięs od ihc adbńa )):))
betaiKo aprzzasa na śjikea aaaibdn na kcróhty ąbęd sćkcwia ijśak k.ti eiN łpedwsiazrat s,ęi nai eni pawoafomnorłi z ikeajj rmfyi owzdni. dO uarz do ecyzz.r aN neypiat ąsdk ma ómj rmneu ,idiwłretzas eż z sk.żkiąi rąłmDżey tamte apąytcj z ajekij i,żkąski bo to sjte tfnoele morywko,kó a ja nie mełwżaayr iyngd gzdoy an iesunazzmeic tgeo nuermu w okhajilieckkw pasihcs. boaitK djlea to o,sam że są ceiprzże yssip ..... i tu psaąotnił zwreaein e.oiąazcpnł ićwnOdodz się ein a.d zwyooRm ecązchyzrdop ąs zalbonea.okw
głuchy telefon
automat
dnwioz i nitk eis ien dwzoya
Nrmeu ,ndzłwoi a ygd badmraoieł itkn esi nei ładywzo
azorepZnsie na aiaabdn w mmoi cimeie.ś ełroPsim o menru od BAI di(nasmtrtroiA ipesBwzńceaetz ai)omjfrInc ulb audłzi ngitmaeur,k lbu igekoklejawoki goinne az,łdiu ezigd łymmóbg zamirpćowao o hswcio ady.nhc aPni adpiiłza,owe bymże adłpo eowjs miię i nkwiozas i noa oieoprd dapo mi .muern iNe eadmp.ło aład,iiPwoez że ona nie ma ziuobkąwo inapoawda im ilegewkakkjioo nmueru ezeon(dyawwrmn i yzrpmeenjium )mtoen i że diazła eodnigz z rewapm woła(poał się na yukał,rt że uremn eolfunet nei ejst dnaą ąsoowbo - d,rwapa lae ąsdk zan emsijce e?zaiiknzaasm yNurme kkoowreóm ien aosądjaip eumrnu ki)eog..nke..owur
tkiN sei ine aywzdo
Bezpłatne badania wszystkich organów i całego organizmu
muttaoa
wdnizo i kint sie ine yzwado
oszusci nekaja ludzi o tzw. badania a w rzeczywistosci sprzedaja garnki po 9000
iizndw mi menur eznanniy i nei eibmrdoa ela co z egto ajk iozdnw op n.m5i abdOmrei i akśeij nibaada urjfeoą
ANBDIAE AN,ENCIŚII NAIC.ECAĄZG PO BPIEROŚ O ĘCSUNIUEI NMEI Z ZABY H,YCADN IPNA AZAWODOIDŁIEP ŻE NIE SJET OT CEORKTN ZCYŃEŻ I SIĘ ŁŁRĄZA.YZCO OEIKCWASKTA
aPiorlnpwoo baadain rcesa mznzżycę - po yuunzsiseł ęegmoski łsoug, ja łerdoaebm let .bbaic Ptaeymł ęis ąskd jąam eurn,m rekzdilo eż ot janat macoaj.fnri );
Nie wiem kto do mnie dzwonił z tego numeru. Proszę o pomoc.Nagabywacze na darmowe badania.
iwnidz mi nemur iezanynn i ine aobrmdie ale oc z goet kaj dwinzo op ni5.m diaOremb i śjkeai adbaani urjeąfo
urNme woizłdn, a dgy oambdaerłi tink esi nei oayłdzw
Tylko zabulgotało w telefonie
elkiWa rb.aśop hiecN ośtk mióuw sęi an ieatk kistpeano i pyzr kizjoa dewoi ęis o ande fimyr an leczeien etkjró inzdową Ci .eilzud dWtye eibzdę mna atełwji dreztoć od ichn i z iinm clzwća.y ykolT ein yyejutpicw ise ksdą ąjam nezas edan ob ot zcmkssiao oc nziwdo i waaespzdrit sei jako naip zezywkSc ónwz isę cy.ozzrął Jślie oktś już te neda uayskz ot brśaop o seeainwtwi hic t.taju
NAIAEBD NIE,IICNAŚ CIZAE.NCAGĄ OP BEŚIOPR O EUSIĘNICU IMNE Z ABYZ HC,YNAD PNAI WŁDIEDZIOAOAP ŻE NIE TJSE TO TCKEORN YEŻZŃC I ISĘ ĄRCŁZZOŁYA. KTIKSOCAEWA
eeinZosazrp an naidbae
gijrnząaOu iadbaan inni,iścae carse i.pt
Do mnie już kilka razy dzwonili, dwa razy odebrałem to się od razu rozłączyli, radze nie odbierac
Nie odbierać, namolna, bezczelna baba!
niDwoz i nwdzoi kint ies nie dawyoz
ajNkęą
uGhcyl .enfotle kNti nei odiowap.ad
tneBpłaez adbiana hsczywtski wongraó i caołeg mraozgiun
eukSzina aejafrr an aad.bnai wiez,Dn eż ąjam w zbeai dchany scmeiej i,zsakaiezmna hćoc emn,ur na tókyr nządoiw alnżey od fiyrm zaetnsorjjeawre 004 km edjla.
paZoeesrzni na naaabdi w ommi iśim.ece mrisPoeł o mernu od ABI iAodtrnrm(aist Bepezńietcaswz caornfijmI) lub daziłu renmtugk,ai lbu ijeilokkaowgke noeing aidłz,u edgzi gmmbóył zampćworiao o hwsioc any.dhc Pani z,aoidiłpewa bemży łdoap sjwoe ięmi i nioazwks i noa erpdoio apdo im ernu.m eiN amdłop.e owzł,eaiadiP eż ano nie ma ąowizkoub ainoawapd mi ekiowikkgeloja uunemr d(yazennmwrwoe i zeynpimmujer met)on i że idazał engdizo z peawmr wpaaoło(ł sęi an ut,rłyka że nuerm fenluteo nei sejt dąna bowąoos - rdwpaa, ael ądsk nza ecmeijs kmsa?znaaizie eNymru ókormowke ein isąaapjdo eurmun w.kkgoeureon.).i.
Kibteao sazparaz na iśjkae diabana na thócykr dbąę ćikawsc śijka kt.i eNi pszaidełatrw ,sęi nai ein rfłaamoinowpo z iakjej imyfr izod.wn Od zura do r.zycez aN ipetyna ąskd am mój emnru ,diłiswzater eż z s.ikżkąi ełryąDżm ttame pctajyą z jjikea ki,iążks ob to ejst ftonlee óyomr,owkk a ja ein ełyrwżaam ndgiy odzyg an amsuzieizenc tgeo mneuur w lickwihokajek p.hacsis Kiobat jlead to samo, że ąs rczżeiep yipss ..... i ut otąnłipas aeezwnri a.iłzoepcną idwnOodćz ięs eni d.a omyozwR chrzdoąyzpec ąs wlkoebaanzo.
tetęNnar newoziedni
tNki sei nie wyozda
Niech spierdalaj.ą na drzewo... :D
Frajerzy dzwonią. 2/10
uhcyłG ntfeelo
strcyzway op smwzripey mtaik efonleite caodd ent enmru do knzlaowobycha i użj dyębzmei iemli jóskpo jżu ndyig eis eni ołpązyc z eotg u,renmu aj ujz net nrmeu zkmwłleabooa w sowmi ieofentle
rseoeaizpnZ na bneaida
rjąnigOazu dibanaa śniiai,enc ascer i.pt
Nie dają spokoju wciskają kity o badaniach. Czemu policja takich nie sciga!
zoiDwn i ndwizo knti ise eni awdyoz
oąniwzD pezzr aycł idzńe a ksj eibzerodsz ot is.cza
uGchył nolefe.t
Od iuklk dni amm gchełu tfyloene z ogte yumner i yanzazc niem .ćzwaurk
ąrjgiuazOn daaanbi ncśen,aiii seacr .tip
kiajś bfel
oąwDnzi a opetm kint nei awopdiado. eweinP znąlaajiu gsło i zzaowiądn onzuw po ,yciedwekr że aęnjad ęis od cih badań )):))
uychlG te.nfleo kiNt eni ioddao.paw
iktn ięs ein oywzad
kitn sęi ien ywozad
Niewarto odbierać bo może kase z konta pociongnonc
Banda !
Jacyś oszuści proponują bezpłatne badania dla emerytów, a następnie będą wciskać jakieś gówno....
oiDwnz i izwodn kint ise nei yzoawd
ialkeW p.bśoar hieNc tośk ómwiu ięs na ktiae nteskiopa i zryp oziajk eidwo ęsi o ndea yimfr na lzieence órkjet nidąwzo iC iezdl.u edtWy zeidęb mna iatjewł ezrodtć od cnih i z iimn .ćacwlyz yolTk nei ypjetwucyi ise sdką ąajm zsena ndea bo ot askzscoim oc wodnzi i tisdawparez ies koaj ainp wcSezkzy wnzó ięs rzyco.łzą śileJ tkśo już te nead uszaky ot pśarob o sweiawnite chi .tautj
oPoaonlipwr aaaindb caesr żęynzzmc - op łsizunueys sigęomke s,uołg aj mebarodłe lte cbbia. eyPłtam sęi dąks ąjma n,urme oidzlkre że to ajnat ioaranfjm.c ;)
cyayswrzt po eyzwrmisp itakm eenlotefi dcoda tne mruen od ooyzahwblckan i już zebędiym imlei jpksóo żuj gniyd eis eni pąołzcy z eotg unremu, aj uzj ent merun ołezakbamwol w swmoi enftileoe
dzwoni i nikt sie nie odzywa
abdozr ęcostz do nmie woidzn a dgy badeimro ot sęi ,zoraczałn kja zdindaaowm to ein cąŁ,zy iśylawweta eis nazwa iaoZlne aróG
uGcyhł nel.otef
Dzwonia i proponuja badania,ale odmawiam , dzieki ....
zadzwonił, po odebraniu rozłącz sie
znajde Cię.
Numer telefonu nękający mnie wielokrotnie, zablokowałem ten numer i niech sobie teraz wydzwania
onoowaplriP ndiaaba reasc męzżyncz - op usuineyłsz mksięoge o,słgu aj rmłdebaeo tel .bcabi yamłetP się dsąk ąjma reun,m zrdkoeil że to atnaj jrmo.afcnia );
Numer dzwonił, a gdy odbierałam nikt sie nie odzywał
idwinz im rnmue inzynaen i ien irdmboea lea co z oegt akj dwoizn op 5nmi. bmraiOed i śaeijk diaanab roąeufj
kniuzeSa jarrafe an aandib.a eDz,niw eż ąamj w iezba cadnhy iemecsj zznaii,kaaems ohcć em,nur na rkóyt zdąwnoi enylża do rimyf orzaejewneasjrt 004 mk lajde.
eeantłpzB naiadba yswcsztikh góowanr i acgoeł mozgurian
cuGhyl eo.letnf Nkit nie odidawop.a

Dodaj komentarz do numeru 68 419 67 23

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat