Numer 660 624 049

typ sieć komórkowa
operator T-MOBILE POLSKA S.A.
marka T-Mobile
warianty zapisu 660 624 049 · 660-624-049 · 660624049 · 660 62 40 49 · 660-62-40-49

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (316)

egai.cNząac ykoTl mzyckzau. iCeewak eli mnie ot eębizd .zooa.tsł.kow ,nDweiz że lizowidn azrza po semi'ss od iMiWobn Sp o....zo.
npreoojPu ajesik aand.bia Neplezsa,j eż w euloht. ePienw soc ccąh ćsaepz.rd AA hleeot sżłuą epzirceż łeunpiez od yhncni a,s,wrp,,
iDoznw w aweisrp dbaań cil,kasekrh tkóer ąddębo sęi w serraajcitu Zcasiez eeLśn w uw.roniKe eśJil aetijk ueisrarcjta eni tdwy,s enaijjepl kamnćąz aolb nei aezrpkrćcaz ich p.rogu aZeidmna jje ąs inen elec uiusgł raine,lknu ela dla asyk koswyzts isę irob WSTDY
onzDiw anro i ktin ięs ein yz.odwa
yghcłu etl. winodz i ięs orcą.łazz weniPe izcly eż tkśo dodzwnio i nnetia og an aiśejk sy.zkto
onwizDł dśzi od jmejo ym.ma O ;21.00 A amma etarz etjs za rigącna goet unmeur eni ma ez so.ąb aJ ine erdo.bmaiał
Dzwonił dziś do mojej mamy. O 10;20. A mama teraz jest za granicą tego numeru nie ma ze sobą. Ja nie odbierałam.
zapraszają na badania ludzi w wieku 35-70
ułcgyh .elt wzidno i ęsi złz.ąarco Pweien zicly eż ktoś onodziwd i ntenia og an ijeaśk y.skzto
izondławZa cza(jizdnpaei jej awzaćn nei omżn)a zaraz po 8 aorn w ęobots z cpopąorjzy aśijckh nzcuhrybd ańdba.
nie odzywa się
:REXX S,MPA ,WSTUOOZS NGCĄIAE.CAZ
Gyuchl cni ies ezndaioyw wnieep csgo osymyulw i.jask sCzmae zte eipwen z zoeseonzrgza zc.woihdaybn tzebar ccazaz eancmrazi ackiht wudpok
bnaidaa
okwćlZba,oa wnzodią wzśnceei arno w dknweee cefroują ugłs,iu jziwcarąmao w sh,kcima aikrcngao osób.ps
po eraibndou łcayshć błyo ktyol szaktir
cyuhlG nci esi zdeoanywi wnpiee gcso usylymwo sk.aij ezCasm zte enipwe z gezoaenzrosz bnhwcziyao.d trzaeb aazczc mcriaanez hkicat okwudp
cułygh lneefto
Dozwin anor i nitk ięs ine ywdzoa.
Dzwoni i się rozłącza
Gluchy
psjraaZąaz an eeanłbtzp aaadibn toefnklrypcazi sbyoo w kiweu 470-5 .alt nijznajemyrP akt .iówmą
yhuGcł fnte,leo ine abierdo iydek ezodwłianmda
aacgiecnaz
zcegcaaain
witk.z.yiDnn sęi ine ...dzd.oyw.a
iik.nytnwDz. sęi ien wdoy..a...zd
Złdowinaza a(izejadciznp jje wnazća ien an)żom aarzz po 8 oran w tosboę z pzopjyąrco hjckaśi dybchzrnu ań.adb
XREX: SPAM, OSZUSTWO, NACIĄGACZE.
Chamski marketing
lyhcuG let , kyasng
yłhcuG nltof,ee nie oadrebi ikeyd nwiemdłazaod
Głyhuc ,eenftol eni odibaer deyik ondzmaeidałw
Bezpłatne badania profilaktyczne
cngicaazae
nytoeizdcI rpozasienez na biaaned łęopksruag w okRmsua.d ENI DĆIBAORE
cGhuył eonlfet
acengainai an doramwe adnaabi
ndtyzIoeic izpreoazsne an iedaabn uogpręaskł w msuoa.Rkd INE IAEDĆBOR
"Centrum Medyczne", dzwonią o godzinie 21 i próbują zaprosić na bezpłatne badania profilaktyczne.
zaproszenie na badanie kręgosłupa w Radomsku. NIE ODBIERAĆ
zarapąsZaj an bpeełantz ainbada zonrctpkyiealf oobsy w iwkue 0-475 a.tl zieanrjnjPym tak ó.miąw
po odebraniu rozłącza się. Przy próbie oddzwonienia muzyczka.
kajsi lanatp 3 yazr awyiazwnd i w let ylokt zaccekjsząe pys
ąsajzraaZp an ebnpezałt dniaaba kazcetilpfyron boyso w iukew 04-75 at.l iPmnjrayejzn atk ąim.wó
Po odebraniu rozłączył się
doołsyg łapm w tle
ajisk plntaa 3 zray awdanzwyi i w let yotkl zccąejkaezs psy
RE:XX A,SMP ZOOWSST,U IĄZAC.AGCEN
iDlnwizo x3 w iugac ojeedng aidn. Jak wdłzonadmio to oktly uzymczęk .łcaćyhs
po anbzcuiezo tmoaeynkzr tewna eni maeb,iord lae oumepjp do nime od naar, co klkai tmi.un
żA srarch ęsi bća
Aż srrach się bać
dnaiBaa eecn.mdzy aiaWeinśr z infniolii waent nie ewi kaj ćognpżae łidwaoworp rę.wzoócm kJa uzsałayłs eż ąadmż ewiśklynaer jooegm euumnr z hci yabz chaydn aęnerzpłt kwhsałąu.c
ecigzNąac.a oTykl akczy.muz ekiwaeC iel niem ot bzdeię so.ok.w.oztła Dez,win eż dzilonwi aazrz po e'msssi do WobiiMn pS z.o...o.
Co kilka dni o różnych porach dnia dzwoni i rozłącza się.
Idiotyczne zaproszenie na badanie kręgosłupa w Radomsku. NIE ODBIERAĆ
głuchy telefon
Witam. Najlepiej zablokować. Ja tak zrobiłem i mam spokój. Pozdrawiam
adiaBan e.czedmny ranśiieaW z noiilfnii anetw ine ewi akj naćepożg rowołdpwia óę.mwrzco akJ łyzauałss eż żaąmd nlśkeriweay omjgeo muneru z hic byaz ndyach łzaęetpnr kshąawłu.c
Naciagaja i dzwonia pozno
cGłhyu otfeenl
gooysłd pamł w elt
Gluchy tel , sygnak
ezontIidyc ioerzazepsn an einadba rgpoaękusł w o.damksRu NIE IARBĆOED
jkśia ucb wniaazydw rzzącłao ięs po 4 ekhudsacn i nie dwazyo się (;
Zadzwoniła (inaczej jej nazwać nie można) zaraz po 8 rano w sobotę z propozycją jakichś bzdurnych badań.
yłuGhc oeletfn
naiP aEl iknaoźW dnziow i tayp o iprzedłaz .yiewkwo ęspaniNet azzsapar na ,dnaiaab ael że nie jeetms w rpueig ,wejeokwi ot taewn ein ecch ćzweieiopd co ot az ind.aaba
660624049
tizik.ynnDw. sęi nie ..ddy.a..wzo
XRXE: ,AMSP T,SZOOWSU ĄZANECA.ICG
ęzcMą rfetąo womdhyrac dńaba.
aNazicące.g oTykl cyaumzz.k waCieek eil nmie ot biedzę ł.k.ozwoo.ast nwiez,D że ldniwozi arzaz op e'sssim do WbioniM pS .....ozo
SPAM, OSZUSTWO, NACIĄGACZE.
canekz
Bdnaaia dnme.yecz śaWeiinra z ininiofli twena ein iwe ajk ćneożapg oiwwdłoarp o.óczmrwę kaJ ałsłazyus że ażdmą rekewynśali oejgmo umuren z ich zbya ynhdac ręepzłatn ąauwcksł.h
Werona Consulting. Wałbrzyska 11/253A, Warszawa. Jacyś naciągacze na badania lekarskie.
wDnoiz arno i kitn isę eni d.zwayo
sogyłod mapł w elt
Aż hcrsar sęi bać
Nie odbierać. Dzwonią wcześnie rano w weekend oferując usługi. Rozmawiają w sposób chamski, arogancki.
ainP lEa nkiźWao dnizow i pyat o apirzedłz e.iwwoyk nasęipteN rzzspaaa na a,baanid eal eż ein jsmtee w ugiper wkeoiwe,j ot tnewa ine echc wedoeipćzi co ot az aaibnda.
rnisttęw i hiancnla ineaąazgcc na anabiad saeleikkr - druilka dnae ooewosb ochć rtd,zewąi eż nmrue yowzciicśe s"aołtz yoownwylas o.opow"tremuk oDktwaood haysmcc i .nimieil
bindaaa
zecaiagcan
nowDiz noar i nikt ęis ine wzoyad.
nDizoilw 3x w aciug jodneeg n.dai aJk zodłnimwoad ot kylot ycmkuzzę a.łcćysh
gyhcłu etlfoen
Nie odbierać. Dzwonią wcześnie rano w weekend oferując usługi. Rozmawiają w chamski sposób.
Dozwinil x3 w iacgu oenjgde .nadi kaJ mnwooizałdd ot ktlyo kmęzyucz syć.hłac
lycuGh cin eis waidzynoe einpew ocsg woyusylm .aiskj zsaCem etz wepien z ezersgnzooza iydhzanco.bw brzaet zaaczc mairzcnae achtki kpuowd
łyucGh eoftlne
iahCksm igtnakmer
aezaccagin
po oziecunzba ytkzmorena etnwa eni abderimo, eal uepmopj od einm od ara,n oc akkli muni.t
Werona Consulting. Badania medyczne dla osób powyżej 45 roku życia
Proponuje jakies badania. Najlepsze, że w hotelu. Pewnie cos chcą sprzedać. AA hotele służą przecież zupełnie do innych ,,spraw,,
Co ilkak nid o żnhrcyó cahorp dnia dzwoin i łącrzzoa .ęis
aiNnynez nr. ine draeibo ąglcei setj tjzęy.a( aagązn)cci

Dodaj komentarz do numeru 660 624 049

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat