Numer 61 649 28 95

warianty zapisu 61 649 28 95 · 616492895 · 61-649-28-95 · 61 6 492 895 · 61-6-492-895 · (0 61) 649 28 95 · (0-61) 649-28-95 · (61) 649 28 95

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (8804)

hułycG oelnfet co knslaiiaekc tmuni
jcsya egainzccaa
Gcuhłe nfloyete
sakcWjia kit z wgyraymn rezou.adzkc iaNcagczae
Czarna lista - bez zastanowienia.
yaCł edweenk do eimn ,wndaiyzwa a kja eiombadr to etjs hogu.łc
Opier... I dadzą spokój
śziosuc i ąnaeacgzci
Psychole, dzwonią i nikt nie odzywa się.O co chodzi takim ludziom? Chyba o nic dobrego.
zacspzu needj ngsłay i sęi cołząrza
ozinDw i ien dodipwoaa oc ręap nitmu
iDzś ionwłzd wo.j( asls)kie 2 ay.zr iNe zdawmlyz eabdcro - lcaotempyz jttau inof i lzmkbwooaael uemnr
azddyecweino wpyeldiuir ien emiw óktry arz tkśo idznow w chłaecsuw cłgouh , dyg mionwadadz kitn ine irbdeao alob let aopz ęzimaegis inpee...w owart bbłyyo izdgeś to ogsćiłz ajko rmneu ckjnąęya ,
aeTzr żdyka iums artozeaćewjsr oenelft ob, cniazej abrk ącw,ępzcieaionł eślij szłoęzg na CIPOJEL ot uązms diwćezei tko z etog uumrne zaos.tryIk zerbat ędebzi szobrcuwaPzićry. ien dzwoń ęcijew do ienm ob psuołjeża.z
Dzwoni co pół gadziny po 2 sygnały - dziś już dzwonił 5 razy! Raz mi się udało odebrać - niestety cisza, nie odezwał się. Uwaga - chyba jakiś wnuczek bada teren!
zoiwDn co kaecakinśil ni.umt Jka wda rzya roełm-daab łuaghc zis.ca iNkt nie oeżm z ymt nic ćrzoi?b ceePzirż ein sjetem miondsbnoyoo ipdzap!kery
oDinwzą po lcaaikśikne yzra pdo zą.dr To setj ujż nna.ęike
aki.ęneN
libiOuzd meni w osęotb raon i wripnoopalo rocuazkzd za mdoar w mnazia za siawycłnehu rpeijel.kc kuzazcOdr od odbnraeai w tensWz/iyo:l
głuchy telefon, nekający
!nę!eiaN!k
muśKo śtanoćoms kiorwseda - daćod od ocahwo.bnkyl
zniodw ainpnjzrjyem 5 yzra eienznid
jnekaacy
hyugłc ofeltne
Ghyucł lntfoee liap
Całe śiczcęsze ratfłi na ąmjo ęzrmoow i tjz.aeę od azur amłolokwazeb i chnei mta sbeoi aczs ramu.ejn..
cyuGłh enltfoe
A okt ma ęis yozć?daw czżeireP to torbo tróyk olkyt sapdawrz po olkei yzc rn tsej wnyytka a mpteo euazjkzper go morifm kertó arąwzdop .ettilaenkegmr
iuOśscz
nPai izodn,w bo oćonp gałymwra kręeamk ąowenirtnet - kwieaec co mma az to rb..oi.ćz
aN dzakmy koukr za,wiaadmywnm oćdś.
hulgyc ntloeef
Dzoiwn od gnaitody edeicoinzn, doorepi adaolkb uerunm ogpałom
Diwozn co lehwic do 03.:8 ecłuhG etoeflyn
nwoidz alkik zray dneiizen
wydzwania po kilka razy w ciągu dnia
Dzowni op ialkk zyra ed,niznei op irobdeuna w cłhwcseua isa.zc
wonidiz oazząłcr
wDoniz ionideecnz do kkilu ,nid op ndiubiaer ktin esi ine dowazy - nakacejy !!!
maFri cseetm,ralna fąuoejr peenazejrtc k.ayuodzrcz odnyiedZcaew ękjnya.cą
nagminnie dzwoni nawet po 8 razy dziennie co z tym można zrobić.
ah,ol hlo,a lha,o awukr tok ot yłb !!!
anidwywaz acły edizń bez łyu,sman ujż aeddon od naerjzc sylti cąpłońćwz-iead że ąmaj ązecł treweoeintn i ot kiiesjkpe oiljkaco-tkyś zzrpe ot iowndąz
Kobita twierdzi, że jest Centrum Relaksu i że wylosowano mój numer i dostaję odkurzacz z wieloma końcówkami. I mówi, że mogę sie udac na spotkanie i odebrać go tam i tam. I to wszytsko na jednym wydechu. Dziękuję za taki relaks z odkurzaczem :))
łhcyGu lof,tnee dnwozi op kikal ryza
Nie odbierają połaczeń-głucho,potrafią dzwonić kilka razy dziennie
Njkycęąa
yalmrek einlftczeoen
hugcly oeetlnf po x30 ineizend
wozndi i knti ięs ine adowyz
onDziwą, że yaławmgr cuzorakzd i zrszaaaąpj na iape,knsto pzjeęncaert zuedńząr do smżuaa ogpua.ęsłkr
agamWłry zcod!ar!ukz! A ójm izzycśęlws rn łyrgwweoena frmiie elcan amtesr "tsmyes tukymro.wo"pe tsytNeei joeg nywza typkaas inap ądaonciwz żuj ine płifortaa .oapdć Po chzetr iatcpanhy an tmeta zionemactjge etuysms ainp isę cłązryzłao ejoj D: miawaOb i,sę że oreagn peadsrzł bęza shcwoi weil.ónkt
ziwoDn co oc 15 uimtn
ęNkąjcya ułychg lfeonte.
Tryka co o..d.zęing to tbo z sannWou z Koier jonecnPł
oDanizw op 4 ryza w iagcu 04 imn. lombaZlaowke
gluchy tel
huGyłc nlefote
hyGłuc nltoefe
Dozwni ikkla raz,y an ssktiywez leynofet i sęi ine dawzoy
sayjc ccianagzea
iDzś maamił uyocnhcozdr 6 zceońpłą z oteg ueumnr , ine irea!b!!dćo
caJyś eczacinaąg z tfąroe op" oluyow"iwsan tgweooj m.nueur darczćOu i ćawkobol
U mine ot ,soam co cwhlie o,izwdn bze wpz.reyr
dawWenaniizy po ailkk razy dnni,eiez do gtoe ctęzos nkit isę ein .owyzad
hkmasiC itemekan.glret
oednj członeąiep oizrduacłm i yiwczysłam tnoeel,f rtpaęz op ilihwc an mkęóokr a tam 7 oiahbcenynred do geto nr
uGcyłh etl
aJ z eilko ewgłmayr aśkji zczkadour P: . oD iraeonadb w Sh.ahactcarciow
ącykanęj rmuen, nzdawaiyw do aanr do enim i do jeomj ,ymma ksdą aąmj zsean nrueym o to jste nteipy,a
znDłiow 3 .rzay sZzawe at maas asytuajc - obdimre,a iczas w tnoeeflie i ęis zoąłazcr az 2 .yusdekn klmabZłoaaow
To jest jakaś plaga z tymi telefonami czy nikt tego gówna nie może ukrócić.
wozinąD i .... łwgary Pna iomkpnue aahhahhah aaząecginc
oyefTlen oc 0210- nim do .płdniua.o
Dzwonił do mnie w piątek na numer stacjonarny i komórkowy, oba numery w Orange. Tu mam pytanie do innych nękanych z usług jakiego operatora korzystają ?
oinzwd co lc.ihw drazzuckO włymarge - .t.k.a na .oewnp Won z tm memu!enr
ikena,nę ozdąnwi op aaśelkniick arzy iinzd,nee gcułhe leotyfne
"uenrtmC uks"alRe - raemgwł rozu.dkacz To ęsi j!!rsauzkleę FTRLO :D
ionDwz lkkai yzar zinindee i szica.
eanlc m-aerts sickjwąa ikt że loywowilas jtwó nr i ywśgrała naęgr,od po yzcm jazaaąrpsz na zteanceęprj ztusręp do tnaaipąsrz
lal
nodncieeiz wdinzo po barndeoui iaczs i zzaar ęis a.izrąjoPzałclco ipownna dwćzsairp net nro.b ot jtes n.aęikne
nąoiwzD op kalik rayz ze.iniend lZyewk po drboiuena zi.sca lobA ecut"mrn uas.e"krl eiN ewmi, gezoc c,ąhc bo ńoałzcykzma oę.owzrm
argmyWłe łepnbyatz zrocaukdz i iżśmlćwoo laaosonwi ctwyodhkdao grn.dóa
Naakyejc
ondwzi kikla yraz oc zoigęnd i nkit op eurjigd sinoetr nie iapaowddo
łguchy neelfot op beornuad idwłzo x20 oc 5 min ioupdk eni oea.alkmbwłoz A ójm enrum epiewn aylP ęptuindosoł
wznDoi i nie iwoadpoad co parę itnmu
aścJy aąacceginz z rotąef p"o oinuwyoswla" oejtwog eu.umnr aćucrzdO i awkćobol
oT zonwid onzpirpye mruaaaW.tebotyi iwlee óunmewr zanra, otk rwpziesy oezdeibr net am zśojn"ećm"pry tanosadi ęsi na aikjś ooaz.Tkp ęeknani oiponwn ćyb eaarn.k
winozD zerpz scza około 2 yłónwags i mas op ymt scaize ęis ząc.rzaoł oP edinuobra i epiwiedoznu l""Haol op .ko 3 hdunaseck scałhćy cciyh kzrsat zaieoąrznłc op zmyc op szdeuekin enzpłeicoą jzseota aznwe.er zcórP uzsrtak ine cćhsyła nci nagdżeo sz.uum maatrsoP isę agarnć sanpęent ecłąz.eonpi
Dzwoni, po odebraniu cisza i rozłącza się po 2 sek.
woDązni do jjemo yamm griud ńdeiz z ur,ęzd po alkik y,zar sktywzso cułghe l.yftoene
wziDno o 2.002
byłCma ndoziw i owdzni ęmnycza ęis jłepo djeen oąndcwzi innebezteipor klkia azyr enne.izdi ewDinz bo eż eczozał eis ot zraaz op jsitrecaerj nlofuete w aergnO !
efeTlon inzwdo co 51 itnmu, wnróoza od meni akj i do jyocmahzn i i.yozrdn
zadzwonił, odebrałem - cisza - obawiam się że to jakiś podejżany numer
lśwyoiyoaWmls paan unmer i zyzpaarasm od aodbinrea ,yarondg wądnizo izonceined po wad sgayyłn
cOiąbjue eż cśaiwryglei yagąnrw ondagęr nie ewim .ks.dą. jkciwaąs oóbird w kaśmji ceimusj na óiouwnmą nęzdogi a topem jwcąsika rsezadżp ąz.rńuz.de. ązc.i.a.gaNec

Dodaj komentarz do numeru 61 649 28 95

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat