Numer 61 649 28 95

warianty zapisu 61 649 28 95 · 616492895 · 61-649-28-95 · 61 6 492 895 · 61-6-492-895 · (0 61) 649 28 95 · (0-61) 649-28-95 · (61) 649 28 95

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (5809)

hułycG oelnfet co knslaiiaekc tmuni
jcsya egainzccaa
sakcWjia kit z wgyraymn rezou.adzkc iaNcagczae
Czarna lista - bez zastanowienia.
yaCł edweenk do eimn ,wndaiyzwa a kja eiombadr to etjs hogu.łc
Opier... I dadzą spokój
śziosuc i ąnaeacgzci
Psychole, dzwonią i nikt nie odzywa się.O co chodzi takim ludziom? Chyba o nic dobrego.
iDzś ionwłzd wo.j( asls)kie 2 ay.zr iNe zdawmlyz eabdcro - lcaotempyz jttau inof i lzmkbwooaael uemnr
aeTzr żdyka iums artozeaćewjsr oenelft ob, cniazej abrk ącw,ępzcieaionł eślij szłoęzg na CIPOJEL ot uązms diwćezei tko z etog uumrne zaos.tryIk zerbat ędebzi szobrcuwaPzićry. ien dzwoń ęcijew do ienm ob psuołjeża.z
Dzwoni co pół gadziny po 2 sygnały - dziś już dzwonił 5 razy! Raz mi się udało odebrać - niestety cisza, nie odezwał się. Uwaga - chyba jakiś wnuczek bada teren!
zoiwDn co kaecakinśil ni.umt Jka wda rzya roełm-daab łuaghc zis.ca iNkt nie oeżm z ymt nic ćrzoi?b ceePzirż ein sjetem miondsbnoyoo ipdzap!kery
aki.ęneN
głuchy telefon, nekający
!nę!eiaN!k
zniodw ainpnjzrjyem 5 yzra eienznid
hyugłc ofeltne
Całe śiczcęsze ratfłi na ąmjo ęzrmoow i tjz.aeę od azur amłolokwazeb i chnei mta sbeoi aczs ramu.ejn..
A okt ma ęis yozć?daw czżeireP to torbo tróyk olkyt sapdawrz po olkei yzc rn tsej wnyytka a mpteo euazjkzper go morifm kertó arąwzdop .ettilaenkegmr
iuOśscz
nPai izodn,w bo oćonp gałymwra kręeamk ąowenirtnet - kwieaec co mma az to rb..oi.ćz
aN dzakmy koukr za,wiaadmywnm oćdś.
hulgyc ntloeef
Dzoiwn od gnaitody edeicoinzn, doorepi adaolkb uerunm ogpałom
nwoidz alkik zray dneiizen
wydzwania po kilka razy w ciągu dnia
wDoniz ionideecnz do kkilu ,nid op ndiubiaer ktin esi ine dowazy - nakacejy !!!
nagminnie dzwoni nawet po 8 razy dziennie co z tym można zrobić.
ah,ol hlo,a lha,o awukr tok ot yłb !!!
Kobita twierdzi, że jest Centrum Relaksu i że wylosowano mój numer i dostaję odkurzacz z wieloma końcówkami. I mówi, że mogę sie udac na spotkanie i odebrać go tam i tam. I to wszytsko na jednym wydechu. Dziękuję za taki relaks z odkurzaczem :))
Nie odbierają połaczeń-głucho,potrafią dzwonić kilka razy dziennie
wozndi i knti ięs ine adowyz
agamWłry zcod!ar!ukz! A ójm izzycśęlws rn łyrgwweoena frmiie elcan amtesr "tsmyes tukymro.wo"pe tsytNeei joeg nywza typkaas inap ądaonciwz żuj ine płifortaa .oapdć Po chzetr iatcpanhy an tmeta zionemactjge etuysms ainp isę cłązryzłao ejoj D: miawaOb i,sę że oreagn peadsrzł bęza shcwoi weil.ónkt
ziwoDn co oc 15 uimtn
Tryka co o..d.zęing to tbo z sannWou z Koier jonecnPł
oDanizw op 4 ryza w iagcu 04 imn. lombaZlaowke
gluchy tel
hyGłuc nltoefe
sayjc ccianagzea
iDzś maamił uyocnhcozdr 6 zceońpłą z oteg ueumnr , ine irea!b!!dćo
U mine ot ,soam co cwhlie o,izwdn bze wpz.reyr
dawWenaniizy po ailkk razy dnni,eiez do gtoe ctęzos nkit isę ein .owyzad
hkmasiC itemekan.glret
uGcyłh etl
aJ z eilko ewgłmayr aśkji zczkadour P: . oD iraeonadb w Sh.ahactcarciow
ącykanęj rmuen, nzdawaiyw do aanr do enim i do jeomj ,ymma ksdą aąmj zsean nrueym o to jste nteipy,a
znDłiow 3 .rzay sZzawe at maas asytuajc - obdimre,a iczas w tnoeeflie i ęis zoąłazcr az 2 .yusdekn klmabZłoaaow
To jest jakaś plaga z tymi telefonami czy nikt tego gówna nie może ukrócić.
wozinąD i .... łwgary Pna iomkpnue aahhahhah aaząecginc
oyefTlen oc 0210- nim do .płdniua.o
Dzwonił do mnie w piątek na numer stacjonarny i komórkowy, oba numery w Orange. Tu mam pytanie do innych nękanych z usług jakiego operatora korzystają ?
oinzwd co lc.ihw drazzuckO włymarge - .t.k.a na .oewnp Won z tm memu!enr
"uenrtmC uks"alRe - raemgwł rozu.dkacz To ęsi j!!rsauzkleę FTRLO :D
ionDwz lkkai yzar zinindee i szica.
argmyWłe łepnbyatz zrocaukdz i iżśmlćwoo laaosonwi ctwyodhkdao grn.dóa
łguchy neelfot op beornuad idwłzo x20 oc 5 min ioupdk eni oea.alkmbwłoz A ójm enrum epiewn aylP ęptuindosoł
wznDoi i nie iwoadpoad co parę itnmu
aścJy aąacceginz z rotąef p"o oinuwyoswla" oejtwog eu.umnr aćucrzdO i awkćobol
oT zonwid onzpirpye mruaaaW.tebotyi iwlee óunmewr zanra, otk rwpziesy oezdeibr net am zśojn"ećm"pry tanosadi ęsi na aikjś ooaz.Tkp ęeknani oiponwn ćyb eaarn.k
Dzwoni, po odebraniu cisza i rozłącza się po 2 sek.
woDązni do jjemo yamm griud ńdeiz z ur,ęzd po alkik y,zar sktywzso cułghe l.yftoene
wziDno o 2.002
byłCma ndoziw i owdzni ęmnycza ęis jłepo djeen oąndcwzi innebezteipor klkia azyr enne.izdi ewDinz bo eż eczozał eis ot zraaz op jsitrecaerj nlofuete w aergnO !
efeTlon inzwdo co 51 itnmu, wnróoza od meni akj i do jyocmahzn i i.yozrdn
zadzwonił, odebrałem - cisza - obawiam się że to jakiś podejżany numer
lśwyoiyoaWmls paan unmer i zyzpaarasm od aodbinrea ,yarondg wądnizo izonceined po wad sgayyłn
cOiąbjue eż cśaiwryglei yagąnrw ondagęr nie ewim .ks.dą. jkciwaąs oóbird w kaśmji ceimusj na óiouwnmą nęzdogi a topem jwcąsika rsezadżp ąz.rńuz.de. ązc.i.a.gaNec
co kjiśa ascz zinodw i tikn się nie wadoyz
rzakuw
op atncahorzemk ine łbroaamde i do zuar mazloaokłbaw ):
Dwnozi oc 01 timnu i po 5 cdnaeshku po ndbuoerai sęi zc.aorłzą earOpotr ein ptrofia nic opcmó ob na lfeeeotni tnjmrnayosac ine da ęsi waoaćblkzo odgenej u.nerum wbZaaa naboodp oc aklki ieęimscy .utm.e.
gułcyh erlyoęnntatef,nt
nzowdi co hwlaci - uycgłh oeetnfl
zdniwo co 20 mni op riaun,deob iknt sie ine woyadz
ycłuhg lotnefe
znwoid ttuaamo oc hleicw i twaen ęis nie owydjzaa dyadzi jende
co az jryezra,f w gąciu 2 h winizodl ujż 5 zary i waent nie żądzyamł rćbdae,o ien wzdmarp!aoi
accąiegNaz
pain e,uniofrmj o śiajmk snoia,oluw ogezraidn t,di eywciośczi aikejś ngaciienaa na kzyupa
acnąkyej
caśjy pzńcbereeiar
ondiłwz
inDzwo oc aśjki csaz, eni da się wozioćndd
4x21 zedinien
Dzwoni kłamie i się rozłącza
Gchyul et.l necWsezij z óroegwmkoko
W teikpa nzomlzwgyesyri z feeunlot cajeanstongro, an yokrt adtzsocyhc yiazwdni,lwa eicw ezzcila dcizown an k.oermok Ckeiew,a kwei.ec..a
ękcNeza
ygskyłan uzpczas z dwa i tely
noądziw iaklk ryza w uiągc niozdgy a kaj dereozib ęsi etl to .i..sa.cz
hGyłuc f,oeentl zdinow po lakik aryz
łGhuyc tonlefe
ieN iabermd.o lkśKeanaici zącepńoł w ókmikrt cszie,a an oefetnl ysacntjnroa i rówmkyoo.k yupT d"zriobe a cpiszłaaz m,ke"ątaj bo etjs wneiep eoerkpnzyrwia na iynn jakr .pti
wozniD daizp z jkieoaśg utrmcen skurela i azpraasz an coś do Gnaei,zn ekamsimz ołook -050230 mk do gtoe t.msaai Jak ejj ceumtałz, że tesj ę(ooBwtżśei łi)aoC i etjs olnwy ze,diń jaled oarznanżei saaaprzz i ióm,w że oc z gtoe orsok aon pr.jcuea
Głuchy telefon, rozłączający się po 5 sekundach.
GHCYUŁ OFETLEN + TIKANROLWEO PARÓB COŁENPZAIA
ta.aainfP Ghłyuc tfeeonl iklak ńopzłec.ą amaaaZtnsiw ięs ycz Oanreg zlebeenicz nie erdspazł ojgeom eumurn zawr z bzaą daych,n ob umnure tzypcenikar ien auwżmy do złeńpa.co enPewi cwróekt wwpeyomi u.wmęo
dnBaa óne!ktryw ąWkacsij ilomzud de,izewaib kdtoadwoo dwyąjazuł .aend
eaJkiś uzorzdekca od rdbioou
ścJay zcncigąeaa z orąfet "op ooiswaynwlu" oojegwt m.uurne dćauczOr i ookwbćla

Dodaj komentarz do numeru 61 649 28 95

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat