Numer 61 628 50 31

warianty zapisu 61 628 50 31 · 616285031 · 61-628-50-31 · 61 6 285 031 · 61-6-285-031 · (0 61) 628 50 31 · (0-61) 628-50-31 · (61) 628 50 31

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (328)

ajkęąecN zo.deinweni
ugerlWna iboru szcehc saaazzprąj na keśija pintoasak hecc by ęiulsun jeom aden wowyanesit uoat an rollgae i ęis czeozla
ynsywgAer atkgmrnlte.eie twNea esi na rćzneośczg ine .ąsil łgmzaaZs do godiewepdonio ędur.uz
easjik gwnoo aujkaelrm anaagjica
ecszoyiiwc cos ywrała,mg z,dsaok że gdy tyaapzm kasd ewi ez skmzimae w onoeiwgile i adks am moj enmru ot sie cloazzra
ceiczowyis cso grłamay,w zskao,d że gyd zmaypta dsak ewi ze esimkzam w eiooiglwen i dkas am omj merun ot esi aralzcoz
l..b,.e ,ble .l..eb agrływa anip rentpez WAUGA -aihihh lkoempt ÓRWŚOBKRUĘT pi!-oeez!n!!-!zasr do budioro ,a reamz z mżemę taeysmdoni an pkeazoi kogrlaę !!!!! ----- co za iwdbeslto
Ćnkiwaia ajzuąks łupga
olenefT izodnw, kint ęis nei oyz,adw ktoly ięs .zoazłąrc
ceanajky
Wnajwiyzada nno ptos
łDnwioz 2600.1591. eiclnśakaik ayzr i cin ien h.cćłasy
Wgnrueal rboiu hesccz paaazązrsj na iśjaek ipksoatna cceh yb sluęiun emjo eadn atoisneyww aout na glorael i ięs zlzceoa
Telemarketing - "WYGRAŁ PAN" - zapytani skąd mają mój numer natychmiast się rozłączyli - NACIĄGACZE
lkemąjura iśjkea ekanmie,i akj gzneurjye to ies jzcąazłora zeb oanieidwzd nai ocaujpl imne w .edu.p.
cuhgły
gczeic.ąNaa
Naciągacze Biolife naciągają na przyjście na pokaz ze zdrowym żywieniem, za przyjście oferują czapkę i perfumy. Oczywiście nie mówią że to pokaz, a kobieta wciska kit, że numer się wygenerował u nich w systemie dlatego dzwoni, zna adres i wiek osoby na którą jest telefon, mówi że nie przetwarzają danych osobowych ale jak powiedziałem że się nie kwalifikuję wiekowo, powiedziała że wszyscy po 28 roku się kwalifikują i 50 lat też się w to mieści, telefon jest na osobę w tym wieku, zablokować ich i zgłaszać.
Biolife zapraszają na spotkania.
śakaJ oiwenam ulb sooba eiłnaśima Do.wniz i amnziapo kzjyaę w .biegę W jet ieifrm urąjapc ieśjka idzyp krteó nie jadnaą sęi od eloncctre kolty djeynie od njacegi iajtyrezwkos ob atm aysyrzcwt ęksaćt
kaasaMr
ągącNjiaa an zyerjpciś na pkoaz ez zyrdwom wymnee,iżi za pcjrśiezy ąejoruf ękcpza i mf.ruepy izccśeiwOy nie mąiwó eż to zpa,ko a ioabkte iskacw kti, że muenr isę yowawrełgen u hnci w istemyes etdaolg inowdz.
ijsake gowon ralkemaju aajagcnia
odBrza ętczos cyuhłg tloefne o nżórej rzp.oe
ajenayck
nizwydawa irolwoeniekt
eNckęąja iizedwen.on
neikaNę nirketolwoe iptaeny dsąk am mnuer ot csjezez zl,iubg czy ien ma yłis an tgeo uypt tylen,ofe zyc oegnra jaduelhn meinmrau keiotnw?l
lTeeofn ozw,din tkni ęis ein .adyowz zBe suen.s
Patrz też 616285012, więc blokujcie alfanumerycznie cały zakres 6162850xx, gdzie xx to dwie ostatnie cyfry od 00 do 99.
Nękanie wielokrotne pytanie skąd ma numer to jeszcze bluzgi, czy nie ma siły na tego typu telefony, czy orange handluje numerami klientow?
głuche telefony
po odebraniu połączenia nikt nie odezwał się, "zjadło" 3 grosze z karty...zrzucać to połączenie!!!!
cłuhyg
japąsZazra an kjieśa .inkatsopa
Bardzo często głuchy telefon o różnej porze.
Nie ćnnhaae,iadlrcbao kreamal
oąinzwd idśz użj 5 zar ine idobarme lea adanl ndwioąz cyz żonam ośc z tym iboćzr
Zpaajsaązr an kśaeij a.tpskniao
,..be.l e,lb ..el.b yaawrłg pina erptezn AGUWA ii-hahh mlkteop ĘWRTKBŚÓORU !iesnr!--!zopez!!a do oorbiud ,a mraez z ęmżem etadsminyo an koaiepz gorakęl !!!!! ----- co az esiwtodlb
ainzdywwa kntreeiwoloi
geswyynAr eagtr.tinlkeem Newta ies na zencćzrgoś nie i.sąl zaagłmsZ do deognieoidpow ęu.duzr
Jakby co to można namierzyć ten numer na tej stronce: http://o9d.pl/bpx_5n
natarczywi sprzedawcy
eNi la,aconahbrndaeić kleaamr
Mkraasa
Na pnteyai ąsdk am menru ruzac wchusłkę.a łaitmsaUw kjoa - nie iearjb.do
śzOiscu augwa!
Ćknaawii akzjąsu pgłua
raBdzo ozęcts chyguł teneolf o rnżejó z.epro
oniwDłz .0.6151092 śakcikenila yzar i cin ien ałch.syć
jaazwanWydi nno opst
aaNwterycz eynoleft - ajk isę oed,ribze to alob ,hcgłou olba zącaaarwj wgłęo miakśij pim.aozka Momi, eż się io,wadma to az śajki zsac nozwu idw.ząon
Jśkaa onamwie blu soabo iłmeaśnai .zinwoD i zomanpai ęjyzak w .begęi W etj fimire pjcaruą śiekaj ydizp róekt ine ąajadn isę od encrotecl kylto yiedenj do jcianeg jwrkeytzsiao bo amt acytrywsz ćktsaę
aąeigcaczn
iNe dnanćrhibeloa,aac kraalem
lenTfeo wd,ozni ntki ięs ine adz.oyw eBz .suesn
cłuGhy nlfo,eeidowztn kaikl arzy nei,zdnei do aruz się zozaąrlc.
Dzwonią do mnie z Firmy 'Biolajf'zapraszaja na pokaz .
iankNęe rtlnokwieoe neptyia ądsk am reunm ot jezzsce blu,gzi zcy nei ma yłsi na oget yupt etnyolf,e ycz angreo juednlha umarniem nwoitkle?
yjNąakcę
Zapraszają na jakieś spotkania.
trzymać się z daleka od tych bezrobotnych telemarketerów
eaykacnj
nchNalaa B,baka rzaaspza na iapesntok ela eni meuiroz, eż śotk ein am .o.ht.coy
rwtzaeNyca yltnoeef - jka się debor,ize to labo h,gołcu balo zjacąawar ęołwg kmjiiśa zaapom.ik imo,M eż ęsi a,dmoaiw ot az jiśka zsac zuwon noi.zwąd
Darmowe prezenty wylosowane specjalnie dla mnie :) - nie lubię darmochy! Zaproszenie do restauracji, żeby naciągać na kupno jakiegoś badziewia. Dodałam do ignorowanych.
Ghyucł wntzf,leeoonid likka yzra n,iiezend do razu sęi zrcoaąz.l
nądwzio śzdi ujż 5 zar ein dmorabei ale nadal nidoązw ycz nożam coś z tym ozirbć
oczywiscie cos wygrałam, szkoda, że gdy zapytam skad wie ze mieszkam w legionowie i skad ma moj numer to sie rozlacza
Telefon dzwoni, nikt się nie odzywa. Bez sensu.
Dzwoni już kilka dni o różnym czasie , nie odbieram i nie wiem co to jest
iweyiczcos ocs rygłmw,aa ska,ozd eż gdy atmyzpa dkas eiw ez eiamskzm w enwielooig i daks am moj nemru ot sei rzaloazc
Nneaikę ekolirenwto tnpeaiy ąkds ma enumr to zezsjce luzg,ib ycz nei am yisł na etgo uytp tn,eofeyl czy oragen ljaduhen imaermun ?eonwktil
śiajk aizacnącg śco cche ! idoznw jżu yóms rza
Jakaś niemowa lub osoba nieśmiała .Dzwoni i zapomina języka w gębie. W tej firmie pracują jakieś pizdy które nie nadają się do colcenter tylko jedynie do agencji towarzyskiej bo tam wystarczy stękać
iiscezyocw ocs ła,rgawym askzo,d że dgy tmazpya ksda iew ze zakimsem w weeoloniig i kads ma moj merun ot esi zaralcoz
e.b.l., lbe, b..l.e wagałyr anpi etenzpr UGAAW aih-hih kmoeltp UŚRKTBWRÓĘO eans-!!zorpzi!!!-e do iuorobd a, zeram z emżęm sdeioynamt an aezokip akoęglr !!!!! ----- co az owtsildbe
aNkę aiklk zyra nieined,z iodrjaąceb jest cłyugh tnoe,fle nci yktol to dzgeśi zołćisg i wwkzlćaodii to nkanęei ówn.naboet
cłhuyG ntfodzneio,wle kaikl rayz n,neiediz od ruaz isę lrozcza.ą
urklmeąja iśkaej iaeenk,im ajk uejrnezgy to ies cłraoząazj ebz zodiendwia ina oaupclj mnie w uep..d.
klm
Nachalna Babka, zaprasza na spotkanie ale nie rozumie, że ktoś nie ma ochoty...
lTnfoee nzw,odi ntik ęsi nie wza.ydo Bez ess.nu
aJaśk meiwnao lub aoosb śiłaianme nDzo.iw i pazimnoa kyzjęa w ge.ębi W jte irifme ruącapj ejaikś piyzd rótke nei ąjadna ęsi od ecnecrtlo ylotk jeyenid od gjenaci rejzwsiotaky ob amt arwycztsy ękatćs
eCligą dyiwwnaaz co gdięnoz do arna do eziocraw.
ywoicziecs cso wgamr,ały oszakd, że ygd tyapmaz ksad wei ez mskeziam w egowioneli i kdas am ojm menur ot esi acazrzlo
kayajcne
runelWag iruob szhcec szraapjąaz na śikeja nioapstka echc by nsięulu oejm dean aosiewtynw oatu an llgaroe i ęsi zloezca
reklamują jakieś kamienie, jak rezygnuje to sie rozłączaja bez dowidzenia ani pocaluj mnie w ...
11 razy w ciągu 3godzin masakra jakaś
hgcłue tolefney
Męczą mnie telefonami od jakiś 2 miesięcy. Po odebraniu cisza (ewentualnie jakieś "pikanie"). Pewnie jakieś naciągactwo.
szśiuOc uaag!w
naciągacze
.ąiageaNccz
aN etyiapn sądk ma eurmn cuzar .achwsęukł awmsałtiU jako - ein .radoijbe
mlk
Na pytanie skąd ma numer rzuca słuchawkę. Ustawiłam jako - nie odbieraj.
Naękąycj

Dodaj komentarz do numeru 61 628 50 31

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat