Numer 61 628 50 31

warianty zapisu 61 628 50 31 · 616285031 · 61-628-50-31 · 61 6 285 031 · 61-6-285-031 · (0 61) 628 50 31 · (0-61) 628-50-31 · (61) 628 50 31

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (141)

Nyarzewcat loneeytf - ajk ęis ebrozd,ie to lboa c,ghuoł lboa arawjącaz łgowę maśkiji koaai.pmz ,Mmoi eż isę am,iwaod to az kjiaś azsc nzuwo inzdową.
Natarczywe telefony - jak się odbierze, to albo głucho, albo zawracają głowę jakimiś pokazami. Mimo, że się odmawia, to za jakiś czas znowu dzwonią.
caawrtyzeN efolyten - jak ęis dorebize, ot laob ucłog,h lboa aąazacjwr łęgwo jkiaiśm .pimzkaoa m,Moi że sęi oiaa,mwd ot za kaśij szac uwnzo ziną.owd
+4812290442
mamy jubileusz firmy, jak przyjdziesx dostaniesz zestaw do paznokci albo lutownice. do zablokowania wrrrr
nie odbierać , proponują jakieś gówno
dzwonił i się nie odzywał idiota
ajenayck
kayajcne
nekajacy
nizwydawa irolwoeniekt
wydzwania wielokrotnie
aaywdznwi iwieteloknor
masakra nie odbierać
11 razy w ciągu 3godzin masakra jakaś
leigCą idzynawaw oc gzęidno do arna od wiz.caero
Ciągle wydzwania co godzinę od rana do wieczora.
gląeCi iydazwawn co dnęzogi do anar do wc.raeizo
zawracają gitarę!
ąęyNckaj
jęyNąkac
oniwDłz .0.6151092 śakcikenila yzar i cin ien ałch.syć
Dzwonił 19.05.2016 kilkanaście razy i nic nie słychać.
złoDiwn 092061.15. akilekaśinc yzar i cin nei łhca.sćy
neikaNę nirketolwoe iptaeny dsąk am mnuer ot csjezez zl,iubg czy ien ma yłis an tgeo uypt tylen,ofe zyc oegnra jaduelhn meinmrau keiotnw?l
Nękanie wielokrotne pytanie skąd ma numer to jeszcze bluzgi, czy nie ma siły na tego typu telefony, czy orange handluje numerami klientow?
trzymać się z daleka od tych bezrobotnych telemarketerów
aikNęen onltoewriek pneiyat ąkds ma rmenu to cjszeze g,zilbu zyc nie ma łiys na eogt tpyu etoelnyf, zyc noaerg jladnehu ramniemu ?owenlkit
aN etyiapn sądk ma eurmn cuzar .achwsęukł awmsałtiU jako - ein .radoijbe
Na pytanie skąd ma numer rzuca słuchawkę. Ustawiłam jako - nie odbieraj.
Na yetinap kąsd ma remun uzcar .łauwskęch awmsiUłat koja - ine odrbiae.j
ozDnąiw z rąonaicm,jf że oazłtesś yywptawoyn od ryngaod, an niytaep sdąk ąjam emnru aciaPń auczr swąkł:c)hau
nDoiząw z finąaojcm,r że tezosśał wpoyyanywt od darnyg,o na eptyian ąskd amąj uemnr caiańP czuar uą:słcha)kw
Dzwonią z informacją, że zostałeś wytypowany do nagrody, na pytanie skąd mają numer Pańcia rzuca słuchawką:)
ecszoyiiwc cos ywrała,mg z,dsaok że gdy tyaapzm kasd ewi ez skmzimae w onoeiwgile i adks am moj enmru ot sie cloazzra
oczywiscie cos wygrałam, szkoda, że gdy zapytam skad wie ze mieszkam w legionowie i skad ma moj numer to sie rozlacza
reklamują jakieś kamienie, jak rezygnuje to sie rozłączaja bez dowidzenia ani pocaluj mnie w ...
ekląrajmu eaśkji ,eiianmek kaj uyerjegnz to sei ozaącjarłz zbe iinoeazwdd ain pcajulo mein w ..pe.ud
leąjkamur eśijka ikmaie,en jka nrezjgyeu to ise jorzaałczą bez denzoiwiad ina oajpluc imne w du.e..p
ycswiiezco osc ywgmłara, ad,kzos eż gdy pzatmya ksad ewi ez zkeamims w oiigleeonw i askd ma omj emnru ot sei ozlacrza
Dzwonia z Poznania do Rzeszowa aby zaprosic na spotkanie. No brawo, brawo...
l...b,e ,leb e..bl. aagłrwy naip ztrnpee AGAUW ahh-hii oltpkme BURRĘOKŚÓTW eir!!ao-!sn!z-e!zp od ouoidbr ,a amzer z memżę idmtsayone an pazeiko kgęarlo !!!!! ----- oc az osteilwbd
...ble, ble, ble... wygrała pani prezent UWAGA -hihahi komplet ŚRUBOKRĘTÓW !!!!!--zaproszenie do odbioru ,a razem z mężem dostaniemy na pokazie golarkę !!!!! ----- co za debilstwo
l.b,..e ,bel l..e.b aarwłgy aipn ntpeerz AWUGA hhiiha- emtplok KUTRBOÓWRĘŚ -n!!zp!ozi!a-!seer do obiurod a, meraz z żmmęe otaiednmys na ezpikao lakoęrg !!!!! ----- oc az iebwstold
ułcygh
głuchy
łuyhgc
zanaWyjiawd non tpos
ayjzWaiawnd non tpso
Wydzwaniaja non stop
skraMaa
Makasar
Masakra
śakaJ oiwenam ulb sooba eiłnaśima Do.wniz i amnziapo kzjyaę w .biegę W jet ieifrm urąjapc ieśjka idzyp krteó nie jadnaą sęi od eloncctre kolty djeynie od njacegi iajtyrezwkos ob atm aysyrzcwt ęksaćt
Jakaś niemowa lub osoba nieśmiała .Dzwoni i zapomina języka w gębie. W tej firmie pracują jakieś pizdy które nie nadają się do colcenter tylko jedynie do agencji towarzyskiej bo tam wystarczy stękać
Jśkaa nomawei blu bsaoo śłaianime .zniowD i zaaonmpi jaykęz w .ęigeb W tje iimerf apjcurą iejkśa dyipz tekró ien ajnąda ęis do neercoltc kyotl ejneydi od gcaienj ijtoazsykrwe ob amt racswtzyy tćkaęs
Wgnrueal rboiu hesccz paaazązrsj na iśjaek ipksoatna cceh yb sluęiun emjo eadn atoisneyww aout na glorael i ięs zlzceoa
gWnulaer obiur chczes asąrazzjpa na akeśij patkaonsi chec by slęniuu ejmo aedn swntiyoawe oaut an orellga i sęi ozlzace
Wulgarne biuro chcesz zapraszają na jakieś spotkania chce by usunęli moje dane wystawione auto na allegro i się zaczelo
Biolife zapraszają na spotkania.
jśiak gccaanząi cśo ehcc ! ndwioz ujż ymsó zar
jakiś naciągacz coś chce ! dzwoni już ósmy raz
jikaś cząnaagic śco cech ! dwzoin jżu sómy arz
Nie odbieram-dzwonia wczesnie rano!
głuche telefony
łecguh eetoyfln
łchgeu lonyefet
aąeigcaczn
naciągacze
aeiagzcącn
Patrz też 616285012, więc blokujcie alfanumerycznie cały zakres 6162850xx, gdzie xx to dwie ostatnie cyfry od 00 do 99.
Naciągacze z firmy Biolife
ijsake gowon ralkemaju aajagcnia
sieakj wgoon mleajkaur jacnigaaa
jakies reklamuja naciagaja
oąinzwd idśz użj 5 zar ine idobarme lea adanl ndwioąz cyz żonam ośc z tym iboćzr
nziwoąd idśz żuj 5 azr nei odireabm eal ladan ądznowi cyz żamno śoc z ytm zbirćo
Terror telefoniczny. Nie odbierać.
dzwonią codziennie z tego numeru i 612255350 pomimo że nie odbieram już mam tego dość
ząwniod ndceiniezo z tgeo remuun i 051532526 ioommp że ien mbeaidro użj amm toge odćś
wizdnąo doniciznee z goet rnmueu i 052126355 iopmmo eż nie iroaedbm już amm oteg dśoć
dzwonią dziś już 5 raz nie odbieram ale nadal dzwonią czy można coś z tym zrobić
Ukryta rozmowa: dzwoni i nie odzywa sie a jak ja dzwonię do niego to nie odbiera
Głuchy telefon,dzwoni kilka razy dziennie, od razu się rozlącza.
Ghcłyu wztilnoefo,dne lakik yrza n,iznedie od ruza się ązza.rolc
ycGułh dliofo,tnnwzee ailkk arzy z,ineiden do rzua ęsi zzaoąlr.c
Bardzo często głuchy telefon o różnej porze.
Brzado cęostz yhłguc tonlfee o jżreón ez.opr
dBzaro oęsctz hygcłu enfeolt o óeżnrj pzeo.r
cNjkąęea ewineodzi.n
Nękające dzwonienie.
cNąeaęjk n.oiezwiden
mlk
mkl
kml
Telemarketing - "WYGRAŁ PAN" - zapytani skąd mają mój numer natychmiast się rozłączyli - NACIĄGACZE
Najpierw w jednym tygodniu jest seria telefonow do poludnis a w nastepnym po poludniu o tak na zmiane gnoje dzwonia.
Naciągacze z firmy Biolife zapraszają na pokaz zdrowego żywienia. Oferują "darmowe" prezenty. Szukają starszych ludzi, których można łatwo namówić na podpisanie "lukratywnej" umowy.
gczeic.ąNaa
Naciągacze Biolife naciągają na przyjście na pokaz ze zdrowym żywieniem, za przyjście oferują czapkę i perfumy. Oczywiście nie mówią że to pokaz, a kobieta wciska kit, że numer się wygenerował u nich w systemie dlatego dzwoni, zna adres i wiek osoby na którą jest telefon, mówi że nie przetwarzają danych osobowych ale jak powiedziałem że się nie kwalifikuję wiekowo, powiedziała że wszyscy po 28 roku się kwalifikują i 50 lat też się w to mieści, telefon jest na osobę w tym wieku, zablokować ich i zgłaszać.
Jakby co to można namierzyć ten numer na tej stronce: http://o9d.pl/bpx_5n
Naciągacze.
iNcaąajgą na ijśpyeczr na zpaok ez mzryowd iewżm,ynei za eyrśpzcij ureoąfj azękcp i meu.ryfp cśezOyiwic ine iąwóm że ot kz,apo a aibetok wcaisk tk,i eż rnemu się eywagnrweło u cnih w tyisemes eltdaog oz.wndi
ąaccNiaz.eg
Naciągają na przyjście na pokaz ze zdrowym żywieniem, za przyjście oferują czapkę i perfumy. Oczywiście nie mówią że to pokaz, a kobieta wciska kit, że numer się wygenerował u nich w systemie dlatego dzwoni.
gąaająiNc na cśjezriyp na pozak ze dmzrwoy mwiży,neie za yrezicpśj ąrfjoue ękpazc i mpuryfe. śzcwcOeiyi ein ąwmió eż ot z,kopa a tbkaieo ckiasw tki, eż mnrue ęis neweargwoył u cinh w mtisyees gdaotel .dnowzi
Dzwoni już kilka dni o różnym czasie , nie odbieram i nie wiem co to jest
ynsywgAer atkgmrnlte.eie twNea esi na rćzneośczg ine .ąsil łgmzaaZs do godiewepdonio ędur.uz
Asnrygewy mgtrt.eleeakni eNtaw ies an cerzśgnozć ien iąls. Zmzłaasg do dniweoepgidoo dru.zuę
Agresywny telemarketing. Nawet sie na grzeczność nie silą. Zgłaszam do odpowiedniego urzędu.
Dzwonią do mnie z Firmy 'Biolajf'zapraszaja na pokaz .
feTleon ,dwnoiz intk się ien y,oazwd ylkot ęis zazcoął.r
nTeloef ,dzonwi knit ęsi nie yzo,dwa loytk sęi cł.ąozzra
Telefon dzwoni, nikt się nie odzywa, tylko się rozłącza.
Naciągacze z BIOLIFE + SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Przykop 4, 64-320 Buk. Mój numer tel. "został wylosowany", "wcale nie przetwarzają moich danych osobowych" ale znają mój wiek i adres!
Telefon dzwoni, nikt się nie odzywa. Bez sensu.
lnefeoT z,nwido ntik isę nie .zwdaoy Bez usn.es
ofneeTl nwzido, intk isę ine a.zdyow zBe sunes.
Darmowe prezenty wylosowane specjalnie dla mnie :) - nie lubię darmochy! Zaproszenie do restauracji, żeby naciągać na kupno jakiegoś badziewia. Dodałam do ignorowanych.
szśiuOc uaag!w
zśiscOu aaw!gu
Oszuści uwaga!
Męczą mnie telefonami od jakiś 2 miesięcy. Po odebraniu cisza (ewentualnie jakieś "pikanie"). Pewnie jakieś naciągactwo.
eNi la,aconahbrndaeić kleaamr
iNe dnanćrhibeloa,aac kraalem
Nie odbierać,nachalna reklama
po odebraniu połączenia nikt nie odezwał się, "zjadło" 3 grosze z karty...zrzucać to połączenie!!!!
natarczywi sprzedawcy
Ćknaawii akzjąsu pgłua
Ćwakinai kusąajz płagu
Ćwaniaki szukają głupa
aNkę aiklk zyra nieined,z iodrjaąceb jest cłyugh tnoe,fle nci yktol to dzgeśi zołćisg i wwkzlćaodii to nkanęei ówn.naboet
Nachalna Babka, zaprasza na spotkanie ale nie rozumie, że ktoś nie ma ochoty...
aaalhcNn bBaka, sapazzar na oateipksn ale ein eizruom, eż otkś ein am ot.oc..yh
hlnNacaa B,aabk raasapzz an tksepaoni lae nei muzoire, eż śotk ien am ohoy..t.c
aNkę likak yzar i,dennzei iedbrcjąao jset łguych ftele,no nci ktloy to zśdige gisołzć i wwzkilidćoa ot ankęien wet.aónonb
Nęka kilka razy dziennie, odbierając jest głuchy telefon, nic tylko to gdzieś zgłosić i zlikwidować to nękanie abonentów.
Znowu jakiś telemarketing.
japąsZazra an kjieśa .inkatsopa
Zapraszają na jakieś spotkania.
jzZąaaraps an keśija ak.nitaspo

Dodaj komentarz do numeru 61 628 50 31

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat