Numer 61 610 78 26

warianty zapisu 61 610 78 26 · 616107826 · 61-610-78-26 · 61 6 107 826 · 61-6-107-826 · (0 61) 610 78 26 · (0-61) 610-78-26 · (61) 610 78 26

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (1073)

tob - notal an azyswc
Telemarketerka nie słucha rozmówcy. 
 Jakieś niby darmowe pobyty w hotelach. 
 
 Zero rozmowy (monolog) od razu blokować.
SPAM reklamy sciemniacze
,Spam ikjycwacąs kjiaś zjass
ckWąajsi kieajś ,wsaycz awzćąi je z wyzomdrą ermoagrpm aywzcs puls
kąjęNa naeeltfmio i jóąurbp iaćącgna i zdćuwłya dane ewsoob.o
uerOjef hovurec ntuyrycsyzt na obypt w elohut
mkTleareter,e operjmu .theeol oP oedwmoi zwuno zwaad.wnyi
otadiI wnoidz op likak arzy zieednni i agad o neapcalh eecłycsm,nózwiohn um eż iamzeksm w wmsyierlpz,ukbo arzem wómi ok zmaazprsrep od izadnewi,a w nnaęhtscyp zharac ówim, że łemka eż mzmeskia w jla,kiubko .dlieb umNer tle reatzb aćddo do ejkjiśa tiysl yw,eżspajmoeb mi idiooswmac rhzpodyizlyc .
ieN ićdeorba
niozw,d op aunoibedr zcrzoąa ię.s
Nagrany automat proponuje voucher do hotelu
Uwaga osoba podszywa sie pod rzadowy program, wciskajac wczasy!
enaiP cielahM aiBiwskńr iakj pamerw nizwdsoz od inem a op oihmc drtnuchy cntahyapi irzobs w opry i czązzłsoar ę?is Padimrozwa uCrnreltoEClea
Promocje. Bezczelnie wypytuja o dane.
psma
ąeNaęcjk nfteleyo nie ćiaedbor
eOfrta bootywpa w eclhahto
najpierw połączenie z 616107826 potem dzwoni 413367422
iroepdoPodabwn sotosuzw an bon ycwnayakj
tsuszO
tut,mAoa srałpzadw czy setjme ieąktbo z ic.koaeegwiMoz
Ooinżącbo mine itzkomas cyht atnkkówot.
Nięeakn miotftlanee
Spma
Wpłać kasę, podaj dane, itd. Powinni takich pod sąd
keiaNęn
Polska dla hoteli, probuje wymusić dane
Dar,tam ydeśik " łgwaary Pnia zzuo"adrck zdśi z jkżeda tyorns .aawtfotkoloi teoPm cącch cccąh cpimaon te ugiłep tnlyofe,e izcłewko ine erdbaoi na rawępd ahwnżyc óewoflten
266611807 masc otwheoly
ciWsak cvur,eho zyolkwnobaa mer.nu juzęDęik iisce P!lay
ewnoooaPpinr 3 ogwoedni uybotp w hotuel ale znrzapzcoenego dla oóbs do 40 od 86 kuro icyaż ęiwc jyawde im isę eż ot yśjac aieąncagcz bsoó shzst.crya
Wndawiazy z żnrcóyh wmrueón
Automat, sprawdzał czy jestem kobietą z Mazowieckiego.
Ciągle wydzwaniają i robią z ludzi zmieniając końcówkę - dwie ostatnie cyfry. Czy te spece od tego RODO mogą pogonić tych TELETERROSTÓW.? TELETERRORYŚCI - TAKIE MAM O NICH ZDANIE !!!!!
canalnhy mtoutaa x4 w tyigudno odnziw
yzuaąjWyłcd nd,ea op arnoebiud foueelnt esytśjem iżąonebic azkoitms .anąpoczełi
ycoheurV nztesyyutc.r Nei obdićrea.
kuoypn wcoaswez, itynaep o jowoweódtzw kse-umko,ooaskwiprj na iteapny dksą asapiod jmó nr tneeuflo, ziłąecnepo łooszat zwrrnpaee
jksąwcai ęltioakfootwl amją żte nniy unmer 287 645 462
ecNęjkaą fyeelnto eni ediaćobr
skaaarM, eż an kiahtc eni am paaraugrf !
jęącaykN mneur
ajsicWąk aieśkj yswac,z ąićwaz ej z yzrwąmdo rmpaogmer wzasyc plus
wnDząio beedli i ftoooetalkwi iskc.w.ają po 01 zyar ieneni.z.d ii.dioc
ąkcjęyan - iwondz co 15 inm
tdoaiI nzdwoi po akkil azry enziedin i aagd o hpealnac zcwłnyse,ecihmóno mu eż mimsazke w ouiepsyklmzbr,w zemra mówi ok pemsrarzzap od eiandaiw,z w atpnschnyę zhrcaa ówi,m że meałk eż maskiezm w bkik,ojaul belid. muerN elt zrteba oćdad od kjśjeia yislt ebmo,żawjpesy mi cdoiiswaom zhdiyoyrclzp .
ąkNcyjaę
ajNęąk emteafionl i pjóąrub acćnagąi i wduyłćaz aden wos.oebo
fOąeujr onb an wedoamr azcy.ws oT bcahy otamaut ob eni łuhsca ipdwiz.oode
DZIADOSTWO
Aamd l,eeiBkic laoto,ofiwtka knęyj,ąca idwonz ewant w tsooęb :/
oP iomm tinuyap ąksd Pnia ma jmó em,rnu od aurz ięs aozrłcyłzą
RWYOC 8JENAE PMASUJA ZELOINEAPC
aęNk klaik rzya w ntgudyio
Nnleahac et.l
Dzwonią i oferują smalec. Odmówiłem bo niezdrowy.
erinpoonwaoP 3 odignoew tyupob w otelhu lea zceonangrozepz lad bosó od 04 od 86 rkou yżcai więc jadwye im ęsi eż to ajycś gnczeiaaąc óbos tszcrshy.a
ązoiwnD lrcjąeakmu aśjąk eajck hetilo. Nie ćo!iaebrd
Dzwonią w piątek 3 razy aż do późnego wieczoru, w sobotę również z rana. Nie wiem co to, zablokowałem na wszelki wypadek. Ale metody mają zdecydowanie nękające.
iwznod i cwaiks ,vecucorh nie łuhasc co eis do neji ówmi
ianP aahcicł tazyapć o desra i ćazerakpz darwyom rouvehc ale betzra zćpearsł iwwper zeiipdąne.
kNęa lkaki yzra w ungyitod
caudzłWyze nhydca ysoocbwho - aamo.tut
Namolny naciągacz na woucher.
daainzwWy ine yoponrsz
irgNlaa ięs na ozctęp ło,osgaw aabbk alwaajin hcżocia inkt ien oiwaołddap, djnae ileawk isamec
ułcdayyjzWą ,neda po abrdioenu nuteoefl eśytejms ibożeąnic atziosmk oiełznącp.a
3 łipnąaz.eoc rAuakt nei ogałmm rboać.ed zJu zęwdi że edzorb ez nie meaarbdlo
rOeaft obwoatyp w htaelohc
ąurefOj bon na domware w.yszca To acybh uattoma bo ein uałcsh doiiedwpo.z
zwoDnią po kakil yrza w cugąi inad, oc kjęolub nmrue ot nwdzoąi z geionn neuumr zaen(mii ęsi )ńw.kcaóko zaez,cgceiyacNuaązwdł ya.ndch aoądjRz yrabat na azswcy w ehtulo i(ne ioomawd a)ojgkie Jka ealcisejnp ainzżma ikwe ot sęi mttaiyhanc azrjzłoącą.
zwodni zaisc
Nękający, dzwoni w godzinach pracy kiedy nie mogę rozmawiać, natręt
aUgwa oboas oydszpaw esi dpo yrdoawz gomr,arp aacsijcwk !wszcay
aNnaarg .maozrow
rtatyęnn ucejhk o eowzejr klloztkaew.ouu.ć.br
wrniapje eenącizpło z 112666780 metop ndwioz 443672312
aiPn feojeru 3 winode aewjakc w h.olute aN pnyatie dąsk ma ójm mernu tęujsneap rzut aąs.łwcuh
iaskWc h,overcu bkyazaowlno mruen. ięukDzję isice !yPla
okćobwal - ątjkwyowo atnnartę cwjyakazi
onDizw od eał,gdupo ien hsułca iydek sęi coś ów.mi Na nitpeay dksą ma rn uzrca ąkswuh.ałc
Monika Adamczyk (fałszywe dane) z Euro Call Center - oferuje darmowe vouchery na pobyt w hotelu, wyłudza dane osobowe, pyta o wiek i inne dane. Twierdzi, że komputer "wygenerował numer". Skonfrontowana z rzeczywistością tj. że wiem, że jest telemarketerką, że to nie jej prawdziwe imię i nazwisko i że komputer nigdy nie generuje numeru telefonu i że ja najlepiej znam swoje potrzeby, a nie ona - rozłącza się.
PŁINASA, ZE IES UZJ NIE MZNA,Y A AJ OG 4RWKÓ INE MNZA !!!!
Niyb vucrheo "aywzcs up"sl bmzir kja aneagi,rn bo aoosb ine doiwadapo an npyiata
ządinwo z tgeo ureunm i 630731443
oC śjiak aczs wnydiwaza ćohc dmeoówmil az sriwzmeyp amerz
ikalk łygsnóaw i nr isę zzcaołąr
oPinpbdrodweoa oozssutw na onb yjycakwna
3 ocenałipz.ą Aakrut ein mgaołm rodea.bć uJz ędzwi eż zerdob ez eni rambleoda
ckjN,ąaęy nodizw w czngahodi yrcap edyik nei gmęo zoariaw,ćm tnętra
iPna łaccaih ytćzapa o sdrea i ezprćazka mrwdyao rcevuho lae eatrzb asćełrpz iprwew pi.eeziąnd
inDwąoz op kilak aryz w ąciug niad an rntoasncajy i óko.kmyrow nąwzoiD z hżóynrc rumnewó a zkwstysei ot pbtyo w oehutl t.pi sOattion 20 cłpeńąoz an ocórekm pslu iaklk na osraatnmncyj w guiąc edjeong n.ida waNte w zedęlenii ine wpodcjao.ązy
akNneęi miteflnateo
neerdtlea.haw/rnedlpoz79rrooi-ldo-/ni/t-asl-get:easzcrc8kjroiwecl-sipi9an-l7-tcsz/pkocpsoaa9u/-izooods Ten nPa łpdoa że to oeur elcncerlat
aniP w sccweaułh poeuojrnp srynikzteyawo hvaeoucr z ebmon ycutzmntrsyy w edjmyn z dwóch .hteiol yitetesN onb yyznrtsutcy awpyokr ltkoy 3 yoidwn bytop a jlneeijap ćcrjzeahyp na yńtzdei noi za et 4 din otkadoedw rtzaeb by dcpałćio );
yacmłihbC iedzoedwći sęi z jjeika byza zakysopyn ałozst ansz ren,um ammy 3 ónreż eylenfot i otylk deenj stje pdoyan w nrc,tnieeeI deejn fetlnoe w ,aPly rduig w eagnrO, eticrz w a,Ply tkśo iaulms mi pućidsotęn zesan e!urmny
gsaZaziełjc od yrotupurrak tkeai wezieidonn ot erspęzstpotw a ic z nanzPaio zoiwąnd oyjeknl or.k ćmanZką ent ncerctella w dsćapwazo do wa.źii!!ęn
iNe eeorłdmba cbzjąua na jjeosw n.uitciji Ptmeo łiezmsdapwr na aejzws nsretio )-:. deiośnnO oehilt ot żuj z 3 nofeyetl .młimea żWąic ot oasm eni ewmi ycz ot łby tne eur.nm

Dodaj komentarz do numeru 61 610 78 26

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat