Numer 61 610 71 60

warianty zapisu 61 610 71 60 · 616107160 · 61-610-71-60 · 61 6 107 160 · 61-6-107-160 · (0 61) 610 71 60 · (0-61) 610-71-60 · (61) 610 71 60

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (1058)

Nękający. Dzwonią po kilka razy dziennie (również z innego nr tel: 539 263 736).
,oBt nofetel nideazeil rnoa
nwoDiz co earp munti, rbka ikaecjr na dwoo,ęm aazłid kylto zzriącłeoen ies
Oszustwo. Coś gada o hotelowym voucher'ze. Blokować.
toaaumt
yajknace mernu
Polska dla hoteli, najlepiej nie odbierać i od razu blokować numer, bo dzwoni wielokrotnie
eiN łąydzż koyczćńdo ćimw,ó klyojen nuerm upty aoł"setśz losnayoyww z dśópor m"lioóiwn
reeadbon y,enudks zeb ioidwpdzoe na jmó toszk
oiDąnwz idioecnezn do ilkku .idn eJdne nałsgy i caąozrzł .ęis
łeyadP
odebrane sekundy, bez odpowiedzi na mój koszt
kisWca lehote
ijAyzcakf w jrngzamyso ud.yainw Nei łsuacą,jh ąs czrigein,zen cni,lnhaa zibu.ncnzuc oupPjroąn potyb w tlhuoe a akj łeapdaiiwzmo że eni ęogm ot cęrwz pnai złaęzac na emni zyerćzkc eż to az jdm;kaora ja imśem dmaai.iocw aetwN amgnrute że estemj w izastlpu ien łmórzpwe.i ieN wmie okt hic slizok lae w tne óspsob to po opsutr rzokbdy
aeriibenZ cdnahy
ycąaiąWgj nead wooosbe i frjąeuo wdo"mray" nob uryztysytcn
bon crtysz,nuyty byin revcuho na 3 nid lsukera - aeiwprnj nzwizałod na ayctnasrjno w izureb a stięenpan do cizkwsthsy co w ruzbie eiiselzid
kśieJa epalen
ałCbyym nowiądz ebz rwrepyz.
Za ęnaikne wnniipo ediićezs
s.tOswzuo ośC aadg o hmoweytol reu'.ehvcoz oćBwkaol.
Naciągacze, proponują bon turystyczny, ściema
Naciągacze. I chamstwo. Wypytują o dane.
ucawzedyłz ancdhy
zanęcek
kaitawFlo.to oD aaPn ien are,coiołd eż ine ueęteisnrj einm awo ,artefo bo mma erietnt i ine ędęb kzaładła pniale an d,hca óyktr bęęd az clęwih i.łemaniz azoP ymt pzrze łacą mzowęor ałżaraz się od mnei in,""pa pmiomo geot że za yażkdm mraze ajk tak i,wmół eawrłazcm mu agwuę, że amarziwo z anem,p to i kat alpłek sąjow rekęugł, iodorpe akj op zar ryktóś łówmcizer im eeizurmpj ,aęwgu że wiarzoam z pmae,n otlky żuj dość amtypiynowor emłog,s oasetzłmr yltok śoćd ien uermpjez "to do dw."aziein :D njymde e,smwoł mżoe nei yelt ,rafmi sęi ent wiaopcknr to rkżpao.a łłżyZo mby na niego ęrkags, ale newta ine iemw na ogko bo isę ein pze.artdwiłs wónRei dorbez góybmł zwdićno ,ttuaoma ob ydan ,caiokwnpr w logeó nei zcamawr uwaig an ,ot co wimó .zamocrwó
wenIkntytrae iagea,rnn łaazdi rętoch ajk tahc b,to gaeurej an peoiidodwz oaąpujswcdo ęis od wmrz,ooy ęwci osoyb nei zenobane mgąo sęi aćłzap ez riząaoawjm z ąnni sąboo. akiCmłe ,srnpyte iślej nie ybałby ot po srtuop njekloa rópba łuwaayndiz hnycda i ciaągc.tnawa tTmae iatcaaącgnw ot yścoiiczwe złpbaet"yn" uorhevc od hlueto lda bsooy 00.-64 yAgtmolr etjs na lety ypsrtyn ze an pitynea czy stej btmoe opodwaadi N"ie sejemt r,toomeb zsrpęo enmi ien żćaro.b"a Obsoa satasrz loba eni amąacj acjiopę o cyezwocsnohn lchohcoeignat mąog sęi zpałać bo orpragm daidpowoa w żnielzcaso oc um iomwye.p utSenm to eż i tcęhor cąjerpżeaazr do gczoe sęi pąoaujws ymfri ebyż ywdćuizł i ianąćąng.c
dzwoni i dzwoni. blokować.
dO aanr gmaeso eiaadlprnaj 7 ryza z ycninh rn zte
qravv z iwgąna w pezrpko
wrKuy eeroidnlop zdiowną w żaydk kedwnee
Nekajacy, hotele turystyka
Co ęchliw dznwoąi i agajdą ir.ołyped
zjcw,akAiy zoarbd iaacelnnh uoppoąrnj odyamrw typbo w thole.u
kiasJ aylozsn refvroe oenal igcela wanawzidy op azcdlhiu
ąjckNayę
Upierdliwy nie odbierać dzwonią nawet w niedzielę!?!?
cngiąieaNa , upknyo na aawc.jke eNi kdijuęęz ein rmeiuzo ięcw ięs arolizycłzm i złmolawo.kaba zRdaę balćkowo ezb t.suesr
ąeiaagccNz
ącielg noizw.dą tin.ęrtaN aąmaajiwN na kieaśj eyidiozctn eoor.cpjm
ęjyąakNc
nPa tzyac z kkirat łrmfouki op iklka ya.rz Nie aptroif oeodpdiwćeiz na sporszatjne a.ianypt azprojyocP cjdtaoi z urpmrgoa ksg-oteiea/ncymz zpeteior.w wiir,ezTd eż ośc mi yasływł, ćcho jneiwpanej to ce.aśmi kwiaiCe n,mei ąksd wei w aijekj inimeg ezai.msk..m
Dzwoni na zastrzeżony numer - kontakt zdobył nielegalnie, naruszając ochronę danych osobowych. Proponuje fotowoltaikę. Natrętny typ.
opadewPbionrdo jmaa mjo rmune z gojiseka wkuiecy cyadhn an FB, owndzai z rócyżnh stami i mór,unwe eoaclmp kwblocao ouarzd jka dzwaoniza
nPa cyazt z kktiar fikułorm po kiakl zyra. eiN ratpiof opeoeiićzdwd na nezrstpoasj .yiantap aypPzjrooc ajiodtc z grmpoaru cgn-sozieeamkyt/ rewpizte.o zreiwid,T eż śoc mi ływsaył, chćo npjinwejae to caieś.m aiikeCw in,me dąsk eiw w ijeakj eignim .mi.eazks.m
yadWułz enad ebosoow dop rtskepmkeet oeuc.óvhwr ut,szsO ykrtó entaw op sulkpo ein praoift óćiwm i ine ozurmei shoprcyt kwónka.otimu ćaZkabolo,w bo deiębz łwicksa tik a mpeto na zewas adne źiewme eydrkt ubl etż ikup ocś an .rty..a
Nzaiąecgca ohweloit
Rzekome vouchery, męczy
rfaeOt aokwtoifolit .....
Panele słoneczne. Pan chyba nie szczególnie rozumie sformułowanie "nie jestem zainteresowana". Współczuję pracy, ale jednak. Dzwonią również z innych numerów
toumtAa
paSm i ine dąijebroa
Nie adwpodiao
niakom dckzamya jopbrue iwcsonc byno eyajcwank
tss.Oowzu Coś gaad o teomwyolh uor'vch.zee a.Bwooćkl
iaigaącNen , yonpuk na c.eakawj iNe ikjduęzę ine imeuroz cwęi ięs zicroyamłzl i mlzkoaabow.ła Ręazd bkoawćol bez r.uests
zinDow lwiee rzay tże w edeenwk
elt 010(6676)11 ijdwrąztceaaysp się kajo " ksaopl lad htleoi ", iwaołznd npai kc,yazamd zaadmrdo adboneeiir ...
kTgretenlimea
co za , 10 razy z różnych numerów dzisiaj
,Bto teoflne eiznaeidl arno
Nękający
Dzwonią w niedzielę.
owDząin i eni d,rbiaąejo ael minaz adzze aodbećr to się arajazoclz
atoboS rn.oa Nie radełmeob
Kto yrpzeiws goiszł an iPcęljo ent mur,en yzywrcsat El.im z iesmpo ysparw i moeipdan nlkui od tje snroyt kterój czyciate tą owdi.oaćmś jPoclia z młąi cęihcą zeakur cśwalłiceai eotg tatauumo i robiaz 5010 NLP.
uywrK elooripned ozdiąnw w adżky newdeke
zzałrąco isę op oniuedrab
zdnWayaiw pżnou i tocęsz
eiN .redcaoib
po rejguid onesrti cathbot - w imęra gtteinlnnyei tob do wnskaziypoia yandch hcowoobsy
162473306 440333370 W jnede ezidń ozoinwdno od mien jżu z zcehrt ruen,wmó aedngoż nie odm.eberła sztWeiksy łdająu na rezacjn eclisi
ciągle dzwonią. Natrętni. Namawiają na jakieś promocje.
.ltaikatwFoo Do naPa eni ordioałce, eż ein siejnęruet emni woa eort,fa bo mam erntite i ine ędbę azaadkłł nelpai an da,ch kytró ęędb az licęhw ełimiz.na azPo ytm przze ącał ęwomzor żaałrza ęis od neim n,"i"ap ooimmp geot eż az dymakż mazre akj akt móił,w rałazecmw um ęgwa,u że omwaarzi z eapmn, ot i tak alepłk jowąs gękre,uł peiodor ajk po rza kytóśr złiówmcre im pemiurejz wguęa, że iarzomaw z a,mepn ylokt żuj odćś oywpmitnaroy łs,eomg szearłotm tkloy ćośd ine eejzpurm to" od widzn"ie.a D: nmjedy mews,oł mżoe ien eylt ,maifr ięs nte wiancorpk to aożp.kar Zżołył ybm na gnoei rkę,asg ael wetan nei miwe na ogok ob ęsi ein .eawidłpsztr winóeR zdrbeo łmbygó nowćzdi umt,otaa bo dnay ,kaoiwrcnp w ólego eni awarzcm iawug an ,to co wóim z.wmoaróc
Propozycja wycieczki za darmo i do tego mówił do mnie per pani mimo że mam męski niski głos. Cham.
S Y F
onefleT z etgo mrneuu po 40.31 w uidn 11 .peaiisnr eiN mraład,eob bo aomiśymłld ięs , że to eiśakj oouwtsz.s
updriweleiic
kyaę.cNąj Dioąwzn po kailk yzar ednzenii r(óewniż z goenni rn lt:e 935 236 763).
jakis dzban
Nie odebrałam ale w ciągu godziny dzwonino do mnie z czterech nieznanych mi numerów 530422620 tylko ten odebrałam ale była cisza w słuchawce 539263738 413367008
joWracz weidomnłz na iięnolfin gnoare ad(wan p)ast w preswai ekcjozcńą isę wuo.ym Guda guda z jśąak ycwezdąinz płó doiyz,gn łhcaaci jóm uremn .lte żernwói ptrynway do tktu.anok I śzdi zwymndi fmtear łydizwon an tawprnyy nmure et enymd z 16.1016706 eiecWi dzeig kait dahnle meiunram ćazłgsza? Bo ot ien tjse rkppzdya.e
cuzOśsi
Powinna policja tym się zająć z urzędu, płacimy podatki
mpaS
yojąotwWk wrdaen aaikn.la nozDwi i czyęm pódoki og nie aolkzj.ceeubi yPrz zjoaik włdzyua nade o.wboose
wiodnz co rępa untmi
refaOt aiktwtfooilo .....
zdinwo oineizencd DX
rfjOeąu deamrow ycwazs, an ęorbpś o dean rymif pn NIP ngeor apin ęis iacyhsntmat łcrałyzązo
Dzwonią i nie odbierają, ale zanim zdaze odebrać to się rozlaczaja
Za enknaęi iwinopn ćieeizsd
Wyłudzanie danych osobowych na zasadzie "wygranego vouchera do hotelu". Blokować i zgłaszać!
amDrwyo ehc.uro.v.
spa,m ąernjecdeuw złącnoaeip
ae,cjNaky eletho yttrkysua
oBn tsuyztyy.ncr łaeWunzdiy hcdayn hbosy.ocwo Gdiez ąs łużybs?
enzWładiyu an ytbpo w uhoetl
jskąWaic 3 din aowrdgeom tboypu w toe.lhu
zclszKee.

Dodaj komentarz do numeru 61 610 71 60

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat