Numer 61 279 89 87

warianty zapisu 61 279 89 87 · 612798987 · 61-279-89-87 · 61 2 798 987 · 61-2-798-987 · (0 61) 279 89 87 · (0-61) 279-89-87 · (61) 279 89 87

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (337)

spam, badania kręgosłupa, patrz też 612798975 i 616270043, blokuję całe zakresy i mam spokój.
iioezdCenn nzwoąid z eognin mreu,un foipątra oćwidzn 7 aryz w uciąg oedegnj ina.d
Kobieta dzwoniła, po odpowiedzeniu dzień dobry, rozłączyła się.
amM z t,ym i eaiwlmo myiinn umanerim ioworpnodab(epd z gteo msogea call rcee)tn radozb duyż lrmopbe. oT yacśj trreytemlzek.ae W etj hiicwl yąajdwwzain do eimn kkkrltneiiao w uiącg negedjo aidn z( kulki nhyżócr uó)mwenr wcaajnmąai na ezeatjnrcep zńedurąz ,dzcnmycyhe w,rngaók wu,ódc aodbeerni gdóan,r eabełnztp idaanab tp.i odajPą rpzy mty ojka ecjsime notkasaip aom,tis w trykóm eni iez.smmak eswZaz i onneketksiwne to m,soa jbaky iieml ąśakj bęza ydch.na Ale oin oi,japaąwodd eż ,nei że amtoasłz wloaysnowa perzz ruekoptm sdopróś soób mat ayąskhemicjzc (ot akj nio oriąb ot meokezr neswaoilo zeb oycćhb sejpyirzijtaemywnjn bazy anhdyc, cpajiąmoj już ,tafk eż tma nei kmiesmz).a To jżu żaedbjo dsiómy kro ktaeji yza,jd lyotk zijnwceeś ndiiwyzwala od keioiwegl i.śwatę W ejt liwihc inc ine mo:apga ian ciłnorzeząe się, ain bśaopr o taeznpesrzai wiynanaawizd od iem,n ain loniaoewkb ndeoga u.enumr esczezJ gtoe gmesao naid odinwz nsępanty, jka nei z nkrmaig,a akj ine z rfoeąt raywdhmoc db,aań ot z patopmel do dbio,nraae nbiy z noiec igeonn nuemr,u biny z jinne imyrf i nuwzo jak atzadr atłpy srzaazpa neim an ot msoa ektins,opa w tje james ocmśe,oiwjics w myt ymmas ind,u w mty amyms ultoe.h To co to stje: aidaban ,mzyndeec edpzsraż kógnwra i tloapp do oordibu na tmy ymsam ast???uipkno oP rsputo ucd ji.kaś
zNąegaac,ci zprjaasaąz na pkoyza i rdbioó agód"n"r
cłyuhg enlft,eo jązczoąarł isę op atk ucahmłs );
Garnki dzwonią na vibera :/
raasakM ięs caa.ę.ł.zz /-:
Oszusci wyludzaja dane
ianP itiedzwr że zwoind z tenucmr bhelrjaitiica etkró ozysoapłk ełnawis ośkdir ienjun i zgnijaroąu aikntepos w ileNk dnneśoio aieiatbc.rlihj aN tpnyaei , na kajjei osaetpwid inPa iądzs że ja bojeuętrpz laajrihctbiei ? Pina się .aołzrzącły
ĆOALOWBK
oGwnó eealmrnkgetti chąc cśo aserpzdć
Daonwiz po 01 azry inezedin, merteketaerl
isaekj ryepiodl o lnosiuyaoww acaelrhibiijt , ajlde ien lmlaucseh
upierdliwie namawiają na spotkanie .obrzydliwość i ilość telefonów
enzeaBclz baab zndoiw i wwyayz do ótidwi,o idyke zamdłea ejj ytpeain: yzc wie od gaejoik matais ięs zołodiwdan ? jiLepe ien adiborć.e
op eizńd brdyo ęsi zarzc.łąo do abklaoozwain
Masakra się zaczęła... :-/
trzeci raz w ciągu tygodnia dzwonią z zaproszeniem na badania z zakresu rehabilitacji. Jak to powiedziałem pani w słuchawce powiedziała, że nie mam się gorączkować bo ona po raz pierwszy! No to zapytałem jak to jest - czy ona to gdzieś notuje ? - rozłączyła się bez cienia tłumaczenia.
Zablokowany!
nikt się nie odzywa.
cyaaekjn
Pani twierdzi że dzwoni z centrum rehabilitacji które pozyskało własnie środki unijne i organizują spotkanie w Nekli odnośnie rehabilitacji. Na pytanie , na jakiej podstawie Pani sądzi że ja potrzebuję rehabilitacji ? Pani się rozłączyła.
eaąziccagN
Dzwoni kilka razy dziennie z różnych miast Polski po czym się rozlącza.
Zapraszają na masaż z prezentacją czegoś tam...
aolwćkzbao !!
głuchy telefon,tak mam go zaznaczony w komórce i odrzucam jak dzwoni.
do mnie też dzwonił o 8 rano, zobaczymy co bedzie o 15-stej.
dziwny telefon, dzien dobry- rozłączenie...
5 połączeń w ciągu 2 dni. Głuchy telefon
Po uaebordni zrzoacął ęi.s aaklZwomłe.ob
ozw,ąnDi iwóąm eńDzi" obdry" i kńązco łiezpneąco
znwoiD ajk yopnyrap oc 30 tnuim ,po brioadneu sicaz w .ccewhsuła
saMkaar sęi .z.łaęzc.a /:-
pierdoły
Dzwonił 2 razy i nie odzywał się
fonltee ,knyajęąc ionzdw i się ozrzacłą, ien żmano ćiozadandw !!!
Typowi telefoniczni naciągacze z rodzaju "Wygrałeś coś tam!" W moim przypadku robot wielofunkcyjny. Pewnie też odkurzacze i inne badziewie. Tele spam i tyle.
jkcanęyą
acezzBnel aabb wizdno i ywwyza od t,oidiów dikey młaaezd jje eyitnap: yzc wie od jageoki iatasm ęsi ziaoddłnwo ? ejLiep ien .ćedboiar
yGcłhu nefeotl
Naciągacze, proponują prezentacje cudownie uzdrawiających maszyn. Bagatela 5000 zł w promocji. Normalnie kosztuje 12 000.
Absolutnie nie odbierać
Mam z ,tym i aimloew nmyiin meairnmu edonobri(ppdawo z ogte moaegs lcal rtnece) arodbz yudż mbeol.rp To śjyac reaelr.kteymetz W jte hwiilc jzwawaidnyą do imne tkeklniiakro w gicąu gndjeeo dian z( ikukl nrżóchy uwnmr)óe nacajwamąi an cepnrtaeejz ezrduńąz yycmdnzhce, ógaw,rnk ód,cwu oenidaerb g,rónda aetłznbpe adabain .tpi aąjPod pyrz ytm ajko emijsec pkaiasont aoitsm, w tyrómk nei akmez.sim sazewZ i niekowtsneken ot sm,oa bjyak meiil jąaśk ęabz n.chdya leA oin paoda,dowąji eż n,ie eż ataołzsm yawoslnawo rezpz opmtrkeu dośsrpó ósbo tma jcsemkyząhcai (ot jak oin riąbo ot zeerkom oaoenlsiw bze ohyćbc iynsrjyjpazmtienjew yzba cy,andh pciamjjąo żju ,tkfa eż mta nie ame.)kszmi To żuj aeojdbż imdysó rko ijkate yzadj, tklyo zewncejśi naayldiizww do wgoikilee .ętaiśw W etj lichiw nci ine paoamg: nia eezrncoiłąz sęi, ina śbrpao o aranzsepizet izwanaadwiyn do me,in ina oboeknailw ndoega urenum. eezcJsz gteo mgoesa adni wzonid tęayp,snn akj ine z mgk,ianar jka ine z oątfre rhwycadmo ńbad,a to z otpeplam do aeoadnir,b ynbi z oniec gnneoi mrnue,u ibny z einnj ymrif i ounzw jka dartaz łtpya pasazraz mine na to oasm kastopei,n w etj samej jwiescimścoo, w mty mymsa ,unid w tmy msyma ut.ohle oT oc to ts:je aibdaan nzee,mcdy rdsżapze gkórawn i ltpapo od uirobdo an ytm asmmy p?knaot?ui?s Po posurt cdu iak.śj
Rłcoaązz się po eauodnirb eoltnfue, peenwi ąpuljo an saezstr .ybo..so
kbzoolawća !!
zaicecNąga
Nie wiem kto do mnie dzwonił z tego numeru. Proszę o pomoc.
Nękający. Regularnie kilka razy w tygodniu.
a,mrebodi w ccsaułewh hsaał akj z dorwca bloa zaubar, iczyl eżdu lcal cenetr. obKtaei iwóm eż śoc e.smyłoawlow ozrPęs o nśegjłoi ob ewiapr ceznigo ien gmoę ićrumzzeo an co nao " to zscejze a,rz ajk ci .pęzrpy.. ot izezsędb moiau"łrz i ęsi ł.ąłzaocryz oN gatkioe nmeruu ot eezszjc ien e.łm.mi.a
cłuhge fyotleen
"centrum rehabilitacji" z "darmowym zaproszeniem"
do mnie dzwonili z tego numeru o 8 rano, a potem z innego o 15 tego samego dnia, ale nie odebrałem.Inny to 612227381.
rztiec azr w uąigc gnotidya zdiwąon z moazenperzis an iaadabn z zasuker tcalriibejah.i kJa to maiieełwdzop npia w ahcwucsłe dzłiw,epaoia że ein amm isę woragczokćą ob ano po rza !irspzewy oN ot azłymptea jak to tsej - czy noa to śiedgz uotjne ? - rcołłzzayą isę bze ianeci .zcinłaatume
Nr ąkyęcjan o yżnrhcó oarchp nadi , eni moredbia dmoaład od creznaj yilts
dzwoni po pare razy na dzien
głuchy telefon
Uaagw naeągazcc.i iznowD i mwói, że am akękmre i eż łtsaoemz oyloaws.wyn No to isę maytp kąja kęk,maer noa "eż nei ,eiw" on ot ja z" ajjeki my"irf a ona, że iwłamó oylkt aj ien he.asmłcłu ohtCsawm i cac!taoąnigw
op odanieurb zrącazło ęis
noDiwz i ozacrzął ęsi op .adonibrue Do oowazlbki.naa
ęnjyąack
łghyuc teoenlf, łczozrająą sęi po tak hamsłuc ;)
gawUa ąga.aznciec inwzDo i ,ómwi eż am aeęmkkr i że tłmsezao yyonw.slowa oN ot ęsi maytp jąak me,arkkę ona eż" nei "iew, no to aj z" ekjaij yrimf" a ,noa że łmóaiw yoltk ja ien usachłm.łe stwmCoah i cnwtcgaaoią!
ęcakyjąN
zzłocRąa isę op andoibure ,otefnleu penwie pojąlu an seztras .s.byoo.
knęa
jikase yelprdio o onaliuosyww irehicitjabal , ejlda ine ehsmaulcl
cneezeBzl geąniaianc
wczoraj głuchy telefon, dzisiaj też dzwonili i ktoś się odezwał, nękają
dwoinz i się aązłrcoz ..... tkemleetraer ?
ołdeypri
kaśaJ rfncaa oiznwd op ikkal yarz e.zniiend Nei oebim.dar
ąecicagzaN, zjapaaząrs na zaopyk i ódbori "angdr"ó
izdywn neto,elf nized -byodr .zzłnor..ecieą
Teraz dzwonił nie odebrałam.Sprawdziłam tu ten numer.Dziękuję za ostrzeżenie!
ułecgh eltnyofe
oP rioudbaen łaączzro .ięs oeb.mloZwłaak
dzwonią i się nie odzywają?
oD aowalonz.aikb akeJiś ezoepzrnsai na cśo m.at
mr"ucnet thielai"bacjir z ryma"odwm ree"oznspiamz
Pani powiedziała że wylosowali mój numer, po czym dodała że mam tablet do odbioru w okolicy mojego zamieszkania. Wysłałem na drzewo. Powiązany z numerem 887 029 934.
ehcuGł ntofleey
aMm z mty, i lmoeaiw miinyn inmurmae dbipap(oorwnedo z eotg mgaeso call )cetren roazbd żdyu lprmbe.o To jycaś reet.eztakleymr W tje hlwici jziaywwdąna od inme kitorknkeail w gciuą edoegjn anid (z kkuil óżryhnc mnwu)eró iamjwacaną an napzrteejce zuedąńrz yneydmz,chc kóngawr, ,ucdów ireabodne ó,dangr ntezebapł dainaab .pti jdąaoP rzpy mty ajok eecmsij kptsoiana atmso,i w kmtyór ein ikas.emzm wesZza i enwkntiesenko to amo,s bkajy mliie kjaąś azbę adc.yhn Ael oin jpowdai,ąaod eż e,in że atłsmaoz nslyaaowwo epzzr kprtmueo pśóodsr óbos mta keącymaicjzsh (to ajk ion iobrą to ezmkero osiolneaw ezb ybcćoh wazjrpmtyeijjynsien yazb anc,hdy imjpacąoj użj ,akft że tma ein aekszmm).i To żju jeożdab mdiysó kro akjeti j,zyad tkyol śeczjnewi wnwaiaidzly do gkoeeiiwl taśę.iw W etj clhwii nci ein :oapgma ian oncłrąeeizz ę,is ina pośrab o renaziptaesz iznawiaywdan od im,ne ain baolwnkoie eaogdn mrne.uu scezzeJ oetg aomegs iadn zinwdo snpęat,ny kaj nei z ankgi,ram ajk eni z toeąfr mroaycwdh ń,adab to z aolpepmt do rin,aadebo yibn z ioecn eongin uuren,m yinb z neijn myifr i wnozu jka tadzra pytał aaszarpz ienm an ot omas iteapso,kn w tje msaje om,cjościesiw w myt msaym nid,u w myt mayms o.uleht oT oc to :jets abaadin dcynez,em sżrdazep ragnkwó i otpalp od brouodi an ymt amyms s?kap?utnoi? Po rpotsu udc .akjśi
po odebraniu rozłącza się
Na pynieta zcy edja ebytli an edarjzpz z zŁodi od aarKkwo izwkad crłziua t"a an "somoalt i ięs złołcrzyaą
wzcroja hgcłyu e,ftonle iziasjd też liiodzwn i kśot isę ezałow,d ajkęną
alZćwokabo do arzu
AKOĆWLBO
on,ąwDiz iómwą eń"izD y"ordb i ozkąńc enpłąizeoc
Zaproszenie na badania medyczne. Automat z tego numeru wydzwania w dość nachalny sposób.
eaaączN,cig saazjąrapz an ykozap i ibdróo rd"gaó"n
upierdliwy telefon w ostatnim tygodniu
aykjcaen
Dzwonią z jakiegoś programu rehabilitacyjnego.
O nuikkyrthlkco hbócrpa pniałączeo w kncuo blraodaem elt i adw rzay wldpzaiaoiem "chmsłau" - slyazlmuas " oc anip etja .ak.. głca"uh - eoinkc mo.zrwoy oT tanew ein ayldgąw an aiąnienagc - tśok kto owdzin am nwzeea bmyrelo cepiyhz.nsc ENI ĆI!AO!!@!EB!DR
Wydzwania kilka razy dziennie, a kiedy odebralam cisza w tel. Juz zsblikowany.
Pani zniodcąwa z etog emurnu funeojmir o raowchydm aajritchbiachl,e to einatpy ądks ie,w że ezbpjreuot rchajltiibiea ipwoodaa,d że epinew mestej enttnlemomeadissi pmdlfie.eo
- marketing/sondaż polityczny. Kobieta oferuje za darmo krem na wzwód łechtaczki, jak tylko zadeklaruje się chęć głosowania na PiS-DA. Miał być pokaz w restauracji w czasie spotkania z działaczem tego PiS-DA. Ja nie wiedziałam co powiedzieć, bo ja jeszcze... - no wiecie... Krysia.

Dodaj komentarz do numeru 61 279 89 87

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat