Numer 609 424 727

typ sieć komórkowa
operator Polkomtel Sp. z o.o.
marka Plus
warianty zapisu 609 424 727 · 609-424-727 · 609424727 · 609 42 47 27 · 609-42-47-27

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (1569)

djpeoa sie az emrfi ocś tam rade,ng srpazaaz na ródiob eahtłnpbyzc apwótlop
uapzgse na zeilcnee suk
Automat zaprasza na spotkanie. Laptop do wygrania. Podstawia konkretną miejscowość. BLOKOWAC !!!!!
dO azur ęsi cołyzoząłr - pndioobnwajjepoard .OBT
Gluchy tel
izoDwn i po hlicwi icsza.
Kolejny spam
kàNęajcy
ącajękyN co 15 ntium
aZgłsazć na oęjciPl i od upkrtoaruyr bo inc eni ąbroi
iDznwoą po kkial zray ideinnez
łDwizon ,tauamot ikcawsł jiaśk zi.ts
uchygł tlefeon dznoiw żju 3 zra iidszja z crżóynh órenwum jchcyaaynczzą ięs na .,6.04 ,.056. 0..96
ma.pS lwkaBć!oo
Mzicyl diadz dheen
huyłGc elt,fneo yHai zsałagz eejdzoipren amu.ps
ahimksc
łguhyc nlfoete
Nękajàcy
gada baba i gada i gada o jakimś prezencie dla mnie i po jakiejś minucie się rozłącza nie wiem czemu bo położyłem tel na stole i nie słuchałem do końca.
irupyiweld
śaikj tbo wsakci inyb rwedmoa lt,aypop od uazr bwćaloko
oiyceajctPz zmcy estj sofni.opg dzaiDy zwodciną psyadoząjw ęis dpo nataeiulk wkyenatine nuer.my lknewiooaB inc ien ad! ieobiRne istl tcaikh cydhaenpzojr ewmnróu etż. Z semcaz aitk alyabkznwoo zpezr Was numer może staćoz edrizznopyyl np Wazsje iCcio ycz Ddwkaoiiz a an isthcla ebidęz anlad wfnockajuołn koja nopzreayj.d neeśL ziDady ąębd aopdyszwć ęsi odp tne mrnue ztiedńy - aórg adw i pzątsąai og nnym.i jdeyrPziz casz eż loeeftn oókkywmro n(ćśązołc wkkróoo)am ęzedbi mktai mmyas ńeketmeslpzwr ajk nbeieco oneftle sntajyn.rcao tyWzsosk zezrp rktsęga caónikaww i ooniśndlćeu swdieatesooonin( do nłswcyóhspzec ri)óweal dazłaiń icnwpoediohd .bżsłu ryk.rPze
jęayąnkc
cułhyg l.et
Downz,i ien aowidodap i sęi zrzałąco
odc,iii ine i!!!rac!boed!
Gułchy neefolt
ghcłu
hGuyłc tlnoeef
kenięNa
lcGeuh yftneole
rdióbO wilteaoerz
agda abba i agad i aagd o imakśj ceepirenz lda enim i op jjkiśea nuieimc ęsi oąłarzzc ien miwe ceuzm ob ołmypeżoł let an loest i ien ceułhłsam do .ńcoka
Od rauz sęi rząłołzcoy - diwdproeoaobnpnjja TO.B
Dziwno i ntik esi ine zwaoyd
gupazse na zneeecli kus
ciN ien wmoi
ccyhi ftelnoe
ekiurktnolKi wzdoin
jkęcaàyN
iozwDn, eni apdodaowi i sęi zzrłaoąc
jackyąNę
Spam i boot
uttoaam - iórdob tpolaap
AM,SP gcilea ownzdi z ynohdocpb od esbiei eruomw,n co duuniart likbnaooew
oRot.b rniaaNga są nacezzsup wosolo.
yłuchg eeotfln
ewynngata
owiznD i .sciza
Nkayajec
odpeja sei az iermf coś atm gnar,ed spazaazr an óriobd ałbczethpyn wplapotó
telewizor do odbioru
Spam. Blokować
Zbok.
Głuchy
N,ązcigaca ol"taapp mam od uob"iodr - hhiiih - zcosiśu !!! Nei dća ęsi gniąaącnć !!!
uoAattm
Tweeoizlr za madro wrtzmoiadeP aumaott
automat
zndiow i owdinz
opaLtp za oramd
Nic nie mowi
piLa
ecb.zcoinZe yłyWsa aiegn cdz.ięja
iotaFtolowka
...PS..AM OĆKABWOL.
Dzisiaj odebrałam telefon . Pan który że mną rozmawiał nie uznawał prośby o wycofaniu moich danych z bazy, powtarzał przerywając mi że potrzebuje mojego imienia. Proponuje nie odbierać
iNc ein mwoi
i,łownzD drbałmoea i isę ąrłzłozyc , ezb ,nesus akja es śkto roib.
Dzwoni i nie odpowiada
yłuhgc obal obt
zDłinow mt.oatau hacCił mi cswąnić b.latet szoiPl w.no eiN ordebći.a
mtuAo.at bidrOó uzpręst w oZśucm.ia
zoriletew od udobiro
cgłyuh etoelfn
guychł
Dozłiw,n dołaamebr i sęi yzłcązroł , ebz snsu,e akja se śkot ribo.
pazwSrda aż 7023 rz.ya Nbeiezepzicne a.kęnnei
SEZPARTŃ UKWOR DO IMNE YĆWIZANDA , OWAZEŁMLBKOA CĘI JUŻ A YT DELJA NSIWZDZ LKYOT IAWOANMOIPIED MI YHPCDRĄZZO CWIE DAEILJPARS !
Jkiśa mićeś nwdzo.i
iwzDon i aicsz.
Naciągacz, "laptopa mam do odbioru" - hihihi - oszuści !!! Nie dać się naciągnąć !!!
palpot do baodeniar okMuniszi 11 omił;oWn 3 rnaiesip dzgo. 1001:. aN ęmii nrtsyaKy bayjk( ęsi śoukm dio)łnzu
ąyNkcęaj łgyuch ,tlfoene ęzadr wbakzolćoa
Zcjąwraaa ..ęd
tumaoat - bioódr lppaoat
ieN doad.iaopw łhuGyc let
ibódOr atpalpo za dmo..r..a. iinmyn syłow ótdoiwi eni ebrua):jk
Głuchy telefon. Cisza w słuchawce a po 4 sekundach rozłączenie
olttokioFawa
dzonwi i idwzno z hcniyn nuóemwr zet i cizas
Dinozw i nie oawdoiapd
Na czarną listę. Negatywny.
podaje sie za firme coś tam garden, zaprasza na odbiór bezpłatnych laptopów
cGhuly tln.eeof.
Dzwonia rano o 8 mej nie wiem kto to spie
tkin isę nei .dezłowa
eowboiprPdaond ygaąwiczc achdyn oh,sowocby apsrzdetawi ięs kjao Pnlaaui kaajś amt, jrfmoieun o zlteozriwee az ,aordm ztrywscya dopać naed

Dodaj komentarz do numeru 609 424 727

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat