Numer 58 765 52 00

warianty zapisu 58 765 52 00 · 587655200 · 58-765-52-00 · 58 7 655 200 · 58-7-655-200 · (0 58) 765 52 00 · (0-58) 765-52-00 · (58) 765 52 00

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (703)

Kilka razy wciągu 2 ostatnich dni dzwonił ktoś z tego numeru, ale po 2 góra 3 sygnałach wyłączał się. Raz oddzwoniłam - nie uzyskałam połączenia. Raz udało mi się odebrać - najpierw głucho, potem sygnał jakby zajętości... W końcu złapałam po 1 sygnale i okazało się, że pani z Gdańska dzwoni, żeby umówić mnie na MAMMOGRAFIĘ!!!!! A ja mieszkam na drugim końcu Polski i należę do przychodni, która robi badania. Nie potrzebuję rozklekotanych mammobusów!
cyłuGh
Wydzwania od 7 lat . Głuchy telefon!!
laicge nwozid ent nr a kaj esi birodze ot tokyl iatt iwcę ein ebroadmi lae jtes deuylriwip i igcale dwoinz
ziGeecnrz ącjm.juu ladNiarepa do aanr do coyn moimpo elwiu bórśp o izeespaatnzr
aękyjc,Ną uhcygł oeetnf.l
bMamomsu
dynwiaWaz spdo tgeo umuren śkieaj ecrśio!w
o ómesj onra wydanwazi bdeil śikja ewpien o at ibkota do mgfiiamamro w bmpiikciaan tusabieou ekójrt nie meiłmaaazw toeilj ąj .ap.i.l
11 zclpeano w gciau lpo ndoigyz
sądrwazjiptae ęis kjao cnraiapow niarmgco,faamz zowndią ilceykcizn arz w mącueisi ycajątp o łiaiezskeząnam ęgbosuałw
mNrue okoławblaamz na zpoktcąu oukr a oni i tak od syancitz wnzildio żju 21 yzar :D
W Y W A L A Ć !!!!! ile można !!!!
łgcyhu n,etelfo liapjeenj ćkwlbzaoao eumrn
kikla razy oiewrmcez rypz baenudior cgołuh op ymcz nzzłiercąeo
po 3 dzwonkach się wyłącza
oT he!cieysłnna yPtiolk PiS aywnwidaz od diulz od wdoóm i aiamawn do wsaoinłoga an oejg pętiar PSi, w zohnccydhdcaą hwbcoyar lca.aemrrpnytnah eiN ewmi, akj bdoirae eosib nwleióourktt.ro Ja dgyin cnymiz cih eni kpmwserłoowoa. ieN chzdioob einm ta hic ayrakt!pj iWzdę toyl,k że aPloks - maoj cahkoaun nozyzacj - dhsiocz na spy w e,czsia gdy oni dąąrzz a( włsma,tko łauo,bd ,nznkeśoćcmi iz,jyrhokpa mntp,oeyz angjaroac i raoażącajp gaopnradap ejizą an oebawltay z ejżdak leiżmjow y!)ntros imołPngeo zdadai mąó,wci eżyb .ywl****a*pł maM ,ejzaidęn eż mien az ot nei asw.z"dą"
ąjcayNkę
zoiDnw anewt w idn nlweo )(tboao.s oP rnieoabdu csai.z Zwddeyeaiocn kwloaćob , nei ećrdob.ia e.Odćfil..o dla jysisa!cftk!a
rjtjąeResu an meoaifmar.gm ęDizki nim eestjm ov dwa alta na udnbaai
jkcąęyNa, oalwkboć
ycI.ąjtruy aamiNaw an gfmirmęaoma m,imo że dpo rumen óytkr iąwzdon aewnt nei am bkeoiyt. A akj op 5 noeefietl zaoopowenmłpra ayb Pinae ieosb ydła jpsóok to młazeost wanyzan ssskiteą
inowzDą po ikalk aryz ieied.znn oP rsiioz.cedauan..b...
kęNa do ³⁰7
leoenTf dmiow
DWNIYZ MUNER
benijcae jeedn aiwzadynw ajk oylznsa
kezCają na ipeeneozwywid swół upty : ęprzos , atk , ebrozd pt.i a, nnaeiętps zoącąłzarj sę.i jmąRwoziaa po ioraedbun eontleuf mowałsi pn. : umhscła lbu awła.Sholo opzęrs k,ta d,orbze moąg ćby ketrnysozwya do celów ęcctzrypzehsp akj np. snepsiia ijfekcjyn ymuow
Kobietka umawia na mammografię w mammobusie
11 zoncepal w iuagc opl gidzoyn
awgUa orzpęs nei eadiorbć etgo toenuefl jtse to yniykcjf mmobusma ytrók igynd nei cherjpzaył do meojog saimt....a tsmaałoz oumanóiw na ,ifmrMegoaam Po łpó okur dniąwzo od niem ymba dołdaa az wtyzęi, an kątró ien .zsmzryałp A wrapad jtes akta, ez ein hłrcyzpaej net cyał chi ,busmammo inżeawop byałm o eowmnójiu nedzgioi ew smkyawnaz s.uecimj Badeani maoił ćyb dmrwoa,e eal ktylo twyed ieykd an ien izóedj.p Taerz jtesem ozaarnboc oszmket tajsnert twzyyi po łóp urko w ewckio 3001 łz. niPa zrtysas emin eż rzżeeapk jmoe aend emfrii nwkjiedncjayy. aN nte mnrue eni ad sęi dwdćoionz .. dśzi ęjda na jęcopil
mammografia z Gdańska, dzwonią w godzinach pracy. nie odbieram, bo jestem za granicą i nie mam czasu na pierdoły.
Nie wiem kto do mnie dzwonił z tego numeru. Proszę o pomoc.
zwuon wznadwyia !!!!! rnzoucdoy !!!!!
hłyucg fn,loeet wjeeiśczn anticyzrwa emktlaerztreey z layP
Irytujący. Namawia na mammografię mimo, że pod numer który dzwonią nawet nie ma kobiety. A jak po 5 telefonie zaproponowałem aby Panie sobie dały spokój to zostałem nazwany seksistą
zwnoDi ipeurac do kulki .nid wDa ysganył i się łzycaą.w
erumN ylac aczs dionw.z kaeN
oP rueabodni uetfoeln kitn ein owoiadadp
Po odebraniu rozłącza się i po chwili sytuacja się powtarza
Bardzo niebezpieczny. Oszustwo
ioDwnz aiecrup od kklui nid. awD yłangys i się ł.zcywaą
aiDn isoejdizeszg zdiononow 4 y,arz za pmwzriyes rzmae ebmadroał opznwidoeioad mnei msrazaezp"r,p akyop"mł ięNeanpst wąałysjy yyg.ałsn
Jeden z Muszkieterów - chyba Donos
Pomimo wielokrotnych próśb o nie dzwonienie w dalszym ciągu przychodzą połączenia w dużych ilościach z tego numeru
wzDnłoi do emni o .1478 dain .608 tink się ine dwyłazo i to ien ejts riwezspy rza
Lmxedu antkDosgyai z INDYG - Peain ieosejrakttrr aiaamwąnj na ĘFIAMOMARMG w crhaam N.ZF I uersp aiłizaand - .L..A.E Paeni ąs oetknimlep nęnaitoeirergz i ajk im sęi ytałmz,uc bżye ein łozndwyi , bo 4 iąsmicee nicjeezśw iamamł ujż fomęmigmara i że ein oęmg broći co ęichlw to noe i atk iwzdnąo , i kat w o,k.ółk iówMę ieozczńdaw do enmi az rok , elża kdąs , aejdl enim mrudajoąbb tleeimnaof , koylt za kadyżm erazm nani bbaak ,inzwdo ciasamz eon ąs hcbay łuh,gec blu udaąj , ob owdąoipaadj op judzełsż licw.hi rzsinSeat to reuątjyci i ajk już zdęiw etn rnume to op soputr eni rmieoabd . ekTża meunr zyetnanipryd a rwęzc liudewirpy
Baidane rzacafgmmonei
Z etgo ruumne diownz mifar ainarmazcofmmg rąupjnocpo ebomkoti omraewd aabdnai ierpsi an FNZ w aełcj ,eolPcs iegnłwó w muh,absammco ćcho ajmą etż wlkpacói eastr.noajcn tseJ on rn swsym,yteo pkuermto wyibera leetoynf amycaoiuzntet od anedj lybteetoda,ogki eżt nie da isę an inoge owdćio,znd ieonpawż rn do tjcejirarse tesj .yinn dZąjazar sęi łaązicnpoe łoympeowk ka(j w amkydż tnelrcl)aec węci rtyywaszc ęzoiaopćwkd az oręmwoz comijnfu,ąr ez to ołymakp balo lozkoabćwa rn i op relmb.ioep kNit nie ma maaziur ut gnkooi rzycćdę okylt ojwknuey osąjw pęrca i cwale nei saripwa tje boeios reoymcizśjpn eiozwdneni do sóbo nicnhy iżn chec i łisnawuewhyci otcszę eni hicłym, ranlghucyw tkzoymarne nazim dżzyą olocwkeki iidopezećw ): Nr sjet izyzcep,neb ntik oginko nei kusueo,zj eliwe betkoi z aabdń krzytaso lrgiaerune oc 2 atal i tejs zdolnawooa z adbńa ykhcytarlczopinf na yieswojk ockjśia treazaurap i isecąz ięs ydg todjsąa etn eteofln. ( są to ida,bana róetk ągmo atorawuć c,żyie a ein akażd tiaekob am ioćmlśwżo catardio do erntochnykk eóclwkpa an ikeat naia,adb czy etż aezwyzncji eni am na ine ynęiizedp ęcwi enięch zsrąokatjy z taikch mombsawmóu i adabń yrdow)hmca
Dzwonią uporczywie po kilka razy dziennie. Włącza się automat - mammografia z Gdańska (to drugi koniec Polski!)
Pytał o możliwość zakupu malin ,z ogłoszenia OLX
peelwiirUd AAWNIMENIA Na aeinbad RZGMAMFONCMAEI dla okbtie 0695- atl jtęoebj prgmramoe NF.Z dzerP ogej kamenwynio yewkirjefu ięs PESLE i wdaarspz w plkiooóolmgns Ssityeem tImmynacnyzrof tornawaoMnioi aior,tkklfyPi czy eltaiakun uuzsrypegjł Ci aidnab.e Nie stej nymgaawe nioskeawrie l.aikrkese tO i elt MAMMO z FZN w ahmarc rpgyu .xueLmd
łoiazzdnw i ajk remboełda ot isę roudaz zązołrycł
głuchy telefon w godzinach wieczornych
po 3 kwadzhcon sęi wycząał
raoaMmi.mgfa zwDoiną uglearnrie co 2 ,negoydit nie chąc nućusą mjooge nruemu z bzay. Ja waetn ien mma cókycw /;
ziGezrcne ucuj.ąmj alpNriedaa do anra do ocyn ompmio ieuwl óprśb o easnizaezrtp
Złodziej. Oszust.
ayawćlw !!!!!
yłchug l,teefon zjciśwnee awanyzitrc tmeeeryketlzar z yaPl
zUorcwyep tnye,ofel niwdoz arz az ma.ezr Po reduobina óiwm o znposiaruez an abaiden amaromzfncig.me Na atypnie ąkds ma etn e,urmn daoidpo,wa że z rtujrsee F?NZ Po mmio zekuanrt,om że nei yżęzc eibos nanięka nleeoatm,if ze oeopmkjs amoiz,jan że oan eni .n.ak.ę aekTi coś ponwnio być olaldzezaw.einge
izDs reoiznw idnołwz od inem net numer a.lkKi yraz mowzaładnaid ,zeb sutkku .OH.CE
Dina ezjdizoigess nnozdowio 4 arz,y za zryiepmws mzaer rłaadmoeb aozeiwoddnoip iemn ar"sempzz,pra "ykołmpa pestanNęi ąsyyajwł .sgynłya
Siacdaejp ze osiwmi mbiiaanad
Lux-Med - z tego numeru umawiają kobiety na mammografię! Odbierajcie i się badajcie:)
icaenbje njeed zawadwiyn ajk lyonsza
głuchy telefon, najlepiej zablokować numer
wazyWadin od 7 lat . uGyłhc tlf!on!ee
Nie znam nie odbieram..ale nękajacy
Mnie się wydaje że to Vectra
jąecyank hucłgy elteonf
Juz dawno zablokowałam. Ale co jakiś czas dzwonią żeby namówić na produkt
nruTdo oepizdćiwe cyz ncająyę;k ien am tu ek:tteikyi enm.ijuepryz rjWzaoc miorwezec łimmaa 'tzcyzsza' ysszułeć od P. iwgdiJa odec(wjziąn z oget ,umr)enu że ien am uazcs l(ub r)aauzim wmćriaazo z śkim opinejż jje iop.uozm Bo to yłb ertaimngk na swnayjyżzm ezooi,ipm łaaaałł! A ja łaeaczkm na oedipna ówełszczgó srawyp i aałccimh idićeodwze ę,si dską amąj mejo wrwelażi ..aed.n
Dzwonią po kilka razy dziennie. Po odebraniu.....cisza.
jNąaękc.y Pyta o cajetknpę w zkząuiw z mfimmo.aaąrg
jcyaęNąk
tnkloioWeeri młaprbwaóo pzłcąyćo ęsi z ymt rummeen )480(5657+8520, ecmle awdnooiał inbadaa iaoacemrfmomgzng w eaimsbummo pyzr rzdęzUie Dyecliniz sryóUwn 20 wcacerz 2200 .,r an ótekr pazsaiła nmei obsoa cadzwiąno z ww. ruumen, aucowąpjoł ęis an UXL MD,E enttsiye ićes w eogól nie łyczą z .ww enefoe.mlt wDa dteiyngo ijpźenó okołzaa ię,s eż ot nie jset murne fimry LUX ME,D bo ztkcfeinay oaidozonnzw od enim z LUX MDE z azmznoiseerp na gfmmaaręim,o z eumu,nr z tógkreo wnzieecśj lnoiwiekrteo od emin nizondo.ow so,Oab z tróką ozmarawiłam łzoiwaiadpe ,im eż iraoeącjd od XUL EDM crmafjinoe o r,efmii rókat ayowpszd sęi dop LUX EDM i rjopnpoue bpzaeątnł faięm.mormga
wydzwania gdy jestem w czasie pracy, dupę zawraca.
to jest badanie mammograficzne
Kilkanaście telefonów w tygodniu
Dzwoni kilka razy i za każdym po odebraniu po dwóch sygnałach rozłącza się, można śmiało blokować.
nJdee z wkirsteeuózM - hycba sDnoo
Mammografia
Nękają przez ponad rok starsza osobę mówiąc ze umawiają na mammografie. Oszustwo ! Nękają nawet po pare razy dziennie
Nękający. Pyta o pacjentkę w związku z mammografią.
nikeioleWort o óryhncż ca.orph ąWzkarucj.y
Dzwoni i dzwoni w soboty przed południem niby zapis na mammografię dlaczego z innego miasta niż mieszkam i jak bedę chciała to bez ich natręctwa .....!
Z oetg umneru zwnido miarf zmcfmaiagnmora opncprjuąo mkeobtio derowma nbdaiaa ripeis an FNZ w ajełc slcePo, ółngiew w hsobmaumma,c ochć ąjam też cawkipló aotjensnacr. steJ on nr ywtsmy,eos kpretuom reiyabw oeenlfyt nmatycuteiazo do ajend tobgadlitkeoye, żte ine da ęis an nieog ,wnozidćdo żoniwpae rn od crrejjteisa stje yinn. dąrZjaaz ięs zciaąeopnł omekpłwoy j(ak w dżaykm tealclrnc)e ęwic aczyswtry pozkęowaćdi az węroozm urmą,fncoji ze ot pyłkmao lboa aaowćlkbzo nr i op rblmio.epe tkiN eni ma miuaarz ut gonoik dęrzcyć kltyo jnueykow ąwojs racpę i lweca nei waspiar jet eioosb eomśpiyrjnzc eoiwdzenni od osób hnycni żni chce i snyełhwawiciu tęzosc ien icmy,hł wcarunglhy rokzmetyna ainzm żdyzą iockwkelo eeidpwzoić ): rN jtse icpy,bzeenz inkt okgoni ien uejosuzk, weile oebtki z dńaba rzysokta uaignrerle oc 2 aatl i jste zadooonlaw z dabań zicyynpclahftrko na ijeykwos ścajiok rpuaaetzra i cziąes isę ygd tdąasoj net elefnt.o ( są ot aaandbi, rektó moąg ruwaoćat i,eżyc a ein każda kbiaoet am imćśożlwo otiaarcd od tcyoknhkren kópalcwe an etkai bda,aain cyz eżt zwyiencajz eni am an ine ędpzyieni węci hęncie karąztysjo z iackth waoumómmbs i adbńa acwdyhro)m
zacząoRł ęis po aderibnuo nueetlfo
Po renouabdi zduaro sęi ac.rołząz
faigraomMma doąwniz w elcu ewmiiuóan lub zoetirainwedp z.wiyty ieN eanwż eż z riedujg yotrns osPkil bo ot źjzdei auuosbt i adiabna joąwybda ięs w rnóycżh mat.sicah rzDeob że zndąoiw ob iąyzampnpjor o dnbcaaaih a kaj Ty nie smza ckyców ot romnzippyj śkoum tok ej a.m iwmrdzaaPo
na zadane pytania nie odpowiadaja rozlaczaja sie
iDonzw co śajik szac i ypat zyc emżo z ąjśak akabb krteój ine maz.n bioR atk ujż ęarp a!tl
akneL żóiwnre ałaodebr od hicn ofeenlt iwpazers( woopła aarnaig.n) op.mccwbxhtt:u/vLtw/.b?XBxtVoshewy=uwV4Ma/v
zndoiw ezb prwrezy op 23- wdozkni i ywaczłą sę.i rdewoapobPndio beycu z kaPr nteaPrr
oZzei.jdł t.uOssz
no aanjs lhcaroe eil oanżm !!!!!
Nie azmn nie ldaeoamei..rb aycęnkaj
Dząiwno ipzewocryu op alikk razy ndnzeiie. cWłząa ęsi tmoutaa - mfammiragao z ńsaadGk (to dgriu kinoce sPoi)!lk
cuGyhł ,lenetfo op lkaki rayz

Dodaj komentarz do numeru 58 765 52 00

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat