Numer 55 629 40 88

warianty zapisu 55 629 40 88 · 556294088 · 55-629-40-88 · 55 6 294 088 · 55-6-294-088 · (0 55) 629 40 88 · (0-55) 629-40-88 · (55) 629 40 88

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (371)

ęProoupnj złsagazć enurm Do U.EK eJśli ein cmiaizlaiewśa gułsiu ein ma apwar tikn wsa koip.ćione
gącNzeacia
Nękający telefon, ściema i próba wyłudzenia pieniędzy. Nie odbierać gdy dzwoni !!
eefnolT z cdjuiFna
sizCa w ieltnofee , lipjee nie orbeiadć .
Po dpnoisieuien uiakhsłwc cyshałć smzu i nreum isę zcąołraz
Wnekleoiiort nwoiz.d iNe modeairb ubl z,aąłzrcmo ob ,iwem eż to e.aniknę Rza nwiodz koja r.n 26.5.,.95 arz aokj 5.20.845.609 alyNeż lyćizc się z emka,ft eż einołzceąp zeidi przez nntreeit lbu .p,t a nie otywyp nnracayosjt ru.nme
nęka rano,głuchy tel po odebraniu
iCazs w lnfeoteie , ejilpe ine baeoidćr .
nkiWteooleir zwdnoi. ieN mroebdai lub łzmoar,zcą ob iwme, że ot .nkeanię Rza zodniw kjoa rn. 5..9.2,56 azr ajko .006.5.54829 eżaylN izlcyć sęi z ,afkemt że eąłponeicz iezid zprze tientern ubl t,p. a nei owytpy stjncroaayn rnme.u
Cyz iocpajl tzayc te eicrjno?afm Czy tśok ot śa?cgi lŻa mi thcy ynnahabcr ,bsoó neżwiezarp zsyt.rach..s. -:(
aacdnjuF zecnerow sdekusr.zo
cjeaknay, yulwdzazce ipneydize , nbiy adl ogkos ce,ohrgo a po iciwlh sei zalrcoz,a cayhb abrezt ot igcoszl na eojcpil !!! taihck oeknirwśodp oełpn
wzonDi i ómiw e"wnta yybśmdgy ceihilc wazłitać at srwpęa oeoibpulwn to ujż az pźo,nó otkś isłgzoł to do dm"iowe op zmyc ęsi .zylrl..caoz. dzpnaiłę im acrhust, wazłzas,cz eż dbmoaełar njsrtnycaoa eoelntf u rwo.izc.ód.
Po oedusninieip kuhłcaiws sćhyłac sumz i meurn ięs rzzocąła
egt bkca uwiclirdeyp
5 rzay zindneie
Fadjucan ewoCzenr Ssuoedrk,z zrjiąeab r,nyzdwaoi yebż omócp iKaduli
mzuisaynew znidyi.e..ep
awaozzd,łni pyaaałzt cyz mrziawao z osbąo łrosąod op mzyc iwm,ó że naizozwd nóepjźi.
lcieceuitr
Kto pierwszy ten numer zgłosi do urzędu komunikacji elektronicznej?
eznwrCoe udzosresk
uanFajcd Cerezwon ozkrdssue
ayjidawWn,za a w tle oołydgs am"iaeńjspzks ya."wbza
hGuycł enft.leo
wydzwania na nr. stacjonarny! nie można zablokować...
zącca,ngia óarbp dwueaznłyi iepęzindy
hucgly eotelfn
pcsząajzu rzsacuz i czilą że ośkt bzęedi odzłdanaiw
ągna,zccia aóprb iauwnedzył eyiinępzd
ltucrieeci
Po eneniisiodpu kcwłuisah iz.sca
nie odbierajcie!
gcylhu telefno
wnioDz ńdeiz w ńze.di Po doieniseiunp iłkcwahus tsje ltyko caułgh zi.acs
rpsweatzdili ięs koja dfuajcna wnzcereo sozsdkuer lytok ez ajancufd setj z oanzaPin i am eiamckł iynn nrume nfeuloet z rkgóoet oąidwzn GCECAINZAA
ciągle wydzwania
oP snioepeuiind łuacwhsik i.scaz
neswiaymzu iie.np.dy.ze
wDzioąn oir.l.knoewe.it
oP dienpsiieoun wcłaiuskh ćhascły uszm i ruenm isę orzaczłą
Telefon z Fundacji
szbdaeOri nitk sęi ien dyawoz ;/
ccgeaianza
woiząnD wte.r.nkeo.oiil
adjFucan wrozCnee rzSo,eksud bijearzą idr,zynawo ybże omcpó ualKdii
ąpzcjuasz zasrzcu i ązcli eż tkśo ędzieb oizławaddn
Gcyułh f.tenelo
idznwo rza zdineein od isiąecam nei łeoadberm nai zar mmoi to ondzwi jadle
chugyl oeltfne
Dzinwo i miów "antwe dybyygmś icielhc iwłazatć at rpaęsw upwoonlbei ot już az źo,npó tkoś ołigzsł to od "iwomde po mzyc ęsi zll.c.zar.yo. łpięadzn im rh,satcu zcałzszw,a eż ładbmerao snrcojatnya lfoeent u rwzdóoic...
Dńzie orydb i ,azics juąróbp npewioon azcerj jkeiaś nełtap oeneązi.cpł
eBz rzywrpe ydanwzawi
hcGuły entefol.
zeB pzrewry aidnyawwz
iącNzeagca
truciciele
5 yrza nzieined
iwzdon i sciaz
Nie ćśd,o eż ącmęz o łpawty ot ezcsezj ąs nib.lceezz ąDwzoni z pytmanei ycz gmoą sayćwł aeśjik meałrtyai i w wpeoołi odwizepdio się cłzrąaoz coćh eni oybł z meojj nrytos mdoywo.
iclgeą iandazyww
Bez erzwyrp wnywadiza
nDoziw preawi n,oeiizecnd naetw jieśl ise nie or.ibdea Po riobunead, aząołrcz sę.i iNe ioadćawnd!z
ien japnyezmr bb.aa
nie przyjemna baba.
nekajacy, wyludzacze pieniedzy , niby dla kogos chorego, a po chwili sie rozlacza, chyba trzeba to zglosic na policje !!! takich pośrednikow pełno
Stalking . Nękanie po kilka razy dziennie
ycąkNęaj ,etnofle ecaśim i róbap yełizwanud eię.ynpzdi eiN arćoiedb ygd odzinw !!
hgyclu etnfeol
jęPpronou szłćaazg umnre Do .EUK elJśi nie wśzcamiaeiila łusugi eni am pwraa tkni swa ekćoiop.in
Odezsrabi iktn sęi nei azywdo ;/
ozniwąD .ekr..tnielowoi
jkNąycęa e,etlfon eicaśm i pbaró łwzyaeudni yein.izpęd Nei ioreabćd dgy onwizd !!
nFaduacj nrCwzoee d,kesSruoz ezajbrąi ,roniayzwd byże oócmp udiaiKl
Prois o pcomo dal rhgoeco deakczi az kdyżma zream pdcoąaj enin imię ickdaze
To fundacja czerwone serduszko. Proszą o wpłaty pieniędzy.
iwDzon i ówim wtea"n bśyymgyd ciliche tazćiwła ta ręwpsa boueoilwpn to użj za ź,ónop ośtk zisogłł to do w"idemo op zmyc ięs lry.zc...loaz nałdzięp im t,chausr z,azzsłwca że rdbaołmae onnrytsacaj nolftee u dw.ório..cz
anudcajF, tozssykw ok
knąanic-ytkęj się ine awzdyo en(i orbaemid .....)
egląci anzaidwyw
riielcceut
dbzroa ypkasat ezaumipejnr tieokab
mcooP lda kJilu
eweonrCz uossrezkd
ieńzD ybdro i czi,as rpbujóą nipweoon ezacjr aikśje nłpate e.peąznocił
owza,łzidna aałztayp ycz moaaiwzr z ąsoob ołąsodr po mzyc m,óiw że niowzazd en.ójźip
48 12 395 60 15
ein rioadebjeci!
eiN d,oćś eż ąęzcm o płyatw to seczjze ąs .zizeblcne wioązDn z eipnmtay cyz mąog włćsay śjaiek aratłemiy i w wpioołe doopziwide ięs łcoazząr cćho eni yboł z jjeom nrtyso woymd.o
zCy jlpcoai atycz te cia?ejnrmfo zyC kotś ot i?gcaś Żal mi yhct achbnnrya óbos, ezawiżnrep ..hrszyscta.. (:-
nie rmzanypej baa.b
Neagiąaz.cc oćadd na racnzą tęsil
pwziisrltdae sęi ajko jnaufdca wcoeeznr sksreudoz ltyok ez ucanjdfa sejt z annzPaio i ma łecmkai iynn enurm toluneef z toróekg odąnizw ANCAZIAGCE
Cykliczne dzwonienie
eNi ćś,do że cązmę o wpłyta ot zcjzsee są ibenz.eczl ząinowD z tayeipmn yzc mągo swćały akśeji iamrtyaeł i w woopłie dzidoeoipw się ączołazr ocćh nei łybo z jomej otsynr oody.mw
,naujcFda tkowzyss ok
Fdajnauc rezencow eroskuds.z
cnkay,aje cyawzdeluz zypindiee , ynbi dla ogsko roegch,o a po hiiwcl ies zozarlca, cybha abrtze to lgsozci na opicjel !!! chaitk kioeodpnśwr ełnpo
zliediptwrsa ięs aokj aacfjnud erwnoezc odzseukrs koylt ze fcadujna etsj z nPzaonia i am cimaełk ynni nuemr nuloetef z óotegrk ąoinzdw GAAANCIECZ

Dodaj komentarz do numeru 55 629 40 88

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat