Numer 535 503 522

typ sieć komórkowa
operator P4 Sp. z o.o.
marka Play
warianty zapisu 535 503 522 · 535-503-522 · 535503522 · 535 50 35 22 · 535-50-35-22

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (434)

aUgaw an s.uostzwó dO zaru od zercnja isy.lt
spam radio zet
emmPriu mss scam
wnoziD attumao ybin z idaar EZT w rspeaiw sywkłiy rnyoagd i ięs .oczązłra ipeLej nie addćawnoiz i ttnhmsiyaac !owablzkoać
Napisz proszę tutaj jak się wypisać. Po co generować im ruch na stronie (dochód) skoro nachalnie wciskają swój badziew?
zPred ąhwlci dlinzoiw do mie.n mouaAtt a az uaoemmtat otjsą kciaaciwzn na dyłeewzniu yaks.
Oszuści. Podszywają się pod Radio-Zet
sapm aotamut ozpadwsy isę dop droia EZT
ecNazigaac - ąopajd isę za eRotdiaZ
Nie wiem kto do mnie dzwonił z tego numeru. Proszę o pomoc.
sapm
Ale naciągacze !!!!!!!!!! Też dziś do mnie dzwonił ten numer : Uważać !!!!!!!!
Radio Z nędzarze
ąwydsaozjp isę dop iarod zte a pnjeiźó ywłjyąsa ma...ss wakolboć do uazr
Automat gada, że z radiazet i że wysyła... nie wysłuchałem dalej bo rozłączyłem i czarna lista. naciągacze
Niby Radio Zet a ja nigdy nie brałem udziału w jakimkolwiek konkursie telefonicznym, radiowym czy telewizyjnym.Podpucha - blokować i czarna lista.
niby radio zet. ściema
Podszywają się pod radio Zet
2372 - to rwayzwidp emrnu od wsaynałi zkeogmore a=SSM ien iwopadćdoa! oka!awoćzbl
olz
sszOtu
robot
odebrałam i się wyłączyła, a póżniej sms o nagrodzie ,oszuści
apmS
bnyi rioda .zet maśiec
igcaacązN
2327 - ot wdwzyrpia urnem od łisayawn omkoegrze aMSS= eni w!ćpdooaiad zkaaćwolo!b
izDoąwn ceznejświ że niyb oAiRd .ZET oP whiicl opirzcdzyh s,ms żeby id,poćsa az 2,64 .zł
olikjen co laźilnez sósbop by ćpłaa hawnyicn
tFaa armonga
oP oerudiabn rkktaó aćioomwśd z tatouuma o nzgd,rieao tmpeo SSM z menuru 2.327 yłWnadeuiz dpzeięiny - eni idearćob i okaw.olćb ileJś śkot ewi, kaj uąćsnu neurm z chi z,aby ot sęzpor o noif w ormueztak.n
icNzgaąeac japydocą ięs az oRiad TEZ
Ozusciś, pdjaoą ęsi az Roida Zte i oządwni nybi w aiesrwp gnyo,dar ytolk eż od uraz ęsi ajzoącazłr i ąyjałsyw SSM z rn 3227. eneWudziył pyizi.neęd wUaażć i aćokbo,lw ein dznćwodaai i eni yćiswaopd na SS.M
Nciacząag
oidra tze ze iynb nogdaęr zmytrmo.a aahhah
omtauat adrai ETZ z .groaą.d.n
aidRo tze
tAt.moau jdoPąa isę za iRoad ZE.T
Dzwoni i informuje o nagrodzie, każe wysłać płatny sms
Jeśli nie jesteś zainteresowany otrzymywaniem dodatkowych informacji, wyślij sms -a o treści: STOP na bezpłatny numer 80198 lub e-mail na adres: [email protected] podając numer telefonu, na który wysyłane były informacje.
Wyłudzający pieniądze :/
spam podszywający się pod zetkę
RAdio zet niby
psam yjswądyzpcoa ęis pdo zekęt
Automat mówi, że Podobno dzwoni z radia ZET i się rozłącza. Po rozłączeniu przychodzi SMS z z informacją o rzekomej nagrodzie. Blokować. Złodzieje.
automat nie odbierać. Pożniej przychodzi sms że niby z radia zet
podszywanie się pod Radio ZET
daiRo ezt.
kaiylBd po za oalkuionbw onąwdzi z jloekoegn unermu i tka od ijbzenaaa
ydriilwepu
racmnoaIj:f ęi"nDzow z aaidR tZe w rsipewa yronagd aarzz śewlymy ęmnojifc."ra oP hilwic cropydzhiz MSS z 2327: jlyiWś ęiim na nrmeu 3722 i wgjary n.oaęgrd
,toaAtum rdaio eZ.t
Zgadza się. Najpierw dzwonią (automat) z informacją teoretycznie z Radia Zet. A po chwili przychodzi sms premium też niby z Radia Zet. Ja akurat mam zablokowane nr.premium ale wiadomo, że NACIĄGACZE.
oinwzłD d,diza eal uałdrm.zoic I aceł sęicśczez
co za zdbuar
Szczęśliwy odbiorców a ja wygralam dom w Kobierzynie gdzie cię zamkną.
Radio ZET...my ass!
Próba wyłudzenie pieniędzy. Dzwoni automat radia zet i po odebraniu gada - wysyłam informacje o wygranej - po czym się rozłącza. Po kilku sekundach dostaje sms - Wreszcie się dodzwoniłam! Twoj numer .... może właśnie dziś wygrać w RadiuZET nawet 500.000zl! Odpisz ZET 2,46zl radiozet.pl
Naciągacz
Sieć plus gsm.udostepnia numer telefonu.Poniewaz przy podpisaniu umowy samemu wyraża się na to zgodę.Mam numer używam tylko do Internetu i ciągle dzwonią naciągacze.
cgaczeaiaN - jdpoaą isę za daoitZeR
niebezpieczny
AWGAU izcsuśO nei supojdi na ssm
to samo....
u!zsO!i!cś
edjoełizz zadwąjpsoy ies pdo ordai ZTE
Roida zt.e
Dzwoniąc o22.kto by się nie wnerwił
Dzśi aarbdołme efetonl i ęsi ,ałoaokz eż to odrai .etz złoyąRmłzac ięs ażoiwnep ein ambrał łduzuia w riekuonsk do ur.ko sanęitpeN łmzatoraym ms-sa z rmeunu 2723 z oiacmrąnjf eW"zicsre ęis óadnjTłzowmid!ow unrme emżo eśwłnai rawgćy w diuRa tZe wnate 0005!00 dszipO te"Z aSdpzawiłr na eriotns adaiR eZt snroukk i nrmue sms sęi zg.daaz Nei emwi co o tym yćlś.em
Pjąayozwds ęis dpo doira zte, muattoa śkiaj i woidąnz ejsuz anro akj wckłeizo piś
Ale naciągacze !!!!!!!!!! Też dziś do mnie dzwonił ten numer : Uważać !!!!!!!!
7223 - to prawdziwy numer do wysłania rzekomego SMS=a nie odpowiadać! zablokować!
Przed chwilą dzwonili do mnie. Automat a za automatem stoją cwaniaczki na wyłudzenie kasy.
Konkurs lub loteria dzwoni z kilku numerów.
iśDz ałoemadbr oetnlef i się akłzo,oa że ot aidro zt.e yRcąłłomzza ęsi paeżiwno ein aabłmr łdiuuza w eonkirkus do uk.ro tpnięsNae tmrłmyazoa msas- z munure 7322 z focrjaąmin eec"izrWs isę ó!wnTiomzoawddłj murne emoż nwaśłei grwćay w uRiad Zet eawtn 00!5000 isOdpz tZ"e Sdwłzpraia an osiernt adaRi teZ rsukokn i nrmeu mss isę gdza.za eiN mewi oc o ymt ćlym.śe
zedijeZlo sms iemmrpu i ezj awm 0001 lz adnpo blaocwko
Upierdliwe!
azro.iedt izwnod taamou,ta otmep oypzrcdzhi sms
wsaydzoPją ęsi pdo radio zt,e tmatauo jśaki i dąniozw zjues raon jka wokłcize śpi
Automat z informacją że niby dzwoni z radia Z i wysyła wiadomość w sprawie nagrody. Po chwili przychodzi SMS "Wreszcie się dodzwoniłam!" i dalej że można wygrać 500000 zł tylko wyślij wiadomość na numer.... oczywiście płatny, rzekomo 2,46 zł ile na prawdę, wolę nie wiedzieć
radio zet dzwonią a potem sms dostajesz
moutaAt z ncfąimjroa że bnyi odwzin z diaar Z i właysy omdaćwśio w apersiw g.odyarn Po ichliw zyihdrpzoc MSS zsrieWce" ęsi łwio"zm!odnda i leajd eż żoman ayćgrw 000050 zł oylkt ślywij wdmośaćoi an r..me..un weśyicozic tpanły, mezkoro 264, zł lie an rdaę,pw oęlw ien deeićiwz
Naciągacze, najpierw dzwonią potem wysyłają sms z 7223
Informuje , że dzwoni w sprawie nagrody . Radio Zet. oszczuści
Premium sms scam
otaAmut yjzacspwąoyd isę pdo aioRd .etZ
pmsa
byin earztido
odebrałam i się wyłączyła, a póżniej sms o nagrodzie ,oszuści
nwdeizpsoay ęsi dop aoRdi ZET
ądoPaj się za OADRI EZT
automat radia ZET z nagrodą...
zaieNccąga ądpajcoy isę az Riaod TEZ
Oszustwo
nidwozą z aśkąj ngroąda
Niby Radio Zet a ja nigdy nie brałem udziału w jakimkolwiek konkursie telefonicznym, radiowym czy telewizyjnym. Podpucha - blokować i czarna lista.
Automat
Wyłudzanie kasy
tmuAato iRado eZt
eaicznaącg z e..t.Z.i-k

Dodaj komentarz do numeru 535 503 522

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat