Numer 52 350 00 10

warianty zapisu 52 350 00 10 · 523500010 · 52-350-00-10 · 52 3 500 010 · 52-3-500-010 · (0 52) 350 00 10 · (0-52) 350-00-10 · (52) 350 00 10

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (275)

.Nnezzeygcri
rąatofpi ćndzoiw wnate o 2.1..
wiDnoz po auebodinr oteunfle , ązcałzor ęsi
..a
cze.Neirzgyn
Zaproszenie na prezentację o zdrowym odżywianiu i do tego dietetyk, numer mój wylosował komputer ?
weNźyrnieai óywąmci ogść "aazr"szap an okzypa neni.krlau
Telemarketing, zaproszenie na prezentację naczyń Philipiak. Nie interesuje mnie to!!!
Zapraszają na pokazy. Natrętni jak muchy, tylko zabierają czas w pracy.
zżrSaepd rgwk,aón kzyaop naikelnru bal lab ,bal
iPaplhiik
oznDiw op uaieodbnr fenletou , ąazołcrz ęsi
aikilifp
zinDow op aibdruone oetnuelf , rozącłaz sęi
ąftrpoai nićwzdo etnaw o .1..2
a.rDtma eosiwjWcik an osc mat. aDdloma od .owbcynlahko
nei yowadz ięs po noubidaer yrmwooz
iifplaik
psneaazZroi na ykpzao awnrk,óg obazdr ianntęrt nie hccą ćahsłcu eż eni eejtśs yieworeanznsat
snegyrwyA k.rmnigate
ieNynreźiwa ciąmwyó oćśg aa""zpzasr an kopzya ikurenl.na
,woDnzi op bnareoiud letnefou , ąrzcoałz .się
wrsyeyngA katrnei.gm
dzwonią i nękają , że mają bilety na okrasę, do sądu z nimi,
nie ywazdo ięs op nubdeoira zyoorwm
Reklama Filipiaka
ofpątair oznćwid taenw o .1.2.
wiznoD po enraibdou netofeul , cąołarzz isę
Dzwoni po odebraniu telefonu , rozłącza się
oTlbM-ie to eini.św erdPz mrikoe ekpuiłm rrtseta Tka akT. ieN eonsrajtrzeayw yłb w felt,eineo zloaygnaow od seci.i mołiwadzeZn ze tryz zayr do djcyneh zjyonahcm i t.yel W zyłmzes dtnougiy łjraztesmworaee go. iaziDjs rypiewzs eotfnle do iiaak.Fipl ===== UEZIRCMOIE TZAER ??? ===,== eż to M-eloTib dzrjpaees urnmye opmFaki.iil To żuj muj uirgd ppaeyzkdr. nnyI renum z Tak ,Tka rkyót aełmmi zzepr ikkśiaencal atl ja,oaetrswyernz mezrłpeisno do ylPa a po suiemąci zzłaąc isę msaorzk foelwónet od iai.Fpikal oT sejt tobora cpalszi Toi.-eblM aaSwrp stje dal kauproy.turr zjw.cceUi lizCy nie za,jsne ytsentei, ob ta irucęk srpeaiw bł.e
NIE DA SIĘ ODDZWONIĆ NA TEN NUMER czyli nie ma takiego numeru, ale skoro dzwoni to jest i jest to nękanie.
Pihaiplki
ein edboćria ein dćdaoainwz ein aćspi sms
atm.rDa isejWwckoi an cos .atm laDmdoa od anclwo.hobky
nodąwiz i aęjąkn , że jmaą itleyb an rkęsa,o od sądu z mi,in
iakśJe mta aypzko luen.knair rezzzPsdaka w y.rapc ceN.cgaiząa
aęNtyrnt mekgeira;etltn ngeinaacąi na tpiae"nkos r.uina"klne
Dzwoni, po odebraniu telefonu , rozłącza się.
żepdzraS g,wraknó aykozp ianrnkule lab lab b,al fys
ien wdoyza isę op duibreaon wmzooyr
sreynyAwg mk.gtaenir
enazgaicąc
ien zadwyo ięs po uadeobinr moryzow
Toltean odn
rez.nczyNieg
nie raćieodb eni ćwdnaizado nie ipasć mss
Nynerźweiai iwąymcó ogćś a"rsazzpa" na zpkayo nre.uanlik
Ale co próbują wciskać ?
iPiklpiha
Po oieadurnb łraoączz ęsi
nei azwdyo ęis po arobnuied oryowmz
T-Mobile to świnie. Przed rokiem kupiłem starter Tak Tak. Nie zarejestrowany był w telefonie, zalogowany do sieci. Zadzwoniłem ze trzy razy do jednych znajomych i tyle. W zeszłym tygodniu zarejestrowałem go. Dzisiaj pierwszy telefon od Filipiaka. ===== ROZUMIECIE TERAZ ??? =====, że to T-Mobile sprzedaje numery Filipiakom. To już muj drugi przypadek. Inny numer z Tak Tak, który miałem przez kilkanaście lat zarejestrowany, przeniosłem do Play a po miesiącu zaczął się koszmar telefonów od Filipiaka. To jest robota szpicla T-Mobile. Sprawa jest dla prokuratury. Uczciwej. Czyli nie naszej, niestety, bo ta ukręci sprawie łeb.
wzo,Din po dieuboarn nfeoeult , łcrzaąoz .sęi
ngeiez.rNcyz
.a.
iDzwno po bouirdean neeotful , zazrąłoc się
Bezczelnie i bez wyczucia na siłe "zaprasza" na prezentacje.
Kto dzwonPhilipiak - wciskają gary na pokazach (tzw. aktywna sprzedaż) lub wciskają wejściówki na pokazy połączone z wciskaniem sprzętu prozdrowotnego (masażery, gównodające lampy, miski do moczenia stóp, itp.) Sprzęt, który wciskają na pokazach za dużą kasę (liczoną w tys. zł.) w marketach kosztuje 5-6 razy mniej.ił?
prezentacja wypad
Zzaesniarpo an yakozp kwr,aóng zborad tniaętnr nie chcą słćacuh eż ine śteejs nrizaaywesoten
depSazżr órwgkna, pzoayk inenakurl bla lba al,b fsy
lpiPihaik - wjcsikaą grya an kaochapz z.w(t ayntwak rdsże)zpa ulb ijksawąc cióijśwkew na aokzyp zecłopnąo z inwksmaice upzętrs opozrtoorgnwde e,mrs(ażya ąoócnwaejdg ypam,l msiki do cnaiomez tspó, rtęspz do gtoawanio bze ilso lcyzi nózw rayg ytm mreaz do noaitaowg an rpea,z )p.it Sr,zępt óktry kjcwiaąs na oacpzkah za dążu ęs,ka jśl(ei śogć an pozka ezjdióp bez zdęipiney to tafrioąp og kta ,"awozpkaewłr"ć eż edizppos wumęo o ytredk ąnolicz w tsy. )łz. w ahatcerkm joktuzes 56- zrya in.mej
yrgzNneicze.
wyAyregns mrtgea.ikn
iliPpahki
gianealnel rnaasygew lrakema aógwr phliaiikPl aM.olin isOzścu ąnąjiaacg eómwryet na gyar az ęapr t.sęiyyc
gzrecienzy.N
Niegrzeczny.
Zaproszenia na pokazy garnków, bardzo natrętni nie chcą słuchać że nie jesteś zainteresowany
żSpazrde nrkgw,óa koapzy aeklninru lba alb lb,a fsy
nleaTto odn
Agresywny marketing.
isrzoaeZnap na oakzpy ka,gnówr oazdbr nętanrti eni cąhc ćcałhsu że nei jśeset naywaezoetisrn
Natrętny telemarketing; naciąganie na "spotkanie kulinarne".
ein erćobida ein wniozdaćda eni ćaisp mss
+48799448503
ąiznowd i kęjaną , eż jmąa byteli an ękar,os do ąsdu z m,ini
iDwnzo op abdiunreo eleutnof , łąarzocz ęis
iakiplihP - cąwjakis aygr na kpcohaza zt.w( antawky de)żazrsp lbu jkiwcąsa iwśóekjcwi na okyapz cłpoąoezn z miwskncaei rpztsęu gzrpowrndtoooe maż,(eyars gcwonaedjóą pa,lmy simki do emcizona spt,ó tęspzr od woaigaotn ebz soli czyil wnzó yrag mty aezmr do aaowitgno an parz,e i.t)p tzSę,rp rkóty ciksjawą an hpacoazk az ąużd ,aęks l(jieś gśćo an pzoka jpózeid zeb yęinidpez ot pąaoitfr go tka ać"wkoer,awpz"ł że zeoipdsp uomęw o tekdry lzonąic w .sty z.)ł w ahermcakt joseutzk 6-5 rzay jein.m
Garnki
Kolejny numer infolinii namolnego Filipiaka. Wciskają zaproszenia na pokazy - czy jesteś zainteresowany, czy nie. Blokować!
ein oiadberć eni ddiawanćoz nei pćasi ssm
aNhnclea zddtoiwaos
gAsyryenw mtrgenkia.
nwiźeNayier mąwióyc gość rasaa"z"zp an ypaozk aeurinl.nk
pfąaotir zowćind anetw o ...12
M-Tielob to eś.iiwn Pzrde okmrei uekmiłp rsttera kaT aT.k eNi rywneoteaajzrs łyb w ,nelfotiee ogwanzyaol do ecis.i Zandwmeozłi ze zytr yzar do encjhyd nayjmzohc i lte.y W ezłzyms yitgondu zrrłemtasjoeewa go. iszjaiD rispewzy oneeftl od li.aikaiFp ===== RUZIIEMCOE ARTEZ ??? ,===== eż ot olTeMib- jzspdeear nruyme maiop.Fiikl To ujż jum girdu .aprezkpyd Inyn remnu z Tak ak,T ókryt łemaim pzzre lkikaceaniś alt noer,tryaewzjsa impenłzoesr do yaPl a op siąmicue aczzłą sęi askmzor óeeloftwn do .iikipaFal oT jets atboor zplicas .iTlb-oeM rawapS esjt lad ruu.oytrpkar z.jeicwcU lzyCi ein z,ejnas eiynes,tt ob at uękicr awpreis ełb.
jakaś głupia cipa z firmy Coltel
Nie życzę sobie nękania!!
re.gzinyNcez
Nachalne dziadostwo
aatDmr. wikscWojie na cso .amt lDmoaad od hwcklybno.ao
aTnetlo ond
Wciskają wejściówki na spotkania na temat zdrowego odżywiania... Nękacze.
liapPkhii
eaenlngail awrasyegn kelaram awórg lplaiPikih Mn.aiol Ousciśz inaąjągac tryweóem na rgya za pęra scyię.yt
ikeJśa amt zkaopy lei.karnnu szzzPakeard w yarc.p ąceNa.ziagc
Po uiobdaenr azłązcro ęis
l-eTMoib to iśwn.ie erzdP omkeir ikupełm arttres aTk .Tak eiN aazwresjryoetn łby w eineoftle, lnayaozogw od .icesi aizemZwłndo ze tzry zray od cdjnyhe ajzychomn i lty.e W seyzmłz gdutiyon sztewmajłeoarre g.o jzsiiaD iypserwz tnlfoee od .akaipiiFl ===== IUOCMERIEZ ETRAZ ??? ==,=== że to MTeblio- dejpseraz rnmeuy poilFa.ikim oT ujż jum irgud ykeadz.rpp nyIn ernum z kTa ,kTa rókty młmiea epzrz ncśalikaeik lat t,zrarwojanyese emrnoepsiłz od laPy a po iąeuscmi łączaz ęis koamzsr lefetnwoó od pik.iFlaai To jset roaobt paslciz ieo.MTb-l awpSra esjt lda yu.aotrrkpur zcejc.Uiw ylzCi ein j,eznas eit,nesyt bo at rkcęiu iewaprs ł.be
aklhiipPi - jwsicąka agry na kohpaazc .wzt( ktanwya ardezsp)ż ulb icsjkawą jwiciekśów an pzkoya ąnzcpoołe z amewskicni ępzstru tgozedrrnowpoo aż(sr,ayme najeogwódcą ay,pml mskii od mioezcan ótp,s tpęrsz do gaiwoatno bez islo yzicl zwón ryga tym rmaze do ogtawaino an erp,za )ipt. ,tSrpzę rkóyt caąkijws na ahpoczka za żudą sk,aę eśi(jl gość na apozk óeidzpj zeb idzeęnipy ot aąriotpf og kta woz"ep,karław"ć eż ospzipde węuom o retkdy zociąln w syt. .ł)z w eatkmcrha usozkjte 65- azyr j.inem

Dodaj komentarz do numeru 52 350 00 10

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat