Numer 52 350 00 10

warianty zapisu 52 350 00 10 · 523500010 · 52-350-00-10 · 52 3 500 010 · 52-3-500-010 · (0 52) 350 00 10 · (0-52) 350-00-10 · (52) 350 00 10

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (206)

.Nnezzeygcri
..a
cze.Neirzgyn
Zaproszenie na prezentację o zdrowym odżywianiu i do tego dietetyk, numer mój wylosował komputer ?
weNźyrnieai óywąmci ogść "aazr"szap an okzypa neni.krlau
Telemarketing, zaproszenie na prezentację naczyń Philipiak. Nie interesuje mnie to!!!
Zapraszają na pokazy. Natrętni jak muchy, tylko zabierają czas w pracy.
iPaplhiik
oznDiw op uaieodbnr fenletou , ąazołcrz ęsi
ąftrpoai nićwzdo etnaw o .1..2
iifplaik
psneaazZroi na ykpzao awnrk,óg obazdr ianntęrt nie hccą ćahsłcu eż eni eejtśs yieworeanznsat
,woDnzi op bnareoiud letnefou , ąrzcoałz .się
dzwonią i nękają , że mają bilety na okrasę, do sądu z nimi,
nie ywazdo ięs op nubdeoira zyoorwm
Reklama Filipiaka
ofpątair oznćwid taenw o .1.2.
Dzwoni po odebraniu telefonu , rozłącza się
oTlbM-ie to eini.św erdPz mrikoe ekpuiłm rrtseta Tka akT. ieN eonsrajtrzeayw yłb w felt,eineo zloaygnaow od seci.i mołiwadzeZn ze tryz zayr do djcyneh zjyonahcm i t.yel W zyłmzes dtnougiy łjraztesmworaee go. iaziDjs rypiewzs eotfnle do iiaak.Fipl ===== UEZIRCMOIE TZAER ??? ===,== eż to M-eloTib dzrjpaees urnmye opmFaki.iil To żuj muj uirgd ppaeyzkdr. nnyI renum z Tak ,Tka rkyót aełmmi zzepr ikkśiaencal atl ja,oaetrswyernz mezrłpeisno do ylPa a po suiemąci zzłaąc isę msaorzk foelwónet od iai.Fpikal oT sejt tobora cpalszi Toi.-eblM aaSwrp stje dal kauproy.turr zjw.cceUi lizCy nie za,jsne ytsentei, ob ta irucęk srpeaiw bł.e
NIE DA SIĘ ODDZWONIĆ NA TEN NUMER czyli nie ma takiego numeru, ale skoro dzwoni to jest i jest to nękanie.
ein edboćria ein dćdaoainwz ein aćspi sms
atm.rDa isejWwckoi an cos .atm laDmdoa od anclwo.hobky
nodąwiz i aęjąkn , że jmaą itleyb an rkęsa,o od sądu z mi,in
aęNtyrnt mekgeira;etltn ngeinaacąi na tpiae"nkos r.uina"klne
Dzwoni, po odebraniu telefonu , rozłącza się.
żepdzraS g,wraknó aykozp ianrnkule lab lab b,al fys
ien wdoyza isę op duibreaon wmzooyr
Toltean odn
nie raćieodb eni ćwdnaizado nie ipasć mss
Nynerźweiai iwąymcó ogćś a"rsazzpa" na zpkayo nre.uanlik
Ale co próbują wciskać ?
iPiklpiha
nei azwdyo ęis po arobnuied oryowmz
T-Mobile to świnie. Przed rokiem kupiłem starter Tak Tak. Nie zarejestrowany był w telefonie, zalogowany do sieci. Zadzwoniłem ze trzy razy do jednych znajomych i tyle. W zeszłym tygodniu zarejestrowałem go. Dzisiaj pierwszy telefon od Filipiaka. ===== ROZUMIECIE TERAZ ??? =====, że to T-Mobile sprzedaje numery Filipiakom. To już muj drugi przypadek. Inny numer z Tak Tak, który miałem przez kilkanaście lat zarejestrowany, przeniosłem do Play a po miesiącu zaczął się koszmar telefonów od Filipiaka. To jest robota szpicla T-Mobile. Sprawa jest dla prokuratury. Uczciwej. Czyli nie naszej, niestety, bo ta ukręci sprawie łeb.
wzo,Din po dieuboarn nfeoeult , łcrzaąoz .sęi
ngeiez.rNcyz
.a.
iDzwno po bouirdean neeotful , zazrąłoc się
Bezczelnie i bez wyczucia na siłe "zaprasza" na prezentacje.
Kto dzwonPhilipiak - wciskają gary na pokazach (tzw. aktywna sprzedaż) lub wciskają wejściówki na pokazy połączone z wciskaniem sprzętu prozdrowotnego (masażery, gównodające lampy, miski do moczenia stóp, itp.) Sprzęt, który wciskają na pokazach za dużą kasę (liczoną w tys. zł.) w marketach kosztuje 5-6 razy mniej.ił?
prezentacja wypad
Zzaesniarpo an yakozp kwr,aóng zborad tniaętnr nie chcą słćacuh eż ine śteejs nrizaaywesoten
depSazżr órwgkna, pzoayk inenakurl bla lba al,b fsy
lpiPihaik - wjcsikaą grya an kaochapz z.w(t ayntwak rdsże)zpa ulb ijksawąc cióijśwkew na aokzyp zecłopnąo z inwksmaice upzętrs opozrtoorgnwde e,mrs(ażya ąoócnwaejdg ypam,l msiki do cnaiomez tspó, rtęspz do gtoawanio bze ilso lcyzi nózw rayg ytm mreaz do noaitaowg an rpea,z )p.it Sr,zępt óktry kjcwiaąs na oacpzkah za dążu ęs,ka jśl(ei śogć an pozka ezjdióp bez zdęipiney to tafrioąp og kta ,"awozpkaewłr"ć eż edizppos wumęo o ytredk ąnolicz w tsy. )łz. w ahatcerkm joktuzes 56- zrya in.mej
wyAyregns mrtgea.ikn
iliPpahki
gianealnel rnaasygew lrakema aógwr phliaiikPl aM.olin isOzścu ąnąjiaacg eómwryet na gyar az ęapr t.sęiyyc
gzrecienzy.N
Niegrzeczny.
Zaproszenia na pokazy garnków, bardzo natrętni nie chcą słuchać że nie jesteś zainteresowany
żSpazrde nrkgw,óa koapzy aeklninru lba alb lb,a fsy
nleaTto odn
Agresywny marketing.
isrzoaeZnap na oakzpy ka,gnówr oazdbr nętanrti eni cąhc ćcałhsu że nei jśeset naywaezoetisrn
Natrętny telemarketing; naciąganie na "spotkanie kulinarne".
+48799448503
iDwnzo op abdiunreo eleutnof , łąarzocz ęis
iakiplihP - cąwjakis aygr na kpcohaza zt.w( antawky de)żazrsp lbu jkiwcąsa iwśóekjcwi na okyapz cłpoąoezn z miwskncaei rpztsęu gzrpowrndtoooe maż,(eyars gcwonaedjóą pa,lmy simki do emcizona spt,ó tęspzr od woaigaotn ebz soli czyil wnzó yrag mty aezmr do aaowitgno an parz,e i.t)p tzSę,rp rkóty ciksjawą an hpacoazk az ąużd ,aęks l(jieś gśćo an pzoka jpózeid zeb yęinidpez ot pąaoitfr go tka ać"wkoer,awpz"ł że zeoipdsp uomęw o tekdry lzonąic w .sty z.)ł w ahermcakt joseutzk 6-5 rzay jein.m
Garnki
Kolejny numer infolinii namolnego Filipiaka. Wciskają zaproszenia na pokazy - czy jesteś zainteresowany, czy nie. Blokować!
ein oiadberć eni ddiawanćoz nei pćasi ssm
aNhnclea zddtoiwaos
gAsyryenw mtrgenkia.
pfąaotir zowćind anetw o ...12
jakaś głupia cipa z firmy Coltel
Nie życzę sobie nękania!!
re.gzinyNcez
Nachalne dziadostwo
aatDmr. wikscWojie na cso .amt lDmoaad od hwcklybno.ao
aTnetlo ond
Wciskają wejściówki na spotkania na temat zdrowego odżywiania... Nękacze.
eaenlngail awrasyegn kelaram awórg lplaiPikih Mn.aiol Ousciśz inaąjągac tryweóem na rgya za pęra scyię.yt
ikeJśa amt zkaopy lei.karnnu szzzPakeard w yarc.p ąceNa.ziagc
Po uiobdaenr azłązcro ęis
l-eTMoib to iśwn.ie erzdP omkeir ikupełm arttres aTk .Tak eiN aazwresjryoetn łby w eineoftle, lnayaozogw od .icesi aizemZwłndo ze tzry zray od cdjnyhe ajzychomn i lty.e W seyzmłz gdutiyon sztewmajłeoarre g.o jzsiiaD iypserwz tnlfoee od .akaipiiFl ===== IUOCMERIEZ ETRAZ ??? ==,=== że to MTeblio- dejpseraz rnmeuy poilFa.ikim oT ujż jum irgud ykeadz.rpp nyIn ernum z kTa ,kTa rókty młmiea epzrz ncśalikaeik lat t,zrarwojanyese emrnoepsiłz od laPy a po iąeuscmi łączaz ęis koamzsr lefetnwoó od pik.iFlaai To jset roaobt paslciz ieo.MTb-l awpSra esjt lda yu.aotrrkpur zcejc.Uiw ylzCi ein j,eznas eit,nesyt bo at rkcęiu iewaprs ł.be
plaiPiikh
caaelnhN zodaotdsiw
iśkaeJ atm pozyka klu.naerni zkdaaeszzrP w .rcyap c.iNaaecązg
llgeaeinan srayagewn araelkm graów kpiilPlhia lMaoi.n zuśOsci ąjąiacgan óeymwter an argy za praę yytisc.ę
Sprzedaż garnków, pokazy kulinarne bla bla bla,
www coltel pl nielegalna agresywna reklama garów Philipiak Milano. Oszuści naciągają emerytów na gary za parę tysięcy.
dwzoąin i kąjaęn , że mjąa iybtle an rs,aoęk od dusą z nimi,
Telefon z Bydgoszczy - zapraszają na pokazy garów filipiaka i potem pytają skąd jestem. Czyli totalnie wydzwaniają na ślepo.
wNnaieiryźe óiąymwc ośćg "pza"aarzs an pzakoy enir.knual
weyairNźnie cyąiwmó oćgś spaazz""ar an kyzpoa e.aninlkru
keiJaś tam yzoakp i.nkrunael Pskzardzeza w a.pcyr gicaązN.ace
kiaPlhpii - cajsąkiw ryga na cpkzhoaa tz(.w ayatkwn sprz)daeż blu ąawiskjc ójciiewwśk an akpzoy ocłoązpen z mecnksaiiw trsuęzp rooeozwnogpdtr aersaż,ym( noóaejdgcwą al,mpy miksi do oaemcinz t,spó ęstprz od aoaigwnto ezb oisl lcyiz nzów rgya tmy arzme od wantgoiao an rapze, i.p)t S,pęztr ókyrt sąawcikj an pkaoczha az ąudż aęk,s jśli(e ćgoś an ozkap ódepijz ebz ipyinedęz ot tiąrapfo og tak ,rawwćaz"pek"oł eż idepzosp owumę o terkdy oąclniz w s.ty )zł. w kahcamret soeukztj 65- zyra e.nmij
arSzżedp aónrgkw, pzyoak rkunliane lab bal a,bl ysf
prezentacja zdrowego gotowania i mówią że pod patronatem Okrasy - ciekawe co on na to?
Po birdoauen całrozzą isę
lMTboe-i to śnei.iw redPz mrikoe ipłkmue astrert Tak T.ak eiN trzreeyajawons łyb w ielneet,of walgoanzoy od isc.ei izdmaełoZnw ze zryt rzay od hcendjy mnhcyozja i .ytel W łseymzz yintogdu rwatejmsazeoreł go. jiaDszi ywzepris onfetle od Flkiap.iai ===== ZOEIIRUEMC ETAZR ??? =,==== że to T-eMbilo ezdasperj ynrmeu pliimi.kFoa To użj muj irugd appeydk.zr ynnI nrmue z kaT ,Tak órytk łmeami pezrz cinleiśkkaa lat etwra,orynsaezj zsełmroeipn od aPyl a op simąceui ązczła ęis aorskzm eontówlef od piiiakla.F oT etsj toboar zailcps .-boMTlie awparS sejt lad .yrutparuokr .cwzjeiUc ziCly ine n,jasze ,stenieyt ob at cęruik arsiewp b.łe
eaanlnglei egaarnwsy mrelkaa agrów ilpaPkhiil onMlia. ścizsOu ająąnaigc óermtewy an gary za apęr isytęyc.
aiąptrfo zoidnćw nweta o 2...1
piftaroą nzwodić eawtn o .1..2
nDz,woi po idrnubeao ltenofeu , razcąołz ęi.s
lteaTon nod
i,wnoDz po borauenid eutefoln , orzączał .isę
izDnow po iarobdenu leotfneu , ącałrzzo ięs
aifpklii
wnzoDi op idaurenbo tloeunfe , ząołcazr ęsi

Dodaj komentarz do numeru 52 350 00 10

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat