Numer 503 200 239

typ sieć komórkowa
operator Orange Polska S.A.
marka Orange
warianty zapisu 503 200 239 · 503-200-239 · 503200239 · 503 20 02 39 · 503-20-02-39

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (1551)

yzpr inaredoab efoltnue rzacołzą się
B,cenzezel eapfnooijrnlsnee ngiąei.naca BLKOOZAĆAW ezb iabiaondre!
neB,lcezez pndtoesęp awaencihzo yosob injąoewdcz z toeg m.uuern oebpadrowPoidn eneilealnig ijasdaoąp neda beowo,os dżgy naąjz aznją ięim i onizsakw sbooy do jórket do.znąwi
ien miew kot az swazą ąaownm nei aimebdro bo eni mma sczua na orange ael widnąoz nóirewz z rn 201052203
Najpierw dzwonili na 503200212, kiedy go zablokowałam, przerzucili się na ten
Orange - reklama
cjNkayae eelktrramee,t mneur oiwndz diizonnece imom że iłidwpoazema eż eni sinujertąe inem yfoter
ydG aomsłripp,o żeby zwnociyąd anP isłzrpdwtea isę i pidiłewzoa k(ząds ijjeak rym)fi nizwod - ołązyczłr .ęsi
ozinDw wzekly łkoo opiłuand po daoerbuin zcisa balo ięs zzoałcą.r
ubezpieczenia Prudential | Orange
zDłoiwn klkia ryaz
aaeyr,isNęstncmtyteientz adoąco,jdnziwpą ęis az aorn.eg
reęaittnN nząiodw ninzceiode po 2 ,3 zyar do uikkl d.in ieN bdaoeimr
eittNręan ąionwdz ozeenniicd op 2 3, yazr od ikulk .dni eiN imaodbre
geOarn
gnemirteekTla
wadaąwzyinj ntęietran iineeoncdz ,po odrabieun elt tnik sie ein ydwoaz
oinzDw 3 yraz dziennie | Ogaren
yłCa zasc dzniow
oinzDw akkli yazr indneezi
wnoiązD łcay sazc z On.rage Donaed od jzcraen istyl icninodzee zrodpizchy op 8 ideńmiapowo
ciągle dzwoni...
Nie mają oc,tiiśl zsmówi aktiume eż nei ejrsitąunw eiC chi etoyrf o on jedla sjweo
Orange - dzwonili w godzinach pracy więc ich spławiłam ale konsultantka była uprzejma. Odbierając telefon jeszcze musiałam czekać na konsultanta - absurd.
zocłrzaą op duenaiobr
mozesz.zaplacic
oc helcwi dąoiwnz
loimni yrza zdnwaajywia kospooj ien jaad
azwoiDn oeiidneznc
ine aerćbodi
grnektaMi n.aerog wDonzi 3 ayrz zi.deein.n.
dO ziśd śOjaleg(nrei ot oriinoliz)b ez nemi azosmTa choarK,ak śac.acyhJ nedoieul i ngomoły npora.es
egiclą dnzwio od enmi tne oot ner:mu 035 200 139 cśoeziycwi ein eriodamb bo ien emiw tko ot eal isum do emni izonćdwza anmzjjyrinpe 3 yrza dnoegej ai,nd zdoinw od imen nznocieied mam już pawrdanę ćdś!o
Oeatfr eoagrn
!woblkoća
leeenz,zBc enosoefeinnlarjp cąain.gaien OLBAĆAOKZW bze iearbadnoi!
cekąajne tynolefe
ziwnoDą oc aejnimjn rza iinenezd
wrDuąeenj lktoy
nidajkacyW aeOgrn
Orange, chęć ubezpieczenia.
entNiatęr ąznwido noecdinzei op 2 ,3 azry od lkiku i.nd eNi biedrmao
zoinDw i znodwi rakasam
oakobclw
cbolwoak
lonzwiDi zconeidnie po ilkka a.rzy ,aZłbowlkomaa bo ien aladiw sk.puooj
Dzwonią dwa razy dziennie
Nęak kklai aryz w uigąc ad.in
ykjęąacN ru.wziecypo aoZćoawlkb
ajiks tamutao cyla acsz .ndywz.iaw.a
ietnTeemgarkl
yzitęes,trseeyaticnmanNt ąwąoza,ddjiopcn ęsi za agno.re
ZEINEBPYCNZIE IEN OIWNAD!ZAĆ!!
ziwDon zewlyk o 10 nei ćbridaoe to ięs aoilwd
Donizw op ilakk azyr dneeizin ujż od uklik .iodgnty iNe emd,ooabbir zprcatłzemya eswz .iionep
akieśJ n,kiagr yzc enni oohclwt.res kaJ apytłaemz dksą mają ómj u,enmr to ewli,diiezpo eż wnoyawys.ol kaJ caezłząm tucymćzał, że to lnegnee,lia to się łzco,rzyląi ela nzowiąd lej.da
zaiWdnway po 4/3 zyra zd.nnieei eDnokwz wtar ikakl .eksndu zjcąkruay.W
ąckyjaNę umaotat
przy iraoendba eflnetuo acrzłozą ięs
ieN ioabredm
oP nrdoaiueb od aruz sęi .ącrza.o.łz -46 zray nedzieni pezrz naesttio akkil ndi
oT oyltk eaorng
aetarsiąjPdzw ię,s eż ąfeoetujln z fryim gOaren i anin imafr TLMFEIE oerjufe beecieazzinup an yi,ecż od kdypó,wwa .tee.tc nOi ąnuojrppo włniasey jeiuodktmnac paczot od ziaanpnoza ęsi, ieiczwycoś roomzyw są nyawrenag kaj ireztwd,i ja dłmaeiaip,wzo że u emin żtek.a autwlnEnye ójm yórbw ebniepaucizze to od 62 łz na cmeąisi zondlycia do hakunruc enra.gO Ja iaoaidw,łepzm eż u imne cóark bpuaeecizz i beenoic ipaosmda ilakk ez.euńizbecp W cśyipsrołzz po nawezinoitoru ęis jaka ot marif oeżm cróak ppjoazne.uro oP uprsot zyysct iaktg.ermn rfetO peljei kzisawwyću zpzre pndeozwras zrzep ninchy użj jycmzanho i mafiili.
wzniDao ciozneeind
kaaśJ ymzkua w tel i caisz
Dzwonią cały czas z Orange. Dodane do czarnej listy codziennie przychodzi po 8 powiadomień
aorfet z aOreng
Natrętny z Orange
eczenwii jpusama
oagner z ezbmieizeecpun yacnlnha
cniwzeei smpaauj
ywjnaiawdąz neirtntęa ndozniecie o,p ndoriueba tel ntki sie ine dwaoyz
Nie dadzą spokoju cały tydzień po kilka razy dzwonią
ngare,O anp ikwacs eeeiubpczznei i eni rozuemi erzidistaenw, że emin ot nei eseetjinur
iDownzą zra zieidenn do ikkul iy.godnt
adPewrsazti isę akjo anr.goe łzWydua emaifrcjn,o kwiacs i.usłgu
nwoiDz nzoneidiec o jte majes gezodin,i cpoemla wzooaćlabk erumn
zwanDio ndieonciez
nekające telefony
ciągld dzwonią
dO czkotpąu tnzcaiys nataeywrizc nwoidz ednoziceni
kane ez mtywzkiss fetaro zpibeeuemzicny i sratez oangw co inedznei młdedao do czrenaj yslit
ząwnioD onn ,psto prłsoi,em żyeb od mnei iwcęej ein woonzoidn w awriesp "rf"yeot, ale pan sw,tzłirdie że i atk ęizdbe wodi.nłz
zasjatridąPew ,isę że etoefjunlą z rmfiy agOrne i nani iafmr FEETMIL ejofeur zenczueaibiep an żcy,ie do pk,ywóadw ec.te.t Oni orąppnuoj eiywłsan oidnkmcateju zcopta do izaponzana ęi,s wcśoeiiczy zymroow ąs reangyawn jak tde,riziw ja ai,mepidwołaz że u emni .teżka nuaEewntyl ómj wórby ezzaieipnucbe to do 62 łz an cesiąim yoizdncal od kunhrauc n.gaeOr Ja omełizw,dapai eż u einm aóckr euzcizpeab i cenoeib oamipdsa lkkai bzeeńcu.iezp W zcrośzłsipy op atwonozeiurin ięs jaka ot mrifa eomż cókar npuop.oaerzj oP uporst yysctz igrn.mkeat fetrO ejipel ćkzswiwuya ezrpz rdanswopez zpezr cnnihy już cmhnzyaoj i mli.fiai
rtoaiPf zconiwd po kliak zray nieedzin. amoollkZawab
wiem jka ot setj wrccopaa llca ret,enc ztake to ine hic aiwn ktlyo rprecduo ikjae aznacru iamrf - ale tk,a ot aonge.r mnzao lizcgso od oergan o rzipezaentsa kontt.aku
gtienrMka aeog.rn nwzoDi 3 yzar i.niened.z.
telemarketin
cekeanąj fyeoteln
wDaionz enoienzicd
iaamsułM ąćwyj takrę z euoen,tlf żyeb ine ldznoiw.i twckoązoPo rzepz wda idn nwiliodz jeedn zar nnezedi,i ijdszai 7 udrgian 0022 idznwloi kacnliśkiea yzar w guiąc ejjnde ongidz.y ęyjWłam trka,ę eżyb ine owzinldi i wtdey łagmmo wzoalkbćao rmenu
Orange. Odebrałem w poniedziałek nie byłem zainteresowany, więc mnie "odhaczyła". Po czym dzwonili znów we wtorek, środę, czwartek. W czwartek odebrałem i powiedziałem, że znam ofertę bo już ją odrzuciłem, więc mnie "odhaczyła". Dziś znów dzwonili. Odebrałem - proszę czekać na połączenie z konsultantem... abonent chwilowo niedostępny - i rozłączenie. Od dziś każdy telefon z orange bez odbierania leci na czarną listę.
Od śdiz eśig(elnaOrj ot iil)bonroiz ez mnie aTmosaz koacrKah, ac.śhyacJ nuileeod i ymognło pes.raon
Przedstawiają się, że telefonują z firmy Orange i inna firma METLIFE oferuje ubezpieczenia na życie, od wypadków, et.cet. Oni proponują wysłanie dokumentacji poczta do zapoznania się, oczywiście rozmowy są nagrywane jak twierdzi, ja powiedziałam, że u mnie także. Ewentualny mój wybór ubezpieczenia to od 26 zł na miesiąc doliczany do rachunku Orange. Ja powiedziałam, że u mnie córka ubezpiecza i obecnie posiadam kilka ubezpieczeń. W przyszłości po zorientowaniu się jaka to firma może córka zaproponuje. Po prostu czysty marketing. Ofert lepiej wyszukiwać przez sprawdzone przez innych już znajomych i familii.
kbćwloao!
eNi croibaeidje ...
tletiknaeerm
Masuaiłm ąjćwy tęrak z euneto,lf yżbe ein lizidnow. czokwtooąP repzz adw ind diziolnw deenj azr din,ineze diajzsi 7 rugnida 0202 dlnoiziw śclnakieaki yarz w uigąc ejjend yndo.zgi łaWyjęm ,kęrat ybże ien zlonwidi i yedtw mołgam wkoolzbaća meunr
nmrteletaike
rętaNynt z aOrgne

Dodaj komentarz do numeru 503 200 239

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat