Numer 503 200 239

typ sieć komórkowa
operator Orange Polska S.A.
marka Orange
warianty zapisu 503 200 239 · 503-200-239 · 503200239 · 503 20 02 39 · 503-20-02-39

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (725)

ien miew kot az swazą ąaownm nei aimebdro bo eni mma sczua na orange ael widnąoz nóirewz z rn 201052203
Najpierw dzwonili na 503200212, kiedy go zablokowałam, przerzucili się na ten
Orange - reklama
ozinDw wzekly łkoo opiłuand po daoerbuin zcisa balo ięs zzoałcą.r
ubezpieczenia Prudential | Orange
zDłoiwn klkia ryaz
aaeyr,isNęstncmtyteientz adoąco,jdnziwpą ęis az aorn.eg
gnemirteekTla
oinzDw 3 yraz dziennie | Ogaren
ciągle dzwoni...
Orange - dzwonili w godzinach pracy więc ich spławiłam ale konsultantka była uprzejma. Odbierając telefon jeszcze musiałam czekać na konsultanta - absurd.
zocłrzaą op duenaiobr
mozesz.zaplacic
azwoiDn oeiidneznc
grnektaMi n.aerog wDonzi 3 ayrz zi.deein.n.
dO ziśd śOjaleg(nrei ot oriinoliz)b ez nemi azosmTa choarK,ak śac.acyhJ nedoieul i ngomoły npora.es
egiclą dnzwio od enmi tne oot ner:mu 035 200 139 cśoeziycwi ein eriodamb bo ien emiw tko ot eal isum do emni izonćdwza anmzjjyrinpe 3 yrza dnoegej ai,nd zdoinw od imen nznocieied mam już pawrdanę ćdś!o
!woblkoća
wrDuąeenj lktoy
nidajkacyW aeOgrn
Orange, chęć ubezpieczenia.
Dzwonią dwa razy dziennie
akieśJ n,kiagr yzc enni oohclwt.res kaJ apytłaemz dksą mają ómj u,enmr to ewli,diiezpo eż wnoyawys.ol kaJ caezłząm tucymćzał, że to lnegnee,lia to się łzco,rzyląi ela nzowiąd lej.da
oP nrdoaiueb od aruz sęi .ącrza.o.łz -46 zray nedzieni pezrz naesttio akkil ndi
oT oyltk eaorng
aetarsiąjPdzw ię,s eż ąfeoetujln z fryim gOaren i anin imafr TLMFEIE oerjufe beecieazzinup an yi,ecż od kdypó,wwa .tee.tc nOi ąnuojrppo włniasey jeiuodktmnac paczot od ziaanpnoza ęsi, ieiczwycoś roomzyw są nyawrenag kaj ireztwd,i ja dłmaeiaip,wzo że u emin żtek.a autwlnEnye ójm yórbw ebniepaucizze to od 62 łz na cmeąisi zondlycia do hakunruc enra.gO Ja iaoaidw,łepzm eż u imne cóark bpuaeecizz i beenoic ipaosmda ilakk ez.euńizbecp W cśyipsrołzz po nawezinoitoru ęis jaka ot marif oeżm cróak ppjoazne.uro oP uprsot zyysct iaktg.ermn rfetO peljei kzisawwyću zpzre pndeozwras zrzep ninchy użj jycmzanho i mafiili.
Dzwonią cały czas z Orange. Dodane do czarnej listy codziennie przychodzi po 8 powiadomień
Natrętny z Orange
Nie dadzą spokoju cały tydzień po kilka razy dzwonią
ngare,O anp ikwacs eeeiubpczznei i eni rozuemi erzidistaenw, że emin ot nei eseetjinur
nekające telefony
ciągld dzwonią
dO czkotpąu tnzcaiys nataeywrizc nwoidz ednoziceni
rtoaiPf zconiwd po kliak zray nieedzin. amoollkZawab
telemarketin
cekeanąj fyeoteln
Orange. Odebrałem w poniedziałek nie byłem zainteresowany, więc mnie "odhaczyła". Po czym dzwonili znów we wtorek, środę, czwartek. W czwartek odebrałem i powiedziałem, że znam ofertę bo już ją odrzuciłem, więc mnie "odhaczyła". Dziś znów dzwonili. Odebrałem - proszę czekać na połączenie z konsultantem... abonent chwilowo niedostępny - i rozłączenie. Od dziś każdy telefon z orange bez odbierania leci na czarną listę.
Przedstawiają się, że telefonują z firmy Orange i inna firma METLIFE oferuje ubezpieczenia na życie, od wypadków, et.cet. Oni proponują wysłanie dokumentacji poczta do zapoznania się, oczywiście rozmowy są nagrywane jak twierdzi, ja powiedziałam, że u mnie także. Ewentualny mój wybór ubezpieczenia to od 26 zł na miesiąc doliczany do rachunku Orange. Ja powiedziałam, że u mnie córka ubezpiecza i obecnie posiadam kilka ubezpieczeń. W przyszłości po zorientowaniu się jaka to firma może córka zaproponuje. Po prostu czysty marketing. Ofert lepiej wyszukiwać przez sprawdzone przez innych już znajomych i familii.
eNi croibaeidje ...
aidywWanz po 34/ azyr ine.dienz ozkwDne rwat kiakl deunks. zyjuark.cWą
łaCy zasc nziwod
LOL
aJśak aumkzy w elt i iascz
Orange ubezpieczenia. Nie przyjmują do wiadomości słowa nie. Zablokowała mam, bo ileż można.
Denerwują tylko
Orange ubezpieczenia pytajom o produkty i czy widzalem reklame i cos mni chcial wcisnac ubezpieczenie bodaj . Gosciu na na sile prosi zeby wysluchac co ma do powidzenia jak mu powiedzalem ze nie to byl oburzony i dalej nie przyjmowal do wiadomosci ale mnie wkurzyl i sie rozlonczylem .
ząowiDn nineedozic
ądizaawnwyj ezb pwrer,zy ndeizoneic po alikk yr,az an cśzezsęci wzsmdarpa ianzeenn nruemy w eicteernni aminz odoibrę i etn menur ałritf od uzra an tislę aoknhcbolyw cńł.pozeą tasodję otykl uniokakmt o ychkelnoj yhrodnocuzc hłi.ązcanpoce ci isam nąizowd eórżwni z umunre 200123250
Auatotm eakż ezkacc
!kwloćabo
nie eboidcra
naaąjdwziyw tnrtianęe eindzocnie ,op ubdreioan tel tikn sie nie dwyazo
wąznioD co jjnnmiea zra idenizen
Dzwoni 3 razy dziennie | Orange
Słysząc orsnge, odtszu im powiedziałem aby se darowała przedstawienie oferty, gdyż będę wkrótce składał rezygnacje. Ona to dobrze sie składa i cie obsmarowuje. Nigdy nie odbierać to pajce
Nie mają litości, mówisz takiemu że nie intwresują Cie ich oferty o on dalej swoje
NIEBEZPIECZNY NIE ODZWANIAĆ!!!
jkaęNą o róhzncy crphoa a.nid
geO,arn nzwodi ilkak yarz dinnzeei ommpio rpśbyo o istnpzaezrae
oD nmie zoduj 20:11 do etj opry 5 yarz wnlzoidi rweip z okmckoown :2213,925 akcwokno i122. peomt 57115,:,941015:1: z kcwkioóń 923 zboed emic unoiewast keninawlobo hzaiyncnen emwruon ytedw tyolk as w yacnehkN
11 aryz w gicuą hcdwó n,id eni biaomred amm to w udepi
Dzwonią, niby Orange. Najpierw niewinne pytanie czy korzystam z aplikacji mobilnej. A potem jazda ze specjalną dla mnie ofertą - ubezpieczenie etc. Czarna lista.
tPya o kijacęalp oaner,g tepadirzsaw isę drzbao iyrneźinwae jkoa miaf "Nets" cyz "et"Rs i rspwtaadzie pseur ..efęotr. łwraaPrmez !zręomow awnUijaże
arOegn pzeezneiibcau
łyąSscz ,rnsoeg usztdo im diełiwzompae aby es oadłaarw inwzeesraidtpe efoty,r ydgż ębęd óctrkwe dskałał .rgeczanjye aOn ot dzerob sei słdkaa i cie jbe.owumraos giydN ien iaroedbć to jecpa
naek ze wtisyskmz taoefr cenueymipbzeiz i srteaz nogaw oc niideenz łdmdeoa od ancrjez iylst
oizełwCk na leipuro opsćap ein m.oeż dO 7 ydawzniwa
Od zidś lśgreei(jnOa ot oili)iobzrn ze inem zmsoaaT aohaKr,ck y.ccJśaah iuneoeld i mongyoł ora.pnes
nząwoiD i wąiscajk jkiaeś eoryft z agnoer
zeBnzeelc, spentdęop waioezcanh soboy jzncioeądw z eotg uur.nme ddpPooiwbeonra elnileineag ąjoaspaid dean eooob,ws żydg ąjnza ząajn mięi i okzanwsi oybso od tkórej .nząoiwd
iNe ramd,ebio ltaonuicksn OGAREN z teofrą !!!
Orange ubezpieczenia. Nie odbierać.
oc cilwhe ązoiwdn
ufjOrąe pzeinezbiaecu
gOrane tafroe
Orange z oferta ubezpieczenia na zdrowie
nrąDeewju kolyt
wdyzajanwią ezb p,ywzrre ozicneenid op alkki azy,r an sęcśizcze pwaszmdra zeennian umyern w trniiceene niazm dbooięr i tne remnu ałrfti do zura an slitę oyhwabcnlko cpo.eąńzł odsęatj kolyt kmintuako o nejcyhkol ozncodrcuyh .ozepłnichąca ci iams ndąwzio wreżión z uumern 012520203
loiinzwD cnidnoeezi op kilak a.zyr o,mkwałobZlaa bo ine ldaiwa kpojsuo.
Wtf
aa.eiczzlmpzosc
naciagacze
wizndo od mien ailkk zyar ze,ineidn nei oebmadir
Gdy ai,moprołsp byże cdąnzywoi Pan wireatzłdps isę i ipłeizawod kdzą(s ikjaej ryimf) onizdw - łzącorzył si.ę
Orange z ofertą ubezpieczenia, do spółki z firmą MetLife.
Oa,nrge zodwin kilak rzya enzinedi oipmmo boypśr o setiaanzprez
rozłącza po odebraniu
isikcawne zieaczbneepiu z leudtar,inP sdkałak 39 z,ł jka uezjsahorcz po 180 andihc ot addąz ic ntewa 02 000 łz a kja zurezms to ża 1 000 łz iasntoed ooabs oopaunż.sa baoKtie c"siawk" - ein ecdroia, eż ja jżu mjsete bopuenaziezc i eni tjpoęeurzb awddhocytok ezezpbńeci.u Netaw nie aicrdoe że aołm bzarmaai i ien asćt iemn na ejzszec płceaien yadtcowkhod eypęidinz - yba oan agomł się ćaaykzw i roćaibz na emin. W ńckuo zpołęamiwakdo agenocriykezt i ęis c.oyramłałzz bcaoZęz ycz iazdzown eszc.jez
jkynąęca
łez
Wredna pinda z orange
rOfeta agenro
aiunzbpeiceze nuilretPda | gearnO
Dzisiaj dzwonili już 3 razy (w ubiegłym tygodniu 10) pomimo tego, że zablokowałem go pół roku temu i oni doskonale o tym wiedzą. Dostaję teraz tylko info, że połączenie zostało zablokowane. Uporczywi, upierdliwi, nękający, blokować.
zdsPeriaąjtaw isę, że ufąnejloet z rfymi regnaO i nian miafr EMETLFI ofejeru zaepbceiznuie na iż,yce do y,wkawópd e..ctet Oni rpopojuną einysałw jtoudminaekc toczpa do zaonaipazn ,ęsi czicwśeioy ywroozm ąs wnrneygaa jka rdtiizwe, aj ao,pwzaieidłm eż u inme żket.a twuyalEnen mój yrbwó uazizpeeniecb ot od 62 zł na ącimsei znoacidly od uurchkna nO.grea Ja pdi,ozełiawam że u inem kcraó aezuecipzb i oneiecb maadpsoi lakki cńezzu.ieepb W ozpscłyziśr po iraeunziowont isę akja ot mrifa oeżm cróak .rzajonepopu Po uports cyyzts .tirenkamg etOrf jeelip sćizwwauyk przez dearwnpsoz zrpez hnncyi żju czyjhnoma i fii.mali
Niewiarygodny rozlaczyl się jak dopytywalam
ełz
Ubezpieczenia Orange nie odbieramy
iwDzon jieynnrajmpz azr neidnezi

Dodaj komentarz do numeru 503 200 239

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat