Numer 500 971 034

typ sieć komórkowa
operator Orange Polska S.A.
marka Orange
warianty zapisu 500 971 034 · 500-971-034 · 500971034 · 500 97 10 34 · 500-97-10-34

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (1115)

aPrbó dauwyłnize chnyda od tgoe w ezcnlyezb ps.óobs dezRa użćaa!w
pplaiikhi igrak
rzeZespnoia na snkpiaeot nśdoeino wozrdeog aże.iyinw śćDo wyeraaczt:n/
eildb do Fpliiakia
Bijndezzenea "rnizoezpa"es na zpa.ok adaG jak ęaa.nrckon
aNyckjea, awioznd 5x ndizieen z eezimaznrspo an opkaz nrgwoka hpPiiliak mmio tawozsjcen ywmood
Tnilet.geamekr
poeszeZniar na okzap kja dzpaizełćrcawi seitosrw i zordgeow niżay.iadow Na tnapiey sąkd sdiaopa ndea owdadaiop eż reoptkum s.ołlwawoy oklwaBćo
rzBdao ezwpuciyor nykęjcąa
Dziady najgorsze. Philipiak i wszystko jasne... Zalecam mówić w obcym języku z 5 sekund, rozłączyć się i AMEN.
kJiśa otmuata gdaa eni orwta oaećribd
s,nreyaiwg dnwązio kikal ryaz i.nzinede spzązrjaaa an azj.cnpreeet
raezdSpz akrwóg,n aiyajwawndz klika yzra ndinezei
pztonywey mreeantozk to an newop aswprak ,tego yrktó etjs po myt uremenm
meTerekralet
rGiak ęattrn
elbdi do Fiapkiail
ayknjąec
łrOmaabde i zisac w intlefoee
nsyAywreg ratekmlertee Pteoll wdzion w inuimei cącyzgaani z rfmyi ipkhaPlii w pwrsiae nsaoiazrpez na pnetzaeęrjc ów.rga ownąizD na aeodzkirn yrmune ryywtnacph obós ,rceiąwdtz eż są .eanowosl
eeerTmreatlk owtypynzy kazpo żoamn sei oduż zd,oieiwedć acPleom i rezpyten od goet kieawce
opkza żnyieiaw ?!!? :(
wonDzi oc idnnizee karn o .8.30 oP nrauiboed kitn ęsi ein a.wzoyd lifuKkajwei na ętlis oyrcdzuahnc epcłzńoą.
Pzoka zcosnciyazaz z knosyt
mkerealeteTr yztynypwo kopza żonma eis żuod oidećzi,edw emaPlco i tneypzre do toge ikaewce
Garczki prezentacje
dzwonił raz ale dzwonią puszczając krutke sygnały z innych numeruw
tmleaktrreee
Friam tpoell pszzaraa na ptoinksaa króudotwp hcyczlznice
wzoniD co izindnee rkna o .3.80 oP rioebunad tikn ęis nie yazdo.w aijielwukfK an tęsli rcaoudzychn ołą.cpzeń
izesproZaen an zoapk oezgrwod iaienżyw
tileengmTkrae
l.kaegentriTme eirpwl.iiUd ćśGo zcłąyrłzo ęsi ebz "od ieizwd"na (oc rutkaa oybł ut lmup)s.e
soustz
Oba numery to telemarketing - wciskają ultradrogie gary Philipiaka.
eeipzaoZsnr an jnezcerpęat rcaseokia uhekcnyhcn Piailkphi
peoltl ijeśak pkeonsiat nlaiurken
kajsa ainwogan taerjnepazc
op 2 x ne"i tjemse atseen"roznayiw płosiąnta łime aieecnńzkzo owymzor "w tmkai pwydauk eimgoł "dnia ... ein yobł deiaigtr :)
elltop kieśja oeiknsatp aelrninuk
Nie ztniaswćaaa ięs i ab.owkloć 8 nrao w sooętb i ezlnęedii to żju zaonawddecy dspe.rzaa
zołindw raz ale oiąnwzd czązajsupc rkutek ygłaysn z hnciny wuuemrn
,cEh eni iądewz zcy żonam zrćlaopi oetg airlgl co daąj an cesiumj w rctieak pzauko zcy nie ażnom.
trknigelTeaem eltPol ),?( azrajpazsą na onlkjee aneóginw inaeptkso
rakiG pdrzajeso
alncnaha laemrak
namolny "dietetyk", telemarketer nie słucha co się do niego mówi.
Sapm
lrUpaidiew oiaebt,k óktar aasapzzr an apozk niewyżia i eni ieuorzm owłsa !NIE
szrcdwltPeieia lacl trce,ne rmfia etollP
naeekirglttem ipan drzbao aonmlan - ein uiomłzaar że ontflee ołyżswbu nei żsluy od hiktac wrzoóm lea ksroo użj mdroabeał to reicpezż gome orzawompćai o użyiinwe - gorzej żni ewojhi
3x mdieroap i aszci . kWzrua
lnkTeirmeateg olePlt ?,() aazjsąazpr an elknoej niwagnóe pnsteaoki
nmk..e.et.ailgeTr
kGrina i jretapcanze o ormdywz wżii.nyeu znDoąiw oc 5 mitun do kks.tuu
cnalahan klaarem
nDwzoi i eni dzwoay ięs .
zaproszenie na pokaz gotowanie
ecGhłu ,lfeyteon azdroesbi i szi.ca
korposzczury
akNe po 12
do urza sęi z,ącoałzr olwaćobk
Poazk gónwkar zcy ośc
dzwoni wieczorem nie odbierać od razu blokować
W lte cshćłya aęlh z eamt.ekemetrilar Do goet sarta już plaenoak wkśae.pi ąRmzoaczł isę i bu!k!l!jeo
ezdezBneinja soee"arzi"pnz an aozkp. aGad kja r.cnękaaon
eeltTrmeaerk
awinrpej wizo,nąd kaj zaadw,dmoni ein wayzodąj si,ę ptoem uoznw .w.zno.iąd jneeiajlp w leogó ein idrćeabo
jNąaęk i chuygł nelfote
keNainę 4032:
Gonić squrv ....
Jakiś automat gada nie warto odbierać
psma
le.Ptol sjczazuPą 2 nłgasyy i iąclz na iodnn.edoiezw Jkeaiś z,apkyo ela ein iewm ,gczeo bo pnia ien żayzłdą ooycćkńzd ai.dzan zUyłłasas mąjo wizęna.ąk I etl.y lćwaooBk i !zsłgaćza
Za semiyzwpr azmer zoacrzłą ięs do rz.au Pjrbeuó wdznoić ewinpoon
MRIFA LLOTEP LACL RTCEEN ELŻTRAEEPDZS
wijernpa iąw,znod jka imdoadwaz,n eni djyaąowz i,ęs etpmo uwnzo odnwą..iz. lejenjipa w logóe nei dirćeaob
aimrf olptle rnkagi kalPiphi
zcpuoreyw ceniaik,ąnanaeęgin an kiu'nmp'oi
łceugh nfelotye
psreoZzinae an apzok oegwozrd ieażwnyi
nserZazoipa na eencrjęptaz
cakqNyje
egchuł fyentoel
ykjanceą
dBazor oponz n,owzadi bo rpdez 1h2
wraodZ żonyćśw
razioeepszn an .ap.kz.o ein mlulsecha jlead zegoc
Nikt nie odpowiada
Odebrałam i cisza w telefonie
Zaproszenie na pokaz jak przeciwdziałać stresowi i zdrowego odżywiania. Na pytanie skąd posiada dane odpowiada że komputer wylosował. Blokować
Garnki Philipiak
Jaśki aąkłja
rpeoasiZzna na pzcaeętnrej
nekaja nie odbierać wciskaja jakies zaproszenia
wnzoiD op likak yrza i nitk ięs ein awzdoy
wiznoD i nei dwyoaz ęsi .
Garnki które wszystko robią same, ble ble bke
wBkolaćo i op rsepiwa
cłuheg tfelonye

Dodaj komentarz do numeru 500 971 034

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat