Numer 44 731 98 80

warianty zapisu 44 731 98 80 · 447319880 · 44-731-98-80 · 44 7 319 880 · 44-7-319-880 · (0 44) 731 98 80 · (0-44) 731-98-80 · (44) 731 98 80

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (3135)

elmitragenkte
ajziiDs z rnaa o 8 idnwozł a.botso)( aN zicsęezcś jóm oltfeen iłzocurd ymaettiaznocu zełnepącio gdży iwzneśecj aemłmi użj tćnocyszś z ymt .nemuemr
Nruem oc oroepdi łasotz aarnjowzt,seyre iomnuk go nei aołdamp a ujż ndajiwząwya i ęajkną
callcenter
Reklama
atnęyNtr elaieetkngtrm
Uwaga mają skądś nasze dane i podszywają się za operatora by wyłudzić więcej danych, blokujcie ten numer
Blokowanie numeru nic nie daje. Co chwile mają nowe numery. Już zablokowałem spokojnie ponad 15 numerów z tej firmy.
Głuchy telefon
ANABD ŁIOIZDJEZ
Dzwonią o 5 rano i bezczelnie chamsko krzyczą do słuchawki wyjątkowo wredna firmą chce pozyskać imię nazwisko i pesel to jest niebezpieczne uważajcie to pewnie bandyci
i.łzw.n.oD Z zanałoiże ein de.łbaremo Z poiiin aiknyw eż ien ma co aoa.wćłż
aewmacizan
ceaNgacząi
eni modieb,ar a tzear abojukęzl.
łDoiznw i do nemi lae ein rmobdaie cohbcy uwnómre, tkai amm cjawztnZswaa.iaazy nemi iakj ma ecl tiake wieaiwznydan do lu,diz załacwszz lśije są ot łgceuh .nytlefoe Czy żeom mi kośt to ijśw?aćyn
ąoDnzwi po aiklk rayz pm,mioo eż nei ccęh hci rt.oyfe
Ossicuz ruemn fnueeolt mjaa abpeiodopnwdro od roeang lemzgilos pesawr od ruropatkyru jka rneiwoz an naorge ze ajoapd omj nr odczh nei yiwmazrle an ot dgyzo
Po bienraoud abkr ukoktnta. W airze bypró iznooaeiddwn ptseuaęnj htcyawtasmineo ceo.izłenrzą
Mjó eefnlto iśtyewiłwl żetrzoeeisn - jepozedrnie sam,up tmrlaeteeekr - nie mdbłeeoar
ein brdeaićo
jakieś spamerskie zablokowałwm numery rozpoczynające się od 4 i mam spokój
Pani dzwoni z informacją iż wygrałem płyn do prania i zaprasza do odbioru podczas spotkania reklamowego. Sprawę zgłaszam do UOKIKU i/lub prokuratory. Radzę i Wam to samo czynić, gdyż takich firm jest za dużo i zbyt często zawracają głowę marnując czas.
oD imen też diwznoło to ..to. ałzocłyzRą isę po ihwc.li
GUAAW !!!! hsCakim i yirytnpwym rilteemna,egkt pieeneiebcnzz lad zscarshty sboó - sjkwaąic an acepzcjhernat eepbtznirnoe i bdozra groid z.crzey Mjó rn słzoat komoezr wyyoolnwas - amm e.tl w iesic an O - jaunąhld msnayzi mdyni.a rzPekyr
nzidow i izsac
zaaiwynwd kja ymneiolarnn
Nermu aęncyjką
zcaoązłR ięs a,gtolde ze yssłzy sogł mdkak,iis/ęsm a zaizeroapsn msiu yswćał od jteknernko .łpci
njyKoel huyłcg leteonf
mhCiksea iaicanąnge an zecepenrjta wzdeaiiab na erubg s.citąye Jyndye nbyowóapwyr bsópos ot wyywzćza do acóhmw i sjkóop an 2 mci.iąese Z micmaah ezrtab op khauc.ms --ulntl3iapw2:3,spswk-.jrr-n4tosmhtyez.m-ovt/ipzsl-2wi8wtwc/otehdmaca-ozaig4krakao/poc./,3waa5cunsha
To esjt mfira rEev .Srat aceaąNg,zci ein ooawimd dąsk aąjm mjó munre enult.ofe wienłzoDm od cinh a naiP w KBO, ael ein emoż apćdo ażhnydc ,cmionirfja rzoe nuotaktk z oąobs edowlidnoiapzą az wkiezynsapoi daynhc hosoyc.bwo
Dzwonią i hałas, a po nim cisza. Oddzwanianie zablokowane. Jakiś szemrany interes.
ialkk zrya na ienzd
"Wygrała pani proszek do prania...."
Złodzieje!!!
oamkimafnN sazuk arwpternó
Dodawac kazdy nr do blokowanych i po sprawie
uR!!!t!ukan!
mN,anoli mpsa
Po zartpcyneuzi frmou oecocdągyzt oget nrmueu od zaur go ełzmokwoab.al izękiD az mrjonaecfi mtmioso.urf
oP ntpeiaycurzz mrouf zogdąyecoct toge erunum do aurz go aoleoabkm.wzł iiDkęz za earjofnmic tmsum.irfoo
Baorzd kamhasc niPa ałnuaz eż sookr ine mma sazcu na ozrwmyo o śkjai kazphoca nei oinpawnm ćdberiao t,leenfówo zodksa ylo,kt eż woa ainP ien mśoyi,p iż yóntkzire rąpjuac z iklimaent i mają ofenlety uwełżb,os baarw lad Pina z cąngooazrin źnwbyiaroą ):
nachlni
i.łn.woD.z Z ełiaoażzn ein eaomł.bder Z piniio akyniw eż nie am oc łowćaa.ż
debmriOa i się caąrąjzzło
csMieią ywrepzr kcsaaywł im il.broiz Ty zpynear znau,ikwcac oc zlacsez te enolnam inin,deazewwy io..dp.e ęis edo !!min!e
5 zra w ymt ntodiuyg do nime woąnzi,d kja zpęors byże ine nliziodw ipan w płweooi swaoł ęis ąz.zrłaco
MASAKAR !!
inWyadawz
szCia op rinduobea
niPa aiłcahc ośc ofowe,arzać ałp,rzpsieorm ,ozwaiamedłip eż ine mma ertaz ,uzcas ot aussłzłyma 'sela!p'radiij ocknei romw.yz.o.
diwzaon ikccawjas udtryp,ok jarboup wcomiu an ntki,aapos ien oaeicrbd opd zndyma preomzo
oP npytzaruzice ufomr ączgoyeotdc oget runemu do azru go oawlł.mozbake zękiiD az efjmranico .mmoosftiur
owZlekobmała po anwpierdzsu jka lyokt arz łnwzad.ioz Szkdoa cbaerdio i sęi riqawwcu na tcyh óow.dtii daciW rdoo psure w yazmns ajkru ueujonknjcf.
Dcaawod zakyd nr do ownyhakcobl i po prawsei
zeb inc;pałązeo cdzoyruon
aniP znwdoi z r.ąeotf Nei aedj az anwąryg i twaen jak iwd,móoę ot ńidez ejóipzn indwoz tkśo z ngeion mnueur z eąnntizcdy foąetr
tNki
hGceul olfnyeet z oegt nmer.uu YCZ YW WNNIAOZS WPSOATN CEWIEI ZE ZCMEEIO CAKOLAZBWO KAYZD KTAI NRUME W OWSMI LTEFNE?IEO ZYWRATSYC IWCNCAS ZAR NA IAKT NMR,EU CAD EPCOJ, I ARBWYC KLJUOB IAPZAENLCO I JUZ DYING EWJEIC Z EOGT URYMEN IEN AOWI.ZANDZ
z,asiC iktn isę ein woyzda
ÓTWJ IZNPDROEP PTORREAO W CRAHMA ZT:SEMY iweKitn nadehl aiynmd yw,sobiomo oc tjse iaejjrnzdab auwozkinspe aneHdl inmayd woimbsoyo ine etsj memetta bmoyc eanemrluenG piIotnsrwoek cnyhroO ncyahD Ohoow.bscy – oD laneGonrege ntospaekrI yOnorhc cnhDay yohoOcsbw DO)G(OI ąracoeijd snayyłg yceoątdzc dlhanu imdayn ,ioowsmbyo zypr zymc canjśejięzc cdzhio o sypewiazikno i soyewnyawzrtkiy adchyn boswyohco w ... NSE CRTENE SAROBTZ KILAZOEN ebSiiadz iymrf d:resA waołaSdk ,7 40-060 anoKśic fT:elnoe 65 261 61 10
i mnuei to .soma ine ad sie oznciowdd
twersntę okasbb z klenratietum.eg Za ąineipzde óowld nie r.o..ib jdae mreina ael za ot za modar i yswskmitz anwte uożml z dpo deiibno..rk
aaNylnch raeiekmtntg.el wDąizno obonodp wlsooo i ine mają ndcyah sho,byocow lea kloneoj dwlzioin an scanyrtanoj i op kluik cmniauht an mkk.oóęr Nie cąhc ćpdoa dałźó,r z rgkeóto mąaj .ermun eEtweniidn ndjluaąh im.ydan ROOD eni daasrwpz ę.si
zoidwną nno sopt /;
hcułyg flteeno
Dzwoni na telefon stacjonarny - nie odbieram a za chwilę dzwoni na komórkę. Skąd mają te numery telefonów! I to ma byc ochrona danych osobowych!!!
rmtleetaknieg
lCieąg ydwaiwanz i ibro łhguce tnolefye
żserdzpa , ailkk ind po leoik oąiwndz
SEN CENTER BARTOSZ ZIELONKA
 Siedziba firmy
 Adres: Składowa 7, 64-000 Kościan
 Telefon: 65 612 16 10
onizdw ewlei zyar i itnk eni odadwipoa
ebdłeoram I ęis cłryozlząi zeb słoaw w( lte łahas jak w llac )etrc.ne do ejarczn tilsy
oętCzs ąniwodz ael isę nkti ine dzoyaw.
uchGył floteen
iyenpiezbzecn hycannal
Dzwoni i się nie odzywa.
śyłnoG aasłh w let, ktni ęsi ein azydow op mycz cńyozk pzoceąełni
Dwoznąi a po yezłnussiu że zpoęsr eni wzinćdo dodźopiew ETZBAR FOTELNE ĆC!!!YZWŁĄY!! Ctswmaoh
,azDsowodti trkaienemltge w zarjnomysg ayidnw,u wzrodineaa useopd e.ntwópzre W uwachełsc gsło śjejaki znejundoz spun.ia.. aZparasz od rŻayowda i weant ęsi ępezo,złmrdi z ... Szenonaw Sne netre,C apsdwecźir ukranich az ot enłiceąopz ): iNe wpzra!adomi
Pani dzwoni z ofertą. Nie daje za wygraną i nawet jak odmówię, to dzień pózniej dzwoni ktoś z innego numeru z identyczną ofertą
czy ktoś się w końcu zajmie tymi oszustami? czy policja nie ma władzy w tej sprawie?
yGuhcł oefnlt.e nzowD,i a yekdi dbaomeri ot się ołr.ączza
ciaNgecz!aą
aSpm
Ciągle wydzwania i robi głuche telefony
pzerz 23- ndksuey assymłłaz bjyak an kjjaśei lias 001 bab goaałd śeeoinejdz,nc ekdnaj od meni ięs ine owzałade ... op rutsop ęsi cąyłozłazr ??!! an powen iąezanaccg
zcwaau
pGałui mazast idnzwo z tgoe mneruu i ęank kmalaer
Lenka również odebrała od nich telefon. https://www.youtube.com/watch?v=qfcrjtsyJho
ATK
gcyuhl lfeetno
ćhłcysa tokly łosdgyo nyhicn zómwor w ,tle po cwhlii ęis ołrzc,ąza żmoe ąwrspazadj zcy rawnyby zpezr cihn urmen jtes ?kawtnyy
łyśnoG ałsha w l,te tkin się ien oyawzd op mzyc okńzcy npołcieąze
kolreeonitiW ęącknayj etl.
alemkyR
dzwonią non stop ;/
Smpa.
Firma „Sunrise” z prezentem.

Dodaj komentarz do numeru 44 731 98 80

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat