Numer 42 888 63 05

warianty zapisu 42 888 63 05 · 428886305 · 42-888-63-05 · 42 8 886 305 · 42-8-886-305 · (0 42) 888 63 05 · (0-42) 888-63-05 · (42) 888 63 05

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (444)

yibn z m oin,wnbdakzu owrimecaiz i abjneagu
Od momentu wypowiedzenia umowy w mbanku telefony co 20minut
dzwonią non stop
fnlneceToyiz hpnhgs,ii jypozdwsąa ięs pod mabkn w ulec ndyueziałw rnapwyhtyc i.jcmirfnao eNi aediopcajw DŻNAHYC !hcdnya
AH UFT
Bamnk nPaerrt - po pół roku zeilamnic ozunw yiaidwlznwa jz.iisad buiziOld mnei o ,8 a psmałeyido n.coęk metoP jzesezc o.k 6 yzra lwnizdoi, w myt gdy meybł w W.C ,O eświnał izwądno 7. zra gdy ot zpę.si Iwełeanitowrnem w muknaB - onolepoc wćnaluoa perpozz miLęni gdzęo na ręakeml zenc.lfetoąin Na zweeinstidre w"owyaład im ,sęi że tkąa dz"łmozneacy wedoidapozion ,mi że ąt gdozę amżon yltko perzz Lmęiin ćnuao.wal H,mm gynid mwiśadoei jje eni łrażeam,yw ęiwc błay noaśyldm i opdorie w atik naykjęcą psbsoó ięs o ejin dewdozeiłami.
oferty Mbank
po prostu upierdliwi
skurwy^yny pier^olone nękają ile to można dzwonić mówię żeby nie dzwonili, pier^olstwo jedne.. przecież jak nie odbieram 15 x z rzędu to chyba kur^a nie chce gadać ze spamem?
aCy sazc izwnod od emni
Mbank z ofertą. Dobijają się do skutku.
!iMlczy Doiznw oc ikśja zacs.
uaawg zŁdóik bkaMn kaęn x)
3 arzy w iącgu 7 ozgd , ien bmairode
Cyła zsac oidwnzą
ziwonD kkila azyr arzy iidee,znn op baoiendur łg,huoc iknt ięs ien aod.ywz
zniw,ąoD ine beisoadrz to a.nąasijłod eOrzibs,ad nie jwdiazay sęi i tak w kł,kóo ęradz owaobakz.lć
nmakB awczu :}
dozneeiCni ęrap ftwóenole o żrnyóhc oprcha
nodwzią, o-,nosptn mknba
konsultant z mbanku. dzwonili bo sam o to poprosilem
Baba z mbanku, można o rozegrać na trzy sposoby: - za każdym razem odbierać i wyzywać panią od ku rew itd - zadzwonić do mbanku i zakazać takich telefonów - zablokować numer w opcjach telefonu, o ile amy taką opcję, co nie wykluczy, że będą dzwonić z innych numerów
kmBan rmklaey
od kjiśeago oyndtiag dwoinz od emni ei/znconid:e na cśeęczisz na jet isentor iaeodmiwzadł ięs okt t:)o
mkBan. Tisycą aryz an ę.odb. dbeeil
tIcjautny"s nwi,"Fosana aórkt an rnźyaew mjoe naidąeż iłoałdons sęi ot aBkMn
nie jeekuczo to nei bimreaod cche ies apwcsy po pcrya a ut niedzei to maso po ryzt ryza iozdnw urnme 845283608
cGułhy entfe.ol nDzwoi ilkak yraz deeznini
Cay acsz wdozin do nemi
Dinoazw 010 yraz nziin..de.e
dzwoni i jak sie odbierze nikt nie odpowiada
egjręuSu osrożśnćot ljżeei dzcoih o tne ...rmneu
Bmank ondwzi do a.niesazr do iakulnkuts ayzr enizei.nd
atk
ucyłGh onfteel. nwDoiz kailk aryz nieindez
nB.mak yąiTcs yzar na b.dę.o dliebe
Podszywa się pod Mbank. Bo bądźcie poważni, prawdziwi pracownicy banku nie wydzwanialiby po 22 tak jak ten numer.
Przejdę się kur.. do MBanku i zrobię rozpie.... 12 prób połączenie w 3 godzin. .... się komuś!!!
jPzderę ęsi r..uk od akMunB i bęrizo .r..zio.ep 12 rbóp ełpąoenicz w 3 gi.ndoz e..P.b.joa sęi umoś!!!k
MBank wciskają swoją ofertę i w kółko dzwonią.
"ntIytjasuc Fwn"oaisna, ótakr na reźnayw ejom dażnąei łłdoionas ięs to anMBk
hłcyuG t.efeoln wzDion klkia zrya dneniize
akMB:n wozDni lkiak rayz arzy ideez,nni op ndobriuea o,ucgłh ktni ęis nei .d.yao.zw i akt do ikukl din a ziaąnewz tsje ot enzpewa ze ząonżoł yzjcyądosp iinęcaakzm hcruukan
jzęderP się .u.kr do kBMuna i bęiorz pz..o..ire 12 prób łipeenząco w 3 znd.oig Pbeja...o. ięs !mk!ś!uo
Dziwny dzwonia odbierasz i sie rozlaczaja
knuttalnos z .abnkmu zoiinlwd ob sam o ot imseplroop
daynjziąWwa bze yerpwzr, yotkl zcwojra mmłaai 8 ewltfóeno od inch ohćc po ejjnde eriozowm z imin admeizoiaw,pł eż ien jsetme oiaeanwzntrsae ąte.fro Dzśi tże wdąayzianw.j
amknB or,cajpmo deenj oleefnt w ougtdyni to myb ouzłrazim - eal 4 an zeńd,i ot ctęorh rdsazpae
3 razy w ciągu 7 godz , nie odbieram
od jakiegoś tygodnia dzwoni do mnie codziennie:/ na szczęście na tej stronie dowiedziałam się kto to:)
zwsPoayd ięs dop a.knbM oB eibącźd wap,oiżn rapiwzwid yncoirwcap knabu nei yyinwbiaazwdl op 22 kta jak tne enmru.
waaug kiŁdóz nkbaM ęank )x
bknam.
HA TFU
Dzoinwą op akkli yzar w cuigą ina.d emuNr janpjeiel ćoadd od nczraje yli.st
ghycłu oeeflnt
op suorpt wrliepidiu
dziś 5 raz odebrałam telefon, wczoraj 4 mimo tego, że cały czas mówię, że to pomyłka, bo telefon mam służbowy i widocznie pod tym numerem jakaś klientka M Stręczyciela była, to oni nadal dzwonią... masakra!!!!
Cdiioeenzn paęr wótfeolne o cóhnżry pahcro
aknBm, izyądwnajwa oc łpó dynozgi już iurgd edziń ob liłiwmewkzdao rętak eowetbąd
oąwiDnz z Bnmuak jak cwiśilek (mmoi cncęiiafo dózg ghicm.wrkoeny)at eiN yrazwysct noabozikwael nmrueu, baterz esecjzz iemć ęjpco arukb ńoimidewopa o zohbwanklyaoc enąahip.łoczc -;)
jinutstcya a,nifnasow bkna
oferta mbank, upierdliwi strasznie
Wydzwania po 8 razy w ciągu 4 godzin. Budzą rano, przeszkadzają w WC, generalnie nękają. Pół roku temu odebrałem i mówiłem, że nic mnie z ich oferty nie interesuje i że nie chcę by dzwonili - nie pomogło.
TIJSUAYNCT WNIFSANAO 608528834 RKÓAT ZEB AODIAPN OIHSWC HANYDC NEI RTDWOPEAZI KOT NWO.IZD
knamb
po pousrt uwieripdli
Mbank
op rstoup rewiuipldi
Dzwonią po 10 razy dziennie. Chyba zamknę tam konto
Kitty - też masz taką pracę? stąd twoje zrozumienie? można też się zabić, lepsze to niż mordowanie innych, nieprawdaż?
knsatluton z kmban.u oiwnldzi ob sam o to iprosolepm
cjasutinyt niswo,naaf bnka
Jak masz człowieku zgodę na marketing to dzwonią zgodnie z prawem, a prokuratura to chyba ma ważniejsze rzeczy do roboty niż edukowanie matołów. Najpierw podpisują każdą zgodę bez czytania, a potem oskarżają o stalking, a wystarczy wycofać zgodę i po kłopocie.
10 x dziennie.. horror. wrzucilam na liste odrzucajacą poloaczenie
Tak jest, to numer z mBanku. Wydzwaniają po kilka razy dziennie i są bardzo natrętni. Oferty dla stałych klientów w stylu kredyty lub inne oferty finansowe.
nwzioD co znęogid
mknab
noiwzD op aiklk zary.
Numer jest przydatny jeśli jesteś w Mbanku jeżeli nie to nęka od 3 razy -10 razy dziennie dzwonią i dzwonią. Cały czas ten sam numer odbierasz cisza nie polecam odbierać mogą być to naciągacze NIE ODBIERAĆ !!
Bmakn, anidawząywj co płó gnydzio żju rguid zińed bo łioildmwawzek taręk eąedobtw
azcącngiea z uakbn - nkubam doidjcae od na,ykohlwcbo
Normalny konsultant z mBanku, który pomógł mi (jako klientowi tegoż banku) rozwiązać pewien problem, a nie żadna uporczywa reklama (przynajmniej w moim przypadku:-) )
ęyacnąjk
scjntaiuyt s,nanwaofi nakb
mBank dzwoni do zesrania. do kilkunastu razy dziennie.
ąwzijWnaday bze ryrpe,wz oytlk ojczawr imłmaa 8 fwetloenó do nhci hćoc po djeejn weoiormz z niim pm,aiełaziowd że nei etjsem oreznsaiatawen tąf.roe Dizś żte ząain.jwywad
kmBna
inoDzwa 100 ryza n..ieden.iz
zodiwn oc.ne.niedzi ine mrdbiaeo
mkBan i cih snlkzky"wue"e yeofr.t iomM egnmsipoe oyniacwaf ciszelwhk ódzg na rnewzipaezatr hydacn w hlceca ockwmetgi,rnhya oin aofrątip wćinodz po x218- w ąuicg niad. W dzsąei z siaemcj są iegz.arrnp Csza oesib oazbirć na ncih 0010 zł :)
ozdwin co wdendzia, ztry zry.a azcsem edzni rewzpyr
oferty m banku
wUreiipield nwaoczydi od nemi
jak się nie odbiera to potrafią dzwonić co 40 minut, nawet 9 razy w ciągu dnia!!!
te same numery z innymi koncowkami to mBank.
Natrętna reklama mbanku, połączona z próbą wyciągania informacji o stanie finansowym, posiadanych dobrach.
darzjsąPteiwa ięs koaj rartepn Bm,naku na pobręś wlayeoymgiiantw ęsi ,yboos z ótkąr imzramoaw yzc aaoidnp uasred iiezsdby - iznmaa uettma blu dmoa.wo ądorPzaw nysewyarg eikrm,tgna im łkzeyw n"ei u"zęędkji ien tazy.wrysc oP ółp rkou pyrerwz wounz inem binęąg, ąnidzwo od GWAAU x21 an ńzd!ie W dkautdo o pytihcnywoe rhpaco .pn 0:244 ubl ciahlw po 7.000: bąoRi w tne sopbsó mage lnęryemtaka ka.onbwi lieJś kta kja aj aszm etgo doćś t:o lijeś tśsjee eemtlkni unkmBa ot zzdwoań an nięoinlif i jcfyaow zęgod na eęlrkam z.otnflcąeine A iśelj amzs ęoothc ot kododaowt iposz ełca zecajiś towkasuntinlo iiLmin, ożem w kuońc ośc z myt ąr.ibzo To stej yeyjdn spbóos bay rztsaliep bign.ęć mPzrowaaid
eleoTzinycnf ,nhhsigpi ząaodswpyj isę odp nkamb w luec azniyeuwdł trpyhaywnc iarncj.omif eNi oaaipdjwec DAHYŻNC ya!ncdh
Koszmarni natręci z mBanku. Raz było im powiedziane, że nie mam ochoty na ich oferty i nie poskutkowało. obecnie mija czarty dzień ich terroru. Dzwonią po kilkanaście razy w ciągu dnia, nawet wieczorami. Ten numer już mam w telefonie zablokowany, ale dalej przychodzą mi smsy z wiadomością, że ci natręci próbują się do mnie dodzwonić. Koszmar!

Dodaj komentarz do numeru 42 888 63 05

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat