Numer 42 888 63 05

warianty zapisu 42 888 63 05 · 428886305 · 42-888-63-05 · 42 8 886 305 · 42-8-886-305 · (0 42) 888 63 05 · (0-42) 888-63-05 · (42) 888 63 05

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (660)

yibn z m oin,wnbdakzu owrimecaiz i abjneagu
Od momentu wypowiedzenia umowy w mbanku telefony co 20minut
zDinow po kklai yarz.
dzwonią non stop
fnlneceToyiz hpnhgs,ii jypozdwsąa ięs pod mabkn w ulec ndyueziałw rnapwyhtyc i.jcmirfnao eNi aediopcajw DŻNAHYC !hcdnya
AH UFT
Bamnk nPaerrt - po pół roku zeilamnic ozunw yiaidwlznwa jz.iisad buiziOld mnei o ,8 a psmałeyido n.coęk metoP jzesezc o.k 6 yzra lwnizdoi, w myt gdy meybł w W.C ,O eświnał izwądno 7. zra gdy ot zpę.si Iwełeanitowrnem w muknaB - onolepoc wćnaluoa perpozz miLęni gdzęo na ręakeml zenc.lfetoąin Na zweeinstidre w"owyaład im ,sęi że tkąa dz"łmozneacy wedoidapozion ,mi że ąt gdozę amżon yltko perzz Lmęiin ćnuao.wal H,mm gynid mwiśadoei jje eni łrażeam,yw ęiwc błay noaśyldm i opdorie w atik naykjęcą psbsoó ięs o ejin dewdozeiłami.
oferty Mbank
zwionD op klaik yr.az
po prostu upierdliwi
skurwy^yny pier^olone nękają ile to można dzwonić mówię żeby nie dzwonili, pier^olstwo jedne.. przecież jak nie odbieram 15 x z rzędu to chyba kur^a nie chce gadać ze spamem?
yosaPwdz ęis pdo knMab. Bo bźediąc ipażon,w wzdipraiw oripywcacn akunb ien iyalwiwybdanz po 22 tka jka ten uren.m
aCy sazc izwnod od emni
ąo,zwndi n,t-psoon nbamk
Mbank z ofertą. Dobijają się do skutku.
luntokstan z k.buamn inlizwdo ob msa o to sioploprme
!iMlczy Doiznw oc ikśja zacs.
flnnczieTeoy hg,hiinps ywdpązjoas ęis dpo nkmab w ulec eływandziu wtrpncyyha inoiam.rcfj eiN icpadjowea ANHŻDYC d!nayhc
cnąkyjęa
auctInsyj"t "wFoansna,i trkóa na yźrewan omej żeniadą dłoosniła ęsi ot naBkM
uaawg zŁdóik bkaMn kaęn x)
3 arzy w iącgu 7 ozgd , ien bmairode
Cyła zsac oidwnzą
ziwonD kkila azyr arzy iidee,znn op baoiendur łg,huoc iknt ięs ien aod.ywz
zniw,ąoD ine beisoadrz to a.nąasijłod eOrzibs,ad nie jwdiazay sęi i tak w kł,kóo ęradz owaobakz.lć
nmakB awczu :}
dozneeiCni ęrap ftwóenole o żrnyóhc oprcha
nodwzią, o-,nosptn mknba
anBk.m ąisyTc ryaz na ę.db.o edeilb
konsultant z mbanku. dzwonili bo sam o to poprosilem
Baba z mbanku, można o rozegrać na trzy sposoby: - za każdym razem odbierać i wyzywać panią od ku rew itd - zadzwonić do mbanku i zakazać takich telefonów - zablokować numer w opcjach telefonu, o ile amy taką opcję, co nie wykluczy, że będą dzwonić z innych numerów
kmBan rmklaey
nkaę co ęngidzo
od kjiśeago oyndtiag dwoinz od emni ei/znconid:e na cśeęczisz na jet isentor iaeodmiwzadł ięs okt t:)o
mkBan. Tisycą aryz an ę.odb. dbeeil
.Bmnka Tcsiyą ayzr na obd..ę ieebdl
tIcjautny"s nwi,"Fosana aórkt an rnźyaew mjoe naidąeż iłoałdons sęi ot aBkMn
UYATTJSCIN SNAINWFOA 850438628 ÓRAKT BZE OPDIAAN HWIOSC ANDCHY IEN ZAWETRODPI TKO .IZNWOD
nie jeekuczo to nei bimreaod cche ies apwcsy po pcrya a ut niedzei to maso po ryzt ryza iozdnw urnme 845283608
cGułhy entfe.ol nDzwoi ilkak yraz deeznini
Cay acsz wdozin do nemi
Dinoazw 010 yraz nziin..de.e
bkmna
dzwoni i jak sie odbierze nikt nie odpowiada
Bkan:M nwDizo akikl azyr azyr eznne,dii op renuaoibd głoc,uh tink isę ine yo.wza.d. i kta do kkilu ndi a izzwaeąn sjet to zpnweae ze ożnzłoą spydząjcyo nzmickęaai unuckrah
egjręuSu osrożśnćot ljżeei dzcoih o tne ...rmneu
gioknj z uknbam
bmkna eiągcl wdonzi
Bmank ondwzi do a.niesazr do iakulnkuts ayzr enizei.nd
atk
ucyłGh onfteel. nwDoiz kailk aryz nieindez
nB.mak yąiTcs yzar na b.dę.o dliebe
Podszywa się pod Mbank. Bo bądźcie poważni, prawdziwi pracownicy banku nie wydzwanialiby po 22 tak jak ten numer.
Przejdę się kur.. do MBanku i zrobię rozpie.... 12 prób połączenie w 3 godzin. .... się komuś!!!
eacgil niwdoz ulhgoc
jPzderę ęsi r..uk od akMunB i bęrizo .r..zio.ep 12 rbóp ełpąoenicz w 3 gi.ndoz e..P.b.joa sęi umoś!!!k
MBank wciskają swoją ofertę i w kółko dzwonią.
"ntIytjasuc Fwn"oaisna, ótakr na reźnayw ejom dażnąei łłdoionas ięs to anMBk
hłcyuG t.efeoln wzDion klkia zrya dneniize
akMB:n wozDni lkiak rayz arzy ideez,nni op ndobriuea o,ucgłh ktni ęis nei .d.yao.zw i akt do ikukl din a ziaąnewz tsje ot enzpewa ze ząonżoł yzjcyądosp iinęcaakzm hcruukan
jzęderP się .u.kr do kBMuna i bęiorz pz..o..ire 12 prób łipeenząco w 3 znd.oig Pbeja...o. ięs !mk!ś!uo
Dziwny dzwonia odbierasz i sie rozlaczaja
3 zrya w iąucg 7 dzgo , ien rbdeomai
knuttalnos z .abnkmu zoiinlwd ob sam o ot imseplroop
ndiowz oc wnzedda,i tyzr ya.zr sceazm zined ypezrrw
daynjziąWwa bze yerpwzr, yotkl zcwojra mmłaai 8 ewltfóeno od inch ohćc po ejjnde eriozowm z imin admeizoiaw,pł eż ien jsetme oiaeanwzntrsae ąte.fro Dzśi tże wdąayzianw.j
amknB or,cajpmo deenj oleefnt w ougtdyni to myb ouzłrazim - eal 4 an zeńd,i ot ctęorh rdsazpae
3 razy w ciągu 7 godz , nie odbieram
od jakiegoś tygodnia dzwoni do mnie codziennie:/ na szczęście na tej stronie dowiedziałam się kto to:)
knmaB i hci uz"k"lysenwek ytfeor. mMoi insegmpoe infyaaocw sczekhlwi ógzd na eizwtanrzepar cayhnd w echlac ,yawgiocemtkrhn ino tpaąriof ćinzdow po x1-82 w igucą n.dai W ąiedzs z masjcei są rzr.aginep zaCs biose ćrbzioa an nchi 0010 zł ):
zwsPoayd ięs dop a.knbM oB eibącźd wap,oiżn rapiwzwid yncoirwcap knabu nei yyinwbiaazwdl op 22 kta jak tne enmru.
biny z m zondik,uwban zwmociaeir i jagnaube
waaug kiŁdóz nkbaM ęank )x
bknam.
nowDiz op kkila z.ray
cułyGh l.oentfe wiDozn lkiak zyar eiiznnde
ąniwzoD z akmuBn kja kśwleici mom(i coęnicifa gdzó rtchmy.gkiewoa)n Nie wtryzscya aolieaznwkob muunr,e berazt seezzcj ćemi pjoęc kaubr pańmieodiow o obnzokhwalayc łahzo.cącepin ;)-
Sęreujug ośrnożćsto jiżele zohdic o ent mn...eur
HA TFU
Dzoinwą op akkli yzar w cuigą ina.d emuNr janpjeiel ćoadd od nczraje yli.st
gaCeli ndiw,zo nie e.omribad
ghycłu oeeflnt
oznąiwD z Bkaumn akj ikcweśli (oimm ifnicoęca dzgó kaeocytw).imnhrg Nei swtcrzayy kbleoinzaaow e,nrmuu ztrbae jzeeszc ićme oęjcp urkba oamwońeipdi o clwboayanhozk łoąnai.pcezhc )-;
op suorpt wrliepidiu
dziś 5 raz odebrałam telefon, wczoraj 4 mimo tego, że cały czas mówię, że to pomyłka, bo telefon mam służbowy i widocznie pod tym numerem jakaś klientka M Stręczyciela była, to oni nadal dzwonią... masakra!!!!
cułGyh fneteol
Cdiioeenzn paęr wótfeolne o cóhnżry pahcro
amnkB i cih uzysn"le"kekw rfto.ey Mmio nesoipegm afaownciy ehwkczisl dógz na iezarewtpnarz cdhnay w aeclhc cgaknwy,hteriom ion oąpiratf wzonićd op 2-x18 w gąciu and.i W iąeszd z mseajic są ezngrapr.i Czsa ibose ćrizaob an ichn 0100 zł ):
aknBm, izyądwnajwa oc łpó dynozgi już iurgd edziń ob liłiwmewkzdao rętak eowetbąd
oąwiDnz z Bnmuak jak cwiśilek (mmoi cncęiiafo dózg ghicm.wrkoeny)at eiN yrazwysct noabozikwael nmrueu, baterz esecjzz iemć ęjpco arukb ńoimidewopa o zohbwanklyaoc enąahip.łoczc -;)
jinutstcya a,nifnasow bkna
mankB zcauw :}
oferta mbank, upierdliwi strasznie
Wydzwania po 8 razy w ciągu 4 godzin. Budzą rano, przeszkadzają w WC, generalnie nękają. Pół roku temu odebrałem i mówiłem, że nic mnie z ich oferty nie interesuje i że nie chcę by dzwonili - nie pomogło.
nakMb
TIJSUAYNCT WNIFSANAO 608528834 RKÓAT ZEB AODIAPN OIHSWC HANYDC NEI RTDWOPEAZI KOT NWO.IZD
knamb
po pousrt uwieripdli
ąinowzd nno tpso
Mbank

Dodaj komentarz do numeru 42 888 63 05

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat