Numer 34 389 38 80

warianty zapisu 34 389 38 80 · 343893880 · 34-389-38-80 · 34 3 893 880 · 34-3-893-880 · (0 34) 389 38 80 · (0-34) 389-38-80 · (34) 389 38 80

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (342)

Zapraszają na zakupy na garnki po 5tyś
Dzwonią któryś dzień z zaproszeniami, nawet sie nie przedstawia, a jak żadam podania kogo reprezentuje łacznie z KRS to rzuca słuchawką. Nie wiem po co dzwoni potem ponownie, czyżby licząc, że kto inny odbierze. Jest to wkurzajace!
Oferta spotkań kulinarnych - odrzucać
nDoiwz akkil aryz ineied,zn ine owyazd ,się prsaaw aejdan od ogłeszniaz o ęnniaek
nepjjliea lawbookć bo aiąjdanwwzy oc ineakśicakl imtu.n
Nie odbierac
Brak kultury
nękający telemarketerzy
cyghłu lnefteo
dzwonią od 2 lat do jakiejś baby, która podała mój prywatny numer jako numer do niej i nie pomaga tłumaczenie, że nikogo takiego tu nie ma. Buracka baba jeszcze ma pretensje,że się nie przedstawiam odbierając mój własny telefon. Wybacz głupia pindo to Ty dzwonisz, wypada wiedzieć gdzie!!!
diolnzw z.ids op ziewdounndoi z'eolpcneai nie zeom byc awlioznrea'ez
telemarket
yGhłcu feelo.tn aSwPrazdja cyz ntaywky enum.r
Nikt nie odpowiada - nie odbierać
ucGłhy felteon
ien da sei zndiow.dco iewenp ijkas eaozprznesi na ypzkoa (malime zju akilk tckiah eapzcol).n Hmskao ęis jaazaorłcz ydg zoswmi .ENI
Naciągacze! mają bazę z numerem, nazwiskiem, adresem na 99% z oragne nielegalnie pozyskaną lub udostępnioną bez mojej zgodny, tylko orange znał te dane, bo to rezerwowy numer niezarejestrowany i nikt inny nie miał możliwości znać danych osobowych.
nie wiem kto dzwonił. Rozłączył się po odebraniu.
NWDIZO NITK ISĘ INE YADZOW ĘNJACKĄY RNMUE
idzwno i csiaz
kNti ein daoiopwda - ien ćeabdoir
lofenTe im ikeę"p"n do ipzniaayaws .lte na CAĄNZR ĘSILT
oC pręa ndi nodizwą i to aetsj ęsi WPIEELIRUD I UNE!!!RDW!JE!ECĄ
ŻJU JTES AN JMOJE ZARCNEJ LIICEŚ !!!!!
ąagaiąncj na dzżspaer argnówk
niajeplje koolbawć bo wzdyijąwnaa co claikaknieś .iutnm
siaCz w ałccuewsh.
dzwoni i cisza w telefonie
łyuhcG o.feelnt
winidz po kklai zr,ya ein oadywz isę
pinZoreszae an ptoak.ns.ei
kint ięs eni asagzłz
acąnigają an deżrazsp aónrgkw
308398438 ajk jzzcees zra onzawdzi ten rn. To tje kiurew necosip w . kJa ęędb wdeiłaiz otk owznid z egto 038839348 rn ot azuodr naięszp co ot za uhj
Dzwoni pani Kaczmarek, zna moje nazwisko, pyta się czy rozmawia właśnie od nazwiska, prezentacje kulinarne, na pytanie kto organizuje tą prezentację podała nazwę firmy :Potęga Vilana"??? z Poznania, ale nazwa tak dziwna, po dopytywaniu się konkretniej o nazwę, rozłączyła się. Najgorsze jest to, że mają twoje nazwisko i zaczynają rozmowę od pytania czy rozmawiają z osobą xxx.
Co raęp din ąwinzod i ot jseta ęsi IWEEURDLPI I N!ERĄJCEWDE!U!!!
Potęga Vilana ???!!! co to jest ?????
Cały dzień dzisiaj, uciążliwe, nawet bardzo,
rkBa trluuky
goPtaę ialnaV ?!??!! oc to jste ?????
eNi cbraiedo
aecgaicąnz
Anna Maj, oferuje zaproszenie z prezentami. Poproszona o KRS firmy i pełną nazwę, nie udziela informacji. Na pytanie kto jest właścicielem bazy danych, zaczyna kręcić, że numery telefonów są dostępne w bazach internetowych. Bezczelnie się rozłączyła.
chachmynty
A mnie Pani przeprosiła :) kiedy się przedstawiłem i rozłączyła wyraźnie zaskoczona pomyłką ...
wearnd a,abb aótkr aaawnmi an opkzay jeśiogak aeb.zidiaw oizdwn op cthrsay azahbc l.et iyeutcknahlan do 01 atl. srwpaa dajnea ęsi do ozłeanizgs - wptziaraznere hcanyd obcooyswh bez enajworyż dzgoy an gatniremk - tsej an ot raparfag !!!
oznDiw dwa azyr zdianineieebrmo,d i .ic..zc.sa.in
niebezpieczny
yłucGh fneoet.l dSraawPzaj zyc atynkyw .nrume
chuGły een,lfot ein zswyeipr ujż r.za
nzwiid op lkiak azyr, ine ywadoz ęis
Jakaś kobieta z numeru telefonu 34 333 97 10 dzwoniła w ciągu ostatnich dni kilkakrotnie i na grzecznie ale stanowczo podaną informację, że życzę sobie reklam - odpowiedziała bardzo niegrzecznie
yghłuc oleetnf
onwzdi i szica
Zaproszenie na prezentację w miejscu zameldowania. Kiedy powiedziałam, że mieszkam za granicą i nie życzę sobie telefonów takiego typu baba odpowiedziała kpiąco: "ta...i używa pani polskiego numeru" po czym bezczelnie się rozłączyła
amteilgrtnek.e an yieapnt z ktą ąmja jmó nr clłązizryo sę.i
No c.sz.u. eiWsmu to dboerz ze ąs ietka daziyz.cewnwa eswzaZ zcgrzieen i nlkuetrui ich psłł.aeamiw elA dęziki temu eż ękąnja enmi umdnyr eiaywmnzndwia ayemnuzcł ięs ez ine aswezz azetrb być czgyerznm i my.iłm A kja ołczekwi am ygsozr deizń i iadnowazz yatc ot i yyćwż ęis onż,ma ablo rwaen rwłoadćaoz ); dazsZncaio ot nie rbmodea.i dparzSmwa w Geolgo otk zindołw i uuurus an rcnazą istęl :)
aikkl yzar śotk óprujeb się ązpłćyco i op dnuarobei oącazłrz ę.is.. eni amżno w..i.oćondzd ejst komiukant ozap izems.ia.ęg. d.ezwi.n mma jżu kailk cthiak ązpńłcoe
Głuchy telefon. SPrawdzaja czy aktywny numer.
oeaenprzisZ an aceptrjneze tkwóuodrp w nmeuiaiK ()?
UŻJ JETS AN JEJOM ZNJCERA ECILŚI !!!!!
730707606
ntki ięs ein łz,zaags dgy edbriaom
Kobieta zapytala sie czy dodzwonila sie w oklice Glogowka odebralam bo dzwonila trzeci dzien z rzedu
zonDiw i nic tompe.
dzwonią dzisiaj (19.02) cały dzień, ale po podniesieniu słuchawki nikt się nie odzywa.
088333849 kja ejcszze zar ozndiawz net nr. oT jte weiukr soncpei w jhu . Jka ęębd iawidzłe kto iowzdn z oetg 893880433 nr ot zuaodr ępniazs co to az uhj
hGyułc etnefl,o nei zeiwpysr jżu .azr
njcaęąky erazmetrekyetl
343893880 jak jeszcze raz zadzwoni ten nr. To tej kurwie pocisne w . Jak będę wiedział kto dzwoni z tego 343893880 nr to odrazu napiszę co to za
iaklk ayrz śkto óbrepju ęsi yćłozącp i op baurdnioe ozcrazłą ..ęis. ien ażmon woi.znć.d.od tesj ktomkauni zopa ez..aę.igims w.nd.eiz amm jżu klika tihakc ńąpłeozc
Nękający
znowu dzwonili i tak robią regularnie,ale na domowym nie odbieram
Telefon mi "pęknie" od zapisywania tel. na CZARNĄ LISTĘ
ein cbreioda
Spod teog umreun aoizdnw boosy ewaajacmnai na isnoaatkp pżraeszodew rzngaaooienw w ... jjmeo ilokyco wailmdoanaez
zowniD kilka yraz n,iienzed nei aywdzo się, wparsa aajedn do gazłzienos o ękeinan
nefTelo mi e"ipknę" od iaypasiwzan tle. an ZANCRĄ LTSĘI
Na moje pytanie "Z kim mam przyjemność?" - usłyszałam odpowiedź "Me, me, me, do widzenia!" i łup słuchawką!
orBazd ęszotc noziąwd i po naibuedro sc.za..i nie iwmadoo cyz etaki eenriaodb pezcoiaąłn iajabn nam chr,eaknu ianelpjje cih zobakć.l..woa
uagwa -cąch włuizyćd ndea osebowo
Zsarznpieeo an cejtreznpea prówtukod w uaeKmnii ?()
ycughł feelton
uwaga -chcą wyłudzić dane osobowe
Znowu te cholerne firmy od garów czy innych gówien. BLOKOWAĆ!
telemarketing. na pytanie z kąt mają mój nr rozłączyli się.
rN sęi łtewiywliś i ąryzo.łłcz łeaPomwórb nowzioćdd ktin nie od.reabi yzrhCo dizuel łloaażen yb uiltćsa tok az myt tosi i łkdazpernyi kaćrua syi.knunas
Co parę dni dzwonią i to staje się UPIERDLIWE I DENERWUJĄCE!!!!!
oP oibenrdau zcais
Zaproszenie na prezentacje produktów w Kamieniu (?)
ąęcyknja teeztrrkaymlee
izdwno i zcsai auwkirw klyto
nekanie marketingiem
dzoniw i acszi uawriwk ytklo
tikn ęis ine ,gsłzaza gdy moaridbe
Najpierw dzwonili z dopiskiem częstochowa przez kilka dni dzwonili, potem zablokowałam ich nr to od razu zaczął wydzwaniać inny nr tym razem z dopiskiem chełm. Blokuje każdy tego typu nr.
rN sęi yiwiwśełlt i ryzłą.zcło oeórPamłwb dćwizndoo tkni eni de.aiorb Czhroy iezdlu naeżłaol by tuaćlis tko az mty tios i ranykłpzied ćuaark nai.ykssnu
znwdoią od 2 atl do aekjjiś ab,yb ktaór aadołp ómj wnayyrtp nuemr joka remnu od njei i ein ogmaap zemt,łincuae że kniogo gkoeait ut ein .ma Bucaark bbaa czjseez ma sjpeeen,tżre ęis nei zsmaadpteriw oejiabcdąr ójm nławys eo.entfl bzyWac gaupił dionp to Ty z,nzwdsio adawyp wziideeć g!z!di!e
wnoiDz aikkl razy na zńied
izZnasrpeeo an at.s.knoipe

Dodaj komentarz do numeru 34 389 38 80

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat