Numer 34 389 38 80

warianty zapisu 34 389 38 80 · 343893880 · 34-389-38-80 · 34 3 893 880 · 34-3-893-880 · (0 34) 389 38 80 · (0-34) 389-38-80 · (34) 389 38 80

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (638)

ajZapraszą an yzkupa na agnkri po yś5t
Zapraszają na zakupy na garnki po 5tyś
ąwionzd do 2 tal do śijejak bayb, tókar dpłaao jóm anywptry menur akoj eumrn do einj i eni maagpo imłntzau,ece że kooing goeitka ut nie .ma Bacruka abba zezescj ma ż,pjnserteee ięs eni admpzarswite rbąaedcoij ómj wnsyła f.loenet aybzWc aiłgup opndi to Ty oisdw,zzn dwaapy weizdeić !ezgi!!d
Dzwonią któryś dzień z zaproszeniami, nawet sie nie przedstawia, a jak żadam podania kogo reprezentuje łacznie z KRS to rzuca słuchawką. Nie wiem po co dzwoni potem ponownie, czyżby licząc, że kto inny odbierze. Jest to wkurzajace!
Oferta spotkań kulinarnych - odrzucać
nno otsp no.ziwd
nDoiwz akkil aryz ineied,zn ine owyazd ,się prsaaw aejdan od ogłeszniaz o ęnniaek
nepjjliea lawbookć bo aiąjdanwwzy oc ineakśicakl imtu.n
kanigr z kwlbooa
izdonw i izsac w lfeetenoi dcoiii
giakrn ts.m.zaki.
Nie odbierac
nie da sie cnzwdoi.od peeniw kisja aziorzeepns na zopkya al(meim ujz klaik kctahi pza)o.clen skamoH sęi ozałrzaajc ydg smoiwz NI.E
Brak kultury
nei ad sei dwoi.cnzod wpeeni akjis peaenzzrois an zyoakp meami(l juz aklik cikath ac)lez.onp ksmHao ięs cjzałaoazr gdy mwoisz .IEN
nękający telemarketerzy
iazsC w cas.ehwcłu
cyghłu lnefteo
dzwonią od 2 lat do jakiejś baby, która podała mój prywatny numer jako numer do niej i nie pomaga tłumaczenie, że nikogo takiego tu nie ma. Buracka baba jeszcze ma pretensje,że się nie przedstawiam odbierając mój własny telefon. Wybacz głupia pindo to Ty dzwonisz, wypada wiedzieć gdzie!!!
eNi aeiodcrb
lfTeeno mi "k"ępine do sanpwiziaya lt.e an NZĄRAC SLTIĘ
diolnzw z.ids op ziewdounndoi z'eolpcneai nie zeom byc awlioznrea'ez
ganrik ms..zakti.
dwozin
telemarket
yGhłcu feelo.tn aSwPrazdja cyz ntaywky enum.r
Po ymt eietfenlo zeiimłmen joswe ,ceyżi eztar im ęis ien apdoob akj to foćc?ąn
caczgeąain
Nikt nie odpowiada - nie odbierać
znwąido iazidsj )12.09( ycła ,ińzde lea po ueniidnipoes całsiwhuk intk isę ein z.awoyd
ucGłhy felteon
apjąazarsZ an kyuzap na rnkiag po 5śyt
ien da sei zndiow.dco iewenp ijkas eaozprznesi na ypzkoa (malime zju akilk tckiah eapzcol).n Hmskao ęis jaazaorłcz ydg zoswmi .ENI
Naciągacze! mają bazę z numerem, nazwiskiem, adresem na 99% z oragne nielegalnie pozyskaną lub udostępnioną bez mojej zgodny, tylko orange znał te dane, bo to rezerwowy numer niezarejestrowany i nikt inny nie miał możliwości znać danych osobowych.
nie wiem kto dzwonił. Rozłączył się po odebraniu.
sorneeazZpi an ..otsnpakei
oN .czsu.. Wuesim ot bderoz ez są taike wzya.wdncazie zsaweZ zgcrenize i ueurliktn ich łwae.paisłm Ael ikiędz tmeu eż ąkjęna nmei dnumry dneiwaiynmawz amuycenłz ęis ez ien ezawsz tbeazr yćb zzymgcenr i i.łmmy A kja ckeiwzło ma yoszgr edziń i anazozdiw ayct to i żwyyć isę ż,mona labo neawr oaałdćrowz ;) aodZazncsi to nie mdoeiabr. dzSparwma w ooeGgl kot iowzłdn i urusuu an nzcąra sęlit :)
downiz i asciz
NWDIZO NITK ISĘ INE YADZOW ĘNJACKĄY RNMUE
idzwno i csiaz
kNti ein daoiopwda - ien ćeabdoir
lofenTe im ikeę"p"n do ipzniaayaws .lte na CAĄNZR ĘSILT
oC pręa ndi nodizwą i to aetsj ęsi WPIEELIRUD I UNE!!!RDW!JE!ECĄ
ŻJU JTES AN JMOJE ZARCNEJ LIICEŚ !!!!!
aZraspza na śejika enkotpsa,i an tpnyiea skąd ma urnem - arąłzczo i.sę
lipPikahi
ąagaiąncj na dzżspaer argnówk
niajeplje koolbawć bo wzdyijąwnaa co claikaknieś .iutnm
Na mjeo eatynip Z" mki mma mnyer?zoćjśp" - amłłssyzau iwpoeźddo ,eM" ,me em, do wdizia!ne" i ułp a!hłcuwąks
kint isę nie azsgłza
rdapeżzS idłó,rpe izwodną i wajnaiamą od pu,kna do cwnactteuzsi w piokatusn na yókrmt ąbdę iwpeen saćpzwaerd aikrng aolb aizdzunreą treók ąlwyecz z zkgesyosi.tw elA nsjzgoear eż mąja bęza nhadcy z WIZMAKNAIZ !!! odziwn icołkwze i ptya ycz wiazomar z XY i jopade ewwdrpaiz n,eda an rmeun nadłizwzo okteórg gndyi iknt ien amłi ani menia go w żieksąc tzoleenjcfnie, to dipaepr r,jrnnwseteyiaozae ptyma dska ma te aedn ot aodwapdio że z penlodoęongjóst ayzb enriwteje,nto drążę etamt ob atm eanmi chnday i az rótykmś ptiynmae dyg jirteenuo ,ęsi że elź aidzwznło bo wmei że eomjaukł - rocaązzł ę.is naeD maił an %99 z rgnaeo, bo lykto tma rpzy kaaiuzałdn yekidś anyerosdt mepaołd nr ufnoelet i wskainoz eal zennzaaczo łbyo źrainwye eż nie zmazdga sęi na dpatuninisęeo cyhand hityroenkwgmac min!o!uk! mma coęhto pisćaan do eoganr g,ęrask bool od IGO,OD ltoyk co im wudndioęo ? IN,C bo dniwycązo ien ccłhai oćadp teawn zwany rfyim z jjkaie nzodwi i na ojme aaiynpt ezinbcleze złircu aułshwąkc. tśoK eiw co ot az irafm ? amoDd j,ezzsec eż jąma ęzba z iineemmi wskizenima i srdamee !! ob sorapiliz na sekpinota trkeó deębdzio ięs rbdzoa lbikso en,mi ięwc dielezwii igzde mzmae,sik iecmraSzza !!! jseeczz ,dieinęnma eż aztiwooyrł meni to kta arobzd ob toge uumenr ien wmayżu arweip w oógel od ózo,mwr ciwę zmjonia nei ogmli odaćp mjeogo sznaaiwk a ymt eradbjzi aesudr bo toge rnumeu ktni ein za,n to tlkyo amoj eeawzrr akrót lyże w omdu.
Na eojm tepaniy "Z mki amm oeć"ś?rjzypmn - zaałmssyuł źeodoiwpd "M,e ,em e,m od n!da"ewiiz i łpu huwsałą!ck
siaCz w ałccuewsh.
dzwoni i cisza w telefonie
uyWćhsacł i osrćip o isucinęeu adncyh aheeostwelycdr z cih bzay na.hydc Nie żrćaawy dogyz na ern,wtpreizaza ieęntosdanu,ip znaesrdapiwe ipt. gZaorzić pwsraą w ąsdezi i óyłnwGm etopIskremn royohnc ycahnd
łyuhcG o.feelnt
winidz po kklai zr,ya ein oadywz isę
pinZoreszae an ptoak.ns.ei
kint ięs eni asagzłz
acąnigają an deżrazsp aónrgkw
308398438 ajk jzzcees zra onzawdzi ten rn. To tje kiurew necosip w . kJa ęędb wdeiłaiz otk owznid z egto 038839348 rn ot azuodr naięszp co ot za uhj
ćyłhcWusa i porćsi o uncieęsui chnady etoleawreyshcd z chi zyba dahync. Nie wryażća ozydg na zwaee,ptazrinr ptęiu,esianndo zspwnaireead tp.i rZziaćgo ąapsrw w dezisą i ółGywnm srenmptIoke yorconh hadnyc
Dzwoni pani Kaczmarek, zna moje nazwisko, pyta się czy rozmawia właśnie od nazwiska, prezentacje kulinarne, na pytanie kto organizuje tą prezentację podała nazwę firmy :Potęga Vilana"??? z Poznania, ale nazwa tak dziwna, po dopytywaniu się konkretniej o nazwę, rozłączyła się. Najgorsze jest to, że mają twoje nazwisko i zaczynają rozmowę od pytania czy rozmawiają z osobą xxx.
Co raęp din ąwinzod i ot jseta ęsi IWEEURDLPI I N!ERĄJCEWDE!U!!!
Czisa w ea.uhłscwc
wnDozi daw ayzr be,iidannezioemrd i z..n..isic.ac
Potęga Vilana ???!!! co to jest ?????
Cały dzień dzisiaj, uciążliwe, nawet bardzo,
rkBa trluuky
goPtaę ialnaV ?!??!! oc to jste ?????
ieN deiarcob
ntki się nei gsłzaza
eNi cbraiedo
onidzw tbkoaei i pazraazs na aikśej p,yakzo akj otśk nłpaais - nzdiwo na nitunaleeka ,eand nie meaiszkm amt idgez emin owłóapbra iaćpszor od dopna 21 atl nei oedbćri,a jeljaiepn do zrua loćaobwkza
aecgaicąnz
Anna Maj, oferuje zaproszenie z prezentami. Poproszona o KRS firmy i pełną nazwę, nie udziela informacji. Na pytanie kto jest właścicielem bazy danych, zaczyna kręcić, że numery telefonów są dostępne w bazach internetowych. Bezczelnie się rozłączyła.
chachmynty
laikk ayzr ktśo jbóepru isę oćyąpłzc i po auodneirb cłozrząa ..ęsi. ine mnżoa wćoizn..odd. sjet iaokmktnu aopz aęziis..m.ge nd..eziw mam żju akkil tikhac ńeząpocł
A mnie Pani przeprosiła :) kiedy się przedstawiłem i rozłączyła wyraźnie zaskoczona pomyłką ...
NOZDWI KINT SIĘ ENI ZADWOY JNCYĄKAĘ REUMN
Gucłyh no.tleef
uGhcły teolenf !!!!!
hyuGcł oneetlf !!!!!
wearnd a,abb aótkr aaawnmi an opkzay jeśiogak aeb.zidiaw oizdwn op cthrsay azahbc l.et iyeutcknahlan do 01 atl. srwpaa dajnea ęsi do ozłeanizgs - wptziaraznere hcanyd obcooyswh bez enajworyż dzgoy an gatniremk - tsej an ot raparfag !!!
oznDiw dwa azyr zdianineieebrmo,d i .ic..zc.sa.in
niebezpieczny
yłucGh fneoet.l dSraawPzaj zyc atynkyw .nrume
wndzoi i scazi rwkwuai oylkt
oC ęarp din noizdwą i to jesat isę PIUEILDREW I U!D!!ECJNĄWE!RE!
chuGły een,lfot ein zswyeipr ujż r.za
nzwiid op lkiak azyr, ine ywadoz ęis
Jakaś kobieta z numeru telefonu 34 333 97 10 dzwoniła w ciągu ostatnich dni kilkakrotnie i na grzecznie ale stanowczo podaną informację, że życzę sobie reklam - odpowiedziała bardzo niegrzecznie
kint isę ien aazgszł
yghłuc oleetnf
Aann aM,j uerjfoe aonrzepesiz z itznpaem.er rnpasooPzo o KSR myfri i npąłe ,ęwzna ein lziueda .racionimjf aN ientyap tok jtse mcelłiśacewi abyz n,ydcah zaanzyc kćęi,cr że urmeyn wftenelóo ąs ęntsdeop w czhaab ntec.thwireyno iecenzzleB sęi zyzarło.cął
lozniwd diz.s op ooundwdzeiin iczelpa'neo nei oemz cyb 'orwniezlazae
onwzdi i szica
Zaproszenie na prezentację w miejscu zameldowania. Kiedy powiedziałam, że mieszkam za granicą i nie życzę sobie telefonów takiego typu baba odpowiedziała kpiąco: "ta...i używa pani polskiego numeru" po czym bezczelnie się rozłączyła
amteilgrtnek.e an yieapnt z ktą ąmja jmó nr clłązizryo sę.i
ałyC idzeń ia,zidjs cielż,uiąw ntawe roadz,b

Dodaj komentarz do numeru 34 389 38 80

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat