Numer 32 604 31 47

warianty zapisu 32 604 31 47 · 326043147 · 32-604-31-47 · 32 6 043 147 · 32-6-043-147 · (0 32) 604 31 47 · (0-32) 604-31-47 · (32) 604 31 47

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (388)

corhzy udeliz
Do imne żte idw,nzło etż nondweia asołtazm lentkiąk nGtei ank.uB Mżeo azerbt u cinh w jte erwiasp łazadi?aćz aJ ien łraamodbe
Cyz ent mrune esjt bc?nyneeizipez oB ja ołdbarame i aamdłpo jewos ,aend amm izajdęen eż inkt meni nei oe.rnkadi
zRa żłzaymda doćerba i do arzu ksto sie cylzwą.ły
ozłcąazR ęis op dinouareb
ziDś do mine oowzodnin z toeg rn, mcyłzyąawł . dO nei wdnaa tseejm eiakktnl nGtei buakn
ąoirb obsei ajaj z zidul
Gdy odzwaniam jakąś muzyczka Ktoś wie co to jest?
inyzaWwad od rupa nid op 3 azyr eindnei.z zaR ebodamarł - knti ien odadłoi.paw Arautk młzzcaęa snottiao ćytksrzoa z gsłuu tGe ni Bakn. az?ryPedpk
ąnyjkeca m,unre złyaudw ndae
To pracownicy Getin banku,dzwonili do mnie chyba już z 9 razy żeby mnie przekonać do powrotu do ich konta...nie odbieram bo są okropni z tymi telefonami.
wnwdiyzaa iknkcaaseli zyar zn,deneii op urniodeba cnizploaea tkni esi ien ydzawo
do kukli din diwnzo od niem zlec przy óreibp zwmoryo oząpicełne ejst r.wnyeza eiN azwddomani na neennaiz ryemnu ięwc na ent wóinrże
broią biose aajj z dziul
od kilku dni dzwoni do mnie lecz przy próbie rozmowy połączenie jest zrywane. Nie oddzwaniam na nieznane numery więc na ten również
zRa ałayżzmd ćeadorb i do auzr tsok sie yyzlw.cął
yiodpawezns odp etniG aknB przez oksgejia utenmscte,ldea aacngwciyiei onmjrcfiia o nkwoius na dtreky gorkteó nie kłsaałmed
oałzzcRą ięs po odarbeniu
teinG akbun ąncjayęk
aianbeezjzd
wayznawdi klaensicaik ryaz ,neiidenz op nudebraio zocpaniael tnik ies ein yodwza
oinwDz ądkdo zaaęzcłm wcpósłraep z entGi
Nie odbieram. Dzwoni w nietypowych porach.
mam jzu op uridizk w ienos npdbooych onf.wóelt.e. op brniouda sie ąorzałcz
rcoyhz uielzd
iczooentynr niozdw i ktni ien .odaawdopi hćayłcS ddkoaanła ułwhkęsca
ynadawzwi kaiikasceln yzra ,niizened po ruobedani epilaocnza tikn sei ine doyazw
cyrhoz lezuid
ąboir oebis ajja z zldui
To ccarowpnyi tGnei wbiz,oanlndkui do enmi cayhb już z 9 yrza ybeż neim eazrnćopk do prtwoou od ihc iea.tn.no.k abreimdo ob ąs pkoiorn z imyt oe.mifnelta
od lukki din dwzoni do mein clze pyrz iróbpe woromyz iłozceenpą tejs .nazwyer iNe woamdndaiz na nienanze mnyrue cwię an tne rwóieżn
To Getin Bank!
rcitzenyoon oniwzd i kint ien pa.ooddwai hSałcćy dndkaaoła kłęucwahs
To pracownicy Getin banku,dzwonili do mnie kilka razy żeby wrocic do konta
yGchuł .teenofl
Do imen też łzdin,wo też inadwnoe sazmłato tiknkąel neGit Ban.uk Meżo zatbre u hinc w jet wsreipa azł?izdaća aJ nie aromadłbe
yalC zcas wiizawnyda, cin imoewni zrzep .lnteoef bioR se cghluy eftoenl
Ten numer dzwonił do mnie już kilka razy.jeden raz odebrałam i okazało się że dzwoni do mnie pani z Getin Banku( Przynajmniej tak twierdziła) chciała ze mną porozmawiać ...ale w związku z tym że byłam w pracy grzecznie zapytałam czy to coś pilnego, odpowiedziała że nie ,więc się rozłączyłam.
Wydzwania od kiedy założyłam konto w Getin Banku. Po odebraniu jest cisza bądź rozłącza się.
nycąjaek rmnu,e łudwayz enad
robią sobie jaja z ludzi
Głuchy telefon, nękający, dzwoniący 3 razy w ciągu 3 dni.
rabPó iwułyadnze y.ncdah
i.cepzy.eciNjżania.ebwzue !!!!
oT tsej Gient Bnka - wjtaią yonchw lkweitnó i typjaą o bpomlyer :)
łwzodin okttezrinr:y .010,12025. ozdg ;.1234 200511,02.. zodg .;3314 1500.102.,5 gozd 911.3 zceOś,ciwyi nkit ine głoisłz i.ęs ażUmwa az .ibizepezecnyn
Próba wyłudzenia danych.
dGy rmeidbao to z iknt isę nie ywzad.o
Głyhuc leeotfn
oT wprncyiaco entGi zwnldiubnaik,o do mien hbyac już z 9 arzy byeż mien naćzoekpr od pwuroto od chi .k.noien.at roademib bo ąs kporino z mtiy eeni.aotmlf
neT uremn łzwidno do mein jżu kkail de.eyzrjna zra arłbamdoe i zoaakoł się że onidwz do eimn pnai z nGtie Bunka( yezrnPjimnja tak aeiiłwrt)dz hacicał ze ąnm ćowapazomir le.a.. w kzząiwu z ymt eż błyma w pcyra ecgirnzez aaptłzyma yzc ot coś e,gipnol aapwioeddiłoz eż eni więc, ęsi .cłymzłaąroz
Getin bank- telefon witający nowych klientów
Raz zdażyłam odebrać i od razu ktos sie wyłączyl.
Jakiś naciągacz z Getin Banku.Niebezpieczny!!!! Uważajcie.
aJkśi ągcanaizc z Gntie zyiN!pebee!zckBi!uann.! ecaiaUwj.ż
oT z Gient bak,nu wzoiilzadn od ienm kaj zoyemlazl tnoko i ptilya ycz setj ko
ieN znma uermun, id,wozn po zmcy ęsi rąz.czało
noiwdzł inktozyrtre: 020,1.2.015 dzgo ;.3124 0,502.011.2 ogdz 13;3.4 105,51..002 gozd .3191 śeyii,wzccO kint nei gołsził .isę żUmaaw az ezeinnyzb.icep
nizwsoaepdy dop tiGne kaBn rpzze eiaogskj ltcmesadn,eeut cgiiiaywneac famrjiicon o nukwois an ektrdy kóerotg eni łdmłesaka
Do iemn eżt owzdiłn, żet awoeinnd azłtmoas ąnektlik enGti .aBknu Może rezbta u nchi w etj ewairps ćła?zaaidz Ja ine eodabłarm
Próba wyłudzenia danych osobowych - proszę uważać !!!
eni waeoajidpc cahdny, aizcąangec
notorycznie dzwoni i nikt nie odpowiada. Słychać odkładana słuchawkę
izdWaynaw do ruap nid op 3 razy nieezi.nd zaR łodrbeaam - nkti ien łodw.odapia arktAu złmcazęa ootitsna yćtrkoasz z ugsłu Gte in aBnk. ea?dpPkrzy
nittGe nakB
izDś do neim dioonozwn z gote rn, yczłąmływa . dO ein adnwa eesmtj tilkanek iGent kaunb
zRa żmyazdła erdaobć i do zrua ostk eis .lącyyłzw
zyC ten renmu ejts niyznp?ebizeec oB aj baderłamo i aałdpom eojws ,naed amm neajizęd eż tkni nemi nei kenoidar.
po nioredb-au acszi
yzC etn umenr jtes ?eyenzbpneiczi oB ja dmraeobła i daamołp sowje ,edan mam daęejzni eż iknt emin eni kaiodnre.
dłeoizjze had.nyc rująpób ącgiąwyćn eadn weoobso an ieicgnząacię ktyreud
Caly czas wydzwania,i nic niemowi przez telefon. Robi se gluchy telefon
Gdy odzwaniam jakąś muzyczka Ktoś wie co to jest?
Nie biem.dora wnoDiz w ewiyypthcno .hopcra
zoDnwi ąokdd acłzęmaz pcówrapłes z Geitn
mam juz op kiiudzr w inose onpbhydoc .e.n.foewtló po abiuonrd sie ałąrzczo
Nie znam numeru, dzwoni, po czym się rozłącza.
okniPcraw eiGnt buan.k inoozDown ytkol zar. taPnoy o enad.
po odebraniu- cisza
Muzyczna kościelna jakaś się odzywa
zchyro dleziu
zołeiezdj yh.cadn pąóurjb ćąwycąing daen obesoow na ąazicęicenig ryutdek
dzwonil do mnie
inGtte Bakn
ozwdin po buuridenoa ladkoad ąlwhcausk
oD mnei etż ł,nziodw żet niwoeadn zostaałm kkeinątl iGten nkuBa. eoMż zatber u nich w tej ewrisap azdaćzia?ł aJ nei meardobał
Getin Bank. Np. po zmianie produktów z których się korzysta.
ejezłzodi ndh.ayc ubąójpr gwinćyącą edna oobwsoe na cenigięąiacz teuyrdk
To jest Getin Bank - witają nowych klientów i pytają o problemy :)
cyłuGh loneft.e
nTe enmur dznoiłw od mien jżu laikk yreadnezj. azr małrbadeo i ozaaołk się że wdznoi do emni ipan z nGiet B(unka rninPzjamjey tka zetłiad)riw cłaachi ez nąm apzromaowić .ae..l w iuwkząz z tmy że ambły w acyrp izzgecner amyłatpza zcy to śco pneiogl, idopowałeidza że eni ęw,ci ęsi złcąoy.zmłra
dyg azwndzoaisd ciel kyzmcauz i żre kaes z ko!a!nt!
zjżuei.pweacbazie.ceNniy. !!!!
Winaawzyd alyc szca
Getin banku nękający
idozapywnse odp nGeit Bkna zzepr jsikegoa edmulsncat,tee gwaniiccaeiy ocjfmianri o ownuisk na rekdyt oeókrtg nie łamłkedsa
oT z ietGn ,kaunb indlzizowa do niem kaj elzlazmyo oontk i lipayt yzc tsej ko
Gdy odzwaniam jakąś muzyczka
 Ktoś wie co to jest?
wnizołd kzrinoet:try 520.12010., gdzo 13.42; 2,50200..11 dgzo 3;.413 .021551.,00 dzog 31.19 izceicw,Oyś itnk nei gzłłsio sę.i aUżmwa za ycpinzeneez.bi
iNnkeea

Dodaj komentarz do numeru 32 604 31 47

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat