Numer 25 749 39 40

warianty zapisu 25 749 39 40 · 257493940 · 25-749-39-40 · 25 7 493 940 · 25-7-493-940 · (0 25) 749 39 40 · (0-25) 749-39-40 · (25) 749 39 40

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (716)

aakjś eścmai
daenrW parmsaai naan meerrk - na omej penyait sdką am jóm rmune łowzp:aidieoad z clanepieo i sęi ałłryząocz
kleBujo idaazd
amwoiPedztr acifmojern odpaen w pdcreihpzno onheakrmtcaz
Zoipaeezrsn an natpieoks ndzemcye
awyinawdz i ..sz.cia..
"Bella vita" pani naciąga na spotkanie. Następna firma która chce wcisnąć jakieś badziewie za nasze ciężko zarobione pieniadze.
gycuhł efloten
Wydzwaniają nawet o 2giej w nocy, często nieuprzejmy facet , co chyba był sierżantem w armi pruskiej, żąda danych osobowych... Na uprzejmą prośbę aby się odczepił, głupio się śmieje i przerywa połączenie. Wydzwania na służbowy numer. Często też głuchy telefon.
aimrf starErve iasteoknp _
Pani zadzwoniła żeby zaprosić na otwarcie sklepu i obiecać proszek do prania. Nie potrafiła powiedzieć, skąd ma mój nr. Nie chciała też powtórzyć nazwy sklepu jak zaczełam dopytywać skąd mają moje dane i się rozłączyła.
Dowizn paęr ,rzay tink ięs nei woayz!d
Kolejny sklep otwierają i zapraszają. Pospolici naciągacze. Blokować
nei iomdowa oc to ehcc. .bćlwzoaoka
Nie odbierać...
dO kikul yrcbhdo ind adiwnzyaw w ohignaczd ncphnoary
Dzwoni parę razy, nikt się nie odzywa!
eNi ćido.bera..
uktzsOsa anąicag an kesaponti i erkajluem aśkij t.uprodk iwrtejaoą noyw spekl AIAGNCĄCEZ !!!! SUICOŚZ
ązDwino i waaąimajn an iea,tponks że nbyi ajśki pnrtzee ą,maj ael atzber dpwćarozpyirz soębo waotyząączrs - tycz. kgoleneoj njiaele
Oszustka naciaga na spotkanie i reklamuje jakis produkt.
wBolćkao nte n.eurm zkdSao yotlk ównrwe
olaH ńzide rdyob halo halo i bah s.ukcawłha ieN boćr.ieda
oBej ęis - taąujpans imne .atoeflemin
gchłyu
głuchy
Ouaksstz ginacąa na tnskeiapo i elmkjuear jiaśk t.pordku ojtariewą ywno kelps ACIEZCANGĄ !!!! IZŚCOSU
oZsprneiaze na ipseo.knta sdjzoeaP ksnozwia i imęi np: ezfJó Mseakwsuitz i inpa cidązowna użj i,we eż załłaap aa.erjrf Od zura roępjnpuo ic cjseime lda soybo wcrzosajyeązt i sopir o ipaeond zawiskna - węci zoepdsja: naeIr raz.Mu ęzoindG na tekpsoina oonaąprowpn ezpzr nąPia esazywbri azeszw ttsaioąn 0n:3:.p17 naiP ejts alzdoownao że kołwnaya lnpa iadn i apłłaza saregot faerjra psul ęobos tzry.csąwozaą yyczWss są wenodozPoa.il iatekj ,ijkca kint żju nei wnizdo na ówtj mrnu,ezsma cwszieer pkmcóosaoPlje..
OC ZA HACMY !!!!!
eyKid azytps o oórłźd nayhdc ązroazłąjc .ęis aJk to tpszyroćw?ma
SAPM - jNoysgraz .raodzj nkPtu 8 na.o.r. .leeontf Niyb codzzrauk an inem łzcaek z ikjaoz aowracti gnowoe upk.sle yczeicwiśO ien onpiypomazlr ieobs ądks lmiie jmó urnem O.(DOR) aJ mi permy.pozn
Cisza po odebraniu
Namawiają na dziwne prezentacje.
rik.Gna
Blokuje dziada
Lewy nr. Dzwonią, a na pytanie skąd maja moje Dane osobowe rozliczania się.
oNow watrtoy ekspl w rweoiaK.k ćoowlaB.k
dzwoni pani Marzec... zaproszenie na kiermasz... na pytanie: kto jest administratorem danych, odpowiada, że ma tylko nr z "polecenia" i się rozłącza..!
uhcGły tnlefoe w lte łćsacyh yodsołg fltnikseeeot
jN,yackae kiakl zayr diznneie
ciągle wydzwania
Wydzwaniają do mnie cały dzień o każdej godzinie
Dzwoni kilka razy, głuchy ttelefon
Pani z prezentacja. Po zapytaniu skąd ma numer bo jest RODO rozlańcza się.
Oścuzis ruóąjbp oćzbeawrw róeniswo an c/atezpj.pyanezkore Tam ejtuanspę wtz. orbóbak i mzywiseune iandspapio yowojkątw zeorytsnjeikn uoymw owyjde.kret jceUażiwa i sticgrjeeaoz bcl,hskii yeżb nie aldi ęsi wbića.z eZgcaiłazsj usóoztws do DOOU ubl od parkyrutrou - einnglaele noyaskiezp dncyah wcbho,oyos enlelganie iteprnwzazrae dcahny ywochbos,o wpadioneaeni oiąoozhwbwkyc jrnfimcaio na metta otmodipu d,ohewaglon yktró isę z mani i/lbu w góktroe uneimii isę tjnkotuaką crjąązz(oał isę rypz hnictapay o anzwę mrf,yi ron,ge ip,n czy dską amją nasz r)meun. lokTy tka żoanm rióućkc toeg uzrdjoa kbcdineay p.rdycereo
taesmpel - tatynęnr, oąndzwi o phgckńsioa ,aorhpc ien ptąyaj o dzęog an pdneaertasiwzi .terfo wotoąjyWk zneizlecb i oamnlni. i,iipzenebceNz ob usąaerjd ęt ojswą "poorowtrdn"ąz eęrfto wdiineneet do lizud .tahzsycrs
nPai ławnaizdzo ebży zoairsćp an roawtiec pukles i eioabcć kzsrepo do .ranapi Nie afitpoałr ćzpieiwedo, skąd am jmó .nr eiN hiaaccł żte pwtćyóroz nzwya uespkl kaj amcłzeaz dayytpćwo ksdą aąjm ejmo dnae i isę ozłracł.ząy
Telemarketing usług pseudomedycznych. Bez żalu można nie odbierać i blokować.
nikt sęi ine ozdyaw
Gnioć yodbł
Nękajacy numer... Po odebraniu cisza... Nie odbieram więcej a dla świętego spokoju zablokuje.
orsto ajnyąckę
oP yinuapt kąsd ma nurme apdzi się rałocłząyz
oowBk!lća
wnizDo nol.ftee Clla cteren - rank,gi clziy cinnaeągai na eodzwr ai.ndiwyżoe - zDeiń ob,yrd cyz zaondmiołwd ęsi do ifrmy cyz oybso pwneyjtra? - Do osoyb nryj.tweap - oRmieuzm, ęznwdoi z iłmą ri,mnfjąoac mydzęebi etiowalir leskp w awtPasń loż,pubi wcęi yarazzmasp an amrwody kozpa ó,uortkpwd az saom rzycieśjp keazc an ąaPin n,garaod śjlei dua się rjzćpyś w ewid oso,yb boaos zrysątwozaac atoyzmr seekpsr od wyak abol teetsarevjorrdoi a(z zł5 z eraiesl,psx egot żju Pnia ien daoła.d) Pazok diębze w laih tropejwso w w(nzaa ojcmśows,iice w jrtekó dkeiyś )by.mła Nie ływsmay od aPin rznp,zeaasoi otylk oapędj ernmu an optwsaeid ekorógt eazck na ąniaP agdonra an mty ku.tsiaonp - Clziy niaP eni wie do okgo sęi owa?złddoin - eNi mwie, ien mma rmuenu nuele,fto bo ut mi ptruemok ljeuso z ,zyba aj nie mam go, ob RO.OD - leA aabz dsąkś ma jóm runem i mjrcfniaoę o wa(zna iwśceo.jmc)osi - toKś z Pain oachnmyzj isaułm dpoać muner ob my ymam żoud mórweun z leocna.ipe - No dbze,ro sokro amym to O,ORD jieak dena są posidnae u tasńwaP w azeib od ojeogm rnuume i tko je aazert"zwpr aPin z acll trneec ąłzrayocłz ęsi. .raynuKt
Nęka
rkagm,enit ająm uymren z aybz enrO,ag nizwodą an cnózoezpeslg ymurne eótrk są w eekcipai deejn op gui.drm
Głuchy telefon nie odzywał się nikt
jnkąęcya
nie odbierać....zablokować...
edbcierniao
yciilUawz tegeatinekrlm. aoBocwkl
ęcąNakjy
ząowiDn I rasazzpąaj an aiekśj r/nez.epaazepoyjtkc Na t,ienypa dąks mjąa r-nmue adi,djpwooąa eż z p.clenioea liJśe yprmuez się ratowd, że eni lmiwyśayzri ydozg an nbaipznuueicli enumur zaeiincgm ięs złaczr.oą
Call center. Dzwonią i zapraszają na spotkanie medyczne.
yąckjaęn
miFar llBae it.Va Zszarnpoiae an erund .pyozka cyWsryzat azptćya dkąs ąajm zęodg an e,ynoflte mhcttansaiy ujcraąz ukwchałąs
Odbieram, umawiam się, potem mówię ze przyjdę jeszcze z trzema osobami. Potem blokuję. Im więcej razy się natną tym szybciej pójdą z torbami. Potem odblokowuję oni znowu swoje :). I tak w kółeczko ;)))
otwierają nowy sklep i rozdają za darmo, wideo rejestratory oraz ekspresy do kawy NACIĄGACZE
Naciągacze na darmowy pobyt w hotelu za udział w ...
afmir ntrozwado zsear"ma ?btjcihe"???riaala
Po odebraniu nikt nie odpowiada.
zUlwyicia amgtlekte.nire oawcoklB
Doniwz aprę zya,r nitk ięs ine dazoyw
Jedna wielka ściema. Jak już chcą zapraszać-czytaj naciągać na darmowe cokolwiek,to po jaki h... się rozłączają? A może to lepiej. Szkoda czasu na bezsensowne rozmowy. Zablokować,zablokować, zablokować!
Pbjóąur ozaripsć na nioktapes z azjiok acirtwao lkpuse, an natpeiy dsąk niap am mój eurnm rcaolzazly isę
Telemarketing
Pani dzwoni z Siedlec i zaprasza na otwarcie sklepu w Olsztynie obiecując upominki dla klientów. Nadmienie,ze mieszkam w zupełnie innym rejonie Polski. Zapytana o firmę powiedziała Barwit czy jakoś tak, a po zapytaniu skąd ma mój nr odpowiedziała,że z polecenia i że jeśli chcę to może go usunąć z bazy i zanim zdążyłem powiedzieć już się rozłączyła. Co znaczy że nie musi go usuwać bo nawet jeśli rozmowa jest nagrywana to nie zdążyło się nagrać moje żądanie o usunięcie danych - cwaniaczki
Dzwoni o 8 rano, jakby chcieli odwalić robotę i do domu. A ja po nocnej zmianie....
larteegTekinm ułgus mcosndc.phuzdyeye zeB ualż nożma ien aeićordb i wćoba.lok
ąakjyNcę od tal ngjoe z aK.elt
kinegelmtaret - soaptakin yee,nmczd cziyl ldehna odiemzrw
ytnocozeNri inwdząo z ąkśja efortą. rneNzipamjye ioyózcwmnzr w mecenmio yórpb nazskuayi ycdąctzoych usspobo kinsaayuz jogmeo uurmne tofleue.n
ykęnajcą
lyKojne espkl oaąiejwrt i a.zajrąpazs iosocpilP ecagnaizc.ą oowćlkBa
łeNamii oosab, tenwa nei ąhcc zćepoiidwe dkąs ąmja urenm
ien ć.bezd.oa.o.wrlć.ab..okai
eNi od,rłmabee szpimłdarwe oc o myt imśleiyc i ękzdii za cmoop cywuamzr na aąrnzc itęsl. amozwdiaPr
nie wiadomo co to chce. zablokować.
seZiznpoera na kśaeij duznerb sapot.enik "ilo"swWyoal n.e..rum
niaP w omwioezr aiopwaorfnłom mei,n że w omejj oimwicssoejc roeąiwtaj nyow slkpe i ma lda emin 7 nwlecgoó w kmpaeano.Z aypłaZtma azetm z eakjij yrmif dwznoi bo ein eałiwzatpsrd ię.s zpedaO,iłiodaw że z ete"MdaZ" . dSwpzłi,aram eni am aiktje m.fryi eJts eamettZ eal oin urdkouąpj ayzmnys noi,eclzr cęiw to cazjre ien oni Na peyniat sąkd am ójm nteeflo, wczśiaoałyd, eż yjtucę "hcbay w ktmia eziar eni tmeesj tisanaon"wearz i łzayzrcłoa i.ęs Niseyett mipomo rpwaweidzaon doRo klezwioc ine ma włuypw an satazizpnree thcika k,prtayk rzwpateriaanz hcydan ebz ogyzd ta,eobnna ob ukmo iędzbe się acoichł ićś an iPolcęj ulb od rPkratyuruo yożzćł edseoeiinin na inkjącyf fęrm,i rejkót cnwriycpoa z gdonjee uurnem dpąaoj za ażkmdy mzaer nien sjerwe
nBezelzec sakbbo
nie rćobeida
Tak jak opinie powyzej
Nei emwi op oc yelt .elwó..tnfoe nie cche ęsi amz,ćoarwi ot isę yahcb nie cche :(
wzaywinda i is..a.c..z
Gonić bydło
cnazeacągi
łniyeWaudz dhcayn

Dodaj komentarz do numeru 25 749 39 40

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat