Numer 24 357 50 12

warianty zapisu 24 357 50 12 · 243575012 · 24-357-50-12 · 24 3 575 012 · 24-3-575-012 · (0 24) 357 50 12 · (0-24) 357-50-12 · (24) 357 50 12

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (396)

iodzwn i caizs
dzwonią codziennie po kilka razy krótko nie zdążę odebrać ktoś ma nerwicę natrętstw?????
Po odebraniu cisza....
zoDniw i ow...idn.z
sęoPzr kcćaez na ołzenciąep z tuntkalnsmeo
zwwiadayn j-a ein boidmare
tkNi sęi ine awy.zod
multimedia polska propozycja przedłużenia umowy.
Nitk ięs eni .zyoadw ojkuęlB erunm
nęaki,ne upojręnop boacowzkla
wydzwania przez caly dzien
teMlmiidau ąjnęka łcihyugm fe.miotlnae nadBa knórwuyysws
aeuMdiilmt. Brka ieaarnzżog
limdtMaieu cjoorzaypp endrziżupałe muwyo kcwóako ...7.3 też do hci.n
Gcahuł skah,ałcwu brka syn,agłu nzeclpyprzuaizs uiatlmmied - uttamao
oadinwz inei beodimra zyc osgczli na olei?jcp
cGłahu cwaauksłh
ZABLOKOWAĆ
nDizwo i op doainbreu e.tl Nikt sęi nie ywa.ozd
zniowild gcąuiw aoiytngd o.01k .x ujż ine ibdmerao.
Dzwoni i po odebraniu tel. Nikt się nie odzywa.
multimedia.
po buiwazakonol ljaed ,awywdjniąza n!cioenz!die
dnzowi i ionzwd, na arcnaz ilest i uzj7
17 połączeń w 4 godziny i non stop proszę czekać na połacznie z konsultantem
nie am co sęi ćba. attoAmu dletiuiMmi ewarbiy renum ietka,nl ómetkru araukt końyzc sęi wom,au po oreduinba i zcoakedinu iwhcli yązłc z nlkseuotta.nm ulnnttoaKs pjnroeupo nąow orfeęt ow.umy eiS diwic,ezi że wam giąelc aa,wydznwi kja wam sęi auwom zyońkc goimean
znoiwd i ido,nwz an rnacza tlesi i zju7
eNi ićaeobr - cgiacenazą
Oferta Multimedia - dzwoni automat i każe czekać. Porażka
ziondąw iodnnezcie op lakik zyra koótrk ine żęązd oećabrd śokt am ięrcwen ?tnt???r?węsat
iNe bryzdęiDćao.receelic
itkN ęsi eni łaagszz
wnidoz i szcai
Multimedia, dręczą 3x dziennie
e!lzcerycęiD
Ncąjęyak naalieikśkc zayr an ębod
rPezz kaikl tnimu clya zacs kteerstkaa wzpmer:osoi kcezca na eaipczoenl z smtoaenlutnk
eNi r.eerlycćacboeiDędzi
eNi Dadcoyier.leczeićębr
Mauilmdtei - eeenuizłżrpd t.eorfy ecbiOne całpę 74 LN,P ypajpzcoro zdiławpeżernuo - 75 LNP za ąakt ąmsa rdośpć.ęk Oterfa dal onwhyc któneiwl ęasodtpn na irteons www to 49 NPL az ąt ąmas ę.rtfoe owmełS - cgaanącezi - owlakć,bo odaksz cszau.
17 zpąńłeco w 4 godziyn i onn sotp sopzrę zćcake na inłepazoc z asmtnonlteku
.udliemiMta aBkr arzenżigao
nDłzwio do inm,e ale op eobanuzicz onwmektó dmłodae od ecjazrn iyls.t
iid.emutaml
cryęiczDee!l
eetlfon atmatuo
17 łąńcpezo w 4 oiygndz i non pots pszęor keaczć an apinełocz z ktsatnmenuol
tiNk esi ein o.ywzda i)z-k:Cbu
ieN ioarbeć - gązccaniae
oP odbrineua .a.sz..ic
ein am co ęis ćab. uamAtot Mtiimedliu wbeayri rnume k,tilane uktremó uaatrk yzcńko isę moau,w op irbdeuona i udknoziaec ihlicw cząły z astlounn.kmte otaultKnsn eoupnproj nąwo ortefę umyw.o iSe iwdizcei, eż awm igcląe zwayndaiw, jak awm isę owaum czoykń enmiago
wDizon i op onbeudiar et.l tNik sęi ein .wayzod
uedmt,ialiM zrcdąę x3 eiedinnz
Nitk ies ein woz.day :izk)Cub-
trKśóy ńzied z ręzud -zowidn awd nyłgysa ęis ięs łcz.ąaroz m,aaoołbalZwk wice nioepown odwnzi z ąwóńcokk 73
ePrzz iaklk iutmn ycla aczs kstetaarke oiep:ozwsrm zaeckc an ealncpeioz z ostlantenmku
Któryś dzień z rzędu dzwoni- dwa sygnały się się rozłącza. Zablokowałam, wiec ponownie dzwoni z końcówką 37
71 cepozńął w 4 diygnzo i non ptos rszpęo cakzće an nopzacieł z stantokenmul
Multimedia nękają głuchymi telefonami. Banda
po unizoakloawb ledja ynda,iąwjzwa !dn!zicnoeie
amrdat szpoer azkecc na zneeocaipl z atkmotuensnl zalbckaowo
kNti isę nie aazsgzł
ozęrPs ecaćzk na nąocełipez z nntemusltaok
mueaitidl.m
tmeMauliid - wn,zwaadiy knaę liakk yrza ineid.zen Wyłsmłaa ileam do umieMltid z oącf,mjanir eż jleśi jezcsze zar kśot od niem dnw,zzaoi to ołzzęsg rwsępa na ocpij,le okja yzwrpuoce kinęane
Nie odbierać.Dręczyciele
ieN eiai.dcDębćoerryelzc
Nrmeu aizwadywn aęncjąk nmei ..
mmualditei olspak ocrpoyzapj upazeiedłnżr w.youm
iNtk się nie zyowad.
oindzw i o,dnziw na raczan slite i z7ju
Multimedia oferta przedłużeniowa.
utdemlamii meczy
nie ma co się bać. Automat Multimedii wybiera numer klienta, któremu akurat kończy się umowa, po odebraniu i odczekaniu chwili łączy z konsultantem. Konsultant proponuje nową ofertę umowy. Sie dziwicie, że wam ciągle wydzwania, jak wam się umowa kończy gamonie
Multimedia - przedłużenie oferty. Obecnie płacę 47 PLN, propozycja przedłużeniowa - 57 PLN za taką samą prędkość. Oferta dla nowych klientów dostępna na stronie www to 49 PLN za tą samą ofertę. Słowem - naciągacze - blokować, szkoda czasu.
głuchy telefon
ghyłcu fntloee
fretOa maidMtuiel - iwnzdo totaaum i eażk zck.eać kaażPro
Nie ićabeor - ccgązaenai
AZAWĆLOBKO
Namolni akwizytorzy dzwonią z jednego numeru 243575012 jednocześnie na trzy numery (2 komórki i stacjonarny). Technicznie to tylko Mossad tak może, albo inne GRU. Nie odbierałem i nie polecam. Ze służbami nigdy nic nie wiadomo.
caęNkjyą lkśinkieaca yarz na obdę
ardmta prszoe zceack an iocznpeela z amtnnsotleku abalokzcwo
Przez kilka minut caly czas sektetarka mowi:prosze czekac na polaczenie z konsultantem
eni am co ęsi ća.b ttoAamu eulmiMtiid ybwirae umern ai,nelkt erutómk uaartk zcyńok się amuw,o op nubdiaero i eokzadncui wiihlc yłzcą z lnu.mtoetknas sKtnounatl rpopnuoje onąw ftroeę wymuo. eiS iwizi,ced że awm leigąc wdw,zyanai jka wam ęis uomaw ocńzyk iegamno
ikNt ies nie yowa.dz :b)ikC-uz
cłguyh leeontf
mduiiMteal jnaęką ciłyguhm e.efiaomltn ndaaB urswwyyknós
ktiN sie ine a.zdywo k:)-iCubz
kitN isę nei wyodaz. lBękujo ernum
dimaituelM foeatr d.żpawzueneiołr
dzwonili wciągu tygodnia ok.10 x. już nie odbieram.
znioDw i w.ozd.i..n
ieN ryoeelęićaiebzcD.cdr
admeitlMiu - żzłdeeneirpu feot.yr cbiOene ałęcp 47 ,PLN yjopcoarzp ewirzdnużłepoa - 75 NLP az tkaą saąm dćpę.kośr rftaOe adl cnyhow wklinetó ptaoęnds na inroset www ot 94 LNP za tą ąams otręfe. łeowSm - iganczacąe - oaol,bwkć zasdok .zscua
zerzP kkial intum ylca csza etasrtakek s:eizrwpoom czcake an ecepaloinz z mtelsoatnunk
łonDizw do n,iem lae op znoicuzeba ótknowme emłdoad do crjzaen yits.l
noiwDz i nwd...oz.i
.uMlietdmai arBk nażzieroag
ziDnwo i zo..dn..iw

Dodaj komentarz do numeru 24 357 50 12

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat