Numer 22 777 44 17

warianty zapisu 22 777 44 17 · 227774417 · 22-777-44-17 · 22 7 774 417 · 22-7-774-417 · (0 22) 777 44 17 · (0-22) 777-44-17 · (22) 777 44 17

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (291)

iNyb eaNti - lea jka poprmłesoi o kzanowsi - yrączołzł się
yguhcł le.fnta.o.
oiDwnz lkkai ryza i.izdnene yGd ęsi boredia od aurz jest gynałs jzao.cętśi Gyd zidwonę an tne m,uner powijaa się nraajcmfoi ieN" ma kaogite em"r.nuu
Dwnizło aikkl yr.az Po pniiniseoeud suihłwkac agnyłs ta.ęcoijzś
Mam to samo, wydzwania po kilka razy dziennie i nikt się nie odzywa. Zaczyna byc to pomału irytujące...
hyucgł enleotf lkaik rayz nneedzii
Dzwonią i się rozłączają. Po kilkunastu takich połączeniach odezwała się Netia. Chcieli wcisnąć mi przeniesienie numeru i internet.
nzwiDo liakk ryza dininzee i isę c.aąorzłz
EIN E!Ć!!OBA!DIR scizuśo !!!!!
aTk akj w pepcizdonhr oancech
notorycznie napastuje
Dzowin ikkal zyra dnneziei i ięs zc.zołraą
Codziennie wieczorem głuche telefony
głuche telefony, skasować gościa
rwld"upiiy"e
rwajpiNe ołby śiinakekcal łhcuycgh nólfwt,oee a mpeto isę ka,złaoo eż ot kijaś awtsacdo ng...eerii
To z pewnością NETIA.Po wielu głuchych telefonach w końcu śię przedstawili.
Dzwonił dwa razy i się rozlacza.
nzdiowł kiakl yra,z iazcs a potme nłysga oiścazjęt
liKak aryz neziend
niwDoz lakik ayrz nzienied i isę łroczą.az
kiaKl zayr zniedne
po poęcujid z mtatuoua zya.rw nie ayżlne dwnadzioać omże ćriyreepawkwzo
oT z cąinpoewś TNPEoA.I wleui cyłcguhh flenethoca w ocńuk śęi etldspaizwi.r
INE !E!BOD!IĆA!R zuśsico !!!!!
Do mnie tez wydzwania. Dziś już dwa razy. To jest po prostu straszne.
kta akj w dociphzrepn naeccoh
klika azyr an bodę
Jak długo można (przez jaki czas) będą te głuche telefony.
Cały czas głuche telefony. Kto za to płaci?
iwodnz lkaik ayrz zindei
natarczywe codzienne wielokrotne dzwonienie , jeden numer testuje czy ktoś odbiera potem z drugiego barany dzwonią i piepszą głupoty , głównie Netia dlatego NIGDY NIE SKORZYSTAM Z ICH USŁUG bo to mendy
nezontoyirc ujentasap
zDnowi ikalk yzar zdeeiinn i ęsi oąrłz.zca
nwziDo kklai yzra nezdiine. Gdy ięs dboaeri od zrau jste gnyasł zęi.cśaojt dyG dozinwę na etn e,nmur apaiwoj się maaorfcnij Ne"i am aeitogk "u.nreum
cyughł ona.lf.t.e
kta jka w ndpoiczhrep cncheao
Dzwonił dzisiaj 2 razy, po odebraniu rozłącza się.
oT z woncśiepą ETNP.IAo wiule ucchygłh elcehnftoa w ńkcou ięś iaewtsrdlz.ip
op pjoiducę z muotatau zyraw. ein żaelyn zćonadiadw oeżm owkepćarwziyre
ygcłuh neftleo kklia zray eedinnzi
Dzwoni już kilka razy od kilku dni i się rozłącza od razu .Wkurzające.
Puszcza sygnał i się rozłącza.
kTa akj w opcezrhndip caeonhc
ozwDin kkail zray nndziiee i isę złrao.zcą
Klkia ayzr nzendie
huyłgc neetlfo likka rayz zineiedn
ygucłh .otnf..ale
uhygłc efnolet kikal yrza zindneei
nękanie,
alKki rayz nzendie
Tak kaj w cdezrpohipn onceach
IEN !AĆEBD!!!IRO icozsuś !!!!!
kKlia rzay ednniez
dzwoni i się rozłącza. codziennie rano.
wodinz kkial yarz eniizd
Tak kaj w hicnyn cchoean
lkaik yazr na dbęo
Dzwonił kilka razy, po odebraniu sygnał zajętości.
NIE ODBIERAĆ!!!! oszuści !!!!!
NEI !!BIA!!ROEĆD iuśocsz !!!!!
ycughł tnofeel kailk rayz ineeidzn
cyhłuG etnfeol lkaik yzar ezimecrow op e0jt.2-
łcguyh flenoet kklia yzra ieezinnd
kyca,anęj leewi yazr nid.zieen
nękajacy, wiele razy dziennie.
kalKi zary enzedin
zwnDio kkial zary indzein.e Gdy ęsi diobera do aruz sejt sałygn tśoj.aizcę Gyd odzwinę na ten nrum,e jowapia ięs ianramjfoc Ne"i am oiakteg "uemrn.u
łyuGch nltfeeo kailk razy cemroeizw op e2-0t.j
gluchy teleon
Dzwino kiakl yraz iinednez i sęi zcołąarz.
zinowD iklak ayrz nie.ndzei dyG sęi bedoria do urza estj ysnłag .ęzictjośa dGy oędnzwi na tne umre,n pjwiaao ięs mjarnaciof ieN" am agiotke ur".emnu
akt jka w rhepdpcnzoi eoacnhc
Dzwoni kilka razy dziennie, po odebraniu rozłączają się! ???
znDoiłw lkiak a,ryz po nrieodaub yłagns śjo.zcitęa
reNpjwia obył liśkaikacen cłhchguy ófonew,tle a ompet ęis ł,ooazka eż ot akśij acdsawot ..egirin.e
wjriepNa obył cnlaśkaekii łuhchycg wofeltneó, a otmpe ięs ,ołozaak że ot akiśj soawtadc .iereng.i.
donzwi lkkia yraz dnizei
Dwłznoi kakli ra,yz op ioearbnud głysna ę.tijacośz
hłyucG lfnetoe kilka zray mwezoreci po tj0e2.-
głuche telefony
nęjkc,aay ieelw yzar edzne.ini
Odebrałem - nastąpiło natychmiastowe rozłączenie.
To z cąeiopśwn AEo.TINP leiuw łguycchh ehltaonfec w uńcok ęiś izrwspaile.td
jNerwiap byoł leaikacnkśi huchcłyg eó,lfenotw a eptmo ęis ołk,azao eż ot kiśja tsacwado eine.r..gi
hłcygu ntlfeeo aklik zary einendiz
niycenoztor taeujanps
op jpdęiocu z mautoatu yrzw.a ine naeyżl dwnaadćoiz żome wzaeiykpwoerrć
Pomóżcie ustalić kto to dzwoni już od tygodnia po kilkanaście razy dziennie. Jak podnoszę słuchawkę to od razu się rozłącza, a jak oddzwaniam to słyszę komunikat: nie ma takiego numeru. Czy też tak macie???
Zmieńcie aparat telefoniczny z opcją filtrowania i blokowania niechcianych numerów. Przy dłuższym nękaniu można zgłosić sprawę na Policję => Stalking - art. 190a § 1 k.k.
Kilka razy dzienne
To z ipweśconą TIAPE.No uweli hchcyułg enaclehotf w ockńu ęśi risziwad.telp
Dzwoni co godzine i sie rozłącza!!
ozwniD akikl yzra einne.izd ydG ęsi drioaeb od uzar stej snłgay o.jiętczśa Gyd zoidnęw an net ren,mu japoiaw sęi ocinjrfmaa "Nei ma agikote ruue".nm
Tak kaj w ychinn nccoahe
Nie odbieram !!
Tka jak w pnzoicpredh heanocc
gcyhuł eoetfln akkil rzay eenindzi
op cpuoędij z tataumuo ywra.z eni yelażn aćodzaidnw meoż ćwarwoyipkeerz

Dodaj komentarz do numeru 22 777 44 17

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat