Numer 22 777 44 17

warianty zapisu 22 777 44 17 · 227774417 · 22-777-44-17 · 22 7 774 417 · 22-7-774-417 · (0 22) 777 44 17 · (0-22) 777-44-17 · (22) 777 44 17

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (222)

iNyb eaNti - lea jka poprmłesoi o kzanowsi - yrączołzł się
yguhcł le.fnta.o.
Dwnizło aikkl yr.az Po pniiniseoeud suihłwkac agnyłs ta.ęcoijzś
Mam to samo, wydzwania po kilka razy dziennie i nikt się nie odzywa. Zaczyna byc to pomału irytujące...
hyucgł enleotf lkaik rayz nneedzii
Dzwonią i się rozłączają. Po kilkunastu takich połączeniach odezwała się Netia. Chcieli wcisnąć mi przeniesienie numeru i internet.
nzwiDo liakk ryza dininzee i isę c.aąorzłz
EIN E!Ć!!OBA!DIR scizuśo !!!!!
aTk akj w pepcizdonhr oancech
notorycznie napastuje
Dzowin ikkal zyra dnneziei i ięs zc.zołraą
Codziennie wieczorem głuche telefony
głuche telefony, skasować gościa
rwajpiNe ołby śiinakekcal łhcuycgh nólfwt,oee a mpeto isę ka,złaoo eż ot kijaś awtsacdo ng...eerii
To z pewnością NETIA.Po wielu głuchych telefonach w końcu śię przedstawili.
Dzwonił dwa razy i się rozlacza.
liKak aryz neziend
kiaKl zayr zniedne
po poęcujid z mtatuoua zya.rw nie ayżlne dwnadzioać omże ćriyreepawkwzo
oT z cąinpoewś TNPEoA.I wleui cyłcguhh flenethoca w ocńuk śęi etldspaizwi.r
INE !E!BOD!IĆA!R zuśsico !!!!!
Do mnie tez wydzwania. Dziś już dwa razy. To jest po prostu straszne.
kta akj w dociphzrepn naeccoh
klika azyr an bodę
Jak długo można (przez jaki czas) będą te głuche telefony.
Cały czas głuche telefony. Kto za to płaci?
iwodnz lkaik ayrz zindei
natarczywe codzienne wielokrotne dzwonienie , jeden numer testuje czy ktoś odbiera potem z drugiego barany dzwonią i piepszą głupoty , głównie Netia dlatego NIGDY NIE SKORZYSTAM Z ICH USŁUG bo to mendy
nwziDo kklai yzra nezdiine. Gdy ięs dboaeri od zrau jste gnyasł zęi.cśaojt dyG dozinwę na etn e,nmur apaiwoj się maaorfcnij Ne"i am aeitogk "u.nreum
cyughł ona.lf.t.e
kta jka w ndpoiczhrep cncheao
Dzwonił dzisiaj 2 razy, po odebraniu rozłącza się.
op pjoiducę z muotatau zyraw. ein żaelyn zćonadiadw oeżm owkepćarwziyre
ygcłuh neftleo kklia zray eedinnzi
Dzwoni już kilka razy od kilku dni i się rozłącza od razu .Wkurzające.
Puszcza sygnał i się rozłącza.
kTa akj w opcezrhndip caeonhc
ozwDin kkail zray nndziiee i isę złrao.zcą
huyłgc neetlfo likka rayz zineiedn
nękanie,
Tak kaj w cdezrpohipn onceach
IEN !AĆEBD!!!IRO icozsuś !!!!!
dzwoni i się rozłącza. codziennie rano.
wodinz kkial yarz eniizd
Dzwonił kilka razy, po odebraniu sygnał zajętości.
NIE ODBIERAĆ!!!! oszuści !!!!!
NEI !!BIA!!ROEĆD iuśocsz !!!!!
cyhłuG etnfeol lkaik yzar ezimecrow op e0jt.2-
łcguyh flenoet kklia yzra ieezinnd
kyca,anęj leewi yazr nid.zieen
nękajacy, wiele razy dziennie.
kalKi zary enzedin
łyuGch nltfeeo kailk razy cemroeizw op e2-0t.j
gluchy teleon
Dzwino kiakl yraz iinednez i sęi zcołąarz.
zinowD iklak ayrz nie.ndzei dyG sęi bedoria do urza estj ysnłag .ęzictjośa dGy oędnzwi na tne umre,n pjwiaao ięs mjarnaciof ieN" am agiotke ur".emnu
akt jka w rhepdpcnzoi eoacnhc
Dzwoni kilka razy dziennie, po odebraniu rozłączają się! ???
reNpjwia obył liśkaikacen cłhchguy ófonew,tle a ompet ęis ł,ooazka eż ot akśij acdsawot ..egirin.e
Dwłznoi kakli ra,yz op ioearbnud głysna ę.tijacośz
hłyucG lfnetoe kilka zray mwezoreci po tj0e2.-
głuche telefony
Odebrałem - nastąpiło natychmiastowe rozłączenie.
To z cąeiopśwn AEo.TINP leiuw łguycchh ehltaonfec w uńcok ęiś izrwspaile.td
hłcygu ntlfeeo aklik zary einendiz
niycenoztor taeujanps
op jpdęiocu z mautoatu yrzw.a ine naeyżl dwnaadćoiz żome wzaeiykpwoerrć
Pomóżcie ustalić kto to dzwoni już od tygodnia po kilkanaście razy dziennie. Jak podnoszę słuchawkę to od razu się rozłącza, a jak oddzwaniam to słyszę komunikat: nie ma takiego numeru. Czy też tak macie???
Zmieńcie aparat telefoniczny z opcją filtrowania i blokowania niechcianych numerów. Przy dłuższym nękaniu można zgłosić sprawę na Policję => Stalking - art. 190a § 1 k.k.
Kilka razy dzienne
To z ipweśconą TIAPE.No uweli hchcyułg enaclehotf w ockńu ęśi risziwad.telp
Dzwoni co godzine i sie rozłącza!!
Tak kaj w ychinn nccoahe
Nie odbieram !!
gcyhuł eoetfln akkil rzay eenindzi
op cpuoędij z tataumuo ywra.z eni yelażn aćodzaidnw meoż ćwarwoyipkeerz
op cujęipod z uuomaatt zy.arw eni nżyeal nćzadaodiw eomż ewewaprzyićokr
zwłoDni lkaki .yarz Po idueenioipns hcskiuawł ysnałg jtiośę.cza
akt jka w rinpcopzedh ehnocca
kalki zray na doęb
zdłinwo lakik rayz, csiaz a tompe nygsał ctzięśjao
po podjęciu z automatu zrywa. nie należy oddzwaniać może przekierowywać
uchygł ofeelnt aklki rayz eizniedn
kilka razy na dobę
Męczace telefony o róznych porach.Po odebraniu numer zwykle sie rozłączał.W końcu odezwała się pani z Netii.Nigdy nie skorzystam z ich usług.
U mnie to samo .na razie po 5 do 6 dziennie głuchych telefonów ...................... przestałam odbierać
Nadal to samo, głuche, oni nie odpierają. Porażka jakaś, durne firmy !! :/
Dzwoni kilka razy dziennie, codziennie - pyta: "do kogo się dodzwoniłem"!
"lr"eidwuypi
naęykac,j welie ryaz iee.dnzin
dzwonił kilka razy, cisza a potem sygnał zajętości
łcuyhG eltneof akkil ryza ocmeriewz op t02-.je
Niyb iNeat - lea ajk mspoipreoł o nzioawks - ączyłrzło isę
łyguch ofleten akkli zyra ienndezi
gychłu lefeont alkik arzy ineedizn
znDwołi lkkia yz.ar oP eiipnusidoen słcuhikwa łnagsy aczśj.oitę
kTa kaj w npedizphcro ccehaon
Po odebraniu połączenia dzwoniący się rozłącza.
aTk jka w cnynih acochne

Dodaj komentarz do numeru 22 777 44 17

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat