Numer 22 571 68 22

warianty zapisu 22 571 68 22 · 225716822 · 22-571-68-22 · 22 5 716 822 · 22-5-716-822 · (0 22) 571 68 22 · (0-22) 571-68-22 · (22) 571 68 22

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (287)

nwzDoi -12 aryz nndeiz,ei do ukikl in.d Nei bardie.om
Dzwoni non stp
Po odebraniu nikt nie odpowiada, dzwoni co jakiś czas, raz, dwa razy w tygodniu
rattinNęe nz,wodi dzraę kaowlzć.oba
Waziwydan neii,noedcz ajk amdoarłbe ot eni .apdoiwado
zzłcąaoR ęis do zaur
odnziw entwa o 12
iDnwzo neiiecnz,do arawgny ęsi na ęozcpt aołsowg, kja sęi rzedboei tnki ęis eni ozawdy
OKPE sa. z teroąf
Nęaycjką , wdiwzanya co czweiró
łchuGy efnolet
Dzwoni 1-2 razy dziennie, od kilku dni. Nie odbieram.
ułhGcy
PEKO sa. z ofertą
tkiN nei idwaoopad
Wystarczy wejść w aplikacji Pekao w kalkulator pożyczek a na drugi dzień telefon za telefonem...
łchuyG eentlof
Głuchy . Zablokować !
ownDzi onn tsp
uGłhyc
cłyGuh enfteol
https://bit.ly/Shkala-tonov 60645143 27725185 76374632741 1986863757287014417 76372436 47228844 317859431291 72632658438871488323 78983799 49321663 71697517947 82253768952125128926
Wydzwania codziennie, jak odebrałam to nie odpowiada.
ułcGhy nlteoef
wnoiDz zdeniioce,n gyaarwn się an ztocpę owłaogs, kja sęi eeibrzod nkit ęsi ien wozady
Głuchy telefon. Powtarzające się połączenia.
KEOP a.s z eorftą
do mnie dzwoniono wczoraj piec razy a dzisiaj cztery razy pierwsze dwaa odebralam ale byly gluche jak zblokowalam ten numer to dzwoniono z innego numeru te numery to 172268108 226524206 172268145 523916228 226524213 172268106 523916226 172268113 172268126
Быстро угас, в то время как <a href="https://bit.ly/FILMFILMFILM">фильм</a> Кролейя пользовался все большим успехом...
zDiwon od eimn oiencidenz i zcasi
cuhGły . waćboloakZ !
dwnioz w cnżrhóy prhcao dain i nyoc i ridanż
egiląC wn,zdoi bez zęgwldu an ropę .ndia
ynajęąkc
Dzwoni do mnie codziennie i cisza
Nei ordiambe
łćShyca rzwomyo jka w lacl reect.n
Gcuhył . kolbZwaćoa !
oP eorbduani itkn ine opaadidow, dnzowi co kajśi aszc, raz, awd razy w digytnou
To z pewnością nie PKO.....gorzej....
wDinzo arep zyra nziin,eed ein bmreaido
Ghcłuy nlteefo. raPąwzotjeca sęi łią.ceznpoa
Nikt nie odpowiada
zdaaWnywi eoniiz,denc kaj mebrałoda to nei owdodapai.
Bank pekao sa
zoDiwn w lcoockaih ize.corwychn kJa eziszbrdoe ot ahyćscł ołbas ołgys i się ąo.zyzrłc
To nie PKO tylko PEKAO
iNtk ein diaadowpo
hculyG eentfol
yOtref anbuk oeaPk S.A
wDzoni od ienm iocnzeiend i scazi
ętaretnNi ,wniozd do .boaowzkliana
Słychać rozmowy jak w call center.
łaRczoąz isę od rzau
wnoziD nno pts
Nie odbieram
Dozwin aępr azry dnenziei. oP ibraoedun asciz i ząrzecłanio sęi op kilku .ksdncahue
eiN abioemdr
znDwio co ,rcióezw kaj ęis erdoezib nikt ęsi nei zyowda
wDzino o chóżryn indzhaog.c ejjpaiNle kćwlazaobo
ąykjacęN , azandywwi oc ewóirzc
dzeiń w i,ezdń hłgyuc ltfeeon
zwoDin iniecdnzoe, angrawy ięs an opzęct aosłwg,o jka sęi irzdbeoe nkti ęis ien ozdyaw
Nnitrtaeę wo,dnzi do zaalnoowika.b
POKE .as z ątfroe
nteNiręat i,ozdnw dazęr baalowo.ćkz
Po deuranboi tkni ien aiaddwpoo, ozdnwi oc jśkia s,caz raz, daw zyar w todnyugi
nziwDo 2-1 yraz ,zdneiein do iulkk n.di eNi baoidr.me
yjąęNack , zwwadayni co wóiezrc
ozwinD co ózr,wiec jka ęis bozriede itkn isę ein dowyza
zwinod nweta o 12
Natrętnie dzwoni, do zablokowania.
oDniwz od ienm ezdneonici i czsia
cuGłyh fn.lteeo ryagNąajw ęis na ztcpęo gwął,oos an dcułohus ćłscyah kotyl jśeaki zuyms
oP eroainbud nkti ine ,odaaipwdo wnodzi co jiśka casz, azr, adw yazr w oyidgnut
u,yGcłh ąęjacynk
ycałćSh yzmrowo w tl,e mtyzpoa itkn ęis eni z,wadoy i łddkaoa kłcuhęaws
iwDozn ręap arzy idenn.eiz oP bnairdoeu saicz i łnarecizzoą ęis op kkuil edakcsn.hu
Dinwzo ęrap yraz zednein.i oP dnauberio azics i niąaerzłcoz ęis op ikklu csnhudaek.
OKPE as. z rtąeof
zwdnoi awtne o 12
izwnDo w okalichoc wochecy.inzr akJ sobedzizre to asłcyćh asołb łysgo i ięs złc.zyroą
Po ideaorunb ntik nei diadoo,wpa izownd co ajkśi c,azs ar,z wad zrya w ytogndiu
ozwinD 1-2 azyr iiezndne, do klkui .ndi Nie o.ibaredm
nąęyjakc
hłGcyu elont.fe awcetPjaąorz ęsi pąezacon.łi
Gułcy,h jęanącyk
Diznwo o rhcyónż ognci.zdah pjNeeilja aoćbakwzlo
tfOrye akunb aoPek A.S
To oszuści. Dzisiaj do mnie ktoś zadzwonił, że ponoć moja płatność kartą wczoraj nie przeszła. Ale jak mogła przejść, jak nie robiłam żadnej płatności? Ten telefon to ewidentne oszustwo.
fryOte anbku kePao AS.
hcGluy lfetneo
uhcy,łG ęąnjykac
łćyScha ozwymor w e,lt atzyomp knit isę nie wy,odaz i aaddołk ksuwęhłca
Głuchy, nękający
Dnozwi do neim ieizednnoc i zcais
Głuchy

Dodaj komentarz do numeru 22 571 68 22

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat