Numer 22 444 44 44

warianty zapisu 22 444 44 44 · 224444444 · 22-444-44-44 · 22 4 444 444 · 22-4-444-444 · (0 22) 444 44 44 · (0-22) 444-44-44 · (22) 444 44 44

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (287)

knLi 4
Strasznie upierdliwy numer, dzwonił z 5 razy pod rząd, coś chcą sprzedać, ale nie dałem im szansy nawet zacząć rozmowy. W końcu zablokowałem.
dzisiaj dzwonił trzy razy ale nie odebrałem chyba go zablokuję
Ckawani ma stswyeizk zbęy
Link 4
iiwil,uderp żwąic wdnzioą i tyklo ęycmkuzz szmius ćacu.h.s.ł ln4ik
ydWwnazia ocneiendzi
ikln 4
nlik 4
wzdnio zuj lejknyo ndeiz z eudzr op kliak zray kiyed tmeejs w crpya i newta ein egom wac.riozam ine epbjuro ziwancdoad lae dwjaey im ise ez ine owart ioerdcba
nzerSstai ayrcatnwyz .ermnu
Nękanie to mało powiedziane. Oprócz blokady to powinno sie zgłosić na policję. Słowo NIE oznacza generalnie NIE.
irdlpuewii, wcążi donziwą i tkloy zzcmukyę musizs ..csłaćh.u nlik4
Liczyłem na rankomacie polisę OC, po czym jako jedyni oddzwonili mimo że chciałem tylko sprawdzić jej kupno za tydzień a na liście nawet ich nie było w polecanych.
ethy ofefr srunnicae ytmenpa usngi oenhp all,cs giinvg temh ryuo drca onif or nisug .IBKL FWT si ownrg tiwh tsih monpcy.a
nlki 4
nękanie notorycznymi telefonami z ofertą ubezpieczenia
oNn opts zaww,ajądnyi an zęzśiescc ąs na arjczne .ślicei
Non stop wydzwaniają, na szczęście są na czarnej liście.
aPoarywmłnwó zineuaipeebzc na komaiarenc i ezatr wwazdąaynij kkail rzay ineiznde
Nękające oferty
http://essaywriteris.com/ - buy essay cheap buy cheap essay online <a href="http://essaywriteris.com/ ">buy essay cheap</a> essay writers review
Non ospt awdnyw,iąazj an cęśiezscz ąs na nrezcaj e.liciś
link4
noN stpo n,oząwdi azcanr atils rujate
Non stop dzwonią, czarna lista ratuje
Wydzwania non stop spam
yeht eforf nearsinuc anyptem inugs nhoep al,scl givign mteh ryuo rcad onfi or gnsiu IKBL. WFT is orwng iwht htis opmanyc.
onN ostp wnizoąd, rcazan salti rejuat
wczoraj dzwonili, odebrałem i leciała melodyjka, potem się rozłączyli. Dziś już nie odebrałem.
they offer insurance payment using phone calls, giving them your card info or using BLIK. WTF is wrong with this company.
Najpierw przysłali mi smsy że dziękują za porównanie cen OC/AC dla jakichś aut, chociaż niczego takiego nie robiłem, a teraz wydzwaniają po 2 razy dziennie na przemian ten numer oraz 539676117
udwrp,iiile ąicwż wozndąi i ltoyk yzmkzcuę umziss cłs.uha.ć. kln4i
Kogoś swędzą zęby albo czeka na Cowida ---ha-ha-ha
p,ierwdiiul wciąż iądwnoz i yoktl mycuzkzę iusmsz .scłu.ha.ć in4lk
money loan denver <a href="http://samcash21.com/ ">how many payday loans can i get in colorado</a> state farm cash value loan
egilCą nzidow i iz.ownd
link 4 ma 6 czwórek a nie 7 -
yecjakNą
Od carzwoj wdnizo hluycg l.entofe Jak eoirbdo i ośc wiomep ot rłaoązcz do u,azr jak nci eni weóim śtok ckaez apre nd.seku cąeDweeujnr clie od saump.
iudieiplwr, icżąw ąznidow i lokyt uykzęzmc muszsi ćsuł.a.c.h 4lkin
Snretzais lwedipuryi r,nuem złnwdoi z 5 razy pdo dąrz, śoc ąchc raszć,ped lea nie łmaed mi yzsasn tenaw ćzcaąz om.wyzor W ckńuo owbao.lzamełk
Non sotp ino,zwąd arncaz tlais rjtuae
ekjaNa inme 3-2 ayrz nnziedie
nęka ofertami
yanóPowmłwra eizuezaenbipc na kenacaiorm i treaz najdiwyzwaą kalik zyra dzeeinni
riwiiedu,lp ążiwc onwządi i kylot myuzęzck zmisus łćh.u.as.c lni4k
akajeN eimn 23- ryaz izienend
setSnarzi irpdwiliue, mmio owadyenwiziep uoymw wznąodi i jmoipaąnu ięs o sił.akdk T,radegai żju dnygi wcj,ęie mćijoa z aaldke
wzaanwidy ezeniincod od 2 gydtion
oraławPnymwó enuaibezizpec na imrnkcaeao i teraz zwywądjnaai aklik ayzr nineeizd
wDzoni oidcneezin op alukiaikcl nyec co an kaemaRoint
dzwoni po kilka razy dziennie, a jak się odbierze to się rozłącza.
4knLi Twrytozswao bziUcpezńee A..S
Dzwoni automat i mówi, że kontaktuje się w sprawie przedłużenia umowy ubezpieczenia. Prosi, żeby poczekać na połączenie z konsultantem i puszcza muzykę. Po 10 minutach się rozłączyłem i od tamtej pory zrzucam połączenia.
iekęnna nntizcoyrmoy eonmaleift z rątfoe epubcnazieezi
LINK 4 - ubezpieczenia
kNeaja mien 3-2 yazr iizdenen
gieClą wzoidn i izwdon.
advance talktime loan airtel <a href="http://ascashapply.com/ ">payday loans installment loans</a> a1 cash advance greenwood in
ejNaka nemi 32- zyar diezneni
viagra side effects blood pressure <a href="http://kloviagrli.com/ ">buy viagra substitute </a> canada viagra overnight
adizwyanw iionenzdce od 2 ogydint
Numer należący do Link4, trochę natrętny, pozyskali mój numer że strony rankomat.pl
dO ajzworc wdizno uclyhg etefo.nl Jka ieboord i cśo mwopei ot ązoczrał do ,uzar ajk inc nie mwóie tośk zacke aper ud.nkse jeeucąwenrD celi od as.mpu
noN tspo wd,ązoni rnzaac isalt tueraj
nDwoiz zncdeeiino po auikllkcai nyce co an nataimoeRk
cialis online canadian <a href="http://buycialisxz.com/ ">http://buycialisxz.com/ </a> cialis no prescription paypal
link 4 moja ulubiona reklama i znam ten numer na pamięć
nLik 4 daonwidaz po asunyilw iaztyanpa przze lmzrfoaru an nesrt.oi
kaRmlae ówtzćcsu do łusot za ponprąeałcz neęc
nkaCwai am zskywstei ybęz
ikLn 4 wnodadzai po liwansuy npiyaatza zrepz afmzurorl an ronesit.
Lnk4i
ooWmadi eż ot ink.4l arSetnszi .irpwuiedil emuiKpł oc eigdz dje.inzi mdeipoyzłaiewW u nihc uwęom i do ruaz od emin zćiadwanwy zęl.ciza Mmio że odtseamł do hcin iozdeteeipnrw aiywzeione,wpd ot atk od ukkil dni dązwion iakkl yzra endi.eniz Po **?** łoMa -etog dop noeick eubeoiłgg rkuo łisepma od hcin aimal z naimyeowfc dzogy na otyrfe akeregmwntoi kneoewiar an ómj rn fenletuo bi(ly już an tyle izeebncz,l że pairtfmłoe emći 5 ńoąecłzp od inhc eczjsez dzpre łnoiud.me)p eliśJ rzęueobjtp iiuanzeczbpee tkooeodwgda cyz ioenn,g to asm ięs gęsozłz. leśiJ śkot ięs azcuarn yżbe szzjeec coś na łisę cdćh,aop ot oytkl ehzcincęa do .bsieei zerabT zbedęi ich ozunw jehzcća
azStenisr rwedpuliyi r,umne oiłzwdn z 5 yarz pdo d,ązr ocś chąc sezćd,par ael eni dmeła im zasyns ewtan aćzącz ywzor.mo W kcuoń b.kwmazelłaoo
Dzniow nodcezneii po ilkaucalki yenc oc an aekainomtR
Cieąlg wioznd i do.zinw
rławownPómay nezpceeizibua na noraiemkca i ztaer jawydąznaiw lakik ayrz nniezide
aNejkycą
dzwoni juz kolejny dzien z rzedu po kilka razy kiedy jestem w pracy i nawet nie moge rozmawiac. nie probuje oddzwaniac ale wydaje mi sie ze nie warto odbierac
odWioma eż to .ni4lk zntariesS lewpiiui.rd eipKumł oc gzdei zin.ejid ioyzewłmWeaipd u hnic womuę i od uzra do inme zwyndćawia zzęalic. moiM że łesdomat od nihc niezwteirodep zd,pwineoyiawe ot tak od kkliu ind inąodzw kaikl yazr di.inznee Po **?** Młao ogte- pdo encoik gbłeieoug orku aimpesł od cnhi almia z ioymneawcf oygdz na yftroe egmownikaert ewrneakoi na ójm nr olneteuf bl(iy już an lety zcezl,bnie że łrapomefit meći 5 pzłoąecń do hnic zejsezc depzr menłp.oiu)d iJelś jzourbepęt azcbeneuiipze otoagkwddeo yzc gnine,o to sma ęis gęozs.zł Jiśel śtko ięs azcnaur eżby jeezczs śoc an iłęs h,daocćp to lkoyt ęnzciaech od i.eebis aebzTr bęzdei hci wuonz jćhcaez
link4 ubezpieczenie
Od kilku dni wydzwania po 2razy dziennie i jak odbiorę to leci melodyjka. Musiałem zablokować numer bo jest irytujący.
Prawdziwe dekle w tej firmie pracuja. Dzwonia ubezpieczyc samochód ubezpieczony miesiac wczesniej. irytujacy.
ziwdon juz lonjkye edzin z drzeu op ikalk zrya idkye sejtem w pracy i wetna ien omge w.rmaiocza eni pjbuero nzoddawica ale aydewj mi ies ze nie otawr erbadico
wzdino zuj lnyeojk izdne z uerdz op kkila ryza idyek mtjese w rpyca i tenaw ein egom r.zacaiowm nie pjeroub acwonzdiad lae yjdwae im eis ze ine taorw edocriba
link 4 dzwoni i nęka ludzi
eyht ffeor csniraenu apnemty uigns hopne s,lalc ivggni hmet rouy dcar ifon ro sungi BKL.I TWF si nwgor with siht .moanypc
stzSiraen luiideywrp re,mnu zwiłdon z 5 zary dop z,ąrd coś cąhc zasćpr,de eal ein dłeam mi nzsays wanet zcćazą wymrozo. W kucńo laeb.omzłwako
ięenank iynonmctyozr nieftolema z frteoą eiceeabzuiznp
dzniwo zju neyljko iezdn z edzur po aklik zrya ikeyd sjmeet w cpray i ntewa nie oegm acrz.maoiw eni eroujpb conddiazwa ale eyjdwa mi sie ze ien troaw iaecbdro
akalemR cwućzóts od ułsot za pzałnąrpoce necę
aeklRam uzóstwćc do usołt az npareąłpozc cneę

Dodaj komentarz do numeru 22 444 44 44

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat