Numer 22 418 82 35

warianty zapisu 22 418 82 35 · 224188235 · 22-418-82-35 · 22 4 188 235 · 22-4-188-235 · (0 22) 418 82 35 · (0-22) 418-82-35 · (22) 418 82 35

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (1505)

ghcyuł noeletf
aęNtrt ancjęąky isyeinneepbcz gbur
ułhcyG eflotne
rzpeynpio ietgemktrean!!l
yiśrw zidnową w ięwśot zrecTh l!iróK!
nie ydzaow się
ęiNaekn cuygimhł mialefnote
Głuchy telefon. Zablokować.
pSma - od azur od b.ziolanokawa
głcueh elnyfoet
ąnjkayęc
ndaWwyazi z gote nmueru 848512223 arzo dtaodwook z :weóunrm 0213,88224 8132,82264 837412228, 82148.2832 ewoDrma abiaand ąenwzpiao z zmopeak - ycliz puk igarnk o śtaiocrw 510 łz za 6000 .łz
cGuyhł
irepUac ąaanwzdyjwi iakkl zayr i.ienzned użJ nie mpiatamę oc jueąfo.r otlsiaZ oobwzakialn
nwioądz ayłc izńde z oeąrft da,ńba ot awtr od ilkku nid
op uienbaodr .czsi..a..
inwoząd yłac izeńd z eoąftr ńaadb, ot rwat od uilkk nid
ine aswipwretdaz s,ie ztnapaay o enwza mryfi i sadk i,onwdz mió,w eż z Wayrsawz i czoałąrz .isę cśieeWjnz póurebj ćwianmó na ekśija enbtłpaze b.eanadi
chGłeu yeoleftn rrWrrr
Dwizno i nei odzywa ę.is
yzwwnaadi ikkal azry ine edm!biora
saonipZzrae an bdnaia,a opiomm dooywm doizwąn adaln ikkla razy ieidnzen każte z giudogre euurmn 22816384.2
Gehcłu tyfenleo po kakli zyar ndeziien ot nnoowpi dpochoćdzi pod gtkn.asil
Gyhucl
npiazorzsee na aaabdni
ien eboćad!ir
kaęjNący z rftoąe jkiśa ńdaa.b Do nime wildozni w iedęnielz ozcewm.rie
chyugł
seapnai w eeeintflo
tmieTakle.egnr oP adznui nytpaai o ołdźró penzoochiad emnuur ąozłrcza si.ę
po odebraniu - cisza. Jak nie zdążę odebrać, to najwyżej dwa dzwonki. Zablokowany
łhcuyG tle
łhycuG nfetleo
Naękją lenetaifmo
Spam!
iidkze wamysz mktanroeozm nie omdaz.wndai winoadz o :0732
ien dobrćei!a
Dwozin zeb jjwteo dygoz
mpas
ieaaanttkngbeedmirla-
pysaiZ an dąoawr"m aetmforgie"r po [email protected] akT anip wiaadełzpio i zbe hbcędyzn eleeiicrg zsaałto eprezenimz ęnciiaąwgt na "nzarąc istle"
wetaN w ndlięezei nzwdio eal inkt ęis ien doz.ayw rduonT oiwpećizde po oc woz.ind Lipjee og kćwazoobal
ąyęNcjka z roeftą kajiś ańadb. oD mnei iwoliznd w ęzeiielnd eo.wcmezir
ułhcyg etnloef
azrasZap na łwydkay o zrdoiuw
woDinąz do inem iznedocnie
ęąNjycak
znidwyaaw ikalk ryaz eni modiea!br
aJk uzj wdioąnz ot bigomly ćyb ilm..i
uyghcł oeeflnt
Geuchł noyltefe njaęką kja się hic oaubklzje to an edjen zedńi pójsko i ądziwno z nhciyn rnmeuwó an ojme to oonwpni ybć leraakn a szałzzawc ald rotrpoaóe ciise ztóik iunąęapjdots umynre ela ot sęi ckńzsyo od 1 acil wocidzh nowe arpow na tmtae oyohrnc cdynha ocwsoyobh żemo to coś ziłzdaaa na et uczwoeypr trreekeyelmta
nzowiD bez jwtejo yogdz
nie dswezrawtiap ,sei yantzapa o anezw rifym i aksd ,winzdo iwóm, eż z zaaWyrws i ząorcłza ę.is Wjziecśne erpjbuó wóinmća na jieśka enetzłapb an.daieb
uygłhc eotlfen
gluchy telefon, blokada na nr
iyoenpprz eanegrltit!!kem
Głuchy telefon - nie odbierać!
apiysZ an odm"wraą ertma"eoigrf po [email protected] akT npia ałoieadzpwi i bez bcyhnzęd rcegieeli łaotazs epzemnzeri cgtiięanwą na zar"ąnc eitl"s
jKeilno ceciaznąag
apdmo saw do udsa az ikeanen
iegaeamriadektn-antbl
ai.Gnrk
hGuycl
jiśkea baindaa
Propozycja darmowych badań, nachalne, pomimo odmowy po kilka razy przypominają o spotkaniu, przedstawiają się jako Instytut Medyczny z Poznania
iaypZs an śkeija emazgcni emrot daabina omazui,nrg nei obd.ćiear Nei dwązei sdką ąamj rmneu fltneeuo
Ogólnopolskie Centrum Medyczne - przynajmniej tak się przedstawili z ofertą badań i szkoleń. Nie wiem skąd mieli mój numer.
eeikrnl.mtgTea rpjząaaZsa an ndaib.aa Maąj baęz cahynd z yanmid ob zwdieą do iakjoge amaits ięs ddo.wizlnoi lć.bZkoaowa
zradBo eicngrzzeny a.rekmrlettee iNe jaad jsp.ukoo
adpom asw od asud az nenieka
hyłcGu .oftelen Bakr z.dedwipioo ekeKirnu ooa.ankwybzl
Nie ,rebdćaio ine aizoaćnwd
pneasai w eniotfele
aSpm - do razu do zoaknawiab.ol
eaneglmr.ketiT zrpjasZaaą na a.dbiana ąMja bzęa handyc z diymna bo izweąd od gkijeoa iamats się idi.lwodonz baaZ.klćoow
pieprzony telemarketing - jakies badania. spieprzac!
ceepnziynzibe , yjzłąadwu enizdąipe
Naenkie
głuchy, dzwonia w wolny dzień
aknąęjec feytleno
paZarająsz na dmoewar iabaa,dn cęjcząhaa od kuuzpa iroedgog tenzrgobneeoip ceymngzode ,ztęrusp ein ćero,adbi nei dazwoaćind
łhGucy njąykaęc
sOaob aąocndwzi am kactne yzanzinacrg , ni wmói yenrwiaż
djąyo.n.a.zwęąicNk żónwier z nemuru 312880242
ąayękjnc
Ledwo gościa słyszałam, nie usłyszałam z kim rozmawiam usłyszałam tylko jakaś fundacja, chora 5 latka i coś od 2 lat... Powiedziałam że nic nie słyszę więc Pan podglosnil swój głos i usłyszałam tyle że dziecko ma chyba na imię Ania, powiedziałam że dalej nie słyszę na co Pan do mnie co oczywiście usłyszałam za którymś razem ze kłamie że nie słyszę i zaczął się awanturowac
gyuhcł oleef.nt
hłguyc tel
ułcyhg tlfneoe
Pierońska jaka motyka co sie zabawia w głuchy tel.
W tsmoaint secaiz, naj""tcpe ein dobarie ęąujswtpy ełucgh ękizwid i jśeika ,usitk .msyzu
Gcyuhł lfentoe
kJśeia głwpeua aadniba kozlłbwaamoe.
amjwiąaNa na daaabin iiminmeroap oinewriz,dcpe
Kśótyr azr donwzi – blao yłucgh loftn,ee oabl loaadp as ęin iwclęh aotatmu i op kiklu shucdkena ąz zarico.ęsł
tętraN kjąyancę nezcieenisybp brug
Uwaga grupa zorganizowana w kilku miastach będziecie mieli połączenia też zaczynające się na 12... Oraz przedstawiają się jako Orange czy twoja sieć aby najpierw wyciągnąć dane osobowe a potem mają dojścia do sprawdzenia na co chorujesz
ycuGhł eonltfe
Co za srwiozn.qy dez,liNeai 11:08 lefnteo z zsoaeepmirnz na aopzk nak..gr.wó Mżeo zkzaa nlahud w nleizedei ejeboim htcy wa?mółot
wydzwaniają po 11 razy na dobę !!! :( jakieś promocje/pokazy....

Dodaj komentarz do numeru 22 418 82 35

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat