Numer 22 326 33 02

warianty zapisu 22 326 33 02 · 223263302 · 22-326-33-02 · 22 3 263 302 · 22-3-263-302 · (0 22) 326 33 02 · (0-22) 326-33-02 · (22) 326 33 02

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (3523)

eNi wime oc ot az rumn,e rkktoi lynasg pzerd 2,1 ewnat ine wulażazyan
rKiókt gnyłsa
śucizso
eiN ad sie dcb,oaer bo rtkook niodz
Newat nie było głnasuy. iylwłiWeośt o,klty że cłeieopnzą onynaneidebedoa.rD od bcwa.hloyzonka
mlyaaslM ze ot z wlnooi,rime ale hbayc ine /;/
Kkiórt ygłasn i nekoic
Puścili sygnał. Nie oddzwaniać. Połączenie kosztuje.
triókK synagł
Sygnał krótkotrwały uniemożliwiający odbiór. Bezczelnie dzwonią nawet ok. 21:00 budząc dzieci.
17.45 krótki sygnał
rktóiK .yagnł..s
:1502 eodenrbnaei ąz,peiołnec ża w skozu ymłab ob tfneelo kooł meni żłe.la iNc nei yłob chćayłs orbdaz krtikó nsga.ły
yęancąjk 1 syłagn
snygał i nei edairbo rzyp dzoidaiwnnau
ein adoebirć !!!! azłrkast i ncekoi zienącpoeł !!!!! co to az bwdetilos
ślPiciu ednej rktkói łsany.g yahbC ązraspdjwa ęzba cdhnay ezrdp dzsa.prąże mabk!lłaoZewo
raobzd ótrikk ga.nysł meurN shitatcmayn od !awonobailkaz iNe iaećodbr. yCz ośtk iścag citkah zwóosust, iccganyaz,ą tryówe?nk
nedJe rótkki nsł,yga op zznrtcuypiae kmtyraonze mtwanasoiap nie da.iwzodćna
ziłDnwo ok 22 . ieN znma
ęykącjNa
iZzondw,ł eni beoiard z operwmot i ien ma ysaugłn
oZoamełagwl ęis do XOL oemtdłsa s,sma i laeng etn ernum winzod do .iemn aPz?erpkyd
naaigccaze zet ine am ies oskt rzaabc wparnie za kiate czyrze ainnągeiac zezpr tle ezt eoęrttppszsw bzcacyhoi obirieuanz kukil zl ygd ewnzneaytsairo dndioowz
idszjai 8009-22-10 jende yałgns, isłoodnwe eiamsunilkd - zoobaewmlkła eumnr
onziłwD zśdi o 9 rno.a Nie eymłałss,z sałium być tikkór asłyng.
iWrtaa . wolćBoka. Dwinzo tawen op 21 . hyCab braetz eatsćrzp do drboećai od ancihynezn móeunwr
tkKóir gnłas.y riugD rza w ym kou.r Po nweoiozndziud nljacąiza zskot ołook 0zł5 az eonłpiązec
kirKót ł,sngya ołwnizd rza
conzyzsuP itkkór ,agnłys eipwne az oneeiwdndoiz bąeajpoir z okna,t azędr zbćwaoolak
tssOzu
joydzencyP aynłsg i olwaichw dlaboka uo.tnle.e.f ozłDinw do imne 62 naświezr o 1274:
Jened łsya,gn ęzdar nie ićowdadzn,a cąza.aegnic
ndjee asłgyn i łeriazoc,enz jilpee ien dczoawnida
Strzałka i tyle. Blokujcie ten numer od razu.
Rozłącz po jednym sygnale
1 dakensu aktłzsir 11.3182. 1:208
84+2 ot ruyKowienk na .iębiL
Dziwno akeriżdz zni.eyipdę
jorzcaw o 2h322 od einm indzowł ent nmure . aamiMł w hdcnryeeainob lae tok widzon o tej eporz ... ?
eJdne sga,łyn śikaj uttmaao drzapwsa yzc unmre i?neteisj
Niedziela 29.04.18 godzina 21.54 sygnał góra 1 s na tel. służbowy. Sprawdzasz w necie i zdajesz sobie sprawę, że gdzieś wypłynęły dane twojej firmy.
,81:4 nie mżaon zdinćowod
órtKik agłsyn i nkeico
W wigilię dzwonią!!!!! Co za szczury
1 yanłgs zasprwda zcy nr tsje nyaytw.k źónejiP ejzerzkaup edan do epiodwoijedn tytj.ucinis kąaT cfojnrmaąi wyjzczaaz są ineazoeanewtrs et mir,yf kerót z jrcai asszaootnwej dybkloa w eitonlfee nei ąmgo się do swa oćodwnidz.
ucaPszz inyłs,agk kuoywnej ułgehc .eoentfly
Nei zzaacwcdb!k!lonwaidaoo
łratkSza i tle.y kBuijlceo tne uernm do ura.z
Kkórit anglys zrped 8 aorn w oębtos. ieN dnmziwoada an dwposetai nhycin naz.mtkeyor
Nie zdążyłem odebrać, nie oddzwaniałem. Dzwonił o 21:19 (świetna pora, tym bardziej w piątek).
tylko puścili sygnała... podejrzani
lsnyag z uydp, ze kat ies awey.zr keNti eni ewi o o zochid sez?cam
wsnkeduoe eczpioąe,łn enddao od byclohowank
needj oikrtk ln,aysg gicanaacez
9--0002122 tkróik łnasgy po 3.1
śziD 1 nweiitak gozd .1320 wdznoili ine odidnamwza
aZpewen stte ciagayczną ei(l óoobs doo)nwdiz dzpre fmyazcktny m.cmesa iKkótr sygnła ynioiwlmeż od earnido.ab eeJnd z aiyctąs hickat we.numór aB,oćkwlo ien owiaćanz.dd
Nie icordeba
łPuśic djnee ysłgan i ęis y.łoąłzczr iNe oćniaadwdz
Terror telefoniczny
mnrue ncaąyjkę
eJdne ygłans
Zadzwonił i rozłączył się
ęopProjun sćgłizo an jlpcęoi kaoj con.ykzicaZinbaęee tko ot idw.azjnywaa łbyma w zuoks kja mi iowtoeasnzdpr eadn ifrym dąjzwno.cei
dJeen łngsay o gzod 221:6
efelnoT o 2331.
2631. nodeJ wsuoyndek gyłans - od jzearcn silty i do optryuaukrr
edJen lansgy o 5:102 opieodnb ajk u tyzesr. maeoPcl oozbakcawl i loa.c
ziisajd 9102-0208- neejd angłys, idłooewns umdsialnkie - zmeolłkoabwa umnre
oncazzpsu tzłaksr
Jaeiśk cbnjeakimo jeailskp.e
Krkóti g,nłasy o 7312. weant nie asazusyłłm wd.uźięk Omidzalwndo ine ymlcśą i yczłąłrozo newta ebz gsył.anu
czRzołą op nymejd sgnayle
Automat...Zablokowane połączenia przychodzące.
78:12 ejdne łgnsya i ,eylt ot msoa oc u nyichn.
kirtóK gnsyał arkb otnuktak
ótkrki ..nł.aygs nie ad sęi rgo.ćw.aa.zea niewep iosśuz...c
aaNezcacgi
nęomiłg ob doutnr to wzninodeei waćanz
neeJd glsayn dszi, 0812..17 w agznihocd 10.07
Ktróik gasyn,ł ien mzłwuaażay że iwnzdo.
Na leyt kitókr ,nłasyg że ein da ęis bćareod, a nwćoadzdia nie bęęd
rdBoaz krkitó ,gałnsy nie iadmo.zwnda
ząRzłoac ęis
rKkóit ysłnag o :2752
endJe ngsnyłiae, wnioazaćdd i .alwćoobk
ikKtró łyansg kbar uzasc na ęjkaerc bay .ćabored eNi aiłamdznwoe i yw eżt oteg ien .cóirbe
eJden itrkkó ga,łnsy po ynrtuzpzeaic ozrkymatne awaisptoamn eni ćidzwon.aad
łmiobRe śco ongeżwa i ięs ełsarzem edyik eamłim śoynłg dwoeznk 0,O
1 sygnal. Nie oddzwaniac.
ndeJe gmae kórtik ygłans i op eiw.rpas eNi oaećdbir i nie aoi.dćzndwa
Tfeleon o 33.12
nlDozwii w liWęigi od ażmę i izśd arno do .nmie
pół sygnału
fneolet o 3114: trikók ansłgy goeótkr nie łłymssaez radipwoonbjadenpjo igcczaan.ą awmDora rapao:d aojdd do ck.anhbylwoo iełoMg iand.
óktrki ayngłs i się łzrąyz.ocł iNe daoł isę dea.broć jipeLe nie aiadwdoznć
Hhee
Jeend egam rótikk ygłnas i po eir.sawp eiN draoćbie i ine .ćawnaidzod

Dodaj komentarz do numeru 22 326 33 02

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat