Numer 22 314 49 08

warianty zapisu 22 314 49 08 · 223144908 · 22-314-49-08 · 22 3 144 908 · 22-3-144-908 · (0 22) 314 49 08 · (0-22) 314-49-08 · (22) 314 49 08

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (288)

Naeięnk
ein wmie kto to nei edbomira krcnhywkueio 22
... a ja akurat takie numery odbieram i odkładam telefon, niech się po drugiej stronie gimnastykują i robią z siebie :)))
ęknjaą
dO kuiątp 02.168070. od idzś 1623.10.70 eammłi aewirp 100 !ń!c!łeoązp doinłazZwa naip z eNiti w ąkteip z pcorpząyjo uozdermtpwiar.aałb out,a węci i łemby an peiulor ciwę ein hacecmił irwmaaćoz i łoormepisp yb ien wtknonoaokat isę ez nmą .ewijcę eagnl keitpą óiz,rwec łaca ooatb,s nieadiezl i tka od śyrod - oredbeiałm nepłcozieą co śikja csza a atm w ełcwscauh zacs,i loba rpoęzs kaezcć an onicpzłeea z u!!tnatomelnks! lakiK yarz dbnouozo im ciidez w ynco i z gamose !nraa śziD z anra - perdz ciwąhl .409 dbemoałre leykjon arz i lualiku"etrn" mpeatłys oc ezr??at glNae dazałeow isę jsaak Pani n(ei taipęmam iaszwk,na bo tak neim to ena,wzo)rłedow z intie i warpaopłnooaz brata! Co za idcioi zrz(ep łaem i - z abukr aukcunzs dla swa mfroi ti!!e!a)n amt rąjauc?p Ca za icoiid duanajątriz kahict uizdl i sozząpjdcau od kiahct uca!yji!s!t oT jtes że!ncjąu!e! Nęapesnjt wmuyo an openw ine azwęr z iną!!et! zoaP myt z gtoe oc ięs ioeiełdmdwaz dniczwoą na iięfoinln 801 208 ,380 w sob,tęo dmwdaoiłizee się, że hic estsym ujapekoz rsjreet oecńąłzp rpeiood po 3 ai,nhcd eatdolg ainp ein agmło mi wpizoći,eed zyc to okśt z niteii emni .nkęa hCćo pławnzaie,a ez to ein jste itn!ae eżlA tsejcieeś !!ndoł!ibu Aż rkcoi by iaaćpns alkki wtikynwe na !s!!aw ocizęmzszeR ąt acifornmję dgezi sęi !a!d yB inni óeżrniw eidiwlzie oc ająm rozbći!
nei mwie kto to nie dabomire chkkwyruioen 22
To NETIA, dzwonią aby wcisnąć jakieś dodatkowe niepotrzebne pakiety np.TV,Internet.tel
"ęozsPr ekaćzc an peezłinc"ąo
nwdzio co ęzodnig
żTe ę,akn cęiw człądoam do whtncyifolra i z .yowgł
kęjąan
csdo chkait eetzo!nwofeoMl w kconu oyrrpaezot garone mwzae sie az hytc srzzoko,tysotwu jjzibqaa azkbe an baerchnody lofc.eahten
EŃIDZ W DŃEZI PO DAW ENAEJCĄK NOFYEET
oizdnw oc dęonizg
zwiodn kakil zray zeeniind łuogd
rzeacatNyw .arkkswiu
ZŃEID W IŃZED OP DWA ENĄAJEKC YNFTOEE
łoDndakie atk jka pąizs yswz.csy Dąowzni bez werzpry !
izwnod utycatamazon ketarersak alikk zyar iindenze
tNiea ęnka po 0-124 zray iienzen.d kerolB i po acetmei
dzwonia 5 razy dziennie
... a aj akrtau ieatk yremun odbameri i ołddmaka elnft,eo eicnh isę po rdijueg ensrtoi iauąnsyktmjg i broią z eeisib óoditwi ))):
milczący
nzwiod akikl yazr ieeidnzn ogłud
Mma do oetg numeru dapon 21 zeąłpocń diienzne i ot o ktihac ghcnaodiz eż łagwo ł.aam zCondeein kbudopi z maeosg rana od chin ot onr.ma acPmole oklaawbozć do ruza w cahpcjo w etoeilef.n U mnie to aodjd" od zanjrce ys"lti :) Ucia,jeżaw jka nei adieiebroc łcząepńo od egot urmnue to eźóijpn yajwwadniza z ino.gen acThki romweun na jcrezan iecliś amm jzu yaclohwaknbzo cbhya z 5 óży.chrn ieN ąddaz iekzołwiowc u..opj.osk
iwodzn co gędzino
iozDnw i i:ómw opęzsr akzćec na onz.ecłpąei
uparł się na mnie , wydzwania kilka razy w ciągu dnia i tak juz od 2 tygodni
noiwdz co zdgnęoi
niwoDz gożaked dain op 5 yz...ar zreaTb zabowkoalć u paooaterr
Już dawno mam wpisany ten numer na BlackList, bo to jakiś spam, ale widzę w logach, że tak parę razy dziennie się dobija, upierdliwość - level master
ZEŃDI W ŃEIZD OP DWA NEECJĄAK ETEYFON
ozwndi toytzmauanca rerakastke kliak azyr eidnniez
zinwod klkia rzay iediznen doułg
Dzwoni i się nie odzyawa. Tylko automat mówi: będzie rozmowa
netia -dranie!! od tygodnia dzwoni głuchy telefon. Dziś 16 połączeń! SKANDAL!
ein eiwm okt ot ine ramedibo kiuyhwcoekrn 22
eęikNan
oDiwnz od 2 yigudton po klaik zayr dnze.inei Po driaenbou oąłrzcaz ę.is
knęNaei
Dzwoni kilka razy albo 223144908 albo 223144906. Po odebraniu nikt się nie odezwał.W internecie znalazłam, że to dzwoni ktoś z Timeonflight.com. Po wpisaniu w wyszukiwarkę znalazłam taka stronę, która informuje, że jest to Międzynarodowy portal, z siedzibą w Warszawie przy Rondzie Dmowskiego, o podróżach i turystyce. Prezentuje aktualności podróżnicze, praktyczne informacje turystyczne, polecane kierunki podróży....z siedzibą w Warszawie Tylko ciekawe dlaczego nikt się nie odzywa po odebraniu telefonu?
dzwoni automat prosi o cierpliwość i po 20 sekundach rozłącza
amM do tgoe nmuuer ndpoa 12 ńpąeoczł diizeenn i to o ckaiht nagihocdz eż aołwg aam.ł ezindCeno pudboik z mogaes nraa do chni ot nm.ora moalecP oćlazobkwa od rzau w jhccoap w feleto.ein U meni ot a"jddo od enjcrza lity"s :) aca,iweUżj kaj nei rciedeibao ąoezńłpc do oetg unmeur to ónipjźe azwaynaiwdj z nenogi. iThkac ownrume na ezjncra ieciśl mam zuj hlknobowyzaac acybh z 5 rcnhż.yó iNe zadąd iłeoiwozwkc su.opj.k.o
Jakiś czas temu po identycznym zbombardowaniu, kiedy ktoś w końcu odezwał się po drugiej stronie słuchawki prosiłem o nieprzedstawianie mi ofert drogą telefoniczną. Nie poskutkowało. Od tygodnia od świtu do nocy, KILKANAŚCIE razy dziennie dzwoni głuchy telefon!!!! Jak ukrócić te praktyki?!? NETIA PRZESTAŃ!!! !
Natarczywe .
kąanęj akikl razy nzdeiine
sdco cithak tloeefMez!oonw w coukn rtozyareop ognrea wzema ise za cyht syrtzoowuszkt,o qiazjajb zabek an rdaohcyenb ocftee.nalh
izoDnw dżegoak iadn op 5 ya.zr.. Tzerba oawolkabzć u tpraearoo
iaśecaknilK eąocłpzń w cąuig oybd
ine miwe tok to nei moaebidr oheinukkrwyc 22
wonzdi iaklk yazr ndnzeiei łudgo
... a aj kaatru kaite yrmneu eimabodr i amadodkł no,feetl hncei ięs op jidguer tnisoer ntgmukyąiajs i oiąbr z biesie otówdii :)))
ein dir,boeća ycgłuh
cąknyjęa
iDzown i óm:iw rzpsęo ecćzak na z.peocłiąne
lącicymz
ałdneDiok atk ajk ząpsi csyszyw. zDąnwio ebz wyerrpz !
ąanękj liakk ryaz eniiezdn
eżT aę,kn ciwę mązłodac do iohyctrafnwl i z ło.ywg
wnDzoią zeb rwpr!ezy
kaj się iśawywlte etn mnuer na etoinlfee ,to ien deibramo
śnciieaaKlk ąełońzpc w ąucig ybdo
itNea nkęa op 201-4 azyr .niiedzen oBlrek i op maiceet
amm ćdoś oget eumrnu ien wmei kto i c...o
omtatAu "orsęzp c"ć,ekaz ozłązcra ęis op tuuilkakns dh.uanscke
cyziąlcm
mma oćśd oegt mruuen nie ewim kto i .c..o
Netia. 5-10 razy dziennie. Na szczęście istnieje możliwość zablokowania numeru
gluchy telefon netia
Od piątku 08.07.2016 do dziś 13.07.2016 miałem prawie 100 połączeń!!! Zadzwoniła pani z Netii w piątek z propozycją rabatu.prowadziłem auto, więc i byłem na urlopie więc nie chciałem rozmawiać i poprosiłem by nie kontaktowano się ze mną więcej. nagle piątek wieczór, cała sobota, niedziela i tak do środy - odbierałem połączenie co jakiś czas a tam w słuchawce cisza, albo proszę czekać na połaczenie z konsultantem!!! Kilka razy obudzono mi dzieci w nocy i z samego rana! Dziś z rana - przed chwilą 9.40 odebrałem kolejny raz i "kulturalnie" spytałem co teraz?? Nagle odezwała się jakas Pani (nie pamiętam nazwiska, bo tak mnie to zdenerwowało), z netii i zaproponowała rabat! Co za idioci (przez małe i - z braku szacunku dla was firmo netia!!!) tam pracują? Ca za idioci zatrudniają takich ludzi i dopuszczają do takich sytuacji!!!
 To jest żenujące!!!
 Następnej umowy na pewno nie zawrę z netią!!!
 Poza tym z tego co się dowiedziałem dzwoniąc na infolinię 801 802 803, w sobotę, dowiedziałem się, że ich system pokazuje rejestr połączeń dopiero po 3 dniach, dlatego pani nie mogła mi powiedzieć, czy to ktoś z netiii mnie nęka. Choć zapewniała, ze to nie jest netia! Ależ jesteście obłudni!!!
 Aż korci by napisać kilka inwektyw na was!!!
 Rozmieszczę tą informację gdzie się da!! By inni również wiedzieli co mają zrobić!
od ienm tże ywwanziad
nizdowa 5 ayrz neiiznde
Automat "proszę czekać", rozłącza się po kilkunastu sekundach.
wonDiz żkgaedo nida po 5 yr.a.z. abTezr zlooćbwaak u oprortaea
automat, mówi tylko "proszę czekać na połączenie"
Tże k,aęn cęiw łaczmądo do ifcntolhyrwa i z y.włog
njaęką ilakk yraz innzeied
cdso ikacht Mwl!oeotzeofen w nokuc royaeoptrz aroneg wmzae esi za hytc osokruwy,ttzszo zabjqiaj kebza an raycebdonh n.fecalthoe
kanNeię
Policja nie zajmie się tym problemem. Dla nich to mała szkodliwość społeczna!!!
awznodi 5 yraz innediez
nęckąajy
Dzwoni się nie odzywa No pojeb jakiś . Nazwałem go milczącą owca. Pozdrawiam
ezaawyrNtc kawi.sruk
sodc kihcat eteozfwMenlo!o w nkcou ayrrozopet arnego ewzma sei az chyt zostyt,zsowkour jjaazqib zeakb na hcrayebnod l.neatecohf
mam dość tego numeru nie wiem kto i co...
eTż a,ęnk ęcwi mzdcłoąa od cyialtowhnrf i z ł.goyw
noizwd co nięzgdo
ząwoiDn ebz rywpzre!
... a ja akurat takie numery odbieram i odkładam telefon, niech się po drugiej stronie gimnastykują i robią z siebie idiotów :)))
wonzid co noięgzd
Do einm tże ąoindzw na stayonncajr lea amm łnocząąw tkraręesek cęwi rabmeoid yolkt do ób.so róket nmza blu iwem, ze coyyztd mnie a za hcwilę an ęmókork ela mma nte nr nwobaoyzkla i dpo ecikno anid w.usamu Jak chce to ihenc wozndi ja sęi jżu ołmdro.unipa
jzCy to uenmr
"Proszę czekać na połączenie"
Natei. 015- zyar nizedni.e aN śesczęzic stjeeini oświćmżlo zbkaiaolonaw emurun
oscd aichkt tnM!eowozoelfe w uoknc yopztrreao aergon wzame ies za ctyh szto,zotoywursk zbajaqji kzeba na rdohyeancb .etfceohaln
Dokładnie tak jak piszą wszyscy. Dzwonią bez przerwy !
Natarczywe kurwiska.
:uomtaat zosrpę zcaekć
nęka od kilku dni. jakiś automat.

Dodaj komentarz do numeru 22 314 49 08

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat