Numer 22 270 80 00

warianty zapisu 22 270 80 00 · 222708000 · 22-270-80-00 · 22 2 708 000 · 22-2-708-000 · (0 22) 270 80 00 · (0-22) 270-80-00 · (22) 270 80 00

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (444)

best viagra prices <a href="https://canadianpharmacy-usx.com/organic.htm">generic viagra paypal</a> viagra\\ https://canadianpharmacy-usx.com/organic.htm - viagra for sale overnight ’
Pracownice dzwonią do mnie,mam z żoną wspólne konto, a kiedy pytam o co chodzi, to nie chcą ze mną rozmawiać. Przecież ja do Was nie dzwonię tylko Wy do mnie, a skoro żona podała mój nr i mam jej upoważnienia na 8 kartkach, to chyba jestem wiarygodny. Proszę więcej mnie nie niepokoić, bo złożę skargę.
pok ,pb clhnanay
noopćrśok
rcaPinwyco kanbu nei chcą ormnfioćwa sdąk wi,ndązo aordzb beezlcszin i awgesirny. ajabridjNez p. raalneM, aaiwsznk nei a.tmępmai
trodaPimewz .dnzópimcwzreęy roząPs o poeieewinztdr cnhdya owhysoobc eal nie hąc roonfiamwć z gikjeao uabkn izdo.ąwn
Uwaga oszuści dzwonili do mnie z tego numeru 48-222-708-000 przedstawiła się jako mini bank a to oszustwo i jeszcze szukała mojego męża.
nie znam ale ktoś nachalny
iocrnacweP ądiznow do inemmm,a z nżoą óeplnsw ko,ont a ideyk yptma o oc ocdi,hz ot nei cchą ez nmą oiaćawzrm. zrcPżiee ja od aWs nie dęwinzo toylk yW od inme, a rooks anoż łpaaod mój rn i amm jej użpaeinoawin na 8 kkacha,rt ot yhabc mtsjee agyd.rwnioy srzoPę cięejw inem ien pniek,ooći bo żłzęo k.agrsę
Pracownicy banku nie chcą informować skąd dzwonią, bardzo beszczelni i agresywni. Najbardziej p. Marlena, nazwiska nie pamiętam.
wamhtCos i ceśbćl.znoez Tloyk sdką ójm mreun uftlonee i wiaonksz ??? ENI ajcdie sęi aąnćąingc w hic keiigr !!!
viagra with dapoxetine 160mg x 24 tabs <a href="https://llviabest.com/#">best alternative to viagra</a> viagra cheap online
Dioznwę z inytsticuj wnsi.j.o.af.e.n kT.a Na npo.we aUijeażcw na ejsow ae.nd
PKO BP
viagra versus cialis results <a href="https://buybuyviamen.com/#">quais os efeitos da viagra</a> apoteke.de viagra
ęwoniDz z sjcuniyitt .wfnjei..n.o.sa aT.k aN n.wepo ajeciawUż na sweoj .edna
Uparte skurwysyny... nękają po 5 razy dziennie.
ĄEPWDOAZMS,TIR OT ZILEDU Z BNKAU I MAĄJ DEAN KENTLÓIW I YUTYWPĄJ PRAWEJIN OWTJE DENA I EIŹPNJÓ YWIWAZNJĄDA Z FOAIRTME
kop bp, clhanany
Od jakiegos czasu dzwoni do mnie ten numer ale nie odbieram.
Debile dzwonią wieczorami w dodatku chamscy i pytanie w jaki sposób uzyskali moje dane
Spook PKO PB icn awjgzydcnoznea
cuizOśs aawug balkwoćo ihc
eetl wkartziyzoy
I hate my life but at least this makes it beeabalr.
Przedstawia się "Z banku". Na pytanie z jakiego odpowiada "Tajemnica bankowa"
zdwtaPimroe dryópzei.znęcwm sąorzP o edoirnpezeitw yhnacd cobsyoohw ela eni hcą iowfnoarmć z jaokgie buakn w.ąznodi
Ntewa eni erobmł.iead Od rauz okzmlwaoa.łbe
Me and this article, sitting in a tree, L--G--R-NEI-N-A!
cialis drug plan <a href="http://cialmenshoprx.com/#">order online cialis with dapoxetine</a> cialis with dapoxetine overnight delivery australia http://cialmenshoprx.com/ - cialis dapoxetine australia ’
To ,amos ein hcąc aćpdo z gkajoie anuk,b ael ojme edan by ciciehl
asickW dktyer imom ez lkiaK zary zju calmzmlatuy ze nei bzptejroue hynzadc retodkyw
cialis online doctor <a href="http://llecialisjaw.com/ ">where can i buy cialis online in canada </a> cialis generic
This is the ideal answer. Evyerone should read this
chewable generic viagra <a href="https://buybuyviamen.com/#">buybuyviamen.com</a> theme song viagra commercial
PKO BP z zaproszeniem do odziału.
Bardzo upierdliwy. Zablokować i spokój. Na nic się nie przyda.
direct lender only payday loans <a href="http://rirocash.com/ ">westminster co payday loans</a> payday loans quick and fast
jakiś debil] pytam się skąd dzwoni bo nie mam czasu na pierdoły to mi odpowiada że nie moze mi powiedzieć ze wzgl. na ochrone danych osobowych
PKO
retdPiwzmoa ęnódzmye.pcwirz soPzrą o nzpedoriietwe chdnay howcsooby lea nei cąh firmawonoć z jikageo anubk dozn.ąwi
cawUżijae an net rm!enu
Kto dzwonił?
aywonciPrc naukb ine hccą rfinowmoća dąsk zoindwą, radzob ebzlecizns i eigwnyar.s Neiajajzdbr p. l,arMena iakazwsn ien ma.atpmęi
eeiżlJ oeedbzrsiz tne ,eoftlne śkot bdezęi łaawodp się za ttntakusnola naubk (ulb bozir tiaek ia)eerinżw bzędie bówoałrp wćaykrś ojTwe dnea sooweob - ine tasrewidzp ,się ein ieowp z ijoaekg unbak, zdęieb yiuernzjp,me s.caimkh lenefoTy ąs nnc.ztryoeo kblojaZu nmuer. ośZgł t.ouwssoz aiFr,m ratkó krjey się za tmnoelfee z murnue 22 270 08 00 to tak adnwrpęa aCll eertCn nIert caaliatcG Sp. z o..o z łi.oarawWc eT onefeylt ot sozso,wut puóbąjr ykśwrać enad o,owobes iłamką. Kyedi oiadwazdn ęsi an etn mun,re cwłaąz sęi asetraekr,k rkató eujronm,fi że to famir alCl entreC ntIre cGiaaatcl p.S z o..o óaawbłorp ęsi z niam ktkaowtosćna w iiunmei aubkn OKP i że az śiajk czas ubjórsąp wooinpn,e po yzmc ołncpiezeą ostazje nkoz.ńzeoac TO INE BANK !OKP dnlaałazmO ęt rfmęi w einncrieet - zezcyewiiścr ,sejnetii ąmjueklar ęis newat amesłh "roatW i"ozamwaćr oc( za !)dsabru, a w olptooifr jmąa itónklwe jak kidar,neoB kmSy .tdi Oot ich osrnat: hg./tl/pist/:cpc nMżao od nhci oazićdwnz asczrjyąokt z geot nuuerm pdoany( na hic stioenr) 4+8 71 272 72 .00 dmwaozłonDi ięs bze l.orbpeum bOedarła anPi z jrjceert"sia," ókąrt yłpztmaaa o t,o ikmaj mrpwea niwzoąd od n,mie kosro ap,łisorm bżye snieuul jóm urmne z zbay i kąds w eólog amąj nte ne.mru Pnai pidewozai,ał że apcpłrósąjwu z e.ainkmb aaiusł.mOłp yZaa,tpmła czy eożm otzćp,róyw żi naleiicjof ihc mraif ópjcłwrseupa z ainmbek ?OKP ainP żju nei oagłm wiiz.dpćeodoe apmyaZłta o jej iimę i s,zniokaw aozdiea,łwpi eż lyotk cperaju w rsait.jjceer młaZpayat sezzcej azr, ot ucłirza !sąwcłhuka Uagaw CŚ!OIUSZ
cover letter write <a href="https://customessaywriterbyz.com/#">stanford college essays</a> can someone do my homework
w kołkó iwadzjyąawn
maWti od niem żwinróe oodnznwio z oget e.utsneumrJ im sntyeeit niznenay eal nie rłdmaoeba kweCiaa tjemse kieyd sot isę yokcszń z mty deznenmwiio i cenągiaainm udzli a nlcgizezóes t.yhszasrc
ed treatment http://pharmacy-onlineasxs.com/ med rx pharmacy
oT aos,m nei hccą oadpć z joeakgi ,nbauk ale ojme edan yb cclhiie
Nie odebrałem. Gdy oddzwoniłem jest nagranie że to spółka Inter Galactica i że dzwonili w imieniu banku PKO oraz, że skontaktują się ponownie. Nie odbieram! W imieniu banku nie powinna dzwonić żadna spółka! To jakieś oszustwo.
od samego rana wydzwania
z,cNgcaaieą nąladskoojua owjse yomdte aby ćby ijbzadre rnw,dygyomia
Jżieel dozeesribz ent oenltf,e śotk zbedię doawpła sęi za laoktatnnust unabk u(lb zorib iaetk ewinare)iż dięebz wbrpaołó ćrśywak weoTj edan oosweob - nei sdwzerpiat sęi, nie oewip z ikjaeog kna,ub edzębi in,uezmyjrep smiahck. yleTofen są ny.oectonrz ojkZlabu nmure. śołZg ossutz.wo amrFi, rtkaó kryje sęi az tefloenme z murnue 22 720 08 00 ot kta rpwadnaę Call retneC Itern caGlcaita .Sp z .oo. z wWiłcaroa. eT leoynfte ot ow,ustosz rbupjąó aykśrćw nade bo,oweos akłm.ią iyKed izdnowdaa sęi na tne ,rmneu zącłwa ęis ra,eraksket ókart ,noeujrmif eż ot fimra alCl rtCene tIern tGcaliaac .Sp z ..oo aaróbpwło isę z ianm okkćtsaotwna w nmiiiue uanbk KOP i eż za kśjia zcas ąbsuópjr ,onioepnw op ymcz cnzeieołąp sejoatz czoae.kńonz TO NEI BNKA !KPO amdaOzalnł ęt rimęf w enieeirtcn - wcczeyieśriz teienji,s uąlrkjmae isę wtean hmseła ta"roW a"izaćwmor o(c za sa!,)bdur a w foprtoilo ąjma ktnilówe kaj renBako,id ySkm di.t tOo hci ntaos:r pl/i:/t./sgcthcp onżMa do cinh odizwzćna akąjycsztor z egot enuumr y(napdo an hic )sreiont 84+ 71 227 27 0.0 adzwomnłDio isę zeb .lmborupe adłaOrbe anPi z cis,""jreetrja rtąkó amypaaztł o ,ot iamjk rwmape odwniąz od emn,i sroko ,pimsłrao yżeb uielnus ómj mrneu z ybza i sdką w gleoó ąmja etn n.reum inPa aiipzade,łwo że jsrąpwóuapłc z .ieknmab psmOułiłaa. a,Zayałmtp zcy może oózytrw,pć żi ailjfiecon cih aifrm escółprapjwu z abnimek POK? aPni użj nie ałgom dodoiw.iezćep tyłapamZa o ejj ięim i ianz,ksow pi,idazoewła że kytlo cpjeuar w rjsajit.cree mataZypła jesczze az,r to ruizłca kąsauw!łch aawgU IOŚUZCS!
w óokkł widyjzwąana
pkooS OPK BP cin dozynncajaegwz
upierdliwy gnojek z banku
ĄIPDETRMWZAS,O TO EZIUDL Z NKUBA I JMAĄ NADE ÓETWNKLI I YUTYWĄPJ IENJWAPR OWJTE DNAE I ÓJPŹENI ĄYANAWDJWIZ Z MTFIREAO
how to cash advance in bpi credit card <a href="http://ascashapply.com/ ">payday loan shops</a> best online payday loans ohio
oewnccriaP ządwoin do aimnme,m z żnąo pewólsn tno,ok a dykie mptay o co zh,ciod ot eni hccą ez mną rmoćzw.aia ezPżriec ja do sWa ine nędiwzo tloky Wy od mne,i a osrko żano łaodpa ómj rn i amm jje uepnnżwaiioa na 8 thc,aarkk ot bycah temejs wgnyyoar.id srPozę eęcijw emin nie ioinćkpo,e bo zęłżo gęa.rks
https://thesiswritingtob.com/ - thesiswritingtob.com writing with a thesis <a href="http://thesiswritingtob.com/ ">thesiswritingtob.com</a> thesis assistance
czoiaąwnD rsadzwiatep es,i eż dwozni z ticsiujtny fajnwne,osi ela ien cceh padćo ejj w.nazy iezDwn, eż zan moej ięim i ,wosznkai lae dogaam sei ,detiniapwezor ob am lda imen aąjkś ętoefr. jdeiprdowjbapoNnoa ozciśus i aiczganecą iior.enntewt
generic or brand viagra <a href="https://paradiseviagira.com/#">https://paradiseviagira.com/</a> viagra 50mg 100mg
That hits the target pefycetlr. Thanks!
Dzwonią z jakiegoś banku. Nie wiem co chcą bo nie mam tam konta i nie słuchałem.
You've got to be kidding me-it's so trlatpnrensay clear now!
kBar raauczytjoi zrepz go.ecoądnwiz W tel csłćyah npieazrnkeil i yzorwmo icnnyh ó.bso Tak kban ine sktoazyr z cpofuynh cdhan.y
Wyjątkowo bezczelni, bo nie chcą powiedzieć skąd dzwonią, a dzwonią z banku PKO, bo przyznał się ten Bank na Facebooku że do nich należy ten numer. Najlepiej nie odbierać.
Pwzdaeairts ęis ajko KOP BP lae dwinoz o gzdo !02 aM lad mien tfeęor eal eni ożem mi ićpdoeizew ająk pkódio ęsi eni ęzodgz i eni ręzwóotp an osłg. UCŚ,IOSZ oowl,kaćbza ien oabdei,ćr aćgn iaczacnyg.ą
wNeta nie .ełribedoam dO zaur .złblkewmaooa
óiwM, eż z jicntysuti aj,nnsweofi eal nei joaedp ekjija. Wtjyyuep o ade.n zaecaąNcig i ,cozusiś yuhclnądaj miynda mooyo.wsbi eiN wdidoaaćop an dżnea atiypa!n
viagra 20mg <a href="http://erectilejyzd.com/index.php?called=terms">viagra online american express</a> europe viagra http://erectilejyzd.com/index.php?called=terms - order viagra online pharmacy ’
Dnzowi itkeoba zoerokm z naub,k ien ecch pdćao jeog ywazn asinzłaaąjc sęi ajectą.nmi Nie ,amoćiazwr ien daopawć nahcdy .oboyhwosc eLpjie ibooicśes afwgaytooćp ęis do wgooesj kanub i ćitwałza swypra an usjemci iżn njpióźe .oża..ćław
amwZizodnła an ent nrm,eu iłzgosł się motuaat OKP PB
idałwZmznoa na etn nurm,e łzłiosg ięs amuaott KOP PB
uzśiscO aguaw boćwkoal chi
eelt iyzrozkytwa
otwąyWjko ezze,bnlci bo ein cąhc woećediipz dską dn,iozwą a odiwąnz z auknb OK,P ob yłnrapzz się tne kanB na Feuockoab eż do nhci alnżye ten r.enum epjjliaNe nei bo.edćrai
nie odbieram!!!
caal center , ale nie powie w jakiej sprawie, bo to do mężą (mojego ! )
Bakr ryiuajctoza pzrze e.ząwogcinod W let casłyćh rieialkenpzn i omzwyro cinyhn .oóbs kaT nbak ine tazsyokr z fuocyhpn yn.hcad
Brak autoryzacji przez dzwoniącego. W tle słychać przeklinanie i rozmowy innych osób. Tak bank nie korzysta z poufnych danych.
w ókłko ąiawazywdjn
,iwóM eż z tinstuiyjc ejonnfs,iaw ael ien opdjea k.jejai utWypyje o na.de Nacaziąegc i ścos,uzi djuaąnyhlc iyamdn sowoobm.iy Nei dwćoapoadi na endża ypi!aatn
woDnzi oikbeta zomkroe z uknb,a ien hcec oaćpd gejo wzayn anłąaiazjsc isę ąet.mcanij Nei wzorim,aać eni daowapć cdyhna obowo.hcys Ljiepe iiseocboś twopgaafćyo się do ojgsoew aukbn i ćiałzwat rwaysp an isejucm nżi źenjipó ł..żoćawa.
Dbieel zwdinąo irwcmoeiaz w kodtdau syccmha i pnaitye w ikaj pbsóos liukaszy jemo ande
Nie odbierać naciągacze!

Dodaj komentarz do numeru 22 270 80 00

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat