Numer 22 270 37 70

warianty zapisu 22 270 37 70 · 222703770 · 22-270-37-70 · 22 2 703 770 · 22-2-703-770 · (0 22) 270 37 70 · (0-22) 270-37-70 · (22) 270 37 70

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (8488)

лиовЗн имнужча , т-чтоо лчнаа ьтиврого о мот ыобяк рвозаорг дтбеу охлза.ептласи готпиврьоо о чехтсоилкипи .тхаем До оогт к,ак он в в тетрий рза злвино я овгролаи по рдогуму лонефету с огогдур оароаетпр (У)накыир с аоммвйели.атоь мтуэо апсм" о"мурне и ирп еорвогарз лсат еомнроевндон у мамы внозьит телфное и у мнея гойоуадр,кдг аон аттевлои на ремно от она аалшлыс оогсл оготэ же ди.иядкьн еокСер гевос это илогГквсйу ратапк токйтй,ко-оаырок обил и,оаимлзбвлол он иллс уфни
rFaim OISF,P nidwzo dawagiJ y,ńzceSt hmiayałbcc ćzłyżo ęgrksa lea teajik miyfr nie ma. Nurme ęank iemn laemfetion do 3 .nid dezigNi ien awpłmadao mjeogo rnumeu nt,elefou ozndiwą wezapnbrei a wtean ewrbw wruap rezpzop( droo i ohrenoc ynhcad hyoocwbs)o.
wznoDi lwiee yazr znneidei
Nei dceiiearjbo oalwokbłme i ljade aanądyiwwjz i na ęcotzp sęi ajawngyąr
Męczenie
Tgiadear i,ne ewmi o co dczhio ela odznwi już od neim 5 rza ziśd i kat iecnizndoe
sopsi - kyteani opczenlity
kśijea "earw"mod indba.aa ażyniądrc asmp! yraćewydap!li do zwoalabinoa!k
oP banoukwiazlo rpotaif nowdzic co 2 yunitm op ymcz jetdosa mspa sms do oepaaorrt o eirbop epoia.cznal apm!S
knAtiae ocdiv
Negatywny. Firma prowadząca statystyki osób palących. Tylko w teorii , cała rozmowa trwała 29 minut , pierwsze 4 minuty wymienianie wszystkich alternatyw , reszta rozmowy cała opierała się na poznaniu opinii iqosa. Nie polecam , zasrane koncerny tytoniowe zachwalajace swoje nieprzebadane . Mimo to Pani przez telefon bardzo uprzejma.
liKka yazr iezinned idwozn
Wwinyąjdaaz bze aktu.usn
wznioD i rzawcaa eaigrt o orczhny aopchr dnai i oync!. Nei odea.mbri
oDniwz zeb ryprzew
łiwaWyzdan ezb przreyw
Podają się za bank ING
mMa ihc w pdeiu
irczTe ieńdz z ęuzrd dwnzio do inem oołko 19 ien daiemrbo zyndhcwi nuóerwm deyki nei spwmizaeod isę że śotk ibdęez ooaleetflnw
:0020 i ftenelo he
łCeacmhi mćozwapiora z aipną tróak iwłoznazda 0 0321. o eMzeugn 9 to aazęłzc sęi śa.m.ć.i tueS.mk
Dzwonił dzis
jipLee ien beardćio ob jpźneói ajnyiązwdaw nno tosp
zwdłZaoin do nemi w enejd iezdń 2 zyar aheinncal
któremu mówisz nie a on swoje
wzoąniD aż od .neinduzaz kająNę o eażdkj eorzp idna.
Dnoziw i nei wyadoz ,sei emrnu ebz innmiey ienepw eizpnbcyenzei sezpro wo.c.ani.rog.
góeWol ine miew co hccę ćoirbz ta ,sooab joęb ęsi eż ot tjes oiezłjdz i ęędb aismłu caipłć ok. ł30z dowtoginoy
Często dzwoni i zostawia wiadomości głosowe
ękazNc
jkeśai rentuit
fortaiP zazćdwnoi w igucą adin wntea 51 aryz
2x yułghc eolnfet
tnieAak SIPOS
nzowid ktafonu o 130:2 - zprrcre
Fimar F,IOSP iznwod adgwiJa ,tceSzńy aihłcabymc ozżyłć kragęs ela kiaejt mifry eni .am Numre kęan imen filenemtoa od 3 dni. iediNgz nei maoałwadp oeogjm nmuure enoetu,lf wndzioą nebarezpwi a tawen bwrwe auwpr zr(pzepo rdoo i hoernco cndhya )ocyb.wosho
CIĄGLE DZWONI I NĘKA, O KAŻDEJ PORZE DNIA I NOCY
ss,poi hcec dećiezwi kają mam ęiionp tpznoclyąi
śieajk mdo"wrae" .danabai rcyążiadn sp!ma adeayrp!ćlyiw od izlaoabawno!k
40.22 znwołdi
aanązcegci, kwypuąuj oynzyetwp nmkeeartzo an ctyh he,wasrcis byże diuzle ein iulcodzar yrmozow
Wyświetlił mi się spam
zDwnio ailkk rzya dienzeni, o crhónyż oharcp do iulkk ind
Do mine wyajdnąawiz co -23 ndi A akj oadrbiem ktni sęi ien yzadwo
tieA.nyk oDiznliw zawrc.oj źnWareiy miełwoomofapnr eż ien ejmset oawsaienenytrz i eż eni zcęży ebsio w rpłyśisozcz otkanaawikton się na mjó nrmu.e asjiiDz zonwu niozl.azwdi Zykaloonwba.
Ciąleg awywdzain miom obzlaonaiakw
ziDonw o hrynżcó orhpca ot ejst nie cuzeipsazodn w sczhcaa zideg eąoiwoujbz oodr .
cMęyz
wznDio zju stkyro r,za hycgul olneetf
yndazwWai ommi oozaaaknbwli urunem w odhzigcna hcceoziynrw
łCya zcsa ndawyzawi
oDwinz nieeiodznc ela aj odabinreemi
ekanęin na doymwo owcowąrzie rpąo żuj iśyked łzamaka ćuuąns rn i ajdle nąkę!aj OLBĆAWKO
inAekt.y muNre oinylwareewg oecaimuytztan
iaKlk yrza dionłwz od goejom ddaakzi ilakk zayr L
wniodz diocnneize aymbkj go rli płktosa ot ybm um ebł ob nwkżkęiar bzłjaore
glalinC for erevals adys
iadawąjnzyW żju 2 azr w iegpczrąu 3 dni
glCąie idnzwo
eiN miew po co iwłaonzd tokabie i kdsą ma jóm .nr Móiw bszoyk i zbdaor i.ochc
eiekann z tego rmuue...n wenta kloo 20.20
Dozwni ocim.erzwe
zwdnoi i ondizw op abeudnoir nikt inc nie mówi
jakieś "darmowe" badania. drażniący spam! wypierydalać! do zablokowania!
niowDzł żju ntkdwurieo w cuzgeiąrp 3 ,dni azr dgy rabe,omłde to oatlnmiemne sęi złcązłoyr
tAinyke
dzwonił po godzinie 21!!!
on zeutłc ezb erpwrzy
..iAe.tank eurNm lza,bkomołeaw bo oniwzd żuj irdug dieńz
uporPtso aetrzb azaoćrmiw op ukrsi z miin i ytle DX
ąznDwio nc.dinioeez Za epizsmyrw mraez mdabłoare I łdaga amautot op is.ngeklua Załmaaowkbol
oDąnziw co endizog mmoi eż eni odabimre
Jakaś ankieta, rozłączyłam się
wDa yzra od nmei nłzwoid
oC 10 inutm od inme awz.iy.wn.a oT kat je.ndreeuw..
hroeCly nzoam otsacd, owzndi do uklik nid eatnw w gcdzoinha aymzwnij to nocom !noyp!h!cz alkoaBd i eylt w iecatme
aonłZiwdz raz o 03,2..0 ieN omr.dabeał ozePrensz od cnrazje y.tlis
nzwiDo 3 razy inneiz,de ao,nr płuondpuoi i ociewzre,m eńizd w z.deiń eiNę!nka!! ,izedWą że dlizue w ziicaolj blu na nieanwanakrt ząmsu ćoidrbae muner z dnpiaSeu o ouctąkzp +4822 i zyuoksryjwtą scętau.jy
ywaWnzdia eodzneciin lae ine ebidaorm , twane kaiśj ynni odkezwn mma ajk odzniw tne urenm ciew kaj dla mine bzty ep.oanzjr.ed
ząłWayc isę
ąoizndw i ąukaprj od !nfuomk!ior!
4.512 nwzdoi tatouma i dbzuwya mi iodckze
jNcąęayk
Natręt dzwoni i nie daje się zbyć
zyiWndawjaą eneocnidzi z naar i óinmpźy iizao,rwmce tnaew op znogeidi 2.2 Gdy bzodrseai ot jtes chłyug ntleeof i ąłzrzoac .ięs zzcJees ain rauz knti isę eni ad.wzeło imoM awbkioonlaaz ue,rnum oajukpze się w spmeai że szitwoila daśwomoći an epzcioc gjesołow i jste to hagcłu om.adćoświ jaęNką etrnszisa.
stCzee etloyne,f o cyhnroż rcao,hp neurm ntyleefo almi odapny tylok ootrprea i draizno iecw fmiar cąondawz do enmi oyalzbd og igeaeelnnil ien( arlwzayma gdoyz an dpinsiaeuotne cyz ntgkar)mie. Mzeo oskt isę w cokun mzejai timkai rdy,zpkaimap aymm ODOR a stok ezb enzsaj zdygo uljhedan myisnaz amydin
yeAtink
nowzdi co aręp i,nd op kkila zyar w ncyźhóp oihancgzd
Jaośk nópźo ,widnzo anlwokazboy an wtsedioap zytrnkmoae
onwDzi lciąge
zwinoD po lkaki zary deinizne
yadupks
yaondD do zajncer iylst
tne rn nzdawawiy nieicodnez od 3 ni,d za mkdyaż erzma anin sboao i inen eynt/iak a.ainbda cęNjeaąk
iAa.n.k.et uremN ozołw,kamelab bo idznow żju drgiu zideń
Dniozw i oinzwd
surTist itsutsr
uraaIjetnsce nieakat
dLziue ta to onwidz eatnw rzped 21 ądnz,ogi ymma joesw ży.c..ie ńezpceratsi nęćka zceiuicw cjcyhcuąpra .
nizDoiwl z 01 ,aryz ucwńko ambłeoder - śaajk inamełi anip łahccai zedprozrwiapć tęiank.e oP weimóniduo aizrołg mesamp woeie(dznin co 2n)0i.m Zlkeooawmłab

Dodaj komentarz do numeru 22 270 37 70

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat