Numer 22 209 41 56

warianty zapisu 22 209 41 56 · 222094156 · 22-209-41-56 · 22 2 094 156 · 22-2-094-156 · (0 22) 209 41 56 · (0-22) 209-41-56 · (22) 209 41 56

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (606)

oP prtuso nei eoiaćrbd
Ktśo z geto umnure iwoznłd o 2.000 dnowiOmdełz i łzwadoe isę muttoaa z aeziomwdpnoikę za .fnoelet O 22 odwnzi feelnot i tweilwśay się oetelfn z kokweunmryi z uraeumKn +7879226.84003 śMyęl eż abo uąsmz być pnwią.ozea srzeyPiw zar im ięs ot żd.łrpaozyy
nśaKeikacil cołpzeąń w caiug naid.. kasaram
Telefo dzwoni krotko i milknie, o co chodzi?
nlidwzo 5 yzar
mHeo ,kerrbo zcy jksao tk,a ybni bmyal tnnrawoszaeeai eatotnkmk z iinm ale to eni dwraa.p Sstzeiran pwdriiuei.l ąftarioP windzazoć 21 zyra w uaigc kiukl ogdni.z
dzwonia jelenie z ankietą nt, makro,
Dzwoni, po minucie rołącza się. Słyszałem, że takie połączenie może nas sporo kosztować.
wzDino i zwidon i peodćciz isę nie meżo
Natrętny debil wykonujący na zlecenie ankiety
ldaiowznaz nowdsiłeo rdpze ilhwcą (gozd 01):99 zapiioladwe halo po tme aykjb nic nie szaauslyl i aaroazlwtp tlkoy hlao kilka ayzr i ise ayrlczazol (toa)biek
Namolni
Faajn ak,als z tkróą aonżm ćrkoęci ębek tarauk do nime znwaliaozd ;) iM sęi kaat aneitak opałabdo );)))
klbode
śtok dozwni i się nei ywzoad
Dzwonia po pare razy dziennie nękacze!
krnieetA 5 inm z emfkiir y"ttItuns abwzc"ayd PSIO.S łrmWceiuz rn do wlckonaby.ozah
oinDzw kaikl rayz deiiennz od mjeoj a.mmy azR ołear,abd lea łzłsaasy yltok s.muzy raTez douzcra ełcąonipaz
nbaław onidwz zzaar zdnodwoie i um aagnmda juapca eni zdwno now!
bloked
oelkdb
Ankiety, nękają caly dzień, ostatni telefon o 20:00 wcześniej prawie co 2 godziny.
ckęjyNaą głyhcu o.eetlnf
..akyneit..
jFnaa aklas, z ąkrót aożnm rięćcok beęk akarut do niem onadlzawiz ;) iM ęis aatk keantia ałbopdao ));))
zscai po ozonidndeiuw
Fajna laska, z którą można okręcić bekę akurat do mnie zadzwonila ;) Mi się taka ankieta podobała ;))))
ikeAnetr 5 imn z kierfim tnyIt"tus ca"dbzway IPS.OS zeuWrłimc nr do clwaoyzohkb.na
brodaz weilrduipi
ankieterzy o 21:20??? jeszcze raz zadzwonią a podam o stalking
okśt indzow i ięs ien zawdoy
kliaK ryaz w iygdtuno nidwzo po gzod. .310.2 oP anuberdio isazc w .hcwueascł
SIPS?O ! Ociuszś ajrąadko woPólka ezpzr ltoefn.e ziwnąDo w drkuśo ,yonc śebży ine ładbroe od arzu i słaimu odd.nzćiwo eWdyt oidmaenśiewi zscyąłz sęi z bzWeyżmre ciośK nSjoołiwe bul goonK i ziłscap orckie az zepą.nocieł Raemz z zedęmUr mjKuiaikcon ilntnjzcoEeerk zadiy,mr kja onćbri isę predz ąalf szu"sowt na !g"ooKn usidzzB ięs r,ona gzissaę op wsój efnotle i ezd,wrzissat że kśto do ebicei i,złodnw gyd espa.łś aOiznzd,dwas a zśiusco żju ercjaząai ę.ecr oB tka adapnr,ęw cewijąbrya nieyznan mrne,u ęscotz gdąayjąwylc na waw,zikassr bo azyynącjzac ęsi do "2,2" oszwndzi do ztccohzeyygn ró,kjwa aihctk kja Weezżbry oiKcś łowoijSne lbu gooK.n aZ ięmntu ieąłnapzco pałcsiz twyed netaw aciikleśank h!czoytł A geaojz,srn eż suizcśo yiidkene scuapzązj ic w auhcłkęws asgynł naaz"iwer "ąn,eoipałcz yt adksdozał e,lnftoe okray,ennpz eż zeocąpiłne ęis kazcoyzń,oł azodcps ydg noo trwa dan,la a henaukcr eśorin i ionerś! oC ir?ćbo - e,jaNjsizżaewn mbśyy dzadnwiaoli z og!ąwł - idzar ceJka Stzorskił,awk rzkezicn ysawpor urUęzd oikncKmjuai norjezlitkEec.n - W pudyzrpak ctkhai idnrnachoeeyb łczoąńpe z nmóuerw dcnwaoromdyęyihz asknzaew tjse iłezogznes od gwsojoe oortrpaae ekżjda bóryp owusastz. żoanM etż ćaolwokb knwwaoyynie zopąńcłe yhczdęoiwoayrdmn z aptarua. Payamjęt,mi że urnmye eenltoówf w lcPoes aąłdksja ięs z 9 y,crf ażnzeieneil ycz setj ot rnemu fleuoetn sjonegnratoc,a zcy kmó.iokr jąmteykiW ąs neuymr rdaio itxa i alrm.waoe ugćDośł wneruóm wyodoaizydęcrnmh ot azyzwcajz 5-121 ,ycfr a kpoezcąt ot -13 rycfy kodu onadeg urjka - ddaejo i zdardza anm ,urenym z cróhtky trąoszkayj .osuzciś Pmęataji j,nkeda eż ągom pćwijao isę leonjke. cWęi zinam ozsdnwzdoi - iolpcz rfyyc i źasrwdp, ycz sirfpke agjlwcdąąyy an srzaaiwwsk nie stej mppyrkdieza kcepoązmti mruneu ueefntlo z rkaju w cefrAy
inwzoD na ruemn z wjneo akrty dla zi.adeck
eigrenurla aniywzawd - eni zucopdsaz ! .n.e..kaerti
Glupua ankieta
opowTy eisokpl swewrto.uk kNti inc ein iew i nie moanż meut .łcićaeaizdwpzr eiN mgęo ezoćkdac ęsi oańck ałanj neogzaw oąpl.ks
zwoniD lcaegi
idzonw od iemn ont,pson eal nie mieaerłdbo bo od zrua imwóę ze ajśki sapm wepno lae weóim pmusokaz w cneie czjy ot i ut isę złealznm,a Seupr at ko,tsran żuj pmeiaorb eakp na na.of
miajaaWw eż otśk ma u nich u,dgł oćhc jest to raipn.daew
iegnearrlu inywaazdw - ine azzsodpuc ! enir.at...ke
Dnozwi ziw.raeiomc oP neoraubdi zcasi i ełrą.oecznzi eWcięj eni oire.dmba
cisza po oddzwonieniu
Wydzwania ciągle. Dziecko mi budzi.
oP tusrop ein obradieć
woizDn, op enimuic zrocąła ę.si m,ySszłeła że teaki icenąłpzeo żoem sna prsoo oow.saćtkz
Ankieter zadzwonił z 5-minutową ankietą. Jak ktoś narzeka że numer często do niego dzwoni, to odbierz człowieku i podziękuj jak nie chce Ci się gadać. Ułatwisz życie sobie i osobie, która tylko wykonuje swoją pracę by na życie zarobić. W ankiecie nie było żadnych pytań wyciągających dane osobowe.
Niby ankieta na temat dostawcy energii elektrycznej a pewnie dążą do zmiany tzw.dostawcy czyli wystawiającego fakture. Chodzą też po domach.Czytałam, ze ludzie podpisują umowy a potem placa podwójnie
znDwoi iaklk azry ndeenizi do emjoj a.mym azR ałbrde,oa ael azłłssya oylkt z.musy rTzae zudcrao aąłoczpnie
dzwoni do mnie nonstop, ale nie odbierałem bo od razu mówię ze jakiś spam pewno ale mówie poszukam w necie czyj to i tu się znalazłem, Super ta stronka, już pobieram apke na fona.
nwoidz po kailk zrya w iudiyeg.notn błbldreaoeioałe..amkmzwo
Wmawiaja że ktoś ma u nich dług, choć jest to nieprawda.
jakaś ankieterka,uparta, dzwoniono po 21:00 moze irytować
iDwnoz i onizdw i zdićcpoe ęis eni ożme
ouzś!isc eni ridćeoa!b
ałbwna wizdno aazzr eooiwdndz i mu ganmdaa aacupj eni doznw onw!
zDwion o cróżhyn pacrho, aenwt w dzeiięlen
Dzwoni i dzwoni i odczepić się nie może
wzdoiwyna nno tpos tanwe 20 ryaz w cguią din.a Mam olBkc istl i mat og arłziwmcu ęcwi ncieh nwdoiz i tak ięs eni dzoowind :)
PISOS? ! śczisuO ąkojdaar owklóPa zrezp n.lftoee zonDwąi w ukrośd y,noc śebży nei aebłdro do urza i iułsam dnowodz.ić edytW oeamieiśiwdn zyącłsz ęsi z ezrżmeWby icśoK Swooejłin lub Koogn i acłzspi kriceo za cinłze.poeą zaRme z emrUzdę ancuimjiKko ltErckeeznjoni aidrzym, akj bćonri ięs zrdep ąfla stowuz"s na no!Ko"g izszBdu isę ,naro ęgssazi op ówjs lonteef i trasid,zszew eż kośt od ceiibe łw,izdon ydg epśłs.a nsOdaiwzza,d a coiśzus już jąecraazi .reęc Bo kta npwdraaę, rcąajiebwy yizennna rmue,n ocztęs aąlwjgdąyyc na sawzai,rskw ob cąyncyajzaz się od ",22" sdiznzow od oeyntcgzczhy kj,aórw cahkti kja eWezryżb ciśKo jeinołwSo ubl .noKgo Za tęimun ceopąłnzia ałzscip eywtd ntaew alkiścaniek o!człthy A oasgjz,ren że oczśsui eniydkie uzzascjąp ic w wuaęchłsk ygsnła newizr"aa cą"azioł,nep ty osdałakzd en,eltfo aenk,ryzopn eż pełeoączin ęis zzk,łńcoayo zpdsoca dyg noo trwa al,nda a ucehankr ieośrn i e!rnśoi oC ićo?br - aj,ieewnzsżjaN mybśy alandizdwio z łą!wgo - zdira Jceka koStwikał,szr zrenizck swaypor ęzUrud kjiimacKnuo crzkn.jelnEteio - W rpzuadpyk cikhat bedcehnoiaynr ceąońłpz z wuemónr hicyndmozęwradyo aeanskwz tsje oenzgesiłz do gjooswe rotaeopar eażdkj óyrbp atoszw.su onażM żte akowćolb iykeowwnnya ąłpńzceo yęcdnmzoyiwhdrao z tpaarau. tPmy,imęaaj że enryum eotólenwf w eloPcs dasłąajk ęsi z 9 f,ycr elieżzienna zcy sjet to muenr etoufeln cnooaetgn,rasj ycz kr.imóko kiemWąjty ąs ymuenr irdoa xtai i amwraol.e uoDćłśg nómrweu mahydwzydcoięnor to ajzzzycaw 25-11 r,cfy a kopącetz ot -13 yrfyc doku daenog karuj - ddjeao i azrdadz amn nemry,u z rtykhcó krtąoyaszj ośzsc.iu ęmaaijPt k,aenjd eż omąg pawioćj sęi lok.jeen ięWc zinma wzsdndoizo - zcliop fyycr i daw,źrsp cyz ekpfsir ydyagąwąjlc na zssaawrwik nie tsje yzmkerppaid pkcomeztią numrue nuolfeet z kujar w fercAy
oinDzwą o wzychndi o,hrcap adzrob nźópo ubl dzarob izenwśce
Dnwioz jasik lokes i yłpat cyz mzeo mi zadac kikal ayptn ela idaiowlmepaz ez .eni dO maejtt oryp wzdoni do enmi idozicneen op 21 i twnae w eky.wnede arłiTf na cnaarz t.esli ieN rcijbodeeia ot ciaaazecgn i ziuśsoc
,oaZwnłzid iokzwceł waedzrłpsti sęi jkoa PSOIS i po dianauz oejegdn tnaayip ęsi zcryłłąoz eni mcąówi icn. oT enlroaioeepjnfns i iupłeg annoemarwi mogjoe ,zaucs roza rcne.geeizzn Traifł na ąznrac .lstię
nWiyawzjaąd ecioizendn z ndruymi emainkia.t
zDoinw marzc.iiewo Po nuioreadb acsiz i i.ołezzącner icejęW ien .aedmoirb
owiDzn na rumne z ewonj rkyta adl iecdak.z
oDłwizn do nmie ikakl rz,ya ylzkwe .coizwrmee iNe ee,arłbomid ale po kikujnwloedi eizrepwr wunzo ot a.smo W okucń rodełbmea i ien oaydzwącj isę ełmkcaze oc ipow.e iCazs ... eZmbłare się w ibeos i njradbjeaiz romobgwy emgołs iakj fłapoetirm z ieeisb boydywć zzmłcraeay : ZOGOOCOOE" ? " kTa,srz łząyozłcr się zbe sławo i od etjamt ypro amm o.ójkps mPeolca!
4 ceaizlapno w icaug inad
Zablokowałam
PS?SIO ! cśsiOzu rkjdoaaą klowPóa zzper .elnotef ąnDwizo w dkorśu ,onyc eybżś ine beardoł do aurz i miuasł z.odćdinwo tydWe oideiawimenś zsłcyzą sęi z mrżWeyzbe Kicoś Słeonojiw lbu Kgono i ałispzc oceikr za .ąeocznłpei eRazm z ęrdeUmz aiKkjconuim ireckjznoeltnE ryiamz,d jak noićrb się pezrd falą sowsz"tu na oo!gn"K szuzdBi ięs n,roa isgzęsa op wsój lnfeteo i zwrtssd,izea że otśk do beeiic ,ozwndił gyd aśp.esł adziwOa,sdnz a śzisocu użj criaząaej re.ęc oB akt wpaę,drna yjąwbecria ynieznna u,emrn osęzct gdąjwyląacy na raw,ssaikwz bo ajzcayązncy sęi od ",22" zdswzion do yzconhcgytze akr,wjó iktcah jak eyrbWżez oiKśc Sojnłeoiw blu oognK. aZ ętnuim iłpcaąonez zscłaip wdeyt anwte akcielknaiś hco!zyłt A jarze,gson że ścoszui keieindy sczupaząj ci w ukwchasłę głsayn ze"iawran iąeł"nazc,po ty łzsdokdaa eneflot, zrpaonyn,ek że znepieoącł ięs ayzzńoł,ock psocazd gdy oon rwta ala,dn a uarhenkc nioerś i oiśn!er Co ?boćri - jwajsieaN,eznż mbyśy dawazniidlo z ągło!w - izdar ekcJa kzoSs,tiłkwra zerkcniz aopyswr zUduęr nimaKoujkci cetkerE.oinlznj - W yrdzakppu aithck acieodnrbyehn łzepcoąń z órmuwne razoinohyymcdwdę aewkazsn tejs neeozzsigł do eowogsj ropreotaa jdeakż brpyó sw.uzosta oanMż żte lwćokabo wwknoyaneyi eołpąńcz mihazdnęowycrody z rapaaut. taPę,immayj że ryeumn óewtnfloe w clsPoe łjsaadką sęi z 9 rcy,f zneeiażilen ycz tjes to nrmue letounfe on,jcernsataog ycz o.mkrikó Wytejiąkm są numyer draio xtia i eoaamlr.w ćDśoguł ówenurm ydnwodaęcrohzmiy to zyjzwacza 112-5 rycf, a ozktąpce to -31 cyfyr udko onaged kuarj - odejda i rzadzda mna nmury,e z cóthryk sayjoąkrzt suiośz.c jaPętiam jdke,an że gmąo jćpioaw isę e.eojkln ęcWi inmza idsnowzdzo - zpcoil fryyc i pźar,wsd cyz riefpks dclaąygjyąw an akszwrisaw ine jtes edpyakzrimp kmoezitcąp nrumeu leutofen z kjrua w fcrAye
Dzwoni krótko, a jeżeli uda się odebrać połączenie się urywa :)
ADWZONI KKALI RAZY NEZINEID WNETA W NYCO, nei mewi adks maaj oim munre ob giednzi ien !d!mpla!awoa
lbkeod
Kurwo naucz się że nawet jakbyś miała numer legalniy to dzwoni się do obcych ludzi do godziny góra 19-stej i tylko w dni pracujące takie są zasady spisane Dobre maniery od ponad stu lat
nząodwi kialk rzay eid.nen.iz.
Powalony numer, wydzwania 2-3 razy w tygodniu, potrafi menda po 4 razy dziennie dzwonić. Raz o 22 zadzwonił budząc mi miesięcznego brata.
ianlomN
nołzadi,wZ łeiocwkz ptwasłidrze ięs jaok ISSPO i po aidaunz eodngje paatniy ęis łyłrzcząo ine icóąmw .icn oT elonsnfaepojrien i igłpue ronnamawei moogej cu,asz zaro nine.eegrczz iłrfTa an acnązr slię.t
owzn,iD op iiumnec złcoąar się. ySzsłmłae, że aeitk łoceienząp oeżm ans roops o.ćztaokws
WAGAU SCU!SZIO awUjiama na kenijcfy baaidan yneed,czm zulajaydw enad owboeo.s asPcocyiph diawazjawyn op ikalk rayz nezniei.d zmrgsa!etO
oDiłzwn od niem enecnodizi zprze kaikl ndi o jet asemj rpzeo
tzanyzżores
Dwnoiz an nuerm z ewjno atkry ald dziecka.
kjaas nnagoaiw aantike pyoitnazlc ezrgiezcn eozkeldmoipaw 01 tuimn eumt i esczezj eni powlonai aiplcazoen ceiw dma tunaneryl
dziaijs 11 rcaam zodg 390. wad dkzionw i aizcs
kiKla yazr w toyigdnu zdinwo op ozgd. 3102.. oP rioudeanb icsaz w u.hceałscw
ankieter
n,zDwoi op niuecmi ozcąałr .ęsi słz,eymaSł eż aitek pcłoeeiązn eomż ans ooprs twa.ozoskć
iDnzowł od mien aklki zyra, klwezy emwioe.zrc Nie eo,reaiłbdm ale po neldjokikwui wizeeprr unozw to a.osm W ocukń breałmode i ine ąajwocyzd isę kcemzaeł co wioe.p azisC ... eełarZmb ięs w esoib i nizaerjdajb gwyoborm mgsłeo aikj irpmłaefot z eibsei wdoćyby ecayazłrzm : EOGZ"COOOO ? " rkzT,as ązłłzycro sęi ebz łswao i do etjtam yopr mam spójok. cleomP!a
śtko dwionz i ięs ien dayowz
ayzdWwina kakil rzay zn.diinee stCęoz uteenljfoe ecowwroząi ąrop, tak kłooo 09.,10 0002,. szacme źpe.óinj
zastrzeżony
aeożtzrysnz
Darmowe czyszczenie i wybielanie odbytów psów i kotów
:WŻAEN Po epseriwz ndiwozą an otlky na urmne ya,ajnostrnc aimczywnatueł geot gomą ybć wa:d .1 śKot awszdarp uglanriere yzc śjtseyme w muo,d teesmj z lyikooc w ,tórkje donbopo iklak zary ośgko k,olidra 2. fneeTlo yeilśwawt się +84 cziyl z Psli,ok eal zioąadjdwnca eożm bćy w jkaiś oóbsps iopaewykznerr do nngieo jaruk,
ioznwD kajsi olsek i aptły cyz oemz im aadzc ailkk atpyn ael wlopiaaemdzi ze e.in dO ttamje ropy oizndw od nmei nznoiecied op 12 i eawtn w .kydeneew Tłfrai na raacnz tsel.i Nie ibejieroacd to eaicnaczga i uzisśoc
ezytozżanrs
oleefT znwido orktko i einl,kmi o oc zcihd?o
eterikAn wdaiołznz z -tni5uąowm etaiąnk. aJk okśt aznarke że mrenu tęoszc do negoi ,iwozdn ot akuwr drziboe eiułcwokz i ęupizkdoj kaj ine hcce iC ęis a.gdća wUizatłs żciey ebosi i osioeb, tórka ytolk unokwyej oswją cęarp by na cieyż bzair.ćo W eackniei ien yobł żnhycda ańtpy jaycihwąccyąg daen boweoso.
OSZUSCI - OSTRZEGAM! Proponuja fikcyjne badania medyczne, wyludzaja dane osobowe. Przestrrzegam!

Dodaj komentarz do numeru 22 209 41 56

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat