Numer 22 116 81 59

warianty zapisu 22 116 81 59 · 221168159 · 22-116-81-59 · 22 1 168 159 · 22-1-168-159 · (0 22) 116 81 59 · (0-22) 116-81-59 · (22) 116 81 59

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (411)

ozriai,zmeułNe enjyezcodp głnayiks an eotfenl woyrkokóm , w pdkypzaur leocykjnh ynpboohcd rdazzeń lyażne ot ćsgiozł od Poijl,ic ldbgneięwezz tzbera doyuczć toaóewrrpo blu nnie pomitoyd rżjecąue w aeizb dnacy,h od oget zkwaajsi.
Wydzwania 5-6 razy na dzien. Nekajacy numer.
Ten numer dzwoni po czym nikt się nie zgłasza. Słychać w tle kobiecy głos i szum .
Donzwi ilakk yzra enzenidi od kiukl itoyndg wzzaaycjz nie baioemdr lea kaj ujż orbdięo to ayhcćłs easinpa i isę zołc.zraą oC ot az ?umren
Do mojej babci dzwoni kilka razy dziennie ....... Debil , jak to babcia ujęła !
Wydzwania non stop
naciągacz
Dzwoni od czasu do czasu i milknie ,gdy się zaraz nie odbiera.Dzisiaj był na wyświetlaczu numer z czerwonym wykrzyknikiem .Dzwonka nie słyszałam ,więc wieczorem od-dzwoniłam ,było słychać tylko dźwięk rozłącznia.
raep zary nowdłzi
cparuei iwdonz i ine awdoiapdo na ed.neiwodozni
iDwozn likka yzra ineednei.zNi ażnom ihc łsip.ćaw
Mma w yzwacujz eni bećdario yochbc e,umrónw wicę nie ewim kot t.o zinwDo irna.mz dinnziee do ukilk .ndi ywed.Uiprli
Radzę nie odbierać, to jest wirus, który zabiera kasę z konta.
nyiadwwza op 2 zrya nzieidne i azcis w aceuwhłcs
Telemarketing ubezpieczenia
ELF4I - a,reotf ds,reażzp ęcżoik isałpćw
aJkeiś perkzręyt
ieN jdoaeceiibr, to ym umsymi icałćp az ęowmzor i ot soonł a eni ajk enikcn to!aarrepo akNę emni zidś łyca deziń uj(ż 7 ayrz) a dgezi jsczzee od ocy?n kJaśa m!kasraa
ietneTmkrgael epzaiziuecnbe
ęjayąnck
owDizn lea tink ęsi ien waoydz :/
Nie odbierajcie, to my musimy płacić za rozmowę i to słono a nie jak cennik operatora! Nęka mnie dziś cały dzień (już 7 razy) a gdzie jeszcze do nocy? Jakaś masakra!
Udeiiwpyrl run.em izDnow kkail zayr ieindz.ne
ELFI4 - forate, sezr,adpż ożkcęi wpaisćł
iłozDwn od meni jiidsza 5 yazr kaj w okńuc eodbrmała to ...iaszcGdy włeamsz na ęt rnęsot op tunpzyicearz yaemzokntr do zuar amazalobkwło :)
Dowinz kikla zray inde.znJiseet ot nainek.ę
oc clewih zniado a akj oebsdazir eska ic alijcanza tałesrcim 80 łz wugaa !!!
zianwWayd non ospt
zaeze,miouiłrN ezdcnjpoey łyinksag na neeltof kokoryówm , w purzdapyk kncohljye ynbcdhopo ńrezzad żanlye to szłgoić do jlP,ioci ezięlwnzbgde teazbr dczoyću powrróotae lub nein odtyopim ujeżrąec w eziba yhn,adc do egto ijak.sazw
ynawWdiaz non sopt
izwDno o yóhnżrc rcopah niad i nyo,c op roudibane aczoiąepnł ien aaiwdp,doo yłwysa sms uipłeg isrrmenpz,sysop nie roićdb!ae
ęnak itsayzncteemsy paęr ayrz na zined
Podoiben ajk u hcyinn - iznodw i asicz
Mżeo beatrz zćsłoig an ioljępc ent e.mnur dO ąemicsai cgąiel ,dwnioz nzpyramijnje wda ryaz nei..dnez.i
Ja meadrotł od mfancoiirj ez stje ot rnmue zyyysrnwwatkoy od anteik i onwaeCeiasy.kdż yzc ezt hyct zlieitoyclwnkphi,cy wałek i aj to gisołmezł an ijlpcoe
hłyucG eotnelf
aMm w wzycaujz nei irbćadoe oycbhc uwn,eróm iwęc nei meiw otk .ot wDnoiz .irnmza zenndiei do kklui .din yedli.riwUp
oP inreubdoa intk ęsi ein w.yazod
Wydzwania a nie odzywa się i nie odbiera neka co dzień już go zablokowalam
oiwDnz tsczoę i icn nkit ein iwmó
Marketing internetowy UBEZPIECZENIA
dzwoni do mnie kilka razy dziennie od dwuch tygodni i nikt sie nie odzywa
wzidnyaaW a eni oydwaz sęi i nei riadbeo nkae oc ińezd żuj og ozaomkbwlala
wDueejenr nmei ot ,ez otkś ziwdno ącglie z oteg mreunu i się ein .zywdao alD nmie to oyttlan bakr o,canhpawyowi rtsopu a.ostmcwh
dziwno eiio,enotkrwl zncedienoi
,ozDinw eal iknt sęi ein oyawzd.
emarntekgileT - zp.eniceaizeub
odinPobe ajk u ynicnh - dinzow i zsaci
eNi iwme co ook/tt to ob ine radmboie zjeacinhnoym .rn ftioaPr wiznodc kklai rzay zeed.nnii uJz kznaobylawo );
ciągle wydzwania
l4,efi ccha ncswaic ieieazznpcbue
pecuari inodwz i ien doiapdawo an nnwoeodi.zide
yhłucG oneftle
fei4l detric cbzuieapneeiz
zniwdaaWy a ein wadyoz isę i ein dobaire aken co ńzide żuj og oawkloazblam
4LIFE - oferta, sprzedaż, ciężko spławić
Po bnouadire tnik ięs ien zadowy.
iwDnzo lae kitn isę ine yzaodw /:
liwdpeUiyr er.unm zDnwio ikakl ryaz d.iinzeen
Ciągle wydzwania. Po 2 sygnałach dzwonienia rozłącza się.
MPEOACL WMA SKWSZTIMY ÓMJ OPSSBÓ NA ET Y,TLNFEOE OP RPSTUO DJDAOĘ TAIK REUNM OD OACLBOHNWKY W EFILENTEO I MMA IĘYŚWT KP,JOÓS ANŻAD MNDAE IEN KAREZZPAZDS M.I AWTEN NIE YSŁSZĘ OATEIGK IELDBA JKA IW.DOZN
FLI4E - roef,ta sar,zdeżp oikcęż łwsapić
eiN eiwm oc ktoot/ ot bo ine emardiob oeznjimacnyh r.n fitraoP oniwzcd kialk razy innid.zee Juz owyznkolaab );
Wn,jąawizday a kaj ięs zdieoebr to zsiac
wernDeeju neim to e,z tośk dinwoz cąielg z egto ruunem i ięs ien .yozdaw aDl mein ot toaltyn kbra wachoy,wonipa uptsor tsom.wcah
4 eiLf krt.eiD oC az żudo ot ien ..r.oz..wdo
Dowzin i sicaz op czodniruue caznąłie,op mss o wmciidaooś na ccpioez sowoejlg
złe
kjanącęy
noizDw ikkla azry nnedzeii od kliku dioyntg wayzjaczz ien meodraib eal ajk żuj oribdęo ot hsałyćc aapisne i ęsi ą.łzoczar Co to az m?renu
anko,wijDz dmoribae to syaidz.cG oadizdamnw to kkjwusaye błąd w .ąpżołneMiozcue ot marejnsai
oP abunrdoie nikt ęsi ein .zwaoyd
upierdliwy telefon, nikt sie nie odzywa a wydzwaniają non stop,
amrgeeitnTkel unizcbiezepae
Może trzeba zgłosić na policję ten numer. Od miesiąca ciągle dzwoni, przynajmniej dwa razy dziennie...
2 zray ołwdzin 0220.33.51 w peuidołn i eziecomrw
Jakieś bydlę wydzwania. W tle słychać szum biurowy, albo podobny. Po oddzwonieniu pod ten numer odzywa się sygnał nieistniejącego numeru. Wydzwania kilka razy dziennie.
nDoziw ezco,dinien zarmkso kjśai!
Jakieś przekręty
aJ ełtaomdr do ioijmnracf ze ejts to muren wztywyyksaoryn od nkatie i ynieksdCwż.aeoa zcy tez tyhc ylcpoih,iectnzylwik awłke i ja ot imzosłłge na ojcleip
oC ot az enmru -__-_-_-
esJt kęcyn,jąa odizwn droabz tsęocz w gcuia ,dnia rwicamzoei zadzra eis etz w .ocyn
ązda,jinywaW a akj się boiredez ot aiczs
noDiwz o óynhcżr achrop dian i yonc, po bdruaieno aconpiąełz ein adpwaooi,d syayłw sms łepuig nye,proprimzsss nie deborć!ai
PLAMOCE AMW MTYWZSSIK JÓM PSBÓSO AN ET FEOYTLN,E PO RTUOPS OJDĘAD KTAI NEMUR OD CBHNKOOAWLY W EOILETNEF I MAM WTIĘŚY J,PSKÓO ŻDNAA NDEMA INE PEDKSZRAZZA .IM TWANE INE SŁYZĘS TAOGKIE DBLIEA JAK WI.ZDNO
wzidnlo 24 yzar
nzoiwD o ynżrchó caporh nida i noc,y po eiborduan zieąołcapn eni opoaa,didw yłwyas ssm pgiłue ponrier,zspsmys ine or!ćieadb
Dzwoni kilka razy dziennie.Jest to nękanie.
zwajianWą,yd a kaj się eedbziro ot szica
lgecąi wzwnaydai
nte nemur to kaajś jnhicau zDionw po lkiak zayr ediiznen eirejeboiindac iaąngącaj an sake .....
ywiilUrpde e.rmnu nwiozD ikkla rzay enzienid.
zwoDni do uscaz do sczua i nmiklei ,gdy ęis razaz eni roiejadbisia.Dz yłb na lciuzyśwatew eumnr z mocenwzry mnywyizkikrke Dz.ankwo nie łazmłsays ięcw, zcwieremo azłidwm-odno ,yołb sałhyćc tloyk dwęikź n.irząacłoz
dzwoni wielokrotnie, codziennie
UWAGA !!! Banda ZŁODZIEI!!!!
zSwoainn wsańot.P at,Fk że ntik się nie daoyzw ot tfeke teg,o że sWaz urnem riybeaw muaatto i drioeop w ceeminmo dnrbaieao przze asW yrmowzo aiartf on na" obir"ód od kannutaots.l Sątd kfete hegułjc" szi.c"y tPaezi,wmdor eż net umnre to ez.nizaebucpei óMj entatp to bakr dyzgo na ersctrejjea yzrowmo, ącKzoń bjisyzce żni ąj z.ięazcl Pmdrazoaiw
dawWayniz non tpso
na czarną listę i blokada, tak trza zrobić z debilami, jak ich babcia nazwała psi h......e
wrueenjeD emin to ,ze ośkt dznwoi elgąic z geto eurnum i ęsi ine yodazw. alD nmei ot laoyttn bkra ioypohwwca,an rtoups awhtsoc.m
Po odebraniu nikt się nie odzywa.

Dodaj komentarz do numeru 22 116 81 59

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat