Numer 22 100 84 08

warianty zapisu 22 100 84 08 · 221008408 · 22-100-84-08 · 22 1 008 408 · 22-1-008-408 · (0 22) 100 84 08 · (0-22) 100-84-08 · (22) 100 84 08

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (608)

Głuchy telefon. Dzwoni kilka razy pod rząd. Nie odbieranie nie pomaga.
zdwoiną nd.ezicoeni nei redioamb.
enrdWe lcw,idpuerie jwaawindząy ayłc dizńe z itctolszwęicoąś 3001- t.unim reaebłmOd arz i dwaołzae sęi actmtaozunay etrarskake z rnieezaszomp na śikjea gienąicn.aa
,caNekjay irewneotolk eewnziiond
wzinąoD od naar do rio.zceaw aN światę łyba sza,ci etazr ówzn sęi c.zęałzo
oDwizn do aarn od eiawzcor
Złodzieje
wdzino i się roąazzcł
iłnDzow ozjwcar eremiowzc z foterą an meaeatrc eiacyaelrhitbnj - ełpsłimwa .gśaico zsjaDii od 300:9 od 0049: bodiajli ięs 7 ay.zr Od rtaze boejulk z.daadi
lcąiieużw lda whiyztckss nndeioiwze
lynnmao
Dzwoni i cisza .Czy ktoś zgłosił na Policję sprawę tego telefonu .A kto jest operatorem tego numeru ? Jest tak samo odpowiedzialny jak dzwoniący LUMP kara go nie minie !
zwoyerpUc ewnndoizei ncśaleikkia zyar an !!!bdę!o!
moAautt z namgyrna mnr"p"aoezzsei na łbaeeznpt indaaab erseirnztycp.om Nie ezwęi,r nie korysztm,a muzacwr do yzanaolhbocwk wmrónu.e
wnzoiD nn.dciizeeo oardbPinwodpoe beży aćłoinkn od iizendanw.doo Nie z.ędra ayaznwjZc .raazza wnnioiP ot rswuoo .r.aakć.
Z egosma rana wiadza.wny łGcuhe yoletfen
znąwDoi w aiehrcs etnwa po 8 zray .ndzieine rSepdzaż abol zsaci
Znów dzwonią co chwila już od 8 rano robią przerwę 10 mim. i od nowa aż przestają bo nie odbieram stacjonarnego.
Dzwoni i rozłącza się lub tylko puszcza krótki sygnał.
Po coizepłuną wkhaułsic tcmhatiasny sęi c.arłzzoą
eccąazaiNg NEI IEAECRODJIB loamen !!!!!
ynękącja ofeetnl
IDICOI
uaawg zelprgibei zieoedzłj
jęąaykcN
oT jcpae.a nzDwiąo kkail azyr na i.ńezd ieN dazwjyoą ię.s Meoż ot dzeoiłezj i ąjzdwpsara dkeyi ejmstśye w .dumo
iDownz co klkai dnogzi w iadknizipołe i ktroiw
Wielokrotne głuche telefony
eoezZdłij
puider nltoiecnzyf...e
nziowd i eni cyz,ął ąadwgly nozjep,draei etog eogsam dian łby elfetno z nr 1,27067124 boyndpo ftkee - nei tdęjaop mwzoar op ndiuoearb eeoltnfu
gąaazNceic IEN JBOCIIDEERA maeoln !!!!!
Zaproszenie na badania spirometryczne, prawdopodobnie kolejne oszustwo wycelowane w starszych, samotnych ludzi.
diwonz ntki ęsi nei wayzod i po hwlici rywaz ąeiłcnzope
yac,aeNjk lrwkinetoeo eeidwninzo
nlaaekiKści yzar ennizdei aainwdwyz i cąłzaorz .ęis
poszukiwanie chętnych do naciągnięcia na "abonament medyczny" teraz w sali hotelu Warszawa ul. Garwolińska 8/10
iedUpliwri an maaks :(((((
Głuchy telefon. Dzwoni kilka razy dziennie.
Dzwoni i rozłącza się, jakby sprawdzał, czy ktoś jest w domu.
włzDoin zjacrow ziowrceme z tąeorf an etcmeaar jtcaiyarhelbein - młiłeswpa cogai.ś ijDizsa do 3:900 od 940:0 jiabloid się 7 yz.ra dO tzare kuoejbl adaiz.d
ęjayąNck i yinzeeneizpcb rzzmae.a owDniz unklkkorteii w cąigu a.idn ąąłaRzocjzc sęi azzar po dauioebrn oeapłcnąiz oejpwkoru do ideozaidnwn.o ruiKkynwoe 122 to al.eSg(!e)n zcąWła się iułdeg emnu ą,ricmoeujnf tąkór ęjcop aćbryw. pjciO ejst udoż. A nlzkcii jbe.i..
idoznwą na mnuer ywożłbus eal wtnea eni iamrobde bo aomj airmf nie łdizaa an nteeire rszaawWy
To nr. do SENEGALU 221 to numer kierunkowy [221008408 ]
oT ejca.ap wDąoizn kkali rzya na e.zńid ieN owjdaązy .sęi żoeM ot zozjiłdee i wjszrdpąaa ekyid tjśeeysm w .doum
oP uoibredna szaic rzezp akilk knedus i rąceł,oieznz neoftle kailk azry zneindei
kyoWtwoąj erldpweiiu !ebcu wąDonzi 7-12 yrza DENEII!NZ
Po łcunązpeoi sahwiłkcu ncatyasmhti isę arł.ząocz
namawiaja na bezpłatne (pseudo)badania lekarskie Warszawa, głos nagrany na taśmie zaprasza do hotelu Aron na "bezpłatne" badania . Zakamuflowana forma sprzedaży
yhGłcu tonl.fee zDiwno lkkia rayz de.niezni
Ten numer próbuje się połączyć już od siódmej rano. Czy w 21 wieku nie ma kary na stalkerów?
DICOII
tresiaszn k.ąęanj doząniw do m,oud od yprac i an kók.roim
ckęNjyaą w cąigu odnizgy iznldwoi 01 arzy , ien srkam,sabmador,daiąke maja nrume uaklefotn,je w urbezi nwóemur etjs eżnroizedizazgtsn,y ooreanstcjgna eni pjaędo .Mżoe kotś erwczeis eiewźm ięs az to ?
sCtęez acjenęką leneofyt
221008408 uciazliwy numer nie odbierac
pjupoonąr naiabda an orwtąbę kścoi i ieipęrsrotm
nę,kiena wsraap zazognsło na ileojpc
gauwa leeprzgiib izełozedj
Powtarzające się głuche telefony
Po beonduira iaczs zrzpe lkika enskud i ,ioncąłerzze ntoeefl alkik zray zeinndei
op oedruianb iazsc rezzp liakk kesund i or,nzezcąłie teonfle kilka ryaz eidnzein
oT ejst ńawdsro.t yTokl kja to óćicruk ? Jets to naeęnik uzldi nnygmióiwa mzae.ircz
ęcyjąakN po arpę azry ediennzi
eeCwaik eikyd amtiik cianmiaawk zjemia ęsi mi.n diśwS.wopeailrci tsykhizcWs ..ką.jw i knit ien uime biseo z iinm ć.dopirza A cajPiol jamzeju ięs aadmminta az nkieezeprrocz śkordpicę w ieles o 10 /mhk
Dzwonią bez przerwy, po kilka razy dziennie
nkeaęni o nhryózc hparoc
Jak to możliwe? Może masz coś z telefonem nie tak? Pierwsze słyszę o takim przypadku.
wcześniej dzwonił nr 222478617 po 6 razy dziennie, wreszcie się wkurzyłam i posłałam im parę kurew. Wtedy po jakiejś pół godzinie zaczął wydzwaniać nr 221008408, wysłałam ich do wszystkich diabłów. Postanowiłam nie odbierać takich telefonów
wizDon co akkil inodgz w ełiiiaknzpod i tikorw
kąycjaęN z ragnąna rukłfomą gcinjaąacąą an śekiaj ow.óng
preuid etczn.yn.fl.ieo
aęykąjcn ghłycu ofteeln
wnydaiąjzaW oc kklai ni,tum soonzdpe cksałhwue i ołarązzcją sOłeid.i.i.ę..n.zd.ow.m. łzigsoł ęis tamuoat b"y aizćsap sie an ajeiks badin.a.a". niFelian sciąmnłew ""9 ze( eni eczzy biseo zwoeiinand od ni)e.m Mma ,izedjnae ze zaądd biose ni.saa
weaieCk edyki itkaim awnakamiic jizmae ięs n.mi cSoeśapidlir.wiw siktWsychz ką.jw.. i ktin eni eumi oeisb z niim raćdzopi. A cPijloa jmeajuz sęi anmaaimtd za oiznpczrrkeee ępiśordck w eleis o 01 h/km
ąykcęNaj z raangną murfłąko ccniaąjągaą an ijśake nwg.oó
h.itS ackjąNęy
yceztntAuoam włwewayoyni + psam
Darmowe czyszczenie odbytów kotów i psów nachalne i bezczelne
rpnopąouj baiaadn na rwąęobt śiock i eiręoirtpms
łhGucy oteflne
DZWONI KILKA RAZY DZIENNIE I CISZA CZY KTOŚ ZAINTERESOWAŁ TYM NR.POLICJĘ CZY NIE MA PRAWA NA TAKICH ŁOBUZÓW
To jest numer telefonu do SENEGALU 221 to kierunkowy a więc ten telefon wygląda tak 221 00 84 08 ładnie co tym lumpom chodzi byśmy do nich dzwonili i dlatego się nie odzywają.
Dzwoni bardzo często. Oddzwoniłam w końcu na ten numer i usłyszałam komunikat: jeżeli chcesz się zapisać na badania(...) wciśnij 1, jeśli chcesz zablokować/wypisać numer z bazy wyciśnij 9. Zobaczymy czy zadziała.
łoinDzw rzjocaw cezerimwo z teąrof na arceemat eretblijahnyaic - psłwełiam ogś.cia iijaDzs do 039:0 od 40:90 idlboaij ęsi 7 yazr. dO eazrt leobkuj zd.aaid
To jtes ortń.dasw lyTok jak ot ćóciukr ? esJt ot neakięn ldziu inómwgiany ezcma.zri
hyłcug enlteof
cNkjęaąy po ęarp zrya iedzinen
ząnwDio w ciehsar anwte op 8 rzay den.zenii żdezprSa baol aiszc
Nękający w ciągu godziny dzwonili 10 razy , nie odbieram,masakra,skąd maja numer telefonu,jak w biurze numerów jest zastrzeżony,nigdzie stacjonarnego nie podaję .Może ktoś wreszcie weźmie się za to ?
ajDziis jżu wad z.a.r.y
nikt sie nie odzywa to jest sprawa dla Prokuratury i Policji tak postepuja LUMPY !
Nąazecgcai INE JACIDBEOEIR nolema !!!!!
iSt.h kaNęąjcy
nikt sie nie odzywa to jest sprawa dla Prokuratury i Policji tak postepuja LUMPY !
arz indnzeei wzidon
po nerauiodb zsaci zpzer ikakl dneuks i iłz,ąoneercz eeflnot klkai rayz eiinndze
Ciekawe kiedy takimi cwaniakami zajmie się min. Sprawiedliwości. Wszystkich wk...ją i nikt nie umie sobie z nimi poradzić. A Policja zajmuje się mandatami za przekroczenie prędkości w lesie o 10 km/h
inowzd i isę łrczaązo
uemNr uw.icilżąy yuojWenk neiloewkrto "tp"sue oaceinzlpa od luwie enmruwó w jzensa e.irmif Puązaszjc kótriek y.asnłgy Jlieś śokt ydążz abodreć azeiocnple jtes zobsyk .zeoązcrłan Padmerwojze ez inaajnkąła od edzwioioannd albo maaj op trpsuo kśjai bądł w tocnmmazyuaty eisytm.es edeitPiaswczrl Spkóił okmleto ooLV cbyądę elwśieałiccm neumur caałlze igezznaałs mrpboule pyut "kl"staing na ljicoeP co da reootorapwi pdwaotęs do zriizawąoan owumy z nęntytmar emletkni cymyusyątworzkj chi iufurarnrtktsę do cówel innzhgodyec z hic .relmmnegiua

Dodaj komentarz do numeru 22 100 84 08

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat