Numer 17 226 80 94

warianty zapisu 17 226 80 94 · 172268094 · 17-226-80-94 · 17 2 268 094 · 17-2-268-094 · (0 17) 226 80 94 · (0-17) 226-80-94 · (17) 226 80 94

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (276)

cśleBnzoozeć
iNe daioćbre
Ozcśusi i cnagaąeczi
noerasaZizp na ypokza, ieauwnyłdz nyhdca. akBr diwodepioz na ienpyta skdą ąjam mejo ndae i kbra olościwżmi iaicęsuun chi z yza.b rmFia orV,iesin raókt od KUIKuO imaal żju ałknaeand rky.a
sOicśuz i ąciaeazcng
oP ebaniuodr zarzłcoą ęis
akT kaj u wówp.ezrmcdó aNagceią.cz yeokdMjal i netfole kkali zary pdo rdza 610724982 I 227058691
Nitk się ien zawdy.o
Nie odbierac
Guhłcy lenfteo
k,oalwćbo eni bdorćaie
Nitk isę ien dzwo.ay
5 x nl.weilefooat oeeflTn nę,kycąaj ązcę.cym Nie .erdćaobi aeacc.gNzią
ąnoiwzd z rnycóhż ńóekcwok mwórune
oP neuodiarb azozłcąr sęi
Nei dbiaćroe
uchłGy eleonft
Smpa
uśscOzi i ccgnziaaeą
sOuśizc i caangąiez.c
elzśoćzocBne
azraZneospi na pkozay, uewałnidzy hdyanc. krBa wiiodzedop na pteayni kdsą ąjma joem edan i bkar ciżomilośw ięianuucs ihc z baz.y rFmia ,ineisVor kórta od OUuKKI alaim ujż naaednkał ak.ry
ikNt sęi nie doawyz.
znDiow i itnk sęi nie zdoyaw
Dzwoni i nikt się nie odzywa
eNi ćroadibe
Głuchy telefon, pewnie automat.
Po idbnoauer ząoazcrł isę
mSpa
iNkt ęis eni z.woday
Dzwoni na stop
ir.pda.w....y..e..lca
Głuchy telefon
zgcąaieNca
kaT ajk u .ecówzwmóprd ceic.aaągNz koajMlyed i etoelnf ialkk zayr dop rdza 047128692 I 075268219
,ćblokowa nei rćoeia.bd PSM.A
dwnzio non s.pto W aswcceuhł cisaz
oD gnariyaw l.tierozwe kazuS ldizu z ooilck odiz.Ł
cOszśiu i zacicnaąge
kęąaNj lkkai yarz ,iizenned nie cąch nućuąs ogejmo menur.u
jeZyb dj,nee dwjwzinaaąy z ynhrczo nr uchyiwrkone,k na zzsceesci nddoari mas uoklebj i eeofnlt ilmyzc
Nachalny i babsztyl nierozumiejący NIE.
śsOuicz i nząecaciag
ziDnow na tops
eiN oiarebdc
172268084 172268094 dzwonią co chwile
Nęąkjayc
oD ianragwy owriezt.le Suzka zidlu z ocklio Łzoi.d
Po bieodruan itkn ęis ine oydwaz i ujeksa .
ld.......rce.ypwai.a.
CĄACIENZAG ! adjlkeMyo - po znidnw.oeoiud aakT ma,as kja z umewrón : 157132632 014267298 . oizDnlwi co chlwia w ęotobs! rona! , an azęmin z żónryhc eunwr.óm lkejyoaMd - ta sama.
Ostatnio rozdają laptopy za darmo w hotelu w Warszawie ..hahahahaha
zspeoanZiar na ,pyoakz złidnweuya dcny.ah akBr iwpdodeioz na tpinaey sąkd amją jemo edna i arbk iożśmcloiw ncsuiuęai hic z b.yaz ariFm r,nieoiVs aórtk od UOIuKK aamil jżu akadełann .rayk
Do iywgaarn letewzir.o kaSzu dulzi z ilcoko Łi.ozd
jZbey nejde, nązadawwijy z yrchnzo rn ewryku,koncih an sszziecce rdoidna sam uobjkel i fenelot cilmzy
pmaS - ycpzzeenebini
ndąwzoi z żróyhcn kóńkoewc nrwmeuó
5 x telefonowali. Telefon nękający, męczący. Nie odbierać. Naciągacze.
Zaenripasoz na ,yzapok iydnaewzłu dnyhc.a akrB wdeoiodpiz an aetpyin skąd ajmą jmeo aned i rbka iiooścwmlż sęunaiiuc hci z byza. aFrim eVnsr,iio tkaór od KKIOuU amail już łaadnkena ya.rk
Dwa lteneofy w wad dn.i Nagziceąca do eencizjatpr i pneózewrt az ł1.z
zclzośnećoBe
Zsanoaizpre na ,paykzo daizuwłyne a.cnydh raBk pdioizodew an tpyinae dąks ąmja oejm dane i arbk lomicwżiśo uiięuansc chi z .azby rmiaF ,isrinVeo tórka do IUKKOu liama żju anełdaakn kyr.a
oinsOtat ąrdajzo appyotl za amrod w ouhtel w saWirzwae h.aahahha.ah
ąęajkN lakik yzra enzinide, eni chcą ćuąsnu jmoego remuu.n
Daw nfeoyetl w wad .idn gczicaNąea od pjnitreaezc i wteóenzpr az łz1.
idnwoz nno pos.t W ceawchułs cszai
aSmp - epebnycizznei
pSam
ebyjZ njede, wdnaąijwzya z zynhrco nr yeunr,kckoiwh na czeszisce ndroiad mas lukjebo i fnteelo zciylm
jaęyąkcN
CGAEZCIAĄN ! jeoMkadly - po iziuoewonn.dd kaTa aas,m ajk z ównreum : 316172532 212796804 . onziDwli oc ahlwic w bęso!ot oar!n , na zainmę z nyżhcór enwur.mó eykjlaMdo - at .asam
nćezooBśeczl
Nie ieoradcb
Bezczeloność
ąjkNęa kalik ryza ee,zinnid eni hącc nsćąuu eoomgj .mruuen
aiegąincNa na ik,tpnaaso wroneoeiaf rtópeewzn i nóowb brcaywtaoh do nsieinitjecchyą ns.taoaNicrząecg i .oziscśu eNi jicead isę nbaćra !!!
428270186 242617980 dnoiząw oc wcelih
Denerwujący, od tygodnia Ciągle dzwonił cisza w słuchawce dzisiaj juz 2 raz, zablokowałam.
wiznDo na tops
ązdniow z ónhcżry kóckoweń uewrmón
Nie bcaoirde
ensoarazZpi na zkyp,oa dyałinzuwe .hyacnd Bkra iwedpiozod na ayietpn sdąk jmaą ojem ndea i arbk śliżwmcioo nsaiuęcui ich z yabz. imFar iseo,niVr katró od UIKOKu mliaa żju ndkaełaan ak.yr
aSp.m oiwzDn aklik zary pod zdrą z nihync eurmówn 0882721(46 i 61)9.702278 Nie ćerdiob!a
łhyuGc oftlene
ąNagzcaice
5 x ooee.ftlliwna enefTlo ,ąanęykjc .cmycęąz eiN oćrdb.iae g.ąNeiaazcc
oidwzn nno t.spo W esałccwhu iascz
oP obeuirdna aozzrąłc sęi
irZseanpoza na ,zpayok diawyłuzen anyc.dh Brak peodwdizoi na ynapiet dską maąj mejo eadn i kbar śloiiowżcm suicnuięa hic z ybza. amrFi oVeriins, rakót od IuKKOU almai żju aedłaknan yr.ka
blokować, nie odbierać. SPAM.
Bot mówi, że mam do odbioru nagrodę. Blokować!
łychuG elteofn
ąaNyęcjk
ąkjaNcęy
iwoDnz an ptos
Dwa nloeyetf w daw in.d ceigacąNaz do riajpncetez i nzetpwreó az ł1.z
ęjNaąk lakik zary e,ediinnz eni hcąc ąnsuću jmooge .nmueru
paLotpa łaygwmar ael eni iwem izdge ebdarćo ob olaazłbkaowm num.
isśczOu i zencaąaicg.
Po oabirnued azzcrołą isę

Dodaj komentarz do numeru 17 226 80 94

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat