Numer 14 646 74 09

warianty zapisu 14 646 74 09 · 146467409 · 14-646-74-09 · 14 6 467 409 · 14-6-467-409 · (0 14) 646 74 09 · (0-14) 646-74-09 · (14) 646 74 09

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (4218)

nawdaayiw po alikk zrya nniideze
ezwPo yobzrwio az nnkiaeę ot ęsi dehocce no.idćwz
zte dajiwzynaw kakli arz,y po dernouiba iczsa
rBka zócomryw
nząwido od aran rjjnzenapimy azr na ięngozd
Ciagle wydzwania i sie nie odzywa. Nie da sie oddzwonic bo wyrzuca.
To powinno być karane,mam takie głuche telefony z kilku numerów,wydzwaniają kilka razy dziennie od 7 rano.Blokować radzę.
W gicuą enjgeod dani atsdmłeo 32 apecnłzoąi do otge uumre.n Za dkaymż mraez mławryeg .zudock.z.ar odSkaz d.aaćg
ęąajncyk
uGcyhł le,tfneo tipafąro dwznioć caśkilkniea yzar ezidenn.i aN naązcr .ętisl
aJk aboedrmi jset oułchg i op ukilk hneaksduc ezpłcąieon ruyaw sęi.
zDnoąwi po kklia yraz ind.nizee ynagłS tjes kta kó,ikrt eż indgy ien ayzłżdmą dba.eroć koblałmao.wZa
iDonzwil od imne dpzer ąhlwc,i tebaiok apyatł czy awzooiddłn sęi do yboso ntpoenlłie.e wadoePzłiaim eż ine i taeboik złycoząłr a sęi. Skąd oan maiał ómj rmn?eu
ioznDw ilakk ayzr w gcąiu n.ida ęłaZocz ęsi zowra,cj kiyde łaymb w .kozels zśiD iłodwzn n.roa macłCaih się aps,ćwy lae mi nie .d.ia.l iNe rombaałedi nai rzau, ela po takim śyczm ęwlo toge eni ćir.ob oDząwni i nie cąhc sęi zi.eoćpdc
am,raska oc za wruky !!
eNaayjkc
upieilydrwc
uNmre ieuasnntein znowid i tnik isę nei ydwz.ao
Dzwoni, a po odebraniu połączenia rozłącza się...
ionDwz i cazs.i
ztyr rzya aiczs
Jka amożn go zko.albćowa
firma Clean Master, wygrałem odkurzacz, znowu
Kklai azyr w cgąiu ndia i ine ącch liićeudz fnoi z jjekia bayz yanhcd tyrząskjao i kdąs mąaj m.nuer śoC pćnoo wamgryła WWWWOWW
mam nr zastrzeżony, ktory nie widnieje w spisach a ta baba mi wciska że jestem wylosowany. Taką ma pracę ale firma powinna ponieść konsekwencje za nękanie oraz należy sprawdzić skąd ci wyłudzacze posiadają numery telefonów.
sełtmoaZ nslaoowywy akjo 1 z 10 i łygrmaew rdczzokua z 3 óońck,wkmai ojak ksiemazeinc utgweosKnaras i lkoico seraiZnepoz an ępetacnzrje eingon uspęrzt i óbdrio raydgon ląwyś na radse: ahłiMc kisrtoeK akanraPow a2 Kod niPa masa ,doałpa cwię ine tęmpimaa ee,mcibłOa że jzydępr z ożną. ,aAh manapołemzi ćad,od że setjem z uoinpdał loPiks i od jseaicuarrt ctoSkryz w mstnierswyaKa amm pearmt k.9m38 I nie amanwyz ęis iahłcM ersikKto D:
Na bpśęor o ine nzwioendei ob ein jaąm aarpw z ózawieoninąm njriacąmof haoldnąw sdaotamł mtnkiakuo a"sdajp ooti"idk
lCęgia wizodn
zucozdrake
yłzcwąa sęi po aronbuedi
zePdr hwląci znroad,łzoiwewkuinyk { 41 } nei jtse mi azc,ięnwny ien mo.łbeared ajtTu rewiłpzdmsa co to az mkawnezlbueołroa....m. (tsej akta ipocja w eiotnlefe ,)no i etyl w myt eamie.ct
ajiwmiUaec się na tkasepi,no spiusjcie dseray i eyrpjżzeijcdża an ntsoaikep z .cPiojąl oscPadz zorwyom leearmrttkee djpeao fweyszła ndae z ijkjae ryimf dzwion i ien am mcożśiolwi aełinżoz pwe.rscizu edJeyn ddnyaiewcoze idaanłaiz zcąnua yhct wkłjaadó ulytkru.
zDwlnoii od meni tze zanli plzoibyrynż esadr ęiwc getozsram wsa to zmeo ybć einzpbzniceee !
Dzwonił 4x nie odbieram
inozwD aerp yrza i .azisc.. oerCh
iddzwo i iktn ine dwipdaooa
Głuchy telefon, potrafią dzwonić kilkanaście razy dziennie. Na czarną listę.
zaoPk sfuy az %002 ncye jke.wslpoe
wondiz i zeb słuuhc iesstwzyk meynur z aoknt ntlakie nwobłdzoi w!!oaokć!l!!b
nwiDzo klaki zary w utnygido
mwCaaho
owPinni aznmąkć ckti.ha
Mam 3 telefony i dzwonią po kolei na ten sam numer po 3 razy raz odebrałem jeden ale się rozłączył. Lepiej nie odbierać
zwWadnaiy przez cłay ezdiń i eni wdozya sę.i Sąpwar iawnnonp azćąj sęi l.ipjoca
ąiowznD ncdezinioe , wanćęto.ceocnśltr.zb,.ez omśnonćla !!
uGłceh yteeolnf
łgyhcu
Nkniaęe
iozndw oc iklka iuntm cłay uz.ezemsidn ćszgłio na joclępi.
zDwino i isacz w ahcłwecsu
hłuceG ylnfeote
rtaPzę na ewof-zndiolnet każkr,lamedoiobane i negla wnzaa akknutot nakiz i jowapai ęsi oTr""ńu łrcazuo!idm reaTz awyndzwai oc hcwi:la/
Wiysztske eznas .tle z nOrgae izoądnw co 51 ni.m, w ytm etl olten-e8ig .cidzaek Gucłhe łczoaąipen, miom pbórś ldaan t.le .ąs
niąwoDz neoicziden , ęotoś,e.czrtn.l.aećzcnbw loaćśonnm !!
Dzwonił dziś 10 razy. Jak odbieram, to cisza. Blokujcie!
Wielokrotne wydzwanianie chyba z 5x dzisiaj. Dzięki info na necie po pierwszym tel.zablokowałem.
ęNąyckja .rydzcepsaw Od datngiyo kalik ryaz nzeednii wząnido lboa łaącz ęis a ydg rmoideba ot ęis jązcaą.ozrł !awUag
miwó że agyałrmw śaikj czdk,ruazo ja pałz,omediiaw że ein emtsje seeraoziwnatan to cśguio zcpirłcyh i tak 2 ytimun mackaełz i isę zmo.cłarąłyz jiaisdz enim łuobdiz o 3 w cnyo ob łnzodiw i akt oc uiętnm inowdz aż ein zsebo,drize ajk rozezsiedb to zcais i oetpm owznid az gzię.ond jśayc limireanonn ldziu arztsą,s ien airdoćbe.
dzzOcruak wrgaayn aken op 2let0 ieiznden
cluyhG fnelote iczsa
po odebraniu cisza.... jaki to ma sens_ chyba tylko po by wku..w
nzDiwo co ncakiśikael uimtn , op dnbraeuio czsai w whuesłacc . Naązgceaic ayśjc !
ułhGce efoyteln
Do mnie też dzwonili, nie odebrałam. W trakcie dzwonienia wyświetliła mi się informacja : oszustwo - fałszerstwo. Dziwne..
einNakę łcieąg
ieSdme yarz w ugiąc 1 agzdoiczs. w .suhecawcł Zćpiasa od kakónttow a ęitpsnaen w acjcpho jlbuakzo !
chłygu nfolete
aN reiaz ozdwinł lykot za.r eeiPnw óąpjurb coś swćncią icł,woekowiz abretz woaaćblozk unmer i po rlpiebmeo.
Po odebraniu od razu się rozlaczyl.
cmaloeP dkażume żonezłie isgakr do DGI.OO ęl,Mśy eż po ewetiirnnjc rnogaeGenel eIptonskra rnchOyo ahcnyD hoobcwysO - snzpąarte asn nkęć.a kLni do OIGOD r5/tp..ow.gdl7i7/powgw2//9_jio/:l//tatdv67/ph
Mma adw lfyneto.e aN eednj ten rmeun nowłzid yzrt ayz,r na driug SĆEZŚ - stsizywek łącazepoin gjdeneo aidn
nękający ten mój nr tel mam od 5 miesięcy - jest na kartę w sieci plus
yhcGłu eotfenl - zoniwd i sęi ktni ein ,zoadwy atmuaot
Doizwn op kkial razy .ndeiniez
zanidwwyaąj lkika yraz niezdnei - lkmenaretetgi
Mma 3 eynoeftl i nwząiod op ikoel na tne sma rmnue po 3 rayz raz błoaemedr jeend ela ięs łz.yłrzoąc eLpjie ien bdiraoće
iealcg dziwn,o w eashcclwu zscai ...
ioddzw i tikn ien dpawiooda
rygaalWm rzzc,okuda ol je..e pasm eeftolny
dawOzy ięs op zmdsżyuł iszcea ajkaś ebaelzcnz i ngaakocar aosruatwrnfs t.ibkeoa W let ćhsłcay clal e.encrt
łuGyhc elonetf - oidwnz i się tnki eni wz,yado aumtota
mWryaagł a-r)dcz:zkuo baróp anewułdyzi ynhdac
ząazcł ćzwyadaniw op tym kja poałdam mnure w aRiod EksA
ąłaZcz ćwdoinz aisidzj do 2711: i atk żju kkial ra.yz yjcaęNą.k mołoelZbaakw w uońck od ceiinnh.hyacc
ojropąnpu eiśjak arukzcezdo i mżaserya
ułghcy tf.onele w ąguic 3 .zdgo nizdłwo 4 aryz
ozndiw do ulkik ni,d nie idombrae
jżu 2 zar łghyuc tle
Dwzoin cłya scza
cPemola meakżud nozeżłei rigkas od DOIGO. ęl,Myś eż op ceniitnrjew neglareoneG Iaskrtnpoe royncOh Dhycan yosObcwho - rnaąptezs nas n.ęćak Lnik od OIOGD ol9/or/6/77ailp/pg/wh.d/i/jo7.t/w_w:25tpt.gvd
orszPę aaporrteo tego rnumue o ieeomnpuni ,tnebanoa oironzeytcn z,naywiwda limy ązcpłaeon,i oemż ozciedk am od bzwyaa kmóor.kę uęDęi.kjz
nkęeain
ifamr naCel trMsae, amłrgewy ucrzdoaz,k wnozu
yCał azcs dwoinz
pajace zlodzieje
arakMsa dwązoin cłay ńzdie
iNby ez yałmwrag rakczduzo
.i.cKywu.. aożmn ćsd!toa 51 rzya ziedeinn wndzoi i tkni sęi nie zow!dya
cyłhuG lenteof. wnizłoD arz r,nao a ezzrp ntoeiast ópł yogidnz bez asnktuu co 2-1 yu,tmin neiilaenżez zyc baiłeoradm wetdy( scazi i zcłaroąz op 5 deauch)skn zcy zucraałmdo ąłopzni.cee eNi od ,tzwyairmyan dyżąz ięs odłćoyż floeten na ,óstł a ut ounzw ent msa mnrue onzw...di B!ćalokwo
oinwDz op lakik yzar izendi.en Jka sęi ezdoeri ot śkto ęis o.raązzcł o.akmaZoabwłl

Dodaj komentarz do numeru 14 646 74 09

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat