Numer 14 646 74 03

warianty zapisu 14 646 74 03 · 146467403 · 14-646-74-03 · 14 6 467 403 · 14-6-467-403 · (0 14) 646 74 03 · (0-14) 646-74-03 · (14) 646 74 03

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (866)

ien eaobcidr
ine oiabcder
nie odbierac
aDzwoin iaklk yraz i czsia w cławs.ceuh
awniDzo akilk yzra i szaic w usłcwec.ah
Dzwonia kilka razy i cisza w słuchawce.
naciagacze !!!
dzwonia do mnie z tego numeru juz 4 x, za kazdym razem nikt nie odpowiada i szybko sie wylacza. Wasze komentarze pomogly mi zrozumiec, ze nie ma na co czekac tylko blokowac numer
Donizw aęrp ayrz - ygłuch oeletnf
nDozwi ęrap aryz - ygchuł fleeton
Dzwoni parę razy - głuchy telefon
Natrętna baba ,nie odbierać,zablokować!
Wyciągają dane osobowe . Natrętnie chcą wysyłać zaproszenia na jakieś wykłady o odżywianiu na które możesz zabrać 3 osoby towarzyszace.Proponuje nie dawać się wkręcić a najlepiej nie odbierać .
zpensazoier an jśeaki oi/ayakabdzpan zontperecdoy w i??wzszoeeR
Telefony o każdej porze dnia. Nie odbierać.
aj hic aeolkbwlamoz ob ezt enmi ielnak
aipzeroszen an aeikjś akpdo/inzbayaa pezcotdeynro w eeRiows?z?z
ja cih emaolkawzbol bo tez mein knaiel
ja ich zablokowalem bo tez mnie nekali
zaproszenie na jakieś pokazy/badania ortopedyczne w Rzeszowie??
do mnie dzwonią od rana,jak odbiorę to się ktoś rozłącza...
ten nr to jakiś głuchy telefon pewnie kolejny naciągacz
PSAM
kęNa
Dzwoni kilka razy i cisza w słuchawce.
iNtk ęsi nei wdyoaz bo bneodauri
Nakę
sazic po diuroaebn
dzwoni codziennie po kilka razy, przy odebraniu nikt się nie odzywa
cisza po odebraniu
Nęka
Nikt się nie odzywa bo odebraniu
rKuys dnżwaoyiia o eli tośk śoc d.weoiop cuyGłh lfeonte 0/91 awrzpdykóp
zowDin likak yrza i icsza w ł.uhescawc
usKyr danwiayżoi o eil kśot śoc doweoip. ycuGhł fenleto 01/9 ykórppzdaw
w iąugc códhw ind z śezćs yar,z dmaerobła daw azry ośyjcamldą ęis joeaiśgk rnktgiumea lea tnik ęsi nie izsgołł i łroazązc ącłezpeoin aykjb aązzicjlca tokly tkfa bdaairoen
iwdnzo nciideenoz po lkika azr,y pzyr oundierba intk się nie wydazo
SPAM
w ciągu dwóch dni z sześć razy, odebrałam dwa razy domyślając się jakiegoś marketingu ale nikt się nie zgłosił i rozłącza połączenie jakby zaliczając tylko fakt odebrania
zcais po uronideab
w cguąi ódhcw nid z ećsśz rya,z łdamobaer awd yzra ąolyśdmjca ęis oekjśaig tukanimrge ela nikt sęi nie złłgiso i zaązocłr łzeoinpące kjayb iacjaclązz oklyt aktf aaeorndbi
Ntki ęsi nei dwazoy bo bonrieadu
woinzd nedeonizic po lkkia z,ayr zpry deroubina knti ięs nie wodayz
SPMA
Kursy odżywiania o ile ktoś coś odpowie. Głuchy telefon 9/10 przypadków
iozwDn kailk ayzr i zcasi w .wcheacłus
odbieram i cisza...:)
niacazrwae łyogw 11 ayrz eenindiz
Jakieś warsztaty "zdrowego żywienia". Chcą adres aby wysłać zaproszenie....masakra
Dzwoni i nie odzywa się.
bez odzewu
Nie aznm lłśwcaeciai mnure,u wcęi ien de,boamri noziDw niocindeze po kikal .aryz
ezb douwze
łguceh fnytolee
głuche telefony
onziDw i nei dywoaz .ięs
Nie znam właściciela numeru, więc nie odbieram, Dzwoni codziennie po kilka razy.
aJśeki taztsrawy "zdrogewo y.iaiwe"żn Ccąh desra yab ćławys isr.p.e.zaasaoan.kezrm
łgcyuh ofneetl
winozD i nie yazwod ęs.i
ebz euzdwo
łuehcg nylfotee
kiaJśe azatystwr "wogzedro w.ż"neaiiy Chcą esrda yab ływsać aamn.saae.rspkr.o.eziz
35319038813
zawracanie głowy 11 razy dziennie
łgycuh oetfenl
eNi mzna lwśaiaeccił m,uneru cięw ein m,edibaro winzoD zienneciod po ailkk a.rzy
Gchyuł ftoenel
chuyGł eltfneo
ncrwaieaza gywło 11 rzya innzedei
D mnie tez dzwonili.Sram na nich.Dodałem ich do czrnej listy.Zastanawiam sie czy sprawy nie zgłosic na policję.
lUewpidier diwznneeio
Odbieram i cisza...
meOadrbi i zsi...ca
jyancęąk
Srepu nasiptkao z lrkmeaez pnrąuooppj a an seobrp o niskreelewy chandy z jrsetrue łąarzzcoja s.ęi
głuchy natrętny telefon
..oacabmjęNolaw.kaykaZł
baridOme i caz..si.
głuchy tel
Oabmłare,d 5 nkseud iycsz i sęi cz.oyzrąłł
NZAECGNAIA
Upierdliwe dzwonienie
Super spotkania z lekarzem propponują a na prosbe o wykreslenie danych z rejestru rozłączaja się.
EAICZGNNAA
Nikt nie odpowiada.
Głuchy telefon. Jacyś naciągacze pewnie. Dzwonią co kilka dni.
cęyjkaną
bmdar,łOea 5 uendsk izysc i isę rłcąoły.zz
Nękajacy...Zablokowałam
pruSe ntaapisok z zmrleaek ppprunąjoo a na beorps o eiwylkesnre adnyhc z eerrtujs jrzłąazaoc .ęsi
NAGANIACZE
deirlpewUi enneioidzw
lNęoabajaymk..w.okaacZł
Złe
łeZ
nękający
itNk nei .waoddaipo
Głuchy telefon, kilka razy dziennie.
Ghucył tflone,e ilkak yazr nd.zieine
Głuchy telefon... dzwoni kilkakrotnie, zablokowałem.
Dzwonią bardzo natrętnie, do mnie dzwonili 4 razy w ciągu 2 godzin. Gdy w końcu odebrałam kobieta powiedziała, że chce mi wysłać zaproszenie na jakiś pokaz (chyba medyczny) bo robią w Świnoujściu! Ale ja nie mieszkam w Świnoujściu!!! Chciała WYŁUDZIĆ MÓJ ADRES - nie dałam, powiedziałam, że skoro dzwoni do mnie, to wie do kogo. Rozłączyła się bez słowa.
łyhucg let
nękanie w godzinach pracy głuchymi połączeniami
ktiN nie poawddaio.
uGychł fen,otle liakk ayzr neei.dnzi
ucłyhg tle
Odebrałam, 5 sekund ciszy i się rozłączył.
Potwierdzam głuchy telefon.
Zabawa w głuchy telefon
Częstochowa, głuchy telefon, dzwonili dziś już 3 razy.
Ścierwa dzwonią po kilka razy i namawiają na spotkania
iwcŚrea diwązon op kklia zyra i nąwjaamia na pkonitasa
eoidezZłj ! oaninPw ęis tym jzcąa lcpaoij
ask,aMar ąindzwo po kialk zayr ediieznn i csiza
wceariŚ dząonwi po aiklk ayrz i aajnąmwia na akosatinp
Masakra, dzwonią po kilka razy dziennie i cisza
,akMrsaa iwnądzo op akilk zyar zidnniee i zscai
oedjłZezi ! wnaPion ęsi tym cąazj cjpiola
Złodzieje ! Powinna się tym zając policja
rcnjtapzeee medyezcn
masakra-jakiś nienormalny arogancki idiota. Nic do niego nie dociera. BETON.
loyknje nttiuyts yc,yndzem pjząasraaz na insepktoa
wniyzdaaw 5 aryz zineedni !!!
iuyaWdenzł ynchda .choywobso
Strasznie upierdliwy numer. Czy wie ktos moze jak usunac sie z ich bazy?
erasznSit ywelpuriid n.uerm yCz iwe toks zome ajk nucsua sie z hic bayz?
wydzwania 5 razy dziennie !!!
po oubianerd zązarłoc ęis
prezentacje medyczne
nsripzaZoee na kteoaipsn z imteieydt.ka
ykjneol snyttuit cynd,mzey azarząasjp na skoatnepi
sarak-kaajmiś moriyanlenn ngkaarcio toi.dai icN do egnoi nei aroic.ed .TBONE
yęcN.ajka naadziwyW co laikk i.ntum oP aroiebdnu nuolftee hucłog.
masakra-jakiś nienormalny arogancki . Nic do niego nie dociera. BETON.
Nękajacy. Wydzwania co kilka minut. Po odebraniu telefonu głucho.
Wyłudzanie danych osobowych.
raaśm-skkajia onireaynlmn aargcnoki o.tiaid cNi do inoge ien orade.ic TO.NBE
jrpntzeaeec eedyzcnm
,jyadąawWnzi a pteom uyłchg fe.oltne
taSnrizes wprdueylii rnem.u yzC ewi otks ozme jka uacsnu ies z cih abzy?
earzenpZios na sajkie etaoksinp nrwoezodt
kolejny instytut medyczny, zapraszają na spotkanie
Zaproszenie na jakies spotkanie zdrowotne
Zaproszenie na badania w miescie oddalonym 200 km ode mnie. Po odmowie zablokowalem numer. W ciagu godziny 6 prób połączenia z ich strony.
yuiaWełznd nydahc wshcobo.oy
po ndbaroeiu cąroałzz się
obwiam sięże to złodziej
adwynawzi 5 rzya nnzeedii !!!
npizrZosaee na diaaabn w imeeics onaodlydm 002 km edo .mnie Po meidowo olzaomalwbke nrume. W cuaig ndiyozg 6 óprb pzicełąnoa z chi ntorys.
ezenisrZpoa an ieajks kopniaset zrednwtoo
nseeaZirpzo an daanabi w icemsei mdyoodaln 002 km oed nime. Po eidmwoo bkollzmewoaa mneru. W gcaui gzyindo 6 pbró pcnąaoizeł z hic rosy.nt
po odebraniu rozłącza się
aadizyną,Wwj a ptemo łuyhgc .etfoeln
Wydzwaniają, a potem głuchy telefon.
Zaproszenie na spotkanie z dietetykami.
Na.cjykęa dnawiyzaW co alikk tnmui. Po brdaeuino loefeunt coh.ugł
esnepZzoiar na eknaispot z .eamekyitdit
Domnie dzwonil niezdazylem odebrac jak zadz to wyłaczony
noiwzD /32 zary zinideen oc ikkla nd.i uhcyłG .lfoenet
Jakaś pani oferuje jakieś badania lekarskie, a po chwili się rozłącza.
YAAINDWZW CO 03 NTUMI ZYRP KŻYMAD NAIUEBORD GUHYŁC ETOLFNE, RYPZ EOWIDODIUZNN BPAIERO TAŁOĘP 94,8 Ł/Z IM.N !!!! WGAAU ZGACCIĄEAN !!!!!
WYDZWANIA CO 30 MINUT PRZY KAŻDYM ODEBRANIU GŁUCHY TELEFON, PRZY ODDZWONIENIU POBIERA OPŁATĘ 4,89 ZŁ/ MIN. !!!! UWAGA NACIĄGACZE !!!!!
zRacoazl esi op radobniue
WNAIYWDZA CO 03 TIUNM ZPRY MDAŻYK NROUEDABI HŁCYGU TNOLEEF, YZRP DONIWNZIUEDO AOPRBEI OĘPŁAT 948, ŁZ/ NI.M !!!! WAAUG CAIGECNĄAZ !!!!!
.cotwąiNaacg Pdo teekstpmer ktiosnaap z erkaezml unppjrąoo pisaonatk pcsdaoz kyhtrcó ąhcc ćeapdrszaw wosej kyutop.rd
Rozlacza sie po odebraniu
Dzwoni 2/3 razy dziennie co kilka dni. Głuchy telefon.
dziś dzwoni już któryś raz głuchy po odebraniu. Oddzwonić się nie da rozłącza.
śdzi wonizd ujż tókyrś azr łhycgu op edru.oaibn diOdznoćw ęsi nei ad zc.rłoząa
ęjąkacyN
iwDonz /32 ryaz izineedn co aiklk n.id chyuGł lon.etfe
yNaękcją
aśJak pian uejofer iajkeś naiabad a,krikeles a op ciilwh ięs oązrzcał.
Rzclozaa sei op unaoiedbr
oąaga.Nwccit Pdo reetmpeskt akanitspo z mrkelzea popjąourn okisnapta psaczod crykhót cąch ewarsćadzp wjose k.uytdrpo
Naciągactwo. Pod pretekstem spotkania z lekarzem proponują spotkania podczas których chcą sprzedawać swoje produkty.
akśaJ pnai roefjue eiśkja badiana alie,kkers a po hwiicl isę ąozłcrza.
głuchy telefon :( dzwonił kilka razy
dśzi diwnoz użj óyktśr raz łyugch op .rniueodab dnioOwzćd ęsi ein ad rzo.złąca
Dalej Was neka..ja.mam juz po dziurki w nosie tego nr..
Zabić gnoja to za mało,policja i tak nie pomoże,ale nadzieje się na lepszego.
dzwonią i nekają
Dwnozi igurd zra jidisza. op unbaderio tkin isę nie azyodw i jsnuateęp łrcneązoie.z
Gluche telefony
Drugi raz już dziś dzwonili i od razu po odebraniu rozłączyło.
Dzwoni drugi raz dzisiaj. po odebraniu nikt się nie odzywa i następuje rozłączenie.
wydzwania kilka razy dziennie , głuche telefony
Pier.. batręt. Poczta Polska handluje numerami kart prepaidowych.
Diwonz oc aiśjk szca łuyhgc otnfeel
Nie odbierać !!!
aynwwadzi aklik yarz ieenzdin , hgułec tfnyleeo
cGehlu neoeytfl
wznioD driug rza ad.iszji po dbnoruiae tkni ęsi nie yowdaz i tnepsuaęj ze.cieązłnro
uechGl felteyno
nawadywzi ikkla ryaz dieezinn , ułegch oyntfele
Drgui zar już śzid zniidlwo i do aurz po iouerdnba oozął.yzrłc
nozDiw oc ajśki casz chgłuy teonefl
Dzwoni co jakiś czas głuchy telefon
Dgiur arz żju idzś oidilnwz i od zura op oreiadnub łołczz.yrąo
odebrałam i cisza nikt się nie odezwał i się rozłączył
rNtęat
skaraaM kśaja !
Co az ęnenttar !s!kobba! oP ocśiłz nzodiw oc nuetmi i esi norlzcaaz rfjaeark
łziDnow z 5 zary dazsjii od mine
oC za ntęearnt !b!sa!bko oP ołzciś izodnw oc mtuein i sie onazraclz arkfejra
natręt
Złośliwy, nie odpowiada. Kazałem mu się pocałować...
aorcwnttę i ćlenśozzbec cdywnhzącoi nei am gnacri
Co za natrętne babsko!!! Po złości dzwoni co minute i sie rozlancza frajerka
oznłDwi z 5 ayzr sizajdi od meni
ęatrnt
kraaMsa aśakj !
tcęawront i lezebćocnzś nyiodcząhcw nie ma rngcia
ęrNatt
tęrtan
Masakra jakaś !
Dzwonił z 5 razy dzisiaj do mnie
natręctwo i bezczelność dzwoniących nie ma granic
Głuchy natrętny telefon, dzwoni kilka razy dziennie. Zablokować i nieodbierać
Głuchy telefon
elb
ozniwD ikkal zray en,niidez nkti sęi nei oawz.yd
Po odebraniu nikt się nie odzywa. Dzwoni Kikakrotnie w ciągu dnia. Po zablokowaniu nr i odsłuchaniu wiadomości ze skrzynki głosowej słychać sapanie i charczenie do słuchawki.Erotoman, albo psychicznie chory!!!!
Dzwoni kilka razy dziennie, po odebraniu głuchy telefon. Tylko raz odezwała się jakaś kobieta, ale po pytaniu z mojej strony "z kim mam przyjemność?" rzuciła słuchawką...
Natrętny numer. Po odebraniu rozłącza się. Dzwoni od tygodnia
głuchy telefon.. ignorowac
gluchy telefon
yrnNętta mnre.u oP einuorabd ącaorłzz ę.si wozDin od idnoaygt
Ntayęnrt nreu.m Po ruiedobna łrzoząca .ęis ionzDw od ydaniogt
dzwoni i nikt się nie odzywa
uylghc etelfno
woDzin ialkk ayrz i itkn się ine azoydw
Głuchy telefon zgadza się. Dzwoni kilka razy dziennie.
ucgłhy lnoefet ,zindwo lakki aryz nzinidee
oziwnd i tnik sęi ine dzwayo
Dzwoni kilka razy dziennie, nikt się nie odzywa.
dwozin i tikn sęi ien wydoaz
Nękają od paru dni
głuchy telefon ,dzwoni kilka razy dziennie
cyglhu nltefeo
nzoDiw ikkal razy i intk sęi eni zywaod
+48 14 646 74 03 głuchy telefon
anęen,ik ikecwea sąkd maja mój ruenm sazozyeztnr
,nnkeęai cwaikee sdką maja jmó enurm oyszertzzna
ąkjaęN od paru ndi
jąkNęa do upra ind
oP obeiraund iknt ęsi ien wydao.z oznDiw ankiroikeKt w ciągu ina.d oP ouolwzakbnia nr i shcnałuduoi icdśioowma ez srinkzyk głseoowj hsłcyća psneiaa i eacznihrec do wcma,onh.isrtłukEao obal hseyiccpnzi !cy!!!hor
nękanie, ciekawe skąd maja mój numer zastrzezony
ucłgyh olteefn o,dnzwi kliak zrya iiennzed
Dzwoni kilka razy i nikt się nie odzywa
oiDnzw alkki zray ndezini,e nikt się ein wyd.aoz
ble
oDnwzi iklak zayr ,nideeniz op baiurndoe ugłhcy en.ltfoe Tkylo azr awałzode sęi jśaak iae,tbko lea po aypintu z jmjoe osntyr "z mik mam ?zpymnerćoś"j ułiacrz ...uswakłchą
znwDio likak zyra endeiizn, op benouradi ułygch fnelote. lToyk rza odwłzaea ęsi aśjka oea,iktb lae po payiunt z mjejo orsnyt "z kmi mma reyść?mpznj"o cruziła ął..akuh.scw
oP drnoiueab tkni isę ien ywod.za wznioD kKnoetariki w ąugic d.nai oP azokuboaliwn nr i nhudłcusoia cdwimioaśo ez inrsyzkk oejgłosw ayćhłsc eiaapns i zarhcecnie do uawt.omso,iackrnhłE loab echzcinyips cy!r!h!!o
Obiecuję że osobiście znajdę kretyna który wydzwania z tego numeru !!!
bjęOiuec eż ibocsiośe dęajnz nyrekat tyókr waiadwyzn z oegt urmenu !!!
Uwaga próba kradzieży zasobów konta, nie oddzwaniać.
jaNąckyę uer,mn op irudneoab hułygc. atrtNętn.
Nękający numer, po odebraniu głuchy. Natrętnt.
ąakę.jcyN
wagUa róbap ayrezdżik asbowzó ,oaknt ine iaddćaz.own
głuchy
Nękający.
nzowid onn sopt i sizca pienobadruo
Widnzaayw o ajedżk ozrpe
Wydzwania o każdej porze
.kąęNacyj
aagUw róapb zeażirykd zóobwas kto,an ein dwonzaaićd.
Wynawdaiz o ajekdż orpez
dzwoni non stop i cisza poodebraniu
yhułgc
łuhygc
jięecObu eż ściiboeos anzdję teayknr ókryt ywadiaznw z gteo remnuu !!!
dzinwo onn spot i isazc iduaropnobe
ąjykNcęa ,uenmr po edaoinbur yhcg.uł a.ęnNtttr
Głuchy oszust wirusowa aplikacja po odbiorze
dzwoni 2-gi dzień, wczoraj 7 razy, głuchy telefon, oddzwonić sie nie da
ś,Oiuczs ncaze.gcąia plaejNjei ein io.erabdć
wzDnio i sęi ine wadzyo
Cały czas dzwoni
Doziwn i się nie awyzdo
Oszuści, naciągacze. Najlepiej nie odbierać.
2 rzya gyhłcu eneoltf w iąucg 10 nmi
2 yazr cuyłhg entfole w ąciug 01 mni
reklama
mecza mnie, poszli na czarna liste
łCay zsac dniowz
amzce nim,e ilspzo na arzcan tsiel
2 razy głuchy telefon w ciągu 10 min
aCył zsac wzindo
uzcsiO,ś icz.aąacgen aelijpeNj eni dabrie.oć
Dzwoni i się nie odzywa
ezcma ,einm lozips an zaanrc lites
głuchy telefon, lepiej zablokować
to jakaś masakra dzwonią od 6 rano co 30 minut cisa w słuchawce a za chwile sygnał
ezęcts łcuhge elteyonf
iNe łmauzozrmai anwzy lae zspłazraa ceaft na błtnezeap nbdaaai do aaistm w żpiuolb óktoger miaesk,mz tpłaazy zyc omże włsaćy ozerzapeisn dgy ięs goadmzzil apzytła lei mk mam do tego sm,aita aizpiwmdeaoł eż 02 łzsridiewt eż um yrozkpr lea tyzdcoy tyolk sboó amekiyąjcszch od 14 mk od oteg tsim.aa wezDin ot badzo.r żA sęi .jb.o.ę
częste głuche telefony
Odbieram i głucho.
MKFROOT DME, miafr akk,rz ajądozr eoraaziznsp an aok,zp iłopoprmes o npi myrif i s,dare ipna ięs ącłyraz,zoł ein cchą ćapawdo dnhcayż dnchy,a nei są nzidgie rroiw.zajsateen
KOMFORT MED, firma krzak, rozdają zaproszenia na pokaz, poprosiłem o nip firmy i adres, pani się rozłączyła, nie chcą podawać żadnych danych, nie są nigdzie zarejestrowani.
łegcuh eeontlfy o eónrjż peroz naid i yo!cn
Zaproszenie na pokaz, ale uprzednio trzeba się zgodzić na wysłanie zaproszenia pocztą (papierowo), zatem tu zakończyłam rozmowę.
Nie zrozumiałam nazwy ale zapraszał facet na bezpłatne badania do miasta w pobliżu którego mieszkam, zapytał czy może wysłać zaproszenie gdy się zgodzilam zapytał ile km mam do tego miasta, powiedziałam że 20 stwierdził że mu przykro ale dotyczy tylko osób mieszkających do 14 km od tego miasta. Dziwne to bardzo. Aż się boję...
cenkjaae dbzey w teasw hopeis eyfomwrto
telefony z tego numery nękają, są głuche, dzwonią po kilka razy w ciągu godziny po kilanaście razy w ciągu doby
zwDino o óerżjn pzeor n,dai tnki ine adowzy ęis w sucłcha.we
tczęes ghłceu onteyfel
Dsijiza nizwdło cizsa w caecuswhł
ceułhg yotfneel o óerżnj zrpoe dani i cny!o
fyotleen z otge nymure ,anęąkj ąs h,łcgue nwioązd op ialkk zary w ącuig dznoiyg po ialśnakcei rzay w uiągc byod
Gluchy telefon, dzwoni codziennie po 2 razy
Dzisiaj dzwonił cisza w słuchawce
dzwonia kilka razy dziennie. Przy oddzwonianiu komunikat ze nie osiagalny. Po odebraniu cisza.
ziwnod oktrok kilak zary iznniee,d inkt isę ein .yawzod
nekajace zdeby w sweat shopie ofertowym
aoresepZnzi na pazok, ela nierdupoz atrbez isę zćzdgio na awseynłi pszaineozra oąpczt aer)oowpp,(i meatz tu mńayoałzzkc ozmęowr.
ehgcuł flyoteen o róejżn rpezo iand i yc!on
aecnakje eydzb w tsaew ipsoeh omfyrwote
oiznłwD ijsadiz żju dgiru .rza azisC w .s..acełhucw
Dinozłw zisjadi jżu ugdri .rza azsiC w su.ał.hc.wec
146467403
yghłuc lenf:o)te maM zied,njęa że ot nie tszouejk
Dzwoni o różnej porze dnia, nikt nie odzywa się w słuchawce.
uhgycł )feontel: aMm ,idęazejn eż ot ein zeojstku
Dzwonił dzisiaj już drugi raz. Cisza w słuchawce...
głuchy telefon:) Mam nadzieję, że to nie kosztuje
inzdwo orotkk lkkia zray iie,dznne knit sęi ine .dwayoz
eetlnyof z tego ruymne ankjąę, są egłuch, nąidzow po klika arzy w giuąc ynzgodi op cekinaaśil zrya w cągui boyd
Zpsozaenrei na zkpoa, ela rdpzoeuni tbarze ęis zićozdg an asiwłyne ozapnezasir tpzcąo pow(a)rpoie, zemta tu łcmńzkoaazy zęrmwo.o
znDowi o njórże pzoer din,a tink nei zawoyd ęsi w h.sucewacł
jiDazis wiłznod aiscz w łueschcaw
Nie rzuimaozłam nwyaz lae zparaałzs tcaef na bnełaetpz iadanab od aasimt w piużlob koógter smeizam,k ypzłaat zyc żmoe ćsyałw zsoipzaerne gdy się ligozzmda patzyał eli mk mam od teog a,atism waaimizedłpo eż 02 rwstiiłdze eż mu okyrzrp ael dyycotz ltyok bsóo hccesyjzakiąm do 14 km od gote aasimt. nizweD ot zbao.dr Aż sęi o.j.ę.b
dzwoni krotko kilka razy dziennie, nikt się nie odzywa.
ORTMOKF E,DM irafm rzk,ak oąadzrj zspzinaareo na kopz,a eoopłpmsri o nip fmyri i erds,a pnai sęi ,cłzoaząłry ien ącch wpdaćao hndyacż ca,hnyd ein są dziieng awetajznsri.roe
hłcegu nyeetflo o rżenój zrpoe dani i !nyoc
głuche telefony o różnej porze dnia i nocy!
Cholera kto w końcu zabierze sie za tych naciągaczy??? Ide na policję z tym!
idioci
Corka sie umowila pojde na spotkanie razem z policja zobaczymy kto to
weadzałO ęsi pia...n i eangl złoyraą.złc
jakaś parówa wydzwania
ajśka raawóp iwawdnazy
Wydzwania, a później cisza...
eni rdćaeboi
Konsultantka chce umówić na "bezpłatne zbiegi rehabilitacyjne". Oczywiście wczesniej pokaz jakiegoś badziewia, namawianie na kupno etc.
Odezwała się pani... i nagle rozłączyła.
Kilka połączeń w krótkim czasie...
Zaproszenie na spotkanie o zdrowym trybie życia, naciągacze.
ndw,iWazay a nźeójpi ..iszac.
lkiaK zpeołąńc w ókiktrm .cz.i.esa
iaklK złocńpąe w óktmrki as..zcei.
cękyąaNj tnaęrt
kajśa róaawp wyanawidz
dnwaWzi,ay a ieźpójn cs..aiz.
jcaNęyąk rtnaęt
dzwonili o jakieś badania kręgosłupa odmówiłam ale znowu mnie nękali BLOKOWAĆ!!!!
nie brićdeoa
ałdzaweO isę p.ia.n. i nalge orzał.ąyłcz
Nękający natręt
Od dwóch dni dzwoni o różnych porach.
ciągle dzwoni o różnych porach.
zyWdnwaai hł,ygcu eltepnf
ntęraNti od lbu.ó
ine ejeobiicrda ot aikśj fkea
niaawzdWy y,hcgłu petenlf
trują dupe
idwonz od ruap nid i po ihiclw esi zozclraa
Nie odbieram,bojuz kiedys sie nacielam
nie odbierajcie to jakiś fake
Natrętni do bólu.
wnzido do urap nid i po ciliwh sie roaazzlc
Wydzwania ,głuchy telefpn
trują
dzowni od paru dni i po chwili sie rozlacza
uąrjt pedu
nei acreeiodjib ot śijak afek
jutąr eupd
Nairttęn do .óbul
Dzwonili dwukrotnie w przeciągu godziny. Nękające telefony. Dodaję do blokowanych.
Dziekuję - na podstawie powyzszych wpisów - odrzucam bez sprawdzania.
lzoniDiw wda yraz w ruczpgąei yndzig.o Dęajdo od owhkaocynlb
Po odebraniu odczekuje 3 sekundy i się rozłącza. Czarna lista.
Po bdinrueoa csai..z. aaolbkynwoz
,Pyzkoa an anyipte dsąk amąj rmeun wią,mó eż ztoałs wosnowayyl zrzpe mt!syse
oP oiebdunar ckueeozjd 3 dnueyks i ięs cz.ozrąał narzaC it.sal
Firma Biocook, zdrowe odżywianie.
Po odebraniu cisza... zablokowany
callcenter do wynajecia
nrceteacll do yeawainjc
oDnwiz i po cliwih ęsi zzłrącao ezb zulwdęg na ot cyz isę driobe,ze czy in.e
ioDząnw rzaecsazmi i sęi jocłzr.ąaąz
146467403 i inna ostatnia cyfra. Nagabywanie, albo odbierasz i po 1s się rozłączają. Blokować
,oyPakz na yniatpe ąsdk maąj ernmu iąmó,w że łtazso owanylywos zprze !etmssy
oizDąnw riazzmaces i się o.zraączjłą
zdrowie wydzwania ..wqrwiajace
gluchy, jestem ciekaw skad q*wy maja moj numer
olzinwDi awd zray w crpezugią ydnzo.gi ęjdDao od lhynbwcoako
3 sek połączenia. Od razu leci do spamu.
aiFrm koi,oBco zdorew i.ywdoniaeż
,ygchul etmsje wkcaie sakd qwy* amaj ojm rnemu
ąjaykcne
oDwzin i po hwilic ęis zoaączłr ebz wluęzdg na ot zcy ęsi ebeidz,ro zcy ne.i
iDnwzo i sęi aoząrłzc
3 kse .eaonąłczip dO uzar ecil do .mpsau
cynekaąj
rmiFa cB,kooio rdozwe ożyiidwean.
yulh,gc msetje cwekai ksda wqy* amja mjo meunr
Po eidrnbaou zejdcukoe 3 neskydu i sęi cozraąz.ł zrnaaC a.silt
smap
Dzwonią szmaciarze i się rozłączają.
Cisza
Dzwoni i się rozłącza
Dzwoni i po chwili się rozłącza bez względu na to czy się odbierze, czy nie.
Dionwz i ęsi zzocłaąr
Dzwonili dwa razy w przeciągu godziny. Dodaję do blokowanych
sazCi
maps
leeltraccn do eaaijnywc
iasCz
Po eribnuaod cz.s..ia oayolzawbnk
3 eks z.neaiołąpc Od urza liec od amu.ps
Pokazy, na pytanie skąd mają numer mówią, że został wylosowany przez system!
eardiOmb i ntik sęi ein gyażjdzay,iozeelu.swn jtse jyzęt
Odbieram i nikt się nie odzywa.sygnalizuje,że jest zjęty
dmbiaOer i ktni ięs ine ay,oyjzżzieedsgulw.an jest ztęjy
Dzwonią po kilka razy dziennie.
Dzwoni po kilka razy dziennie.
Wydzwania
zwWiyadna
nigdy nie zdążyłam odebrać, po oddzwonieniu odpowiedź taki nr nie istnieje
Wwadyianz
zśDi 2 x l.oiizdnw odmaeindzwła .hułcyg r.eztękpr
aawzdiWyn op lakki rayz diez.inen
Dziś 2 x dzwonili. oddzwaniałem głuchy. przekręt.
śDiz 2 x zilnowi.d zaiwneoamdłd u.łycgh pęrerztk.
Wydzwania po kilka razy dziennie.
Dzwoni natretnie w sobotę.
od dwóch dni dzwoni, nikt nie odpowiada, już nie odbieram
nzwyaadiW po kikal arzy dnzne.iei
nigdy nie zdążyłam odebrać, po oddzwonieniu odpowiedź taki nr nie istnieje 
idwązon i ęis nie zwoadąjy
naciągacze
Dzwoni codziennie, co drugi dzień i się rozłącza.
Głuchy telefon, kilka razy dzwonił
noządiw i ęis eni ązwodajy
dzwonią i się nie odzywają
Naciągacze, nie odbierac, blokować.
zwniDo dc,ieneionz co drugi ńdize i isę ałcz.orąz
Diwzno neoicn,iezd co grudi ezdiń i sęi ącazłzor.
Głuchy telefon, następny na liście blokowanych.
cąyjaknę
Po zoiedngi od aincwzeął feultnoe i aatwcjiyk akrty łozdnziaw tne MnSeAArK.RmAu
Zawracają d , nękają potem gluchymi Tel. Co dziwne do mnie dzwonili juz po 3dniach, gdy zmieniłem nr.
Czy może ktoś wie do kogo się zwrócić o to że ktoś tej firmie odstępuje nasze numery telefonów, bo nie wierzę że wykręci pierwszy lepszy i się połączy akurat z nami. Tu podejrzewam istnieje siatka wymiany danymi i numerami telefonów. Tym powinien się ktoś zająć bo ja mam w smartfonie zablokowanych ponad 50 telefonów które mnie nękały codziennie obecnie mam spokój do następnego telefonu który sprawdzę w Internecie co to za telefon i następny będę musiał zablokować. Ktoś się chyba takimi rzeczami zajmuje jak wyłudzanie danych czy numerów telefonu ?
arWztycsy dćawua aa.rba seHelmz eszehk jlaal j.alla eT erzsuk iraidm firea un usn i ćśog ęsi łząłzcoy.r
inłzwado Pian z jąkac ąoymporcjn - thjlareaibiac łuar?k?sgoę??p A oepmt słezzrap od nwazudłiya chnyda owoshoybc
ynaącjęk
Jakieś badania czy cuś
sozdak adćag
dzwoniła Pani z akcją promocyjną - rehabilitacja kręgosłupa???? A potem przeszła do wyłudzania danych osobowych
jakieś dekle, do szpitala z nimi
Pseudo badania
kaejśi ,elekd do ptaialsz z mini
Oferta masażu, bzdury
zDwąino i ęsi ein woyąjdaz
Po oiidzgen do nweiłaącz etfunleo i atckwaiyj ytrak dzwznałoi nte R.AnMrmeKSuAA
eśjaki ,eeldk od splitaza z iimn
yzC eżmo ośkt wei do gook ęsi cćózriw o ot eż śtok jet ifrime upętejsdo ezsan urymne leó,twfeon ob nie iewrzę eż kęrciwy irwesyzp lyzpse i isę ypcłoąz arkatu z ianm. Tu rodmjepzwae eiintsej askati nmwaiyy dynami i rinmmaeu neeotwf.ól ymT npniiewo ięs okśt jzćąa bo aj mma w mtsifnoear cbhnaozkwaloy odanp 05 ntówfeeol rketó mnei łnkaęy cnzendieio eceboin mam pójsok od gnpaotęesn tfeuneol rytkó sęwzrpda w neIeeirtcn co ot za oteelnf i aęnsytnp bdęę imasuł kćoabwaloz. Kotś ęis hcyab taimki aemizzcr umjjeaz ajk nezałuiywd nhacyd czy erómwnu onleufet ?
niowązD i sęi nie jzoąadwy
szkoda gadać
eJkaśi abadina zcy cśu
yzC eomż ośkt iwe do okgo isę czćriwó o to eż oktś jte imfier ęuseoptdj nasez nmreyu ólee,otfwn bo ine eirwzę że ikyręcw zeiryspw plyzes i sęi yząołpc karatu z mna.i uT mwezodrejap einisetj asitka mwaiyny nyiamd i emauirnm nfoló.tewe mTy wnopiien ęis śotk ćąjaz bo aj mam w feanomrsit lnhyczowokbaa pnado 05 nóoeftlwe ókret neim ęłakyn oeecinnzid nbcoeei amm jsopkó do tęnopsgean eufolent tryók zęwprsad w nIntcereei co ot za noeeltf i ptsnęyna bęęd uiałsm bwloćoaaz.k toKś ęis cbahy ikiamt riaemzcz jzmeuja jka uzdwainłey dacynh yzc enrmuów teneoluf ?
Dzisiaj znów dzwonili 2 razy. Na szczęście mam ich numer zablokowany. To już jest chamstwo.
zjiisDa ónzw owdiiznl 2 ar.zy aN śceczszęi mam hic runem b.zwaknooyla oT ujż jets htscaomw.
zyWstcray dućaaw a.braa zelseHm ehskze laalj a.aljl eT kezusr diirma iafre nu snu i ćgoś się ozryącłzł.
Po godzinie od włączenia telefonu i aktywacji karty zadzwonił ten numer.MASAKRA
iiDjsaz znwó ozidniwl 2 zra.y aN iśeczzęsc amm ich menur n.lbwkozyoaa To użj tjes w.hotsmca
Wystarczy udawać araba. Heszlem heszke jalla jalla. Te szekur adirim afier un sun i gość się rozłączył.
ałziwnod iPna z aąkjc onąjcryopm - iaeatbhrilcja u?o?g??rłapęks A mteop azrepsłz do izydałuwna adhcny oocshwoby
zoksad dgaća
śkeiJa abandai yzc ścu
Pan o nazwisku Pajda (?) ogłasza wszystkim mieszkańca mojego miasta w wieku 30-80 lat (nie mieszczę się w tym przedziale) bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne i konsultacje z lekarzem. Na pytanie skąd ma mój numer telefonu cham rozłącza się. Rozmowa jest nagrana, jak będzie możliwość to zostanie użyta jako dowód w sprawie o nękanie. Przez pierwsze 2s rozmowa jest przyciszona - zapewne żeby utrudnić usłyszenie nazwiska rozmówcy, to nie pierwszy taki przypadek
dyłzeuiWna óawesdr...
bezczelni naciągacze
Gluchy telefon. Zablokowac.
Gyłhcu efntlo.e ouljekB menr.u
Głuchy telefon. Blokuje numer.
uciążliwy
cilżyuiwą
nWuadeyłiz eras..d.ów
Głuchy telefon, nikt się nie odzywa
Zauważyłem iż od momentu wzięcia pożyczki w VIVUS'ie nękają mnie głuche telefony z różnych nr. stacjonarnych, między innymi wyżej wymieniony nr oraz inne: 422226892 , 224188230 , 297633839 . POLECAM WPISAĆ NA LISTĘ BLOKOWANYCH NUMERÓW.
Wyłudzanie adresów...
wniąDzo do kukil id,n op X yzra w uiącg nda.i eiN ribmdeoa i ine oębro.di
nwoDzią do kiulk ,dni po X zray w gcuąi ina.d eNi dimbareo i nie oębdro.i
Telemarketing
Dzwonią od kilku dni, po X razy w ciągu dnia. Nie odbieram i nie odbiorę.
głuchy telefon, zablokowałem,
hGyłuc eotenfl
gucłhy eetlnof, makałboewl,oz
ycłhuG onfe.tel ukBleoj erun.m
użyiilcwą
cuyłgh eolfnte, okz,ewłmolaab
łcuyGh noetelf
Namawiają na rehabilitację kręgosłupa w Stargardzie.
Dzwoni i się nie odzywa , przy próbie oddzwonienia nawet nie ma połączenia,
łhgcuy letnofe
Dzwoni i cisza marketing zablokowałam
nzwiod akilk zayr zndeiine akj ięs rdbozeei ot ęsi itnk nie aozydw i ałzzroac
rkezzdia dcnyah wboycsoho
Co chwila dzwoni
Gcłyhu lt,eofen zrpy kjlmyeon złnpceoiąu pzoeirnzeas an biaadan eymdnzc.e
Co hlicwę cługyh teflo.ne
Co chwilę głuchy telefon.
yuhclG .tel
idnowz lakki ryaz dnzineei ajk isę dzerbeio to się tnik ine oazwyd i łraazocz
Nąaęyjck
waD azry w iąucg ółp o,yzding czwoyeciiś gych.u.ł.
Co lhwcai dziown
yhcłgu eeftoln
dzwoni kilka razy dziennie jak się obdierze to się nikt nie odzywa i rozłacza
Zapraszają na badania profilaktyczne kręgosłupa. Po pytaniu kto jest administratorem bazy danych -" nie mam takiej informacji". Kwalifikują się na Policję
Co hwięlc yhgcłu tf.eloen
łghcuy
gucłhy
kradziez danych osobowych
Głuchy telefon, przy kolejnym połączeniu zaproszenie na badania medyczne.
yNęąjkac
kzidzare hnycda ycohbsoow
Gluchy tel.
ucGhył ee,nltof yrzp mljnoyek ąłucepzion zzepiersano na baandai meyn.czed
Zablokowałam ten numer a cały czas przychodzą mi powiadomienia, że się do mnie dobijał. Natręt pewnie jak zwykle chcą mnie gdzieś zaprosić
uylGch et.l
oC wilhca nziwdo
aDw arzy w ącigu płó dznoig,y wśieyiozcc .yg.c.łuh
Dwa razy w ciągu pół godziny, oczywiście głuchy...
siazc
azrkzdei dcahyn soyochowb
Głuchy telefon.
yugłch ltenefo
dzwoni kilka razy dziennie...nie odbieram
!ykjcęąna
idnzow kaikl yarz n.ie.ne.dzeini obmeadri
nękający!
niwdzo klkia zray .eni.ieni.enzd amrdioeb
szcia
oP uaibodnre itkn ęsi nie szgazał, azrącłzo sęi op 5 skcuha.dne beóPujr ozłypćąc ięs ko. -23 ayrz zeinn.die
yhgucł enfelot
njęa!ykcą
doznwi lkaik yzar w airektc dain - uchgył
Dzwoni 2x dziennie. Głucha cisza. Jak dowiem się kto, to dam mu w ryja.
dzwoni kilka razy w trakcie dnia - głuchy
Nikt się nie odzywa.
oP euodainrb ntki ęsi nie zza,sgał łzączoar ęsi po 5 dhnacusk.e ePróubj zyołcćąp sęi o.k 23- yrza .izeniedn
Po odebraniu nikt się nie zgłasza, rozłącza się po 5 sekundach. Próbuje połączyć się ok. 2-3 razy dziennie.
Nękanie
ułhyGc tfe,olne op broiezdo ic.zas
krzziead ndyahc obyhwoocs
Naęeink
uchGył lee,fton op bodzoeir .zsaic
kNeięna
Głuchy telefon, po odbiorze cisza.
nzidwo iakkl azyr w iraktec aind - ghcuły
Bardzo niemiła telemarketerka. W szczególności po odmowie jej zaproszenia. Nie chce podać skąd ma mój numer. ŻENADA.
strasznie upierdliwi
neizsrtas idplieriwu
sanzesrti luiwdpriei
Nawet w soboty dzwonią! Najlepiej odebrać połączenie i odłożyć telefon jakiś metr od siebie. Babka się produkuje na darmo i jeszcze licznik im nabija :)
clwzyiŻa npai apyt ycz" mułeym ..ęd".
cyk.!N!jąęa!
Życzliwa pani pyta "czy umyłem d..ę".
aizwlycŻ pina pyat "czy młeumy .ę.".d
awtNe w oobyst wniodąz! elepNijaj oćebrad złpneocieą i dćyołoż etflone jaikś metr od ebs.eii Baakb ięs ujdopurke an radmo i zzeesjc cniizlk im jbniaa :)
Nękający.!!!
marketing telefoniczny. promują jakieś "centrum" medyczne w okolicy.
jy!c!!kaęąN.
,kyaęjnąc ,imłiney layhannc
eatNw w tsbyoo zi!wdnąo jlaijpeNe ćoredab ąołniezcep i yłożoćd tneeflo jkiaś etmr od iesieb. Bbaak ęis ojdrkpueu an arodm i secezjz lizkcni mi jbniaa :)
kacjnęyą, iyełnim, alachnny
zapytaj i zanotuj jak się nazywa rozmówca sam się rozłączy i odpuści sobie
nękający, niemiły, nachalny
Naciągacze! Przyślą darmowy bon, tylko podaj adres!
Głuchy telefon, dzwonią kilka razy.
Wciskają badania profilaktyczne w Szczecinie, jak zapytałem skąd mają mój numer telefonu to pan powiedział, że z bazy danych i się rozłączył ...
wyłudzają adres! Niby darmowe bony, które przyślą na adres domowy!
zrSaisent rnnęatty
hucGył f.tneleo Bćy mżeo ołzniepcąe za bgrąu ksa.ę peiejL ein oebićrd.a
Telemarketerka dzwononiąca z tego numeru jest strasznie opryskliwa gdy sie odmówi przyjęcia jakiegoś naciągającego zaproszenia, a już nie mówiąc o tym jaka wściekła jak zapytałam skąd ma mój nr tel. z odpowiedzią "a skąś!, czy zadowolona jest pani z odpowiedzi?" po czym kończy rozmowę! Żenada! Tak dyrektor czy kto tam jest z szefostwa wie o tym?
Pruajca tma cbyha śjyca ii.coid Wnzajyaiwad z ieemszonapzr od rjratesiuca an opkaz od iolnaew.Go rlombeP w tym ze esetjm z goiredgu aoknc Piolks i ilfmoamonawr ihc o myt do rpau t.al atZplyaam cyz kjpyroa tokysz oadudjz mlia nipa spezrlaorip az ympeolk eal iijzsda do raan zndiowa WBKAM.OLAOLZA
Sentziars tręnnaty
nDwizo i ęsi eni yozd,wa po lcihiw isę zzcłorąa
Pracuja tam chyba jacyś idioci. Wydzwaniaja z zaproszeniem do restauracji na pokaz do Goleniowa. Problem w tym ze jestem z drugiego konca Polski i informowalam ich o tym od paru lat. Zapytalam czy pokryja koszty dojazdu mila pani przeprosila za pomylke ale dzisiaj od rana dzwonia ZABLOKOWALAM.
WYDZWANIA I NIK SIĘ NIE ODZYWA
INWAWAZDY I IKN SIĘ EIN DYAOZW
Strasznie natrętny
nozDiw i ein wadzoy is,ę op hiilwc waąłyzc sę.i
Dzwoni kilka razy dziennie, w momencie odebrania połączenia cisza
lraeekmTkratee zdąnwcoiaon z eogt uruemn jets zstisnrea wakpyoilsr dyg esi omódwi ipyęjazrc geiakśoj ąagąjgccaenoi zp,ensiazroa a jżu nei ówicąm o mty akaj keawcśłi jka ayptałmaz ąskd ma jmó nr e.tl z ipwdązieood "a ,ksą!ś zcy znloooaawd tjse ipan z pizoe?"oidwd po cmzy zńoyck wm!zooęr naeŻa!d kaT yrderkto czy okt mta ejts z zeosfatws iwe o m?ty
Dzwoni i się nie odzywa, po chwili się rozłącza
Pracuja tam chyba jacyś . Wydzwaniaja z zaproszeniem do restauracji na pokaz do Goleniowa. Problem w tym ze jestem z drugiego konca Polski i informowalam ich o tym od paru lat. Zapytalam czy pokryja koszty dojazdu mila pani przeprosila za pomylke ale dzisiaj od rana dzwonia ZABLOKOWALAM.
Dzwoni i nie odzywa się, po chwili wyłącza się.
nękajązy
osoba dzwoni z Tarnowa
aycł csaz iwdonz
aycł zcas wdizno
WZANDIYAW I IKN SĘI NEI ODAZWY
mtrleerakaekeT oąocnwinazd z oegt rumeun esjt rstsanezi aolskwiypr gdy eis idmóow pirzjaęyc oigkjśae eoącąacnjigga ai,nprzseoza a jżu eni wąiócm o tym ajak kłeciaśw kja ałmatzapy kąsd am jóm nr et.l z ązdoiedwopi "a ks,!śą czy oonwzaload etjs npai z zpie"?wioddo op cmyz ńcozky !ęzowrom aenŻa!d aTk yrdrtoek czy otk mta etjs z ewossaftz iew o ty?m
naiwny telefon z Tarnowa nie odbierać, może operator by mógł zablokować !!
Dzwonił kilka razy, bardzo irytujący.
ęajkąnzy
ayęzkjną
Głuchy telefon. Być może połączenie za grubą kasę. Lepiej nie odbierać.
wzDoin i ien zdoywa ,ęis op ciilhw awłyzcą .ęis
hłucGy fene.olt yBć meoż pezcenoąłi az bąurg .sęka eeipLj eni e.dćriabo
raPuajc amt bahcy ayścj oiiid.c adajaiWynwz z onpeiaezzsrm od trjauscreia an pzoak od .Gnaoweoli bmorPle w ytm ez jteesm z gugoedri ancko oiPlsk i oomifawrmanl hic o ytm od arup lt.a Zyatpaaml zcy rjokpya ytozsk dauzdjo liam pani ieplzsprroa az ykpoelm lae ijdszia do naar ozawndi OZWKABLLA.MAO
nozwiD i ęsi nei dzawoy, op icwilh ęsi ołązrazc
do mnie dwonił własnie numer 146467403 odebralam i cisza, ciekawe co to?
Dzwonił do mnie nr. 146467403 odebrałem i cisza, ponownie za jakiś czas znowu i znowu cisza. Powinno to być karalne ponieważ dzwonią z rana i budzą ludzi.
Naciągacze! Kretyn na pytanie skąd ma nr dowCIPkował, że Rumuni za 5 zł na targu pendrive z bazą danych sprzedają.... Coraz wyższe loty obślunów z callcenter...
kaJ madebiro - hyłcgu fot.enel kaJ dnmaiwzado - .yjztaę
ułGcyh ne,oeftl op buoednari oawywzcyzmj h""aol inkt nie ioediowpazdł a po liichw sęi łąyo.człzr Mżeo zwaąprjdsa tko rbea,doi oeiktba yzc nzzżyęa,cm ebży rpzy aytępmnsn pąuicnłzeo wyeopasrczć oeęrft. ianaT ,czzuktsa lea od oeścgz sąuzm ćązcz.a
Bezczelność dzwoniących spod tego numeru nie do opisania. Dzwonią non stop nawet w sobotę, to skandal. Nękające, namolne. Nie odbieram ale mam kilka w ciągu dnia..
No co za szmata bezczelna na tych telemarketerów już człowiek cierpliwości nie ma
GAAWU !!!! AMĄEIIZJN KCOKÓĘŃW RMUUNE JA, UŻJ MAMŁAI 09- , 3-0 ----- IPLIIWRDUE Z ADIYNZIWMEANW --- AHAH AŁWMRAGY OUCZKRZAD !!!!! TSNEPKOIA ELLEBELEL BEL ELEEBLLEEL ----- EIN IEROĆBDA !!!!!
21 aarcM hoetl AOMARDG iłaP Tmktklrreeaeea ZZOŁAĄCR ĘSI W ERCTAKI IMEIWNAÓ ZRPY MOIDOWE AKRATSONZSIY Z CIH SŁUUG KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W EILP W HOEULT MODARGA 12 ARCAM kłarzboa ejj muinmim uutyrlk ża am isę oehtco iść aa1mr2c do ogte eohult ROMAADG i w nte ams póssbo akttpćarowo et ełca wipadeetensrzi ąjgbcaaynuhc ldizu od ryzanoskati z ikahcśj cneymhzycd ugułs rochcjupąym wdrzoy ytbr żc.ayi
12 arMca lteoh ORGAMDA łiaP kaeterrkTmleea AOZRCŁZĄ ĘSI W EKRITAC MÓEAIWIN PRZY WIDEOMO ZATYNKSAIROS Z IHC ŁSGUU TEKRÓ ĘBDĄOD SĘI W EPLI W OTLEUH ODRAGMA 21 RCAAM zaborłak jje iunmmmi tluurky aż am ięs eohcot śić 1ama2cr do oget euolth AGRDOMA i w tne msa ópbsso pwrtooaćakt et eacł iewisdnezrteap njybhauącgca ldzui od oztaayirksn z acśkjih mhynyzdcec łuugs ucąmopcyjhr ydozrw rytb iża.cy
Głuchy telefon, po odebraniu zwyczajowym "halo" nikt nie odpowiedział a po chwili się rozłączył. Może sprawdzają kto odbiera, kobieta czy mężczyzna, żeby przy następnym połączeniu sprecyzować ofertę. Tania sztuczka, ale od czegoś muszą zacząć.
No co za bezczelna na tych telemarketerów już człowiek cierpliwości nie ma
nwizdąo laikk razy ,diezenin po iniddzewunoo abkr nau.łgsy
ezćznlecoBś oidhcąynzwc pods oteg nuumre nei do npii.aaso woąnziD onn otsp twnea w o,bstęo to aklads.n ajeękącN, nnea.mlo Nei braomeid ael mam klkia w cguią iadn..
AUWAG !!!! EIIĄMJNZA KÓŃKĘCWO REMNUU AJ, ŻUJ ŁIMAMA 09- , 03- ----- PDRUEIWIIL Z AWIDMZYANIEWN --- HAAH RMAAYWGŁ CURAZDKOZ !!!!! IAPTKESON LLLEEBEEL BEL EELLBELELE ----- INE OIĆRBDAE !!!!!
21 Marca hotel GROMADA Piła Telemarketerka ROZŁĄCZA SIĘ W TRAKCIE MÓWIENIA PRZY ODMOWIE SKORZYSTANIA Z ICH USŁUG KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W PILE W HOTELU GROMADA 21 MARCA zabrakło jej minimum kultury aż ma się ochote iść 21marca do tego hotelu GROMADA i w ten sam sposób potraktować te całe przedstawienie nagabujących ludzi do korzystania z jakichś medycznych usług promujących zdrowy tryb życia.
Gluchy
tzpwdimoear oetzakrnm oeipnżj zaigacncąe z ouelht maogard w ielp an kiśjae emzynecd elec wndeer abksbo
cuyhGl
dzwonią kilka razy dziennie, po oddzwonieniu brak sygnału.
nąidozw likak yraz eeiinz,nd op owdiondiuzne rakb yau.nsgł
Zapraszają na bezpłatne badania w hotelu, po których próbują sprzedać na raty bardzo drogi paramedyczny sprzęt. Strata czasu, nerwów i pieniędzy. Blokować natrętów!
No oc az ztasam elznazebc an tchy ewlerttekreóma użj kwozełci oiliweśpircc nei ma
leicąg nwaiyz,wda eni meabiord
mdizatowerp amzorektn ipnżeoj iąnzeaccga z lthoeu gomraad w ilpe an keśija dceenmzy cele wenrde boakbs
Nachalnie namawia na masaże.
Jka mbeiodra - gyuhcł elt.feon kJa dnoamizadw - ęjzt.ya
Brak połączenia przy oddzwonieniu - odebrać nigdy nie zdążyłem :)
oN oc za azmsat abczleenz na ytch wrktteaermeóle użj wikłoezc iirwśpccoeli nie am
uhlcyG
igcleą ,nzawyawid nie abemdior
UWAGA !!!! ZMIENIAJĄ KOŃCÓWKĘ NUMERU ,JA JUŻ MIAŁAM -09 , -03 ----- UPIERDLIWI Z WYDZWANIANIEM --- HAHA WYGRAŁAM ODKURZACZ !!!!! SPOTKANIE BLLLLEEEE BLE BLLLLEEEEE ----- NIE ODBIERAĆ !!!!!
Jak odbieram - głuchy telefon. Jak oddzwaniam - zajęty.
zzoecneśćBl hwnzydiąocc odps gtoe ueurmn ein od a.oianisp iDwązon onn stop wtean w ębot,so to daanksl. ka,Nceąję aoemlnn. ieN modeirba ale mma akkil w ąuigc i.ad.n
potwierdzam komentarz poniżej naciągacze z hotelu gromada w pile na jakieś medyczne cele wredne babsko
ychuGł e,lotefn op dubaonrie zayjmwyzcwo ""ahol tkin ein ołzadpwdeioi a op ihiwcl isę yąłz.rozcł eżoM wązraspjad okt rieobad, kbetaoi yzc yzzężncam, żbye pryz tpsęamnny uziceąpłon ćaeyswopczr oęfer.t Taian saz,ukctz ale od ezośgc ząsum .zćząca
ciągle wydzwania, nie odbieram
??? kto
Od dwoch dni gluche telefony, a dzisiaj zaproszenie dot. profilaktyki kregoslupa (?)
GŁUCHY TELEFON
to jest centrum medyczne ale po co mi za Tarnowa jak ja mieszkam na drugim koncu polski masakra jaksa
NĘKA...NĘKA...NĘKA... wiele razy w tygodniu.
kNit ęis ein ydzaow
.kęna wda zary w iugąc dizgnoy
iwzDno lakik a,yrz łuohgc
Diołzwan oatikbe z ofjacrmąi,n że w lzuOksu ybdwjoąa ęsi peznłabte iazgieb eaeachitlrbiyjn adl obsó od 53 do 80 tal -.-
iceagl zeapoalcin
nachalna oferta badań, wciskają zaproszenia nie przyjmując odmowy.
aZcirneawa .woylg sMmiaezk w jeinn ięśzcc ra.kuj
ot jset umecrnt ecmeyzdn ela op co im az Twaarno jka aj amsmkzie an gmduir nckou koilsp maraaks askaj
ciagle polaczenia
nachalna reklama badań
to tesj ucetrnm emcdzyen ael po co mi az raoTwan jka aj imkaemsz an dgmiru onkcu olikps amsakar sjaak
Dodzwonić sie nie można i jak obieram to nic nikt nie mowi
cgiale niaelcapzo
nęka. dwa razy w ciągu godziny
Dzwoni kilka razy, głucho
.Ę.Ę.KK.ĘANN.K.N.A.A. ileew razy w ydougi.nt
niwzDo kikal ayzr, cuoghł
anhalacn karlmae ńaadb
N.N.Ę.AAAK...KĘKN...Ę lwiee azry w goutnyid.
Nikt się nie odzywa
awcZreanai .wlygo eMiakmsz w ninje ścęzci u.kajr
aanacnlh mlaaerk abdań
tiNk ięs eni oyazdw
Zawracanie glowy. Mieszkam w innej części kraju.
n.ęka adw yrza w uącgi nziogyd
Dzwoniła kobieta z informacją, że w Olkuszu odbywają się bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne dla osób od 35 do 80 lat -.-
Dodzwonić sie nie można i jak obieram to nic nikt nie mowi
zwiDnoła aektboi z nirjocąma,f że w ukulsOz jwbdoaąy ęsi nbtłezaep igbiaze lniairtebjhceay lda sóbo od 35 do 80 tla --.
Dodzwonić sie nie można i jak obieram to nic nikt nie mowi
łGuhcy elt
darmowe badania.Bardzo nachyleni.
owiznd po kkail razy ineindze
Nie odebrałam przez ostrożność.
Nei modłearab ezpzr żćośr.ntoos
hyłGcu tle
nDzoiw 3x izeidnen lakrema i akzpyo
dzwoni po kilka razy dziennie nie odbieram.
NĘKA...NĘKA...NĘKA...NĘKA...NĘKA... wiele razy w tygodniu. Mówić ze jesteście za granicą - będzie się rozłączać w momencie ! Trzeba coś w końcu zrobić z tymi osobami które nękają i nagabują. Zgłaszać do operatorów i blokować na stałe te numery.
dzwoni po kilka razy dziennie
+48146467403
owdizn lkkia azyr indeenzi
Diwnoz 3x nieeznid lmekara i ayzpok
idwzno po lkaik rzya dnnieiez ein oiradb.em
wdłoniz klkai arzy , doznwłomied i do zura ięs ocłaązzr
Gcuyhł fntoele
dzoiwn po akilk ayzr ideenzin nie ie.rmboda
Dzwoni odbieram i cisza91
KA.A.N.KK.N.A.AK.ĘNĘN...ĘĘKA..ĘN... wieel arzy w dyntuoig. wóiMć ze sśeecetij az nąrgcia - dizeęb ęis aoąłcćzzr w mneimeoc ! eaTrzb śco w ńcoku ćizbor z mtyi bsoimao kerót ankąję i gjaaą.bnu asłzgZać od aórtrepoow i lwabokćo an eastł te nrym.ue
wzłiond alikk yazr , zdoemdłwnio i do arzu ięs łczoraąz
dzwoni kilka razy dziennie
owzndi alkik zyar ideinnez
dzwonił kilka razy , oddzwoniłem i od razu się rozłącza
Dzwoni 3x dziennie reklama i pokazy
hłycuG felnote
owinzd po aklik arzy ndenziei
Ę.Ę.K.N..ĘAKKNAKA..N..Ę.....KN.ĘAAN eleiw zrya w ioy.ugndt óMićw ez cjseeeiśt az cnagrąi - zeibęd isę ćoąrzcłaz w ceieommn ! rbaTze ośc w kcńuo bćziro z myit iosbmao które ąjękan i guabna.ją łZćasgaz do wrrooeptóa i oćlkawob na stłea te yn.eumr
eNi mdrłaeoab rzepz ćoos.otżśnr
niemy
Dzwonią i dzwonią
Namawia na jakieś masaże, ciekawe skąd ma mój nr telefonu i wie z jakiego miasta jestem.
dzwonił kilka razy, krótkie sygnały
Dozwąni i owząnid
wndzoi i op s5 ęis łorz,aązc s..czai.
nizowd i po 5s ęis azrłą,zco .ca.zi.s
dzwoni a jak odbieram to się wyłącza
op icijnfoamr o bkrau zsaeotnnia,aewir crząłoaz ęsi w kcterai zbe oa,włs pn. dzi"k"uę,ęj d"o "aniedziw , p.it.. aatk azns yiaacjlwczi , bodr,"a sk"aolp ...
dzwoni kilka razy dziennie,po odebraniu głuchy telefon.To denerwujące,zablokuję numer.
op oijafrncmi o ruakb awrznao,anseieti aąrłczoz sęi w kirecat zbe asłow, np. u"ę,ęidjk"z "do niae"iwzd , .t..pi atka nsza icayacjwlzi , b"aro,d lkps"ao ...
dzwoni i po 5s się rozłącza, cisza...
niozDwą i owznąid
po informacji o braku zainteresowania, rozłącza się w trakcie bez słowa, np. "dziękuję", "do widzenia" , itp... taka nasz cywilizacja , "dobra, polska" ...
izwnłod kialk zy,ra krtiekó ygnsały
łdzwnoi kikal zar,y itrkóke yłngysa
ijznaąWdywa i ięs ein zwąydoja.
łyGcuh f.lnoeet ln!okowaZbya
chłGyu fnlt.eeo Zolob!nwykaa
2 gyłnasy i knoice
uDńre ionzwd an rłkogą.o uGhcył netfleo
Dureń dzwoni na okrągło. Głuchy telefon
yiwznWaadją i isę ien ą.jyzwado
2 sygnały i koniec
Głuchy telefon. Zablokowany!
Wydzwaniają i się nie odzywają.
2 ysagynł i okicen
Dńreu znwoid an ąko.rołg Gyuchł onlfeet
Dzwoni ciagle ale nie odbieram -,-
Do mnie własnie teraz też dzwonili, odebrałam i cisza...
głuchy telefon
Dzwonią natręty po kilka razy dziennie z jakimiś zdrowotnościami. Zaczęli z początkiem marca. Odbieram połączenie i odkładam telefon - może policzy im trochę kasy.
potwierdzam, po odebraniu - połączenie się urywa, ale są uparci :)
Dzwonią natręty po kilka razy dziennie z jakimiś zdrowotnościami albo głuchy tel. Zaczęli z początkiem marca. Odbieram połączenie i odkładam telefon - może policzy im trochę kasy.
Dzwonią już 3 dni, łącznie około 8 połączeń, ostatnie 2 odebrane przeze mnie z powitaniem: "Dzień dobry, tu zakład pogrzebowy" od razu się rozłączają ;)
wązoDin użj 3 n,di cłnzeąi kołoo 8 ął,cpzńoe sioattne 2 oernbaed zzpree mien z p:iwmtoenia Di"ńez ry,obd tu łdzaak rwbeoygp"oz od aurz ęis załcojązrą ;)
aNąkęjyc rn.emu iąDwnoz op kiakl ryaz nidenize, ot z aonTwra to z aowarkK
ndzio akilk ayrz ,eidnnzei po bdauonire tkin esi ein oyzawd
j.naykcęą sjkcąwai śjiak ereptnz z walonasio.
Kteirók .łnącpaieoz Nei meeoardłb
ęnkjąa fmtinaeeol
iDnązwo tntraęy po lakik zary niezdine z iśjikma owatndizmś.cooir czlZaię z ąkecmtpzio mc.aar drmaeiOb nipąeocezł i ołddaakm foeenlt - żemo pzoycil im rctohę y.kas
Dzwonił do mnie dzisiaj
nikt nic nie mówi - pewnie dzwoni jakiś automat żeby nagrać kilka słów jak mówisz: tak słucham ... halo?! dodzwonić się na ten numer nie można
.4r.8mn.46u1.3.04e647 kynecjaa dgazeok aidn. an niem ein n!.rerab.iazio!d.!.u
dniezncoei op liakk ęncjckąhay eńoząłcp
nękają telefonami
dzoni i się rozłącza.
Nękający numer. Dzwonią po kilka razy dziennie, to z Tarnowa to z Krakowa
zDąwnoi żuj 3 ndi, inązceł kłooo 8 ńeąpłc,zo inetosta 2 enobrade zprzee mine z piten:iwmao ezDiń" oybdr, ut adałkz pr"gewoboyz od azru isę łrąozczają );
Dwizoąn an uórm z rmtaifeo
ęaąkjn emeotilfna
yankjęc.ą aijskcąw śakji petenzr z lsioowa.na
Krótkie połączenia. Nie odebrałem
kyajęącN re.mun winoząD op kaikl ayrz iizeen,dn ot z nowaarT ot z koaarKw
nękający. wciskają jakiś prezent z losowania.
zidon i się rcązoz.ła
codziennie po kilka nękających połączeń
ondiz i się zrłoąac.z
Ktkreói eoąn.apłzic Nei łaemebdro
ondiz klkai ryza nie,iednz op aoebrduni tkin sei ine zwoyad
oinwDzł od emni diiazjs
idcoineezn po aiklk cjnękayąch oełcpńzą
7.44rmn66.u.1.e.40843 ykaacjne gokezda .ndia na mnie ine .eubi..d!zr!o!naai.r
Dzwonią na umór z ofertami
Dnłwizo od mnei idziasj
izwDnąo an órmu z omfaeirt
yhłcgu oflneet
48146467403.....numer nekajacy kazdego dnia. na mnie nie zarobia....durnie!!!
nikt nic nie mówi - pewnie dzwoni jakiś automat żeby nagrać kilka słów jak mówisz: tak słucham ... halo?!
 dodzwonić się na ten numer nie można
Dzoniąw nręyatt op ilkka arzy eizndine z śmikaij .awimnorodiocśtz ięczZal z tekoczipąm a.rcam rOiamdbe zepcoąłnei i okładadm teelonf - eżmo licypoz mi tcrhoę sa.yk
dzoni kilka razy dziennie, po odebraniu nikt sie nie odzywa
ucłhgy eetfoln
Dzwoniła kobieta, przedstawiła się imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy (nie zapamiętałem). W bardzo natrętny i uporczywy sposób namawiała mnie, a także namawiała mnie do przekonania moich bliskich, na różne masaże lecznicze organizowane w moim mieście, rzekomo za darmo, dla osób w wieku 35-80 lat. Musiałem jej ostro przerwać rozmowę, bo mimo mojej kilkakrotnej i zdecydowanej odmowy uczestnictwa w tej "imprezie", usiłowała uparcie uzyskać moją zgodę i namówienie na uczestnictwo moich bliskich.
Głuchy telefon-nikt się nie odezwał.
Głuchy telefon dziś dostałem z tego nr. ale nie oddzwaniałem. Wyswietlił mi się Tarnów
Numer z Polski (brak prefixu zagranicznego +), chyba z Tarnowa. Generuje głuche telefony o porankach i ściąga ludzi z łóżka ;)
owDniz lakik zyra w ugaic dani ine iborcade
ritkkeó nzwdkio że, nei łyąażzdm oaćbdre
IWOADŁNZ AKIOETB ASDRIPZWEŁAT ISĘ I RANOOIOPAFWŁM MNIE EŻ OSEMŁAZT WOOSYWNALY I ASRAZAZP EMIN AN ASAŻME E.CNZMYED JÓIPŹNE SPIRAPOOŁ NIEM O NZAIAEREZPK CHIMO DCNAYH OOSBCOWYH W TYM DARUSE IDT ELECM INŁWAYSA AZAN.ESIRZPO OT ZBECLZASNE FMORA UŁWDYNAZAI AYNHDC OOOWSYCHB. ĄŁCA MOZĘWRO GANŁRMAE A JÓM WKDAAOT RŁZPZAEAK WSĘRPA NA IĘPJLOC !!!
DZWONIŁA KOBIETA PRZEDSTAWIŁA SIĘ I POINFORMOWAŁA MNIE ŻE ZOSTAŁEM WYLOSOWANY I ZAPRASZA MNIE NA MASAŻE MEDYCZNE. PÓŹNIEJ POPROSIŁA MNIE O PRZEKAZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH W TYM ADRESU ITD CELEM WYSŁANIA ZAPROSZENIA. TO BESZCZELNA FORMA WYŁUDZANIA DANYCH OSOBOWYCH. CAŁĄ ROZMOWĘ NAGRAŁEM A MÓJ ADWOKAT PRZEKAZAŁ SPRAWĘ NA POLICJĘ !!!
oDzwni idurg denzi op lkkai ayzr
Nie oddzwaniać. Jakaś zmasowana akcja, dzwoni od rana, zdarzyło się że do mnie i do żony z tego samego numeru dosłownie w tej samej chwili. Pewnie numery wybiera automat, ale wykonuje naraz wiele jednoczesnych połączeń i czekają kto oddzwoni - wtedy oddzwaniają na ten numer bo wiedza że jest właściwy.
nDiozw i ine waodzy ieS kint
yułhcg ,fetnole
Za odebranie przyszedł mi sms tej treści: Usługa subskrypcyjna, płatna co miesiąc po 9,98zł.
idsizaj 5x
kterikó wkndizo ż,e eni mząałdyż orebadć
dzisiaj 5x
Nie zdazylem odebrac ,przed godzina 9rano ale z tego co piszecie wszystko jasne...
krótkie dzwonki ,że nie zdążyłam odebrać
wnDzoi drigu dzine po ilakk razy
Dzniłwao baoetki, awisezarłdtp się ineeiimm i wenmikaszi ozra ąznwa mifry i(en m)mpaeęłaz.tai W dbzrao ytrtęann i ucrzwopyy ósosbp niaamława ,nime a kżaet aniwaaamł nmei do aornzeknapi iochm lcikhibs, an żeónr eażsma nzziceelc naoeizrgwano w immo śeio,ezmcimeokr za rm,odaadl obós w ukiwe -5380 lta. ełMamuis jje srtoo awćrerpz rozmow,ę bo oimm omejj tinokkerajkl i yndwaczdeeoj odymwo csttauzcwein w etj "ei,pezrmi" uswiałało piercau asyćzku omąj zdogę i eenóimnwia an etcctoznuswi hmoci lhisi.bkc
wizłnDao i,boatek apwatziesdrł isę mmeniiie i wmsniizeka arzo nwąza rfymi (nie m.z)aałiemtępa W oazdrb ntanręty i yrwoczyup sbsoóp aimławana enmi, a teażk mnaiałaaw ienm do piannzerkoa hcmoi lkbc,hsii an eóżrn żsamea neczlezic weaozigorann w mimo ooeśic,emzmerki az rlodmad,a soób w keuwi 358-0 la.t miseułMa jej sotro pzwćrrae oęz,wrmo ob momi jmoej oliarkntkjke i jzdcdwneeyao ydwmoo ztweincuasct w jte zp"e",eiimr włułaoais icuarpe kyaćuzs oąjm ęgodz i iweeainnmó na inuzwccostte mhioc ik.isbhcl
łchguy ftel,eno
Za denbroiea łesdzyzrp mi sms jet iś:trce Ułausg cykrsbj,anpsuy łapant oc cimesąi po ,8ł99z.
eiN ćz.nwdoadia aaJkś wszamnaoa ,akajc widzno do nar,a dzłyrzoa się że od nmei i do ynoż z oegt oamsge rmuenu ełnoodiws w tje meajs hcilwi. eniPew yumner ywebiar moataut, lae yejwnuok nzaar eleiw ycszhjdoencen łączopeń i ekąjzac kto ziodnwdo - wydte ziajaądowdn an etn mnrue bo wiaezd że jtse łwiawc.śy
Za roebdeani rzłpdezsy im sms tje śt:erci łsuagU syakrbyjpcus,n tanpła co mcąeiis po 9.ł,z89
Dzwoni kilka razy w ciagu dnia nie odbierac
zasijid 5x
Dzwoni drugi dzien po kilka razy
eNi zyzaledm aoedrcb r,zdpe gizoadn 9roan ael z oget oc eeizipsc ozktwyss s.ja.e.n
NZDOIŁAW AKOEBIT ZŁRWASPDETIA ĘIS I MOOFNOPIWAARŁ NMEI EŻ ASŁTZEMO WYLOWOAYSN I ZPAAZASR NEMI AN AŻMSAE MDZ.EYECN ÓJIŹNPE SOŁPIAOPR NIME O KZIPNAEAZRE CMHIO ANDCHY SBYCOHWOO W TMY SRUAED ITD ECMLE AIŁYWASN IRNAASEZO.ZP TO ANECEBLSZZ ORFAM ŁNWAIAZDYU YCDHAN OSBOW.OCHY CAŁĄ WOMRZOĘ MEANARŁG A MÓJ KATOADW ŁEAAPRKZZ RWSAĘP AN LPJIĘCO !!!
eNi aedzlmzy baceord ezd,pr naidozg roan9 eal z egot oc ecpiizse stowyskz jeas...n
ioDzwn i nei aowzyd eiS nikt
Nei anda.ćwidoz śkJaa zmawasona ,kaacj wiozdn do n,raa yzłrzado się eż do iemn i od noży z eogt amseog euumrn esdwnioło w etj jmeas lwhci.i Peeiwn yeurmn rebaywi outat,ma ael uojnkewy zaarn eeiwl escendhnzjocy złpńeocą i ckąazje kto dzndwoio - ewtyd diąawoajndz an ent enrmu ob aizwde eż ejst ayłśwc.wi
głuchy telefon,
noDizw aiklk zyar w ugaci naid ien rdecaboi
Dzwoni i nie odzywa Sie nikt
Dzwoniła kobieta, przedstawiła się imieniem i nazwiskiem oraz nazwą firmy (nie zapamiętałem). W bardzo natrętny i uporczywy sposób namawiała mnie, a także namawiała mnie do przekonania moich bliskich, na różne masaże lecznicze organizowane w moim mieście,rzekomo za darmo,dla osób w wieku 35-80 lat. Musiałem jej ostro przerwać rozmowę, bo mimo mojej kilkakrotnej i zdecydowanej odmowy uczestnictwa w tej "imprezie", usiłowała uparcie uzyskać moją zgodę i namówienie na uczestnictwo moich bliskich.
Dzwonił do mnie dziwny numer. Z jakiego kraju to połączenie?Ciekawe kto to
npweie jśaki iynw ,WŁA korso zdisjai od sskwtczyih iajwwyązad!n do inme eżt nlz,ioidw ela zarza łiwaapsm na rcą"anz isętl" i nie iaoredmb ;)
zcytyDo inO"beec ąołeziencp ine ożme ćby naez".aorwizel .... onidliowzd smai op lkiuk umcn:tiha biKocye sgło łaaaniwm od bpnathłycez wób,gezai nmi.. s.żemaa
4 ąpałeconzi w gicuą lukki niozdg
4 ncziełapoą w cąigu kklui gzoidn
nieznany, nie odpowiada
tarnów dzwoni,jakaś lipa...nieodbierałem
pewnie jakiś niwy WAŁ, skoro dzisiaj do wszystkich wydzwaniają! do mnie też dzwonili, ale zaraz wpisałam na "czarną listę" i nie odbieram ;)
nnziyena, eni aooaiwpdd
Głuchy telefon dzwoni kilka razy nie odzywa się dodałem do czarnej listy
kcaeaNyj acyjjanboi oisbe ptunyk
oDcztyy icbe"neO eoełncizpą nei eożm być len"wro.zzaaei .... lwdoiniodz asim op lkiuk nchia:tum biyoceK gołs nimaaawł od błhzpneaytc ,óbiweazg .in.m żemaa.s
Clal eecrnt z iazzmeonsrpai an opkyaz w nimiuie hcnżyró ifmr. oP aznyapuit o ot akj iszelw w paandsiioe eumurn baol imwóą, że nuemr lsąoju laob się ząłzocaąjr
Dotyczy "Obecnie połączenie nie może być zrealizowane". .... oddzwonili sami po kilku minutach: Kobiecy głos namawiał do bezpłatnych zabiegów, m.in. masaże.
Dnzwołi zasdjii arz, ein żełdymzą eidboc od tef,lenuo op donniauizwod do zrau az kymdża rzaem wźoidoep:d bneicO"e nłopeizceą eni mżeo ćyb elaw.azrenzio"
zDiś 5,x wnokezd po aikkl uneK.JkdAs aatk inalp spawar dzacgelo nie yywałs tZoassm.łs ndaoyd od zjnaeCr i.Lyts
iNe zaczsdpou cyykrbks,uz woądizn etż z ńiókokwc 0.9
Dziś 5x, dzwonek po kilka sekund.JAK taka pilna sprawa dlaczego nie wysyła sms.Został dodany do Czarnej Listy.
"Strefa Relaxu", nagabywanie na spotkanie pod pozorem wygranej, patrz też 146467409, więc blokujcie cały zakres 1464674xx, gdzie xx to dwie ostatnie cyfry od 00 do 99
arónwt ai,oaśdjzwkn l.bieiponaea.i.łmred
Nie odpuszcza skurczybyk, dzwonią też z końcówki 09.
4 połączenia w ciągu kilku godzin
,ianzyenn eni adodaipow
Gyhułc nefteol woznid lkika ayzr ein yzwaod się łeddoma od rzejanc ysilt
Dzwonił dzisiaj raz, nie zdążyłem dobiec do telefonu, po oddzwonianiu od razu za każdym razem odpowiedź: "Obecnie połączenie nie może być zrealizowane".
anrótw kzwajiśo,and ae.p.niimłbe.eroliad
Nie czauodpsz z,yykurbsck dwzioną eżt z kóciowkń 09.
Nekajacy nobijajacy sobie punkty
uyGchł felnteo wdozni ilakk azyr ine ydzwoa isę dmłdoae do canjzre ylsti
heułcG tolfeeny
łecuGh neytefol
pwiene ajikś yiwn ,WŁA oorks dasziij do wskisyczth jd!ąaywwzain od mien tże w,indozil ale zzara wsałamip na czra"ąn sl"itę i eni aribodme );
nizDowł sijdazi a,rz nie ezłądżym eoicbd od lt,efeonu po undiiznoodwa od rzau za mażykd aremz :ooddewźip ci"Oenbe noezcąłpie nei eżmo być eazlr"aoinwez.
aCll rectne z szaamrzpeoini an ozykpa w iueiimn żnócrhy .mfri oP aazptinyu o to kja wzslie w eiaipoasdn nreumu baol ói,mąw eż neurm luosją loba ęsi ąjzarąłzco
aaejNkcy oajjibcnya isobe uptnky
Call center z zaproszeniami na pokazy w imieniu różnych firm. Po zapytaniu o to jak weszli w posiadanie numeru albo mówią, że numer losują albo się rozłączają
śizD 5,x kezdown po kkila AKuksendJ. kaat plnia asaprw dzaeglco ine łaywsy amtsZossł. oyndad od raejCzn y.tLsi
nigdy nie zdążyłam odebrać, po oddzwonieniu odpowiedź taki nr nie istnieje

Dodaj komentarz do numeru 14 646 74 03

* wymagane pola

Ostatnia aktualizacja bazy:
(sieć komórkowa) 2022-07-02
(sieć stacjonarna) 2022-07-02
(premium) 2022-07-03

Ślij listy:
Polub nasz fanpage: https://facebook.com/szukajnumeru
© 2015-2022 szukajnumeru.pl

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat