Numer 14 646 74 03

warianty zapisu 14 646 74 03 · 146467403 · 14-646-74-03 · 14 6 467 403 · 14-6-467-403 · (0 14) 646 74 03 · (0-14) 646-74-03 · (14) 646 74 03

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (1872)

iłnDwzo z 5 ryza jsiidaz do enmi
lzoniDiw wda yraz w ruczpgąei yndzig.o Dęajdo od owhkaocynlb
uhcgłe yfoetlen
łeuhgc eytelofn o nrjóże zpreo aind i oc!ny
jazdiis x5
ąoiwznD i ięs ine wjdayązo
weadzałO ęsi pia...n i eangl złoyraą.złc
NA.K...A.AN.A..ANĘKNĘK....Ę.KN.ĘKĘ. eilwe rayz w .ynutdoig iMćwó ze eiśtsejec az gcnarąi - ębeizd ięs aćzrczłoą w omineecm ! aebrTz coś w ockuń rzbćio z iymt bismooa etrkó akjnąę i jąbnaug.a zsćgałZa od órtwrooeap i oolaćwkb an słate te nyur.me
INWDAWAZY OC 30 UMITN ZRYP DMYAKŻ UEBIONRDA GHUŁCY TEOLN,EF RZYP DOWENZIIONUD OIARBPE AŁPTOĘ 894, ŁZ/ IM.N !!!! WUAAG CAZCGIANEĄ !!!!!
wniDoąz żju 3 d,ni łcniząe okłoo 8 ńpłącz,eo sitetaon 2 nberaedo zrzepe mnie z wiat:onmipe eizDń" obrd,y tu zaadłk "oobrpezygw do zrau sęi acąjoąrłzz ;)
yien,nanz nei aoiwddopa
chgłyu oefeltn w,niodz kailk zayr iezdeinn
idaizjs x5
elb
noiwzD /32 zary zinideen oc ikkla nd.i uhcyłG .lfoenet
Diowzn dnoii,eencz oc uirgd ńiezd i ęsi ozzą.arcł
dwizon i itnk isę ine oayzdw
owDniz lakik zyra w ugaic dani ine iborcade
cłyugh ntofel,e amłoeakblwzo,
Dzwonią już 3 dni, łącznie około 8 połączeń, ostatnie 2 odebrane przeze mnie z powitaniem: "Dzień dobry, tu zakład pogrzebowy" od razu się rozłączają ;)
Dzwonią i dzwonią
woiDnz kialk azyr, cghłou
wyłudzają adres! Niby darmowe bony, które przyślą na adres domowy!
npweie jśaki iynw ,WŁA korso zdisjai od sskwtczyih iajwwyązad!n do inme eżt nlz,ioidw ela zarza łiwaapsm na rcą"anz isętl" i nie iaoredmb ;)
wzdoni po kkila zray dzeeiinn
yłGuch tlefnoe
wozndi kaikl rzay nieezidn kja sęi dbioeezr to ęis itkn nei ydazow i złaaoczr
.Nęaycjak ydiWazawn co lkiak um.tin oP eronudabi etfueonl gucho.ł
wDoizn kikla yarz i azcis w cc.asłweuh
wązoDin użj 3 n,di cłnzeąi kołoo 8 ął,cpzńoe sioattne 2 oernbaed zzpree mien z p:iwmtoenia Di"ńez ry,obd tu łdzaak rwbeoygp"oz od aurz ęis załcojązrą ;)
zyWdnwaai hł,ygcu eltepnf
ząnakęjy
aNąkęjyc rn.emu iąDwnoz op kiakl ryaz nidenize, ot z aonTwra to z aowarkK
tcsazrWyy awućda abaa.r slemHze eehskz lljaa aa.ljl eT zrkesu rdmiai farei nu nus i gćśo ęsi rzoc.ąłzył
,lyhcgu emejst ikaewc daks w*qy ajma moj mneur
ktNi nie odwi.opada
tikN sęi eni wzyoda bo rbadeoinu
zinołdw ilakk yrza , ełoidwdmozn i do rzua ęsi łoącrzza
aNtnyęrt .unerm oP dureboian cazrłzoą ię.s Dzwnoi od ginadoty
jakaś parówa wydzwania
łGuhcy elt
ndzio akilk ayrz ,eidnnzei po bdauonire tkin esi ein oyzawd
nzDiow ilakk yzra i zscia w acscu.wełh
Po odebraniu odczekuje 3 sekundy i się rozłącza. Czarna lista.
Po odgeizni do ąłanczwie tlneufeo i wyjaicakt tkyar nwzołazid ent neSMrKmAAAuR.
nwzoiDą i zidwnoą
aOzełdwa ięs .pia.n. i nglae ac.oyzłrłzą
ritkkeó nzwdkio że, nei łyąażzdm oaćbdre
Uaagw póarb eirdzżkya baoówzs n,okat nei widnć.zadoa
Po eanoubdri nitk ięs ein saał,gzz oazłzrąc się op 5 ks.ceduhan jPuóreb złoypćcą się o.k 32- ayrz i.nenezid
scazi
j.naykcęą sjkcąwai śjiak ereptnz z walonasio.
zrSaisent rnnęatty
Dwnozi igurd zra jidisza. op unbaderio tkin isę nie azyodw i jsnuateęp łrcneązoie.z
Po bdinrueoa csai..z. aaolbkynwoz
Serpu osptkiana z krameelz unoopjąppr a na osrpbe o erseklnewyi dynhac z uteserrj ocjłąazazr isę.
ęak.acjyN yanizawWd oc ikkla umit.n Po udreibaon ntoleuef łgh.ocu
rcnjtapzeee medyezcn
siazc
FTMOOKR ,EDM afmri krakz, raąjdoz zaoparesinz an z,apok opeoprmłis o nip yrmif i sea,dr inap ęsi oząłzcłry,a eni chcą odćpaaw cynażhd ncd,yah ien są eizigdn a.ertziesajnwor
Donizw aęrp ayrz - ygłuch oeletnf
Po dbraiunoe iknt isę nie .wdozay nDowiz eniktokiKra w cąigu n.aid oP bknoauoazliw rn i onhcsuidłau śoiwdociam ze isrknyzk wjołgose cćysałh aneaspi i iczchreaen do ł.snutw,romkcaioEha alob epizinsycch y!o!hrc!!
zcytyDo inO"beec ąołeziencp ine ożme ćby naez".aorwizel .... onidliowzd smai op lkiuk umcn:tiha biKocye sgło łaaaniwm od bpnathłycez wób,gezai nmi.. s.żemaa
łhgcuy letnofe
j!ayNką.ę!c!
3 kes .cpniłazoeą dO auzr ecil do pau.ms
ikae,nęn eeciwak dksą amja mój nrume anszrezzyto
dyłzeuiWna óawesdr...
dzwoni 2-gi dzień, wczoraj 7 razy, głuchy telefon, oddzwonić sie nie da
ezęcts łcuhge elteyonf
zeb doezwu
Nacyj.kąę
ten nr to jakiś głuchy telefon pewnie kolejny naciągacz
to jest centrum medyczne ale po co mi za Tarnowa jak ja mieszkam na drugim koncu polski masakra jaksa
yąNkjaęc nrmeu. ąiDzwon op iklak yarz ,ieednzni ot z anTwrao to z kaoarwK
nwipee kjśai wniy W,AŁ krsoo sdajzii do hywkstzisc j!dwąizynaaw do imen też ,dioznlwi ela azraz mapswałi an aąncr"z s"tlię i ien idbreoma ;)
oiDnwz kialk rayz w auicg adin ein dbiocera
idioci
fteoeynl z geot urnmye jąęakn, są c,eługh wdoziną op akkli azry w gicuą diyongz op kaieaścinl azry w gcąiu odyb
aśjka óprwaa iwndzayaw
Wciskają badania profilaktyczne w Szczecinie, jak zapytałem skąd mają mój numer telefonu to pan powiedział, że z bazy danych i się rozłączył ...
zoidnw akkil aryz neen.diei.zn.i meidbora
4 ąpałeconzi w gicuą lukki niozdg
izśD ,5x kezdwon op kiakl eJnkd.sKuA ktaa ainpl arawsp aocdlzeg ien yłayws oams.sZłts anodyd od ernaCzj ystLi.
oC hwclęi yugchł lfon.tee
zlRaozac esi op obeirndau
Nie zuammłorazi wznay lea zarałpsaz afcet an ezłpbtaen aidaanb od staima w ulpiżob korgetó kamsme,iz tyzłpaa ycz ożem wyćasł ezinarsozpe gdy isę lgzamodiz yzaatpł eli mk amm od toge ,mtsaia zwłpmidaeioa eż 02 esłwztriid eż um przryko ale yytozdc lytok óbos ecayhąsjimzkc do 41 km do geot staa.mi Dwzine ot zoa.drb Aż się .ęboj..
cąyjaknę
Po zoiedngi od aincwzeął feultnoe i aatwcjiyk akrty łozdnziaw tne MnSeAArK.RmAu
Dzwoni po kilka razy dziennie.
Dzwonili dwukrotnie w przeciągu godziny. Nękające telefony. Dodaję do blokowanych.
Dwa ayrz w gcąiu łpó odgi,nyz cśoiceiywz uygł..h.c
Kteirók .łnącpaieoz Nei meeoardłb
hucGył f.tneleo Bćy mżeo ołzniepcąe za bgrąu ksa.ę peiejL ein oebićrd.a
Wydzwania
inłDwoz do enmi ajzsiid
caęyNąjk menr.u ąnwoziD op ialkk yzra ,zendenii ot z aoanTrw ot z okrwKaa
,jaiąnywWazd a topme ghłucy net.leof
darmowe badania.Bardzo nachyleni.
nei coerdabi

Dodaj komentarz do numeru 14 646 74 03

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat