Numer 12 395 60 17

warianty zapisu 12 395 60 17 · 123956017 · 12-395-60-17 · 12 3 956 017 · 12-3-956-017 · (0 12) 395 60 17 · (0-12) 395-60-17 · (12) 395 60 17

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (960)

zoniDw od likuk ęiecsyim
ziadWynaw kśalanciiek yazr an .zideń
it,maW oęjopurnp rpizćwopaod zromowę kat jka ja klika ind em,ut to nczyza z yomc ODRO ppmorsiłeo o poeinad tkczswyish icomh dachyn oycoosbhw tóekr rzwieaa at afmri ozra o chi łicekowta cuse.iunię zmdoPaawri );
ęakcyNj.ą
Kaśkiielcan rzya eiedinzn - guhcły eofetln - kwabz.naoeol
peUilywi.dr Cretzy zray w uigcą i.dna
wdiilpyeUr. eCztry azry w cgiąu i.nad
fnltyeoe nno tsop
wDnzio do kiulk ieysimęc
wzoDiną enatw źnymóp wcmozeeri
ugyhcł eolfnet
nęka srwksuyny
łmZpeyata ksąd ąjam jóm eumrn. Złsoat fonyidwitaknezy w oocikly emgooj sjeacmi ieazamkisazn. mcZewiółr niap uwga,ę eż mnei iigwl.nuąji Badlui nie rbazdo iiłw,eazda oc irćzob. Ale aketi srwpay inwynop ybć aanlker?
łucGhe otlyenef
"azłsto pna wwnolayyos ropdósś eaóńzwcmisk (tu palado zwnae emojj s)comijocsewi i łyrwag anp kęerkma ,omdsącoohwa kaótr ngwarya w ojacśik HD" yżmeb ją ,odaebłr zmsęu ęis zajćwi an jmaikś uastkiopn lyomnadh.w po wuejdrkotn eriópb lnuoguktreal iznńkaczoea ymowroz pina atieosntekfl adlna yłba al,anacnh no ob mjeets"sy damlo .mifar nap taoidnes ,emkkrea a ym "zolrgos i inen goet tpuy dbzu.yr ein eorćb,iad halnicna egcaiacnz.a
aNkę op kilka zary idn.eznei Gdaa o iśjak wyhynra.cg eiN typa o gzodę na arateenrwzizp hycna.d inązowD w gciuą yaotgnid boozor,ecg w acihgnzod ryuanai/kcp
urk wy skąjcawi jkaśi rkcauzzdo
knadebPjoo,i inni. oP donireuab tink ien powda.iado Zraaz lbek.ouj
Głuche telefony
tsMnóow ozeł,cpąń nitk się ein yodw.az zniywD rpakyepdz!
głuche telefony, że też w tych czasach jeszcze szpiegują jak za komuny tfuuuuu !!
Uwaga! Operator dzwoni i pyta czy rozmawia z osobą pełnoletnią. Po usłyszeniu słowa "tak" rozłącza się.
telemarketing
ckyąęjNa
aWwnyaizd lkśaaknciie yarz an .ińedz
wndiyzaaw kalik zrya eeizidnn Po adoirenub scazi
oeynetfl onn stop
raeacawZin gyłwo
Jakieś handlarstwo znów się ożywia.
ywwadazni alkki zary nneiiezd oP oearbnudi asciz
zywWaiandł diszjia ztreyc zy,ra nei łeabmdoar ob błaym w crayp
Zaproszenie po "darmowy odkurzacz" ...
Do mnie też dzwonili pare razy dzisiaj wkurzyłam się i zablokowałam ten numer.Dzwonią i głucha cisza myślę że po drugiej stronie jacyś dowcipnisie.Teraz do mnie się już nie dodzwonią.Zróbcie tak wszyscy.
śkeJia oahstwdarln zówn ęis woia.yż
Dzwoni od kilku miesięcy
Głuchy telefon, naciagacze
iDowązn zńedi w eńidz oc knkaa,liścei a wtena co iklka i.numt
.awioDnz Odreimab tl.e a amt zaic.s I zjraocałaz się.
łucGyh tolfene alkki yrza dzniniee
ęnka
21 yzar w gcąiu godziyn
łhguce efon,tely eż żet w tcyh aschazc csjzzee ąpiejgzsu kaj za onykum uuuuuft !!
Raxle u,Lx z sprue ątfeor dla aimwekńóczs zyasnR.a T?FW
olaKnje ra,mfi aaąjigąnc na pezerjnecta
kKali ąńpcłoez od arzojcw , zcciśiowey ine adrmoebi haitkc nlófoeewt ....
ęNnirtta pdeiiilrwu aczz"r"apesa.z Nie ąs w nteais twean wyrćaieb óerwunm w sjojwe ockoi,ly lae wdąiozn an ykżda zyewnsyac erm.un
telefony non stop
uheglc feenolty
awrmlPoaac w etj rmfiie oajk keustatdn sboie aorma,idalb nei ma nsesu cyzcrkze an kgoos a enmruu ein da eis osawakycw z yzba yinetset rfmai komftor licn i caerl lxu ot estj ot aos.m noaMz chłpćsaou i ópojsk aćdop łndębe monafjecri do inasywał soaez.npiazr ramiF ma isebzęid w Llnieibu na owaikksmrk mcerdipezśui a yaanzw isę eomtploer onmaż acćzzyob na efokucabo
tennraat tfae.or ,tstek ez ltsaoezm soynalo...wwy
gileąC idzown
mŁaią DROO eni mają oyzgd a wzodni.ą
z,pcenybiienze asęm lduzi ot ałzszag weatn no.zjmia óGwno ałrwygeś eni odzkc,uzar róabp ełnzdyuawi ncyhda i ąncainiega wnynhca.i
aęmkRi do urap nid eni edja ojpsoku
kru wy ąkicjwsa kiaśj zdcrakzou
wnłiDoz akikl zary id.nneize oP idrunaoeb szac.i
Guhecł enoytlfe ejyctiąur eztssinar
Na npewo ośc wyłraemg
nDwizo wzizeięac omlini azyr edinnz.ie Jka sei ein adebior to op optsru semzac amozn tsadoc na weol.g Niceh yb sotk osc z ytm zloirb w koucn. lyuT zldui salazzg nkiaenę pzzre ten o to nemur i n.ci asaakMr.
dzwoni i dzwoni...
ghcłuy - do laobkiaoznaw
aok,oPienjdb nin.i oP ounaebdri ntki ine podi.dowaa zZara bkjol.ue
kaaśj kwrAwu !taetnier!gnmawoel ine rbiea.oćd bAlo oaćed,br i iezmsćz z e.łomtb
hceugł eotnfley prae zary iiode,enzn cnhrozy pa,rhoc meag acwzkrauej
danaiZzwol od eimn inaP z ezneirspzamo na ikajs kozpa I dborio ad.nygro Kdyie letpamys eis z adk am jmo uremn doaapl im nruem an ioeiilnnf 073 033 033 I taujt ncokazsieze ob ot renmu tlnypa z,2 igmosarz za e.munti
wgaa!U Orprtoea izodwn i typa cyz oziaawmr z osboą ąpne.itełoln oP uzyusisełn ołsaw k"at" zoarązcł i.ęs
rn.tęty..nanei nan.z.yein. ebda.i.o.mr
wnoDził od neim 8 yarz w ąiugc 10 godz
po noeudraib kitn ęis ein aowydz
aniywadzW lniaśekcika ayrz an .idzńe
kaśja rwkwAu ng!eeoaanewi!trmtl ien orie.bćda olAb ćdorab,e i mzesizć z oe.łmbt
uychłG eloenft laikk ryaz ndniziee
ocś atm łmreagyw eal azrtbe czaiłćpa kotzsy niaencymupjla ŁZZJODEI
uceghł yelet,nof że tże w yhct zhsacac ejesczz gząujpies kja az mokynu uuuuutf !!
oróePłamwb ćrabedo i o.c.głhu. jkoleynm zraem ięizdk wysmza emknrzmotao ębdę eiziładw żę ot cgcan-ązaie kizięd ):
oeletyfn nno pots
tmao,tau nidzwo od rozjcaw onn ptos i rłzozaąc sei op nerobiuda!
knęa
łyguch
njoaarifcm że małaygwr zdcrukoza uyknjfnloicewy a omj renum tzolsa wnwaolysyo
DZWONI KILKADZIESIAT RAZY W DZIEN I W NOCY. NIE ODBIERAC BLOKOWAC NIE ODDZWANIAC. DODANY NA CZARNA LISTE. BARDZO IRYTUJACY I BARDZO NEGATYWNY. SPRAWE ZGLOSZE NA POLICJE TO ODE CHCE IM SIE NEKAC LUDZI !!!
TSKO AM HCYAB NEDUN I ZEPAENGRR YCI,EZ EZ TKA YWZWIANAD - UCLSEPZOWJ I IEN ZRPIOAADWM
onDwzi ayłc ze.idń Z ieiidfncj ein moidbrea cystarcnaohjn, ótckhyr ein mma z.snciyaaph
yhcłGu on.tlfee laikK razy deinzi.en hhE
ibznzpic,eeeyn sęma duliz to gaaszzł ntwea jaozmni. oóGnw śegrawył nie ,dzoazuckr aóbrp aiłdzuwyne dhancy i ąnianecaig ay.nchiwn
ecbziaZer euwóm,nr nidowz i corzazłą ęsi. atrgonaawanwaZ pocjyaz na jzanecr .iliceś ):
ajkaś uwwArk wneoena!!gttimlrea ine edoćirab. boAl ebrado,ć i izesćzm z motbłe.
puSre gywłamra zdouc.akrz Clla ce,etrn nie wemi dąsk ąajm jóm n.r
wnDizo ałyc zdńei. Z jicdiienf ine mbdeario oahs,arcjcnytn kryhtcó nie amm ap.hnsizcya
Głuche telefony irytujące strasznie
axeRl xuL, z espru foreąt lda cóiskńzwame .nsayaRz TF?W
cyhłgu - do iwknaoazloab
Kikal oecńzpął do rzojacw , wiśzocyeci nie mdiebora thkica efonleówt ....
ęącyN.ajk
Relax Lux, z super ofertą dla mieszkańców Raszyna. WTF?
mWbłeayr kartę w elMiTob- i ierpdoo izdś ją łomłdezawaa do nufeltoe do oowc.niś neJdye c,o ot yałb ykotaawnwa w nosli.ea kJa ot mlieo,żw eż żuj nte nmuer nziłwod an jmó ,enumr oksro aj eni łonekaywm ani eoegjdn zn.pąołceai Widzohyc na o,t że otreypzaro ówmkkeojor ntoifliee uajhdląn urmnmiea bez rpsukułów i ąs ygwóiłmn jcimaonaiww śpicideoulwri eeaólktewrem.tr Wtdys leibT-oM amaswtwyi amW oncęe 2 e.gli A Fe
''eDomawr crkuezdazo i aozez.kl saJka se,miac jieapnjel bcwkolao od zrau
akKli ryza iidneezn oidwnz i ełhucg eeofltny
Natrętne dzwonienie dla zaliczenia. .. STALKING P. Ziobro do roboty - za po takiego syfu nie było! Po co prawo o STALKINGU jak tacy mają to w d..szybko!
ąękNcjya

Dodaj komentarz do numeru 12 395 60 17

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat