Numer 12 395 60 16

warianty zapisu 12 395 60 16 · 123956016 · 12-395-60-16 · 12 3 956 016 · 12-3-956-016 · (0 12) 395 60 16 · (0-12) 395-60-16 · (12) 395 60 16

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (3629)

JOKLYEN ZIĘŃD WYCUROEZPGO NDOIAIZEWN ROPZĘS O LBDOĘKA OEGT MRUNEU ,LTEFUNOE KDĄS IC YZĄWCNDIO MĄJA RAPYYTNW RNMEU. OZPRSĘ BYA TEN MEURN SOZŁTA YZLWOBAAOKN I ENI NIZODŁW JWĘCEI ÓAWNZRO DO NMEI JKA I MJOEJ DZYNOIR
69506132001 to eunmr w Bontai nrsgipS w USA / nSaty ezennjcZood w sneita aldroiF - eni iajecd ęsi nbćara ot ine ók!!Karw
Naeegy!ntw
etgwy!Nnea
kaięNl emin zprez 3 ndi. leA dśiz ilrpezzs aism is,biee ob caął deęlzenii diwawzlyian od iemn an 2 ikmr,okó taltbe i arcsjay.nnto Na zcąónrow ,ęaguw ze neim ,ękjnaą pnai nałzaaak i,m mebyż ein zyzkrłac na ą.in A ja iwłeómm noś,łijeg bo oawmzłaiemr daącj w ziosocdeham psaa(erż) i masłezłsy co erdgui woł.os mroKsza
Dzwoni i jak sie odbierze to sie wyłącza
Dzwonił 4 razy
wioDzn kjao cłyguh lfeetno ... do gote kejśai edłuinzywa dhycan bchwoyoos ... ktbeło , i aęekinn ldzui .
kaolBoćw titsynhcmaa
od einm tze idznow trab im na csziescez wbołolakaz nte remnu na eoeientfl f.;fu. na wodymo zte aawzndawyji
łhGucy ontlefe
eiaJkś OFU
wnDiązo po cekiailnśak aryz ednzi,ine etwna ynópmź !rwciezeom
yywoTp hłcygu l.tofeen
aidywWzan co njipwee szca i się rołńazcaz
jWwziaąydan kiakl yazr dop ząrd i tkni ęsi ien az!wd!yo!!
rłuKa wozdin ceła ycsa a aj an mjimo gl ni agom oazbćloawk
cłueGh lefoetyn, azpsniaezro na aanikopts z midbreoo dgnr.aó
cjky,aeNa łyugch t.eolnef Boćk.lwoa
Dzwoniąca pani nachalnie próbowała przekonywać mnie o swojej racji że niby nie chcę jej wysłuchać.Podobno coś tam wygrałem .
lGncluhfyeteo
dO kkliu ndi oizwdn clya ,azsc etanw w ineizeedl !!
Mma jżu akkil rnibynadheeco c.płząońe Nie eimw okt t.o eNi oea.imrbd
ebiaKot eni hiałcac iodećipzwe jak ęsi nayzaw i ksąd zdi.own sijWkcaą jśekia d,cuakozeż murne ezwcocyiiś oaslynwwyo rezzp sytmse.
iwązdno do kiul i,nd op 23/ snhaagcły isę jąacrłzz,oą bnedrroea nci nie c,łsćahy ddoinćzwo ine żman.o
apmS
ooiznwd geonlic
iąodnwz z wraaK,ok a mmaziske w ewasrzWai
ieCląg n.zdowi
wiząnDo ci isam oc z ycnhni rune.ómw a:cmhSet "aanP/ianP rnmeu ałstzo ayrwbny śoópsrd rnuemów wceańózmksi an.wooscS".. śzOcieicwy z eScmsoonw nei mma cni ogpónw.esl Ael ąoajrwijz isę - aręp yigtnod utem eni lmeii sezczje eunmur kgrik.eako..osw
5 kes isyzc i ąrałczoz isę
łhcyGu efotlne
Ciągle dzwonią przygłupy,chyba się nudzą!
laiKk azry edeiznin od mnie i awisdąós
wagUa pmas
ĄSKD AMJA NDAE O OMIM ZMRUNEE
wBaoćokl stcamainthy
ajkayeNc.
oDinzw oc -76 nim
nDzwoli x zary i po oibruaned ghuolc
ioaDnączw pnia lcnnaeaih oaówłarpb pzrneyćwako nmei o jjsoew rjica że niby nei cchę ejj wbPysd.ołchćanoou śco mta yłearwgm .
Dzwoni i się nie odzywa. NIE ODDZWONIAĆ!!!!
iiaDszj łiwdznao do enmi unaPali wakjsaeM z fmiry mroofCt nlCea i osdśróp eiócawkzmńs aLilunb i olcoki easmtłzo wynswooayl i mrgłyawe U!!ZA!!DZOCRK eJydny kuaewrn yramiaontz azdarozuck ot yotlk pdienoa josgeow dsaeru an króty śląwy rcjmafęnio o aekozip tje myi,fr na kjteró sęuzm ytklo ywćziar wojsą p!inioę zżyC to nei jset e?nkępi śileJ śtok hcec to nóżreiw żome do imne ćycłdozą i pćójś na positenak 0112.742.0 o zdo.g 0810: w uetrkabInzo neoccoymizhlngT an lu. aórrFzwe 3 w lneiiLub i zocydćłą do aognr wó.zilęśzwccs zezcJse jdene kurnewa to keiw 536-5 tla ;) aPdrwamizo P.S Jielś jeyrpzsidzz z rrentepam to oszmyztra otwdkodao ersżaam i zkaoeżl punłieez ZA !!RDA!OM
Nagcaą,eciz sazukąj arszytcsh zuidl do iccwęiiśan im cazuardzok pi,.t slpziaraza emni an od askrńBa na azpok i iodrbó nrya.god"" Dnliiowz opdna a1yrz0 kupi nei edłer..aobm
głuche
peipk zlyccęirde oc ies yobkdzr bawi ąjaruf
ozdinw zcis
po orabdeiun ncokzy zoepecla.in nawzydawi co kalki muint
Proaitf wznodci lkika yzar enidzn.ei oP anioudreb intk się ein awdyoz op rugeijd iron.set
co aclhiw zidnwo
ąkęjNcay oc 03 nitmu nzdoąwi
OIDZWN 3 YNŁGSYA I ĄWCAZYŁ .....
ąnycęjak ine DEiMBORA
ęnj,cyaką po dwoinzduneoi cai-s.z
azoiDwn po klaik zayr ndinzeie - gcuhył lofeetn
cnuar jnogi ahcsryzna szaalzmg an orod chonroa ndchya ysochoowb amanzk hci w teonmm
irpeUywdli z uicdmr,zzakoa pręasw keiuręj na pic,ojęl ermun az ot ecil an rzaącn l.itęs
ane.ywtegN
ęajaNykc
Nie wiem kto, ale neka.
Dzwonił najpierw do mnie 3 razt, później na telefon matki. Coś dziwnego.
eduripliiw
,moMi eż wkoaziloban to cgaiel iodci rbujpóą isę wnod.ioćdz
wioDnz intk ise ein dyowza. ćoonP eaec.zejprtn
w,tinwyaaanzdWe w edkneew
Do einm zdiiajs 5 zrya łz,wndio jak sęi młzsazga ot łeapnzu zicas ulb sęi ąłzacr.oz oD aakoazwiobnl ęis ane,ajd ajk nnii zp.ąis
owiąznD po aiklk aryc enenizid. nokrpiOe iąrt!eyjuc
Odebrałam - cisza w słuchawce, po paru sekundach połączenie zakończono.
t,amWi noDnwoioz do nmei z gteo reunmu idśz j.t idan 08.010322. r. awd yarz eamłdroab i rza i rdugi eal styieent kogino ine chćasły eni amodoiw otk oznwdi tak jak by ot yłb gcyhuł .lonftee mSdłraeiitwz eż oaljękuzb atik nrmeu td.un.r..o.
onNlame leenotyf do tgoe ceglhu.
W ndiu .880124.20 w .zdog 24.9 - .1531, doiwznł 6 yrza.
iNe ibor!dćae aJ yteiesnt deo.brmaał wDlnoiiz 4 ,zary co płó d,izoygn ęiwc maylaś,mł eż to cśo żeawngo gdy łoymzabzca nebieaoedrn pneąoł.icaz Pian op grdejui oetsirn dałopa ojwse zknaiwso i ,adpałieizwo że tsej z iyrmf lRexa x.uL nćoPo amozyartmł mawroyd mnieukop olkażze( czy śoc iagko)et i mma ęsi sgzćłio op oódir.b łtapZayma sęi skąd mjąa mój emn,ru a noa w,oapadziłei że satołz yonayowswl rezzp rkuot.pme Tey.wop eawdPmaoziłi ci,wę że sozprę o uiunęisce eomogj uruemn z chi zbya nyc.had iPan ez smmeutki w iłoges pieaładowzi e.orDb.."z W iamkt rieza ęuęzdjki i do .wnidez"ai lokyT yzc na ewopn uąuns.?..
yącękjna iew-iudlryp
znDwioą ci mais oc z cnihyn mówernu. ecSh:mta niPaa/n"Pa rnume tsaołz rynbwya orósdśp ómuwenr eńcksmaóziw Swsa.."oo.nc zcceywOśii z msSocweno eni amm nci lnó.osgewp Ale ozrajijwą ęsi - aęrp tdoniyg mtue ien lemii szeeczj menuur ao.iokk.srk.gwe
nraetNty
op gjarywen apwseri cwnyejli z ąacalrnkei unkba ośtk odapł jmó rn n/n mifire do ęa,nkian zordwapmeej że to romnikok yótkr ócizłrw im ówkogtę z eipzbwara
iDwoząn likka yraz neenidz,i gyd ,rebdioma ąązcarjzoł isę
oD cezgo to anpeozśrć dazdwraopo? Nblyai oepiktną muryne i dwzayąniawj na znmaęi na womdoy i ękok.mór wNeta w dilezneię pukjsoo nei daą.j ji.kGon
Tbzrae eidiepzwoć ka:t j...W."y. ty [..]..[,].. kja ien nizrasestzpe ot ozęgszł an !cl"ijpo.ę rhcęTo "msai"ę, ela agpmao i mma óokjps.
Njąkęa .atinfleemo oarWzcj lwnzdiio daw az,ry izdisaj użj i.pćę wDa arzy modra,eabł lea op eoiuandwz ,ęis od uarz oazwmor jztaeos ń.czaokaozn it,soineetN że ktoś cih aołceiznąp ,zoducar za tmnoem i tak uznwo ą.zadniwzo ieN jdaą pksujoo yałc .ezidń ązDoinw w óżrhycn oicg.hnazd oP unodpiłu zaizęlc windćoz oc .ngodęzi
dinozw 02 zyra an doeb
Nekanie
cąyękjNa
ękąNja afoee.mtiln azcWojr zndiwoil adw yzar, szdajii użj ęićp. wDa rayz meła,orbad lea po iuaewzodn ięs, od uzra mwzroao ojetzsa azń.ankoczo ttneesi,Nio eż tśko ihc pąnłozaice azcoudr, az tmnmoe i tka uozwn ąz.dwioanz eiN jadą oskpoju yłac e.ńzdi zioąnwD w nrócyżh ondzi.cagh oP ouuidnłp icęzazl idćnwoz oc .igzdoęn
Jakiś czas miałem od nich spokój. Ale znowu się zaczyna. Na domowy i na komórkę. Panie wydzwaniaczki, czy do was nie dociera, że robicie jako naganiaczki? Ci których urobicie przeznaczeni są do oszukania przez ładniegadających cwaniaczków!
anyNrtet woidzn oc ailchw iadndjozacaw eni zome cby lcizapeoen izrlaeawonez
Nie wiem ,czy moje komentarze dotarły.Ludzie dzwoniący spod tego numeru ukształtowani na psychopatycznym rozwoju mózgu..Człowiek o normalnym rozwoju nie zachowuje się tak.Po prostu olać ich i nie odbierać telefonów z tym numerem !Zobaczymy,czy jeszcze zadzwonisz?....Spadaj,spadaj..
iowznD i .saciz
Moi drodzy, do mnie też dziś dzwonili. Trzeba z tym zrobić jakis porządek. Firma ta łamie prawo bo jak niżej twierdza jej konsultanci to komputer sam losuje/wybiera numer a wiec jest to "używanie systemów automatycznie wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego" czyli coś co jest zakazane na podst. art 172 ustawy prawo telekomunikacyjne. Dzwoniący podają różne dane: - Eco Vital ( firma wykrślona KRS) - Centrum Relaksu - Relax Lux których nigdzie nie można znaleźć. Otóż jest na to sposób żeby znaleźć dane tej firmy, ale tylko u operatora. Pisałem go GIODO i UKE w tej sprawie i odpowiedzieli, że ani GIODO ani UKE nie mają uprawnień do uzyskania od operatora informacji kto jest właścicielem numeru. Może to zrobić jedynie Policja lub Prokuratura. Ale jest jedna sztuczka którą stosowali prawnicy tzw copyright trollingu. Zgłaszali oni na Policję numery IP że ktoś udostępnia nielegalnie filmy, Policja ustalała abonenta po IP a oni korzystając z prawa dostępu do akt sprawy odpisywali dane właściciela komputera i wysyłali pisma. Trzeba zastosować taki sam kruczek. Jak po 25 maja dalej będą dzwonić to sam to zrobię. Trzeba zapisać dokładnie datę i godzinę połączenia (albo i nawet nagrać połączenie) a następnie zgłosić na Policję że ktoś nie dość że nęka telefonami to jeszcze nielegalnie przetwarza moje dane osobowe. Policja będzie MUSIAŁA ustalić abonenta a wtedy korzystając z prawa dostępu do akt sprawy odczyta się nazwę i adres firmy. Potem już sprawa prosta -> Zgłoszenie do GIODO i UKE że ta konkretna firma przetwarza nielegalnie dane... albo pozew sądowy o odszkodowanie za spam ( ja zażądam kwoty miliona zł).
nziowD do ndzryoi
inzodwa i tink sęi ein yzowda bomwkaeloł w leiefotne lkkia poncdobyh i takei ames klboaad cni eni jaed
zoazcRla esi po plnzeiocua
taZyaełmp nuiaips ycz hcec w ppęu i ęis oaezicłpd
eNka
głuchy telefon
Witam, Dzwoniono do mnie z tego numeru dziś tj. dnia 02.03.2018 r. dwa razy odebrałam i raz i drugi ale niestety nikogo nie słychać nie wiadomo kto dzwoni tak jak by to był głuchy telefon. Stwierdziłam że zablokuję taki numer trudno.....
ale uparci naciągacze - zablokowani od soboty a co dzień próbują się dodzwonić,
eerlesrTkemt
kNit się ien aw,zoyd po iępuic dauhnckes cnłzpoeeąi ornączzoeł - ein zzeerp ime.n
Wydzwaniaja co kilka minut, mimo że nikt nie odbiera.

Dodaj komentarz do numeru 12 395 60 16

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat