Numer 12 395 60 16

warianty zapisu 12 395 60 16 · 123956016 · 12-395-60-16 · 12 3 956 016 · 12-3-956-016 · (0 12) 395 60 16 · (0-12) 395-60-16 · (12) 395 60 16

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (5365)

JOKLYEN ZIĘŃD WYCUROEZPGO NDOIAIZEWN ROPZĘS O LBDOĘKA OEGT MRUNEU ,LTEFUNOE KDĄS IC YZĄWCNDIO MĄJA RAPYYTNW RNMEU. OZPRSĘ BYA TEN MEURN SOZŁTA YZLWOBAAOKN I ENI NIZODŁW JWĘCEI ÓAWNZRO DO NMEI JKA I MJOEJ DZYNOIR
nwadziyaw aklik azyr an edzńi
nynachla cahniewldo co edpazrs nękre najeswł katim yleb aaćpazł jirwęopz
69506132001 to eunmr w Bontai nrsgipS w USA / nSaty ezennjcZood w sneita aldroiF - eni iajecd ęsi nbćara ot ine ók!!Karw
Naeegy!ntw
etgwy!Nnea
kaięNl emin zprez 3 ndi. leA dśiz ilrpezzs aism is,biee ob caął deęlzenii diwawzlyian od iemn an 2 ikmr,okó taltbe i arcsjay.nnto Na zcąónrow ,ęaguw ze neim ,ękjnaą pnai nałzaaak i,m mebyż ein zyzkrłac na ą.in A ja iwłeómm noś,łijeg bo oawmzłaiemr daącj w ziosocdeham psaa(erż) i masłezłsy co erdgui woł.os mroKsza
Dzwoni i jak sie odbierze to sie wyłącza
Dzwonił 4 razy
wnoiDz zeb prweyrz na jóm rnume yayw,nptr żosbwuły, a hcięwl źipeónj an nemur mgooje artb.a iecśwzcOiy hegułc ynoeleft
wioDzn kjao cłyguh lfeetno ... do gote kejśai edłuinzywa dhycan bchwoyoos ... ktbeło , i aęekinn ldzui .
ONEKYLJ ŃDĘIZ EUGOCZPROYW EWIONIZADN PZSROĘ O LĘDBKAO OEGT ENURMU T,UELONFE KSDĄ IC OĄYZNCIDW AJĄM NTAPYRYW MEURN. RĘSOPZ BYA TNE MRUEN OSTŁZA ZYKAAOWBLON I INE ŁWDINZO JĘCEWI NORÓZAW OD INEM AJK I EMOJJ IOYZNRD
kaolBoćw titsynhcmaa
od einm tze idznow trab im na csziescez wbołolakaz nte remnu na eoeientfl f.;fu. na wodymo zte aawzndawyji
łhGucy ontlefe
ewpien ajinjbaą boise w allc enetrc lotfyn.ee eni d.oeirmab
eiaJkś OFU
wnDiązo po cekiailnśak aryz ednzi,ine etwna ynópmź !rwciezeom
yywoTp hłcygu l.tofeen
aidywWzan co njipwee szca i się rołńazcaz
jWwziaąydan kiakl yazr dop ząrd i tkni ęsi ien az!wd!yo!!
rłuKa wozdin ceła ycsa a aj an mjimo gl ni agom oazbćloawk
oP ueOibadrn fneutoel tebkoai trkóa ndizow z oraKkaw imwó że łyrogwa sęi kmręKea dochąwooaSm ...
cłueGh lefoetyn, azpsniaezro na aanikopts z midbreoo dgnr.aó
kęnNaie ikkal arzy ajsdzii 02340..108
cjky,aeNa łyugch t.eolnef Boćk.lwoa
Dzwoniąca pani nachalnie próbowała przekonywać mnie o swojej racji że niby nie chcę jej wysłuchać.Podobno coś tam wygrałem .
lGncluhfyeteo
dO kkliu ndi oizwdn clya ,azsc etanw w ineizeedl !!
cąkNęyja
Mma jżu akkil rnibynadheeco c.płząońe Nie eimw okt t.o eNi oea.imrbd
ebiaKot eni hiałcac iodećipzwe jak ęsi nayzaw i ksąd zdi.own sijWkcaą jśekia d,cuakozeż murne ezwcocyiiś oaslynwwyo rezzp sytmse.
iwązdno do kiul i,nd op 23/ snhaagcły isę jąacrłzz,oą bnedrroea nci nie c,łsćahy ddoinćzwo ine żman.o
z eunmur znniodwoo 4 a.yrz Nei nazm , ine ebaodmri
apmS
ooiznwd geonlic
iąodnwz z wraaK,ok a mmaziske w ewasrzWai
ieCląg n.zdowi
wiząnDo ci isam oc z ycnhni rune.ómw a:cmhSet "aanP/ianP rnmeu ałstzo ayrwbny śoópsrd rnuemów wceańózmksi an.wooscS".. śzOcieicwy z eScmsoonw nei mma cni ogpónw.esl Ael ąoajrwijz isę - aręp yigtnod utem eni lmeii sezczje eunmur kgrik.eako..osw
doiwnz liakk zary w uągriezcp 10 mni i uchygł fnetole
Pęći ryza iwonzłda abba i imów że eeperunejztr ifmęr órtka zjoaerd woysonaelw ezrpz oswscoeńzłept spjar,naądoaayzrgz ybeż je daceobr ł.łzeitmądyrzoc eis ob mauwaz eż to caąn.iagcze
5 kes isyzc i ąrałczoz isę
d3 owcrjza onidzwł uzj aklki azyr
łhcyGu efotlne
nwioDz oc 01 mtniu, op uiebadnro zicsa i oreenząiłcz
dyG oedimbra z eotg uumnre to nitk sie nie ydawoz i op wicihl łazcanzro
Ciągle dzwonią przygłupy,chyba się nudzą!
laiKk azry edeiznin od mnie i awisdąós
,houcłG ein ćrbiedo,a ien dnwćzidaao
wagUa pmas
ĄSKD AMJA NDAE O OMIM ZMRUNEE
wBaoćokl stcamainthy
ajkayeNc.
iznDwo oc 6-7 mni
dzinwo od otyadgni iuak,mn biaidoaenr 321 bo słszyłmaa z,e tęozcs z rfyAki yzc nynhic incągaa sęi an ciznodoodnewi,e ot za ,inuremne oóbpss isę dnwoidz,oć !o???s?zwo!tsu! złmzsaga oebcw oget ,eank nas an 3 hanmecru z ongrea i nuj me,oibl
zoidwn ieoneczidn
iwnDzo po iknailckśea zrya .neiizned Nie iboa,ermd ale ałszu onażm d.oćast waNte w yo.n.c
oDinzw oc -76 nim
nDzwoli x zary i po oibruaned ghuolc
ioaDnączw pnia lcnnaeaih oaówłarpb pzrneyćwako nmei o jjsoew rjica że niby nei cchę ejj wbPysd.ołchćanoou śco mta yłearwgm .
aNnęik,e zaanwweiyni oc kkial tunim w ącugi andi
Dzwoni i się nie odzywa. NIE ODDZWONIAĆ!!!!
Dnoizw oc lc,kęhiw an zśceszcię kapa łcaąoaąrzczj aetik umreyn bior s.ejwo
iiaDszj łiwdznao do enmi unaPali wakjsaeM z fmiry mroofCt nlCea i osdśróp eiócawkzmńs aLilunb i olcoki easmtłzo wynswooayl i mrgłyawe U!!ZA!!DZOCRK eJydny kuaewrn yramiaontz azdarozuck ot yotlk pdienoa josgeow dsaeru an króty śląwy rcjmafęnio o aekozip tje myi,fr na kjteró sęuzm ytklo ywćziar wojsą p!inioę zżyC to nei jset e?nkępi śileJ śtok hcec to nóżreiw żome do imne ćycłdozą i pćójś na positenak 0112.742.0 o zdo.g 0810: w uetrkabInzo neoccoymizhlngT an lu. aórrFzwe 3 w lneiiLub i zocydćłą do aognr wó.zilęśzwccs zezcJse jdene kurnewa to keiw 536-5 tla ;) aPdrwamizo P.S Jielś jeyrpzsidzz z rrentepam to oszmyztra otwdkodao ersżaam i zkaoeżl punłieez ZA !!RDA!OM
Nagcaą,eciz sazukąj arszytcsh zuidl do iccwęiiśan im cazuardzok pi,.t slpziaraza emni an od askrńBa na azpok i iodrbó nrya.god"" Dnliiowz opdna a1yrz0 kupi nei edłer..aobm
głuche
hemkC,sai nntrte,ęa ueedripliw !!! 132:7 a et acyna,p iuzscś,o eącnacziga WZOĄIDN I WINDĄOZ !!! KELOICUJB TNE MENUR !!! 659213106 I OT SUWTOSOZ TŻE LOIBKJEUC !!! 303337300
peipk zlyccęirde oc ies yobkdzr bawi ąjaruf
ozdinw zcis
po orabdeiun ncokzy zoepecla.in nawzydawi co kalki muint
Proaitf wznodci lkika yzar enidzn.ei oP anioudreb intk się ein awdyoz op rugeijd iron.set
oP diebonrau czsia
co aclhiw zidnwo
ąkęjNcay oc 03 nitmu nzdoąwi
lozinDw x yzra i op buirnoade lougch
OIDZWN 3 YNŁGSYA I ĄWCAZYŁ .....
WUAAG SOZCIŚ,U ywaziawjand i imwanaaąj na jikycnfe dnaabai dmcneye,z a atk adręnpaw wyaauzjdl enad booewso! aS daborz pirwdlui-ie wizadon op laikk yzra bjyoceyhps e.ndje eiN rejąodcai aenrlonm wła!so aSwprę załaszmg na ępjiclo ajko !keannei
ąnycęjak ine DEiMBORA
ęnj,cyaką po dwoinzduneoi cai-s.z
ągiCle d.oinwz
azoiDwn po klaik zayr ndinzeie - gcuhył lofeetn
cnuar jnogi ahcsryzna szaalzmg an orod chonroa ndchya ysochoowb amanzk hci w teonmm
irpeUywdli z uicdmr,zzakoa pręasw keiuręj na pic,ojęl ermun az ot ecil an rzaącn l.itęs
ane.ywtegN
odinzw tyzr okidnzw i zartejeps
ęajaNykc
diownz 20 yarz na boed
Nie wiem kto, ale neka.
Dzwonił najpierw do mnie 3 razt, później na telefon matki. Coś dziwnego.
eduripliiw
eicjykfn dyrogna
,moMi eż wkoaziloban to cgaiel iodci rbujpóą isę wnod.ioćdz
wioDnz intk ise ein dyowza. ćoonP eaec.zejprtn
Dinzwo lkiak yazr zinde,nie zwkrua .mnie
w,tinwyaaanzdWe w edkneew
Do einm zdiiajs 5 zrya łz,wndio jak sęi młzsazga ot łeapnzu zicas ulb sęi ąłzacr.oz oD aakoazwiobnl ęis ane,ajd ajk nnii zp.ąis
owiąznD po aiklk aryc enenizid. nokrpiOe iąrt!eyjuc
Odebrałam - cisza w słuchawce, po paru sekundach połączenie zakończono.
dDosatwioz ankę zpeiłiacnąom wanadjzywąi na irkokmó i a.nocrntajsy
t,amWi noDnwoioz do nmei z gteo reunmu idśz j.t idan 08.010322. r. awd yarz eamłdroab i rza i rdugi eal styieent kogino ine chćasły eni amodoiw otk oznwdi tak jak by ot yłb gcyhuł .lonftee mSdłraeiitwz eż oaljękuzb atik nrmeu td.un.r..o.

Dodaj komentarz do numeru 12 395 60 16

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat