Numer 12 395 60 15

warianty zapisu 12 395 60 15 · 123956015 · 12-395-60-15 · 12 3 956 015 · 12-3-956-015 · (0 12) 395 60 15 · (0-12) 395-60-15 · (12) 395 60 15

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (2498)

Proponuję dręczące telefony a byście zgłaszali na swój najbliższy posterunek Policji. Na prawdę skuteczna metoda. W email opiszcie sytuację w jaki sposób jesteście dręczeni. I czujecie się poszkodowani. Z jakiego numeru i na jaki było połączenie. Bez waszej zgody nie ma prawa was nikt niepokoić. Podajcie w skardze na policję link do tej strony i udowodnijcie że dręczenie jest na masową skalę. Życzę wam tylko telefonów które sami sobie życzycie.
wydzwaniają ciągle
ząnwDio weant o 8 naor w os!ębto
ossiczu
iklak zray inzenedi azcązujsp kik"r.goó"et rrrrrw
ilkaK yzra zniineed elt,fone ein ramoibed deamołd do bnclowahkyo
"Relax Lux" to fałszywa nazwa którą podają konsultanci. Taka firma nie istnieje w żadnym z rejestrów KRS, CEIDG, REGON. Gdyby ktoś był zainteresowany to ustalone na Policji prawdziwe dane firmy odpowiedzialnej za telefony: CSV Group sp. z o.o. ul Karola Libelta 1a/2 (adres niestety wirtualny) KRS 0000481484. Dane pewne, bo założyłem sprawę na Policji. Ja nie odpuszczę - Ten spamer odpowie za nękanie, łamanie ustawy prawa telekomunikacyjnego (używanie urządzeń automatycznie wywołujących dla celów marketingu), ustawy o świadczeniu usług droga telefoniczną (kierowanie ofert marketingowych pomimo braku zgody) oraz nielegalne przetwarzanie danych (wiedza do jakiej miejscowości dzwonią na komórkę wiec bazę mają i kłamią ze komputer wybiera losowo w ciemno a do tego odmawiają podania kto jest administratorem danych odsyłając na płatną infolinię 0-700).
głuchy tel.
Chora patologia
lągeic wndwayz,ai prjuepoo owkćlzbaoa
mbkyJa łałzap ot owcesir ótekr awadwynzi i ipsma im ein aącdj kposjuo łioeilorzpybmdr ot aenjeb gwóon o nieac,ś ebeonci mma od cyth ylnuphozośedc eiidbl z 02 nnoycehredaib gąołyddzńc,ep aeodimbr dpziy nie mąja wenat wagdio ise aćdewzo
awzniwyad do ikkul ind aszlazmg na cpjileo
znąiDow an sykestziw reymun w imrief i mjfrionąu eż się woysalowło zduoraczk i sjąpzaazar na ctzępjreean ogijśake abdi.iewza
yzwndiaWa oc cilęhw
Z uenumr gote nąwzodi i op 3 aałcsthzr ięs yaczwla i tka co ęlh.ciw jpieLe nie zawancido i nie sićpa amw
ązwnioD iewel rayz einze.ind owboaamZalkł etn r,muen eal ąizcw jtasoęd omiidwaapnioe o pahrbóc nok.atktu eNcih oktś hci is!ozgł
już bodaj trzeci dzień dostaje sygnał od tego numeru. Nawet nie próbuję oddzwaniać ocb patrząc na komentarze
zgaiącceaN i l.ety emakzyC na ORDO żemo iókrcu ateki ziadainła
liśkainkaec ołpeączń w igąuc dnia
W...jący głuchy telefon. Ile można?
Wydawania kilka razy dziennie
Zablokować
81 ńłpączeo w cuswacełh zac.si naożM waoaćzwri od iąyłhgcc tlweenf.oó Ręzda owlakćbo bo sdzkao óer.wwn dmirPwoaz.a
Dzwonił dzisiaj kilka razy. Nie odbierałem. Zablokowałem.
ąielgC dnwozi
ghcuył .let
enionidewz bez osłwa
zadzwonili do mnie po zakupie w media expert online :(
Bezczelne bydło!!!!!!
ązDnoiw śaekanilikc zyra ine.idezn uGychł fnleeto
eKiyd ot sęi s!yzc!ńo!k ymNrue .let są prżeciez rsjoneetwaer i daomowi od okgo aną.lże icNeh w cuońk śokt z uzdąr isę az to ,imźewe ob to estj KĘNAEIN i opwnnoi ybć !raekna niowzDą po nliaiceśkka zy.ra Mają azaęwb masnzy eszo.ktm tewaN kja lubjezako ,mnure ot japawoi się za jśkia zcas t.nęyapsn ninioPw dtosća eyksowi kayr az tkaei tpki,raky a iądepizne pyonniw tdosać rcoeh i.czied Pejminyanjzr łbbyy z gtoe aikśj oż.pekyt
Najpierw cisza, a potem się rozłączają
oP uordbniae jtse iochc
kyęanącj
Dzwonią non stop
Nie odbierać ! to jakaś przygłupia dziewczyna z telemarketingu
huGycł e.lnetof
aizsc w aułhswcce
Od rana telesfon stacjonarny cały czas mi dzwoni, po odebraniu ciesza.
naayidWwa oc 5 m.ni maM żuj toge dosy!ć!
aeiglc odziwn ajpca
nie odbierać naciągacze
łmrWgeay jakaś gotęupł od oduoirb adokel eidoenm
Podobno firma "relax" albo relaks....wygralam szczesliwie kamerke do auta...2 tyg temu wygralam zwykla kamere itp itd. oczywiscie trzeba pojsc na prezentacje urzadzen do masazu. no i podac adres na jaki przysla zaproszenie. zablokowalam, bo tel z rana zle na mnie dzialaja.
Dwznąoi 5 zray edninize wntae w zdeeiinel
Od lkiku ndi geiląc indozw wenat w ieiledn.ze
nąziDwo czśjdeinneeo an rn omóokrywk i omwyod . Po obnirdeua n-ie ydjąwaoz sęi . jeamPwerozd mazanienrei oocśecnnieib w omdu iwmżoel że w echcla hin.nylkryamc gktieanMr meoż być ypąwzykrkr w duakwyp azypwdoegoprk ąiwiananza yowzrom .
yeŻb iocahcż śkto isę ,łewzaod ael oązwdni po 51 yazr znein,die bez sesn.u hyłcibaCma aohżicc zp,dwoeiieć aby wiasawlkoy meni z ltisy aoewinpż ien awyażmr ozgyd owengkajie,rtm ale ien da da.r.y.
andwWiayz krkióte yłgynas
6 yazr do inem wliniodz nogedej aind
oP anzoicuekd ycszi w eti,folnee dyzwao ięs k,atoibe cdąi,wrzte że mśyaygriwl .zdcurzoka ecmaloP z,ćiwioeedp byże pćowóztry kzowsnia i enad azor wpmroiaoon,fć że isę nwagyar ęrzm.oow żuJ ine odzniąw ):
saakmar
oniwnidzee ebz ałosw
Kilka razy dziennie telefon, nie odbieram dodałem do blokowanych
Ten numer non stop wydzwania do mnie od dnia wczorajszego tj. 05.03.2017r.
oDwinzą caileg ommi że odczamur złonia.cąpe remuN frtiaa od ahowcblokyn
Dionwz co imn5 od dhówc d,in zuoacdrm na ocpęz,t hcien ąacpł :)
niDzow iarengrule co 03 m.ni Gdy eaoridbm - icas.z dojaDę od kwhoaln!oycb
onizDw co hęcliw
Telemarketing. Firma Comfort Clean?
jąęNka , nbyi rngaado do grianway . mMa dnea opnsernael oobys trkaó dozwin . rSępaw azgmłazs an ocięPlj - amyM ROOD iwęc yzmyczboa oc ebidzę aeldj
śakaj rfim do zó.wkpoa ókawrK a gdiez eiLesw.o
idśz już zinoldiw 12 rayz i izsac, aeidrgat z inim, itkn isę nie dyoazw i azazr ięs łzcązoar
Naciągacze, przy próbie uzyskania info skąd mają nr tel. rozłączają się
8:75 ywdnaiawz uchłag casiz i isę rzzłoacą
ktni eis nie oazwdy
znowiD i zn.o.dwi
x"elaR Lx"u ot łsfwzaay nazwa tąrkó dapąoj nstkoua.nicl kaTa fimra nie tijiesen w amydnż z rsrójeewt KRS, ICGED, NOE.GR ybGyd tśko łby roznaeetawiyns ot eutsalno na ojilciP eizwawrdp enad mfiry nodwdjizpeielao za to:fenlye CSV Gourp s.p z .o.o ul arloKa lLietba 2/a1 dsea(r ytnteesi )uylirwtna RSK 4008041804. aneD p,ewne bo moyłzłżae asęwpr an iPcjloi. Ja nie zcpuszęod - enT meaprs doipwoe za ,aęnnike nmaiałe twsauy pwaar ngioelkmjkctoeyuaen (eżiuawyn redzząńu tezuaoinactmy cąłwyyuwhojc lda ówlec ga)munreit,k ywutsa o dewśancziiu gsułu gadro elzntącfnoie nae(kioiwre eoftr ityoarewnhkgmc mmipoo rkbua dy)goz razo naelgenlie izapranzweert dhycna iew(dza od jijkae oceijmowśsic zwdioąn na rkóęmok weci aębz mąaj i maiąkł ez oprtkmeu reywiba sooowl w cmeion a do otge waaomidąj opnaadi tko tjse amttinorerdisma cayhnd acdłysoąj an tnałąp nilifionę ).-7000
rzKoma.s owąinDz oc kailk igoznd do uklki in.d nPnowai ąjaćz ęis nmii co.jailp asijdPąao dane pneeriawbz adgetol nei chcą ięs zynrazpć kimuon kąds ej ą.ajm Romzkee wnlaiesoo nuwrmó,e ycz jakśa fycjiakn nzwenrwęta baaz hynacd to ecśami dal iyc.nwanh
dzwoni i nikt się nie odzywa
dO ikklu nid yiwazadnw po lakik ayrz zedinnie mmopoi dlabyok iąeglc sęi doąiajjb
od razu po odebraniu rozłącza się...
ein obćedair.
.zCi...ca.ohs
Wydzwania co chwilę
Czy można ich zgłosić z tytułu RODO?
iDzonw pani, rzazsapa an snaikptoe w lceu erdabioan ronaydg. oP uwsłynuachi jje ewi,poaidzałm że eni etuiejersn mnie arnbei auiułzd, niap iapdz:eolwiaod " tearz ot ainp i?ów!m Iokd"ait!
inwDoz zdśi od anar ujż iaklk ayzr i ina zrau nei amłwp,omiazero bo zrdaob .ókrokt aJk dzawomandi ot aśkaj waizdn oa.dlabk aowombkaZ)łle:
Albo głuchy telefon albo naciągacze na wygrany odkurzacz. Oczywiście wiedzą z jakim miastem powiązany był mój numer. Proszę uważać.
nie odzywa się nikt. ..
ezb wzyeprr woiznd w tmy utyodgni ujz 4 x
dzwoni po kika azy dziennie i nikt sie nie odzywa
hcłagu si..a.cz
Dzwoni trzy sygnały kilka razy w ciągu dnia.
cąyęcMz !!m!taegkneei!t!rl
ściema wciskają odkurzacz
siacz po rjiugde rnoseti
eyNrzamić i dpćohcjea pod chi ym!od
Powinny być kary za takie nękanie ludzi! !!
iDwzon a,ipn zarzpsaa na ntsiakoep w uelc riandoabe odrnag.y Po acwułsuiynh ejj łdmepzwiai,ao eż ien siuejreten mien braien łuz,idua ianp zipdoiewoadla: " zaret ot npai i?mó!w !tadIkio"
Gluchy tel.
kęaN ioecknldntowirn.oeiieze w giąuc aidn .opaeNnw rtjuo wnzou ęb zide Nę.ećnaik oabdirme io.nwzD na ęokr.mkó zcaiPyszrm eetylonf ob nei chęc ęis Mwwonearćd.ame letnfeo z ąiftejynadikc numreu tocryaan(snj)
51 ńąpezołc na iezdń
idnząow lae nikt ein dwozay ise
Dzwoni kilka razy dziennie, po jednym sygnale
Dzisiaj wygrała. Oczywiście wygrałem odkurzacz ale jak chciałem dać adres do wysyłki :)) to pierwszy raz usłyszałem - spierdalaj :)
oDnwiz tketeaemrrkela z waoraKk i fuojmnire że atisoM hyyTc jje itnodopułsę aedn iswzcthysk sńwaóem.cikz
zwnDoi zbe nakco abmzolwaolak ajrcozw zsiiajd iwnlodz 6 ayrz
clal erncet
Dzis od rana nęka mnie ten numer co was , juz cztery razy dzwoni i nikt sie nie odzywa , czy to jest jakies zagrożenie dla mnie jak odbieram ? Pytam poniewaz prowadzę firmę i duzo klijentow dzwoni do mnie rowniez z Krakowa....

Dodaj komentarz do numeru 12 395 60 15

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat