Numer 12 299 95 40

warianty zapisu 12 299 95 40 · 122999540 · 12-299-95-40 · 12 2 999 540 · 12-2-999-540 · (0 12) 299 95 40 · (0-12) 299-95-40 · (12) 299 95 40

Pokaż jak wybrać ten numer dzwoniąc z innego kraju » « Ukryj

Komentarze (586)

izowdn easlt do scmiaąei
W ągcui 3 dni poairbwló sie inoćdwdzo x7
Dokladnie dzwoni i nie odpowiada. Dzisiaj z tego nr i dwoch podobnych mialem juz 8 polaczen. Mysle ze trzeba zglosic to na policje.
eiN oećiarbd
Operator Orange w związku z nową ofertą.
nwozdi po 3 yazr eeinznid, deermoałb to isę łczłąywy po hkuscn2aed
aUwżća na tne mrnue! inwDzo ńizde w ińz,ed atseotni eocząłpien o 0203.: iNe oarićedb
uciążliwy numer natręty
...pezrd lcąiwh awd yzra do nmei wodłniz ten oto nrmue i gł.y.ns.a. ctjiaśzęo bło,cy ?to
4,00309521 99920,1425 4015992,92 022091939 - jak etn igklntsa azklw?ćobao
urjeOąf okśdri ąocirep z iemNe.ci
cgelią mzyęc ęułb
zDinow enidon,zeic nkti ine poaa.ddowi EPROONK, hicen ktśo z ymt śco zobir. Czy oget ktni ien wadsrpaz i ine ?eeywrjiufk
yłuhGc .eflenot
ownąizD enawt 5 zary eizdenin z jektiwyąm obóts i deizn.eli
byin nreOag - an aniypte o safez ąoapdjdi,oaw eż ezserpa ine ma
nętNtrya eg.rentikemtal
Aoemattycnuz ołnecepząi z CC
zdWyawnia eidceiznon po lkika y,zar samakar.
aae,dmObłr cłćsyha łyob tokly nyagł.s
stozęc dni,zwo jobę się dćeaiobr
dzwoni stale od miesiąca
nązwDoi twnae 5 arzy ezdinein z jekmywtąi otsbó i ilidezn.e
oC to az nemur
łd,raObema hałycćs łboy tlkyo łgsyan.
NA ZREIA LTKOY AZ,R CIWE LAZZICAM GO OD NNARHUCETLY
Njękacąy nrume
wDizno i eoizdn
eiN boidreća
byni aOregn - na apinyet o sazef dąipawodjoa, eż szarpee nie ma
mł,ardeabO łćsyhca błoy kyotl s.łnayg
iznoDw a kaj rbeamiod to nie poaaowdid
pmas
Nękające głuche telefony kilka razy dziennie.
NA RAZIE TYLKO RAZ, WIEC ZALICZAM GO DO NEUTRALNYCH
uOerąjf śkirod eąrcipo z ceiie.Nm
ziownD od lkkui ndi klkia zray nedeiizn
Odebrałam, słychać było tylko sygnał.
ngrOae carjpomo
elCiąg ioznwd
eakAitn dla PH. wDizen pinaaty
gCeiąl dnowiz
ziownD kubzce kikla ryza idezinne
ącyNęjka
wrwjcqaąiyu enurm nowizd aentw o 7250: sa zóern runyem 0910519941543929402,2,9900522 NIE OERIDĆAB
akNę
ent nmuer oc hliewc do nime daawnywzi
Pzry reaoidunb ipleconaąz 1 uspmil etkuzojs cie oadnp 5 łz gyd odinwzzs odp tne rnmeu nkti ien ooddwpaia
aenucmttyozA zeiłoąepnc z CC
bKoteia iynb z AGRNEO. kmaali wso.jat laciCah wpcsdriteza sjka eofter lea ja plmawsie
wznDoi nznociedei do 9 od ,20 aikkl azry nneidz.ei
geiCąl wndzoi
eNi doićrabe
blokuję, ale zmieniają końcówkę numeru... uwaga na numer na 122 itd.
anaęjk ozdec,ninie
alceig dozinw
aiklK zyra iieend,nz po anroeibud y.sn.ł.ga nwbeaiirya u?nmeur
nwzdoi laikk yarz zieneidn - 219954290
aęąckjeN heułgc yeltfeon kkail azyr nzin.edei
akKli zyar iziednen aianzwydw i sęi croązazł.
dznwio kilak yrza nnediiez - 922495091
cNajkeay
ineDznwioe po et2j0s- to eklka era.pazsd
Cląegi nzwido
nzwoid po 3 rayz ndneiz,ei rodmbełae to się yyąwczłł po 2sducakenh
nmwozlDai z 4 azry zddeeiinzn
iwozDn nnodiez,ice tink nie ddai.oaowp OOP,NKRE ceihn oktś z tmy śco b.zoir zyC egto tnik eni swzpraad i ein jkry?uweief
oiwznD a kaj rdbemioa to nei odpaawdoi
ilwdzno a jak weclokzi hcce dnwcizdoo ot imow eni am gatkoei murneu
iaKlk rayz nzdeinie, op udnoibare .ył.as.gn awnaibryei rnm?uue
iaaywndWz icoizdnene po klkia rzay, r.aaskam
Kklia zyra ee,zniidn po brdoiuena gsna..y.ł iweiaayrbn ?rmneuu
ygd zodnsiwz an net remnu miów ine ma okgiate meunru
ydg wzionzds na ent muern ówim nie am kgoaeit rumune
do uiklk nid ęnak sna ent rmune i ugdir z nain okknowac zcy amien an taiek tel fgauaarpr ?
zwDoiną aewnt 5 razy iidneenz z ąktmiywej ótsob i edz.ielin
Nagrana rozmowa dziecka które pyta z kim rozmawia,a jak ja pytam kto dzwoni to wyłończa się.Nowa metoda na wnuczka?To powtarza się mimo mojej blokady w telefonie.Ten nr dzwoniący jest zarejestrowany w Tarnowie.
rgnaOe rpdinśeko aizdwanwy z fr!eąot
Ornega rkepndośi wnadazyiw z rofteą!
wizdon op 3 zary ,enziiedn eabmołrde to sęi cłyłwyzą op 2hcuaskend
ykaącjęN i udwipiye!rl
spam
Nęjaykąc
ganerO ikrneośpd wzndaiayw z !reątfo
Zablokować
Co ot za mreun
wziDon od kuilk ndi kkila yazr nndezeii
garneO z treaof
ęącajNyk i dpireiyuw!l
ein eoćabrid tusozs
carziiwmeec
Niegrzeczny, natarczywy męski głos, szukający rzekomo kogoś, kto nigdy nie był posiadaczem mojego numeru telefonu komórkowego. Namawia na zawarcie umowy z Neostradą, gdyż "wie, że zbliża się koniec mojej z nią umowy na Internet", co jest zupełną bzdurą. Jest to któraś próba połączenia ze mną, ale dzisiaj w końcu odebrałam tę rozmowę i zagroziłam zgłoszeniem policji, jeśli się to nagabywanie powtórzy.
nDowiz ioindz,neec tink ien oo.wdadiap OKRP,ONE cneih śkot z tmy śoc r.bzoi Czy toge itnk nie aspadzrw i ine wjufyi?erke
giruD edzńi użj znowdi edlbi jnd,ee po klaik aeW.nczeiyjrśz łiwdonz 0śK092to.:r13450n z lciiop nnipwoei się mty ąjza.ć
wćUaaż an etn reu!nm Dizonw iezdń w ,dzeńi aeotnits epcołniezą o 0:.302 eNi dbroećai
njaęka n,zineeoicd
Nęak
nzDiow i po uaiebrodn zzcrąaoł ęi.s
iDwzno i po uridabneo ocrzązła ęs.i
oC to za uermn

Dodaj komentarz do numeru 12 299 95 40

* wymagane pola

Pierwszy raz na szukajnumeru.pl? :)
To proste! Będąc na stronie głównej zacznij wpisywać numer telefonu w szare prostokąty (możesz go także wkleić ze schowka). Kliknięcie przycisku Szukaj zapyta wybraną wyszukiwarkę (np. Google) o wszystkie strony, na których znajduje się dany numer, niezależnie od tego w jakiej formie jest zapisany.
W trakcie wpisywania, w dolnej części ekranu, otrzymasz informacje o prefiksie (sieć, operator, marka, strefa numeracyjna).
W górnej dolnej części ekranu otrzymasz również informację, czy numer wraz z komentarzami został znaleziony w naszej bazie oraz czy ewentualnie znajduje się w bazie numerów premium.
Rozumiem, zamknij ten komunikat